هتل آپارتمان صبوری رشت

رشت، خیابان رسالت، پشت پمپ بنزین خطیبی، روبروی پارک شهید گلستانی
1.6
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صبوری رشت

هتل صبوری رشت در سال 1394 در شهر سرسبزو زیبای رشت افتتاح گردید. این هتل دارای دو نوع سوییت از جمله First class وVIP است. سوییت‌های این هتل آپارتمان با کلیه امکانات رفاهی لازم طراحی شده و دارای ظرفیت‌های مناسبی جهت توسعه هر چه بیشتر است. پرسنل هتل صبوری و مدیریت آن تلاش دارند تا با ارائه بهترین خدمات، اقامتی خوش را به مسافرین گرامی هدیه دهند. سرویس اضافی این هتل بصورت کاناپه تخت خواب شو است. لازم به ذکر است برخی اتاق ها دارای سرویس بهداشتی فرنگی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صبوری رشت

صبوری-سوئیت یکخوابه چهارنفره ویژه مدیران (55متری)
سوئیت یکخوابه چهارنفره ویژه مدیران (55متری)
اقامت 24
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
950,000
تومان
9 مرداد
شنبه
950,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
950,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
950,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
950,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
950,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
950,000
تومان
15 مرداد
جمعه
950,000
تومان
16 مرداد
شنبه
950,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
950,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
950,000
تومان
صبوری-آپارتمان یکخوابه پنج نفره (65متری)
آپارتمان یکخوابه پنج نفره (65متری)
اقامت 24
1,056,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,056,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,056,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,056,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,056,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,056,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,056,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,056,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,056,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,056,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,056,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,056,000
تومان
هتل یار
1,056,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,056,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,056,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,056,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,056,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,056,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,056,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,056,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,056,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,056,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,056,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,056,000
تومان
صبوری-آپارتمان یکخوابه چهارنفره (55متری)
آپارتمان یکخوابه چهارنفره (55متری)
ای‌گردش
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
669,000
تومان
9 مرداد
شنبه
669,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
669,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
15 مرداد
جمعه
669,000
تومان
16 مرداد
شنبه
669,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
اقامت 24
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
835,000
تومان
9 مرداد
شنبه
835,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
835,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
15 مرداد
جمعه
835,000
تومان
16 مرداد
شنبه
835,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
هتل یار
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
835,000
تومان
9 مرداد
شنبه
835,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
835,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
15 مرداد
جمعه
835,000
تومان
16 مرداد
شنبه
835,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
صبوری-سوئیت یکخوابه چهارنفره ویژه مدیران (65متری)
سوئیت یکخوابه چهارنفره ویژه مدیران (65متری)
اقامت 24
1,120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,120,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,120,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,120,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,120,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,120,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,120,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,120,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,120,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,120,000
تومان
صبوری-آپارتمان یکخوابه چهارنفره (65متری)
آپارتمان یکخوابه چهارنفره (65متری)
ای‌گردش
729,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
729,000
تومان
9 مرداد
شنبه
729,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
729,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
729,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
729,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
729,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
729,000
تومان
15 مرداد
جمعه
729,000
تومان
16 مرداد
شنبه
729,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
729,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
729,000
تومان
هتل یار
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
900,000
تومان
9 مرداد
شنبه
900,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
15 مرداد
جمعه
900,000
تومان
16 مرداد
شنبه
900,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
اقامت 24
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
900,000
تومان
9 مرداد
شنبه
900,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
15 مرداد
جمعه
900,000
تومان
16 مرداد
شنبه
900,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
صبوری-آپارتمان یکخوابه سه نفره ویژه مدیران (55متری)
آپارتمان یکخوابه سه نفره ویژه مدیران (55متری)
ای‌گردش
709,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
709,000
تومان
9 مرداد
شنبه
709,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
709,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
709,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
709,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
709,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
709,000
تومان
15 مرداد
جمعه
709,000
تومان
16 مرداد
شنبه
709,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
709,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
709,000
تومان
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
820,000
تومان
9 مرداد
شنبه
820,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
15 مرداد
جمعه
820,000
تومان
16 مرداد
شنبه
820,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
صبوری-آپارتمان یکخوابه سه نفره (55متری)
آپارتمان یکخوابه سه نفره (55متری)
ای‌گردش
569,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
569,000
تومان
9 مرداد
شنبه
569,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
569,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
15 مرداد
جمعه
569,000
تومان
16 مرداد
شنبه
569,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
569,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
569,000
تومان
هتل یار
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
770,000
تومان
9 مرداد
شنبه
770,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
15 مرداد
جمعه
770,000
تومان
16 مرداد
شنبه
770,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
اقامت 24
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
780,000
تومان
9 مرداد
شنبه
780,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
780,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
780,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
780,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
15 مرداد
جمعه
780,000
تومان
16 مرداد
شنبه
780,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
780,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
780,000
تومان
صبوری-اتاق 3 نفره (40 متری)
اتاق 3 نفره (40 متری)
ای‌گردش
539,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
539,000
تومان
9 مرداد
شنبه
539,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
539,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
539,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
539,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
15 مرداد
جمعه
539,000
تومان
16 مرداد
شنبه
539,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
539,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
539,000
تومان
هتل یار
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
670,000
تومان
9 مرداد
شنبه
670,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
15 مرداد
جمعه
670,000
تومان
16 مرداد
شنبه
670,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
صبوری-اتاق دوتختهVIP تویین (30متری)
اتاق دوتختهVIP تویین (30متری)
ای‌گردش
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
359,000
تومان
9 مرداد
شنبه
359,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
359,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
359,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
359,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
15 مرداد
جمعه
359,000
تومان
16 مرداد
شنبه
359,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
359,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
359,000
تومان
صبوری-اتاق دوتخته - با آسانسور
اتاق دوتخته - با آسانسور
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
520,000
تومان
9 مرداد
شنبه
520,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
15 مرداد
جمعه
520,000
تومان
16 مرداد
شنبه
520,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
صبوری-آپارتمان یکخوابه پنج نفره ویژه مدیران (65متری)
آپارتمان یکخوابه پنج نفره ویژه مدیران (65متری)
ای‌گردش
864,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
864,000
تومان
9 مرداد
شنبه
864,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
864,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
864,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
864,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
864,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
864,000
تومان
15 مرداد
جمعه
864,000
تومان
16 مرداد
شنبه
864,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
864,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
864,000
تومان
اقامت 24
1,220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مرداد
جمعه
1,220,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,220,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,220,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,220,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,220,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,220,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,220,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,220,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,220,000
تومان
18 مرداد
دوشنبه
1,220,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صبوری رشت

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
مینی بار با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
خدمات بیدار باش
كتابخانه
مینی بار رایگان
سرویس حرم
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
آتلیه
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
اجاره ماشين
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
فضای بازی کودکان
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اتاق چمدان
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
کافی‌شاپ
خدمات برای معلولین
لابی
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
حوله
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
رخت آویز

آدرس هتل آپارتمان صبوری رشت روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صبوری رشت

(45 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کار کنان هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب کار کنان هتل
در کل خوب بود
نقاط قوت:
هتل صبوری از نظر قرار گرفتن دریک محیط آرام، بی‌نظیر است، همینطور داشتن دو در ورودی برای آپارتمان از صدای مزاحم راهروها و سایر اتاق ها جلوگیری می‌کند، موردی که در سایر هتل‌ها قابل رویت نیست. نزدیکی به رودخانه زرجوب رشت و چند پارک دل‌انگیز، از موارد حاشیه‌ای هستند که اقامت در این هتل را ارزشمند می‌کنند. همچنین پایین بودن هزینه اقامت در این هتل با توجه به سایر هتل‌های مشابه رشت از مزایای دیگر آن است. صبحانه هتل نیز هرچند تنوع زیادی ندارد اما باز هم از نظر مقایسه با دیگر هتل‌ها خوب و قابل قبول است.
نقاط ضعف:
هتل صبوری از نظر قرار گرفتن دریک محیط آرام، بی‌نظیر است، همینطور داشتن دو در ورودی برای آپارتمان از صدای مزاحم راهروها و سایر اتاق ها جلوگیری می‌کند، موردی که در سایر هتل‌ها قابل رویت نیست. نزدیکی به رودخانه زرجوب رشت و چند پارک دل‌انگیز، از موارد حاشیه‌ای هستند که اقامت در این هتل را ارزشمند می‌کنند. همچنین پایین بودن هزینه اقامت در این هتل با توجه به سایر هتل‌های مشابه رشت از مزایای دیگر آن است. صبحانه هتل نیز هرچند تنوع زیادی ندارد اما باز هم از نظر مقایسه با دیگر هتل‌ها خوب و قابل قبول است.
چراغ‌های روشن و تابلوی قرمز رنگ یک آپارتمان نسبتا بلندمرتبه و برافراشته درون آسمان مه آلود رشت در مقایسه با بناهای اطرافش در دل تاریخی شب و هنگامی که به هتل نزدیک می‌شوید، احساس امنیت را برایم تداعی می‌کرد، به‌خصوص با گذر از خیابان‌های تاریک اطراف. این حس قشنگ‌تر می‌شد. از سوی دیگر فضای گرم هتل و آرامش آن و حضور عناصر یک آشپزخانه، پس از یک سفر خسته‌کننده، تداعی‌گر احساس خانه‌ای خوب و دلپذیر بود. تماشای کاج های مطبق پارک روبه‌رو و نشستن کنار پنجره و نوشیدن چای خوش‌عطر هتل، و تماشای بازی بچه‌ها در پارک روبه‌رو، برایم حس زندگی و زنده بودن را پررنگ‌تر می‌کرد. بودن در فضایی محاصره شده با هوای خوش طبیعت و دوری از دود و صدای ماشین ‌هایی که در هتل‌های مرکز شهر جولان می‌دهند، هتل صبوری را خاطره‌انگیز می‌کند. صرف صبحانه در غذاخوری شیشه‌ای هتل که خیابان را قابل رویت می‌کند و بوی نان تازه و عدسی و املت و چای خوش‌طعم، و باز هم آرامش و سکوت، برایم جذاب و دلنشین بود. در یک جمل می‌توان گفت هتل صبوری رشت، هتل آرامش و گریز از دغدغه و غوغای شهر است؛ حسی شیرین مثل حس بودن در خانه، وقتی از خانه دور هستید.
نسبت به منطقه عالی تمیز مرتب با ادب
نقاط قوت:
موقعیت خوب
نقاط ضعف:
موقعیت خوب
راضی کننده بود
اتاق مدیریتی بسیار مناسب و خوب بود...سرویس صبحانه ضعیف بود...اینترنت هم فعال نبود
امکانات هتل درحد یه مسافرخانه معمولی هیچی نداشت حوله دمپایی و ظروف نداره اطاقها گرمایش نداره رادیات کارنمیکنه سرده به قیمتش اصلا نمیارزه
رفتار کارکنان عالی و تمیزی هتل بسیار خوب بود صبحانه هم خوب بود فقط کمی فضای پارکینگ و رستوران کوچک بود. این هتل را برای سفر های بعدی انتخاب خواهم کرد.
اتاق تمیز و مرتب بود صبحانه خوب بود رفتار پرسنل خوب بود با تشکر از مدیریت و کارکنان محترم هتل
هتل صبوری نسبت به هتلای دیگه رشت که برای پارک ماشین محدودیت دارن ،اتفاقا پارکینگ خیلی بزرگ همراه با دوربین های مجهز داشت که خیالمونو راحت کرد. شب آرامی داشتیم.😍😍😍
نقاط قوت:
از سفر به رشت مخصوصا اقامت در هتل صبوری خیلی راضی بودم . به محض ورود به هتل پک بهداشتی بما دادند . از نظر نظافت در این شرایط کرونایی عالی بود.
نقاط ضعف:
ندارد ۱۳۹۹/۵/۲۰
اتاق خیلی خوب و تمیز بود . از پرسنل خیلی راضی ام بدلیل اینکه موقع رزرو بنده فراموش کرده بودم که درخواست سرویس فرنگی کنم، با وجود اینکه به اتاق وارد شدم و استفاده کردم ، به محض درخواست من ، سریعا اتاق را جا بجا کردند . و سرویس دهی عالی دادند .
از نظر نظافت راضی کننده بود ، پروتکل های بعداشتی کاملا رعایت شده بود . صبحانه هم خوب بود .
اتاق های تمیز و پرسنل خیلی خوب
در حالیکه در ترمینال پیاده شدم . پرس و جو کردم که هتل خوب بمن معرفی کنند. هتل صبوری را معرفی کردند. هتلی بسیار زیبا در محله ی رودبارتان که از لحاظ نظافت مثال زدنی است را بمن معرفی کردند.قبل از رفتن به هتل صبوری چند هتل دیگر رفتم اما اصلا خوشم نیامد .اما از هتل صبوری و پرسنل خوش برخودش بسیار راضی بودم .
هتل صبوری واقعا کافی شاپ خیلی قشنگی داره - در فضای بالای کافه کوههای اطراف رشت مشخص هستند . اتاق هم خیلی تمیز بودند. از رفتار گرم و صمیمیانه پذیرش هتل عالی بود خیلی خوب راهنمایی میکنند و هر چیزی که بخواییم سریع برای ما فراهم میکنند .
اتاقهای تمیز ، ویوی بسیار زیبا ؛ تجربه کردن یک شب اقامت در هتل صبوری برای من خیلی جالب بود .و از مدیریت محترم هتل که چنین فضایی برای مهمانها فراهم کرده بسیار سپاسگذارم . و همچنین پذیرش بسیار مودب و مهربان هتل صبوری
عدم تناسب قیمت با هتل عطر یا خوشبو کننده ای در اتاق استفاده شده بود که تا صبح سرفه کردم
برای یه شب استراحت خوبه خیلی خفن نیست معمولیه پرسنل مهربانی داره
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
برقا قطعی داشت
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
اتاقش خوب نبود
احتمالا کافه و رستوران طبقه بالای هتل باید جای جذابی باشه برای تجربه چون در ارتفاع خیلی بالایی قرار داره و شهر زیر پای آدم قرار میگیره (تجربه نکردم) نقاط قوت : کاملا تمیز و نظافت خوب - برخورد بسیار خوب و صمیمانه پرسنل ( هر کار خارج از وظیفه‌ای ازشون خواستم رو با کمال میل قبول کردن و هماهنگ کردن ) - اگر ماشین رو بیرون از هتل میذارید با وجود اینکه هتل هیچ مسئولیتی نداره ولی یه نگهبان شب تا صبح اونجا هست و زیاد نگرانی ایجاد نمیکنه نقاط ضعف : نم داشتن اتاق - عدم مدیریت فضا برای چینش وسایل
خوب بود. برخورد پرسنل خیلی خوب بود. نظافت خوب بود ولی یه پیتزا از مهمان قبلی داخل کابینت مونده بود.در مجموع به نسبت هتل آپارتمان بودنش خوبه
کارکنان مهربان و یاری رسانی داشت ، اتاق هم تمیز و مناسب بود
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح بود فاجعه
در کل برای کسانی که دنبال یه جای آرام هستن برای اقامت یکی دو روزه بسیار مناسب هست
در مدتی که بنده در اتاق شماره ۱۰۴ حضور داشتم هیچ گونه نظافتی در اتاق انجام نشد.سطل زباله مملو از ضایعات شده و به همان صورت باقی ماند.برای یک اتاق ۲ نفره تنها یک هوله حمام در اختیار بود که آن هم در طی مدت اقامت تعویض نگردید. از نظر سکوت وضعیت مطلوبی بر فضای هتل حاکم بود. سرو صبحانه در ساعت ۸ انجام می گرفت.این ساعت برای افرادی که برای رسیدگی به امور اداری در شهر رشت حضور داشتند مناسب نبود. رفتار کارکنان مقبول و مودبانه بود.
آلاچیق و کافه روی بام هتل فضای جالب و مطمئنا خاطره انگیزی رو براتون تداعی خواهد کرد...ارزشش رو داره...امتحانش کنید
اتاق بوی فاضلاب میداد.پتو کهنه بدونه ملافه.ملافه تخت کهنه پاره وکثیف.پارکینگ مزخرف.محله هتل کثیف .فکر کنم صاحبش با مسئول درجه بندی فامیل بوده که سه تا ستاره بهش دادن.اگه تابلوشو مهمان پذیر کنه بهتره
هتل بسیار مرتب و تمیز بود . برخورد کارمندان صمیمی و گرم - مخصوصا مناسب برای سفرهای خانوادگی عالی می باشد- هتل دقیقا در مرکز شهر رشت بود که اکثر مکانهای دیدنی را در اقامت چند روزه یی که داشتم بازدید کردم . به شما هم پیشنهادمیکنم .عالیییییییییییییی
محیطی آرام و دلنشین
یه هتل خوب با امکانات خوبمحیط هتل در قسمت راهرو و لابی خیلی تمیز نبود
هتل کوچک با امکانات محدود ولی قابل قبول کارکنان خوب و مودب
هتل خوبی هست. برخورد پرسنلش خیلی خوب بود. و اطلاعات خوبی در مورد همه چیز که نیاز داشتم توی شهر رو بهم می گفتن. پارکینگ داشت و غذاهای محلی و کباباش خیلی خوشمزه بود.
هفته ی پیش در هتل صبوری اقامت داشتم . پرسنل با برخورد عالی و بسیار مهمانواز . از نکات مثبت این هتل نزدیکی به مرکز شهر می باشد که برای شرایط کاری اینجانب مناسب می باشد . این هتل را به همه پیشنهاد میکنم . در مورد اتاقهای این هتل باید بگم که دارای آب تصفیه بود که بسیار حایز اهمیت است و همچنین اینترنت پر سرعت .با تشکر
هتل بسیار تمیز و مکانی مناسب و قیمت مناسب هتلی هستش که پارکینگ داره از بابت ماشین خیالت راحت ،رفتار بسیار خوب و صمیمی پرسنل ،در کل من خیلی رشت سفر میکنم اما از هتل صبوری خیلی راضی هستم حتما امتحان کنید
علیرغم فضای خوبی که داره، ساختمان هتل قدیمی هست و نیاز به بازسازی داره. موقعیت هتل تو حاشیه شهر هست که چندان خوب نیست. در کل نسبت به هتل های دیگه خوب نبود
کلا هتل های رشت کیفیت پایین دارن
ضمن تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل محترم هتل و آرزوی سلامتی و بهروزی برای ایشان، لازم می دانم ابتدا تشکر کنم : 1) برخورد و متانت پرسنل محترم بسیار خوب بود . مودب، متین، تمیز و با روی گشاده و همراه با لبخند که در جلب نظر و آرامش روحی مهمان بسیار مؤثر است . 2 ) فضای حیاط هتل آراسته، زیبا و تمیز بود و ترغیب می شدیم که لحظاتی را در حیاط بمانیم در ادامه هم چند توصیه ی جدی به منظور بهبود کیفیت خدمات هتل به عرض می رسانم : 1- آدرس و نقشه ی دسترسی به هتل به راحتی در دسترس نبود . یعنی مسافری که از سمت رامسر و لاهیجان می آید نمی داند باید از کجا وارد شده و به هتل برسد . لازم است یا جی پی اس داشته باشد و یا آدرس را از مردم بپرسد . 2- اطلاعات مربوط به مراکز سیاحتی و دیدنی رشت و حتی رستوران ها و ... در هتل موجود نبود . نه در لابی مستنداتی بود و نه متاسفانه همکاران پذیرش اطلاعاتی داشتند . 3- فهرستی از لوازمی که باید در اتاق موجود باشد دیده نشد . به هنگام ورود ما به اتاق، سه عدد قاشق و دو بشقاب موجود بود که معلوم نبود آیا این ها استاندارد اتاق هستند یا از مسافرین قبلی به جا مانده است . در همین ارتباط هم چون معلوم نبود کاستی های اتاق چه چیزهایی هستند لذا فقط به استناد تجارب اقامت های قبلی در هتل های دیگر ، لوازم مورد نیاز را درخواست می کردیم . 4- آدرس دهی و نحوه ی دسترسی به اماکن و مراکز مختلف از مقصد هتل فراهم نبود . نقشه و راهنمایی دیده نشد . ما برای اولین بار در رشت اقامت شبانه داشتیم و شهر را نمی شناختیم . به همین خاطر از این بابت دچار مشکل بودیم .
سلام عصر بخیر نظافت هتل بسیار عالی بود و اصلا اتاقا بوی نم نمیداد
1.برخورد کارکنان خوب بود. 2.غذاهای ایرانی خوب نبود. (داشتن فقط 3 مدل غذا از 15 مدل موجود در منو. نبود غذاهای محلی مخصوص شمال علی رغم وجود در منو.) 3.فست فود خوب بود. ( برگر و سایر فست فود های دیگر موجود نبود.) 3.تمیزی اتاقها و تخت و سرویس ها بسیار خوب بود. 4.علی رغم وجود تخفیف بوک از سایت ایران هتل ، قیمت اتاقها به نسبت امکانات هتل کمی بالاست.
تميز و رضايت بخش.
برخورد بسیار مناسب کارکنان و پرسنل، هتل تمیز و قیمت مناسب
خوب و رضايت بخش
خوب و رضایت بخش
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صبوری رشت

مهمانان هتل آپارتمان صبوری رشت در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صبوری رشت از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صبوری رشت بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صبوری رشت رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صبوری رشت را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.