هتل هیلان رفسنجان

رفسنجان، ابتدای بلوار آیت الله طالقانی
3.8
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل هیلان رفسنجان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هیلان رفسنجان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
اتاق دو تخته توئین برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
اتاق دوتخته - تویین
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
آپارتمان یک خوابه - 2 تخته
هتل یار
2,038,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,038,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,038,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,038,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,038,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
2,038,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,038,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
2,038,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,038,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
2,038,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,038,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,038,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,038,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,038,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,038,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,038,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,038,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,038,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,038,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,038,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,038,000
تومان
آپارتمان یک خوابه - 2تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,091,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,091,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,091,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,091,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,091,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
2,091,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,091,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
2,091,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,091,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
2,114,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,114,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,114,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,114,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,114,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,114,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,114,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,114,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,114,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,114,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,114,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,114,000
تومان
سوییت پرزیدنتال - دبل
هتل یار
4,047,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,047,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,047,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,047,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,047,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
4,047,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,047,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
4,047,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,047,000
تومان
آپارتمان یک خوابه رویال برای دو نفر مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
4,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,060,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,060,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,060,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,060,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,060,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,060,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,060,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,060,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,060,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,060,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,060,000
تومان
سوییت پرزیدنتال - دبل میهمان غیر ایرانی
هتل یار
4,153,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,153,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,153,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,153,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,153,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
4,153,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,153,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
4,153,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,153,000
تومان
آپارتمان یک خوابه رویال برای دو نفر مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
4,229,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
4,229,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,229,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,229,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,229,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,229,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,229,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,229,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,229,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,229,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,229,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
4,229,000
تومان
اتاق دو تخته دبل (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
950,000
تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو نفره پرزیدنتال (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
1,200,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,200,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
سوئیت دو نفره پرزیدنتال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
4,048,000
تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
2,039,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,422,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,422,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,422,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,422,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,422,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,422,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,422,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,422,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,422,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,422,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,422,000
تومان
آپارتمان یک خوابه - 3 تخته
هتل یار
2,422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,422,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,422,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,422,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,422,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
2,422,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,422,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
2,422,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,422,000
تومان
آپارتمان یک خوابه - 3تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,484,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,484,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,484,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,484,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,484,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
2,484,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,484,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
2,484,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,484,000
تومان
آپارتمان یک خوابه برای سه نفر مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
2,517,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
2,517,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,517,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,517,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,517,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,517,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,517,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,517,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,517,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,517,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,517,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,517,000
تومان
آپارتمان یکخوابه سه نفره (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
2,422,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
3,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,208,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,208,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,208,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,208,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,208,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,208,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,208,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,208,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,208,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,208,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,208,000
تومان
آپارتمان دو خوابه - 4 تخته
هتل یار
3,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,208,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,208,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,208,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,208,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
3,208,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,208,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
3,208,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,208,000
تومان
آپارتمان دو خوابه - 4تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,292,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,292,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,292,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,292,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,292,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
3,292,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,292,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
3,292,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,292,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
3,346,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,346,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,346,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,346,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,346,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,346,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,346,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,346,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,346,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,346,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,346,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,346,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره (میهمان خارجی)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
3,235,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه - 5 تخته
هتل یار
3,592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,592,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,592,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,592,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,592,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
3,592,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,592,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
3,592,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,592,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
3,592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,592,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,592,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,592,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,592,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,592,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,592,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,592,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,592,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,592,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,592,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,592,000
تومان
آپارتمان دو خوابه - 5تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,685,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,685,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,685,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,685,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
3,685,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,685,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
3,685,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,685,000
تومان
آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
3,749,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,749,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,749,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,749,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,749,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,749,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,749,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,749,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,749,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,749,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,749,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
3,749,000
تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
3,592,000
تومان

امکانات اتاق های هتل هیلان رفسنجان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
فضای بيرون هتل برای نشستن
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل هیلان رفسنجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هیلان رفسنجان

(16 نظر)
برخورد مناسب کارکنان محیطی ارام و تمیز امکانات اتاق خوب بود و کیفیت صبحانه و غذا هم رضایت بخش بود
نقاط قوت:
تمیزی و نور خوب و رفتار محترمانه ی مسئولین هتل و عوامل پذیرایی
نقاط ضعف:
دوری به حرم
کیفیت غذا و صبحانه ضعیف ساختمان نوساز انتقال صدای عروسی سالن به اتاق ها برخورد پرسنل مناسب سرعت اینترنت پایین
ضعیف
بسسار تمیز،خوش برخورد،و همچنین مشتری مداری که از همه مهمتر هستش.فقط میز صبحانشون و یکم بهتر باشه و از مربا و پنیر بسته بندی استفاده کنن بهتر میباشد
صبحانش خیلی خوب و زیاده
همه چیز خوب اما پارکینگ کوچک و کیفیت غذا متوسط
برخورد کارکنان اصلا مناسب نبود انگار از دماغ فیل افتاده بودند.
خیلی تمیز و شیک هست و کارمندان خوبی هم داره
هتل تمیز و خوبیه با پرسنل مودب
زیبا و بسیار تمیز با پرسنل مودب فقط صبحانه متوسط بود
یک شب اقامت در ایام نوروز ۹۸ داشتیم هتلی بسیار تمیز و ساکت و دلنشین با غذایی خوشمزه و موسیقی زنده ملایم
هتل خیلی خوب ،کارکنان مودب ، اتاق های تمیز و مجهز
بسیار مناسب.
خوب
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و نوساز وکیفیت بیست کارکنان مودب و با پرستیژ بنده خودم ۱۲ سال هست که در صنعت هتل داری فعالیت دارم از لحاظ من همه چیز پرفکت
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی که شایسته هتلی در این سطح و اندازه اصلا نبود.تنها نقطه منفی این هتل بود که حیف است که رسیدگی و پیگیری نشود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هیلان رفسنجان

مهمانان هتل هیلان رفسنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هیلان رفسنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هیلان رفسنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هیلان رفسنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هیلان رفسنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.