هتل رویال قشم

قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین
2.5
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل رویال قشم

هتل سه ستاره رویال واقع در خیابان فلسطین در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۵ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و همچنین دسترسی آسانی به خلیج نیلگون فارس و مراکز خرید جزیره از جمله بازار ستاره دارد. هتل رویال قشم با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رویال قشم

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته با دید خیابان
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,850,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,850,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,850,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,850,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,850,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,850,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
اتاق دو تخته با دید دریا
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,950,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,950,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,950,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,950,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,950,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,950,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,950,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,950,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
دو تخته دید به دریا
اسنپ تریپ
2,037,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 فروردین
جمعه
2,037,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,037,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,037,000 تومان
اتاق دو تخته - دید به خیابان
هتل یار
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,650,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,650,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,850,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,850,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,850,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,850,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
دو تخته رو به خیابان
اسنپ تریپ
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,650,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,650,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,650,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,933,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,933,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,933,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,933,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,933,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,933,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,933,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,933,000 تومان
اتاق دو تخته - دید به دریا
هتل یار
2,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,820,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,820,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,820,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,950,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,950,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,950,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,950,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,950,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته با دید داخل ساختمان
اقامت 24
2,570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,570,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,570,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,570,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,570,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,570,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,570,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,570,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,570,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,570,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,570,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,570,000 تومان
اتاق سه تخته با دید خیابان
اقامت 24
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,650,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,650,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,650,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,665,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,665,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,665,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,665,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,665,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,665,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,665,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,665,000 تومان
اتاق سه تخته با دید دریا
اقامت 24
2,830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,830,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,830,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,830,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,830,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,830,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,830,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,830,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,830,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,830,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,830,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,830,000 تومان
سه تخته دید به دریا
اسنپ تریپ
2,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 فروردین
چهارشنبه
2,970,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,970,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,970,000 تومان
سه تخته با دید داخل ساختمان
اسنپ تریپ
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,850,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,850,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,717,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,717,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,717,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,717,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,717,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,717,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,717,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,717,000 تومان
اتاق سه تخته - دید به داخل ساختمان
هتل یار
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,850,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,850,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,600,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,600,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,600,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,600,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
سه تخته رو به خیابان
اسنپ تریپ
4,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,050,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,050,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,050,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,822,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,822,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,822,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,822,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,822,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,822,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,822,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,822,000 تومان
اتاق سه تخته - دید به خیابان
هتل یار
4,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,050,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,050,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,050,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
اتاق سه تخته - دید به دریا
هتل یار
4,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,850,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,850,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,850,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,850,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
2,850,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته با دید دریا
اقامت 24
3,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
3,370,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,370,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,370,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,370,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,370,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,370,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,370,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,370,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,370,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,370,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,370,000 تومان
چهار تخته رو به خیابان
اسنپ تریپ
4,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,950,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,950,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,950,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,449,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,449,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,449,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,449,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,449,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,449,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,449,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,449,000 تومان
اتاق چهار تخته - دید به خیابان
هتل یار
4,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,950,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,950,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,950,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,300,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
اتاق چهار تخته با دید خیابان
اقامت 24
4,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
4,950,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,950,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,950,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,300,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,300,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
اتاق چهار تخته - دید به دریا
هتل یار
5,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
5,150,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,150,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,150,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,450,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,450,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,450,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,450,000 تومان
چهار تخته دید به دریا
اسنپ تریپ
5,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
5,150,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,150,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه پنج تخته رو به خیابان
اسنپ تریپ
6,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
6,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,285,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,285,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,285,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,285,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,285,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,285,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
4,285,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
4,285,000 تومان
سوئیت دوخوابه پنج تخته - دید به خیابان
هتل یار
6,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
6,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,100,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,100,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,100,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
4,100,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
4,100,000 تومان
سوئیت دوخوابه پنج تخته - دید به دریا
هتل یار
6,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
6,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,200,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
4,200,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
4,200,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته دید به دریا
اسنپ تریپ
6,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
6,400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,389,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,389,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره بادید دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
4,090,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,090,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,090,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,090,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,090,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,090,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
4,090,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
4,090,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج نفره خیابان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
3,950,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,950,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,950,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,950,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,950,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,950,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
3,950,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
3,950,000 تومان

امکانات اتاق های هتل رویال قشم

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق میهمانی و جلسات کاری
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن كنفرانس
رمپ
سالن بيليارد
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل رویال قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رویال قشم

(47 نظر)
نقاط قوت:
امکانات هتل خوب قیمت مناسب نسبت به هتلهای دیگر کیفیت اتاق خوب موقعیت عالی رعایت بهداشت عالی
نقاط ضعف:
سرویس دهی صبحانه
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان و پرسنل و خوشرویی
نقاط ضعف:
برخورد مناسب کارکنان و پرسنل و خوشرویی
با ابن قیمت که ما رفتیم اتاق ۳ تخته اصلا ارزش نداشت البته من هتلهای دیگر رو نمیدونم
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود مینی بار در یخچالصبحانە ضعیف و مختصر
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل دسترسی فوق العاده
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل دسترسی فوق العاده
در کل هفت شب اقامت داشتیم ۳ شب از اسنپ تریپ گرفتیم و بعد باز هم تمدید کردیم و با توجه به قیمت هتل ها در قشم و نظافت انها این هتل انتخاب خوبی بود باز هم قشم بیایم همین جا میایم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی مکان عالی اندازه اتاق ها خوب
نقاط ضعف:
برق رفت و برق اضطراری نبود و موجب دردسر زیادی شده بود
نقاط قوت:
دسترسی مناسبپرسنل مودب
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کثیف و قدیمیدرب خراب آسانسور و سر و صدای زیاد...
نقاط قوت:
تمیز و مرتب / برخورد محترمانه پرسنل / موقعیت مکانی خوب / صبحانه قابل قبول
نقاط ضعف:
عدم اتصال به اینترنت wifi/ سرو نکردن شام (ناهار معمولا بیرون از هتل هستی و شب ها بعد از گشت که به هتل برمیگردی باید بیرون از هتل به دنبال شام باشی)
نقاط قوت:
نظافت و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت و برخورد خوب پرسنل
نظافت خوب،برخورد خوب پرسنل،دسترسی مناسب به همه نقاط جزیره،صبحانه ضعیف و تکراری
سر و صدای زیاد
نقاط قوت:
تمیز، صبحانه خوب، برخورد خوب پرسنل، موقعیت خوب
نقاط ضعف:
تمیز، صبحانه خوب، برخورد خوب پرسنل، موقعیت خوب
نقاط قوت:
تمیز و قابل قبول
نقاط ضعف:
صبحانه با تنوع خیلی پایینولی خوب بود
نقاط قوت:
دسترسی آسان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت خوب کادر مودبتمیز
نقاط ضعف:
صبحانه نامناسب
نقاط قوت:
بسیار کارکنان آداب دان و مهربان و خوشرویی داره و نظافت اتاق قابل قبوله
نقاط ضعف:
بسیار کارکنان آداب دان و مهربان و خوشرویی داره و نظافت اتاق قابل قبوله
در کل دو شب اونجا بودیم و با توجه به قیمت و دسترسی به اطراف وساحل و برخورد خوب پرسنل ارزشش رو داشت
نقاط قوت:
رفتار خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خیلی محترمانه بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد همه كاركنان عالي اما مسؤولين هتل برعكس سروصدا بدون توجه به اقامت ميهمان
موقعیت هتل نسبتا خوبه.ولی سرویس دهی خیلی ضعیفه-صبحانه ضعیف
کیفیت ساخت هتل پایین سرویس بهداشتی و حمام نامطلوب کاغذ دیواری ها با کمترین سلیقه نصب شدن بسیاری از کلید و پریز ها از جاشون دراومده بودن صبحانه سطح پایین پرسنل آموزش کافی ندیدن بهداشت فضاهای عمومی مناسب نبود تخت و روتختی ها جوری بود که ما اصلا نتونستیم ازشون استفاده کنیم و خوشبختانه ملافه داشتیم صدا از داخل سالن و فضای بیرون ساختمان به وضوح شنیده می شد.
خیلی عالی بود هم بهداشت هم سرویس دهی هم اخلاق
هتل فوق العاده تمیز هستش صبحانه معمولی هست و تخم مرغ سرخ شده و اب پز و کره پنیر و شربت و عسل و ... در حد همین چیزای ابتدایی خدمات هتل خوب هستش نظافت، تمیز کردن اتاق ها دستشویی توالت فرنگی هستش اتاق ما ویو دریا داره ولی خیلی ویو تر و تمیز و باحالی نیستش بغل هتل باشگاه ورزشی و سوپر مارکت و رستوران هستش رستوران یکیش کبابیه، حتنا برین اونجا باشگاه تک جلسه ۱۵تومان هستش ما اخر بهمن اومدیم اینجا، هوا هم خیلی خوب بودش
داغون ترين هتل دنيا كثيف و افتضاح
امکاناتش خ کم بود
موقعیت بسیار خوب ، اتاقها تمیز ، برخورد پرسنل عالی ، پاسخ به در خواستها سریع ، من واقعا از اقامت در این هتل لذت بردم و راضی بودم . رستوران کوچک اما غذابسیار خوب و قیمت مناسب
سه ستاره، ینی ی مسافرخونه‌ی تمیز، همین. خشکشویی- لباسشویی (laundry) نداره و صبحانه‌ش معمولیه و آبمیوه هاش خیلی مصنوعی! تازه تأسیس هست و هنوز پرسنلش مجرب و با تجربه نیستن با اینکه خیلی محترم و وظیفه‌شناسن.
من چهار شب در این هتل اقامت داشتم هتل نوساز و تمیز بود نسبتا کیفیت اتاق ها و صبحانه هم قابل قبول بود ولی اولا پارکینگ برای ماشین اصلا نداشت دوما این هتل بنظر من بصورت هیات امنایی اداره میشه و اصلا مدیریت نداره مثلا شما اگه کاری داشته باشید یا چیزی بخواهید یا مشکلی داشته باشید هیچکس پاسخگو نیست نه کسی میدونه شما اتاق چندی نه چند شب اتاق رزرو کردی و...... امروز کسی رو در پست ریاست میبینی فردا داره راهرو یا میز صبحانه رو تمیز میکنه وروز بعد اصلا نیست خلاصه مدیریتی در این هتل وجود نداره و به امید خدا با بصورت بسیار بدی اداره میشه
به تازگی مدیریتش عوض شده داره کم کم خوب میشه ولی از لحاظ کیفیت غذا رستورانشون عالیه مخصوصا غذا های دریایی من با خانواده ام واقعا راضی بودیم حتما یه بار امتحان کنید
هتل خوبیه بد نیست. فقط و فقط رستورانش واقعا حرف نداشت. غذاهای دریاییش تنوع خوبی داشت مرسسسسسس😘😘😋😋
هتل بسیااار بسیاااار بد و کثیفی هست ک نه نظافت میشه نه صبحانه خوبی داره نه مدیریتی داره و تو اتاق ها به شدت بوی بدی میاد پرسنل در حد صفر مدیریت صفررر
اصلا توصیه نمیکنم پاسخگوی ضعیف و افتضاح سرویس روم ندارند راهروها بی نهایت کثیف و اشغال ها همین طور ریخته به نظر من شبیه مسافرخانه و مهمانپذیره تا هتل! صبحونه هم که خیلی ضعیفه اصول هتلداری اصلا بلذ نیستند اصلا توصیه نمیکنم
عالي بود برخورد كاركنان همه خوش اخلاق و مهربون از همه جهت عالللي بود
نظافت ضعیف و پاسخگویی غیر مسئولانه ومشتری مداری بسیار پایین از مواردی بود که من رو از گرفتن این هتل پشیمان کرد، روزی که اتاقها رو تحویل گرفتیم تمام ظروف داخل اتاق کثیف بود و بعد از تماس با پذیرش و درخواست ما برای تعویض ظروف و اوردن آب جوش داخل اتاق که ساعتها انجام نشد، به پذیرش مراجعه کردم تا دلیل عدم سرویس دهی رو جویا بشم. خانمی که در پذیرش بودند فرمودند امشب جشن عقد یکی از مدیران هتله و کسی نیست که سرویس بدهد! و گفتن که من تازه اومدم و درجریان موراد قبلی نیستم! ساعت سرو صبحانه در سایت 7:30 اعلام شده بود شب از پذیرش هم که پرسیدم همین رو گفتن، منتهی جمعه صبح که راس این ساعت برای سرو صبحانه رفتیم نه نان نه چایی و ... آماده نبود. کارگر خدمات اونجا هم همان حرفی رو زد که شب قبل خانم پذیرش زده بود اینکه کسی نیست که سرویس بدهد! ، دو بار به پذیرش تذکر دادم و گفتم ما ساعت 8 برای گشت شهری میریم لطفا سریع تر آماده کنید که اقای مسئول پذیرش فرمودن خیر ساعت 8 شروع سرو است و وقتی اعتراض کردم گفتن همینه که هست! زباله ها رو هم که شب قبل دم اتاق میگذاشتی تا ظهر طول می کشید که ببرن. توالت جرم گرفته بود، درز دیوارهای داخل اتاق کپک داشت و ...
واقعا هتل ضعیفی بود در دستشویی سوراخ های بزرگی بود و هروقت بهشون میگفتیم طلبکارانه وصل میکردن به مدیر مجموعه که ایشون هم خانوم معدبی نبودن ولی از نظر موقعیت عالی بود شب هم صدا کولر میامد و اصلا نزاشت من بخوابم شب اخر هم که میخواستیم بریم به جای ساعتی که درج شده بود ۴ ساعت زودتر به بهون کمبود اتاق خالی پرتمون کردن بیرون در یک کلمه بسیار افتضاح😣
هتل بسیار خوبی است -دسترسی راحت به مرکز خرید و دریا- تمیز و برخورد پرسنل بسیار خوب-صبحانه خوب وقابل قبول-تشکر از ایران هتل آنلاین
اتاق ها بسیار تمیز، برخورد کارکنان و پذیرش خیلی خوب بود، دسترسی نزدیک به همه اماکن مهم قشم
نقاط قوت:
کنار هتل آژانسی بود که سری میشد ماشین گرفت به هرجاییخیلی مودب بودندصبحانه متوسط بود شامل تخم مرغ نمیرو و سسیس تخم مرغ و ...نزدیکی به خیابان ولیعصر و پاساژ ها و غذا و خوری های مهماتاق ها خیلی تمیز و ملحفه ها خیلی سفید وتمیز بوداتاق ما رو به خیابون بود دریا هم پیدا بود و بسیار زیباچیدمان وسایل و تخت ها در اتاق خیلی خوب بود به نحوی که با اینکه یک اتاق بود ولی دید تخت ها به هم کم بودآب گرم و پرفشار حمام
نقاط ضعف:
نکته منفی به ذهنم نمیرسه. فقط اینکه ما یه ماه و نیم زودتر اتاق دو خوابه رو به دریا گرفتیم که یک ماه مونده نامردی کردن اتاق رو به بهانه ای از ما گرفتن و اتاق چهار تخته رو به خیابون دادن بهمون و تا سه هفته مونده به سفر باز هم قیمت ها رو بالا بردن.
اتاق ها کثیف، برخورد پرسنل بسیار ضعیف، صبحانه بسیار ضعیف، هرگز انتخاب نخواهم کرد
من این هتل را به کسانی که قصد اقامت در سوییت های این هتل را دارند به هیچ عنوان توصیه نمیکنم. به نظر من اولین اصل رضایت برای مسافر اصل صداقت است که در این هتل ما این اصل را ندیدیم . من از یک ماه پیش سوییت دوخوابه 5 نفره را به مدت 4 شب رزرو کرده بودم و در واچر هتل کاملا همین نوع اتاق ثبت شده است ولی موقع تحویل اتاق یک اتاق کانکت را به ما دادند وگفتند که این سوییت دوخوابه هتل است . وقتی مت...
پرسنل بسيار مودب وخوب بودند ولي متاسفانه سرو صبحانه ضعيف و مختصر بود
ما سوئیت دو خوابه گرفتیم که الان قیمتش بالاتر رفته. اما سوئیت ها خیلی خوب و تمیز بودند و تازه ساز هم بودند. برخورد کارکنان هم عالی بود.
بد نيست
ما در سوئیت ۳ تخته اقامت داشتیم که یه پنجره داشت که رو به تاسیسات هتل باز میشد ما اصلا متوجه روز و شب نمی شدیم ،صبحانه حداقل بود و تخم مرغ آب پز و شیر نداشت ، ما زباله های اتاق را دم در گذاشتیم به مدت یه روز بر نداشتن تا خودمون تذکر دادیم ملحفه ها کهنه بود دوش روی فرنگی باز میشد .
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا و مراکز تجاری برخورد مناسب و همراه با احترام پرسنل هتل
نقاط ضعف:
صبحانه تکراری و معمولی
نقاط قوت:
تمیزی اتاق هاتمیزی سرویس ها و ملحفهدسترسی عالیبرخورد مودب و خوب تمامی پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
به نظرم برای یک هتل در جزیره قشم خیلی خوب بود من خودم 13 سال ساکن جزیره بودم و فکر می کنم که لااقل این هتل خارج از انتظار بود و توقع یک همچین هتل تمیزی در قشم را نداشتیم
صبحانه نامناسب،نبود پارکینگ
اولین اشکال در بدو ورود نبود پارکینگ و لاندری و اشکال بزرگ بعدی یکنواختی و کم کیفیتی صبحانه در هر 3 روز اقامت بود، این هتل نوساز و از تمیزی نسبی برخوردار بود که کاملا به صورت خانوادگی اداره میشه محیط آرام، نزدیکی به مراکز خرید و امکان تورهایی گردشگری از محاسن این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رویال قشم

مهمانان هتل رویال قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رویال قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رویال قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رویال قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رویال قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.