هتل سینگو قشم

قشم، درگهان، طبقه دوم مجتمع تجاری دریا
3.2
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل سینگو قشم

هتل تازه تاسیس سینگو در قلب مراکز تجاری درگهان و در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس واقع شده است. این هتل ۳ ستاره دارای ۶۴ اتاق با امکانات رفاهی نظیر اینترنت پرسرعت، کافی شاپ، پارکینگ و ... می‌باشد. لازم به ذکر است جهت هماهنگی ترانسفر فرودگاهی ۴۸ ساعت قبل از ورود به هتل، با پشتیبان رزرو خود تماس بگیرید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سینگو قشم

ظرفیت 1 نفر

یک تخته B
ای‌گردش
1,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,085,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,085,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,085,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,085,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,085,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,085,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,085,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,085,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,085,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,085,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,085,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,266,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,266,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,266,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,266,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,266,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,266,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,266,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,266,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,266,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,266,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,266,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,266,000 تومان
اتاق یک تخته A
اقامت 24
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,440,000 تومان
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,440,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,440,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,440,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,440,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,440,000 تومان
اتاق یک تخته B
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,083,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,083,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,083,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,083,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,083,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین B
اقامت 24
1,485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,485,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,485,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,485,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,485,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,485,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,485,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,485,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,485,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,485,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,485,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,485,000 تومان
دو تخته B
ای‌گردش
1,487,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,487,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,487,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,487,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,487,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,487,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,487,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,487,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,487,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,487,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,487,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,487,000 تومان
اتاق دو تخته دبل A
اقامت 24
1,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,730,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,730,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,730,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,730,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,730,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,730,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,730,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,730,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,730,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,730,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,730,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
1,735,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,735,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,735,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,735,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,735,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,735,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,735,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,735,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,735,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,735,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,735,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,735,000 تومان
سوئیت لوکس دو نفره با چشم انداز دریا
اقامت 24
3,781,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,781,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,781,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,781,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,781,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,781,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,781,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,781,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,781,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,770,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,770,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,770,000 تومان
اتاق دو تخته توئین A
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
1,730,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,730,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,730,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,730,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,730,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,730,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,730,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,730,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,730,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,730,000 تومان
اتاق دو تخته دبل B
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
1,485,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
1,485,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,485,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,485,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,485,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,485,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,485,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,485,000 تومان
اتاق دو تخته دبل C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
1,236,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,236,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,236,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,236,000 تومان
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
1,236,000 تومان
اتاق دو تخته توئین C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,236,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,236,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,236,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,236,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,236,000 تومان
اتاق دو تخته دبل B
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
2,473,500 تومان
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
2,473,500 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,473,500 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,473,500 تومان
14 مهر
جمعه
2,473,500 تومان
15 مهر
شنبه
2,473,500 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,473,500 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,473,500 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته B
ای‌گردش
1,888,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,888,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,888,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,888,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,888,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,888,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,888,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,888,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,888,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,888,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,888,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,888,000 تومان
اتاق سه تخته B
اقامت 24
1,888,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,888,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,888,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,888,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,888,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,888,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,888,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,888,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,888,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,900,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,900,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,900,000 تومان
اتاق سه تخته A
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,200,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,200,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,200,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,200,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,200,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,200,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,200,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,200,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,203,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,203,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,203,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,203,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,203,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,203,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,203,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,203,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,203,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,203,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,203,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,203,000 تومان
اتاق سه تخته C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته B
اقامت 24
2,460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,460,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,460,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,460,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,460,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,460,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,460,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,460,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,460,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,792,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,792,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,792,000 تومان
چهار تخته B
ای‌گردش
2,469,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,469,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,469,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,469,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,469,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,469,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,469,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,469,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,469,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,469,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,469,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,469,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته B
ای‌گردش
2,839,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,839,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,839,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,839,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,839,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,839,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,839,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,839,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,839,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,839,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,839,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,839,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
2,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,880,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,880,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,880,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,880,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,880,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,880,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,880,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,880,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,880,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,880,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,880,000 تومان
اتاق چهار تخته A
اقامت 24
2,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,880,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,880,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,880,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,880,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,880,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
2,880,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,880,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,792,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,792,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,792,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره A
اقامت 24
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,300,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,300,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,300,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,300,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,300,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,300,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,300,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,300,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,300,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
ای‌گردش
3,312,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,312,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,312,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,312,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,312,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,312,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,312,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,312,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,312,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,312,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,312,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,312,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته رو به دریا
ای‌گردش
3,752,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,752,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,752,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,752,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,752,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,752,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,752,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,752,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,752,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,752,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,752,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,752,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره رو به دریا
اقامت 24
3,752,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,752,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,752,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,752,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,752,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,752,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,752,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,752,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,752,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,022,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,022,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,022,000 تومان
اتاق چهار تخته C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
2,057,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,057,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,057,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,057,000 تومان
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه چهار نفره C
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته A
اقامت 24
2,937,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,937,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,937,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,937,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,937,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,937,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,937,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,937,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,937,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,937,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,937,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,937,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سینگو قشم

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی نت
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
اسپیلت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
نمای خیابان
نورگیر
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
رستوران فست فود
نمای دريا
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سینگو قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سینگو قشم

(48 نظر)
نقاط قوت:
تميز و مرتب، سر و صداي كم، پرسنل خوشرو و وظيفه شناس، نزديكي به بازار و دريا
نقاط ضعف:
تميز و مرتب، سر و صداي كم، پرسنل خوشرو و وظيفه شناس، نزديكي به بازار و دريا
به نسبت درجه هتل از همه لحاظ بسيار خوب بود و خيلي تميز و مرتب بود، صبحانه هم خوب بود ولي جا داشت يكم متنوع تر باشه مثلا مربا فقط دو نوع بود كه هروز تكرار ميشد، اما در كل خوب بود و پرسنل خوبي هم داشت، ما از ويو اتاقمون راضي نبوديم و خيلي تاريك بود اتاق رو عوض كردن و ويو دريا دادن و هزينه اضافي هم نگرفتن
نقاط قوت:
درسرسی عالی قیمت مناسب اقای جعفری برخورد بسیار عالی و دوستانه
نقاط ضعف:
درسرسی عالی قیمت مناسب اقای جعفری برخورد بسیار عالی و دوستانه
عالی
نقاط قوت:
بسيار عالي و تميز ما تقريبا هر ٣ماه يكبار ميايم اين هتل و راضي هستيم بسيار بسيار عالي
نقاط ضعف:
بسيار عالي و تميز ما تقريبا هر ٣ماه يكبار ميايم اين هتل و راضي هستيم بسيار بسيار عالي
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز، رفتار کار کنان عالی ، همه چیز تکمیل،آرمش
نقاط ضعف:
هتل بسیار تمیز، رفتار کار کنان عالی ، همه چیز تکمیل،آرمش
نقاط قوت:
نزدیک به مراکز تجاری و همه چی کلا
نقاط ضعف:
نزدیک به مراکز تجاری و همه چی کلا
خیلی عالی بود فرا تر از ذهنیت من راجع به ستاره های هتل و شهری که اقامت داشتم کلا خیلی خوب رفتار پرسنل عالی بود
نقاط قوت:
هتل بسیار خوبیه،به شدت تمیز و مرتب،پرسنل مهربون و خوش برخورد و خون گرم‌. دسترسی اسان به مراکز خرید در حدی که از هتل میایی بیرون مجتمع خریده . دسترسی اسان و سریع به رستوران و فست فود. ویو دریا.و اینکه اگه شما زود تر برسید هتل همون لحظه اتاق رو بهتون میدن و نیازی نیست بمونید تا ساعت ۱۴ .برای خروج هم تا ساعت ۱۵ میشه رایگان بمونی .اصلا بهترین بهترین بهترین .دمتون گرم.
نقاط ضعف:
هتل بسیار خوبیه،به شدت تمیز و مرتب،پرسنل مهربون و خوش برخورد و خون گرم‌. دسترسی اسان به مراکز خرید در حدی که از هتل میایی بیرون مجتمع خریده . دسترسی اسان و سریع به رستوران و فست فود. ویو دریا.و اینکه اگه شما زود تر برسید هتل همون لحظه اتاق رو بهتون میدن و نیازی نیست بمونید تا ساعت ۱۴ .برای خروج هم تا ساعت ۱۵ میشه رایگان بمونی .اصلا بهترین بهترین بهترین .دمتون گرم.
صبحانه خوب بود و سلف سرویس بود در بدو ورود اتاقی که رزرو کرده بودیم را در اختیار قرار ندادن، و با اصرار و اعتراض اتاق را عوض کردن و یک اتاق دیگر که پنجره هایش رو به خیابان بود ، در اختیار قرار دادن، بعضی از اتاق‌ها پنجره‌هایش رو به پاسیو است که تاریک است و سر و صدای کولر گازی اذیت میکند در کل برای کسی که فقط قصد خرید دارن خیلی مناسب است قیمت غذای هتل هم گرون بود محوطه بیرونی هتل هم خیلی تمیز نبود و در حقیقت پایانه اتوبوس بود نظافت اتاق خوب بود و ملافه هاو ... تمیز بودن
هتل قشنگ و تروتمیزیه به نسبت ولی ازنظر خدمات و سرویس خیلی جا داره پیشرفت کنه یکم نظافت بهتری لازم داره،سطل اشغال تو راهرو و محوطه نبود که کیسه زباله بندازیم توش(خودمون اتاقو نظافت میکردیم درطول اقامت)اتاقا کوچیک بودن با اینکه ما کلاسA گرفته بودیم فضا فشرده بود از نظر موقعیت هتل هم میتونه خوب باشه هم یکم بد چون دقیقا کنار ترمیناله و درطول روز شلوغی و ازدحام زیادی اون اطراف هست ودرواقع بخاطر نبود پارکینگ مجبوری ماشینو یکم با فاصله پارک کنی.از لحاظ دیگه هتل چسبیده به پاساژ وهمینطور دسترسی نزدیکی به پاساژها و بازار قدیم درگهان داره و این خیلی خوبه پیاده شبها بری بیرون.
هتل بوی بدی داشت و اتاق ما کثیف بوده و سرو صدای زیادی تو راهروهای هتل بود
هتل خوبي بود يعني اگه بري اين هتل عاشق صبحانه ميشي صبحانه هاشون عالي بود ما پنج روز تو هتل بوديم همه چيز خوب بود
کارکنان خوب بودند ولی فضای اتاقها کم نور و خفه بود.
برخورد مناسبی وجود نداشت و رستوران هتل فضای کمی دارد
اتاقهای تمیز. دسترسی عالی. پرسنل مودب
از لحاظ کیفیت غذا مناسب بود،برخورد کارکنان مناسب بود ولی سرو صدای همسایگان در اتاق های کناری بد بود و باعث سلب آسایش می شد،همچنین رسیدگی هتل در تعویض اتاق بخاطر سرو صدا پس از چند بار تذکر خیلی نامناسب بود.ضمنا رزرو هتل از طریق اینترنتی دارای مشکل‌های زیادی است که می توانید بهتر باشد و راهنمایی های بیشتری در داخل سایت صورت پذیرد.
اتاقها خوب و دسترسی به بازار و دریا خوب بود.
نه از لحاظ چیدمان، امکانات و تجهیزات اناق ها در سطح بالایی نبود. صبحانه هتل نیز بسیار بد بود- تنها نکته خوب هتل دسترسی خوب برای خرید بود
لوکیشن خیلی عالیه برای خرید. هتل پر از سر و صدای مسافرها ، یه بچه صبح تا شب تو راه رو میدوید و بوی ماکارونی میداد. منتهی اصلا هتل نیست ، شبیه هتله،یه مسافر خونه. برخورد پرسنل با من خوب بود.
هتل موقعیت مکانی خوبی داشت،اتاقها نسبتا تمیز بود محل سرو صبحانه بسیار شلوغ بود که با توجه به شرایط کرونایی بسیار نامناسب بود و سرویس دهی هم ضعیف بود
بسیار تمیز ، رفتار پرسنل عالی ، صبحانه فوق العاده، موقعیت مکانی بسیار خوب و امکانات مناسب
یکروز ساعت ۱۰رفتم باوجود اینکه میشد نان و مربا بدهند ولی گفتند زمان صبحانه تمام شده ولی یکروز دیگه یکی از مسئولین خانم با وجود ساعت ۱۱کلی با احترام صبحانه دادن در کل برای خرید هتل بسیار خوبیه من که راضی بودم شبها هم موسیقی زنده داشت فقط مشکل اصلی نداشتن سینک ظرفشویی داخل سوییت هابود و حتی برای شستن میوه باید در روشویی انجام میشد که دلچسب نیست و ما میوه هایمان را در خارج از هتل می شستیم پتو ها هم روکش ملحفه ای نداشتن و این قابل قبول نبود
سلام. 5 شب اونجا اقامت داشتیم. مسئول هتل روز اول بهم گفت که همه اتاقا توالت فرنگی هستش. فقط توی لابی توالت ایرانی بود که فاصلش با اتاق ما زیاد بود. توی کمدا چند تا حوله سوراخ گذاشته بودن! کسی حساس هستش باید با خودش چند تا ملافه تر و تمیز با خودش ببره. صبحانه هاشون خوب بود. بزرگترین حسن این هتل نزدیک بودنش به مراکز خرید درگهان هستش. ضمن اینکه پایینش رستوران دریا هستش و بهترین غذاها رو میشه اونجا خورد. برخورد کارکنانش خوب بود. همه اتاقا به سالن نگاه میکردن و نمیشه توشون راحت بود و صدای اتاقا توی سالن هستش.
هتل تمیز بود،صبحانه خوب بود،کارکنان مؤدب و خوشرو برخورد میکردن،موقعیت مکانی هتل خیلی خوبه،کنار دریا و در دل بازار،
برخورد و رسیدگی پرسنل و مدیر هتل، بسیار خوب. صبحانه سرد و گرم متنوع که در بیشتر هتل های ۳ستاره چنین چیزی نیست. تمیزی اتاق ها و صبحانه خوری خیلی خوب. ما ۴شب در اتاق ۴تختهA اقامت داشتیم و خیلی راضی بودیم. انتخاب من در قشم برای سفرهای بعدی حتما هتل سینگو خواهد بود. رستوران دریا در طبقه اول، غذاهای خیلی خوبی داشت.
برخورد پرسنل پذیرش و خدمات بسیار خوب بود بهتر است کنترل بیشتری بر ورود سگ و حیوانات خانگی به داخل هتل و همچنین کنترل بیشتر بر مصرف دخانیات در لابی صورت بگیرد
من براي اولين به قشم رفتم و هتل سينگو رو انتخاب كردم اتاق لوكس ماه عسل رو رزرو كرده بودم مقداري با عكسش فرق ميكنه ولي تصوراتتونم عوض نميكنه از نظر نظافت عالي سر و صدا هيچ مزاحمتي نداشته برخورد عالي پرسنل من در تاريخ ٢٧ تا ٣٠ مرداد مهمان اين هتل بودم با استقبال گرمشون واقعا دلگرم بودم بابت اقامتم براي هر سوال يا جواب داشتن يا بعد از كسب اطلاعات تماس ميگرفتن حتما به روستوران دريا كه طبقه پايين هتل هست بريد كيفيت غذاهاش و تنوعش عاليه دسترسي خيلي خوب به مراكز خريد داره قطعا اين هتل رو به همه پيشنهاد ميدم و بدون شك دوباره همين هتل رو انتخاب ميكنم
نظافتچی های هتل اخلاق اصلا نداشتند،یکبار فراموش کردن اتاق مارو تمیز کنند و بوی بد سطل کل اتاق رو گرفته بود،پارک کردن ماشین خیلی سخت بود ماخسته میومدیم و میاس بریم توی پارکینک طبقاتی پارک کنیم و از توی پاساژ بیایم هتل خیلی سخت بود،کتری برقی توی اتاق خیلی لازم بود
هتل بسیار خوبی هست از همه لحاظ . خیلی راضی بودم
نسبت به ۳ ستاره بودن هتل خوبی بود.مشکلش این بود که شب و روز از لابی به داخل اتاق سر و صدا و کمی نور می آمد و تنوع صبحانه هم زیاد نبود و در مینی بار بعضی از خوراکی هایی که روی در مینی بار نوشته بود،نبود.درکل از نظر موقعیت مکانی هم خیلی بد نبود و به بازار نزدیک بود.به نظر من بهترین هتل درگهان همین هتل است. رستوران ایتالیایی هتل را هم پیشنهاد می کنم حتما بروید،قیمت ها متوسط است ولی کیفیت غذا عالی است!
سلام بنده آذرماه امسال مهمان هتل بودم. به نسبت سه ستاره بودن، هتل تر و تمیزی هستش. نزدیکی به مراکز خرید از دیگر مزایای این هتل هستش. در ضمن نزدیک رستوران دریا که در طبقه پایین هتل قرار داره از دیگر مزایای هتل هستش. به نظرم غذاهای رستوران دریا که عملا رستوران هتل بود از کیفیت بالایی برخوردار بود بخصوص غذاهای دریاییش. رفتار کارکنان و مدیریت هتل هم بسیار عالی و دوستانه بود. صبحانه هتل هم راضی کننده بود.
سنتی و زیبا
هتل زیبا قیمت نسبتا مناسب به نسبت امکاناتش غذا هاش خوب بود. تنوع صبحانه بد نبود موقعیت مکانی هتل هم عالی طبقه های زیر هتل بازار هست و به سایر بازار های درگهان هم نزدیک است. یعنی خوبیش اینه که شما با آسانسور می تونین از توی هتل برین بازار و با خرید هاتون از بازار با آسانسور برین اتاق خودتان
تمیز و مناسب برای سفر
نزدیکی به مراکز خرید
با توجه به اینکه اولین بار بود به قشم سفر میکردم و با خانواده و یک بچه کوچیک بودیم ولی از لحظه اولین برخورد بگم براتون که عالی .واقعا مثل یک پذیرش هتل 5 ستاره وسط کیش بود. دوم اینکه اتاق انقدر تمیز بود که فک میکردی خونه خودته. سرویس بهداشتی ها عالی و تمیز. سیستم خنک کننده که حرف نداشت. توی لابی هتل مینشستیم از سرما یخ میکردیم ولی وقتی میرفتیم بیرون از گرما پر پر میزدیم. ویو رو به دریاش فوق العادست. صبحانه چند نوع بود که کیفیت همشون عالی بود. در نهایت آقای مهندس کرمی که مدیریت هتل بود و باسواد
هتل سینگو طبقه دوم مرکز خرید دریا هست. اتاق تمیز و بسیار خنک ، صبحانه خوب و مکانش رو به دریا بود ، برخورد پرسنل مودبانه، دسترسی به مراکز خرید و بازارهای قدیمی راحت بود. مخصوصا اینکه از طبقه دوم به اول داخل پاساژ بودیم 😉
به نسبت هتل ٤ ستاره خيلي خوب بود و بالاتر از استاندارد. اطاق هاشونو داشتن بازسازي ميكردن و اونايي كه باسازي شده بود عالي بودن. هتل پاركينگ نداره ولي چسبيده بهش يه پاركينگه كه طرف قرارداد هست و اونجا مجاني پارك ميكنيد.هتل وسط بازار هست و در واقع طبقه بالاي پاساژ هست يكم بيرونش شلوغه ولي داخل اطاق مشكل سر و صدا نداره
هتل تمیز و خوبی بود و اتاق بازی کودک هم داشت در عین حال هزینه اش بالا بود
اتاق های تمیز و خوب و ارائه خدمات عالی فقط بعضی اتاق ها اصلن view خوبی ندارند
اولا انتخاب درگهان به جای قشم انتخاب خوبیه. چون مراکز خرید خوب جزیره در درگهان هصتن و درگهان به جاذبه‌های گردشگری جزیره نزدیک‌تره. هتل سینگو در حد هتل سه ستاره عالی بود. تمیز بود. موقعیتش در شهر عالی بود. مدیر داخلی خیلی فعال و دلسوز. به نحوی که مشکلات کنسلی و تغییر بلیت برگشت ما رو یه تنه و شخصا با مراجعه به قشم حل کردن که وقت و انرژی ما در سفر اصلا صرف این موضوع نشد. تشکر ویژه از آقا...
از نظر مکانی به دلیل اینکه در طبقه دوم پاساژ واقع شده، شلوغ است مجاور آن هم پارکینگ تاسیس شده که تا صبح اتوموبیل ها و اتوبوسهای مسافری در رفت و آمد و سروصدا بودند. حدفاصل بین هتل و دریا هم یک پارکینگ طبقاتی تاسیس شده. لوازم اتاق چندان باسلیقه تدارک دیده نشده (مثلا دمپایی ها لنگه های متفاوت و سایزهای مختلف بود یا اینکه شیرها کج نصب شده اند). پنجره کوچک و غربی بود درنتیجه، تهویه مناسبی ند...
برای افراد با قصد خرید بسیار مناسب است
دلگیر بودن اتاقها
ما امسال سفر عید رو تو هتل سینگو اقامت داشتیم، هر چند هتلهای قشم از نظر ستاره بندی زیاد قابل قبول و قابل مقایسه با دیگر شهرها نیست ولی این هتل هم تر و تمیز بود و هم برخورد پرسنل عالی بود.اگر برای خرید به قشم برید من پیشنهادم این هتل می باشد چون هم بالای مرکز خرید دریا واقع شده و هم هتل خوبی به نسبت سایر هتلها میباشد. ما با اینکه سفر اولمان بود که به قشم داشتیم ولی به طور کلی راضی بودیم ...
هتلی ترو تمیز ، فضای کافی شاپ تمیز نزدیک به مراکز خرید درگهان یک رستوران خوب طبقه پایین هتل، داخل پاساژ وجود داره
سرویس روزانه اتاق در زمان اقامت ما اتفاق نیافتاد
هتلی تمیز و نو است که موقعیت خوبی در جزیره قشم دارد و از لحاظ دسترسی به مراکز مختلف خرید راحت هستیم. فضای راحت و آرامی دارد و بعد از گشت و خرید محل مناسبی برای استراحت است. پرسنل هتل برخورد خوبی دارند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سینگو قشم

مهمانان هتل سینگو قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سینگو قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سینگو قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سینگو قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سینگو قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.