هتل سیروس رودسر

رودسر، انتهای خیابان شهدا، ساحل دریا
3.2
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل سیروس رودسر

هتل سه ستاره سیروس در سال ۱۳۸۹ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است. قرارگیری این هتل در ساحل آرام و دنج دریای خزر موجب گردیده که میهمانان علاوه بر اقامت در فضایی زیبا و آرامش بخش، به صدای دلنشین دریا نیز گوش جان بسپارند. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سیروس رودسر

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
270,000
تومان
9 بهمن
شنبه
270,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
15 بهمن
جمعه
270,000
تومان
16 بهمن
شنبه
270,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
280,000
تومان
9 بهمن
شنبه
280,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
15 بهمن
جمعه
280,000
تومان
16 بهمن
شنبه
280,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
294,980 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
294,980
تومان
9 بهمن
شنبه
294,980
تومان
10 بهمن
یکشنبه
294,980
تومان
11 بهمن
دوشنبه
294,980
تومان
12 بهمن
سه شنبه
294,980
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
294,980
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
294,980
تومان
15 بهمن
جمعه
294,980
تومان
16 بهمن
شنبه
294,980
تومان
17 بهمن
یکشنبه
294,980
تومان
18 بهمن
دوشنبه
294,980
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
443,980 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
443,980
تومان
9 بهمن
شنبه
443,980
تومان
10 بهمن
یکشنبه
443,980
تومان
11 بهمن
دوشنبه
443,980
تومان
12 بهمن
سه شنبه
443,980
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
443,980
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
443,980
تومان
15 بهمن
جمعه
443,980
تومان
16 بهمن
شنبه
443,980
تومان
17 بهمن
یکشنبه
443,980
تومان
18 بهمن
دوشنبه
443,980
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
15 بهمن
جمعه
400,000
تومان
16 بهمن
شنبه
400,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
400,000
تومان
9 بهمن
شنبه
400,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
400,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
400,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
400,000
تومان
15 بهمن
جمعه
400,000
تومان
16 بهمن
شنبه
400,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
400,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
400,000
تومان
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
15 بهمن
جمعه
410,000
تومان
16 بهمن
شنبه
410,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
15 بهمن
جمعه
410,000
تومان
16 بهمن
شنبه
410,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
443,980 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
443,980
تومان
9 بهمن
شنبه
443,980
تومان
10 بهمن
یکشنبه
443,980
تومان
11 بهمن
دوشنبه
443,980
تومان
12 بهمن
سه شنبه
443,980
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
443,980
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
443,980
تومان
15 بهمن
جمعه
443,980
تومان
16 بهمن
شنبه
443,980
تومان
17 بهمن
یکشنبه
443,980
تومان
18 بهمن
دوشنبه
443,980
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
443,980 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
443,980
تومان
9 بهمن
شنبه
443,980
تومان
10 بهمن
یکشنبه
443,980
تومان
11 بهمن
دوشنبه
443,980
تومان
12 بهمن
سه شنبه
443,980
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
443,980
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
443,980
تومان
15 بهمن
جمعه
443,980
تومان
16 بهمن
شنبه
443,980
تومان
17 بهمن
یکشنبه
443,980
تومان
18 بهمن
دوشنبه
443,980
تومان
دو تخته
ای‌گردش
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
450,000
تومان
9 بهمن
شنبه
450,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
15 بهمن
جمعه
450,000
تومان
16 بهمن
شنبه
450,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
460,000
تومان
9 بهمن
شنبه
460,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
15 بهمن
جمعه
460,000
تومان
16 بهمن
شنبه
460,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
سوییت دو نفره - روبه جنگل
هتل یار
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
470,000
تومان
9 بهمن
شنبه
470,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
15 بهمن
جمعه
470,000
تومان
16 بهمن
شنبه
470,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
500,000
تومان
9 بهمن
شنبه
500,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
جمعه
500,000
تومان
16 بهمن
شنبه
500,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رو به جنگل
اسنپ تریپ
620,060 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
620,060
تومان
9 بهمن
شنبه
620,060
تومان
10 بهمن
یکشنبه
620,060
تومان
11 بهمن
دوشنبه
620,060
تومان
12 بهمن
سه شنبه
620,060
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
620,060
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
620,060
تومان
15 بهمن
جمعه
620,060
تومان
16 بهمن
شنبه
620,060
تومان
17 بهمن
یکشنبه
620,060
تومان
18 بهمن
دوشنبه
620,060
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
520,000
تومان
9 بهمن
شنبه
520,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
520,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
15 بهمن
جمعه
520,000
تومان
16 بهمن
شنبه
520,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
530,000
تومان
9 بهمن
شنبه
530,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
15 بهمن
جمعه
530,000
تومان
16 بهمن
شنبه
530,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
590,000
تومان
9 بهمن
شنبه
590,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
590,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
590,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
590,000
تومان
15 بهمن
جمعه
590,000
تومان
16 بهمن
شنبه
590,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
590,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
590,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
610,000
تومان
9 بهمن
شنبه
610,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
15 بهمن
جمعه
610,000
تومان
16 بهمن
شنبه
610,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
سوییت سه نفره
هتل یار
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
15 بهمن
جمعه
620,000
تومان
16 بهمن
شنبه
620,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
719,460 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
719,460
تومان
9 بهمن
شنبه
719,460
تومان
10 بهمن
یکشنبه
719,460
تومان
11 بهمن
دوشنبه
719,460
تومان
12 بهمن
سه شنبه
719,460
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
719,460
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
719,460
تومان
15 بهمن
جمعه
719,460
تومان
16 بهمن
شنبه
719,460
تومان
17 بهمن
یکشنبه
719,460
تومان
18 بهمن
دوشنبه
719,460
تومان
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
740,000
تومان
9 بهمن
شنبه
740,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
740,000
تومان
15 بهمن
جمعه
740,000
تومان
16 بهمن
شنبه
740,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
740,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
740,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته رو به دریا و خیابان
اسنپ تریپ
895,540 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
895,540
تومان
9 بهمن
شنبه
895,540
تومان
10 بهمن
یکشنبه
895,540
تومان
11 بهمن
دوشنبه
895,540
تومان
12 بهمن
سه شنبه
895,540
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
895,540
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
895,540
تومان
15 بهمن
جمعه
895,540
تومان
16 بهمن
شنبه
895,540
تومان
17 بهمن
یکشنبه
895,540
تومان
18 بهمن
دوشنبه
895,540
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
690,000
تومان
9 بهمن
شنبه
690,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
690,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
15 بهمن
جمعه
690,000
تومان
16 بهمن
شنبه
690,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
700,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
700,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
700,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
700,000
تومان
15 بهمن
جمعه
700,000
تومان
16 بهمن
شنبه
700,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
700,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
700,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
840,000
تومان
9 بهمن
شنبه
840,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
15 بهمن
جمعه
840,000
تومان
16 بهمن
شنبه
840,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
994,940 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
994,940
تومان
9 بهمن
شنبه
994,940
تومان
10 بهمن
یکشنبه
994,940
تومان
11 بهمن
دوشنبه
994,940
تومان
12 بهمن
سه شنبه
994,940
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
994,940
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
994,940
تومان
15 بهمن
جمعه
994,940
تومان
16 بهمن
شنبه
994,940
تومان
17 بهمن
یکشنبه
994,940
تومان
18 بهمن
دوشنبه
994,940
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
690,000
تومان
9 بهمن
شنبه
690,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
690,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
15 بهمن
جمعه
690,000
تومان
16 بهمن
شنبه
690,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
830,000
تومان
9 بهمن
شنبه
830,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
830,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
830,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
830,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
830,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
830,000
تومان
15 بهمن
جمعه
830,000
تومان
16 بهمن
شنبه
830,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
830,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
830,000
تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
840,000
تومان
9 بهمن
شنبه
840,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
840,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
840,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
840,000
تومان
15 بهمن
جمعه
840,000
تومان
16 بهمن
شنبه
840,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
840,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
840,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
1,270,420 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,270,420
تومان
9 بهمن
شنبه
1,270,420
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,270,420
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,270,420
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,270,420
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,270,420
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,270,420
تومان
15 بهمن
جمعه
1,270,420
تومان
16 بهمن
شنبه
1,270,420
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,270,420
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,270,420
تومان

امکانات اتاق های هتل سیروس رودسر

آسانسور
خدمات خانه داری
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
کافی نت
صندوق امانات
نمای جنگل
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
تراس
چايخانه سنتی
Business Center
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
نمازخانه
روم سرويس 24 ساعته
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
جعبه کمک های اولیه
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران
اعلام حریق
ماساژ
کپسول آتش نشانی
اتاق بازی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اطفای حریق
خدمات بیدارباش
اتاق چمدان
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
نمای دريا

آدرس هتل سیروس رودسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سیروس رودسر

(34 نظر)
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ساحل دنج و خلوت بودن محل برخورد محترمانه کارکنان
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به ساحل دنج و خلوت بودن محل برخورد محترمانه کارکنان
نقاط قوت:
نزدیک ساحل
نقاط ضعف:
نزدیک ساحل
هیچ امکاناتی نداره حتی کنترل تلویزیون هم نبود فقط تخت زیر سقف نزدیک ساحل
نقاط قوت:
نقطه قوتی نداشت
نقاط ضعف:
نقطه قوتی نداشت
فقط نزدیک دریا است
نقاط قوت:
نزدیک به ساحل
نقاط ضعف:
بسیار کثیف و درب اتاق وسرویس کهنه نظافت صفر پتو دشتک کثیف موارد بهداشت معمولی احتمال گرفتن کرونا
هتل مشکل آب داشت و فشار آب خیلی کم بود
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به دریا
نظافت اتاق ها بسیار بد بود- سرویس بهداشتی افتضاح - رعایت پرتکل های بهداشتی اصلا رعایت نمیشد و فقط یک دستگاه درون رستوران هتل بود که به قول خودشون کرونا کش بود.
هتلی خوب با قیمت مناسب و مهمانداران خیلی خوش برخورد
نقاط قوت:
راضی کنند ه بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود کافی شاپ مناسب نبود
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
فقط دیوار اتاق نم زده و رطوبتی بود مثل سوئیت بود
اول از خوبیاش بگم : رفتار پرسنل هتل بسیار بسیار عالی و مودبانه بود - هتل در جای خوبی قرار داره و منظره خوبی هم داره - هتل تمیزی بود ولی خرابی و پوسیدگی و نامنظمی درجاهای مختلف از اتاق تا رستوران به چشم میومد - قیمت هتل نسبت به هتل خوبه - ما فقط صبحانه خوردیم و صبحانه هم سرد بود و می شه با توجه به هتل سه ستاره بیشتر پیشرفت کنه - کافی شاپ قشنگی هم داره - کف اتاق ما پارکت بسیار تمیز بود - فضای اتاق ما بزرگ و تمیز بود نقاط ضعف : اینترنت هتل صفره و هتل هم سرویس اینترنت نداشت یعنی اشکمون درومد - سرویس بهداشتی اتاق ما فرنگی بود و فقط یک سرویس بهداشتی ایرانی در طبقه همکف بود که اونم هواکش مناسب نداشت - صبحانه سرد بود با اینکه ما اولین نفر میرفتیم صبحانه و دیر هم شارژ میشد - تو اتاق ما یه دوسه تایی مورچه پیدا کردیم - در کل نسبت به قیمت هتل خوبیه و من بازم انتخابش میکنم *************
هتل نزدیک به دریا بود ویو خوبی داشت رفتار کارکنان عالی..اتاق رو زودتر از ساعت ۲ تحویلمون دادن که واقعا سپاسگزارم ازشون.
نقاط قوت:
بسیار رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
امکانات کم اینترنت و آنتن دهی موبایل بسیار بد رفتار پرسنل خوب کیفیت صبحانه متوسط محل هتل عالی
یک هتل سه ستاره قدیمی خوب، پرسنل حرفه ای و نزدیک به دریا
برخورد بسيار خوب كاركنان هتل
وسایل هتل و اتاق قدیمی بود و از نظر پاکیزگی هم خیلی خوب نبود. اما نسبت به هزینه گزینه خوبی برای اقامت در رودسر هست
رفتار کارکنان بسیار خوب ، خوبه که کنار دریاست اما سرویس ها ی اتاق مناسب نبود .
نقاط قوت:
وجود اتاق یک تخته برخورد خوب کنار ساحل،اتاق با تراس
نقاط ضعف:
صبحانه از ۸ و بدون حق انتخاب
خوب بود
غذای رستوران کیفیت نداشت .همراهان من مسموم شدند -وعده صبحانه ضعیف بود-
داخل راهرو بسیار بوی بد سیگار، سرویس دستشویی و حمام نامناسب
امکانات داخل اتاق چندان مطلوب نبود. مبل و میز برای نشستن و صرف چای و قهوه یا تماشای تلویزیون در اتاق نبود. رفتار و برخورد کارکنان هتل مناسب بود. در حد هتل سه ستاره ضعیف بود
رفتار کارکنان خوب ولی امکانات و راحتی بسیار ضعیف
برای اقامت کوتاه مدت مناسب بود. وضعیت سرویس بهداشتی و تختخواب خوب نبود. در کل متوسط رو به پایین. اما برخورد کارکنان خوب بود
برخورد و رفتار کارکنان مناسب و خوب بود از نظر غذا متوسط و از نظر صبحانه هم خوب بود در کل در حد متوسط بود ولی برای اقامت خوب است
کارکنان هتل برخورد خوبی با مسافران داشتند.
باسلام ، پرسنل هتل خیلی خوب ، وضع ظاهری هتل ضعیف میباشد ، اتاقهای هتل نا مناسب
سلام عیدتان مبارک ، هتل متوسطی میباشد با قیمت و درجه هتل همخوانی ندارد ،
از اقامتم خیلی راضی بودم. همه چی خیلی خوب بود مخصوصا رفتار پرسنل
با سلام.هتل در كل از نظر امتياز متوسط بود. برخورد كاركنان خوب، كيفيت غذا معمولي.اتاق ها و تجهيزات قديمي. ميني بار هم نداره.از نظر مكاني خوب و آرومه.با توجه به تخفيف اعمال شده، براي اقامت كوتاه بد نيست.
سلام ما در اتاق ۱۰۱ساکن بودیم ویوی اتاق و برخورد کارکنان خیلی خوب بود تمیزی اتاق مناسب بود سرویس حمام مناسب نبود و از صبحانه اصلا رضایتی نداشتیم در کل با توجه به هزینه ای که کردیم راضی بودیم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سیروس رودسر

مهمانان هتل سیروس رودسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سیروس رودسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سیروس رودسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سیروس رودسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سیروس رودسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.