هتل ریحان قشم

قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین، نبش کوچه سینا 5
3.6
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل ریحان قشم

هتل سه ستاره ریحان قشم فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز کرده و جزء هتل های تازه تاسیس جزیره قشم می باشد که در خیابان فلسطین واقع شده است. فاصله کوتاه هتل ریحان تا ساحل زیبای خلیج نیلگون فارس، چشم اندازی زیبا در برخی از اتاق ها ایجاد کرده است و اقامت به یادماندنی را برای مهمانان گرامی به یادگار خواهد گذاشت.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریحان قشم

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
900,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
900,000 تومان
14 بهمن
جمعه
900,000 تومان
15 بهمن
شنبه
900,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
900,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
900,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
900,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
900,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
900,000 تومان
21 بهمن
جمعه
900,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,550,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,550,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,550,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,550,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,550,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,550,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,550,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
1,495,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,495,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
1,495,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,495,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
1,315,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,315,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,315,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,315,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,315,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,315,000 تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
1,535,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
1,535,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,535,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,150,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,150,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,150,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,150,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,150,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,150,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,150,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
2,129,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
2,150,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,550,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,550,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,550,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,550,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,550,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,550,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,550,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
2,519,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,519,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
2,519,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
2,320,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
2,320,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل ریحان قشم

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
Business Center
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ریحان قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریحان قشم

(70 نظر)
نقاط قوت:
محله ارام و مناسب در داخل شهرپرسنل مودب متاسفانه هتل های قشم زیاد با کیفیت نیست ولی این هتل نسبت سایر هتل های هم رده خوب بود
نقاط ضعف:
کلا مدیریت هتل ها ضعیف هست و خیلی بهتر میتونن خدمات بدن تنوع کم صبحانه توقع یه هتل رو نباید داشته باشی
نقاط قوت:
محل هتلتمیزی تخت
نقاط ضعف:
هتل در حال ساخت و ساز بودسرویس بهداشتی داغون بودباز شدن درب اتاق بسیار سخت بودصبحانه افتضاح، صبح باید منتظر میموندی نون بخرند بیارن!تقریبا هیچگونه امکاناتی نداشت
نقاط قوت:
نوساز بودن محیط هتل
نقاط ضعف:
به شدت ضعیف آسانسور دارای مشکل ملحفه تخت ها و رو بالشی کثیف و تعویض نشده عدم ارائه حوله برای اتاق دستشویی مایع دستشویی نداشت برخورد نامناسب و عدم جوابگویی هتل در حال تعمیر با سر و صدای فراوان صبحانه فقط پنیر و کره مربا بدون آبجوش اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
عالي بود.مخصوصاً بخاطر نزديكي به دريا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخوردنظافت خوب
نقاط ضعف:
صداهاب اتاق هاي كناري داخل اتاق شنيده ميشد
نقاط قوت:
این ساختمان بیشتر یک مسافرخانه است و نمیتوان نام هتل بر آن گذاشت یک ستاره هم برایش زیاد است
نقاط ضعف:
۱ - ملحفه ها تعویض نشده بود و کثیف بود.۲ - آب گرم هتل کاملا زرد رنگ بود۳ - صبحانه بسیار ابتدایی در حد کره - مربا حتی قهوه هم نداشتند۴ - سرویس بهداشتی بسیار غیر بهداشتی و کثیف۵ - افتضاح - افتضاح
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
اروم بودن و برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
کیفیت پایین مواد شوینده و دستمال ها
نقاط قوت:
نمیشه بهش هتل گفت یک مهمانپذیره که نمای بیرونی خوبی داره ، صبحانه تو لابی طبقه اول سرو میشه که در مجموع بد نیست ولی میزها اونقدر کوچیکه که اندازه یک نفره در کل ما چهار روز اقامت داشتیم که صرفا فقط شبها از ساعت ۱۲ به بعد برای استراحت می‌رفتیم و صبح ساعت ۹ از هتل خارج می‌شدیم ، هتل بهتر با این قیمت و تو این فصل که ما رفتیم بسیار زیاد بود و ما اشتباه کردیم از قبل رزرو کردیم
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بسیار کوچک و کثیف ، تولت فرنگی موقع استفاده نشتی داشت و وقتی سیفون کشیده می شد فاضلاب و کثافت کف سرویس می ریخت که صحنه منزجر کننده ی میشد، بوی بد اتاق دقیقا برای این مسئله بود ، مایع دستشویی داخل سرویس وجود نداشت ، شیر آلات حمام و دستشویی بشدت کهنه زنگ زده و در یک کلام آشغال بودن ، درب حمام بواسطه آب موقع دوش گرفتن پوسیده شده بود ، برای دوش گرفتن فقط چند دقیقه اول آب داغ بود و بعد سرد میشد ، موکت های اتاق و راهرو اونقدر کثیف بودن که تو ذوق میزد که هیچ چندش آور هم بودن ، حوله حمام و چای ساز داخل اتاق وجود نداشت ، تلویزیون روشن نمیشد ، بالشت و رو تختی کثیف بود جوری که ما از پتو و بالشت خودمون استفاده کردیم،
نقاط قوت:
هتل تميز،آرام،امكانات براى هتل سه ستاره عالى،صبحانه ى سرد و گرم خوب،مرتب هم شارژ ميشد،پذيرش حرفه اى و خوش برخورد،اسپليت قوى و خنك در هراتاق،
نقاط ضعف:
نكته ى منفى نداشت واقعا
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
بوی بد شلوغی کیفیت نظافت کیفیت صبحانه صفر بود و افتضاح
نقاط قوت:
صبحانه با کیفیت عالی برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینک نبود حوله و دمپایی و ملحفه اضافه
نظافت هتل خوب نبود مخصوصا سرویس بهداشتی و حمام که تمیز نبود صبحانه معمولی بود
اتاق ا فرسوده بود
..
وضعیت نظافت هتل و سیستم فاضلاب واقعا افتضاح بود، موقعیت مکانی اصلا جالب نبود، رسیدگی پرسنل و صبحانه هم متوسط بود
تمیزی اتاقها خوب بود .پرسنل خوب و مودب. صبحانه نسبت به هزینه پرداختی کامل و متفاوت نسبت به هر روز سرو میشد. کمبود پریز بسیار اذیت کننده بود و بوی بد آسانسور و راه رو ها. ولی در کل اقامت قابل قبولی خواهید داشت.
هتلی تمیز پرسنل اموزش دیده و مجرب
باسلام متاسفانه این مجموعه به هتل شباهت ندارد نظافت اتاقها ضعیف بود در طول مدت اقامت ما هیچگونه مدیر داخلی یا مسولی در هتل وجود نداشت . زباله های اتاقها برای یک شبانه روز در راهرو ها می ماند بوی بسیار بدی در راهرو ها و آسانسورها همیشه می آمد و باتوجه به شرایط کرونا اصلا نظافت و ضدعفونی برای مکانهای عمومی انجام نمیشد .
بدینوسیله از کلیه پرسنل هتل ریحان حزیره قشم بابت رفتار بسیار خوبی که دارند، تشکر میکنم.
فقط نظافت هتل هنگام حضور مهمان داخل هتل صفر سطل دستشویی ها پر شده با تذکر خالی نمی کنن اتاق هارو حتی با تذکر تمیز نمی کنن تمام مسافران اون دو سه روز که حضور در هتل دارن باید سطل پر اتاق خودشونو پشت در اتاق بزارن حتی با وجود دوربین داخل راه رو ها اشغال از پشت در برداشته نمی شه
نظافت خوب بود، موقعیت مکانی نزدیک دریا، صبحانه بسیار ضعیف و کم،سیستم فاضلاب روشویی مشکل داشت و کلا داخل روشویی آب جمع می شد
در مجموع از انتخاب این هتل راضی هستم و به بقیه توصیه میکنم.نکات منفی شامل نداشتن رمپ سراشیبی جهت حرکت ویلچر یا کالسکه کودک در محل ورودی هتل و مشکل قطع شدن آب گرم حمام بود. در ضمن تخت های هتل همگی جدا از هم هستن
هتل خوبی بود ولی در اکثر اوقات آب گرم حمام گرم نبود و داخل اتاق ها فقط دستشویی فرنکی بود صبحانه گرم محدودی داشت در کل بابت پولش بد نبود
اصلا و ابدااااااااااااااااااااااااا پیشنهاد نمیکنم مسافرخونه های میدون راه اهن تهران از اینجا بهتره!!!!
عالی
واقعا ااا اینجارو به کسی پیشنهاد نمیکنم این هتل تخت دبل نداره‌اصلا باورش برام سخته جالب اینه که مسولین بسیار بی مسولیتی داره ‌‌ ‌‌داخل هتل رستوران نداره سیستم گرمایش نداره قابل توجه کسانی که در فصل زمستان میان شب ها سرد میشه و این فاجعست که ‌‌ اینجا سیستم گرمایش نداره اگر بچه داشته باشید سخته!
نه خوب نه بد
نقاط قوت:
هتل خوبیه
نقاط ضعف:
فقط صبحانه خیلی ضعیفه
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
عالی بود
نقاط قوت:
د رمجموع خوب بود
نقاط ضعف:
یکی از آسانسورها کار نمیکرد رستوران نداشت
نقاط قوت:
همه چی بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
تمیز، ساده، شیک و راحت 👌👌
هتل ریحان بسیار تمیز و وسایل شیک، ساده و راحت بود و اقامتی خاطره انگیز برای ما شد 😊😊
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
ساعت کاری کافی شاپ هتل یکسره نبود و باید از ظهر ساعت ۱ تا ۶ عصر صبر میکردی تا دوباره مجدد باز کنن..
نقاط قوت:
برخورد صمیمی کارمند خانم بخش صبحانه شیک بودن لابی هتل و نسبتا مرتب بودن اتاقها
نقاط ضعف:
برخورد غیرحرفه ای کارمند پذیرش هتل خراب بودن تلویزیون اتاق خنک نکردن کولر اتاق
هتل بسیار خوبیه و در مقایسه با اینکه سه ستارست واقعا جای تعریق داره. قیمت هم مناسبه و خدمات خوبی هم ارائه میده. اگر فصل گرما تشریف ببرید سیستم سرمایشی عالیه و تنها شاید در راهرو های هتل اذیت بشید. به علاوه آسانسور به شدت کنده.
تمیز موقعیت خوب
نقاط قوت:
پرسنل خوب و زحمت کش و رسیدگی به موقع
نقاط ضعف:
نداشتن تهویه در راهروها و آسانسورها
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود نسبت به هتل ۳ستاره خوب بود
نقاط ضعف:
عدم وجود توالت ایرانی در اتاق ها
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل و رسیدگی به موقع
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل بسیار خوبیه و بسیار تمیزه فقط رستوران داخلی نداره و تنها صبحانه سرو میشه
نقاط قوت:
هتل تميزي بود و راحت بودم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
ما یه اتاق دو تخته و یه 3 تخته گرفتیم، 3 تخته همه چیزش خوب بود ولی دو تخته در ورودی‌ خراب بود، سیفون دستشویی هم خراب بود، در کل هتل تمیز با پرسنل مودب و خوبی هست ولی نه غذا خوری داره و نه مسواک و خمیر دندان، چایی هاش لیپتون هست حتی مال صبحانه، صبحانه هم خیلی معمولی و پیش پا افتاده
مااردیبهشت سال پیش رفته بودیم امسال هم حتما میرم هتل ریحان واقعا تمییز وخوب بود نمیدونم چرا بعضیهااینقدر پرتوقع هستند
لابی شیک، برخورد مناسب کارکنان، صبحانه متنوع برای هر روز، دارای دو آسانسور، موقعیت مناسب برای دسترسی به مراکز خرید، قیمت بسیار خوب در برابر امکاناتتنها نکته منفی که به نظرم می سد این است که در اتاقی که ما ساکن بودیم (سه تخته) کف سرویس بهداشتی و حمام، آب به صورت مناسب تخلیه نمی شد و پس از حمام احتمال سرخوردن بود.
نقاط قوت:
تمیزی.ادب و رفتار کارکنان.نزدیکی به ساحل و در کل دسترسی مطلوب.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت خوب و برخورد خوب پرسنل لابی تمیز و شیک اتاق های بزرگ. حمام بزرگ
نقاط ضعف:
رستوران ندارد‌ بالکن ندارد دیوار اتاق و موکت کف کمی کثیفه
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید نزدیکی به ساحل زیبا تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف
نقاط قوت:
هتل نوسازوجدیدوبه مراکز تجاری هم نزدیک بود
نقاط ضعف:
کمبود فشار اب ویکی ازاسانسوراش ایراد داشت
نقاط قوت:
درود بر شماهتل تمیز وخوب با پرسنل خوب وجوان ومودب صمیمانه از مدیریت کمال تشکر داشته وامیداست کیفیت همواره حفظ و مشتری مداری سرلوحه اهدافتان باشد خدا یار و خرد همراهتان
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
اتاق مرتب وتمیز برخورد خوب کارمندان هتل وقیمت مناسب
نقاط ضعف:
صدای کولر کمی زیاد بود
نقاط قوت:
تمیزی هتلنوساز بودنبرخورد خوب و صمیمی پرسنل
نقاط ضعف:
اینترنت در بدو ورود داده نشد
نقاط قوت:
خدمات عالی و مدرن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دارای کتری برقی در اتاق، تمیزی اتاق ها، برخورد بسیار مودبانه پرسنل هتل، صبحانه نسبتا خوب، نوساز بودن هتل و امکانات آن. نسبت به خیلی از هتل های قشم انتخاب بسیار خوبی بود. نزدیک مراکز تجاری قشم.
نقاط ضعف:
نداشتن پریز در حمام، لابی هتل می توانست تمیزتر و مرتب تر باشد. درب ورودی سطح شیب دار نداشت. برخی پریز و کلیدها نامرتب و بیرون زده بودند.
نقاط قوت:
واقعا هتل خوبی بود برخورد مسئولین خوب بود و امکانات و تمييزي در حد یک هتل۴ ستاره بود و از نظر قيمت بسیار مناسب بود همراه با صبحانه عالی و به بازارها نزدیک بود در کل بسيار شيک و تمييز بود
نقاط ضعف:
تنها ايرادش نداشتن چوبرختي بود چون وقتی لباسهارو میشستيم واقعا نميدونستيم کجا پهن کنيم تا خشک بشه
نقاط قوت:
يكي از بهترين هتلهاي قشم. مهمترين نكته آن نوساز بودن و تميزي هتل هست
نقاط ضعف:
- منو صبحانه ضعيف - اتاق ها كوچيك
هتل تميز با كاركنان خوش برخورد
تمیز اما از نظر خدمات ضعیف
نقاط قوت:
تمیزی اتاق برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع پایین صبحانهنداشتن رستوراناینترنت ضعیفسیگنال ضعیف تلویزیون
پرسنل اگر به زبان انگلیسی مسلط بودند خیلی بهتر بود
نسبت به درجه هتل که سه ستاره است خوبه؛ مهمترین ایرادش ضعف در قسمت امور تاسیساته .مثلا توالت فرنگی یا دستشویی و روشویی شیکی خریداری شده اما چون به درستی نصب نشده و از زیرش آب میچکه، خب دیگه به درد نمیخوره و دید منفی ایجاد میشه.یا مثلا چراغ خواب نصب شده ولی لامپ نداره و ... درضمن چایساز تو اتاق ها نیست و اگه آبجوش بخوای باید سفارش بدی که از آخر پول تک تک استکان ها رو باهات حساب میکنن تنوع صبحانه کمه برخورد کارکنان هم انصافا خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی. مینی بار متنوع.
نقاط ضعف:
صبحانه فاجعه. پرسنل ناشی و کم تجربه. این هتل اصلا اتاق دو تخته دبل نداشت!!!
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل .
نقاط ضعف:
عدم وجود نظافت روزانه اطاقها.
برخورد كاركنان خوب اما مشخصا آموزش كافي نداشتند، یعني در ارتباط با تجهيزات اطاق ها و رفع عيب سريع براي مهمان كمي ناتوان بودند. از نظر قيمت كمي گران بود البته فصل نوروز بود. در عين حال با قراردادن يه چاي/قهوه ساز ميشد دل مهمان را بدست بياورند، البته در صورت درخواست آب جوش انجام ميشد. هتلهاي جزيره قشم عموما كوچك بودند انگار ساختمان هاي ٨ تا ١٠ واحده را با تغييراتي جزئي تغييركاربري دادند به هتل. كه عموما فاقد فضاي باز يا خياط بودند
نسبت به درجه ی هتل که سه ستاره میباشد خوبه البته ضعف های هم دارد که انشاالله با بر طرف کردن انها بهتر خواهد شد از جمله نبود چای ساز در اتاق و نبود رستوران و صبحانه ی مختصر.البته اگه دنبال ارامش و سکوت هستید جای مناسبی هست .
هتلی نوساز و تمیز با صبحانه ای در حد متوسط و بدون سرویس ایاب و ذهاب به فرودگاه
هتل نوساز و تمیز و پرسنل خوش برخورد بودند
کارکنان خونگرم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریحان قشم

مهمانان هتل ریحان قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریحان قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریحان قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریحان قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریحان قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.