هتل شادی سنندج

سنندج، بلوار پاسداران، شهرک علوم پزشكي
3.5
امتیاز کاربران
100
نظرات کاربران

معرفی هتل شادی سنندج

هتل چهار ستاره شادی یکی از بهترین و بزرگ‌ترین هتل‌های شهر سنندج در استان کردستان بوده است. نزدیکی به مرکز شهر و دسترسی آسان به جاذبه‌های گردشگری سنندج از مزایای هتل شادی به شمار می‌آید. هتل با فراهم نمودن امکانات کامل رفاهی و تفریحی، فضای مناسبی را برای اقامتی دلنشین فراهم ساخته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شادی سنندج

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
882,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
882,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
882,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
882,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
882,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
882,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
882,000
تومان
4 شهریور
جمعه
882,000
تومان
5 شهریور
شنبه
882,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
882,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
882,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
882,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
882,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
882,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
882,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
882,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
882,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
882,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
882,000
تومان
4 شهریور
جمعه
882,000
تومان
5 شهریور
شنبه
882,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
882,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
882,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
882,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
882,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
882,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
882,000
تومان
یک تخته
هتل یار
932,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
932,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
932,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
932,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
932,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
932,000
تومان
4 شهریور
جمعه
932,000
تومان
5 شهریور
شنبه
932,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
932,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
932,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
932,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
932,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
932,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
932,000
تومان
4 شهریور
جمعه
932,000
تومان
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
932,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
932,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
932,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,114,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,114,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,114,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,114,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,114,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,114,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,114,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,114,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
1,114,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,114,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
1,114,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,114,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,114,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,114,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,114,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,114,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,114,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,114,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,114,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,114,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,114,000
تومان
سوئیت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,226,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,226,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,226,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,226,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,226,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,226,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,226,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,226,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,226,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,226,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,226,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,226,000
تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
1,226,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,226,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,226,000
تومان
سوئیت - دونفره(دبل)
هتل یار
1,226,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,226,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,226,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,226,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,226,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,226,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,226,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,226,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,226,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,226,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,226,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,226,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
1,347,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,347,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,347,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,347,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,347,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,347,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,347,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,347,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,347,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,347,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,347,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,347,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,347,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,347,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,347,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,347,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,347,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,347,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,347,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,347,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,347,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,347,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,347,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,347,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,347,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,347,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,347,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,347,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,347,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,347,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,347,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,347,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,347,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,347,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,347,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,347,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,347,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,347,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,347,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,347,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,347,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,347,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,347,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,347,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,347,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,347,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,347,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,347,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,347,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,347,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,347,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت 4 تخته
هتل یار
2,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,290,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,290,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,290,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,290,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,290,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,290,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,290,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,290,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,290,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,290,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,290,000
تومان
اتاق کانکت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,290,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,290,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,290,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,290,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,290,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,290,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,290,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,290,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,290,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,290,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,290,000
تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
2,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,290,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,290,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,290,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,290,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,290,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,290,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,290,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,290,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,290,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,290,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,290,000
تومان
کانکت چهار نفره
ای‌گردش
2,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
2,290,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,290,000
تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شادی سنندج

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اشپزخانه
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
مینی بار رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات اسپا
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
اتاق برای سيگاری ها
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
فضای سبز
فروشگاه سوغاتی
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
رستوران بوفه
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل شادی سنندج روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شادی سنندج

(100 نظر)
نقاط قوت:
پاسخ سریع و خوب خانه داری هتل
نقاط ضعف:
پاسخ سریع و خوب خانه داری هتل
پارکینگ مناسب ندارد. صدای موتور یخچال اتاق بسیار زیاد بود، کیفیت صبحانه بسیار پایین بود
نقاط قوت:
خوشرویی کارمندان نظافت خانه داری و سرو صبحانه و کارمند پذیرش روز خروج از هتل
نقاط ضعف:
خوشرویی کارمندان نظافت خانه داری و سرو صبحانه و کارمند پذیرش روز خروج از هتل
استقبال گرم و صمیمی نظافت و آرامش خیلی خوب صبحانه دلچسب فضای بسیار زیبا
بهترین هتل سنندج
نقاط قوت:
محیط دلنشین امکانات عالی
نقاط ضعف:
محیط دلنشین امکانات عالی
در مقیاس با هتلهای چهارستاره که تجربه کردم خیلی بالاتر بود
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
همه چیز عالی
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی
نقاط ضعف:
موقعیت جغرافیایی
چون بک شب بود چیز خاصی ندیدم فقط خوابیدم
عليرغم شلوغي تعطيلات نوروز رفتار كاركنان بسيار محترمانه بود. تمامي خدمات به موقع و با كيفيتي خوب ارائه شد. صبحانه متنوع بود و تا آخرين لحظه شارژ ميشد. به علاوه تور رايگان سنندج گردي برقرار بود كه خيلي عالي بود. خدمات خانه داري هم نسبتا در تمام ساعات در دسترس بود كه واقعا خوب بود. تنها نقطه ضعف اثاثيه اتاق بود كه تا حدي در اندازه ي ستاره هاي هتل نبود.
نقاط قوت:
برخورد بسیار احترام آمیز و مودبانه کادر هتللابی دلگشااستفاده از رنگ های فرح بخش در مبلمان لابیدر کل هتل بسیار خوبی است و اولویت نخست مسافرین سنندج میتواند باشدپیش بینی سرویس ایرانی در طبقات بصورت بسیار تمیز و بهداشتی
نقاط ضعف:
شروع زود تایم ناهار و شام
نقاط قوت:
بسیار موقعیت مکانی و ویو تمامی اتاقها عالی .مدریت بسیار قوی و پای کار تمیز.پرسنل بسیار مودب و مهربان هتل هم دارای رستوران خوب دارای بهترین ویو در کل خیلی خوب
نقاط ضعف:
فقط سرویس بهداشتی باید بروز رسانی گردد
در كل نميشد بالاتر از متوسط بهش امتياز داد.
نقاط قوت:
برخود پرسنل وخدمات و پروتکل بهداشتی عالی بود ویو و نور اتاق ها مخصوصا با داشتن یه تراس ولذت بردن از تایم روزانه عالی بودمن سفر کاری زیادی به سنندج داشتم واکثرهتل ها رو رفتم به جرات هتل شادی بهترینشون هستش
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نقاط قوت:
داشتن مهر و سجاده
نقاط ضعف:
نداشتن قران در رستوران واسه صبحانه رفتیم گارسونها هی نگاه میکردن که قشنگ نبود نداشتن پارکینک مسقف نداشتن راهنما هنگام ورود به اتاق بار اول
نقاط قوت:
سروصدای کمامکانات خوببرخوردمناسب پرسنل
نقاط ضعف:
هزینه بالاموقعیت مکانی دور
فوق العاده مثبت ارزیابی میکنم
عالی، واقعا عالی و در حد چهار ستاره واقعی است
نقاط قوت:
محیط آرام صبحانه فوق العاده عالی برخورد مودبانه و دوستانه کارمندان
نقاط ضعف:
قیمت مینی بار × ۱۰۰ هست فکر کنم طوریکه من یه دلستر ؛ یه چیپس و بادام و رانی خوردم ۷۴ هزار تومان ازم گرفتنو این باعث شد بهم بر بخوره اصلا که سو استفاده شده.دستشویی و حمام تهویش کار نمی‌کرداتاق ها اینقدر سیگار کشیدن توش بوی بد سیگار میداد دمپایی یکبار مصرف آخرین قسمت اتاق بود و همه با کفش باید تا اونجا میرفتن
من حدود ۲ سال هست که هر یک ماه خورده ای که به سنندج میرم فقط میرم این هتل به خاطر سفر های کاریم اما هیچ تفاوتی بین میهمان های همیشگی و قدیمی نمیزارن واین سری اتاقی که به من دادن راضی نبودم چون من همیشه اتاق های طبقه سوم رو میگرفتم خودشون گفتن که پر اتاق های دیگه ولی بعداز‌ظهر فهمیدم که پر نبوده. من همیشه به این هتل میرم اما زمانی که سرشون شلوغ میشه به مهمونا زیاد رسیدگی نمیکننن.
نقاط قوت:
دید عالی اتاق ها برخورد مناسب کارمندان بجز یکی از رسپشن های خانم نظافت خوب و سرویس دهی عالی آرامش و کلاس استاندارد هتل این هتل یک هتل ۴ ستاره استاندارد هست که تمام توقعات رو درحد خودش، برآورده میکنه و باتوجه به شرایط کرونا و نبود مسافر از استاندارداش کم نکرده بود و درکل راضی بودم و پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
بخاطر حس خوب هتل، یک شب دیگه هم تمدید کردیم ولی هنگام چک اوت؛ مسئول پذیرش که خانوم جوانی بود بخاطر اشتباه در موارد استفاده شده مینی بار اوقات مارو تلخ کرد و خاطره خوب سفر عالیمون به سنندج رو مکدر کرد و بخاطر ۱۰ هزارتومن کم و زیاد!!! چونه میزد که بنظرم برازنده این هتل نبود و کلاس کاری هتل رو خراب کرد و هیچ گونه خوشرویی هم نداشت برخلاف بقیه همکاراش که عالی بودن.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل نحترم
نقاط ضعف:
داخل حمام قسمت شوفاژ تمیز نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،نظافت درجه یک هتل
نقاط ضعف:
منوی صبحانه ضعیف
فقط مشکل وای فای داشتند
متوسط
نقاط قوت:
افراد بسیار مودب-سرویس عالی-غذای عالی
نقاط ضعف:
بهتر است در صورت نیاز مهمان اتاق تمیز و سرویس شود و در غیر اینصورت نظافتچی وارد اتاق نگردد. بنده درخواست سرویس برای اتاق را نداده بودم اما متاسفانه بعد از بازگشت از سر کار متوجه شدم که اتاق سرویس و ضد عفونی شده. گاهی ممکن است اشیا با ارزش و یا حتی خصوصی در اتاق توسط مهمان گذاشته شود و مهمان نخواه که کسی غیر از خودش وارد اتاق شود.
کادر هتل خوب بودند. هتل مذکور شرایط لازم و کافی را جهت اخذ ستاره ندارد و این امکانات در حد یک مسافرخانه بوده و این هتل برای یک مرکز استان بسیار بسیار ناچیز و کم بوده. در قسمت رستوران همکف هتل،سرویس بهداشتی فرنگی خراب بوده که این مهم در استراحتگاههای بین شهری هم جلوت نمیباشد که این منبعث شده از عدم مدیریت و هماهنگی نیروی انسانی. امیدوارم که این انتقادات نقطه عطفی در جهت بهبود کیفیت هتل باشد. بذل توجه شما عزیزان مزید امتنان است.
هتلی بسیار خوب ،،صبحانه عالی، رفتار کارکنان و پرسنل خوب بود
امکانات و تمیزی هتل در حد ۴ ستاره نبود. صبحانه متوسط بود.
باتوجه به قیمت هتل خوبیه
محل هتل خوبه ، ولی من از داخل اتاق خیلی خوشم نیومد ، در حد ۳ ستاره بود ،
هتل خوبی هستش، کارکنان و پرسنل عالی. تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده بود. فقط صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه و کاش هتل یه پارکینگ مسقف داشت.
به نظرم هتل بسيار تميز بود،نكات بهداشتى رعايت مى شد،برخورد كاركنان و نگهبانان عالى بود،امكانات درحد يك هتل ٤ ستاره بسيار خوب بود، اتاق ها تميز و دل باز بود، سرويس بهداشتى ها تميز بودند.اتاق تراس و نماى خوبى داشت.صبحانه در حد هتل ٤ستاره تنوع خوبى داشت.داخل اتاق كولر گازى داشت و تهويه اتاق مناسب بود.در كل دوشب اقامت در اتاق بسيار راحت بوديم.در سنندج بهترين انتخاب است،از رستوران به غير از صبحانه استفاده نكرديم.گرفتن هتل از سايت ايران هتل بسيار راحت و منظم بود.همكاران به خوبى تماس ها رو پاسخگو بودند و با حوصله و صحيح راهنمايى مى كردند.سپاس از ايران هتل
اتاق های هتل فوق العاده آرام و تمیز و مرتب بودند و اصول بهداشتی در اون کامل رعایت شده بود. فقط در هنگام صبحانه گیج بودند پرسنل که اون هم میشه به حساب اولین روز شروع ب کارشون بعد از کرونا گذاشت.
سرویس دهی نامناسب
تمیز مودب قدیمی
هتلی بسیار عالی با برخورد بسیار مناسب و حرفه ای پرسنل
بهترین انتخاب در شهر سنندج، هتل شادی است. البته این موضوع مربوط به زمان نوشتن این نظر است. هتل قدیمی ولی خدمات منطقی و قیمت تقریبا بالایی است. این هتل از لحاظ تمیزی و نظافت و بوی محیط، در حد خوب می‌باشد. فضای باز داخل محوطه جهت پارک خودرو مناسب است. خدمات ازایه شده در حد هتل ۴ ستاره و منطقی است. فضای طبقه آخر به عنوان رستوران دارای چشم انداز زیبایی است. در کل انتخاب مناسبی برای اقامت کوتاه در سنندج می‌باشد.
بهترین هتل در سنندج!
مزایا: امکانات خوب، محیطی آروم، سالن غذاخوری زیبا معایب: قیمت به نسبت کیفیت بالا، محیط و اتاق ها کهنه شده و بازسازی نشده، قیمت غذاها زیاد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
هتل خوبی است. اما به دلیل کمبود مسافر کیفیت خدمات عالی نیست. کیفیت غذا رستوران هم خوب بود
هتل خوبیه هم جاش خوبه هم اتاقای خوبی داره اتاق هاش تراس های بزرگی داره که نشستن توی تراس رو جذابتر میکنه حتما یه سر به اینجا بزنید و تنها ضعف محدودی که داره توی غذاش هست البته که کیفیت داره منتها در طعم غذا خوشایند من نبودش
موقعیت مکانی و امکاناتش خوب بود. بین دوتا هتلی که هست هتل بهتریه. اگا در کل اصول هتلداری خیلی ت ش جا نیفتاده. از تحویل چمدونا گرفته تا خراب بودن چایساز و تعویض ملافه نمدار. یه کم سرویسش ضعیفه اما از بین انتخاب های موجود خوب بود
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده از همه لحاظ
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
بسیار عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
اقامت خودم در هتل را خیلی دوست داشتم. کارمندان و خدمه بسیار مودب و مهربان و سریع بودند و خیلی همکاری می کردند. یکی از مزایای عالی این هتل حیاط و محوطه زیبا و پارکینگ خودرو است که لازم نبود تمام وسایل را به اتاق ببریم. وای فای کمی ضعیف و همچنین غذای رستوران گران بود
نقاط قوت:
سرویس دهی برخوردشون امکانات بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
عالی بود واقعا هتل ۴ستاره استاندارد بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
چشم انداز زیبای اطاق و رستوران برخورد خوب کارکنان فضای زیبای محوطه جلوی هتل بودن کتری برقی و وسایل چای در اطاق
نقاط ضعف:
کم بودن ساعات صرف صبحانه، نهار و شام کم نور بودن اطاق
نظافت هتل ضعیف بود داخل کشوهای کنار تخت آشغال هایی که مهمان قبل گذاشته بود هنوز موجود بود . کولر گازی جایی قرار داشت که روشن میکردیم مستقیم سرما به سر میخورد . برخورد پرسنل و صبحانه عالی بود . گرچه برای اقامت در سنندج انتخاب دیگه ای ندارید.
برخورد پرسنل عالی،وضعیت اتاق خوب و امکانات از جمله استخر و رستوران (صبحانه)خیلی خوب بود.با تشکر از سایت ایران هتل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه پایین بودن کیفیت ناهار در عین بالا بودن قیمت فشار زیاد اب در حمام
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
نظافت و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سطل آشغال داخل سرویس بهداشتی نداشت ، صبحانه خیلی ضعیف بود
هتل از نظر امکانات خوب بود ولی سیستم سرمایه خوبی نداشت و کارکنان برخورد متوسطی داشت و غذا گران بود یخچال داخل اتاق سرو صدای زیادی داشت
با توجه به کمبود هتل در سنندج هتل خوبی است، اما در حد معمولی و 3 ستاره می باشد
هتل شادی، در حال حاضر بهترین هتل سنندج هست. طبقات اول و دوم این هتل در حد هتل‌های سه ستاره هست و نیاز به بازسازی دارد. طبقات سوم و چهارم، بازسازی شده‌اند‌ و وضعیت خوبی دارند. ما دو شب اقامت داشتیم که در ابتدا به ما اتاق سه تخته در طبقه دوم دادند و پس از اعتراض من از وضعیت اتاق و سرویس بهداشتی، پذیرش هتل جهت رضایت ما، اتاق دو نفره سوئیت (که در تصاویر هتل قابل مشاهده است) به همراه یک تخت ...
نقاط قوت:
درود بر شما. برخورد خوب پرسنل بزرگی و اندازه اتاق کانکت
نقاط ضعف:
میز و صندلی برای بالکن نداشت. سشوارها داغ نیستند. صبحانه مفصل تر و خوشمزه تر باشد. تعداد ظروف اتاقها بیستر شود.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود از نظر پذیرایی برخوردشون و امکانات هتل
نقاط ضعف:
نیاز به بازسازی کوچکی داره اتاقاش
پرسنل بسیا بسیار مهربان و خون گرم
در مجموع بهترین هتل سنندج
از هر لحاظ عالی ست. همیشه همین هتل رو انتخاب می کنم
هتل بسار شیک و تمیز بود رفتار پرسنل عالی ومحترمانه بود
پرسنل خوب-محل خوب- شام مفصل- موزیک زنده-
نقاط قوت:
محیط زیبا و چشم انداز دیدنی. برخورد پرسنل محترمانه و خوب بود. هتل استخر و سونای خوبی داشت. پذیرایی صبحانه خوب بود. خصوصا نان خوبی ارائه می شد. اتاق‌ها بزرگ و دلباز بود.
نقاط ضعف:
بالش های تختخوابها بسیار سفت و آزار دهنده بودند. یخچال اتاق صدا می داد. دستشویی و شیرآلات قدیمی و مستعمل بود. رستوران فقط غذای سلف سرویس ارائه می کرد که کمی گران هم بود. در طول دو روز اقامت ما اتاق مرتب نشد.
تمیز و مرتب صبحانه نیمرو عسلی را از دست ندهید
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودب پرسنل. وجود پارکینگ مجزا برای هتل.و ویو عااالی از پنجره ی اتاق
نقاط ضعف:
قیمت بالای هتل
بسیار زیبا و عالی بود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل هتل کیفیت بالای انواع غذاها محیط امن و شیک و ساکت هتل رسیدگی به موقع پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نبود وای فای در اتاق در صورت تحویل زودتر اتاق مرجوع نکردن ماتفاوت در صورت رزرو شخصی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
صبحانه هتل خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
کیفیت خوب صبحانه با تشکر از آقای شاطر
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف سرویس بهداشتی (در و سطح زمین )
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب رفتار بسیار دوستانه اتاق و کل هتل بسیار تمیز .....
نقاط ضعف:
من چیز بدی ندیدم
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنل مخصوصأ پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
زمانى كه خواستن اتاق رو تحويلمون بدن متوجه شدن كه اتاق مرتب نشده و منتظر مونديم تا اتاق رو عوض كردن
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنلتمیزی هتل
نقاط ضعف:
محدودیت سرو انواع غذا ( فقط منوی آزاد امکان پذیر بود )ظرفیت کم پارکینگ محوطه و نداشتن پارکینگ مسقف سرعت پایین اینترنت
نقاط قوت:
۱-رفتار خونگرم پرسنل ۲- موسیقی زنده رستوران ۳- موقعیت مکانی مناسب ۴-
نقاط ضعف:
۱- نوع محاسبه هزینه غذای رستوران که بصورت سلف سرویس می باشد مقرون بصرفه نیست و برای خانواده هایی که اصولا غذا رو در حد کم مصرف میکنن به هیچ وجه پیشنهاد نمیشه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب و کارکنان و پذیرش هتل بسیار محترمانه رفتار نمودند
نقاط ضعف:
قیمت غذاها در مقایسه با تنوع و کیفیت ارائه شده بالا بود.
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان و فضای خوب اتاقها و رستوران
نقاط ضعف:
امکانات رفاهی قابل استفاده کم , تقریبا صفر
سلام پیگیری خوب این هتل وبرخورد خب داشتن وضیفه دونستم این مطرح کنم
سلام برخورد خوب پرسنل این هتل عالی بود و استقبال خوبی از من و خانواده ام داشتن
خارج از انتظار بسیار عالی بود. با خیال راحت رزرو کنید.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی فضای مناسب رستوران در طبقه پنجم حیاط سازی خوب لابی خوب پذیرایی با غذای خوب و باکیفیت در وعده های صبح و ظهر و شب.
نقاط ضعف:
دسترسی نامناسب به اینترنت غیرفعال بودن کامپیوترهای کافی نت لابی هتل عدم وجود نقشه و بروشور های اطلاع رسانی در خصوص مکان های باستانی و دیدنی سنندج و استان کردستان.
نقاط قوت:
رفتار مناسب و مودبانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
برای افزایش کیفیت کباب برگ و کوبیده جای کار دارد .
نقاط قوت:
امكانات و رسيدگي و ادب كاركنان
نقاط ضعف:
سيستم لوله كشي و تهويه افتضاح
نقاط قوت:
بسیار برخورد خوب و پسندیده ای داشتنکارمندان پذیرش عالی بودن
نقاط ضعف:
نوع ارایه شام اصلا خوب نبود مسوول رستوران اصلا خوب نبود
اتاق های هتل تمیز است- مکانی آرام برای استراحت و مناسب بود. رستوران غذای خوش طعم دارد. کارکنان هتل برخورد خوبی داشتند.
هتل خوبی بود من و همسرم با مادرم به این هتل رفتیم. مادرم وسواس داره ولی انقدر اتاق تمیز بود که اصلا نیازی به پاکسازی مجدد نداشت. سرویس بهداشتی تمیزی داشت.
نقاط قوت:
باسلام رستوران هتل و کیفیت غذاهای رستوران همچنین رفتارو برخورد پرسنل رستوران بسیار عالی وفراموش نشدنی بود .موقعیت مکانی هتل بسیارخوب است .
نقاط ضعف:
وضعیت اتاقهای هتل کاملا برعکس رستوران بود و ازنظر درجه بندی شاید درحد واندازه هتل دو ستاره بود
نقاط قوت:
به طور كلي احساس خوبي داشتم. برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
بي تفاوتي ملموس مديران نسبت به مسافران.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شادی سنندج

مهمانان هتل شادی سنندج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شادی سنندج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شادی سنندج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شادی سنندج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شادی سنندج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.