هتل جهانگردی سراب

آذربایجان شرقی، سراب، بلوار شهید بهشتی
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی سراب

مهمانسرای جهانگردی سراب تنها هتل شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی سراب

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
684,000 تومان
23 تیر
شنبه
684,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
684,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
684,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
684,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
684,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
684,000 تومان
29 تیر
جمعه
684,000 تومان
30 تیر
شنبه
684,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
684,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
684,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
684,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
684,250 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
684,250 تومان
23 تیر
شنبه
684,250 تومان
24 تیر
یکشنبه
684,250 تومان
25 تیر
دوشنبه
684,250 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
684,250 تومان
27 تیر
چهارشنبه
684,250 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
684,250 تومان
29 تیر
جمعه
684,250 تومان
30 تیر
شنبه
684,250 تومان
31 تیر
یکشنبه
684,250 تومان
1 مرداد
دوشنبه
684,250 تومان
یک تخته
علاءالدین
688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
688,000 تومان
23 تیر
شنبه
688,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
688,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
688,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
688,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
688,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
688,000 تومان
29 تیر
جمعه
688,000 تومان
30 تیر
شنبه
688,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
688,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
688,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
805,000 تومان
23 تیر
شنبه
805,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
805,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
805,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
805,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
805,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
805,000 تومان
29 تیر
جمعه
805,000 تومان
30 تیر
شنبه
805,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
805,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
805,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
977,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
977,000 تومان
23 تیر
شنبه
977,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
977,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
977,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
977,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
977,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
977,000 تومان
29 تیر
جمعه
977,000 تومان
30 تیر
شنبه
977,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
977,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
977,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
977,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
977,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
977,500 تومان
23 تیر
شنبه
977,500 تومان
24 تیر
یکشنبه
977,500 تومان
25 تیر
دوشنبه
977,500 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
977,500 تومان
27 تیر
چهارشنبه
977,500 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
977,500 تومان
29 تیر
جمعه
977,500 تومان
30 تیر
شنبه
977,500 تومان
31 تیر
یکشنبه
977,500 تومان
1 مرداد
دوشنبه
977,500 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
977,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
977,500 تومان
23 تیر
شنبه
977,500 تومان
24 تیر
یکشنبه
977,500 تومان
25 تیر
دوشنبه
977,500 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
977,500 تومان
27 تیر
چهارشنبه
977,500 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
977,500 تومان
29 تیر
جمعه
977,500 تومان
30 تیر
شنبه
977,500 تومان
31 تیر
یکشنبه
977,500 تومان
1 مرداد
دوشنبه
977,500 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
977,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
977,600 تومان
23 تیر
شنبه
977,600 تومان
24 تیر
یکشنبه
977,600 تومان
25 تیر
دوشنبه
977,600 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
977,600 تومان
27 تیر
چهارشنبه
977,600 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
977,600 تومان
29 تیر
جمعه
977,600 تومان
30 تیر
شنبه
977,600 تومان
31 تیر
یکشنبه
977,600 تومان
1 مرداد
دوشنبه
977,600 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
977,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
977,600 تومان
23 تیر
شنبه
977,600 تومان
24 تیر
یکشنبه
977,600 تومان
25 تیر
دوشنبه
977,600 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
977,600 تومان
27 تیر
چهارشنبه
977,600 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
977,600 تومان
29 تیر
جمعه
977,600 تومان
30 تیر
شنبه
977,600 تومان
31 تیر
یکشنبه
977,600 تومان
1 مرداد
دوشنبه
977,600 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
981,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
981,000 تومان
23 تیر
شنبه
981,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
981,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
981,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
981,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
981,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
981,000 تومان
29 تیر
جمعه
981,000 تومان
30 تیر
شنبه
981,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
981,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
981,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
981,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
981,000 تومان
23 تیر
شنبه
981,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
981,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
981,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
981,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
981,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
981,000 تومان
29 تیر
جمعه
981,000 تومان
30 تیر
شنبه
981,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
981,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
981,000 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,150,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,150,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,150,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,150,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,150,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,150,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,150,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,150,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,270,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,270,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,270,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,270,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,270,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,270,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,270,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,270,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 تیر
شنبه
1,270,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,270,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,270,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,270,750 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,270,750 تومان
23 تیر
شنبه
1,270,750 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,270,750 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,270,750 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,270,750 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,270,750 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,270,750 تومان
29 تیر
جمعه
1,270,750 تومان
30 تیر
شنبه
1,270,750 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,270,750 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,270,750 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,270,850 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,270,850 تومان
23 تیر
شنبه
1,270,850 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,270,850 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,270,850 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,270,850 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,270,850 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,270,850 تومان
29 تیر
جمعه
1,270,850 تومان
30 تیر
شنبه
1,270,850 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,270,850 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,270,850 تومان
سه تخته
علاءالدین
1,274,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,274,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,274,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,274,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,274,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,274,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,274,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,274,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,274,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,274,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,274,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,274,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,495,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,495,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,495,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,495,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,495,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,495,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,495,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,495,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,495,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,495,000 تومان
سوئیت
ای‌گردش
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,530,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,530,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,530,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,530,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,530,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,530,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,530,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,530,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,530,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,530,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,530,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,530,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,530,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
1,530,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,530,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 تیر
یکشنبه
1,530,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,530,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,530,010 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,530,010 تومان
23 تیر
شنبه
1,530,010 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,530,010 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,530,010 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,530,010 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,530,010 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,530,010 تومان
29 تیر
جمعه
1,530,010 تومان
30 تیر
شنبه
1,530,010 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,530,010 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,530,010 تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,534,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,534,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,534,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,534,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,534,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,534,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,534,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,534,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,534,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,534,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,534,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,534,000 تومان
سوئیت سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,800,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,800,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,800,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,800,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی سراب

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
تالار عروسی
مسلط به زبان ترکی

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سراب

(10 نظر)
رضایت بخش نبود
اتاق ها به خصوص موکت ها بسیار کثیف بود صبحانه قابل قبول نیست در کل لازمه بازنگری کلی در استانداردها بشود پرسنل بسیار خوب و صبور
یکی از جذابترین نکات این مهمانسرا قرار گرفتن این اقامتگاه در دل طبیعت زیبای کوهای سبلان و بزقوش و چشمه اب گرم و ارامش طبیعت زیبا و هوای بکر و بی نظیر این مهمانسرا اشاره کرد و اقامت در این مهمانسرا خاطره خوشی رو در ذهن به یادگار میزاره
مهمانسرای جهانگردی سراب تنها هتل شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی می‌باشد
داشتن یک هتل مرتب در جایی مثل سراب واقعا نعمته .
از مهمترین امکانات مهمانسرای جهانگردی سراب می توان به اینترنت پرسرعت، پارکینگ، خدمات خشکشویی، روم سرویس 24 ساعته و صبحانه رایگان نام برد
تابستان 96 رفته بودیم اتاق طبقه دوم بسیار گرم بود بدون وسایل سرمایش
سازه هتل بسیار فرسوده / امکانات اتاق ها پایین و بسیار قدیمی / رستوران هتل غیرفعال / بیشتر شبیه مهمانخانه است تا هتل برخورد پرسنل بسیار خوب و صادقانه
موقعیت مکانی و برخورد خوب پرسنلاز لحاظ نظافت
برای سفر تفریحی به این هتل رفتم و در سطح خودش راضی بودم از اقامت در این هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی سراب

مهمانان هتل جهانگردی سراب در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی سراب از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی سراب بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی سراب رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی سراب را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.