مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی سراب

جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
176,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
166,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
166,000
تومان
9 مهر
جمعه
176,000
تومان
10 مهر
شنبه
176,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
176,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
166,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
166,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
166,000
تومان
16 مهر
جمعه
176,000
تومان
ای‌گردش
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
214,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
214,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
214,000
تومان
9 مهر
جمعه
214,000
تومان
10 مهر
شنبه
214,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
214,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
214,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
214,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
214,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
214,000
تومان
16 مهر
جمعه
214,000
تومان
جهانگردی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
233,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
218,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
218,000
تومان
9 مهر
جمعه
233,000
تومان
10 مهر
شنبه
233,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
233,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
233,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
233,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
218,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
218,000
تومان
16 مهر
جمعه
233,000
تومان
علاءالدین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
224,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
224,000
تومان
9 مهر
جمعه
239,000
تومان
10 مهر
شنبه
239,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
224,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
224,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
224,000
تومان
16 مهر
جمعه
239,000
تومان
ای‌گردش
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
9 مهر
جمعه
297,000
تومان
10 مهر
شنبه
297,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
16 مهر
جمعه
297,000
تومان
جهانگردی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
233,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
233,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
218,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
218,000
تومان
9 مهر
جمعه
233,000
تومان
10 مهر
شنبه
233,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
233,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
233,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
233,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
218,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
218,000
تومان
16 مهر
جمعه
233,000
تومان
علاءالدین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
224,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
224,000
تومان
9 مهر
جمعه
239,000
تومان
10 مهر
شنبه
239,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
224,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
224,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
224,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
224,000
تومان
16 مهر
جمعه
239,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
294,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
9 مهر
جمعه
294,000
تومان
10 مهر
شنبه
294,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
294,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
294,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
294,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
275,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
275,000
تومان
16 مهر
جمعه
294,000
تومان
علاءالدین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
281,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
281,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
281,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
281,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
281,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
281,000
تومان
16 مهر
جمعه
300,000
تومان
ای‌گردش
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
9 مهر
جمعه
379,000
تومان
10 مهر
شنبه
379,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
16 مهر
جمعه
379,000
تومان
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
318,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
318,000
تومان
9 مهر
جمعه
340,000
تومان
10 مهر
شنبه
340,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
318,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
318,000
تومان
16 مهر
جمعه
340,000
تومان
علاءالدین
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
346,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
324,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
324,000
تومان
9 مهر
جمعه
346,000
تومان
10 مهر
شنبه
346,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
346,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
324,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
324,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
324,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
324,000
تومان
16 مهر
جمعه
346,000
تومان
ای‌گردش
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
9 مهر
جمعه
440,000
تومان
10 مهر
شنبه
440,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
440,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
440,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
16 مهر
جمعه
440,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی سراب

نمازخانه
تلويزيون LCD در لابی
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
کپسول آتشنشانی در راهرو
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
روم سرويس
Business Center
تالار عروسی
نمای رو به حیاط
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
رستوران
لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن بيليارد
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
فكس
تلويزيون LED در لابی
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
جعبه کمک های اولیه
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
پاركينگ
کافی شاپ 24 ساعته
تالار عروسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران
ماساژ
آرایشگاه
كافی شاپ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
فروشگاه
اینترنت
اتاق چمدان
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
مسلط به زبان ترکی

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سراب

(5 نظر)
تابستان 96 رفته بودیم اتاق طبقه دوم بسیار گرم بود بدون وسایل سرمایش
خیلی خوب بود
سازه هتل بسیار فرسوده / امکانات اتاق ها پایین و بسیار قدیمی / رستوران هتل غیرفعال / بیشتر شبیه مهمانخانه است تا هتل برخورد پرسنل بسیار خوب و صادقانه
موقعیت مکانی و برخورد خوب پرسنلاز لحاظ نظافت
برای سفر تفریحی به این هتل رفتم و در سطح خودش راضی بودم از اقامت در این هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی سراب

مهمانان هتل جهانگردی سراب در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی سراب از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی سراب بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی سراب رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی سراب را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.