هتل سینگو قشم

قشم، درگهان، طبقه دوم مجتمع تجاری دریا
3.2
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل سینگو قشم

هتل تازه تاسیس سینگو در قلب مراکز تجاری درگهان و در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس واقع شده است. این هتل ۳ ستاره دارای ۶۴ اتاق با امکانات رفاهی نظیر اینترنت پرسرعت، کافی شاپ، پارکینگ و ... می‌باشد. لازم به ذکر است جهت هماهنگی ترانسفر فرودگاهی ۴۸ ساعت قبل از ورود به هتل، با پشتیبان رزرو خود تماس بگیرید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سینگو قشم

سینگو-یک تخته
یک تخته
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
270,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
270,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
270,000
تومان
9 آبان
جمعه
270,000
تومان
10 آبان
شنبه
270,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
270,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
270,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
270,000
تومان
سینگو-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
390,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
390,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
390,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
9 آبان
جمعه
390,000
تومان
10 آبان
شنبه
390,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
390,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
395,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
395,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
395,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
395,000
تومان
9 آبان
جمعه
395,000
تومان
10 آبان
شنبه
395,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
395,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
395,000
تومان
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
400,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
400,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
400,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
400,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
400,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
400,000
تومان
9 آبان
جمعه
400,000
تومان
10 آبان
شنبه
400,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
400,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
400,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
400,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-سوئیت لوکس دونفره با چشم انداز دریا
سوئیت لوکس دونفره با چشم انداز دریا
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
530,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
530,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
530,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
530,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
530,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
530,000
تومان
9 آبان
جمعه
530,000
تومان
10 آبان
شنبه
530,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
530,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
530,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
530,000
تومان
ای‌گردش
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
545,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
545,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
545,000
تومان
9 آبان
جمعه
545,000
تومان
10 آبان
شنبه
545,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
545,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
545,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
545,000
تومان
9 آبان
جمعه
545,000
تومان
10 آبان
شنبه
545,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
ایران مارکوپولو
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
550,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
9 آبان
جمعه
550,000
تومان
10 آبان
شنبه
550,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
375,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
9 آبان
جمعه
375,000
تومان
10 آبان
شنبه
375,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
جاباما
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
375,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
375,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
375,000
تومان
9 آبان
جمعه
375,000
تومان
10 آبان
شنبه
375,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
375,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
375,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
375,000
تومان
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
395,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
395,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
395,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
395,000
تومان
9 آبان
جمعه
395,000
تومان
10 آبان
شنبه
395,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
395,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
395,000
تومان
سینگو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
475,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
475,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
475,000
تومان
9 آبان
جمعه
475,000
تومان
10 آبان
شنبه
475,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
جاباما
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
475,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
475,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
475,000
تومان
9 آبان
جمعه
475,000
تومان
10 آبان
شنبه
475,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
هتل یار
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
475,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
475,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
475,000
تومان
9 آبان
جمعه
475,000
تومان
10 آبان
شنبه
475,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
ایران مارکوپولو
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
490,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
490,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
490,000
تومان
9 آبان
جمعه
490,000
تومان
10 آبان
شنبه
490,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
490,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
490,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
490,000
تومان
اقامت 24
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
495,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
495,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
495,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
495,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
495,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
495,000
تومان
9 آبان
جمعه
495,000
تومان
10 آبان
شنبه
495,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
495,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
495,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
495,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-اتاق  چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
560,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
9 آبان
جمعه
560,000
تومان
10 آبان
شنبه
560,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
جاباما
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
560,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
9 آبان
جمعه
560,000
تومان
10 آبان
شنبه
560,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
560,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
9 آبان
جمعه
560,000
تومان
10 آبان
شنبه
560,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
اقامت 24
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
575,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
575,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
575,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
575,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
575,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
575,000
تومان
9 آبان
جمعه
575,000
تومان
10 آبان
شنبه
575,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
575,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
575,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
575,000
تومان
ایران مارکوپولو
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
575,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
575,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
575,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
575,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
575,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
575,000
تومان
9 آبان
جمعه
575,000
تومان
10 آبان
شنبه
575,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
575,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
575,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
575,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
615,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
615,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
615,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
615,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
615,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
615,000
تومان
9 آبان
جمعه
615,000
تومان
10 آبان
شنبه
615,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
615,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
615,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
615,000
تومان
اقامت 24
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
630,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
9 آبان
جمعه
630,000
تومان
10 آبان
شنبه
630,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
ایران مارکوپولو
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
630,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
9 آبان
جمعه
630,000
تومان
10 آبان
شنبه
630,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
ای‌گردش
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
630,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
9 آبان
جمعه
630,000
تومان
10 آبان
شنبه
630,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-سوییت یکخوابه چهارتخته رو به دریا
سوییت یکخوابه چهارتخته رو به دریا
اقامت 24
645,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
645,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
645,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
645,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
645,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
645,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
645,000
تومان
9 آبان
جمعه
645,000
تومان
10 آبان
شنبه
645,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
645,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
645,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
645,000
تومان
ایران مارکوپولو
649,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
649,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
649,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
649,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
649,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
649,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
649,000
تومان
9 آبان
جمعه
649,000
تومان
10 آبان
شنبه
649,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
649,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
649,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
649,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سینگو قشم

آسانسور
چايخانه سنتی
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
خدمات بیدار باش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
سرویس حرم
تلویزیون در لابی
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
رستوران بام
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
نهار در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
رستوران فست فود
نمای دريا
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
نمای خیابان
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
نورگیر
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات نگهداری کودک
لوازم بهداشتی
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
صندوق امانات
خدمات بيدار باش
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
روم سرويس
نمازخانه
ماهواره
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سالن کنفرانس
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
سرویس بهداشتی فرنگی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
فتوکپی
اطفای حریق
کافی نت
مسلط به زبان انگليسی
سشوار
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اسپیلت
پرینت
اينترنت در لابی
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
فضای بازی کودکان رایگان
سرویس ایرانی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
کافی شاپ
سرویس فرنگی
خدمات تور
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
اینترنت
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل سینگو قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سینگو قشم

(41 نظر)
توی درگهان جزء هتلهای خوبه و تقریبا هتل بهتری اونجا نیست ، اتاق دو تخته کوچک بود ولی خیلی مهم نیست کلا در حد ۳ ستاره بودنش هتل خوبیه ما راضی بودیم و دوباره انتخابش میکنیم
من براي اولين به قشم رفتم و هتل سينگو رو انتخاب كردم اتاق لوكس ماه عسل رو رزرو كرده بودم مقداري با عكسش فرق ميكنه ولي تصوراتتونم عوض نميكنه از نظر نظافت عالي سر و صدا هيچ مزاحمتي نداشته برخورد عالي پرسنل من در تاريخ ٢٧ تا ٣٠ مرداد مهمان اين هتل بودم با استقبال گرمشون واقعا دلگرم بودم بابت اقامتم براي هر سوال يا جواب داشتن يا بعد از كسب اطلاعات تماس ميگرفتن حتما به روستوران دريا كه طبقه پايين هتل هست بريد كيفيت غذاهاش و تنوعش عاليه دسترسي خيلي خوب به مراكز خريد داره قطعا اين هتل رو به همه پيشنهاد ميدم و بدون شك دوباره همين هتل رو انتخاب ميكنم
نظافتچی های هتل اخلاق اصلا نداشتند،یکبار فراموش کردن اتاق مارو تمیز کنند و بوی بد سطل کل اتاق رو گرفته بود،پارک کردن ماشین خیلی سخت بود ماخسته میومدیم و میاس بریم توی پارکینک طبقاتی پارک کنیم و از توی پاساژ بیایم هتل خیلی سخت بود،کتری برقی توی اتاق خیلی لازم بود
هتل بسیار خوبی هست از همه لحاظ . خیلی راضی بودم
نسبت به ۳ ستاره بودن هتل خوبی بود.مشکلش این بود که شب و روز از لابی به داخل اتاق سر و صدا و کمی نور می آمد و تنوع صبحانه هم زیاد نبود و در مینی بار بعضی از خوراکی هایی که روی در مینی بار نوشته بود،نبود.درکل از نظر موقعیت مکانی هم خیلی بد نبود و به بازار نزدیک بود.به نظر من بهترین هتل درگهان همین هتل است. رستوران ایتالیایی هتل را هم پیشنهاد می کنم حتما بروید،قیمت ها متوسط است ولی کیفیت غذا عالی است!
نقاط قوت:
اقمت خوب و ایده آلی بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
سلام بنده آذرماه امسال مهمان هتل بودم. به نسبت سه ستاره بودن، هتل تر و تمیزی هستش. نزدیکی به مراکز خرید از دیگر مزایای این هتل هستش. در ضمن نزدیک رستوران دریا که در طبقه پایین هتل قرار داره از دیگر مزایای هتل هستش. به نظرم غذاهای رستوران دریا که عملا رستوران هتل بود از کیفیت بالایی برخوردار بود بخصوص غذاهای دریاییش. رفتار کارکنان و مدیریت هتل هم بسیار عالی و دوستانه بود. صبحانه هتل هم راضی کننده بود.
سنتی و زیبا
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدیم
بااحترام انتخاب این هتل بسیار هوشمندانه است چون دسترسی بسیارخوبی به بازارهای درگهان دارد ٬ برخوردها خیلی خوب و گرم میباشد ٬ صبحانه نسبتا خوبی داره که بیشتر از این توقع بیجاست. توصیه میکنم حتما ابتدا ٬ درگهان مستقر شوید و فقط یک روز به قشم بروید اونم فقط مجتمع سیتی سنتر1 خوش و خرم باشید.
هتل زیبا قیمت نسبتا مناسب به نسبت امکاناتش غذا هاش خوب بود. تنوع صبحانه بد نبود موقعیت مکانی هتل هم عالی طبقه های زیر هتل بازار هست و به سایر بازار های درگهان هم نزدیک است. یعنی خوبیش اینه که شما با آسانسور می تونین از توی هتل برین بازار و با خرید هاتون از بازار با آسانسور برین اتاق خودتان
تمیز و مناسب برای سفر
نزدیکی به مراکز خرید
با توجه به اینکه اولین بار بود به قشم سفر میکردم و با خانواده و یک بچه کوچیک بودیم ولی از لحظه اولین برخورد بگم براتون که عالی .واقعا مثل یک پذیرش هتل 5 ستاره وسط کیش بود. دوم اینکه اتاق انقدر تمیز بود که فک میکردی خونه خودته. سرویس بهداشتی ها عالی و تمیز. سیستم خنک کننده که حرف نداشت. توی لابی هتل مینشستیم از سرما یخ میکردیم ولی وقتی میرفتیم بیرون از گرما پر پر میزدیم. ویو رو به دریاش فوق العادست. صبحانه چند نوع بود که کیفیت همشون عالی بود. در نهایت آقای مهندس کرمی که مدیریت هتل بود و باسواد
سلام من اتاق دو تخته لوکس گرفتم. یه کم با اون چیزی که توی عکس هست متفاوته. اما در کل راضی هستم.خوب بود.دسترسی به بازار خیلی خوب هست. و ویو ی دریا هم داشت اما فاصله تا دریا آنقدرها هم کم نیست.
هتل سینگو طبقه دوم مرکز خرید دریا هست. اتاق تمیز و بسیار خنک ، صبحانه خوب و مکانش رو به دریا بود ، برخورد پرسنل مودبانه، دسترسی به مراکز خرید و بازارهای قدیمی راحت بود. مخصوصا اینکه از طبقه دوم به اول داخل پاساژ بودیم 😉
به نسبت هتل ٤ ستاره خيلي خوب بود و بالاتر از استاندارد. اطاق هاشونو داشتن بازسازي ميكردن و اونايي كه باسازي شده بود عالي بودن. هتل پاركينگ نداره ولي چسبيده بهش يه پاركينگه كه طرف قرارداد هست و اونجا مجاني پارك ميكنيد.هتل وسط بازار هست و در واقع طبقه بالاي پاساژ هست يكم بيرونش شلوغه ولي داخل اطاق مشكل سر و صدا نداره
هتل تمیز و خوبی بود و اتاق بازی کودک هم داشت در عین حال هزینه اش بالا بود
اتاق های تمیز و خوب و ارائه خدمات عالی فقط بعضی اتاق ها اصلن view خوبی ندارند
لوکیشن هتل برای کسانی که با ماشین به قشم سفر میکنند و قصد خرید دارن مناسب است. صبحانه و صبحانه خوری زیاد جالب نیست. برخورد پرسنل مخصوصا مدیریت هتل بسیار مناسب و عالیه.
کلا خوب است ،فقط برخی اتاقها پنجره ندارند.
هتلی در داخل بازارهای درگهان ،ما در اتاق دبل لوکس با ویو دریا اقامت داشتیم. بسیار تمیز و زیبا با امکانات و تمیز بود صبحانه هتل معمولی و خوب بود برخورد کارکنان عالی بود و راهنمایی و کمک میکردن ،به رستوران و بازارها دسترسی عالی بود.
این هتل برای سفرهای خانوادگی اصلا در موقعیت مکانی خوبی قرارندارد.شاید برای سفرهای تجاری مفید باشد
هيچ ايرادى نداشت راضى بوديم .
رفتار پرسنل بسيار عالي و مودبانه بود
سلام تمیزی کلی هتل و کیفیت صبحانه خوب بود،به نظرم یه خورده قیمت ش بالا بود،
عالی
رفتار پرسنل عالی بود.
پذیرش بسیار خوش برخورد و‌همراه دسترسی عاللی به پاساژها مدیریت خوب هنگام صبحانه ویوی دریا داریم در اتاق ما سشوار نبود.اما تمیز بود در مجموع من راضی بودم
اولا انتخاب درگهان به جای قشم انتخاب خوبیه. چون مراکز خرید خوب جزیره در درگهان هصتن و درگهان به جاذبه‌های گردشگری جزیره نزدیک‌تره. هتل سینگو در حد هتل سه ستاره عالی بود. تمیز بود. موقعیتش در شهر عالی بود. مدیر داخلی خیلی فعال و دلسوز. به نحوی که مشکلات کنسلی و تغییر بلیت برگشت ما رو یه تنه و شخصا با مراجعه به قشم حل کردن که وقت و انرژی ما در سفر اصلا صرف این موضوع نشد. تشکر ویژه از آقای کرمی عزیز. اتاق بازی کودکان فعلا بدون پرستار کودک ولی با نظارت والدین قابل استفاده است. بچه‌ها خیلی دوستش داشتن. رستوران تیو در طبقه همکف کنار هتل رو توصیه می‌کنم. صبحانه تنوع چندانی نداره. نوشیدنیها فقط چای وشیر گرم و دو طعم آبمیوه. کره، پنیر، مربا و عسل بسته‌بندی یک نفره. یه نوع تخم‌مرغ (آبپز یا خاگینه). سوسیس. عدسی و شوربا. پیشنهاد من به هتل اضافه کردن حداقل پودر نسکافه کنار شیر. نیمرو و خامه است.
خوبه از بسیاری جهات. مخصوصا اتاق های لوکسش بینظیره. نظافت قابل قبوله....صبحانه خوبه غیر از حلیم و عدسی که و تخم مرغ هم تازه نیست . اگر املت و گوجه بدهند بهتره
من دو سال پي در پي به اين هتل اومدم نسبت به قيمتش خوبه، اتاق امسالمون بزرگتر از پارسال بود داخل لابی و رستوران بوی مطبوعی نبود و بوی روغن میومد بقيه چيزها عالي
این هتل دارای کارمندای مودبیه ولی سرویس دهیشون ضعیفه، اینترنت هتل تو اتاقها ضعیفه،سرویس تخت خواب و بهداشتیشون تمیزو در حد قابل قبوله، ولی درو دیوارش یه جاهایی خرابی و ریختگیه گچ داره که زیاد مهم نیست، بعضی اتاقهاش پنجره نداره که خیلی نکته منفیی محسوب میشه، سرویس صبحانش خوبه، یه نکته منفیش راهروها و کف اتاق که سرامیکه خیلی عامل صدا میشه مخصوصا شبها که بعصی مسافرها بی ملاحظگی میکنند و بلند حرف میزنند یا درهارو محکم میبندند که زیاد صورت خوشی ندارد. کارمندان رستوران هم با صدای بلند کار میکنند. قیمت اقامت هم در این هتل نسبتا بالاس. اینها نکات مثبتو منفی بود که گفتم به درد مسافران عزیز میخورد. در کل هتل از هتلهای دیگه منطقه درگهان از همشون بهتره و مناسب برای سفرهای کاریه بیشتر. چون منطقه درگهان اصلا به درد مسافرتهای خونوادگی نمیخوره.باتشکر از سایت ایران هتل
هتل از نظر موقعیت مکانی در جای شلوغی قرار دارد. ولی در عوض دسترسی به فروشگاه ها متنوع بسیار راحت می باشد. امکانات هتل متناسب با ستاره هتل خیلی خوب است. از لحاظ کارکنان نیز بسیار با ادب و خوش برخورد بودن.
هتل از نظر مکانی در جزیره قشم در ، درگهان قرار داره و در قلب پاساژ های و بازار سنتی درگهان قرار دارد اما نه شلوغی و نه ازدحام جمعیت باعث اذیت بشه ، روبروی هتل پارکینگ وجود دارد و اینکه تا ساحل 50 قدم فاصله دارد ، که ساحل سنگی می باشد. از نظر کیفیت و برخورد و تمیزی و همچنین خدمات خیلی عالی رسیدگی می‌ شه. فضای کاملا خوب‌ و با ارامشی در اختیار مسافر ها قرار می دهد. دسترسی به مراکز خرید ، استفاده از رستوران سنتی و دریایی و فست فود عالیه.من نکته منفی در این هتل ندیدم.
روابط عمومی کارکنان پذیرش و صبحانه خوب نبود.
خدمات ضعیف
اینترنت ضعیف وعموما قطع دراتاق شماره 100
بهترین هتل درگهانه، خیلی تمیز و شیک. پرسنل خوش برخورد هستن. ما هر وقت میریم قشم و درگهان این هتل رو انتخاب میکنیم. قیمتش هم مناسبه. سویت وی‌آی‌پی هم داره که حرف نداره.
هتلی ترو تمیز ، فضای کافی شاپ تمیز نزدیک به مراکز خرید درگهان یک رستوران خوب طبقه پایین هتل، داخل پاساژ وجود داره
ما اوایل آبان96 توی این هتل اقامت داشتیم . هتل بسیار خوبی بود هم بسیار تمیز و هم پرسنل بسیار مودب و خوبی داشت. خیلی خوب بود ایشالله دفعه بعدی هم که رفتم درگهان حتما توی این هتل میمونیم. نزدیکی به مراکز خرید یکی دیگر از محسنات این هتل بود . کلا به همه پیشنهاد میکنم حتما این هتل رو امتحان کنید پشیمون نمیشید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سینگو قشم

مهمانان هتل سینگو قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سینگو قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سینگو قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سینگو قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سینگو قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.