هتل رویال قشم

قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین
2.5
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل رویال قشم

هتل سه ستاره رویال واقع در خیابان فلسطین در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۵ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و همچنین دسترسی آسانی به خلیج نیلگون فارس و مراکز خرید جزیره از جمله بازار ستاره دارد. هتل رویال قشم با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رویال قشم

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته با دید خیابان
اقامت 24
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
510,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
28 مرداد
جمعه
510,000
تومان
29 مرداد
شنبه
510,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
525,000
تومان
دو تخته رو به خیابان
اسنپ تریپ
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
510,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
28 مرداد
جمعه
510,000
تومان
29 مرداد
شنبه
510,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته با دید دریا
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
630,000
تومان
29 مرداد
شنبه
630,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
630,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
630,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
دو تخته دید به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
612,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته با دید داخل ساختمان
اقامت 24
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
663,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
663,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
663,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
663,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
663,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
663,000
تومان
28 مرداد
جمعه
663,000
تومان
29 مرداد
شنبه
663,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
663,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
663,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
سه تخته با دید داخل ساختمان
اسنپ تریپ
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
663,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
663,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
663,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
663,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
663,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
663,000
تومان
28 مرداد
جمعه
663,000
تومان
29 مرداد
شنبه
663,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
663,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
663,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته رو به خیابان
اسنپ تریپ
714,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
714,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
714,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
714,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
714,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
714,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
714,000
تومان
28 مرداد
جمعه
714,000
تومان
29 مرداد
شنبه
714,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
714,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
714,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته با دید خیابان
اقامت 24
714,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
714,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
714,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
714,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
714,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
714,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
714,000
تومان
28 مرداد
جمعه
714,000
تومان
29 مرداد
شنبه
714,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
714,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
714,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
735,000
تومان
سه تخته دید به دریا
اسنپ تریپ
816,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
816,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
816,000
تومان
اتاق سه تخته با دید دریا
اقامت 24
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
840,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
840,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
840,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
840,000
تومان
28 مرداد
جمعه
840,000
تومان
29 مرداد
شنبه
840,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
840,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
840,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
840,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته رو به خیابان
اسنپ تریپ
918,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
918,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
918,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
918,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
918,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
918,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
918,000
تومان
28 مرداد
جمعه
918,000
تومان
29 مرداد
شنبه
918,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
918,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
918,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته با دید خیابان
اقامت 24
918,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
918,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
918,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
918,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
918,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
918,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
918,000
تومان
28 مرداد
جمعه
918,000
تومان
29 مرداد
شنبه
918,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
918,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
918,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
945,000
تومان
اتاق چهار تخته با دید دریا
اقامت 24
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,025,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,025,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,025,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,025,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,025,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,025,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,025,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,025,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,025,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,025,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
چهار تخته دید به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه پنج تخته رو به خیابان
اسنپ تریپ
1,122,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,122,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,122,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,122,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,122,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,122,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,122,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,122,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,122,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,122,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,122,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه پنج نفره با دید خیابان
اقامت 24
1,122,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,122,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,122,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,122,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,122,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,122,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,122,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,122,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,122,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,122,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,122,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,155,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره با دید دریا
اقامت 24
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,260,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,260,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,260,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,260,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,260,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,260,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,260,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,260,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,260,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,260,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,260,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته دید به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
1,224,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,224,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,224,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,224,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل رویال قشم

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق میهمانی و جلسات کاری
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن كنفرانس
رمپ
سالن بيليارد
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل رویال قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رویال قشم

(31 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت دسترسی مناسب به بازار قدیم و همچنین مراکز خرید رفتار مناسب کارکنان نظافت قابل قبول اولیه اتاق در هنگام تحویل
نقاط ضعف:
موقعیت دسترسی مناسب به بازار قدیم و همچنین مراکز خرید رفتار مناسب کارکنان نظافت قابل قبول اولیه اتاق در هنگام تحویل
سه روز در هتل اقامت داشتم که با توجه به قیمت مکان مناسبی برای اقامت هست.. ضمن اینکه در مکانهایی مثل قشم هتل عمدتا جهت استراحت هست و مابقی اوقات صرف گشت و گذار و خرید خواهد شد که با توجه به مکان قرار گیری هتل و همچنین نظافت قابل قبول آن بنده از اقامت رضایت داشتم و به سایر افراد که مشابه بنده فکر میکنن این هتل رو پیشنهاد میکنم..
نقاط قوت:
رفتار خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
برخورد همه كاركنان عالي اما مسؤولين هتل برعكس سروصدا بدون توجه به اقامت ميهمان
موقعیت هتل نسبتا خوبه.ولی سرویس دهی خیلی ضعیفه-صبحانه ضعیف
کیفیت ساخت هتل پایین سرویس بهداشتی و حمام نامطلوب کاغذ دیواری ها با کمترین سلیقه نصب شدن بسیاری از کلید و پریز ها از جاشون دراومده بودن صبحانه سطح پایین پرسنل آموزش کافی ندیدن بهداشت فضاهای عمومی مناسب نبود تخت و روتختی ها جوری بود که ما اصلا نتونستیم ازشون استفاده کنیم و خوشبختانه ملافه داشتیم صدا از داخل سالن و فضای بیرون ساختمان به وضوح شنیده می شد.
خیلی عالی بود هم بهداشت هم سرویس دهی هم اخلاق
هتل فوق العاده تمیز هستش صبحانه معمولی هست و تخم مرغ سرخ شده و اب پز و کره پنیر و شربت و عسل و ... در حد همین چیزای ابتدایی خدمات هتل خوب هستش نظافت، تمیز کردن اتاق ها دستشویی توالت فرنگی هستش اتاق ما ویو دریا داره ولی خیلی ویو تر و تمیز و باحالی نیستش بغل هتل باشگاه ورزشی و سوپر مارکت و رستوران هستش رستوران یکیش کبابیه، حتنا برین اونجا باشگاه تک جلسه ۱۵تومان هستش ما اخر بهمن اومدیم اینجا، هوا هم خیلی خوب بودش
داغون ترين هتل دنيا كثيف و افتضاح
امکاناتش خ کم بود
موقعیت بسیار خوب ، اتاقها تمیز ، برخورد پرسنل عالی ، پاسخ به در خواستها سریع ، من واقعا از اقامت در این هتل لذت بردم و راضی بودم . رستوران کوچک اما غذابسیار خوب و قیمت مناسب
سه ستاره، ینی ی مسافرخونه‌ی تمیز، همین. خشکشویی- لباسشویی (laundry) نداره و صبحانه‌ش معمولیه و آبمیوه هاش خیلی مصنوعی! تازه تأسیس هست و هنوز پرسنلش مجرب و با تجربه نیستن با اینکه خیلی محترم و وظیفه‌شناسن.
من چهار شب در این هتل اقامت داشتم هتل نوساز و تمیز بود نسبتا کیفیت اتاق ها و صبحانه هم قابل قبول بود ولی اولا پارکینگ برای ماشین اصلا نداشت دوما این هتل بنظر من بصورت هیات امنایی اداره میشه و اصلا مدیریت نداره مثلا شما اگه کاری داشته باشید یا چیزی بخواهید یا مشکلی داشته باشید هیچکس پاسخگو نیست نه کسی میدونه شما اتاق چندی نه چند شب اتاق رزرو کردی و...... امروز کسی رو در پست ریاست میبینی فردا داره راهرو یا میز صبحانه رو تمیز میکنه وروز بعد اصلا نیست خلاصه مدیریتی در این هتل وجود نداره و به امید خدا با بصورت بسیار بدی اداره میشه
به تازگی مدیریتش عوض شده داره کم کم خوب میشه ولی از لحاظ کیفیت غذا رستورانشون عالیه مخصوصا غذا های دریایی من با خانواده ام واقعا راضی بودیم حتما یه بار امتحان کنید
هتل خوبیه بد نیست. فقط و فقط رستورانش واقعا حرف نداشت. غذاهای دریاییش تنوع خوبی داشت مرسسسسسس😘😘😋😋
هتل بسیااار بسیاااار بد و کثیفی هست ک نه نظافت میشه نه صبحانه خوبی داره نه مدیریتی داره و تو اتاق ها به شدت بوی بدی میاد پرسنل در حد صفر مدیریت صفررر
اصلا توصیه نمیکنم پاسخگوی ضعیف و افتضاح سرویس روم ندارند راهروها بی نهایت کثیف و اشغال ها همین طور ریخته به نظر من شبیه مسافرخانه و مهمانپذیره تا هتل! صبحونه هم که خیلی ضعیفه اصول هتلداری اصلا بلذ نیستند اصلا توصیه نمیکنم
عالي بود برخورد كاركنان همه خوش اخلاق و مهربون از همه جهت عالللي بود
نظافت ضعیف و پاسخگویی غیر مسئولانه ومشتری مداری بسیار پایین از مواردی بود که من رو از گرفتن این هتل پشیمان کرد، روزی که اتاقها رو تحویل گرفتیم تمام ظروف داخل اتاق کثیف بود و بعد از تماس با پذیرش و درخواست ما برای تعویض ظروف و اوردن آب جوش داخل اتاق که ساعتها انجام نشد، به پذیرش مراجعه کردم تا دلیل عدم سرویس دهی رو جویا بشم. خانمی که در پذیرش بودند فرمودند امشب جشن عقد یکی از مدیران هتله و کسی نیست که سرویس بدهد! و گفتن که من تازه اومدم و درجریان موراد قبلی نیستم! ساعت سرو صبحانه در سایت 7:30 اعلام شده بود شب از پذیرش هم که پرسیدم همین رو گفتن، منتهی جمعه صبح که راس این ساعت برای سرو صبحانه رفتیم نه نان نه چایی و ... آماده نبود. کارگر خدمات اونجا هم همان حرفی رو زد که شب قبل خانم پذیرش زده بود اینکه کسی نیست که سرویس بدهد! ، دو بار به پذیرش تذکر دادم و گفتم ما ساعت 8 برای گشت شهری میریم لطفا سریع تر آماده کنید که اقای مسئول پذیرش فرمودن خیر ساعت 8 شروع سرو است و وقتی اعتراض کردم گفتن همینه که هست! زباله ها رو هم که شب قبل دم اتاق میگذاشتی تا ظهر طول می کشید که ببرن. توالت جرم گرفته بود، درز دیوارهای داخل اتاق کپک داشت و ...
واقعا هتل ضعیفی بود در دستشویی سوراخ های بزرگی بود و هروقت بهشون میگفتیم طلبکارانه وصل میکردن به مدیر مجموعه که ایشون هم خانوم معدبی نبودن ولی از نظر موقعیت عالی بود شب هم صدا کولر میامد و اصلا نزاشت من بخوابم شب اخر هم که میخواستیم بریم به جای ساعتی که درج شده بود ۴ ساعت زودتر به بهون کمبود اتاق خالی پرتمون کردن بیرون در یک کلمه بسیار افتضاح😣
هتل بسیار خوبی است -دسترسی راحت به مرکز خرید و دریا- تمیز و برخورد پرسنل بسیار خوب-صبحانه خوب وقابل قبول-تشکر از ایران هتل آنلاین
اتاق ها بسیار تمیز، برخورد کارکنان و پذیرش خیلی خوب بود، دسترسی نزدیک به همه اماکن مهم قشم
اتاق ها کثیف، برخورد پرسنل بسیار ضعیف، صبحانه بسیار ضعیف، هرگز انتخاب نخواهم کرد
من این هتل را به کسانی که قصد اقامت در سوییت های این هتل را دارند به هیچ عنوان توصیه نمیکنم. به نظر من اولین اصل رضایت برای مسافر اصل صداقت است که در این هتل ما این اصل را ندیدیم . من از یک ماه پیش سوییت دوخوابه 5 نفره را به مدت 4 شب رزرو کرده بودم و در واچر هتل کاملا همین نوع اتاق ثبت شده است ولی موقع تحویل اتاق یک اتاق کانکت را به ما دادند وگفتند که این سوییت دوخوابه هتل است . وقتی مت...
پرسنل بسيار مودب وخوب بودند ولي متاسفانه سرو صبحانه ضعيف و مختصر بود
ما سوئیت دو خوابه گرفتیم که الان قیمتش بالاتر رفته. اما سوئیت ها خیلی خوب و تمیز بودند و تازه ساز هم بودند. برخورد کارکنان هم عالی بود.
بد نيست
ما در سوئیت ۳ تخته اقامت داشتیم که یه پنجره داشت که رو به تاسیسات هتل باز میشد ما اصلا متوجه روز و شب نمی شدیم ،صبحانه حداقل بود و تخم مرغ آب پز و شیر نداشت ، ما زباله های اتاق را دم در گذاشتیم به مدت یه روز بر نداشتن تا خودمون تذکر دادیم ملحفه ها کهنه بود دوش روی فرنگی باز میشد .
به نظرم برای یک هتل در جزیره قشم خیلی خوب بود من خودم 13 سال ساکن جزیره بودم و فکر می کنم که لااقل این هتل خارج از انتظار بود و توقع یک همچین هتل تمیزی در قشم را نداشتیم
صبحانه نامناسب،نبود پارکینگ
اولین اشکال در بدو ورود نبود پارکینگ و لاندری و اشکال بزرگ بعدی یکنواختی و کم کیفیتی صبحانه در هر 3 روز اقامت بود، این هتل نوساز و از تمیزی نسبی برخوردار بود که کاملا به صورت خانوادگی اداره میشه محیط آرام، نزدیکی به مراکز خرید و امکان تورهایی گردشگری از محاسن این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رویال قشم

مهمانان هتل رویال قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رویال قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رویال قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رویال قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رویال قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.