هتل هیلان رفسنجان

رفسنجان، ابتدای بلوار آیت الله طالقانی
3.8
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل هیلان رفسنجان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هیلان رفسنجان

ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,662,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,662,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,662,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,662,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,662,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,662,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,662,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,662,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,662,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,662,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,662,000 تومان
اتاق دوتخته - دبل
هتل یار
1,662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,662,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,662,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,662,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,662,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,662,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,662,000 تومان
اتاق دوتخته - تویین
هتل یار
1,662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
1,662,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,662,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,662,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,662,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,662,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,662,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,662,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,662,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,662,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,662,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,662,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,662,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,662,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,662,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,662,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,662,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,662,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,662,000 تومان
آپارتمان یک خوابه - 2 تخته
هتل یار
2,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,820,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,820,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,820,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,820,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,820,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,820,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
ای‌گردش
2,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,820,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,820,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,820,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,820,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,820,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,820,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,820,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,820,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,820,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,820,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,820,000 تومان
آپارتمان یک خوابه - 2تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
2,858,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
2,858,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,858,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,858,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,858,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,858,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,858,000 تومان
سوییت پرزیدنتال - دبل
هتل یار
5,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,500,000 تومان
سوئیت پرزیدنت
ای‌گردش
5,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
5,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
5,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
5,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
5,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
5,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
5,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,500,000 تومان
سوییت پرزیدنتال - دبل میهمان غیر ایرانی
هتل یار
5,668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,668,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,668,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,668,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,668,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,668,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,668,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه - 3 تخته
هتل یار
3,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,590,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,590,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,590,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,590,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,590,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,590,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
ای‌گردش
3,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
3,590,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,590,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,590,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,590,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,590,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,590,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,590,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,590,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,590,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,590,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,590,000 تومان
آپارتمان یک خوابه - 3تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
3,684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
3,684,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,684,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,684,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,684,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,684,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,684,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه - 4 تخته
هتل یار
4,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,400,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,400,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,400,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,400,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,400,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,400,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
ای‌گردش
4,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
4,400,000 تومان
11 آذر
شنبه
4,400,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
4,400,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
4,400,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
4,400,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
4,400,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,400,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,400,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,400,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,400,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,400,000 تومان
آپارتمان دو خوابه - 4تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
4,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,510,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
4,510,000 تومان
17 آذر
جمعه
4,510,000 تومان
18 آذر
شنبه
4,510,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,510,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,510,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه - 5 تخته
هتل یار
5,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,150,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,150,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,150,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,150,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,150,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,150,000 تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
ای‌گردش
5,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
5,150,000 تومان
11 آذر
شنبه
5,150,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
5,150,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
5,150,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
5,150,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
5,150,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,150,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,150,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,150,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,150,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,150,000 تومان
آپارتمان دو خوابه - 5تخته میهمان غیر ایرانی
هتل یار
5,286,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
5,286,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
5,286,000 تومان
17 آذر
جمعه
5,286,000 تومان
18 آذر
شنبه
5,286,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,286,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,286,000 تومان

امکانات اتاق های هتل هیلان رفسنجان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
فضای بيرون هتل برای نشستن
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل هیلان رفسنجان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هیلان رفسنجان

(14 نظر)
برخورد مناسب کارکنان محیطی ارام و تمیز امکانات اتاق خوب بود و کیفیت صبحانه و غذا هم رضایت بخش بود
کیفیت غذا و صبحانه ضعیف ساختمان نوساز انتقال صدای عروسی سالن به اتاق ها برخورد پرسنل مناسب سرعت اینترنت پایین
ضعیف
بسسار تمیز،خوش برخورد،و همچنین مشتری مداری که از همه مهمتر هستش.فقط میز صبحانشون و یکم بهتر باشه و از مربا و پنیر بسته بندی استفاده کنن بهتر میباشد
صبحانش خیلی خوب و زیاده
همه چیز خوب اما پارکینگ کوچک و کیفیت غذا متوسط
برخورد کارکنان اصلا مناسب نبود انگار از دماغ فیل افتاده بودند.
خیلی تمیز و شیک هست و کارمندان خوبی هم داره
هتل تمیز و خوبیه با پرسنل مودب
زیبا و بسیار تمیز با پرسنل مودب فقط صبحانه متوسط بود
یک شب اقامت در ایام نوروز ۹۸ داشتیم هتلی بسیار تمیز و ساکت و دلنشین با غذایی خوشمزه و موسیقی زنده ملایم
هتل خیلی خوب ،کارکنان مودب ، اتاق های تمیز و مجهز
بسیار مناسب.
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هیلان رفسنجان

مهمانان هتل هیلان رفسنجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هیلان رفسنجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هیلان رفسنجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هیلان رفسنجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هیلان رفسنجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.