هتل هیلان رفسنجان

رفسنجان، ابتدای بلوار آیت الله طالقانی
3.8
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل هیلان رفسنجان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هیلان رفسنجان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
798,000
تومان
9 بهمن
شنبه
798,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
798,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
798,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
798,000
تومان
15 بهمن
جمعه
798,000
تومان
16 بهمن
شنبه
798,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
اتاق دوتخته - دبل
هتل یار
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
798,000
تومان
9 بهمن
شنبه
798,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
798,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
798,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
798,000
تومان
15 بهمن
جمعه
798,000
تومان
16 بهمن
شنبه
798,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
اتاق دوتخته - تویین
هتل یار
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
798,000
تومان
9 بهمن
شنبه
798,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
798,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
798,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
798,000
تومان
15 بهمن
جمعه
798,000
تومان
16 بهمن
شنبه
798,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
798,000
تومان
9 بهمن
شنبه
798,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
798,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
798,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
798,000
تومان
15 بهمن
جمعه
798,000
تومان
16 بهمن
شنبه
798,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
اتاق دوتخته - دبل میهمان غیر ایرانی
هتل یار
889,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
889,000
تومان
9 بهمن
شنبه
889,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
889,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
889,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
889,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
889,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
889,000
تومان
15 بهمن
جمعه
889,000
تومان
16 بهمن
شنبه
889,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
889,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
889,000
تومان
اتاق دوتخته - توئین میهمان غیر ایرانی
هتل یار
889,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
889,000
تومان
9 بهمن
شنبه
889,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
889,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
889,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
889,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
889,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
889,000
تومان
15 بهمن
جمعه
889,000
تومان
16 بهمن
شنبه
889,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
889,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
889,000
تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
1,261,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,261,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,261,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,261,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,261,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,261,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,261,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,261,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,261,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,261,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,261,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,261,000
تومان
آپارتمان یک خوابه - 2 تخته
هتل یار
1,261,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,261,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,261,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,261,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,261,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,261,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,261,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,261,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,261,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,261,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,261,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,261,000
تومان
آپارتمان یک خوابه - 2تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,407,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,407,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,407,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,407,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,407,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,407,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,407,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,407,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,407,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,407,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,407,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,407,000
تومان
سوئیت دو نفره پرزیدنتال
اقامت 24
2,688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,688,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,688,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,688,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,688,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,688,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,688,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,688,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,688,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,688,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,688,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,688,000
تومان
سوییت پرزیدنتال - دبل
هتل یار
2,688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,688,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,688,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,688,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,688,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,688,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,688,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,688,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,688,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,688,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,688,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,688,000
تومان
سوییت پرزیدنتال - دبل میهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,002,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
3,002,000
تومان
9 بهمن
شنبه
3,002,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
3,002,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
3,002,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
3,002,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
3,002,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
3,002,000
تومان
15 بهمن
جمعه
3,002,000
تومان
16 بهمن
شنبه
3,002,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
3,002,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
3,002,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه - 3 تخته
هتل یار
1,516,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,516,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,516,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,516,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,516,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,516,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,516,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,516,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,516,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,516,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,516,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,516,000
تومان
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
1,516,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,516,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,516,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,516,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,516,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,516,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,516,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,516,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,516,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,516,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,516,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,516,000
تومان
آپارتمان یک خوابه - 3تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,692,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,692,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,692,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,692,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,692,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,692,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,692,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,692,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,692,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,692,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,692,000
تومان
آپارتمان یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه - 4 تخته
هتل یار
2,132,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,132,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,132,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,132,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,132,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,132,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,132,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,132,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,132,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,132,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,132,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,132,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,132,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,132,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,132,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,132,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,132,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,132,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,132,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,132,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,132,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,132,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,132,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,132,000
تومان
آپارتمان دو خوابه - 4تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,380,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,380,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,380,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,380,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,380,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,380,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
2,386,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,386,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,386,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,386,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,386,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,386,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,386,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,386,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,386,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,386,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,386,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,386,000
تومان
آپارتمان دو خوابه - 5 تخته
هتل یار
2,387,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,387,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,387,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,387,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,387,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,387,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,387,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,387,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,387,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,387,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,387,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,387,000
تومان
آپارتمان دو خوابه - 5تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,665,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,665,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,665,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,665,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,665,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,665,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,665,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,665,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,665,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,665,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,665,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,665,000
تومان
آپارتمان دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل هیلان رفسنجان

سالن کنفرانس
آتلیه
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
لباسشویی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
گشت نیم روزی
پرینتر
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
پارک کودک
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمين تنيس
بازی ویدئویی
وسایل بدنسازی
کف پوش موکت
فضای بيرون هتل برای نشستن
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
پذيرش 24 ساعته
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
تالار عروسی
سالن كنفرانس
سرویس حرم
لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
تلويزيون در لابی
كافی شاپ
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
سیستم سرمایش
مینی بار
آسانسور
پارکینگ
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
تلویزیون
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
یخچال
چای ساز
سیستم گرمایشی سرمایشی
سرویس فرنگی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
دستگاه خودپرداز
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
مینی بار رایگان
تلفن در اتاق
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
آرایشگاه
اتاق بازی
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
امکانات بازی کودکان
پله اضطراری
ماساژ
دمپایی
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دستگاه واکس کفش
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
اباژور
تلفن
میز تحریر
حمام

آدرس هتل هیلان رفسنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هیلان رفسنجان

(19 نظر)
نقاط قوت:
لابی شیک برخوردها محترمانه
نقاط ضعف:
قیمت غذاها بالا اتاق بوی نم میداد با توجه به امکانات و شهر کوچک رفسنجان قیمت بالا بود
برخورد مناسب کارکنان محیطی ارام و تمیز امکانات اتاق خوب بود و کیفیت صبحانه و غذا هم رضایت بخش بود
نقاط قوت:
تمیزی و نور خوب و رفتار محترمانه ی مسئولین هتل و عوامل پذیرایی
نقاط ضعف:
دوری به حرم
کیفیت غذا و صبحانه ضعیف ساختمان نوساز انتقال صدای عروسی سالن به اتاق ها برخورد پرسنل مناسب سرعت اینترنت پایین
نقاط قوت:
ساختمان نوساز
نقاط ضعف:
ساختمان نوساز
تنها هتل ۴ ستاره در رفسنجان است و به ناچار انتخاب دیگه ای وجود ندارد در حد ۴ستاره نیست
ضعیف
باسلام خواستم تشکر کنم از مدیریت هتل ‌پرسنل بسیار منظم هتل واقعا عالی بود من فکرش هم نمی کردم به این خوبی باشه
بسسار تمیز،خوش برخورد،و همچنین مشتری مداری که از همه مهمتر هستش.فقط میز صبحانشون و یکم بهتر باشه و از مربا و پنیر بسته بندی استفاده کنن بهتر میباشد
صبحانش خیلی خوب و زیاده
همه چیز خوب اما پارکینگ کوچک و کیفیت غذا متوسط
برخورد کارکنان اصلا مناسب نبود انگار از دماغ فیل افتاده بودند.
خیلی تمیز و شیک هست و کارمندان خوبی هم داره
هتل تمیز و خوبیه با پرسنل مودب
زیبا و بسیار تمیز با پرسنل مودب فقط صبحانه متوسط بود
یک شب اقامت در ایام نوروز ۹۸ داشتیم هتلی بسیار تمیز و ساکت و دلنشین با غذایی خوشمزه و موسیقی زنده ملایم
هتل خیلی خوب ،کارکنان مودب ، اتاق های تمیز و مجهز
بسیار مناسب.
خوب
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و نوساز وکیفیت بیست کارکنان مودب و با پرستیژ بنده خودم ۱۲ سال هست که در صنعت هتل داری فعالیت دارم از لحاظ من همه چیز پرفکت
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی که شایسته هتلی در این سطح و اندازه اصلا نبود.تنها نقطه منفی این هتل بود که حیف است که رسیدگی و پیگیری نشود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هیلان رفسنجان

مهمانان هتل هیلان رفسنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هیلان رفسنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هیلان رفسنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هیلان رفسنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هیلان رفسنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.