هتل بهار رودسر

رودسر، ضلع شرقی ساحل دریا
3.7
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران

معرفی هتل بهار رودسر

هتل سه ستاره بهار رودسر در جوار ساحل شنی و جذاب دریای خزر در سال ۱۳۹۲ افتتاح گردیده است. این هتل در شرقی ترین شهر استان گیلان واقع شده و از بهترین مزایای آن دسترسی آسان به پارک جنگلی رودسر می‌باشد. چشم انداز هتل بهار به دریا زیبای خزر و کوه سماموس می‌باشد. مدیریت و پرسنل این هتل در تلاش اند با ارائه خدمات خوب، شما میهمانان گرامی اقامتی به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهار رودسر

بهار-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
هتل یار
254,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
254,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
254,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
254,000
تومان
4 مهر
جمعه
254,000
تومان
5 مهر
شنبه
254,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
254,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
254,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
254,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
254,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
255,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
255,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
246,000
تومان
4 مهر
جمعه
246,000
تومان
5 مهر
شنبه
246,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
246,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
255,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
255,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
246,000
تومان
4 مهر
جمعه
246,000
تومان
5 مهر
شنبه
246,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
246,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
246,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
246,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
246,000
تومان
ای‌گردش
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
377,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
377,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بهار-سوئیت یکخوابه چهارنفره (سویت دونفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره (سویت دونفره+دو سرویس اضافه)
جاباما
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
366,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
366,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
357,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مهر
جمعه
357,000
تومان
5 مهر
شنبه
357,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
357,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
357,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
357,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
366,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
366,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
357,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
357,000
تومان
4 مهر
جمعه
357,000
تومان
5 مهر
شنبه
357,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
357,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
357,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
357,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
366,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
366,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
366,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
366,000
تومان
4 مهر
جمعه
366,000
تومان
5 مهر
شنبه
366,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
366,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
366,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
366,000
تومان
ای‌گردش
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
545,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
545,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بهار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
201,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
201,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
201,000
تومان
4 مهر
جمعه
201,000
تومان
5 مهر
شنبه
201,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
201,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
201,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
201,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
201,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
201,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
201,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
201,000
تومان
4 مهر
جمعه
201,000
تومان
5 مهر
شنبه
201,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
201,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
201,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
201,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
201,000
تومان
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
210,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مهر
جمعه
210,000
تومان
5 مهر
شنبه
210,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
210,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
210,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
210,000
تومان
ای‌گردش
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
312,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
312,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بهار-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
201,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
201,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
201,000
تومان
4 مهر
جمعه
201,000
تومان
5 مهر
شنبه
201,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
201,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
201,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
201,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
201,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
210,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
210,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
201,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
201,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
201,000
تومان
4 مهر
جمعه
201,000
تومان
5 مهر
شنبه
201,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
201,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
201,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
201,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
201,000
تومان
ای‌گردش
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
312,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
312,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
بهار-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مهر
جمعه
310,000
تومان
5 مهر
شنبه
310,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
302,000
تومان
4 مهر
جمعه
302,000
تومان
5 مهر
شنبه
302,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
302,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
310,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
302,000
تومان
4 مهر
جمعه
302,000
تومان
5 مهر
شنبه
302,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
302,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
302,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
302,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
302,000
تومان
ای‌گردش
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
یکشنبه
461,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
461,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بهار رودسر

آسانسور
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
خدمات بیدار باش
رستوران بام
رستوران سنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
فتوكپي
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
زنگ هشدار
نمای فضای سبز
روم سرويس
فكس
تبديل ارز
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
فضای سبز
امكانات ورزشی در آب
تلويزيون در لابی
فضای بيرون هتل برای نشستن
مسير پياده روی
نمای دريا
حوله حمام
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
شام در اتاق
مبل
مسلط به زبان انگليسی
سرویس حرم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
ماهیگیری
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
كنار دريا
نمای شهر
پاركينگ
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
اعلام حریق
حوله
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
ماهواره
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اینترنت در لابی
رستوران
سالن بدنسازی
صندوق امانات
سیستم تهویه مطبوع
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
صرافی
تلفن
تلفن در لابی
مینی بار رایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
قایق سواری
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
فروشگاه
خشکشویی
پارکینگ روباز
اطفای حریق
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سوئیت
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
رخت آویز

آدرس هتل بهار رودسر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهار رودسر

(45 نظر)
به نسبت قيمت و با در نظر گرفتن يك هال دو ستاره قابل قبول بود، موقعيت ساحلي خوبي داشت
کارکنان خوش برخورد نظافت متوسط امکانات خوب نبود
۲ روز اقامت داشتیم کمتر مثل هتل بود بیشتر مانند مسافرخانه بود. صبحانه مختصر وپر اشکال بود چایی مزه بدی داشت گفتند از اب رودسره که بد مزه است پیشنهاد می کنم با آب معدنی چایی درست کنید ضمنا شیر هم نبود سروصدا هم زیاد بود
به عنوان یک هتل آپارتمان تمیز و مرتب می توانید در این مکان اقامت نمایید. اما نمی توان آن را یک هتل در نظر گرفت.
اتاق و سرویس بهداشتی واقعا تمیز ومرتب بود.ویوی خیلی خوب رو به دریا... پرسنل مودب و خوش برخورد.. از کافی شاپ هتل هم استفاده کردیم. فضای خوبی داشت... ممنون از سایت ایران هتل آنلاین.
موقعیت مکانی هتل خوب بود ولی فضای داخلی اتاق ها کوچک بود و با قیمت تناسب نداشت، صبحانه هم خوب و قابل قبول بود
سلام . نسبت به قیمت و موقعیت مکانی هتل خیلی خوبیه . هتل تمیزه و رفتار پرسنل هم بسیار عالیه . خصوصا مدیریت هتل که آقای جوان و خوش فکریه . هتل کافی شاپ بسیار عالی با پرسنل مودبی داره که قیمتاشم عالیه . صبحانه هتل معمولیه و کمی ضعیفه . از ضعف های هتل : کوچک بودن اتاق های دونفره - آب حمام کمی وارد اتاق میشد - نداشتن مبلمان در اتاق ها - نداشتن سشوار - نزدیک نبودن سوپرمارکت به هتل - نداشتن پارکینگ - ... در کل من این هتل رو توصیه میکنم
نقاط قوت:
برخورد خوب و مهربانانه پرسنل
نقاط ضعف:
نبود پارکینگ نبود سشوار در اتاق ورود اب موقعه دوش گرفتن ورود صدای تهویه بیرون از هتل به اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب هست روبه روی دریا هستش برخورد پرسنل خوب بود سرمایش کولر اسپلیت با کیفیت برای نفر اضافه در اتاق کاناپه بی کیفیت در صورتی که هزیینه بالایی برای نفر اضافه دریافت شده بود
نقاط ضعف:
اتاق ها بسیار کوچک بود شب ها قسمت رستوران مراسم عروسی برگزار میشه که تا ساعت پایانی شب صدای اون باعث آزار ساکنین میشه صبحانه معمولی داره اینترنت بسیار ضعیف در کل با توجه به هزینه خیلی هتل معمولی رو به ضعیف هست
امکانات نسبتا خوبی داره و بزرگترین حسنش نزدیکی به ساحله
نقاط قوت:
خوب وعالی
نقاط ضعف:
نگهبانی جالب نبود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تا حدودی مشکل کم بودن فضای پارکینگ
سلام. موقعیت مکانی هتل مناسب است و ساحل نزدیک هتل عالی است. دید اتاق‌های رو به دریا نیز بسیار خوب است. از نظر تمیزی اتاق ها خوب بودند ولی تخت ها ملحفه نداشتند و اگر داشتند تمیز نبودند. از نظر تمیزی هتل متوسطی است، همچنین صبحانه هتل تنوع ندارد و بسیار محدود است که شاید به دلیل کوچک بودن هتل است. در مجموع امتیاز 3 برای این هتل کافی است.
عالی بود بهترین سفر به شمالم بود
هتل معمولی بوده ، نظافت بیشتری لازم داشته ، از لحاظ وسایلی مثل خمیر دندان و مسواک نداشته است ، برخورد پذیرش و رستوران عالی بود،در رستوران جمع مبلغ غذا ها ارزش افزوده داشت ،برخورد پذیرش و رستوران عالی بود .
متوسط
هتل خوبی نبود اما تمیز بود - به شدت سر و صدای اتاق کناری داخل اتاق می آمد که چند بار تذکر دادیم - رفتار پرسنل خوب بود - دید به ساحل بسیار عالی بود - صبحانه ضعیف بود و به لاهیجان دور بود
.صبحانه بسیار ضعیف بود
از لحاظ موقیعت به دریا نزدیک بود خوب بود صبحانه خیلی ضعیف بود
از نظر موقعیت مکانی عالی بود پارکینگ داره اطرافشم خلوته و شب نگهبان هم داره بین هتل و ساحل فاصله زیادی نیست یعنی چسبیده به ساحله ۵ مین پیاده روی داره فقط ساحلش تمیزه و خلوته هتل تمیزیه غذاهاش به نظر من متوسطهاتاق ها خیلی کوچیک بودن (ما اتاق دو نفره گرفته بودیم رو به مرداب) و حتی یه سینک عادی ظرف شویی واسه شستن دو تا استکان و ... نداره
در کل هتل بدی نبود و برخورد کارکنان هم به نسبت خوب بود .
نقاط قوت:
بنده در این هتل اقامت داشتم.مسول پذیرش خانمی بود بسیار مهربان و خونگرم و خوش برخورد. پرسنل بسیار مودب و محترمی داشت. موقعیت چشم انداز بسیار عالی و بکر بود
نقاط ضعف:
نداشت
مهمانان غیر ایرانی سکوت را رعایت. نمی کردن و تذکری هم داده نمی شد.
در کل راضی بودیم
سوئیت تمیز-حوله ها تمیز-سیسیتم گرمایشی خوب (شوفاژ و داکت اسپلیت) ولی دسترسی به سوئیت با پله و آسانسور-ضمنا سوئیتهای طبقه اول فقط دارای دید آسمان می باشد جهت استفاده ازتراس و دیدن دریا باید از پله آهنی 4 یا 5 پله ای بالا رفت که تراس بین سوئیتها با یک نرده آهنی کوتاه از یکدیگر جدا شده بودند سوئیت فاقد اجاق بود فقط سینک ظرفشویی و کابینتهای زیادی داشت مینی بار رایگان شامل 4 عدد آبمیوه بود سرویس دهی صبحانه ضعیف بود کیفیت لوبیا و عدسی پخته پایین-فاقد شیر گرم-آب خوردن و شارژ مجدد خیار و گوجه فرنگی و لوبیا-عدسی و نیمرو ساعت 9 صبح با اعتراض میهمانان انجام گردید پارکینگ هتل در نزدیکی آن به صورت یک فضای محصور خاکی(البته فضای زیادی در بلوار جلوی هتل جهت پارک خودرو وجود داشت) در مجموع سوئیتهای طبقات بالا با پیش بینی اجاق در سوئیتها و افزایش کیفیت سرویس دهی صبحانه و اختصاص فضای مناسب جهت پارکینگ این هتل توصیه می شود
من سال گذشته مهرماه سفری داشتم وبسیار راضی بودم.هتل بسیار دنجی بود.رفتار کارکنان وهمچنین موقعیت هتل بی نظیر بود.توصیه میکنم حتما سفری داشته باشید وچند شبی اونجا اقامت کنید.
خدمات و امکانات هتل بسیار خوب بود و از همه چیز راضی هستم.
هتل بسیار پر سر و صدا- هرشب عروسی داشتن اونجا- کوچکترین عایق صدایی در اتاق ها وجود نداشت به طوریکه صدای آلارم و ویبره موبایل از سایر اتاق ها کاملا مشخص بود و باعث بیدار شدن ما می شد- درخواست کنسل کردن اتاق رزرو شده رو کردیم که با بهانه های مختلف و اینکه هزینه رو برنمیگردون مجبور شدیم چهارشب رو اونجا بمونیم که واقعا بد بود- صبحانه بسیار ضعیف بود و درجواب اعتراض میگفتن درحد هتل سه ستاره است درصورتیکه در حد دوستاره هم نبود هتلشون. پارکینگشون هم که یه قسمت خاکی(گلی) بود که اصلا مناسب نبود. ما سوئیت رزرو کرده بودیم که اصلا جالب نبود و یه دسشویی داشت که حتی روشوییش از اون قدیمی ها بود و حتی یه سشوار یا مسواک تووش نبود وقتی هم گفتیم گفتن که هیچ اتاقی سشوار نداره. خلاصه بنظرم اصلا جالب نیست برای سفر تفریحی و چند روزه
هتل نمای مناسب از بیرون دارد اما معماری داخلی اصلا برای هتل مناسب نیست, اتاقها بویژه اتاقهای پشتی کوچک, کفپوش نامناسب, سرویس کوچک و نامناسب, اما جهت اقامت فوری کاری یا گذری بدنیست, مناسب اقامت تفریحی و بیش از یک شب نمیباشد, درصورتیکه قیمت مناسب تر بوده و با شرایط فوق جهت اقامت فوری و اظطراری بد نیست.
ما سه شب اونجا بودیم. هر سه شب تو رستوران هتل عروسی برگزار شد و واقعا آسایش نداشتیم. نظافت اتاق ها هم اصلا انجام نمیشد و اتاق ها بو میداد
ضمن سلام و خسته نباشید. بنده اطاق 4 نفره رزرو کرده بودم ظاهرا اتاق بیش از 2 تخته هتل ندارد، چراکه اطاق یک خوابه و 2 کاناپه تخت شو داده بودند که چندان مناسب نیست. صبحانه هم با آیتم کم و ضعیف بود. رفتار پرسنل و موقعیت و منظره رو به دریای هتل بسیار خوب بود.
موقعیت مکانی هتل بسیار خوب هست و دقیقا روبروی یک ساحل بسیار زیبا و خلوت قرار گرفته است. داخل خود هتل به نسبت تمیز. برخورد کارکنان بسیار بسیار عالی هست. فقط یک مقداری سر صدا تو اطاقها میاد مخصوصا اگر اطاق روبرویی بچه داشته باشن که فاجعه میشه. اندازه ی اطاقهای دو نفره هم خیلی کوچیک هست و جای حرکت انچنانی نداره. کیفیت غذای هتل متوسط هست. جای پارکینگ بسیار نامناسبی داره برای ماشین. کافی شاپ خوبی هم بالای هتل قرار داره که میشه تا ساعت 1 شب ازش استفاده کرد. در کل هتل خوبی بود
نقاط قوت:
برخورد خیلی عالی پرسنل.و هنچنین داشتن کافی شاپ سالم و خانوادگی.
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی مشاهده نشد.و از این به بعد مشتری همیشگی خواهیم شد.
تمیز و دسترسی مناسب ضرورت ارتقا و بهبود امکانات
پارکینگ مسقف نداشت . جای پارک بود اما پارکینگ نبود.هتل کهنه و فرسوده ای بود.دستشویی ایرانی نداشت و فرنگیش هم استاندارد نبود برای بچه ها بود.
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل و تمیزی اتاقها و کولر پرقدرت در فصل گرم و شرجی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب
نقاط قوت:
۱تمیزی و مرتب بودن ۲برخود مناسب کارکنان ۳تهویه مطبوع عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای کافی شاپ در طبقه ۵ برای ساکنین ط ۴ .
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و خونگرمی داره من خودم یک بار رزرو اتاق ۲ تخته داشتم وقتی که دیدم اتاق کوچک است به مسول رزرواسیون هتل که خانم محیطی بود گفتم سوئیت دو تخته را در اختیار ما گذاشتند بدون پرداخت هیچگونه وجه اضافه. رستوران بسیار خوبی داره و قیمتش هم مناسبه
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم .
راضی بودیم فقط اینکه سیستم گرمایشی مشکل داشت که اتاقو عوض کردن و همه چیز اوکی بود متوسط رو به بالا بود تقریبا میشه گفت
ساخت و ساز داشتن یکم مشکل داشت اذیت شدیم اما بقیه ی موارد همه خوب بود مشکلی نداشت
خدارو شکر همه چیز باب میل بود .دستتون درد نکنه.فقط یه مقدار لابی کثیف بود. ادم توقع داره که حداقل یه بالکن داشته باشه اما نداشت
خوب بود مشکلی نداشت ما واقعا سابقه ی خوبی داریم اونجا .همه چی نورمال و عادی و اوکی بود
فقط تنها مشکلش این بود که در حال بازسازی بود و یکم درهم ورهم بود وگرنه بقیه چیزاش خوب بود مشکلی نمی داشت
من و همسرم در اواخر دی ماه 95 به قصد دیدن رامسر و لاهیجان راهی سفر شدیم، که از طریق جاباما با این هتل و موقعیت استراتژیک شهر رودسر آشنا شدیم. هتل های رودسر از هتل های هر دو شهر مقصد ما ارزان تر بود و رودسر به هر دو مقصد ما، بسیار نزدیک. اقامت ما در این هتل مصادف بود با تخفیف استثنایی پنجاه درصد (سوییت رو به دریا فقط 92 هزار تومان ) هتلی نوساز،سوییتی رو به دریا، تمیز، کارکنانی متعهد و خوش اخلاق همراه با توصیه های گردشگری بسیار کاربردی. تالاب در زمستان جذابیتی نداشت ولی در فصول گرم میتوانید در تالاب نسبتا بزرگ هتل، با هزینه ای ناچیز قایق سواری کنید. کیفیت صبحانه در سطح هتل های معمولی سه ستاره است و شما رو غافلگیر یا ناامید نمی کند. روزانه سبدی برای شما شارژ می شود که حاوی آب میوه، چند نمونه کیک و بیسکویت ، چای و قند است. توصیه میکنم در صورت سفر اقتصادی(وسیله نقلیه شخصی) به محدوده تنکابن تا رشت، شب ها در این هتل بخوابید و در طول روز رانندگی و تفریح کنید. لبخند کارکنان به قدری واقعیست، که توصیه میکنم حتما با لبخند وارد شوید. ظاهر بیرونی هتل بسان ساختمان در حال ساخت میماند که علت آن بازسازی و گسترش فضا و نمای بیرونی هتل است. (احتمالا تخفیف ویژه سال 95 این هتل، به همین علت است ) قرار بر این بود که تا عید 96 ظاهر بیرونی هتل به روزهای عادی برگردد. پارکینگ ندارد، اما برای خیابان روبروی هتل، دوربین مدار بسته و نگهبان گذاشته اند. البته این احتمال وجود دارد که در ساخت و ساز های جدید،پارکینگ اضافه شده باشد. تلویزیون led اتاق بسیار کوچک است و مخاطبی فوتبالی چون من رو کلافه میکنه،که البته میتوانید در لابی یا رستوران با تلویزیون بسیار بزرگتری مشاهده کنید.
نقاط قوت:
ما دو شب در هتل بهار رودسر اقامت داشتیم، موقعیت مکانی هتل بهار خیلی عالیه و طلوع و غروب خورشید و از پنجره اتاقمون می دیدیم. فاصله بسیار نزدیک هتل تا ساحل و خوب بودن شرایط اتاق و کیفیت غذای هتل منو مجاب میکنه که در سفر بعدی دوباره این هتل و واسه اقامتمون انتخاب کنم. ناگفته نمونه که این دفعه دوم بود که ما هتل بهار میرفتیم. با تشکر از مدیریت و پرسنل هتل بهار رودسر
نقاط ضعف:
اینترنت هتل خیلی ضعیف بود و ما نتونستیم استفاده کنیم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بهار رودسر

مهمانان هتل بهار رودسر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بهار رودسر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بهار رودسر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بهار رودسر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بهار رودسر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.