هتل سینگو قشم

قشم، درگهان، طبقه دوم مجتمع تجاری دریا
3.2
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل سینگو قشم

هتل تازه تاسیس سینگو در قلب مراکز تجاری درگهان و در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس واقع شده است. این هتل ۳ ستاره دارای ۶۴ اتاق با امکانات رفاهی نظیر اینترنت پرسرعت، کافی شاپ، پارکینگ و ... می‌باشد. لازم به ذکر است جهت هماهنگی ترانسفر فرودگاهی ۴۸ ساعت قبل از ورود به هتل، با پشتیبان رزرو خود تماس بگیرید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سینگو قشم

سینگو-اتاق سه تخته C
اتاق سه تخته C
علاءالدین
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
579,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
579,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
579,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
579,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
579,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
579,000
تومان
15 اسفند
جمعه
579,000
تومان
16 اسفند
شنبه
579,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
579,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
579,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
579,000
تومان
اقامت 24
656,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
656,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
656,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
656,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
656,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
656,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
656,000
تومان
15 اسفند
جمعه
656,000
تومان
16 اسفند
شنبه
656,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
656,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
656,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
656,000
تومان
هتل یار
656,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
656,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
656,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
656,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
656,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
656,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
656,000
تومان
15 اسفند
جمعه
656,000
تومان
16 اسفند
شنبه
656,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
656,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
656,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
656,000
تومان
سینگو-اتاق چهار تخته کلاس B
اتاق چهار تخته کلاس B
اقامت 24
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
690,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
690,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
690,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
690,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
690,000
تومان
15 اسفند
جمعه
690,000
تومان
16 اسفند
شنبه
690,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
690,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
690,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
690,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
690,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
690,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
690,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
690,000
تومان
15 اسفند
جمعه
690,000
تومان
16 اسفند
شنبه
690,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
690,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
690,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
690,000
تومان
علاءالدین
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
714,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
714,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
714,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
714,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
714,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
714,000
تومان
15 اسفند
جمعه
714,000
تومان
16 اسفند
شنبه
714,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
714,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
714,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
714,000
تومان
سینگو-سوئيت يکخوابه چهارنفره کلاسB
سوئيت يکخوابه چهارنفره کلاسB
هتل یار
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
770,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
770,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
770,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
770,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
770,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
770,000
تومان
15 اسفند
جمعه
770,000
تومان
16 اسفند
شنبه
770,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
770,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
770,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
770,000
تومان
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
770,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
770,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
770,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
770,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
770,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
770,000
تومان
15 اسفند
جمعه
770,000
تومان
16 اسفند
شنبه
770,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
770,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
770,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
770,000
تومان
علاءالدین
791,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
791,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
791,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
791,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
791,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
791,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
791,000
تومان
15 اسفند
جمعه
791,000
تومان
16 اسفند
شنبه
791,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
791,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
791,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
791,000
تومان
سینگو-اتاق چهار تخته کلاس A
اتاق چهار تخته کلاس A
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
730,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
730,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
730,000
تومان
15 اسفند
جمعه
730,000
تومان
16 اسفند
شنبه
730,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
730,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
730,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
730,000
تومان
15 اسفند
جمعه
730,000
تومان
16 اسفند
شنبه
730,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
علاءالدین
754,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
754,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
754,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
754,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
754,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
754,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
754,000
تومان
15 اسفند
جمعه
754,000
تومان
16 اسفند
شنبه
754,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
754,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
754,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
754,000
تومان
سینگو-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
ای‌گردش
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
810,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
810,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
15 اسفند
جمعه
810,000
تومان
16 اسفند
شنبه
810,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
سینگو-سوییت یکخوابه چهارتخته رو به دریا
سوییت یکخوابه چهارتخته رو به دریا
هتل یار
855,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
855,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
855,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
855,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
855,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
855,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
855,000
تومان
15 اسفند
جمعه
855,000
تومان
16 اسفند
شنبه
855,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
855,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
855,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
855,000
تومان
اقامت 24
855,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
855,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
855,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
855,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
855,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
855,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
855,000
تومان
15 اسفند
جمعه
855,000
تومان
16 اسفند
شنبه
855,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
855,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
855,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
855,000
تومان
علاءالدین
879,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
879,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
879,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
879,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
879,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
879,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
879,000
تومان
15 اسفند
جمعه
879,000
تومان
16 اسفند
شنبه
879,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
879,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
879,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
879,000
تومان
سینگو-اتاق چهار تخته C
اتاق چهار تخته C
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
660,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
660,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
660,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
660,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
660,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
660,000
تومان
15 اسفند
جمعه
660,000
تومان
16 اسفند
شنبه
660,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
660,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
660,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
660,000
تومان
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
660,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
660,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
660,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
660,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
660,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
660,000
تومان
15 اسفند
جمعه
660,000
تومان
16 اسفند
شنبه
660,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
660,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
660,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
660,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-سوئیت یکخوابه چهار نفره C
سوئیت یکخوابه چهار نفره C
علاءالدین
769,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
769,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
769,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
769,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
769,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
769,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
769,000
تومان
15 اسفند
جمعه
769,000
تومان
16 اسفند
شنبه
769,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
769,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
769,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
769,000
تومان
اقامت 24
1,066,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
1,066,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
1,066,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,066,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,066,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,066,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,066,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,066,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,066,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,066,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,066,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,066,000
تومان
سینگو-اتاق  چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
730,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
730,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
730,000
تومان
15 اسفند
جمعه
730,000
تومان
16 اسفند
شنبه
730,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
سینگو-سوئيت يکخوابه چهارنفره  کلاس A
سوئيت يکخوابه چهارنفره کلاس A
اقامت 24
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
810,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
810,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
15 اسفند
جمعه
810,000
تومان
16 اسفند
شنبه
810,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
هتل یار
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
810,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
810,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
15 اسفند
جمعه
810,000
تومان
16 اسفند
شنبه
810,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
علاءالدین
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
835,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
835,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
835,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
835,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
835,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
835,000
تومان
15 اسفند
جمعه
835,000
تومان
16 اسفند
شنبه
835,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
835,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
835,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
835,000
تومان
سینگو-اتاق سه تخته کلاسB
اتاق سه تخته کلاسB
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
595,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
595,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
595,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
595,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
595,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
595,000
تومان
15 اسفند
جمعه
595,000
تومان
16 اسفند
شنبه
595,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
595,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
595,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
595,000
تومان
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
595,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
595,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
595,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
595,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
595,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
595,000
تومان
15 اسفند
جمعه
595,000
تومان
16 اسفند
شنبه
595,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
595,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
595,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
595,000
تومان
علاءالدین
613,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
613,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
613,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
613,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
613,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
613,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
613,000
تومان
15 اسفند
جمعه
613,000
تومان
16 اسفند
شنبه
613,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
613,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
613,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
613,000
تومان
سینگو-اتاق سه تخته  کلاس A
اتاق سه تخته کلاس A
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
610,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
610,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
610,000
تومان
15 اسفند
جمعه
610,000
تومان
16 اسفند
شنبه
610,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
هتل یار
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
610,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
610,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
610,000
تومان
15 اسفند
جمعه
610,000
تومان
16 اسفند
شنبه
610,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
علاءالدین
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
630,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
15 اسفند
جمعه
630,000
تومان
16 اسفند
شنبه
630,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
سینگو-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
610,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
610,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
610,000
تومان
15 اسفند
جمعه
610,000
تومان
16 اسفند
شنبه
610,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
سینگو-اتاق یک تخته C
اتاق یک تخته C
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
310,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
310,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
علاءالدین
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
328,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
328,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
328,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
328,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
328,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
328,000
تومان
15 اسفند
جمعه
328,000
تومان
16 اسفند
شنبه
328,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
328,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
328,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
328,000
تومان
سینگو-سوئیت لوکس دونفره با چشم انداز دریا
سوئیت لوکس دونفره با چشم انداز دریا
ای‌گردش
870,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
870,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
870,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
870,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
870,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
870,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
870,000
تومان
15 اسفند
جمعه
870,000
تومان
16 اسفند
شنبه
870,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
870,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
870,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
870,000
تومان
هتل یار
870,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
870,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
870,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
870,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
870,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
870,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
870,000
تومان
15 اسفند
جمعه
870,000
تومان
16 اسفند
شنبه
870,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
870,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
870,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
870,000
تومان
علاءالدین
879,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
879,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
879,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
879,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
879,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
879,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
879,000
تومان
15 اسفند
جمعه
879,000
تومان
16 اسفند
شنبه
879,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
879,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
879,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
879,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سینگو-اتاق دو تخته  کلاس A
اتاق دو تخته کلاس A
اقامت 24
513,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
513,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
513,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
513,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
513,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
513,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
513,000
تومان
15 اسفند
جمعه
513,000
تومان
16 اسفند
شنبه
513,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
513,000
تومان
18