هتل شادی سنندج

سنندج، بلوار پاسداران، شهرک علوم پزشكي
3.5
امتیاز کاربران
95
نظرات کاربران

معرفی هتل شادی سنندج

هتل چهار ستاره شادی یکی از بهترین و بزرگ‌ترین هتل‌های شهر سنندج در استان کردستان بوده است. نزدیکی به مرکز شهر و دسترسی آسان به جاذبه‌های گردشگری سنندج از مزایای هتل شادی به شمار می‌آید. هتل با فراهم نمودن امکانات کامل رفاهی و تفریحی، فضای مناسبی را برای اقامتی دلنشین فراهم ساخته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شادی سنندج

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
1,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,290,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,290,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,290,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,290,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,290,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,290,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,290,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,290,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,290,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,290,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,290,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,390,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,390,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,390,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,390,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,390,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,390,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,390,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,390,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,390,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,390,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
1,390,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,390,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,390,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,390,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,390,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
1,290,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,290,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,290,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,290,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,290,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,290,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
2,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,280,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,280,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,280,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,280,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,280,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,280,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,280,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,280,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,280,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,280,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,280,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,070,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
2,070,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,070,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,070,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,070,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,070,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,070,000 تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,070,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
2,070,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,070,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,070,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,070,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,070,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,070,000 تومان
سوئیت - دونفره(دبل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,280,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,280,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
2,280,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,280,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,280,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,280,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,280,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,280,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
1,963,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,963,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,963,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,963,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,963,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,963,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
1,963,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,963,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,963,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,963,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,963,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,963,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,200,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,200,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,200,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,200,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,450,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
2,450,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,450,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,450,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,450,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,450,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
2,255,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,255,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,255,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,255,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,255,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,255,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار نفره
ای‌گردش
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,900,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,900,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,900,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,900,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,900,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,900,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,900,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,900,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,900,000 تومان
کانکت چهارنفره
علاءالدین
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
4,000,000 تومان
13 خرداد
شنبه
4,000,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
کانکت 4 تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
4,370,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,370,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
4,370,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,370,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,370,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,370,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,370,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,370,000 تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
3,983,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,983,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,983,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,983,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,983,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,983,000 تومان

امکانات اتاق های هتل شادی سنندج

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اشپزخانه
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
مینی بار رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات اسپا
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
اتاق برای سيگاری ها
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
فضای سبز
فروشگاه سوغاتی
كافي شاپ 24 ساعته
فضای باغ در هتل
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
رستوران بوفه
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ip tv
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل شادی سنندج روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شادی سنندج

(95 نظر)
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
همه چی عالی بود
نقاط قوت:
پاکیزه و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
پاکیزه و برخورد خوب کارکنان
نقاط قوت:
وجود تور و پرسنل با ادب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
داشتن استخر.تور رایگان
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت کیفیت میتونست بهتر باشهمنو صبحانه کمتر از هتل های مشابه نبود ملحفه اضافه در اتاق
نقاط قوت:
هتل خیلی خوب و برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل فوق العاده بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
واقعا هتلی زیبا و دلنشین و دنج با قیمت بسیار مناسب نسبت به هتل های ایران با پرسنل بسیار مؤدب و کار بلد.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیارخوب پرسنل با مهمان
نقاط ضعف:
این هتل نکته منفی ندارد
نقاط قوت:
محیط هتل . چشم انداز و ویو غذاخوری
نقاط ضعف:
نوع برخورد پرسنل پذیرش و راهنمایی غلط و دروغ در خصوص نحوه رزرو . ما از طریق سایت اینترنتی ۲۴ در حال رزرو بودیم که به هتل رسیدیم قیمت اعلامی پذیرش با سایت مغایر بود و پذیرش اصرار بر بسته بودن پذیرش،اینترنتی داشتند که بنده پس از انجام رزرو اینترنتی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و ناراحت شدند . داین نوع بازاریابی مربوط به ۶۰ سال پیش هستش و نباید به هر نحو به مشتری دروغ گفت امروز با پیشرفت شبکه های مجازی اطلاعات مشتریان بسیار بیشتر از صاحبان خدمات و مشاغل شده بهتر است با مشتریان صادقانه برخورد کرد . البته برخورد سایر پرسنل بسیار مودبانه و با حوصله بود . ممنون در مجموع سفر یک روزه بنده به سنندج که همزمان با تحویل سال بود بسیار دلبخش و مفرح بود. از اینکه فرصتی دادید تا نظرات رو اعلام کنیم بی نهایت سپاسگزارم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود و کاملا از اقامتمان راضی بودیم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل نظارت مستمر مسولین صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف پارکینک فضای کافی نداشت
نقاط قوت:
هتل تمیز با امکانات مناسب و برخورد بسیار خوب کارکنان و موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نبود پارکینگ مسقف
نقاط قوت:
محوطه بیرون و تعداد ستاره ها مردم را فریب می‌دهد
نقاط ضعف:
روشویی شکسته، مبلمان مستهلک، کمد های رنگ و رو رفته ، سرویس حمام در حد مسافرخانه دوراهی ، حیف پول ، افتضاح بود، هتل جهانگردی سنندج که یک ستاره کمتر است بسیار بهتر و تمیزتر بود و ارزانتر
نقاط قوت:
برخورد پرسنل وامکانات
نقاط ضعف:
اینترنت نداشتیم
نقاط قوت:
هتل‌خوبی بودو‌کیفیت‌مناسبی و درستی داشت به نسبت هزینه
نقاط ضعف:
اولین هتلی بود که‌رفتم به‌نسبت‌ هزینه‌و کیفیت یکی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب و متین پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ادب پرسنلکیفیت صبحانه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بی نظیر بود و هتل واقعا لیاقت پنج ستاره بودن داره چهار ستاره خیلی کم واسه این هتل با این سطح کیفیت و تمیزی
نقاط ضعف:
بی نظیر بود و هتل واقعا لیاقت پنج ستاره بودن داره چهار ستاره خیلی کم واسه این هتل با این سطح کیفیت و تمیزی
نقاط قوت:
خوش برخورد و موقعیت خوب
نقاط ضعف:
خوش برخورد و موقعیت خوب
سری دوم هست که این هتل انتخاب میکنم رفتار پرسنل عالی اما کیفیت غذا رستوران و صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
۱. پرسنل مودب و‌خوش برخورد ۲. دارای محیطی آرام و ساکت ۳. پاسخگویی مناسب در تمام اوقات شبانه روز ۴. بالکن بزرگ اتاق با ویوی زیبا
نقاط ضعف:
۱. وسایل هتل فرسوده شده و نیازمند بازسازی بود. ۲. ملحفه‌ها و رختخواب تمیز نبودند. بالشت‌ها به شدت کثیف بودند. رخنخواب‌ها چروک و اتوکشی نداشتند. ۳. شیرآلات سرویس بهداشتی زنگ زده، سشوار کار نمیکرد. ۴. موکت اتاقها حتما نیاز به تعویض دارند.
نقاط قوت:
نظافت خوب، برخود عالی کارکنان، بالکن دنج و تمیز
نقاط ضعف:
نظافت خوب، برخود عالی کارکنان، بالکن دنج و تمیز
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل تر و تمیز بودکارکنان هتل عالی و خوش زبان بودند
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی اتاق های کانکت ۲۰۸ و ۲۰۹ ضعیف بود و تقریبا سرد بود.(البته در زمان اقامت ما دمای هوای شهر سنندج چند درجه زیر صفر بود)منوی صبحانه ضعیف بود.
هتل خوب بود همه چیز درست کار می‌کرد ولی جای کولر گازی ها خوب نبود و مستقیم سرما میزد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تمیز نبودن ملحفه
نقاط قوت:
مسیر مناسب برخورد خوب کارکنانغذای خوب رستوران
نقاط ضعف:
سرویس های قدیمینداشتن پارکینگ سرپوشیدهقیمت زیاد
نقاط قوت:
سلام عرض ادب هتل بسیار خوب با پرسنل عالی موادب هتل بسیار تمیز با غذاهای ایرانی عالی صبحانه بسیار متنوع و مواد اولیه تازه پیشنها من امتحان کردن این هتل هست مطمعا هستم رضایت کامل بدست می اورید با تشکر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل خوبی بود . کارکنان بسیار صمیمی و کار راه انداز . کافی شاپ کیفیت و قیمیت عالی بود . رستورانش هم خوب بود . صبحانه معمولی بود ولی نانوایی و نان گرمش بی نظیر بود .
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فقط اینکه داخل اتاق صدای تلویزیون به دیگر اتاق ها میرسه باعث اذیت مسافران میشه
نقاط قوت:
رسپشن و پرسنل خوش اخلاق و خوشروو صبحانه با نیمروی تازه و نون داغ
نقاط ضعف:
قیمت تقریبا نامناسب
پرسنل ورزروشن مسئولیت پذیر نیستن
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود صبحانه هم خوب بود نظافت اتاق هم خوب بود در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی اینکه پارکینگ سرپوشیده برای خودروی مهمان نداشتند
نقاط قوت:
آرامش خیلی خوب نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
رزوشن آقا. بسیار بی ادب بودن منوی صبحانه کم بود
نقاط قوت:
ادب و شخصيت پرسنل هتل
نقاط ضعف:
لطفا پارك براي بچه ها نوسازي و قابل استفاده شود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
هزینه اقامت بالا در مقابل خدمات پایین
برخورد پرسنل بسیار عالی و حرفه ای-امکانات هتل در حد خوب-اتاق ها تمیز-تنوع صبحانه خوب بود-در کل از انتخابم کاملا راضی بودم.اگر مجدد به سنندج سفر بکنم قطعا به این هتل مراجعه میکنم.
من هتل های زیادی تو داخل و خارج از کشور رفتم ،هتل شادی سنندج یک چهار ستاره واقعیه تمیزی رسیدگی و پیگیری پرسنل منوی صبحانه رفتار حرفه ای کارکنان طراحی فضای هتل و مودب بودن کارکنان از چمدون بر تا پذیرش و لاندری همه حرفه ای و یکپارچه معلومه که خوب آموزش دیدند من به این هتل از ۱۰نمره ۹میدم اون یک نمره هم بخاطر سخت گیر بودن خودمه چون خیلی وسواس دارم
نقاط قوت:
اتاق بزرگ ، امکانات خوب ، پرسنل مهربان و خونگرم ، امکانات رفاهی خوب ، صبحانه بسیار خوب
نقاط ضعف:
به نظرم هواکش دستشویی ها نیاز به سرویس دارند
نقاط قوت:
برخورد گرم و صمیمانه پرسنل هتلامکانات رفاهی قابل قبول هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سرو صدای ماشین در اتاقهای رو به خیابان بدلیل اینکه نمیشه پنجره را باز کرد
نقاط قوت:
همه چیش خوب و کیفیت صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
نور اتاق ها کم بود
خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلتمیز بودنکیفیت خوب غذاها
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
درکل می تونم بگم هتل خوبی بودوبرخوردپرسنل بسیارعالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بهترین هتل سنندج
عليرغم شلوغي تعطيلات نوروز رفتار كاركنان بسيار محترمانه بود. تمامي خدمات به موقع و با كيفيتي خوب ارائه شد. صبحانه متنوع بود و تا آخرين لحظه شارژ ميشد. به علاوه تور رايگان سنندج گردي برقرار بود كه خيلي عالي بود. خدمات خانه داري هم نسبتا در تمام ساعات در دسترس بود كه واقعا خوب بود. تنها نقطه ضعف اثاثيه اتاق بود كه تا حدي در اندازه ي ستاره هاي هتل نبود.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد محترمانه پرسنلنظافت و بهداشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی بود انصافا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار موقعیت مکانی و ویو تمامی اتاقها عالی .مدریت بسیار قوی و پای کار تمیز.پرسنل بسیار مودب و مهربان هتل هم دارای رستوران خوب دارای بهترین ویو در کل خیلی خوب
نقاط ضعف:
فقط سرویس بهداشتی باید بروز رسانی گردد
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
در كل نميشد بالاتر از متوسط بهش امتياز داد.
نقاط قوت:
برخود پرسنل وخدمات و پروتکل بهداشتی عالی بود ویو و نور اتاق ها مخصوصا با داشتن یه تراس ولذت بردن از تایم روزانه عالی بودمن سفر کاری زیادی به سنندج داشتم واکثرهتل ها رو رفتم به جرات هتل شادی بهترینشون هستش
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی و کیفیت بالا و نظافت کامل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
فوق العاده مثبت ارزیابی میکنم
عالی، واقعا عالی و در حد چهار ستاره واقعی است
من حدود ۲ سال هست که هر یک ماه خورده ای که به سنندج میرم فقط میرم این هتل به خاطر سفر های کاریم اما هیچ تفاوتی بین میهمان های همیشگی و قدیمی نمیزارن واین سری اتاقی که به من دادن راضی نبودم چون من همیشه اتاق های طبقه سوم رو میگرفتم خودشون گفتن که پر اتاق های دیگه ولی بعداز‌ظهر فهمیدم که پر نبوده. من همیشه به این هتل میرم اما زمانی که سرشون شلوغ میشه به مهمونا زیاد رسیدگی نمیکننن.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دید عالی اتاق ها برخورد مناسب کارمندان بجز یکی از رسپشن های خانم نظافت خوب و سرویس دهی عالی آرامش و کلاس استاندارد هتل این هتل یک هتل ۴ ستاره استاندارد هست که تمام توقعات رو درحد خودش، برآورده میکنه و باتوجه به شرایط کرونا و نبود مسافر از استاندارداش کم نکرده بود و درکل راضی بودم و پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
بخاطر حس خوب هتل، یک شب دیگه هم تمدید کردیم ولی هنگام چک اوت؛ مسئول پذیرش که خانوم جوانی بود بخاطر اشتباه در موارد استفاده شده مینی بار اوقات مارو تلخ کرد و خاطره خوب سفر عالیمون به سنندج رو مکدر کرد و بخاطر ۱۰ هزارتومن کم و زیاد!!! چونه میزد که بنظرم برازنده این هتل نبود و کلاس کاری هتل رو خراب کرد و هیچ گونه خوشرویی هم نداشت برخلاف بقیه همکاراش که عالی بودن.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تنوع غذایی ندارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن ساعت دیواری
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل نحترم
نقاط ضعف:
داخل حمام قسمت شوفاژ تمیز نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،نظافت درجه یک هتل
نقاط ضعف:
منوی صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
هتل بسیارتمیزوباکیفیت وبرخوردخوب مؤبانه کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
فقط مشکل وای فای داشتند
متوسط
نقاط قوت:
افراد بسیار مودب-سرویس عالی-غذای عالی
نقاط ضعف:
بهتر است در صورت نیاز مهمان اتاق تمیز و سرویس شود و در غیر اینصورت نظافتچی وارد اتاق نگردد. بنده درخواست سرویس برای اتاق را نداده بودم اما متاسفانه بعد از بازگشت از سر کار متوجه شدم که اتاق سرویس و ضد عفونی شده. گاهی ممکن است اشیا با ارزش و یا حتی خصوصی در اتاق توسط مهمان گذاشته شود و مهمان نخواه که کسی غیر از خودش وارد اتاق شود.
کادر هتل خوب بودند. هتل مذکور شرایط لازم و کافی را جهت اخذ ستاره ندارد و این امکانات در حد یک مسافرخانه بوده و این هتل برای یک مرکز استان بسیار بسیار ناچیز و کم بوده. در قسمت رستوران همکف هتل،سرویس بهداشتی فرنگی خراب بوده که این مهم در استراحتگاههای بین شهری هم جلوت نمیباشد که این منبعث شده از عدم مدیریت و هماهنگی نیروی انسانی. امیدوارم که این انتقادات نقطه عطفی در جهت بهبود کیفیت هتل باشد. بذل توجه شما عزیزان مزید امتنان است.
سرویس دهی نامناسب
تمیز مودب قدیمی
هتلی بسیار عالی با برخورد بسیار مناسب و حرفه ای پرسنل
بهترین انتخاب در شهر سنندج، هتل شادی است. البته این موضوع مربوط به زمان نوشتن این نظر است. هتل قدیمی ولی خدمات منطقی و قیمت تقریبا بالایی است. این هتل از لحاظ تمیزی و نظافت و بوی محیط، در حد خوب می‌باشد. فضای باز داخل محوطه جهت پارک خودرو مناسب است. خدمات ازایه شده در حد هتل ۴ ستاره و منطقی است. فضای طبقه آخر به عنوان رستوران دارای چشم انداز زیبایی است. در کل انتخاب مناسبی برای اقامت کوتاه در سنندج می‌باشد.
بهترین هتل در سنندج!
مزایا: امکانات خوب، محیطی آروم، سالن غذاخوری زیبا معایب: قیمت به نسبت کیفیت بالا، محیط و اتاق ها کهنه شده و بازسازی نشده، قیمت غذاها زیاد
هتل خوبی است. اما به دلیل کمبود مسافر کیفیت خدمات عالی نیست. کیفیت غذا رستوران هم خوب بود
هتل خوبیه هم جاش خوبه هم اتاقای خوبی داره اتاق هاش تراس های بزرگی داره که نشستن توی تراس رو جذابتر میکنه حتما یه سر به اینجا بزنید و تنها ضعف محدودی که داره توی غذاش هست البته که کیفیت داره منتها در طعم غذا خوشایند من نبودش
موقعیت مکانی و امکاناتش خوب بود. بین دوتا هتلی که هست هتل بهتریه. اگا در کل اصول هتلداری خیلی ت ش جا نیفتاده. از تحویل چمدونا گرفته تا خراب بودن چایساز و تعویض ملافه نمدار. یه کم سرویسش ضعیفه اما از بین انتخاب های موجود خوب بود
هتل شادی، در حال حاضر بهترین هتل سنندج هست. طبقات اول و دوم این هتل در حد هتل‌های سه ستاره هست و نیاز به بازسازی دارد. طبقات سوم و چهارم، بازسازی شده‌اند‌ و وضعیت خوبی دارند. ما دو شب اقامت داشتیم که در ابتدا به ما اتاق سه تخته در طبقه دوم دادند و پس از اعتراض من از وضعیت اتاق و سرویس بهداشتی، پذیرش هتل جهت رضایت ما، اتاق دو نفره سوئیت (که در تصاویر هتل قابل مشاهده است) به همراه یک تخت ...
پرسنل بسیا بسیار مهربان و خون گرم
در مجموع بهترین هتل سنندج
از هر لحاظ عالی ست. همیشه همین هتل رو انتخاب می کنم
هتل بسار شیک و تمیز بود رفتار پرسنل عالی ومحترمانه بود
پرسنل خوب-محل خوب- شام مفصل- موزیک زنده-
تمیز و مرتب صبحانه نیمرو عسلی را از دست ندهید
بسیار زیبا و عالی بود
سلام پیگیری خوب این هتل وبرخورد خب داشتن وضیفه دونستم این مطرح کنم
سلام برخورد خوب پرسنل این هتل عالی بود و استقبال خوبی از من و خانواده ام داشتن
خارج از انتظار بسیار عالی بود. با خیال راحت رزرو کنید.
اتاق های هتل تمیز است- مکانی آرام برای استراحت و مناسب بود. رستوران غذای خوش طعم دارد. کارکنان هتل برخورد خوبی داشتند.
هتل خوبی بود من و همسرم با مادرم به این هتل رفتیم. مادرم وسواس داره ولی انقدر اتاق تمیز بود که اصلا نیازی به پاکسازی مجدد نداشت. سرویس بهداشتی تمیزی داشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شادی سنندج

مهمانان هتل شادی سنندج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شادی سنندج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شادی سنندج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شادی سنندج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شادی سنندج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.