هتل سیروس رودسر

رودسر، انتهای خیابان شهدا، ساحل دریا
3.2
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل سیروس رودسر

هتل سه ستاره سیروس در سال ۱۳۸۹ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است. قرارگیری این هتل در ساحل آرام و دنج دریای خزر موجب گردیده که میهمانان علاوه بر اقامت در فضایی زیبا و آرامش بخش، به صدای دلنشین دریا نیز گوش جان بسپارند. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سیروس رودسر

سیروس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
215,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
10 بهمن
جمعه
215,000
تومان
11 بهمن
شنبه
215,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
215,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
10 بهمن
جمعه
215,000
تومان
11 بهمن
شنبه
215,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
سیروس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
335,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
10 بهمن
جمعه
335,000
تومان
11 بهمن
شنبه
335,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
ای‌گردش
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
335,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
10 بهمن
جمعه
335,000
تومان
11 بهمن
شنبه
335,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
335,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
10 بهمن
جمعه
335,000
تومان
11 بهمن
شنبه
335,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
سیروس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
335,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
10 بهمن
جمعه
335,000
تومان
11 بهمن
شنبه
335,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
سیروس-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
355,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
355,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
355,000
تومان
10 بهمن
جمعه
355,000
تومان
11 بهمن
شنبه
355,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
جاباما
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
355,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
355,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
355,000
تومان
10 بهمن
جمعه
355,000
تومان
11 بهمن
شنبه
355,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
سیروس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
555,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
555,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
555,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
555,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
555,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
555,000
تومان
10 بهمن
جمعه
555,000
تومان
11 بهمن
شنبه
555,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
555,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
555,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
555,000
تومان
ای‌گردش
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
555,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
555,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
555,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
555,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
555,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
555,000
تومان
10 بهمن
جمعه
555,000
تومان
11 بهمن
شنبه
555,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
555,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
555,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
555,000
تومان
جاباما
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
555,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
555,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
555,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
555,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
555,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
555,000
تومان
10 بهمن
جمعه
555,000
تومان
11 بهمن
شنبه
555,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
555,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
555,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
555,000
تومان
سیروس-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
635,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
635,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
635,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
635,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
635,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
635,000
تومان
10 بهمن
جمعه
635,000
تومان
11 بهمن
شنبه
635,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
635,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
635,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
635,000
تومان
ای‌گردش
635,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
635,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
635,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
635,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
635,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
635,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
635,000
تومان
10 بهمن
جمعه
635,000
تومان
11 بهمن
شنبه
635,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
635,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
635,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
635,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سیروس-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
735,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
735,000
تومان
10 بهمن
جمعه
735,000
تومان
11 بهمن
شنبه
735,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
ای‌گردش
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
735,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
735,000
تومان
10 بهمن
جمعه
735,000
تومان
11 بهمن
شنبه
735,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
جاباما
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
735,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
735,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
735,000
تومان
10 بهمن
جمعه
735,000
تومان
11 بهمن
شنبه
735,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
735,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
735,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
735,000
تومان
سیروس-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
795,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
795,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
795,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
795,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
795,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
795,000
تومان
10 بهمن
جمعه
795,000
تومان
11 بهمن
شنبه
795,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
795,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
795,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
795,000
تومان
جاباما
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
795,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
795,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
795,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
795,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
795,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
795,000
تومان
10 بهمن
جمعه
795,000
تومان
11 بهمن
شنبه
795,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
795,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
795,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
795,000
تومان
ای‌گردش
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
795,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
795,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
795,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
795,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
795,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
795,000
تومان
10 بهمن
جمعه
795,000
تومان
11 بهمن
شنبه
795,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
795,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
795,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
795,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سیروس رودسر

آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
خدمات باربري
خدمات پزشكي
تلفن در لابی
تلويزيون در لابی
نمای جنگل
پذيرش 24 ساعته
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات اینترنتی
فكس
ميز
مبل
اينترنت در اتاق
سالن بيليارد
اينترنت در لابی
رستوران
لابی
صندوق امانات
تراس
پاركينگ
Business Center
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
پرینتر
فكس
نمازخانه
تاکسی سرویس
گشت غیررایگان
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
پارکینگ
فضای سبز
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس 24 ساعته
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
فتوکپی
اعلام حریق
روزنامه
سالن ورزشی
روم سرويس
بیلیارد
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
دستگاه واکس کفش
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
نمای دريا

آدرس هتل سیروس رودسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سیروس رودسر

(36 نظر)
نظافت اتاق ها بسیار بد بود- سرویس بهداشتی افتضاح - رعایت پرتکل های بهداشتی اصلا رعایت نمیشد و فقط یک دستگاه درون رستوران هتل بود که به قول خودشون کرونا کش بود.
هتلی خوب با قیمت مناسب و مهمانداران خیلی خوش برخورد
نقاط قوت:
راضی کنند ه بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود کافی شاپ مناسب نبود
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
فقط دیوار اتاق نم زده و رطوبتی بود مثل سوئیت بود
اول از خوبیاش بگم : رفتار پرسنل هتل بسیار بسیار عالی و مودبانه بود - هتل در جای خوبی قرار داره و منظره خوبی هم داره - هتل تمیزی بود ولی خرابی و پوسیدگی و نامنظمی درجاهای مختلف از اتاق تا رستوران به چشم میومد - قیمت هتل نسبت به هتل خوبه - ما فقط صبحانه خوردیم و صبحانه هم سرد بود و می شه با توجه به هتل سه ستاره بیشتر پیشرفت کنه - کافی شاپ قشنگی هم داره - کف اتاق ما پارکت بسیار تمیز بود - فضای اتاق ما بزرگ و تمیز بود نقاط ضعف : اینترنت هتل صفره و هتل هم سرویس اینترنت نداشت یعنی اشکمون درومد - سرویس بهداشتی اتاق ما فرنگی بود و فقط یک سرویس بهداشتی ایرانی در طبقه همکف بود که اونم هواکش مناسب نداشت - صبحانه سرد بود با اینکه ما اولین نفر میرفتیم صبحانه و دیر هم شارژ میشد - تو اتاق ما یه دوسه تایی مورچه پیدا کردیم - در کل نسبت به قیمت هتل خوبیه و من بازم انتخابش میکنم *************
خیلی خوب بود
خوب بود
هتل نزدیک به دریا بود ویو خوبی داشت رفتار کارکنان عالی..اتاق رو زودتر از ساعت ۲ تحویلمون دادن که واقعا سپاسگزارم ازشون.
نقاط قوت:
بسیار رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
امکانات کم اینترنت و آنتن دهی موبایل بسیار بد رفتار پرسنل خوب کیفیت صبحانه متوسط محل هتل عالی
یک هتل سه ستاره قدیمی خوب، پرسنل حرفه ای و نزدیک به دریاکنار جاده اصلی دریا و مسیر تردد بسیاری از موتورسوارن که متاسفانه سروصدای زیادی در اتاق های رو به دریا شنیده می شود که البته اگر چندان به موضوع سروصدا حساس نباشید، قابل تحمل است.
برخورد بسيار خوب كاركنان هتل
وسایل هتل و اتاق قدیمی بود و از نظر پاکیزگی هم خیلی خوب نبود. اما نسبت به هزینه گزینه خوبی برای اقامت در رودسر هست
سلام و احترامدر رودسر دوستانی دارم که به واسطه آشنایی با آن ها دیدنی های محلی و طبیعت گردی خوبی داشته ام. هتل سیروس قدیمی ترین هتل رودسر هست اما واقعا تمیز است. غذاهای خوبی برای ناهار و شام دارد و صبحانه آن هم از مقبول بالاتر است اما مفصل نیست. (شامل: پنیر، مربا، عسل، عدسی یا خوراک لوبیا، تخم مرغ و سوسیس، سیب زمینی، قهوه آماده). اینترنت محدود است ولی اینترنت گوشی به خوبی آنتن دارد. در کنار دریا آنتن دهی اینترنت هم خوبست البته اینترنت نسل چهار منظورم است. اگر اتاق با دید دریا داشته باشید جالب است اما دیدهای دیگر هم جالب هستند. اتاق های مشرف به خیابان ها سروصدا دارد اما آپارتمان های پشتی صدا ندارند. چند نکته: طبقه آخر رستورانی است که موسیقی دارد. صدای موسیقی به اتاق ها می رسد اما تمام روزهای هفته موسیقی ندارند. در تعطیلات دارند. انتظار هتل پنج ستاره نداشته باشید اما در استانداردهای هتل سه ستاره کاملا می گنجد. در حد خودش عالی است. در اتاق ها سشوار و مینی بار رایگان و کتری برقی ندارند. مینی بار متنوعی دارند که باید خرید کنید اما آبجوش و تی بگ ها رایگانند. من شخصا کتری برقی کوچکی دارم که در سفرهام همراهم است. در این هتل راحت بودم و توشه لازم همراهم بود. کنار هتل سالن بیلیارد هم هست. صادقانه به من خوش گذشت. من به سروصدا در شب حساسم و زود از خواب می پرم. اتاقم مشرف به خیابان بود که تا ساعت دو شب رفت و آمد ماشین و موتور زیاد بود. رفت و آمد به خاطر این است که هتل در کنار ساحل دریاست و افراد برای رسیدن به ساحل از روبروی هتل رد می شوند.
رفتار کارکنان بسیار خوب ، خوبه که کنار دریاست اما سرویس ها ی اتاق مناسب نبود .
هتل خوب پرسنل با ادب منظره به سمت ساحل عالی و صبحانه معمولی
نقاط قوت:
وجود اتاق یک تخته برخورد خوب کنار ساحل،اتاق با تراس
نقاط ضعف:
صبحانه از ۸ و بدون حق انتخاب
خوب بود
داخل راهرو بسیار بوی بد سیگار، سرویس دستشویی و حمام نامناسب
رفتارپرسنل عالی بود هتل تمیزوامکانات عالی بودبسیارسپاسگزارم فقط یه ایراد کوچک داشت فقط یک نفراز افراد خانواده میتونست ازاینترنت استفاده بکنه اینترنت محدود
امکانات داخل اتاق چندان مطلوب نبود. مبل و میز برای نشستن و صرف چای و قهوه یا تماشای تلویزیون در اتاق نبود. رفتار و برخورد کارکنان هتل مناسب بود. در حد هتل سه ستاره ضعیف بود
رفتار کارکنان خوب ولی امکانات و راحتی بسیار ضعیف
اتاق چندان خوب نبود ... وایفای نداشت . سرویس دهی ضعیف بود و صبحانه متوسط
برای اقامت کوتاه مدت مناسب بود. وضعیت سرویس بهداشتی و تختخواب خوب نبود. در کل متوسط رو به پایین. اما برخورد کارکنان خوب بود
برخورد و رفتار کارکنان مناسب و خوب بود از نظر غذا متوسط و از نظر صبحانه هم خوب بود در کل در حد متوسط بود ولی برای اقامت خوب است
در مجموع خوب بود، کارکنان خوب، اتاقها تمیز بودند، صبحانه هم در حد ستاره های هتل بود، از نظر مکانی هم در جای خوبی قرار داشت. در مجموع ما راضی بودیم.
کارکنان هتل برخورد خوبی با مسافران داشتند.
باسلام ، پرسنل هتل خیلی خوب ، وضع ظاهری هتل ضعیف میباشد ، اتاقهای هتل نا مناسب
سلام عیدتان مبارک ، هتل متوسطی میباشد با قیمت و درجه هتل همخوانی ندارد ،
وعده غذایی صبحانه بایستی متنوع تر و با کیفیت بالاتر عرضه شود
از اقامتم خیلی راضی بودم. همه چی خیلی خوب بود مخصوصا رفتار پرسنل
با سلام.هتل در كل از نظر امتياز متوسط بود. برخورد كاركنان خوب، كيفيت غذا معمولي.اتاق ها و تجهيزات قديمي. ميني بار هم نداره.از نظر مكاني خوب و آرومه.با توجه به تخفيف اعمال شده، براي اقامت كوتاه بد نيست.
سلام ما در اتاق ۱۰۱ساکن بودیم ویوی اتاق و برخورد کارکنان خیلی خوب بود تمیزی اتاق مناسب بود سرویس حمام مناسب نبود و از صبحانه اصلا رضایتی نداشتیم در کل با توجه به هزینه ای که کردیم راضی بودیم
نظافت پتوها خوب نبود کارکنان آموزش ندیدند. من حتی یک وعده غذا اونجا نخوردم چون از تجربه صبحانه اونجا قشنگ میشه وضعیت ناهار رو پیش بینی کرد. کارکنان مرد لباس فرم نداشتن ، من دو سه بار با مهمانهای هتل اشتباهی گرفتمشون. چیزی هم میخوای باید چند بار پیگیری کنی تا بیارن. چند تا ظرف هم تو اتاق نزاشتن.ما میوه خریدیم بخوریم. بشقاب و کارد میوه خوری میخواستیم ۳بار زنگ زدیم. مینی بار تو یخچال نمیزارن.!!!!!!
نقاط قوت:
برخورد گرم و مودبانه پذیرش و خدمه هتل نزدیکی به ساحل رودسر صبحانه کامل و خوشمزه هتل که به صورت پرسی سرو شد و مورد پسند من بود
نقاط ضعف:
این هتل در حد شهر رودسر دارای امکانات مطلوبی است. بهتر است برای کمک به یافتن آن (با توجه به دور بودن از جاده اصلی) تابلوهای راهنما در برخی تقاطع های مهم شهر نصب شود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سیروس رودسر

مهمانان هتل سیروس رودسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سیروس رودسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سیروس رودسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سیروس رودسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سیروس رودسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.