هتل آپارتمان سما 2 قشم

قشم، بلوار آزادگان، خیابان سام و زال، ورودی دوم
3.4
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان سما 2 قشم

قِشم بزرگترین جزیره خلیج فارس و بزرگترین جزیره غیر مستقل دنیا که از موقعیت سوق‌الجیشی برخوردار است این جزیره در دوران ساسانیان ابرکاوان نام داشته‌ است که جزو استان هرمزگان ایران است. بعضی جزیره های کوچک اطراف قشم وجود دارند که فاصله کمی با ساحل جزیره دارند و هنگام جزر و مد به ساحل جزیره می‌پیوندند همین باعث نامگذاری این چند جزیره کوچک بعنوان جزایر ناز شده است که گویی در پیوستن به جزیره ناز می کنند این گوشه ی کوچکی از زیبایی این جزیره ی بکر میباشد هتل سما۲ در این جزیره برای مهمانان و گردشگران محترم فضایی مملو از آرامش را رقم میزند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان سما 2 قشم

سما 2-سوئیت دو خوابه دو نفره
سوئیت دو خوابه دو نفره
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
9 مهر
جمعه
200,000
تومان
10 مهر
شنبه
200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
16 مهر
جمعه
200,000
تومان
سما 2-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ای‌گردش
79,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
79,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
79,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
79,000
تومان
9 مهر
جمعه
79,000
تومان
10 مهر
شنبه
79,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
79,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
79,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
79,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
79,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
79,000
تومان
16 مهر
جمعه
79,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سما 2-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
109,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
9 مهر
جمعه
109,000
تومان
10 مهر
شنبه
109,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
109,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
109,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
109,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
109,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
109,000
تومان
16 مهر
جمعه
109,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سما 2-سوئیت دو خوابه سه نفره
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
16 مهر
جمعه
300,000
تومان
سما 2-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
149,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
149,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
149,000
تومان
9 مهر
جمعه
149,000
تومان
10 مهر
شنبه
149,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
149,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
149,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
149,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
149,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
149,000
تومان
16 مهر
جمعه
149,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
9 مهر
جمعه
400,000
تومان
10 مهر
شنبه
400,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
16 مهر
جمعه
400,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سما 2-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
9 مهر
جمعه
219,000
تومان
10 مهر
شنبه
219,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
15 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
16 مهر
جمعه
219,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سما 2 قشم

اعلام حریق
زنگ هشدار
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
تلويزيون LCD در لابی
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
زمین ورزشی
رستوران بام
کافی نت
زمين تنيس
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
خدمات تهيه بليط
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
اینترنت در لابی
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
تلویزیون
ماساژ
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
اطفای حریق
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
کافی‌شاپ
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دسترسی به دریا

آدرس هتل آپارتمان سما 2 قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سما 2 قشم

(22 نظر)
نقاط قوت:
موقیعت عالی برخورد خیلی خوب پرسنل رعایت بهداشت و ضدعفونی کردن اتاق صبحانه بوفه کامل با رعایت پروتکل بهداشتی تخفیف فوق العاده
نقاط ضعف:
موقیعت عالی برخورد خیلی خوب پرسنل رعایت بهداشت و ضدعفونی کردن اتاق صبحانه بوفه کامل با رعایت پروتکل بهداشتی تخفیف فوق العاده
موقیعت عالی .برخورد خیلی خوب پرسنل.صبحانه بوفه کامل و قیمت استثنایی و تخفیف واقعی.از همه نظر راضی بودم و به دوستان و کسایی که محیط آرام براشون مهمه پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب و رفتار خوب کارکنان
با توجه به قیمت اقامت خوبی بود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
هتل خوبی بود برخورد پرسنل عالی بود
از نظر موقعیت مکانی و نظافت اتاق ها خوب است
نقاط قوت:
قیمت عالی و اخلاق خوب و صبحانه خوب منو باز
نقاط ضعف:
قیمت عالی و اخلاق خوب و صبحانه خوب منو باز
نسبت به قیمت هتل راضی بودیم خیلی ممنون از قیمتی که گذاشتین امیدواریم در سفرهای بعدی سوئیت گازدار در اختیارمان بذارن
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی پرسنل سوئیت بسیار تمیز و مرتب بازهم رفتار بسیار خوب پرسنل محترم هتل نظافت روزانه سوئیت
نقاط ضعف:
رفتار بسیار عالی پرسنل سوئیت بسیار تمیز و مرتب بازهم رفتار بسیار خوب پرسنل محترم هتل نظافت روزانه سوئیت
من و همسرم سه روز در این هتل اقامت داشتیم و از پرسنل هتل بابت رفتار دوستانه و همکاری بسیار زیاد متشکرم ، هتل نسبت به قیمت بسیار مقرون به صرفه در عین حال مرتب و تمیز و با امکانات مناسب ، من واقعا راضی بودم ، برای رفتن به مراکز خرید قشم باید با وسیله رفت ، پیاده روی زیاد در هوای گرم امکانش نبود و در آخر با تشکر از اسنپ که خرید بلیط هواپیما ، رزرو هتل و هم در جابه جایی های داخل قشم برای ما راحت کرد .
نقاط قوت:
عالی و راضی کننده نظافت عالی و تمیز پرسنل خوش برخورد تمیزی ملحفه و حوله ها
نقاط ضعف:
عالی و راضی کننده نظافت عالی و تمیز پرسنل خوش برخورد تمیزی ملحفه و حوله ها
موقعیت مکانی خوب و عالی نظافت درست و کامل صبحانه بوفه نسبت به قیمت فوق العاده آفر ویژه و خوب اینقدر خوش گذشت که از هتل دو شب دیگه تمدید کردیم واقعا برخورد پرسنل عالی
بد نبود
با توجه به قیمتش خوب بود و ایرادی نمیشه گرفت ازشون. پرسنل محترم و فضای آرومی داشت.
امكانات در حد هتل آپارتمان سه ستاره نيست بوي بسيار نامطبوع غذاخوري رفتار پرسنل مناسب
هتل خوبیه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود راضی بودم برخورد پرسنل امکانات هتل و تمیزی عالی بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد فقط وای فای نداشت
در زمان تخفیف برای یک هتل آپارتمان مناسب بود
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد صبحانه کامل
نقاط ضعف:
شیر آلات زنگ زده
نقاط قوت:
تمیز و مرتب خلوت و دسترسی مناسب به شهر و جای پارک راحت احترام گذاری پرسنل
نقاط ضعف:
شلوغی مکان صبحانه خوری پنهان کردن چای کیسه ای در محل صبحانه خوری خراب بودن اسپلیت یکی از اتاق ها
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاقها و ملحفه ها کیفیت خوب صبحانه ارامش فصای داخلی و امنیت برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کوچک بودن فضای سرو صبحانه کوچک بودن سوییت نداشتن پارکینگ
هتل نواقصي داشت كه ميشد با رقم بسيار كمي اصلاح شود، داخل حمام اريزونا حوله و لباس نداشت، دوش حمام غير قابل استفاده بود، درب يكي از إطلاق خواب ها دستگيره و قفل نداشت، پايه يكي از تخت خواب ها شكسته بود، عليرغم اين كه هتل آپارتمان بود و كلي ظروف موجود بودولي هيچگونه وسيله گرم كردن آب يا غذا نداشت. براي چهار نَفَر سه عدد ليوان گذاشته بودند. صبحانه مناسب نبود ، خيلي خلاصه پذيرايي ميكردند شير و روغن زيتون و ابليمو نبود
بنده با خانواده دو روز در این هتل بودم هتل تميزي هست ولي إمكانات كمي داره وبرخورد كادر وبوفه صبح خيلي ضعيف بودو قيمتش با امكاناتش تناسب نداره
نقاط قوت:
دنج و ارامبخش
نقاط ضعف:
تعویض ملحفه وحوله هر روز انجام نمیشه کیفیت صبحانه هم پایینه
همه چي عالي بود هم كاركنان عزيز و هتل
براي سوييت دو تخته در فصل تخفيف با شبي ١٠٠ خوب است.كيفيت صبحانه پايين است. اتاقها چاي ساز نداردآب رايگان فقط براي يك شب
مجموعا برخورد کارکنان ، رسیدگی به درخواست مسافران، نظافت اطاق و ... خوب بود و در حد انتظار از یک هتل آپارتمان بود.
کیفیت صبحانه پایین بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان سما 2 قشم

مهمانان هتل آپارتمان سما 2 قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان سما 2 قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان سما 2 قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان سما 2 قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان سما 2 قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.