هتل سینگو قشم

قشم، درگهان، طبقه دوم مجتمع تجاری دریا
3.2
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

معرفی هتل سینگو قشم

هتل تازه تاسیس سینگو در قلب مراکز تجاری درگهان و در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس واقع شده است. این هتل ۳ ستاره دارای ۶۴ اتاق با امکانات رفاهی نظیر اینترنت پرسرعت، کافی شاپ، پارکینگ و ... می‌باشد. لازم به ذکر است جهت هماهنگی ترانسفر فرودگاهی ۴۸ ساعت قبل از ورود به هتل، با پشتیبان رزرو خود تماس بگیرید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سینگو قشم

ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته - کلاسA
هتل یار
1,587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,587,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,587,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,587,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,587,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,587,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,587,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,587,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,587,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,587,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,587,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,587,000 تومان
اتاق پنج تخته کلاس A
ایران هتل آنلاین
1,587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,587,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,587,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,587,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,587,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,587,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,587,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,587,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,587,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,587,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,587,000 تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق پنج تخته A
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 1 نفر

یک تخته تایپ B
اسنپ تریپ
613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
613,000 تومان
18 آذر
جمعه
613,000 تومان
19 آذر
شنبه
613,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
613,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
613,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
613,000 تومان
25 آذر
جمعه
613,000 تومان
26 آذر
شنبه
613,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
613,000 تومان
یک تخته B
ای‌گردش
613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
613,000 تومان
18 آذر
جمعه
613,000 تومان
19 آذر
شنبه
613,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
613,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
613,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
613,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
613,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
613,000 تومان
25 آذر
جمعه
613,000 تومان
26 آذر
شنبه
613,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
613,000 تومان
اتاق یک تخته کلاس B
ایران هتل آنلاین
617,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
617,000 تومان
18 آذر
جمعه
617,000 تومان
19 آذر
شنبه
617,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
617,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
617,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
617,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
617,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
617,000 تومان
25 آذر
جمعه
617,000 تومان
26 آذر
شنبه
617,000 تومان
اتاق سینگل - کلاسB
هتل یار
617,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
617,000 تومان
18 آذر
جمعه
617,000 تومان
19 آذر
شنبه
617,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
617,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
617,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
617,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
617,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
617,000 تومان
25 آذر
جمعه
617,000 تومان
26 آذر
شنبه
617,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
617,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
641,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
641,000 تومان
18 آذر
جمعه
641,000 تومان
19 آذر
شنبه
641,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
641,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
641,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
641,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
641,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
641,000 تومان
25 آذر
جمعه
641,000 تومان
26 آذر
شنبه
641,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
641,000 تومان
اتاق یک تخته کلاس A
ایران هتل آنلاین
644,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
644,000 تومان
18 آذر
جمعه
644,000 تومان
19 آذر
شنبه
644,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
644,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
644,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
644,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
644,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
644,000 تومان
25 آذر
جمعه
644,000 تومان
26 آذر
شنبه
644,000 تومان
اتاق سینگل - کلاسA
هتل یار
644,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
644,000 تومان
18 آذر
جمعه
644,000 تومان
19 آذر
شنبه
644,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
644,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
644,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
644,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
644,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
644,000 تومان
25 آذر
جمعه
644,000 تومان
26 آذر
شنبه
644,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
644,000 تومان
یک تخته تایپ A
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
640,000 تومان
19 آذر
شنبه
640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
640,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
640,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
640,000 تومان
26 آذر
شنبه
640,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
یک تخته A
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته B
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته B
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته B
ای‌گردش
1,042,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,042,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,042,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,042,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,042,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,042,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,042,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,042,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,042,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,042,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,042,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,042,000 تومان
اتاق سه تخته کلاس B
ایران هتل آنلاین
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,045,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,045,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,045,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,045,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,045,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,045,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,045,000 تومان
اتاق سه تخته - کلاسB(3تخت سینگل)
هتل یار
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,045,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,045,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,045,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,045,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,045,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,045,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,045,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,045,000 تومان
اتاق سه تخته - کلاسB(دبل+سینگل)
هتل یار
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,045,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,045,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,045,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,045,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,045,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,045,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,045,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,045,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,128,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,128,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,128,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,128,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,128,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,128,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,128,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,128,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,128,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,128,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,128,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,128,000 تومان
اتاق سه تخته کلاس A
ایران هتل آنلاین
1,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,141,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,141,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,141,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,141,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,141,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,141,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,141,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,141,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,141,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,141,000 تومان
اتاق سه تخته - کلاسA(3تخت سینگل)
هتل یار
1,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,141,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,141,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,141,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,141,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,141,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,141,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,141,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,141,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,141,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,141,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,141,000 تومان
اتاق سه تخته - کلاسA(دبل+سینگل)
هتل یار
1,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,141,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,141,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,141,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,141,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,141,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,141,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,141,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,141,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,141,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,141,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,141,000 تومان
اتاق سه تخته رو به دریا
ایران هتل آنلاین
1,205,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,205,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,205,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,205,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,205,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,205,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,205,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,205,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,205,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,205,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,205,000 تومان
سه تخته تایپ B
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته تایپ A
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
1,128,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,128,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,128,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,128,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,128,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,128,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,128,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,128,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,128,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,128,000 تومان
سه تخته A
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته B
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته B
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 آذر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
چهار تخته B
ای‌گردش
1,411,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,411,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,411,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,411,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,411,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,411,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,411,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,411,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,411,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,411,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,411,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,411,000 تومان
اتاق چهار تخته کلاس B
ایران هتل آنلاین
1,424,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,424,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,424,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,424,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,424,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,424,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,424,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,424,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,424,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,424,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,424,000 تومان
اتاق چهار تخته - کلاسB
هتل یار
1,424,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,424,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,424,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,424,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,424,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,424,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,424,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,424,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,424,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,424,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,424,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,424,000 تومان
چهار تخته تایپ A
اسنپ تریپ
1,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,475,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,475,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,475,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,475,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,475,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,475,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,475,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,475,000 تومان
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته کلاس A
ایران هتل آنلاین
1,486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,486,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,486,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,486,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,486,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,486,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,486,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,486,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,486,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,486,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,486,000 تومان
اتاق چهار تخته - کلاسA
هتل یار
1,486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,486,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,486,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,486,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,486,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,486,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,486,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,486,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,486,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,486,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,486,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,486,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر کلاس B
ایران هتل آنلاین
1,616,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,616,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,616,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,616,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,616,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,616,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,616,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,616,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,616,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,616,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,616,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
ای‌گردش
1,693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,693,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,693,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,693,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,693,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,693,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,693,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,693,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,693,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,693,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,693,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,693,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته تایپ A
اسنپ تریپ
1,693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,693,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,693,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,693,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,693,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,693,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,693,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,693,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,693,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,693,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,693,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,693,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر کلاس A
ایران هتل آنلاین
1,711,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,711,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,711,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,711,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,711,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,711,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,711,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,711,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,711,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,711,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,711,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته - A
هتل یار
1,711,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
1,711,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,711,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,711,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,711,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,711,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,711,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,711,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,711,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,711,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,711,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,711,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره رو به دریا
اقامت 24
1,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
1,740,000 تومان