هتل رویال قشم

قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین
2.5
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل رویال قشم

هتل سه ستاره رویال واقع در خیابان فلسطین در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۵ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و همچنین دسترسی آسانی به خلیج نیلگون فارس و مراکز خرید جزیره از جمله بازار ستاره دارد. هتل رویال قشم با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رویال قشم

رویال-سوئیت دوخوابه پنج نفره (دید دریا)
سوئیت دوخوابه پنج نفره (دید دریا)
ای‌گردش
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
359,000
تومان
3 مهر
شنبه
359,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
359,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
359,000
تومان
9 مهر
جمعه
359,000
تومان
10 مهر
شنبه
359,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-اتاق چهارتخته (دید خیابان)
اتاق چهارتخته (دید خیابان)
ای‌گردش
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
255,000
تومان
3 مهر
شنبه
255,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
255,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
255,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
255,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
255,000
تومان
9 مهر
جمعه
255,000
تومان
10 مهر
شنبه
255,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
255,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
255,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-اتاق سه تخته (دید دریا)
اتاق سه تخته (دید دریا)
ای‌گردش
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
258,000
تومان
3 مهر
شنبه
258,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
9 مهر
جمعه
258,000
تومان
10 مهر
شنبه
258,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-اتاق دو تخته (دید دریا)
اتاق دو تخته (دید دریا)
ای‌گردش
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
228,000
تومان
3 مهر
شنبه
228,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
228,000
تومان
9 مهر
جمعه
228,000
تومان
10 مهر
شنبه
228,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-سوئیت یکخوابه سه تخته (دید داخل ساختمان)
سوئیت یکخوابه سه تخته (دید داخل ساختمان)
ای‌گردش
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
198,000
تومان
3 مهر
شنبه
198,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
198,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
198,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
198,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
198,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
198,000
تومان
9 مهر
جمعه
198,000
تومان
10 مهر
شنبه
198,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
198,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
198,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-اتاق سه تخته (دید داخل ساختمان)
اتاق سه تخته (دید داخل ساختمان)
ای‌گردش
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
188,000
تومان
3 مهر
شنبه
188,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
188,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
9 مهر
جمعه
188,000
تومان
10 مهر
شنبه
188,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-اتاق سه تخته (دید خیابان)
اتاق سه تخته (دید خیابان)
ای‌گردش
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
218,000
تومان
3 مهر
شنبه
218,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
218,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
218,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
218,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
218,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
218,000
تومان
9 مهر
جمعه
218,000
تومان
10 مهر
شنبه
218,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
218,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
218,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-اتاق دو تخته (دید داخل ساختمان)
اتاق دو تخته (دید داخل ساختمان)
ای‌گردش
158,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
158,000
تومان
3 مهر
شنبه
158,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
158,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
158,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
158,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
158,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
158,000
تومان
9 مهر
جمعه
158,000
تومان
10 مهر
شنبه
158,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
158,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
158,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-اتاق دو تخته (دید خیابان)
اتاق دو تخته (دید خیابان)
ای‌گردش
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
188,000
تومان
3 مهر
شنبه
188,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
188,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
9 مهر
جمعه
188,000
تومان
10 مهر
شنبه
188,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل رویال قشم

آسانسور
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
شبکه پخش فیلم
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
كافی شاپ
کافی نت
مینی بار رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
اينترنت در لابی
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
کپسول آتش نشانی
رمپ
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن كنفرانس
سالن بيليارد
خدمات بيدار باش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
ميز
جكوزی
سرویس حرم
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
مبل
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
تلويزيون در لابی
خدمات برای معلولین
اينترنت (Wifi)
نمازخانه
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق میهمانی و جلسات کاری
تبديل ارز
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
روم سرويس 24 ساعته
اينترنت در اتاق
جعبه کمک های اولیه
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس فرنگی
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
رستوران
ماساژ
حمام
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
فکس
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات باربری
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
حمام

آدرس هتل رویال قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رویال قشم

(40 نظر)
نقاط قوت:
نظافت خوب بود در مجموع خوب
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود در مجموع خوب
در کل خوب بود یک شب اقامت داشتم راضی بودم ولی در امکانات زده شامپو.صابون.حوله ک اینا نبودن فشار آب هم ضعیف بود
تجربه خوبی بودتشکرمیکنم ازشون
نقاط قوت:
برخوردبسیارعالی پرسنل مخصوصاخانم احمدی
نقاط ضعف:
برخوردبسیارعالی پرسنل مخصوصاخانم احمدی
واقعابااینقیمت وامکانات هتل بسیارعالی است ازنظرصبحانه هم نسبتاعالی بودمن پیشنهادمیدهم حتمی یکبارامتحان کنید
نقاط قوت:
قیمتش نسبت به نوساز بودن و تمیزی اتاقها خیلی به صرفه است
نقاط ضعف:
قیمتش نسبت به نوساز بودن و تمیزی اتاقها خیلی به صرفه است
بطور کلی توی قشم دنبال هتل خوب در سطح کیش مشهد یا شهرهای بزرگ دیگه نباشید! تو قشم هر هتلی میرید یکی دوتا ستارشو به نسبت بقیه شهرها باید کم کنید! اما رویال کلا هتل خوبی بود و به نسبت پولی که دادم ازش راضی بودم و اگر قیمتش و وضعیت نظافت و تمیزی اتاقها همینجور بمونه قطعا دفعه بعد هم همین هتل میام. صبحانش روزای اول که رفتم بخاطر کرونا و ماه رمضان خیلی معمولی بود اما روز آخر به نسبت خوب شده بود. نان لواش و بربری(یاسنگک) پنیر، کره، عسل، یک نوع مربا، خیار و گوجه، حلوا ارده، تخم مرغ آبپز، املت، چای، دو نوع آبمیوه(بعضی روزها شیر)، دو نوع میوه(پرتقال و هندوانه یا طالبی) اتاق ها تمیز بود و کیفیت تشک تختها خوب بود اما اتاقها کور بودند هتل به نسبت نوساز بود فقط آسانسور نیاز به تعمیر داشت برخورد پرسنل خوب و محترمانه بود جای هتل بد نبود و فاصله اش تا پاساژها و خیابان دانش(مرکز رستورانها) نسبتا خوب بود و دور نبود. کلا ازش راضی بودم و انشاءالله که کیفیتش همینجور بمونه و خراب نشه.
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
اتاقي كه بما داده شد تمام شيرآلات سرويس ها خراب بود، فاقد سرويس غذاخوري مانند بشقاب قاشق و... بود فاقد حوله و ميوه و نوشيدني داخل يخچال بود(امكاناتي كه هتل خودش ارائه آن را جز امكانات خودش بيان كرده بود) سشوار اتاق خراب بود آب سرد وگرم حمام و دستشويي خراب بود كنترل كولر گازي خراب بود
نقاط قوت:
نظافت خوب بود صبحانه عالی موقعیت مکانی برخورد مناسب
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود صبحانه عالی موقعیت مکانی برخورد مناسب
سلام با تشکر از اسنپ تریپ . ما ۲شب در این هتل اقامت داشتم که تقریبا از همچی راضی بودیم و نظافت هم خوب و قابل قبول بود چیزی که مارو خیلی شگفت زده کرد صبحانه عالی و متنوع این هتل بود که دور از انتظار ما بود . صبحانه شامل کره - پنیر -مربا -عسل-حلوا شکری-خرما - میوه(پرتقال-هندوانه)-تخم مرغ آبپز-سوسیس تخم مرغ-عدسی-لوبیاو چند مورد دیگر .... تنها مشکل اتاقی که رزرو کرده بودیم دید به ساختمان بود و پنجره رو به بیرون نداشت و پنجره ها به داخل خود هتل باز میشد که ما از مدیریت هتل درخواست کردیم در صورت امکان اتاق ما جابجا شود که بدون دریافت هزینه اضافی اینکار را برای ما انجام دادن
نقاط قوت:
نظافت خوب - برخورد عالی -صبحانه خوب -موقعییت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نظافت خوب - برخورد عالی -صبحانه خوب -موقعییت مکانی عالی
سلام . من قبلا هم در این هتل اقامت داشتم و خیلی راضی بودم . ایندفعه که میخواستم رزرو کنم چندتا کامنت بد نوشته شده بود که منو به شک انداخت برای رزرو . ولی رزرو کردم و اومدم هتل همچیش خوب و عالی بود از نظر نظافت اتاق ها واقعا تمیز بود و صبحانه گرم وسرد داشت و مورد قبول بود.برخورد پرسنل عالی و جوابگوی درخواست ها در اسرع وقت بودند.و موقعیت مکانی هتل هم بسیار عالی است و حتی پیاده میشه به بعضی از مراکز خرید رفت .
برخورد همه كاركنان عالي اما مسؤولين هتل برعكس سروصدا بدون توجه به اقامت ميهمان
نقاط قوت:
نزديك بودن به مراكز خريد و ساحل دريا از لحاظ موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب بود وهمين امر سبب سهولت دسترسي به وسايل نقليه بود.مسيول رسپشن هتل پيگير درخواستهاي مهمانان بود.
نقاط ضعف:
نظافت اتاق هتل درهنگام ورود بسيار اسف بار بود كاركنان هتل نياز به اموزش دررابطه با شغلشان رادارند .پدال سطل هاي اشغال اتاق و دستشويي خراب بود وبايستي با دست درب باز ميشد.اسپليت اتاق به كرات داراي صداي ناگهاني بود كه به خصوص در شب ازار دهنده بود وعليرغم پيگيري مسيول تاسيسات هتل واعلام فاقد نقص بودن اسپليت ،كماكان صدا هرچند مدت يكبار شنيده ميشد.نحوه سرو صبحانه نوعي توهين به مسافر بود . رسپشن اطلاعات كافي درزمينه دسترسي به مراكز جاذبه توريستي رانداشت عليرغم اينكه در اكثر هتل هاي شهرهاي توريستي پكيج هاي گردشگري به مسافران ارايه ميشود ويا توضيح داده ميشود.ملحفه ها چروك وفاقد اتو بود.سايز پتو با سايز تخت همخواني نداشت واز پتوي يكنفره براي تخت دونفره استفاده ميشد .كيفيت وكميت صبحانه بسيار ضعيف بود .
موقعیت هتل نسبتا خوبه.ولی سرویس دهی خیلی ضعیفه-صبحانه ضعیف
کیفیت ساخت هتل پایین سرویس بهداشتی و حمام نامطلوب کاغذ دیواری ها با کمترین سلیقه نصب شدن بسیاری از کلید و پریز ها از جاشون دراومده بودن صبحانه سطح پایین پرسنل آموزش کافی ندیدن بهداشت فضاهای عمومی مناسب نبود تخت و روتختی ها جوری بود که ما اصلا نتونستیم ازشون استفاده کنیم و خوشبختانه ملافه داشتیم صدا از داخل سالن و فضای بیرون ساختمان به وضوح شنیده می شد.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی این هتل نداشت
نقاط ضعف:
از نظر امکانات در حد یک مسافرخانه هم نبود ما سوییت دوخوابه روبه دریا رزرو کرده بودیم متاسفانه یک سوییت ۵ تخته بهمون دادنو بعد از کلی بحث روز دوم اتاق را عوض کردن مرتب اب هتل قطع بود واصلا امکان حمام نبود شیرالات و سرویس ها همگی خراب وشکسته راه پله ها افتضاح شامپو وصابون وحوله نداشت وقتی هم اعتراض کردیم گفتن فعلا شامپو نداریم صبحانه افتضاح وتکراری هرروز پنیر وکره مربا ،قفل ها کلیدی بودن وخراب نتیجه اینکه اصلا گول عکس ها را نخورید در این چند روز که ما مهمان این هتل بودیم همه مهمانها فقط داشتن اعتراض می کردن حتی چند نفر کنسل کردن و رفتن
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
نظافت خیلی ضعیف بود سر و صدا خیلی توی اطاق میومد تاسیسات هتل مشکل داشت حتی شیر آب رو باز میکردن اطاق ها صداش میومد مدیریت ضعیفی داشت هتل
خیلی عالی بود هم بهداشت هم سرویس دهی هم اخلاق
هتل فوق العاده تمیز هستش صبحانه معمولی هست و تخم مرغ سرخ شده و اب پز و کره پنیر و شربت و عسل و ... در حد همین چیزای ابتدایی خدمات هتل خوب هستش نظافت، تمیز کردن اتاق ها دستشویی توالت فرنگی هستش اتاق ما ویو دریا داره ولی خیلی ویو تر و تمیز و باحالی نیستش بغل هتل باشگاه ورزشی و سوپر مارکت و رستوران هستش رستوران یکیش کبابیه، حتنا برین اونجا باشگاه تک جلسه ۱۵تومان هستش ما اخر بهمن اومدیم اینجا، هوا هم خیلی خوب بودش
داغون ترين هتل دنيا كثيف و افتضاح
امکاناتش خ کم بود
موقعیت بسیار خوب ، اتاقها تمیز ، برخورد پرسنل عالی ، پاسخ به در خواستها سریع ، من واقعا از اقامت در این هتل لذت بردم و راضی بودم . رستوران کوچک اما غذابسیار خوب و قیمت مناسب
سه ستاره، ینی ی مسافرخونه‌ی تمیز، همین. خشکشویی- لباسشویی (laundry) نداره و صبحانه‌ش معمولیه و آبمیوه هاش خیلی مصنوعی! تازه تأسیس هست و هنوز پرسنلش مجرب و با تجربه نیستن با اینکه خیلی محترم و وظیفه‌شناسن.
من چهار شب در این هتل اقامت داشتم هتل نوساز و تمیز بود نسبتا کیفیت اتاق ها و صبحانه هم قابل قبول بود ولی اولا پارکینگ برای ماشین اصلا نداشت دوما این هتل بنظر من بصورت هیات امنایی اداره میشه و اصلا مدیریت نداره مثلا شما اگه کاری داشته باشید یا چیزی بخواهید یا مشکلی داشته باشید هیچکس پاسخگو نیست نه کسی میدونه شما اتاق چندی نه چند شب اتاق رزرو کردی و...... امروز کسی رو در پست ریاست میبینی فردا داره راهرو یا میز صبحانه رو تمیز میکنه وروز بعد اصلا نیست خلاصه مدیریتی در این هتل وجود نداره و به امید خدا با بصورت بسیار بدی اداره میشه
به تازگی مدیریتش عوض شده داره کم کم خوب میشه ولی از لحاظ کیفیت غذا رستورانشون عالیه مخصوصا غذا های دریایی من با خانواده ام واقعا راضی بودیم حتما یه بار امتحان کنید
هتل خوبیه بد نیست. فقط و فقط رستورانش واقعا حرف نداشت. غذاهای دریاییش تنوع خوبی داشت مرسسسسسس😘😘😋😋
هتل بسیااار بسیاااار بد و کثیفی هست ک نه نظافت میشه نه صبحانه خوبی داره نه مدیریتی داره و تو اتاق ها به شدت بوی بدی میاد پرسنل در حد صفر مدیریت صفررر
اصلا توصیه نمیکنم پاسخگوی ضعیف و افتضاح سرویس روم ندارند راهروها بی نهایت کثیف و اشغال ها همین طور ریخته به نظر من شبیه مسافرخانه و مهمانپذیره تا هتل! صبحونه هم که خیلی ضعیفه اصول هتلداری اصلا بلذ نیستند اصلا توصیه نمیکنم
عالي بود برخورد كاركنان همه خوش اخلاق و مهربون از همه جهت عالللي بود
نظافت ضعیف و پاسخگویی غیر مسئولانه ومشتری مداری بسیار پایین از مواردی بود که من رو از گرفتن این هتل پشیمان کرد، روزی که اتاقها رو تحویل گرفتیم تمام ظروف داخل اتاق کثیف بود و بعد از تماس با پذیرش و درخواست ما برای تعویض ظروف و اوردن آب جوش داخل اتاق که ساعتها انجام نشد، به پذیرش مراجعه کردم تا دلیل عدم سرویس دهی رو جویا بشم. خانمی که در پذیرش بودند فرمودند امشب جشن عقد یکی از مدیران هتله و کسی نیست که سرویس بدهد! و گفتن که من تازه اومدم و درجریان موراد قبلی نیستم! ساعت سرو صبحانه در سایت 7:30 اعلام شده بود شب از پذیرش هم که پرسیدم همین رو گفتن، منتهی جمعه صبح که راس این ساعت برای سرو صبحانه رفتیم نه نان نه چایی و ... آماده نبود. کارگر خدمات اونجا هم همان حرفی رو زد که شب قبل خانم پذیرش زده بود اینکه کسی نیست که سرویس بدهد! ، دو بار به پذیرش تذکر دادم و گفتم ما ساعت 8 برای گشت شهری میریم لطفا سریع تر آماده کنید که اقای مسئول پذیرش فرمودن خیر ساعت 8 شروع سرو است و وقتی اعتراض کردم گفتن همینه که هست! زباله ها رو هم که شب قبل دم اتاق میگذاشتی تا ظهر طول می کشید که ببرن. توالت جرم گرفته بود، درز دیوارهای داخل اتاق کپک داشت و ...
در رنج متوسط هتل های قشم هتل خوب و تمیزی هست
واقعا هتل ضعیفی بود در دستشویی سوراخ های بزرگی بود و هروقت بهشون میگفتیم طلبکارانه وصل میکردن به مدیر مجموعه که ایشون هم خانوم معدبی نبودن ولی از نظر موقعیت عالی بود شب هم صدا کولر میامد و اصلا نزاشت من بخوابم شب اخر هم که میخواستیم بریم به جای ساعتی که درج شده بود ۴ ساعت زودتر به بهون کمبود اتاق خالی پرتمون کردن بیرون در یک کلمه بسیار افتضاح😣
هتل بسیار خوبی است -دسترسی راحت به مرکز خرید و دریا- تمیز و برخورد پرسنل بسیار خوب-صبحانه خوب وقابل قبول-تشکر از ایران هتل آنلاین
اتاق ها بسیار تمیز، برخورد کارکنان و پذیرش خیلی خوب بود، دسترسی نزدیک به همه اماکن مهم قشم
نزدیکی به ساحلاتاق ها کثیف، برخورد پرسنل بسیار ضعیف، صبحانه بسیار ضعیف، هرگز انتخاب نخواهم کرد
با توجه به سن کم هتل تمیز است و از نظر موقعیت مکانی نیز به مسیرهای اصلی نزدیک است و در ضمن نزدیک دریا است ولی ساحل آن فنس کشی شده است.
با توجه به سطح هتل های قشم هتل رویال سطح خوبی را دارا میباشدصبحانه آن ضعیف است
پرسنل بسيار مودب وخوب بودند ولي متاسفانه سرو صبحانه ضعيف و مختصر بود
ما سوئیت دو خوابه گرفتیم که الان قیمتش بالاتر رفته. اما سوئیت ها خیلی خوب و تمیز بودند و تازه ساز هم بودند. برخورد کارکنان هم عالی بود.ما اتاق رو به دریا گرفته بودیم اما دید خوبی نداشت و اصلا ویو دریا نداشت. و آفتاب خیلی بدجور به داخل اتاق ها می تابیدو ویو داخل خیابان بهتر بود
بد نيست
ما در سوئیت ۳ تخته اقامت داشتیم که یه پنجره داشت که رو به تاسیسات هتل باز میشد ما اصلا متوجه روز و شب نمی شدیم ،صبحانه حداقل بود و تخم مرغ آب پز و شیر نداشت ، ما زباله های اتاق را دم در گذاشتیم به مدت یه روز بر نداشتن تا خودمون تذکر دادیم ملحفه ها کهنه بود دوش روی فرنگی باز میشد .
به نظرم برای یک هتل در جزیره قشم خیلی خوب بود من خودم 13 سال ساکن جزیره بودم و فکر می کنم که لااقل این هتل خارج از انتظار بود و توقع یک همچین هتل تمیزی در قشم را نداشتیم
صبحانه نامناسب،نبود پارکینگ
اولین اشکال در بدو ورود نبود پارکینگ و لاندری و اشکال بزرگ بعدی یکنواختی و کم کیفیتی صبحانه در هر 3 روز اقامت بود، این هتل نوساز و از تمیزی نسبی برخوردار بود که کاملا به صورت خانوادگی اداره میشه محیط آرام، نزدیکی به مراکز خرید و امکان تورهایی گردشگری از محاسن این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رویال قشم

مهمانان هتل رویال قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رویال قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رویال قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رویال قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رویال قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.