هتل سیروس رودسر

رودسر، انتهای خیابان شهدا، ساحل دریا
3.2
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل سیروس رودسر

هتل سه ستاره سیروس در سال ۱۳۸۹ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است. قرارگیری این هتل در ساحل آرام و دنج دریای خزر موجب گردیده که میهمانان علاوه بر اقامت در فضایی زیبا و آرامش بخش، به صدای دلنشین دریا نیز گوش جان بسپارند. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سیروس رودسر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
356,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
376,000
تومان
21 مرداد
جمعه
376,000
تومان
22 مرداد
شنبه
356,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
376,000
تومان
28 مرداد
جمعه
376,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
356,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
376,000
تومان
21 مرداد
جمعه
356,000
تومان
22 مرداد
شنبه
356,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
376,000
تومان
28 مرداد
جمعه
356,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
356,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
376,000
تومان
21 مرداد
جمعه
376,000
تومان
22 مرداد
شنبه
356,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
356,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
356,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
356,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
376,000
تومان
28 مرداد
جمعه
376,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
21 مرداد
جمعه
455,000
تومان
22 مرداد
شنبه
430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
28 مرداد
جمعه
455,000
تومان
اتاق یک تخته (میهمان خارجی)
اقامت 24
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
21 مرداد
جمعه
450,000
تومان
22 مرداد
شنبه
450,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
28 مرداد
جمعه
450,000
تومان
اتاق یک تخته - مهمان غیر ایرانی
هتل یار
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
21 مرداد
جمعه
500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
500,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
21 مرداد
جمعه
500,000
تومان
22 مرداد
شنبه
500,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
500,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
500,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
500,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
28 مرداد
جمعه
500,000
تومان
اتاق دو تخته توئین استاندارد
ایران هتل آنلاین
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
جمعه
561,000
تومان
22 مرداد
شنبه
530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
28 مرداد
جمعه
561,000
تومان
اتاق دو تخته دبل استاندارد
ایران هتل آنلاین
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
جمعه
561,000
تومان
22 مرداد
شنبه
530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
28 مرداد
جمعه
561,000
تومان
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
جمعه
561,000
تومان
22 مرداد
شنبه
530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
28 مرداد
جمعه
561,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
جمعه
561,000
تومان
22 مرداد
شنبه
530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
28 مرداد
جمعه
561,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
جمعه
561,000
تومان
22 مرداد
شنبه
530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
28 مرداد
جمعه
561,000
تومان
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
21 مرداد
جمعه
561,000
تومان
22 مرداد
شنبه
530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
561,000
تومان
28 مرداد
جمعه
561,000
تومان
سوییت دو نفره - روبه جنگل
هتل یار
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
21 مرداد
جمعه
667,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
28 مرداد
جمعه
667,000
تومان
سوییت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
21 مرداد
جمعه
667,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
28 مرداد
جمعه
667,000
تومان
سوئیت دو نفره رو به جنگل
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
667,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
21 مرداد
جمعه
667,000
تومان
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
28 مرداد
جمعه
667,000
تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
685,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
21 مرداد
جمعه
685,000
تومان
22 مرداد
شنبه
685,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
685,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
685,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
28 مرداد
جمعه
685,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
اقامت 24
701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
701,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
701,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
701,000
تومان
21 مرداد
جمعه
701,000
تومان
22 مرداد
شنبه
701,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
701,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
701,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
701,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
701,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
701,000
تومان
28 مرداد
جمعه
701,000
تومان
اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
اقامت 24
701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
701,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
701,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
701,000
تومان
21 مرداد
جمعه
701,000
تومان
22 مرداد
شنبه
701,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
701,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
701,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
701,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
701,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
701,000
تومان
28 مرداد
جمعه
701,000
تومان
اتاق دوتخته تویین - مهمان غیر ایرانی
هتل یار
751,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
751,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
751,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
751,000
تومان
21 مرداد
جمعه
751,000
تومان
22 مرداد
شنبه
751,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
751,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
751,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
751,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
751,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
751,000
تومان
28 مرداد
جمعه
751,000
تومان
اتاق دوتخته دبل - مهمان غیر ایرانی
هتل یار
751,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
751,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
751,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
751,000
تومان
21 مرداد
جمعه
751,000
تومان
22 مرداد
شنبه
751,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
751,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
751,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
751,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
751,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
751,000
تومان
28 مرداد
جمعه
751,000
تومان
سوئیت دو نفره رو به جنگل (میهمان خارجی)
اقامت 24
945,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
945,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
21 مرداد
جمعه
945,000
تومان
22 مرداد
شنبه
945,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
945,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
945,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
945,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
28 مرداد
جمعه
945,000
تومان
سوییت دو نفره - مهمان غیر ایرانی
هتل یار
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
995,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
995,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
995,000
تومان
21 مرداد
جمعه
995,000
تومان
22 مرداد
شنبه
995,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
995,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
995,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
995,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
995,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
995,000
تومان
28 مرداد
جمعه
995,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته رو به جنگل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
21 مرداد
جمعه
770,000
تومان
22 مرداد
شنبه
770,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
770,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
21 مرداد
جمعه
836,000
تومان
22 مرداد
شنبه
790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
28 مرداد
جمعه
836,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
21 مرداد
جمعه
836,000
تومان
22 مرداد
شنبه
790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
28 مرداد
جمعه
836,000
تومان
اتاق سه تخته استاندارد
ایران هتل آنلاین
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
21 مرداد
جمعه
836,000
تومان
22 مرداد
شنبه
790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
836,000
تومان
28 مرداد
جمعه
836,000
تومان
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
21 مرداد
جمعه
925,000
تومان
22 مرداد
شنبه
925,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
925,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
925,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
925,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
925,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
925,000
تومان
28 مرداد
جمعه
925,000
تومان
سوییت سه نفره
هتل یار
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
930,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
930,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
986,000
تومان
21 مرداد
جمعه
986,000
تومان
22 مرداد
شنبه
930,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
930,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
930,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
930,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
930,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
986,000
تومان
28 مرداد
جمعه
986,000
تومان
سوییت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
930,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
930,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
986,000
تومان
21 مرداد
جمعه
986,000
تومان
22 مرداد
شنبه
930,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
930,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
930,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
930,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
930,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
986,000
تومان
28 مرداد
جمعه
986,000
تومان
اتاق سه تخته (میهمان خارجی)
اقامت 24
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,045,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,045,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,045,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,045,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,045,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,045,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,045,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,045,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,045,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,045,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,045,000
تومان
اتاق سه تخته - مهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,095,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,095,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,095,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,095,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,095,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,095,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,095,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,095,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,095,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,095,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,095,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,095,000
تومان
سوییت سه نفره - مهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,469,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,469,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,469,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,469,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,469,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,469,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,469,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,469,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,469,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,469,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,469,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,469,000
تومان
سوئیت سه نفره رو به دریا و خیابان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
986,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
986,000
تومان
21 مرداد
جمعه
986,000
تومان
22 مرداد
شنبه
930,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
930,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
930,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
930,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
986,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
986,000
تومان
28 مرداد
جمعه
986,000
تومان
سوئیت سه نفره رو به دریا و خیابان (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر