هتل سیروس رودسر

رودسر، انتهای خیابان شهدا، ساحل دریا
3.2
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل سیروس رودسر

هتل سه ستاره سیروس در سال ۱۳۸۹ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۵ بازسازی انجام داده است. قرارگیری این هتل در ساحل آرام و دنج دریای خزر موجب گردیده که میهمانان علاوه بر اقامت در فضایی زیبا و آرامش بخش، به صدای دلنشین دریا نیز گوش جان بسپارند. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سیروس رودسر

سیروس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
220,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
220,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
220,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
220,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
220,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
220,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
220,000
تومان
1 خرداد
شنبه
295,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
سیروس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
299,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
299,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
299,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
299,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
299,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
299,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
299,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
300,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
300,000
تومان
1 خرداد
شنبه
444,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
300,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
300,000
تومان
1 خرداد
شنبه
443,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
443,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
443,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
سیروس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
300,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
300,000
تومان
1 خرداد
شنبه
444,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
444,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
444,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
444,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
300,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
300,000
تومان
1 خرداد
شنبه
443,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
443,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
443,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
443,000
تومان
سیروس-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
423,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
423,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
423,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
423,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
423,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
423,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
423,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
424,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
424,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
424,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
424,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
424,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
424,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
424,000
تومان
1 خرداد
شنبه
620,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
هتل یار
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
424,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
424,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
424,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
424,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
424,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
424,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
424,000
تومان
1 خرداد
شنبه
620,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
سیروس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
477,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
477,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
477,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
477,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
477,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
477,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
477,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
477,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
478,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
478,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
478,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
478,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
478,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
478,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
478,000
تومان
1 خرداد
شنبه
719,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
هتل یار
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
478,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
478,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
478,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
478,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
478,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
478,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
478,000
تومان
1 خرداد
شنبه
719,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
سیروس-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
600,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
600,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
600,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
600,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
600,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
600,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
600,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
601,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
601,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
601,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
601,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
601,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
601,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
601,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
601,000
تومان
1 خرداد
شنبه
896,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
896,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
896,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
896,000
تومان
هتل یار
601,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
601,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
601,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
601,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
601,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
601,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
601,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
601,000
تومان
1 خرداد
شنبه
895,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
895,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
سیروس-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
655,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
655,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
655,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
655,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
655,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
655,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
655,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
655,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
656,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
656,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
656,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
656,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
656,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
656,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
656,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
656,000
تومان
1 خرداد
شنبه
995,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
995,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
995,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
995,000
تومان
هتل یار
656,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
656,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
656,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
656,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
656,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
656,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
656,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
656,000
تومان
1 خرداد
شنبه
994,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
994,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
994,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
994,000
تومان
سیروس-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
833,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
833,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
833,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
833,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
833,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
833,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
833,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
833,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
834,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
834,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
834,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
834,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
834,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
834,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
834,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
834,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,270,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,270,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,270,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,270,000
تومان
هتل یار
834,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
834,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
834,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
834,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
834,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
834,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
834,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
834,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,270,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,270,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,270,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,270,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سیروس رودسر

آسانسور
تلویزیون در لابی
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
مینی بار رایگان
لابی
نمای جنگل
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
رستوران
صندوق امانات
جكوزی
تراس
Business Center
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
وسایل بدنسازی
کافی نت
نمازخانه
خشکشویی (لاندری)
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
روم سرويس 24 ساعته
ماساژ
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اعلام حریق
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
خدمات برای معلولین
اطفای حریق
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
کافی‌شاپ
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نمای دريا

آدرس هتل سیروس رودسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سیروس رودسر

(36 نظر)
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به دریا
نظافت اتاق ها بسیار بد بود- سرویس بهداشتی افتضاح - رعایت پرتکل های بهداشتی اصلا رعایت نمیشد و فقط یک دستگاه درون رستوران هتل بود که به قول خودشون کرونا کش بود.
هتلی خوب با قیمت مناسب و مهمانداران خیلی خوش برخورد
نقاط قوت:
راضی کنند ه بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود کافی شاپ مناسب نبود
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
فقط دیوار اتاق نم زده و رطوبتی بود مثل سوئیت بود
اول از خوبیاش بگم : رفتار پرسنل هتل بسیار بسیار عالی و مودبانه بود - هتل در جای خوبی قرار داره و منظره خوبی هم داره - هتل تمیزی بود ولی خرابی و پوسیدگی و نامنظمی درجاهای مختلف از اتاق تا رستوران به چشم میومد - قیمت هتل نسبت به هتل خوبه - ما فقط صبحانه خوردیم و صبحانه هم سرد بود و می شه با توجه به هتل سه ستاره بیشتر پیشرفت کنه - کافی شاپ قشنگی هم داره - کف اتاق ما پارکت بسیار تمیز بود - فضای اتاق ما بزرگ و تمیز بود نقاط ضعف : اینترنت هتل صفره و هتل هم سرویس اینترنت نداشت یعنی اشکمون درومد - سرویس بهداشتی اتاق ما فرنگی بود و فقط یک سرویس بهداشتی ایرانی در طبقه همکف بود که اونم هواکش مناسب نداشت - صبحانه سرد بود با اینکه ما اولین نفر میرفتیم صبحانه و دیر هم شارژ میشد - تو اتاق ما یه دوسه تایی مورچه پیدا کردیم - در کل نسبت به قیمت هتل خوبیه و من بازم انتخابش میکنم *************
خیلی خوب بود
خوب بود
هتل نزدیک به دریا بود ویو خوبی داشت رفتار کارکنان عالی..اتاق رو زودتر از ساعت ۲ تحویلمون دادن که واقعا سپاسگزارم ازشون.
نقاط قوت:
بسیار رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
امکانات کم اینترنت و آنتن دهی موبایل بسیار بد رفتار پرسنل خوب کیفیت صبحانه متوسط محل هتل عالی
یک هتل سه ستاره قدیمی خوب، پرسنل حرفه ای و نزدیک به دریاکنار جاده اصلی دریا و مسیر تردد بسیاری از موتورسوارن که متاسفانه سروصدای زیادی در اتاق های رو به دریا شنیده می شود که البته اگر چندان به موضوع سروصدا حساس نباشید، قابل تحمل است.
برخورد بسيار خوب كاركنان هتل
وسایل هتل و اتاق قدیمی بود و از نظر پاکیزگی هم خیلی خوب نبود. اما نسبت به هزینه گزینه خوبی برای اقامت در رودسر هست
سلام و احترامدر رودسر دوستانی دارم که به واسطه آشنایی با آن ها دیدنی های محلی و طبیعت گردی خوبی داشته ام. هتل سیروس قدیمی ترین هتل رودسر هست اما واقعا تمیز است. غذاهای خوبی برای ناهار و شام دارد و صبحانه آن هم از مقبول بالاتر است اما مفصل نیست. (شامل: پنیر، مربا، عسل، عدسی یا خوراک لوبیا، تخم مرغ و سوسیس، سیب زمینی، قهوه آماده). اینترنت محدود است ولی اینترنت گوشی به خوبی آنتن دارد. در کنار دریا آنتن دهی اینترنت هم خوبست البته اینترنت نسل چهار منظورم است. اگر اتاق با دید دریا داشته باشید جالب است اما دیدهای دیگر هم جالب هستند. اتاق های مشرف به خیابان ها سروصدا دارد اما آپارتمان های پشتی صدا ندارند. چند نکته: طبقه آخر رستورانی است که موسیقی دارد. صدای موسیقی به اتاق ها می رسد اما تمام روزهای هفته موسیقی ندارند. در تعطیلات دارند. انتظار هتل پنج ستاره نداشته باشید اما در استانداردهای هتل سه ستاره کاملا می گنجد. در حد خودش عالی است. در اتاق ها سشوار و مینی بار رایگان و کتری برقی ندارند. مینی بار متنوعی دارند که باید خرید کنید اما آبجوش و تی بگ ها رایگانند. من شخصا کتری برقی کوچکی دارم که در سفرهام همراهم است. در این هتل راحت بودم و توشه لازم همراهم بود. کنار هتل سالن بیلیارد هم هست. صادقانه به من خوش گذشت. من به سروصدا در شب حساسم و زود از خواب می پرم. اتاقم مشرف به خیابان بود که تا ساعت دو شب رفت و آمد ماشین و موتور زیاد بود. رفت و آمد به خاطر این است که هتل در کنار ساحل دریاست و افراد برای رسیدن به ساحل از روبروی هتل رد می شوند.
رفتار کارکنان بسیار خوب ، خوبه که کنار دریاست اما سرویس ها ی اتاق مناسب نبود .
هتل خوب پرسنل با ادب منظره به سمت ساحل عالی و صبحانه معمولی
نقاط قوت:
وجود اتاق یک تخته برخورد خوب کنار ساحل،اتاق با تراس
نقاط ضعف:
صبحانه از ۸ و بدون حق انتخاب
خوب بود
داخل راهرو بسیار بوی بد سیگار، سرویس دستشویی و حمام نامناسب
رفتارپرسنل عالی بود هتل تمیزوامکانات عالی بودبسیارسپاسگزارم فقط یه ایراد کوچک داشت فقط یک نفراز افراد خانواده میتونست ازاینترنت استفاده بکنه اینترنت محدود
امکانات داخل اتاق چندان مطلوب نبود. مبل و میز برای نشستن و صرف چای و قهوه یا تماشای تلویزیون در اتاق نبود. رفتار و برخورد کارکنان هتل مناسب بود. در حد هتل سه ستاره ضعیف بود
رفتار کارکنان خوب ولی امکانات و راحتی بسیار ضعیف
اتاق چندان خوب نبود ... وایفای نداشت . سرویس دهی ضعیف بود و صبحانه متوسط
برای اقامت کوتاه مدت مناسب بود. وضعیت سرویس بهداشتی و تختخواب خوب نبود. در کل متوسط رو به پایین. اما برخورد کارکنان خوب بود
برخورد و رفتار کارکنان مناسب و خوب بود از نظر غذا متوسط و از نظر صبحانه هم خوب بود در کل در حد متوسط بود ولی برای اقامت خوب است
کارکنان هتل برخورد خوبی با مسافران داشتند.
باسلام ، پرسنل هتل خیلی خوب ، وضع ظاهری هتل ضعیف میباشد ، اتاقهای هتل نا مناسب
سلام عیدتان مبارک ، هتل متوسطی میباشد با قیمت و درجه هتل همخوانی ندارد ،
وعده غذایی صبحانه بایستی متنوع تر و با کیفیت بالاتر عرضه شود
از اقامتم خیلی راضی بودم. همه چی خیلی خوب بود مخصوصا رفتار پرسنل
با سلام.هتل در كل از نظر امتياز متوسط بود. برخورد كاركنان خوب، كيفيت غذا معمولي.اتاق ها و تجهيزات قديمي. ميني بار هم نداره.از نظر مكاني خوب و آرومه.با توجه به تخفيف اعمال شده، براي اقامت كوتاه بد نيست.
سلام ما در اتاق ۱۰۱ساکن بودیم ویوی اتاق و برخورد کارکنان خیلی خوب بود تمیزی اتاق مناسب بود سرویس حمام مناسب نبود و از صبحانه اصلا رضایتی نداشتیم در کل با توجه به هزینه ای که کردیم راضی بودیم
نظافت پتوها خوب نبود کارکنان آموزش ندیدند. من حتی یک وعده غذا اونجا نخوردم چون از تجربه صبحانه اونجا قشنگ میشه وضعیت ناهار رو پیش بینی کرد. کارکنان مرد لباس فرم نداشتن ، من دو سه بار با مهمانهای هتل اشتباهی گرفتمشون. چیزی هم میخوای باید چند بار پیگیری کنی تا بیارن. چند تا ظرف هم تو اتاق نزاشتن.ما میوه خریدیم بخوریم. بشقاب و کارد میوه خوری میخواستیم ۳بار زنگ زدیم. مینی بار تو یخچال نمیزارن.!!!!!!
نقاط قوت:
برخورد گرم و مودبانه پذیرش و خدمه هتل نزدیکی به ساحل رودسر صبحانه کامل و خوشمزه هتل که به صورت پرسی سرو شد و مورد پسند من بود
نقاط ضعف:
این هتل در حد شهر رودسر دارای امکانات مطلوبی است. بهتر است برای کمک به یافتن آن (با توجه به دور بودن از جاده اصلی) تابلوهای راهنما در برخی تقاطع های مهم شهر نصب شود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سیروس رودسر

مهمانان هتل سیروس رودسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سیروس رودسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سیروس رودسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سیروس رودسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سیروس رودسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.