هتل رویال قشم

قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین
2.5
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل رویال قشم

هتل سه ستاره رویال واقع در خیابان فلسطین در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۵ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و همچنین دسترسی آسانی به خلیج نیلگون فارس و مراکز خرید جزیره از جمله بازار ستاره دارد. هتل رویال قشم با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رویال قشم

رویال-سوئیت دوخوابه پنج نفره (دید دریا)
سوئیت دوخوابه پنج نفره (دید دریا)
ای‌گردش
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
8 اسفند
جمعه
630,000
تومان
9 اسفند
شنبه
630,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
15 اسفند
جمعه
630,000
تومان
16 اسفند
شنبه
630,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
رویال-اتاق چهارتخته (دید خیابان)
اتاق چهارتخته (دید خیابان)
ای‌گردش
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
8 اسفند
جمعه
510,000
تومان
9 اسفند
شنبه
510,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
510,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
510,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
15 اسفند
جمعه
510,000
تومان
16 اسفند
شنبه
510,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
8 اسفند
جمعه
515,000
تومان
9 اسفند
شنبه
515,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
15 اسفند
جمعه
515,000
تومان
16 اسفند
شنبه
515,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید دریا)
اتاق سه تخته (دید دریا)
اقامت 24
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
447,000
تومان
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
447,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
447,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
447,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
447,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
447,000
تومان
15 اسفند
جمعه
447,000
تومان
16 اسفند
شنبه
447,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
447,000
تومان
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
460,000
تومان
8 اسفند
جمعه
460,000
تومان
9 اسفند
شنبه
460,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
460,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
460,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
460,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
460,000
تومان
15 اسفند
جمعه
460,000
تومان
16 اسفند
شنبه
460,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
رویال-اتاق دو تخته (دید دریا)
اتاق دو تخته (دید دریا)
ای‌گردش
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
8 اسفند
جمعه
420,000
تومان
9 اسفند
شنبه
420,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
410,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
رویال-سوئیت یکخوابه سه تخته (دید داخل ساختمان)
سوئیت یکخوابه سه تخته (دید داخل ساختمان)
ای‌گردش
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
8 اسفند
جمعه
410,000
تومان
9 اسفند
شنبه
410,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
410,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
433,000
تومان
9 اسفند
شنبه
433,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
433,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
433,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
433,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
433,000
تومان
15 اسفند
جمعه
433,000
تومان
16 اسفند
شنبه
433,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
433,000
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید داخل ساختمان)
اتاق سه تخته (دید داخل ساختمان)
ای‌گردش
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
8 اسفند
جمعه
410,000
تومان
9 اسفند
شنبه
410,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
410,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
410,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
15 اسفند
جمعه
410,000
تومان
16 اسفند
شنبه
410,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
418,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
418,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
418,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
418,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
418,000
تومان
15 اسفند
جمعه
418,000
تومان
16 اسفند
شنبه
418,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
418,000
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید خیابان)
اتاق سه تخته (دید خیابان)
ای‌گردش
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
438,000
تومان
8 اسفند
جمعه
438,000
تومان
9 اسفند
شنبه
438,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
438,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
438,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
438,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
438,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
438,000
تومان
15 اسفند
جمعه
438,000
تومان
16 اسفند
شنبه
438,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
438,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
442,000
تومان
9 اسفند
شنبه
442,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
442,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
442,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
442,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
442,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
442,000
تومان
15 اسفند
جمعه
442,000
تومان
16 اسفند
شنبه
442,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
442,000
تومان
رویال-اتاق دو تخته (دید داخل ساختمان)
اتاق دو تخته (دید داخل ساختمان)
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
350,000
تومان
8 اسفند
جمعه
350,000
تومان
9 اسفند
شنبه
350,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
350,000
تومان
15 اسفند
جمعه
350,000
تومان
16 اسفند
شنبه
350,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
343,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
343,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
343,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
343,000
تومان
15 اسفند
جمعه
343,000
تومان
16 اسفند
شنبه
343,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
343,000
تومان
رویال-اتاق دو تخته (دید خیابان)
اتاق دو تخته (دید خیابان)
اقامت 24
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
371,000
تومان
8 اسفند
جمعه
371,000
تومان
9 اسفند
شنبه
371,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
371,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
371,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
371,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
371,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
371,000
تومان
15 اسفند
جمعه
371,000
تومان
16 اسفند
شنبه
371,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
371,000
تومان
ای‌گردش
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
389,000
تومان
8 اسفند
جمعه
389,000
تومان
9 اسفند
شنبه
389,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
389,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
389,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
389,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
389,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
389,000
تومان
15 اسفند
جمعه
389,000
تومان
16 اسفند
شنبه
389,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
389,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رویال قشم

آسانسور
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
شبکه پخش فیلم
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
كافی شاپ
کافی نت
مینی بار رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
اينترنت در لابی
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
کپسول آتش نشانی
رمپ
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
سالن كنفرانس
سالن بيليارد
خدمات بيدار باش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فكس
ميز
جكوزی
سرویس حرم
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
مبل
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
تلويزيون در لابی
خدمات برای معلولین
اينترنت (Wifi)
نمازخانه
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق میهمانی و جلسات کاری
تبديل ارز
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
روم سرويس 24 ساعته
اينترنت در اتاق
جعبه کمک های اولیه
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس فرنگی
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
رستوران
ماساژ
حمام
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
فکس
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات باربری
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
حمام

آدرس هتل رویال قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رویال قشم

(36 نظر)
نقاط قوت:
فقط نمای بیرونی هتل خوب است،
نقاط ضعف:
فقط نمای بیرونی هتل خوب است،
دو شب در دوتخته دابل رو به دریا اقامت داشتیم، البته خبری از دریا نبود، فقط دید به دریا از دور،کاملا الکی، ملافه ها چروک و مو بهش چسبیده بود، ملافه خواستیم چماله پیچ تحویل دادند، شیر حمام شکسته بود،صبحانه داغون،،، واقعا در حد مهمانسرا هم نیست و الکی گرون، کنار خیابون تو ماشین بخوابی بهتر از این هتله،بدون مدیریت و نظارت، شلنگ دستشویی زنگ زده بود و ریشه فرش ها سیاه، واقعا کثیف و حال به هم زن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی نسبتاً خوب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی نسبتاً خوب
صدای افراد داخل اتاقها به راحتی شنیده میشد اونم به خاطر دربهای معمولی. سیستم گرمایشی نداره. خدمات ضعیف.قیمت گرون. در کل هتل نیست بیشتر شبیه مسافر خونست. به هیچ وجه توسیه نمیکنم
نقاط قوت:
نظافت داخل اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
نظافت داخل اتاق و سرویس بهداشتی
ما ۴ شب در این هتل اقامت داشتیم نسبت به قیمت بد نبود داخل اتاق و سرویش بهداشتی تمیز بود اینترنت رایگان داشت رفتار کارکنان ضعیفه اصلا رفتار مهمان داری بلد نیستند صبحانه خیلی ساده پک به هر نفر که ۱ کره و پنیر مربا و تخم مرغ اب پز داره تو توضیحات نوشته بود چای ساز مسواک صابون حوله که برای ما نبود و باید میگفتی که برات میاوردند و نسبتا به مرکز قشم نزدیک بود در کل بد نبود اما میتونست بهتر باشه
اینجا مسافرخانه ای بیشتر نیست
نقاط قوت:
دسترسی خوبی به نقاط مختلف داشت
نقاط ضعف:
دسترسی خوبی به نقاط مختلف داشت
بصورت کلی خوب نبود،اینترنت خیلی خیلی،ضعیف بود در حدی که با نداشتن اینترنت فرقی نداشت،صبحانه بصورت پک شده بود و در طول اقامت ما همان صبحانه تکرار میشد و سرد بود،دوش حمام خیلی ضعیف و سفت بود شامپو بسیار بد بو بود دستمال کاغذی خیلی بی کیفیت بود در کل اگر بتونید هزینه بیشتری کنید،جای بهتری برید و بنظر من هزینه متناسب با کیفیت نبود
نقاط قوت:
مدیریت عالی
نقاط ضعف:
مدیریت عالی
خیلی عالی بود هم بهداشت هم سرویس دهی هم اخلاق
هتل فوق العاده تمیز هستش صبحانه معمولی هست و تخم مرغ سرخ شده و اب پز و کره پنیر و شربت و عسل و ... در حد همین چیزای ابتدایی خدمات هتل خوب هستش نظافت، تمیز کردن اتاق ها دستشویی توالت فرنگی هستش اتاق ما ویو دریا داره ولی خیلی ویو تر و تمیز و باحالی نیستش بغل هتل باشگاه ورزشی و سوپر مارکت و رستوران هستش رستوران یکیش کبابیه، حتنا برین اونجا باشگاه تک جلسه ۱۵تومان هستش ما اخر بهمن اومدیم اینجا، هوا هم خیلی خوب بودش
داغون ترين هتل دنيا كثيف و افتضاح
امکاناتش خ کم بود
موقعیت بسیار خوب ، اتاقها تمیز ، برخورد پرسنل عالی ، پاسخ به در خواستها سریع ، من واقعا از اقامت در این هتل لذت بردم و راضی بودم . رستوران کوچک اما غذابسیار خوب و قیمت مناسب
سه ستاره، ینی ی مسافرخونه‌ی تمیز، همین. خشکشویی- لباسشویی (laundry) نداره و صبحانه‌ش معمولیه و آبمیوه هاش خیلی مصنوعی! تازه تأسیس هست و هنوز پرسنلش مجرب و با تجربه نیستن با اینکه خیلی محترم و وظیفه‌شناسن.
من چهار شب در این هتل اقامت داشتم هتل نوساز و تمیز بود نسبتا کیفیت اتاق ها و صبحانه هم قابل قبول بود ولی اولا پارکینگ برای ماشین اصلا نداشت دوما این هتل بنظر من بصورت هیات امنایی اداره میشه و اصلا مدیریت نداره مثلا شما اگه کاری داشته باشید یا چیزی بخواهید یا مشکلی داشته باشید هیچکس پاسخگو نیست نه کسی میدونه شما اتاق چندی نه چند شب اتاق رزرو کردی و...... امروز کسی رو در پست ریاست میبینی فردا داره راهرو یا میز صبحانه رو تمیز میکنه وروز بعد اصلا نیست خلاصه مدیریتی در این هتل وجود نداره و به امید خدا با بصورت بسیار بدی اداره میشه
به تازگی مدیریتش عوض شده داره کم کم خوب میشه ولی از لحاظ کیفیت غذا رستورانشون عالیه مخصوصا غذا های دریایی من با خانواده ام واقعا راضی بودیم حتما یه بار امتحان کنید
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود میتونه بهتر هم باشه
هتل خوبیه بد نیست. فقط و فقط رستورانش واقعا حرف نداشت. غذاهای دریاییش تنوع خوبی داشت مرسسسسسس😘😘😋😋
هتل بسیااار بسیاااار بد و کثیفی هست ک نه نظافت میشه نه صبحانه خوبی داره نه مدیریتی داره و تو اتاق ها به شدت بوی بدی میاد پرسنل در حد صفر مدیریت صفررر
اصلا توصیه نمیکنم پاسخگوی ضعیف و افتضاح سرویس روم ندارند راهروها بی نهایت کثیف و اشغال ها همین طور ریخته به نظر من شبیه مسافرخانه و مهمانپذیره تا هتل! صبحونه هم که خیلی ضعیفه اصول هتلداری اصلا بلذ نیستند اصلا توصیه نمیکنم
عالي بود برخورد كاركنان همه خوش اخلاق و مهربون از همه جهت عالللي بود
نظافت ضعیف و پاسخگویی غیر مسئولانه ومشتری مداری بسیار پایین از مواردی بود که من رو از گرفتن این هتل پشیمان کرد، روزی که اتاقها رو تحویل گرفتیم تمام ظروف داخل اتاق کثیف بود و بعد از تماس با پذیرش و درخواست ما برای تعویض ظروف و اوردن آب جوش داخل اتاق که ساعتها انجام نشد، به پذیرش مراجعه کردم تا دلیل عدم سرویس دهی رو جویا بشم. خانمی که در پذیرش بودند فرمودند امشب جشن عقد یکی از مدیران هتله و کسی نیست که سرویس بدهد! و گفتن که من تازه اومدم و درجریان موراد قبلی نیستم! ساعت سرو صبحانه در سایت 7:30 اعلام شده بود شب از پذیرش هم که پرسیدم همین رو گفتن، منتهی جمعه صبح که راس این ساعت برای سرو صبحانه رفتیم نه نان نه چایی و ... آماده نبود. کارگر خدمات اونجا هم همان حرفی رو زد که شب قبل خانم پذیرش زده بود اینکه کسی نیست که سرویس بدهد! ، دو بار به پذیرش تذکر دادم و گفتم ما ساعت 8 برای گشت شهری میریم لطفا سریع تر آماده کنید که اقای مسئول پذیرش فرمودن خیر ساعت 8 شروع سرو است و وقتی اعتراض کردم گفتن همینه که هست! زباله ها رو هم که شب قبل دم اتاق میگذاشتی تا ظهر طول می کشید که ببرن. توالت جرم گرفته بود، درز دیوارهای داخل اتاق کپک داشت و ...
در رنج متوسط هتل های قشم هتل خوب و تمیزی هست
واقعا هتل ضعیفی بود در دستشویی سوراخ های بزرگی بود و هروقت بهشون میگفتیم طلبکارانه وصل میکردن به مدیر مجموعه که ایشون هم خانوم معدبی نبودن ولی از نظر موقعیت عالی بود شب هم صدا کولر میامد و اصلا نزاشت من بخوابم شب اخر هم که میخواستیم بریم به جای ساعتی که درج شده بود ۴ ساعت زودتر به بهون کمبود اتاق خالی پرتمون کردن بیرون در یک کلمه بسیار افتضاح😣
هتل بسیار خوبی است -دسترسی راحت به مرکز خرید و دریا- تمیز و برخورد پرسنل بسیار خوب-صبحانه خوب وقابل قبول-تشکر از ایران هتل آنلاین
اتاق ها بسیار تمیز، برخورد کارکنان و پذیرش خیلی خوب بود، دسترسی نزدیک به همه اماکن مهم قشم
نقاط قوت:
کنار هتل آژانسی بود که سری میشد ماشین گرفت به هرجایی خیلی مودب بودند صبحانه متوسط بود شامل تخم مرغ نمیرو و سسیس تخم مرغ و ... نزدیکی به خیابان ولیعصر و پاساژ ها و غذا و خوری های مهم اتاق ها خیلی تمیز و ملحفه ها خیلی سفید وتمیز بود اتاق ما رو به خیابون بود دریا هم پیدا بود و بسیار زیبا چیدمان وسایل و تخت ها در اتاق خیلی خوب بود به نحوی که با اینکه یک اتاق بود ولی دید تخت ها به هم کم بود آب گرم و پرفشار حمام
نقاط ضعف:
نکته منفی به ذهنم نمیرسه. فقط اینکه ما یه ماه و نیم زودتر اتاق دو خوابه رو به دریا گرفتیم که یک ماه مونده نامردی کردن اتاق رو به بهانه ای از ما گرفتن و اتاق چهار تخته رو به خیابون دادن بهمون و تا سه هفته مونده به سفر باز هم قیمت ها رو بالا بردن.
نزدیکی به ساحلاتاق ها کثیف، برخورد پرسنل بسیار ضعیف، صبحانه بسیار ضعیف، هرگز انتخاب نخواهم کرد
با توجه به سن کم هتل تمیز است و از نظر موقعیت مکانی نیز به مسیرهای اصلی نزدیک است و در ضمن نزدیک دریا است ولی ساحل آن فنس کشی شده است.
با توجه به سطح هتل های قشم هتل رویال سطح خوبی را دارا میباشدصبحانه آن ضعیف است
پرسنل بسيار مودب وخوب بودند ولي متاسفانه سرو صبحانه ضعيف و مختصر بود
ما سوئیت دو خوابه گرفتیم که الان قیمتش بالاتر رفته. اما سوئیت ها خیلی خوب و تمیز بودند و تازه ساز هم بودند. برخورد کارکنان هم عالی بود.ما اتاق رو به دریا گرفته بودیم اما دید خوبی نداشت و اصلا ویو دریا نداشت. و آفتاب خیلی بدجور به داخل اتاق ها می تابیدو ویو داخل خیابان بهتر بود
بد نيست
ما در سوئیت ۳ تخته اقامت داشتیم که یه پنجره داشت که رو به تاسیسات هتل باز میشد ما اصلا متوجه روز و شب نمی شدیم ،صبحانه حداقل بود و تخم مرغ آب پز و شیر نداشت ، ما زباله های اتاق را دم در گذاشتیم به مدت یه روز بر نداشتن تا خودمون تذکر دادیم ملحفه ها کهنه بود دوش روی فرنگی باز میشد .
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا و مراکز تجاری برخورد مناسب و همراه با احترام پرسنل هتل
نقاط ضعف:
صبحانه تکراری و معمولی
به نظرم برای یک هتل در جزیره قشم خیلی خوب بود من خودم 13 سال ساکن جزیره بودم و فکر می کنم که لااقل این هتل خارج از انتظار بود و توقع یک همچین هتل تمیزی در قشم را نداشتیم
صبحانه نامناسب،نبود پارکینگ
اولین اشکال در بدو ورود نبود پارکینگ و لاندری و اشکال بزرگ بعدی یکنواختی و کم کیفیتی صبحانه در هر 3 روز اقامت بود، این هتل نوساز و از تمیزی نسبی برخوردار بود که کاملا به صورت خانوادگی اداره میشه محیط آرام، نزدیکی به مراکز خرید و امکان تورهایی گردشگری از محاسن این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رویال قشم

مهمانان هتل رویال قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رویال قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رویال قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رویال قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رویال قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.