هتل سینگو قشم

قشم، درگهان، طبقه دوم مجتمع تجاری دریا
3.2
امتیاز کاربران
95
نظرات کاربران

معرفی هتل سینگو قشم

هتل تازه تاسیس سینگو در قلب مراکز تجاری درگهان و در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس واقع شده است. این هتل ۳ ستاره دارای ۶۴ اتاق با امکانات رفاهی نظیر اینترنت پرسرعت، کافی شاپ، پارکینگ و ... می‌باشد. لازم به ذکر است جهت هماهنگی ترانسفر فرودگاهی ۴۸ ساعت قبل از ورود به هتل، با پشتیبان رزرو خود تماس بگیرید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سینگو قشم

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته B
اقامت 24
1,660,816 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,660,816 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,660,816 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,660,816 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,660,816 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
1,660,816 تومان
5 خرداد
شنبه
1,660,816 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,660,816 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,660,816 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,660,816 تومان
اتاق یک تخته کلاس B
ایران هتل آنلاین
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,700,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,700,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,700,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
1,700,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,700,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,700,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,700,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
اتاق یک تخته A
اقامت 24
1,916,302 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,916,302 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,916,302 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,916,302 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,916,302 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,916,302 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,916,302 تومان
4 خرداد
جمعه
1,916,302 تومان
5 خرداد
شنبه
1,916,302 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,916,302 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,916,302 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,916,302 تومان
اتاق یک تخته کلاس A
ایران هتل آنلاین
1,925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,925,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,925,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,925,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,925,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,925,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,925,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,925,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,925,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,925,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,925,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,925,000 تومان
اتاق یک تخته A
اقامت 24
2,754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,754,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,754,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,754,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,754,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,754,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,754,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,754,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,754,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,754,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,754,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,754,000 تومان
اتاق یک تخته B
اقامت 24
2,754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,754,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,754,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,754,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,754,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
2,754,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,754,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,754,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,754,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,754,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل کلاس B
ایران هتل آنلاین
2,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,210,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,210,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,210,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,210,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,210,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,210,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,210,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,210,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,210,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,210,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,210,000 تومان
اتاق دو تخته توئین کلاس B
ایران هتل آنلاین
2,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,210,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,210,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,210,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,210,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,210,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,210,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,210,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,210,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,210,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,210,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,210,000 تومان
اتاق دو تخته دبل B
اقامت 24
2,276,202 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,276,202 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,276,202 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,276,202 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,276,202 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,276,202 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,276,202 تومان
4 خرداد
جمعه
2,276,202 تومان
5 خرداد
شنبه
2,276,202 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,276,202 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,276,202 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,276,202 تومان
اتاق دو تخته توئین B
اقامت 24
2,276,202 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,276,202 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
2,276,202 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,276,202 تومان
4 خرداد
جمعه
2,276,202 تومان
5 خرداد
شنبه
2,276,202 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,276,202 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,276,202 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,276,202 تومان
اتاق دو تخته دبل کلاس A
ایران هتل آنلاین
2,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,580,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,580,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,580,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,580,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,580,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,580,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,580,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,580,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,580,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,580,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,580,000 تومان
اتاق دو تخته توئین کلاس A
ایران هتل آنلاین
2,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,580,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,580,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,580,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,580,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,580,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,580,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,580,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,580,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,580,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,580,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,580,000 تومان
اتاق دو تخته دبل A
اقامت 24
2,626,387 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,626,387 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,626,387 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,626,387 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,626,387 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,626,387 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,626,387 تومان
4 خرداد
جمعه
2,626,387 تومان
5 خرداد
شنبه
2,626,387 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,626,387 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,626,387 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,626,387 تومان
اتاق دو تخته توئین A
اقامت 24
2,626,387 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,626,387 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,626,387 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,626,387 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,626,387 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,626,387 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,626,387 تومان
4 خرداد
جمعه
2,626,387 تومان
5 خرداد
شنبه
2,626,387 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,626,387 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,626,387 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,626,387 تومان
اتاق دوتخته توئین دریا
اقامت 24
2,676,700 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,676,700 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,676,700 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,676,700 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,676,700 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,676,700 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,676,700 تومان
4 خرداد
جمعه
2,676,700 تومان
5 خرداد
شنبه
2,676,700 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,676,700 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,676,700 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,676,700 تومان
اتاق دو تخته توئین رو به دریا
ایران هتل آنلاین
2,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,850,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,850,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,850,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,850,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,850,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,850,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
اتاق دوتخته توئین دریا
اقامت 24
3,701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,701,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,701,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,701,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,701,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,701,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,701,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,701,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,701,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,701,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
اتاق دو تخته دبل A
اقامت 24
3,701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,701,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,701,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,701,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,701,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,701,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,701,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,701,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,701,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,701,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
اتاق دو تخته توئین A
اقامت 24
3,701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,701,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,701,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,701,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,701,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,701,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,701,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,701,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,701,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,701,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
اتاق دو تخته دبل B
اقامت 24
3,701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,701,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,701,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,701,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,701,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,701,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,701,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,701,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,701,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,701,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
اتاق دو تخته توئین B
اقامت 24
3,701,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,701,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
3,701,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,701,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,701,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,701,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,701,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,701,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
اتاق دوتخته دبل ممتاز
اقامت 24
4,779,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
4,779,200 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
4,779,200 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
4,779,200 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
4,779,200 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
4,779,200 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
4,779,200 تومان
4 خرداد
جمعه
4,779,200 تومان
5 خرداد
شنبه
4,779,200 تومان
6 خرداد
یکشنبه
4,779,200 تومان
7 خرداد
دوشنبه
4,779,200 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
4,779,200 تومان
اتاق دو تخته دبل لوکس چشم انداز دریا
ایران هتل آنلاین
5,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 اردیبهشت
دوشنبه
5,160,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
5,160,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
5,160,000 تومان
اتاق دوتخته دبل ممتاز
اقامت 24
6,452,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
6,452,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
6,452,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
6,452,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
6,452,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
6,452,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
6,452,000 تومان
4 خرداد
جمعه
6,452,000 تومان
5 خرداد
شنبه
6,452,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
6,452,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
6,452,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
6,452,000 تومان
سوئیت لوکس دو نفره با چشم انداز دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,925,987 تومان
4 خرداد
جمعه
1,925,987 تومان
5 خرداد
شنبه
1,925,987 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,925,987 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,925,987 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,925,987 تومان
اتاق دو تخته توئین C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,925,987 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,925,987 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,925,987 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
1,925,987 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,925,987 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,925,987 تومان
اتاق دو تخته دبل C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,701,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,701,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,701,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,701,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,701,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
اتاق دوتخته دبل دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,676,700 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,676,700 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,676,700 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,676,700 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,676,700 تومان
4 خرداد
جمعه
2,676,700 تومان
5 خرداد
شنبه
2,676,700 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,676,700 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,676,700 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,676,700 تومان
اتاق دوتخته دبل دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,701,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,701,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,701,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,701,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,701,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,701,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,701,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,701,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
اتاق دو تخته توئین C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,701,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,701,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
3,701,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,701,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,701,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته کلاس C
ایران هتل آنلاین
2,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 خرداد
چهارشنبه
2,425,000 تومان
اتاق سه تخته C
اقامت 24
2,446,015 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,446,015 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,446,015 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,446,015 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,446,015 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,446,015 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,446,015 تومان
4 خرداد
جمعه
2,446,015 تومان
5 خرداد
شنبه
2,446,015 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,446,015 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,446,015 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,446,015 تومان
اتاق سه تخته کلاس B
ایران هتل آنلاین
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,800,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,800,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,800,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,800,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,800,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
اتاق سه تخته B
اقامت 24
2,889,070 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,889,070 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,889,070 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,889,070 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,889,070 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,889,070 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,889,070 تومان
4 خرداد
جمعه
2,889,070 تومان
5 خرداد
شنبه
2,889,070 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,889,070 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,889,070 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,889,070 تومان
اتاق سه تخته کلاس A
ایران هتل آنلاین
3,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,230,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,230,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,230,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,230,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,230,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,230,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,230,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,230,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,230,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
اتاق سه تخته A
اقامت 24
3,335,475 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,335,475 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,335,475 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,335,475 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,335,475 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,335,475 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,335,475 تومان
4 خرداد
جمعه
3,335,475 تومان
5 خرداد
شنبه
3,335,475 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,335,475 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,335,475 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,335,475 تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
اقامت 24
3,394,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,394,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,394,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
3,394,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,394,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,394,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,394,000 تومان
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه