هتل شادی سنندج

سنندج، بلوار پاسداران، شهرک علوم پزشكي
3.5
امتیاز کاربران
89
نظرات کاربران

معرفی هتل شادی سنندج

هتل چهار ستاره شادی یکی از بهترین و بزرگ‌ترین هتل‌های شهر سنندج در استان کردستان بوده است. نزدیکی به مرکز شهر و دسترسی آسان به جاذبه‌های گردشگری سنندج از مزایای هتل شادی به شمار می‌آید. هتل با فراهم نمودن امکانات کامل رفاهی و تفریحی، فضای مناسبی را برای اقامتی دلنشین فراهم ساخته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شادی سنندج

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
558,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
558,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
558,000
تومان
8 بهمن
جمعه
558,000
تومان
9 بهمن
شنبه
558,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
558,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
558,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
558,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
558,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
558,000
تومان
15 بهمن
جمعه
558,000
تومان
16 بهمن
شنبه
558,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
558,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
558,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
558,000
تومان
8 بهمن
جمعه
558,000
تومان
9 بهمن
شنبه
558,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
558,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
558,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
558,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
558,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
558,000
تومان
15 بهمن
جمعه
558,000
تومان
16 بهمن
شنبه
558,000
تومان
یک تخته
هتل یار
558,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
558,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
558,000
تومان
8 بهمن
جمعه
558,000
تومان
9 بهمن
شنبه
558,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
558,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
558,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
558,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
558,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
558,000
تومان
15 بهمن
جمعه
558,000
تومان
16 بهمن
شنبه
558,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
558,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
558,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
558,000
تومان
8 بهمن
جمعه
558,000
تومان
9 بهمن
شنبه
558,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
558,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
558,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
558,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
558,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
558,000
تومان
15 بهمن
جمعه
558,000
تومان
16 بهمن
شنبه
558,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
589,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
589,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
589,000
تومان
8 بهمن
جمعه
589,000
تومان
9 بهمن
شنبه
589,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
589,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
589,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
589,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
589,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
589,000
تومان
15 بهمن
جمعه
589,000
تومان
16 بهمن
شنبه
589,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
705,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
705,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
705,000
تومان
8 بهمن
جمعه
705,000
تومان
9 بهمن
شنبه
705,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
705,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
705,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
705,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
705,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
705,000
تومان
15 بهمن
جمعه
705,000
تومان
16 بهمن
شنبه
705,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
8 بهمن
جمعه
708,000
تومان
9 بهمن
شنبه
708,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
15 بهمن
جمعه
708,000
تومان
16 بهمن
شنبه
708,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
8 بهمن
جمعه
708,000
تومان
9 بهمن
شنبه
708,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
15 بهمن
جمعه
708,000
تومان
16 بهمن
شنبه
708,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
8 بهمن
جمعه
708,000
تومان
9 بهمن
شنبه
708,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
15 بهمن
جمعه
708,000
تومان
16 بهمن
شنبه
708,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
8 بهمن
جمعه
708,000
تومان
9 بهمن
شنبه
708,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
15 بهمن
جمعه
708,000
تومان
16 بهمن
شنبه
708,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
8 بهمن
جمعه
708,000
تومان
9 بهمن
شنبه
708,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
15 بهمن
جمعه
708,000
تومان
16 بهمن
شنبه
708,000
تومان
اتاق دو تخته
جاباما
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
8 بهمن
جمعه
708,000
تومان
9 بهمن
شنبه
708,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
15 بهمن
جمعه
708,000
تومان
16 بهمن
شنبه
708,000
تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
8 بهمن
جمعه
708,000
تومان
9 بهمن
شنبه
708,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
15 بهمن
جمعه
708,000
تومان
16 بهمن
شنبه
708,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
708,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
8 بهمن
جمعه
708,000
تومان
9 بهمن
شنبه
708,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
708,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
708,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
708,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
708,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
708,000
تومان
15 بهمن
جمعه
708,000
تومان
16 بهمن
شنبه
708,000
تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
8 بهمن
جمعه
784,000
تومان
9 بهمن
شنبه
784,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
784,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
784,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
784,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
15 بهمن
جمعه
784,000
تومان
16 بهمن
شنبه
784,000
تومان
سوئیت - دونفره(دبل)
هتل یار
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
8 بهمن
جمعه
784,000
تومان
9 بهمن
شنبه
784,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
784,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
784,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
784,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
15 بهمن
جمعه
784,000
تومان
16 بهمن
شنبه
784,000
تومان
سوییت دو نفره
جاباما
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
8 بهمن
جمعه
784,000
تومان
9 بهمن
شنبه
784,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
784,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
784,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
784,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
784,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
784,000
تومان
15 بهمن
جمعه
784,000
تومان
16 بهمن
شنبه
784,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
859,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
859,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
859,000
تومان
8 بهمن
جمعه
859,000
تومان
9 بهمن
شنبه
859,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
859,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
859,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
859,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
859,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
859,000
تومان
15 بهمن
جمعه
859,000
تومان
16 بهمن
شنبه
859,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
15 بهمن
جمعه
860,000
تومان
16 بهمن
شنبه
860,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
15 بهمن
جمعه
860,000
تومان
16 بهمن
شنبه
860,000
تومان
اتاق سه تخته
جاباما
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
15 بهمن
جمعه
860,000
تومان
16 بهمن
شنبه
860,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
8 بهمن
جمعه
861,000
تومان
9 بهمن
شنبه
861,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
15 بهمن
جمعه
861,000
تومان
16 بهمن
شنبه
861,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
8 بهمن
جمعه
861,000
تومان
9 بهمن
شنبه
861,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
861,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
861,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
861,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
861,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
861,000
تومان
15 بهمن
جمعه
861,000
تومان
16 بهمن
شنبه
861,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهارنفره
علاءالدین
1,469,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,469,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,469,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,469,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,469,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,469,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,469,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,469,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,469,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,469,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,469,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,469,000
تومان
کانکت 4 تخته
هتل یار
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
کانکت چهار نفره
ای‌گردش
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
کانکت چهار نفره
جاباما
1,476,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,476,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,476,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,476,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,476,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,476,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,476,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,476,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شادی سنندج

سالن کنفرانس
اجاره ماشين
فضائی برای پياده روی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
سالن كنفرانس
خدمات بیدار باش
اتاق جلسات
ترانسفر رفت با هزینه
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات تهيه بليط
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات اسپا
صندوق امانات در لابی
سونا خشک
کارت هوشمند درب اتاق
فروشگاه صنايع دستی
رستوران بوفه
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
فضای باغ در هتل
کف پوش موکت
ip tv
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
امكانات برای معلولين
كافي شاپ 24 ساعته
اینترنت بی سیم
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
اتاق برای سيگاری ها
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
فروشگاه سوغاتی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
فروشگاه و غرفه
سالن كنفرانس
فضای سبز
استخر سرپوشیده
مینی بار
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
یخچال
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
صندوق امانات
تلویزیون
دمپایی
سرویس فرنگی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
کپسول آتش نشانی
چای ساز
کافی نت
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
مینی بار رایگان
فروشگاه و غرفه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
سالن بدنسازی غیررایگان
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
اطفای حریق
اشپزخانه
پرینت
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
حمام

آدرس هتل شادی سنندج روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شادی سنندج

(89 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه نسبتا خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه نسبتا خوب بود
نقاط قوت:
داشتن مهر و سجاده
نقاط ضعف:
نداشتن قران در رستوران واسه صبحانه رفتیم گارسونها هی نگاه میکردن که قشنگ نبود نداشتن پارکینک مسقف نداشتن راهنما هنگام ورود به اتاق بار اول
نقاط قوت:
سروصدای کم امکانات خوب برخوردمناسب پرسنل
نقاط ضعف:
هزینه بالا موقعیت مکانی دور
هتل خوب و پرسنل عالی
نقاط قوت:
کارکنان خوش برخورد و نظافت عالی اتاق‌ها و غذای خیلی خوب رستوران به همراه منظره رو به کوه اتاق
نقاط ضعف:
کارکنان خوش برخورد و نظافت عالی اتاق‌ها و غذای خیلی خوب رستوران به همراه منظره رو به کوه اتاق
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان.بهداشت مناسب
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان.بهداشت مناسب
نقاط قوت:
رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
کارکنان خوش رو
نقاط ضعف:
کارکنان خوش رو
هتل بسیار خوبی است.در واقع بهترین هتل در سنندج است.دسترسی خوبی به همه جای شهر دارد.صبحانه خیلی خوبی دارد.
عالی، واقعا عالی و در حد چهار ستاره واقعی است
نقاط قوت:
محیط آرام صبحانه فوق العاده عالی برخورد مودبانه و دوستانه کارمندان
نقاط ضعف:
قیمت مینی بار × ۱۰۰ هست فکر کنم طوریکه من یه دلستر ؛ یه چیپس و بادام و رانی خوردم ۷۴ هزار تومان ازم گرفتن و این باعث شد بهم بر بخوره اصلا که سو استفاده شده. دستشویی و حمام تهویش کار نمی‌کرد اتاق ها اینقدر سیگار کشیدن توش بوی بد سیگار میداد دمپایی یکبار مصرف آخرین قسمت اتاق بود و همه با کفش باید تا اونجا میرفتن
من حدود ۲ سال هست که هر یک ماه خورده ای که به سنندج میرم فقط میرم این هتل به خاطر سفر های کاریم اما هیچ تفاوتی بین میهمان های همیشگی و قدیمی نمیزارن واین سری اتاقی که به من دادن راضی نبودم چون من همیشه اتاق های طبقه سوم رو میگرفتم خودشون گفتن که پر اتاق های دیگه ولی بعداز‌ظهر فهمیدم که پر نبوده. من همیشه به این هتل میرم اما زمانی که سرشون شلوغ میشه به مهمونا زیاد رسیدگی نمیکننن.
نقاط قوت:
دید عالی اتاق ها برخورد مناسب کارمندان بجز یکی از رسپشن های خانم نظافت خوب و سرویس دهی عالی آرامش و کلاس استاندارد هتل این هتل یک هتل ۴ ستاره استاندارد هست که تمام توقعات رو درحد خودش، برآورده میکنه و باتوجه به شرایط کرونا و نبود مسافر از استاندارداش کم نکرده بود و درکل راضی بودم و پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
بخاطر حس خوب هتل، یک شب دیگه هم تمدید کردیم ولی هنگام چک اوت؛ مسئول پذیرش که خانوم جوانی بود بخاطر اشتباه در موارد استفاده شده مینی بار اوقات مارو تلخ کرد و خاطره خوب سفر عالیمون به سنندج رو مکدر کرد و بخاطر ۱۰ هزارتومن کم و زیاد!!! چونه میزد که بنظرم برازنده این هتل نبود و کلاس کاری هتل رو خراب کرد و هیچ گونه خوشرویی هم نداشت برخلاف بقیه همکاراش که عالی بودن.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل نحترم
نقاط ضعف:
داخل حمام قسمت شوفاژ تمیز نبود
نقاط قوت:
برخورد عالي- سرويس اشپزي و مديرت رستوران عالي
نقاط ضعف:
سيستم برودتي درست در نقطه مقابل تخت بود كه بسيار مشكل ساز بود-و ارامش لازم را نداشتيم . بهتر است كنترل تلويزيون و كولر را هر از گاهي چكاب كنند . كنترل كولر باطري ضعيف و درب باطري نداشت و اين باعث ميشود با كنترل بيشتر كلنجارشود و هم كولر صدمه ميبيند و هم كنترل
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،نظافت درجه یک هتل
نقاط ضعف:
منوی صبحانه ضعیف
فقط مشکل وای فای داشتند
متوسط
نقاط قوت:
افراد بسیار مودب-سرویس عالی-غذای عالی
نقاط ضعف:
بهتر است در صورت نیاز مهمان اتاق تمیز و سرویس شود و در غیر اینصورت نظافتچی وارد اتاق نگردد. بنده درخواست سرویس برای اتاق را نداده بودم اما متاسفانه بعد از بازگشت از سر کار متوجه شدم که اتاق سرویس و ضد عفونی شده. گاهی ممکن است اشیا با ارزش و یا حتی خصوصی در اتاق توسط مهمان گذاشته شود و مهمان نخواه که کسی غیر از خودش وارد اتاق شود.
کادر هتل خوب بودند. هتل مذکور شرایط لازم و کافی را جهت اخذ ستاره ندارد و این امکانات در حد یک مسافرخانه بوده و این هتل برای یک مرکز استان بسیار بسیار ناچیز و کم بوده. در قسمت رستوران همکف هتل،سرویس بهداشتی فرنگی خراب بوده که این مهم در استراحتگاههای بین شهری هم جلوت نمیباشد که این منبعث شده از عدم مدیریت و هماهنگی نیروی انسانی. امیدوارم که این انتقادات نقطه عطفی در جهت بهبود کیفیت هتل باشد. بذل توجه شما عزیزان مزید امتنان است.
هتلی بسیار خوب ،،صبحانه عالی، رفتار کارکنان و پرسنل خوب بود
امکانات و تمیزی هتل در حد ۴ ستاره نبود. صبحانه متوسط بود.
باتوجه به قیمت هتل خوبیه
محل هتل خوبه ، ولی من از داخل اتاق خیلی خوشم نیومد ، در حد ۳ ستاره بود ،
هتل خوبی هستش، کارکنان و پرسنل عالی. تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده بود. فقط صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه و کاش هتل یه پارکینگ مسقف داشت.
به نظرم هتل بسيار تميز بود،نكات بهداشتى رعايت مى شد،برخورد كاركنان و نگهبانان عالى بود،امكانات درحد يك هتل ٤ ستاره بسيار خوب بود، اتاق ها تميز و دل باز بود، سرويس بهداشتى ها تميز بودند.اتاق تراس و نماى خوبى داشت.صبحانه در حد هتل ٤ستاره تنوع خوبى داشت.داخل اتاق كولر گازى داشت و تهويه اتاق مناسب بود.در كل دوشب اقامت در اتاق بسيار راحت بوديم.در سنندج بهترين انتخاب است،از رستوران به غير از صبحانه استفاده نكرديم.گرفتن هتل از سايت ايران هتل بسيار راحت و منظم بود.همكاران به خوبى تماس ها رو پاسخگو بودند و با حوصله و صحيح راهنمايى مى كردند.سپاس از ايران هتل
اتاق های هتل فوق العاده آرام و تمیز و مرتب بودند و اصول بهداشتی در اون کامل رعایت شده بود. فقط در هنگام صبحانه گیج بودند پرسنل که اون هم میشه به حساب اولین روز شروع ب کارشون بعد از کرونا گذاشت.
سرویس دهی نامناسب
تمیز مودب قدیمی
هتلی بسیار عالی با برخورد بسیار مناسب و حرفه ای پرسنل
بهترین انتخاب در شهر سنندج، هتل شادی است. البته این موضوع مربوط به زمان نوشتن این نظر است. هتل قدیمی ولی خدمات منطقی و قیمت تقریبا بالایی است. این هتل از لحاظ تمیزی و نظافت و بوی محیط، در حد خوب می‌باشد. فضای باز داخل محوطه جهت پارک خودرو مناسب است. خدمات ازایه شده در حد هتل ۴ ستاره و منطقی است. فضای طبقه آخر به عنوان رستوران دارای چشم انداز زیبایی است. در کل انتخاب مناسبی برای اقامت کوتاه در سنندج می‌باشد.
بهترین هتل در سنندج!
مزایا: امکانات خوب، محیطی آروم، سالن غذاخوری زیبا معایب: قیمت به نسبت کیفیت بالا، محیط و اتاق ها کهنه شده و بازسازی نشده، قیمت غذاها زیاد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
هتل خوبیه هم جاش خوبه هم اتاقای خوبی داره اتاق هاش تراس های بزرگی داره که نشستن توی تراس رو جذابتر میکنه حتما یه سر به اینجا بزنید و تنها ضعف محدودی که داره توی غذاش هست البته که کیفیت داره منتها در طعم غذا خوشایند من نبودش
هتل خوبی است. اما به دلیل کمبود مسافر کیفیت خدمات عالی نیست. کیفیت غذا رستوران هم خوب بود
موقعیت مکانی و امکاناتش خوب بود. بین دوتا هتلی که هست هتل بهتریه. اگا در کل اصول هتلداری خیلی ت ش جا نیفتاده. از تحویل چمدونا گرفته تا خراب بودن چایساز و تعویض ملافه نمدار. یه کم سرویسش ضعیفه اما از بین انتخاب های موجود خوب بود
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده از همه لحاظ
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
بسیار عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
اقامت خودم در هتل را خیلی دوست داشتم. کارمندان و خدمه بسیار مودب و مهربان و سریع بودند و خیلی همکاری می کردند. یکی از مزایای عالی این هتل حیاط و محوطه زیبا و پارکینگ خودرو است که لازم نبود تمام وسایل را به اتاق ببریم. وای فای کمی ضعیف و همچنین غذای رستوران گران بود
نقاط قوت:
سرویس دهی برخوردشون امکانات بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
عالی بود واقعا هتل ۴ستاره استاندارد بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
چشم انداز زیبای اطاق و رستوران برخورد خوب کارکنان فضای زیبای محوطه جلوی هتل بودن کتری برقی و وسایل چای در اطاق
نقاط ضعف:
کم بودن ساعات صرف صبحانه، نهار و شام کم نور بودن اطاق
نظافت هتل ضعیف بود داخل کشوهای کنار تخت آشغال هایی که مهمان قبل گذاشته بود هنوز موجود بود . کولر گازی جایی قرار داشت که روشن میکردیم مستقیم سرما به سر میخورد . برخورد پرسنل و صبحانه عالی بود . گرچه برای اقامت در سنندج انتخاب دیگه ای ندارید.
برخورد پرسنل عالی،وضعیت اتاق خوب و امکانات از جمله استخر و رستوران (صبحانه)خیلی خوب بود.با تشکر از سایت ایران هتل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه پایین بودن کیفیت ناهار در عین بالا بودن قیمت فشار زیاد اب در حمام
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
نظافت و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
سطل آشغال داخل سرویس بهداشتی نداشت ، صبحانه خیلی ضعیف بود
هتل از نظر امکانات خوب بود ولی سیستم سرمایه خوبی نداشت و کارکنان برخورد متوسطی داشت و غذا گران بود یخچال داخل اتاق سرو صدای زیادی داشت
با توجه به کمبود هتل در سنندج هتل خوبی است، اما در حد معمولی و 3 ستاره می باشد
اتاق ها بزرگ و تمیزند. کارمندان مودب. .کمی از مرکز شهر دوره .وای فای ضعیف . . محیط آرامی دارد.
هتل شادی، در حال حاضر بهترین هتل سنندج هست. طبقات اول و دوم این هتل در حد هتل‌های سه ستاره هست و نیاز به بازسازی دارد. طبقات سوم و چهارم، بازسازی شده‌اند‌ و وضعیت خوبی دارند. ما دو شب اقامت داشتیم که در ابتدا به ما اتاق سه تخته در طبقه دوم دادند و پس از اعتراض من از وضعیت اتاق و سرویس بهداشتی، پذیرش هتل جهت رضایت ما، اتاق دو نفره سوئیت (که در تصاویر هتل قابل مشاهده است) به همراه یک تخت ...
نقاط قوت:
درود بر شما. برخورد خوب پرسنل بزرگی و اندازه اتاق کانکت
نقاط ضعف:
میز و صندلی برای بالکن نداشت. سشوارها داغ نیستند. صبحانه مفصل تر و خوشمزه تر باشد. تعداد ظروف اتاقها بیستر شود.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی در یک شهر فقط یک هتل چهار ستاره وجود داشته باشد، هر کیفیتی که بخواهد سرویس می دهد. تنها راه بالا رفتن کیفیت، ساختن هتلهای جدید و رقابتی شدن بازار است.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود از نظر پذیرایی برخوردشون و امکانات هتل