هتل پرشین گلف قشم

قشم، درگهان، میدان انقلاب
2
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشین گلف قشم

هتل پرشين گلف هتل سه ستاره در جزيره هفتگانه قشم شهر درگهان واقع شده است از لحاظ موقعيت جغرافيايي هتل در بهترين نقطه مراکز تجاري درگهان که شامل مجتمع هاي تجاري دريا،دو دلفين، بازار قديم، بازار صدف، بازار مرواريد، بازار نور، بازار نگين و زيباترين مجتمع در دل همين مجتمع ها مجتمع تجاري اقامتي و سياحتي مي باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشین گلف قشم

ظرفیت 1 نفر

ظرفیت 7 نفر

اتاق هفت تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,368,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,740,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,740,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,740,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,740,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,740,000
تومان
هفت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,368,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,368,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,740,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,740,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,740,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,740,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,740,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,740,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,740,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,740,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,554,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,554,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,554,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,554,000
تومان
شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,554,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,554,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,554,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,554,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,554,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,554,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,554,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,554,000
تومان
ظرفیت 8 نفر

اتاق هشت تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,508,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,920,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,920,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,920,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,920,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,920,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,920,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,920,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,920,000
تومان
هشت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,508,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,508,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,920,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,920,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,920,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,920,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,920,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,920,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,920,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,920,000
تومان
ظرفیت 9 نفر

نه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,647,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
2,112,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,112,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,112,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,112,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,112,000
تومان
اتاق نه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,647,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,112,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
2,112,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,112,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,112,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,112,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,112,000
تومان
ظرفیت 10 نفر

ده تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,787,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,787,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,298,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,298,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,298,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,298,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,298,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,298,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,298,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,298,000
تومان
اتاق ده تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
2,298,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,298,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,298,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,298,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,298,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,298,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
810,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
810,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
810,000
تومان
15 بهمن
جمعه
810,000
تومان
16 بهمن
شنبه
810,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
810,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
810,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
810,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
810,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
810,000
تومان
15 بهمن
جمعه
810,000
تومان
16 بهمن
شنبه
810,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
810,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
996,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
996,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
996,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
996,000
تومان
15 بهمن
جمعه
996,000
تومان
16 بهمن
شنبه
996,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
996,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
996,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
996,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
996,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
996,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
996,000
تومان
15 بهمن
جمعه
996,000
تومان
16 بهمن
شنبه
996,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
996,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
996,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
1,182,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,182,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,182,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,182,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,182,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,182,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,182,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
1,182,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,182,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,182,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,182,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,182,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,182,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,182,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,368,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,368,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,368,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,368,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,368,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,368,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,368,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,368,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
1,368,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,368,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,368,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,368,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,368,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,368,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,368,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پرشین گلف قشم

اعلام حریق
خدمات خانه داری
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
مینی بار رایگان
حوله حمام
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کارت هوشمند درب اتاق ها
کف پوش موکت
دمپایی حمام
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی یکبار مصرف
لوازم بهداشتی
جكوزی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
مینی بار
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
ماساژ
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
سشوار
اینترنت در اتاق
بالکن
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
چای ساز
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
دراور
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
کمد لباس
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
میز تحریر
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اسپیلت
دمپایی
حوله
حمام

آدرس هتل پرشین گلف قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشین گلف قشم

(73 نظر)
نقاط قوت:
فقط وسط بازار و دسترسی عالی
نقاط ضعف:
نظافت صعیف سرویس دهی کم عدم رسیدگی به مشکلات اتاق های مشکل دار قطعی انتن نت و...
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداره
نقاط ضعف:
هیچ نکته مثبتی نداره واقعا فوق العاده کثیف و به مسافرخانه بیشتر شبیه بود تا هتل
نقاط قوت:
منطقه واقعا محروم است .
نقاط ضعف:
بهداشت مخصوصا ایام کووید بسیار پایین است.
نقاط قوت:
دسترسی خوب به ساحل و بازار
نقاط ضعف:
پر سر و صدا و خدمات هتلی نامطلوب
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مرکز خرید و موسیقی هنگام صبحانه
نقاط ضعف:
وسایل داخل اتاق هیچی نبود دریغ از یه بشقاب یا لیوان،سرویس شیرالات حموم داغون افتضاح
نقاط قوت:
نکته مثبت ندارد
نقاط ضعف:
گفتند چای رایگان ، دروغ بود . برخورد پرسنل متوسط
نقاط قوت:
اصلا نداره. تمام امتیازات هم صفر
نقاط ضعف:
کلا از همه نظر افتضاح افتضاح افتضاح بود. کثیف کثیف سرویس دهی زیر صفر قیمت بسیار بالا.در حد مسافر خونه های داغون هم نبود.آب شور بد بو.اشتباه هر کسی این هتلحتی برای نیم ساعت انتخاب کنه.
نقاط قوت:
نکات مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
کلا نکات منفی بود همچی کثیف توالت پتو اتاق کف دیوار من ادمه حساسی نیستم ولی واقعا بد بود
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت.
نقاط ضعف:
قیمت بالا نسبت به امکانات و کیفیت هتل اتاقهای کوچک و تاریک نداشتن اینترنت محیط کارگاهی سر و صدای زیاد در شب سرویس بهداشتی و حمام بسیار کوچک عدم امکانات اولیه نظیر باتری کنترل و سطل اشغال مناسب
نقاط قوت:
فقط موقعیت
نقاط ضعف:
نظافت خیلی ضعیف، رستوران و اتاق ها به شدت کثیف و بو میداد سر و صدای اتاق ها زیاد، صدای اتاق بقلی کاملا می اومد صبحانه خیلی ضعیف و میزها خیلی کثیف امکانات هتل صفر
نقاط قوت:
نزديك بودن به مراكز خريد
نقاط ضعف:
فوق العاده كثيف ،حمام عير قابل استفاده،صداي اتاق دو طرف ميومد تو اتاق ،تخت هر كثيف و بو بد ميداد
نقاط قوت:
نزديك به مراكز خريد
نقاط ضعف:
نزديك به مراكز خريد
نقاط قوت:
اصلاجالب نیست اسانسورها شدید مشکل دارد ما از پله پنج طبقه رفت وامد داشتیم. مادر بزرگم فوت کردبا اینکا مسافر در لابی منتظر اتاق خالی بودند وهتل اتاق نداشت چند شب باقیمانده مارا کنسل نکرد وهزینه بالای مارابرنگرداندوما هتل را ترک کردیم
نقاط ضعف:
اصلاجالب نیست اسانسورها شدید مشکل دارد ما از پله پنج طبقه رفت وامد داشتیم. مادر بزرگم فوت کردبا اینکا مسافر در لابی منتظر اتاق خالی بودند وهتل اتاق نداشت چند شب باقیمانده مارا کنسل نکرد وهزینه بالای مارابرنگرداندوما هتل را ترک کردیم
همیشه به اجبار برای سفر کاری میرویم تقریبا هر ماه چون نزدیک بازار است ولی با توجه به هزینه بالا اصلا رضایت نداریم
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
هیچی
افتضاح
نقاط قوت:
فقط برخورد پرسنل قابل قبول بود
نقاط ضعف:
در حد مسافرخانه بین راهی بود! کلاً نکته مثبت نداره و به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
اسانسور مرتب خراب #اتاق کثیف#تلویزیون خراب# باتوجه به گفتشو ویوووویی رو به دریا ولی کاملا بدون ویووو و رو به دیوار بتنی
نقاط قوت:
افتصاح
نقاط ضعف:
افتصاح
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان و پرسنل
نقاط قوت:
کولر گازی
نقاط ضعف:
اینترنت نداشت اتاق ها افتضاح بهداشت اتاق صفر وجود حشرات موذی فشار اب خراب امکانات اتاق زیر صفر تشک تخت ها داغون کنترل تلویزیون باتری نداشت
نقاط قوت:
قیمت خوب.وسط بازار
نقاط ضعف:
یخچال خراب.اطاق سوسک داشت.امسال خوب نبوددفعه پنجم بودمیرفتیم هتل پرشین ولی ایندفعه ازخرابی وسایل ناراضی بودیم
نقاط قوت:
نکات مثبت نداشت
نقاط ضعف:
همش منفی
نسبت به قیمتش خدماتش خوب صبحانه متوسط و نظافت قابل قبول داشت رفتار کارمندان خوب بود ودسترسی به بازار و خدمات شهری عالی بود و مجددا اگر قصد سفر به قشم داشته باشم این هتلو انتخاب می کنم
در حد مسافرخانه تمیز
نقاط قوت:
فقط نزدیک بودن به مراکز خرید و برخورد بسیار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
آب شور فکر کنم از آب دریا استفاده میکنند،خرابی شیر آلات خرابی چراغ خواب ،نبود فضای کافی در اتاق برای پنج نفر نبودن تعدادصندلی به تعداد نفرات ،فرسوده بودن تخت خواب ها نبودن آب شیرین ،اگه بخواهید در اتاق نماز بخوانید نمیشود
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی نداشت فقط برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق ها کثیف بوی گند میداد خیلی شلوغ بود خیلی از ساعت ۶ صبح تا ۳ نصف شب بچه ها توی راه رو هااا جیغ و‌گریه و میدویند یه نفر نبود کنترل کنه حموم و دستشویی کثیف لابی افتضاح صبحونه افتضاح حال ادم توی راهروها بهم میخورد بوی گند میومد دوتا دستشویی توی راه رو بود ک گند زده بود ب اونجا بوی بد کثیف خیلی افتضاح بود اصلا پیشنهاد نمیکنم پولتون رو دور نریزید مسافرخونه بهتر از اینجاست انشالله ستاره هاش رو بگیرن حیف ۳ ستاره
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید قیمت مناسب برخورد خوب کارکنان همه این موارد نسبت به قیمت هتل است
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف مستهلک شدن وسایل نظافت ضعیف نشستن ملافه ها بعد از خروج مسافر یعنی صرفا به جمع آوری کرک و موهای روی تختها بسنده میکردند آسانسورهای داغون
نقاط قوت:
نکات مثبت به هیچ وجه نداشت
نقاط ضعف:
فوق العاده کثیف بدون هیچگونه امکانت سرویس بهداشتی خیلی خیلی کثیف در کل خیلی خیلی افتضاح هتل پرشین گلف
با تخفیف رفتیم و به نسبت هزینه ای که پرداخت کردیم بسیار به صرفه بود دسترسی به مراکز خرید عالی است صبحانه هتل عالی بود نظافت هم معمولی بود. در کل هتل مقرون به صرفه و قابل قبولی بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
شرم آور است اصلا هتل نیست بیغوله است.
نقاط قوت:
وسط بازار و تمام
نقاط ضعف:
اتاق و وسایل اتاق مستهلک. متریال ساخت ضعیف(صدای خر و پف واحد کناری رو میشنوین) نظافت و رسیدگی صفر آسانسور گیر کرد . براهیچکس مهم نبود کابل تلویزیون نداشت. هتل چای و نوشیدنی نداشت فن توالت قطع بود. در کل چادر بزنید بهتره تا این هتل
سلام به شما من ۲۷ام دیماه ۹۹ در این محل اقامت داشتم. باید بگم به هیچ وجه نمیشه بهش هتل گفت.بسیار شلوغ ونظافت خوب نبود شانس آوردیم که ملحفه و بالش همراهمون بود.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
بسیار کثیف،بی نظم ،شلوغ و مر سر و صدا و عدم رسیدگی و مدیریت مناسب،صبحانه افتضاح
نقاط قوت:
مکان عالی،قیمت مناسب
نقاط ضعف:
آسانسورها اکثر مواقع خراب بود و معطلی زیادی داشت. نطارتی بر رعایت سکوت در راهروها توسط مسافران نبود و بعصی از مسافران مانع استراحت و ارامش سایر اتاق ها بودند
نقاط قوت:
هیچ نکات مثبتی نداشت.
نقاط ضعف:
هیچ امکاناتی نداشت سرویس بهداشتی بسیار کثیف راه رو بسیار کثیف زباله داخل راه رو بود اسانسون نداشت
خیلی نامناسب
امکانات ضعیف نظافت صفر خدمات صفر
از نظر نظافت خیلی ضعیف بود
چند درجه از مسافرخونه ضعیف تر تو اتاقا و راهرو کثیفی و بو تنها چیزایی بود که دیده میشد امکانات هم که فاجعه فقط دسترسیش خوبه همین
نقاط قوت:
راضی کننده بود موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
افتضاح بود به هیچ عنوان قابل استفاده نبود اتاق.خدمات در حد صفر
متوسط ولی درحد 3ستاره نبود
از نظر نزدیکی به مراکز خرید در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد . از نظر امکانات و تمیزی در حد مسافرخونه های معمولی هست . دمپایی برای حمام نبود باید با چیزی که تو اتاق گذاشته بودن همه جا میرفتید . تلویزیون که به صورت دکوری گذاشته شده و روشن نمیشه و کنترل نداره . از حوله خبری نیست . برای اتاق ۳ تخته بعد از تماس و چند بار پیگیری فقط یک عدد ملافه اورده شد جالب اینکه آقایی که تو پذیرش بود بخاطر یه انتقاد ساده در روز اول دیگه تا آخرین روز جواب سلام منو نمیداد . در کل رفتار پرسنل بجز ایشون خوب بود . تو چند روز اقامت ما بخاطر کثیفی فضای حمام یکبار حمام نرفتیم .یوزر و پسورد برای اینترنت بهتون میدن ولی سرعتش اینقد بالا هست که هیچ سایتی رو باز نمیکنه در کل بعنوان مسافر خونه باید حساب کنید خبری از اسم هتل اونجا نبود .شاد و پیروز باشید
من دوهفته پیش در این هتل اقامت داشتم از نظر موقعیت مکانی برای کسانی که قصد خرید در درگهان رو دارند بسیار عالیه و امکان دسترسی به همه بازارها فراهم هستش.صبحانه ضعیف،فقط به عنوان جای خواب مناسب بود.
من دراسفند 95 رفتم این هتل بقدری اطاق سوسک داشت که تا صبح نخابیدیم فردا اعترض کردم اطقاق دیگری به ما دادن از نضر حمام وسرویس بهداشتی هم خیلی کسیف بود ولی تنها چیزی کهدر این هتل بینهایت خوب بود کافیشاپ هتل بود
هتل متوسطی بود نظافت اتاق ها ضعیف بود برخورد کارکنان خوب بود اتاق ها تلفن نداره
نقاط قوت:
هتل خوب وتمیز بود خدمه ها خوب
نقاط ضعف:
باسلام برخورد بد مسئول پذیرش آقای خرم به دلیل اینکه واچر هنوز ارسال نشده بود کلا خیلی تند برخورد کردتا میخواستیم توضیح بدیم اجازه نمیداد ومرتب میگفت برید بشینید جلو من نایستید بعدشم به دخترم گفته بود شماره تا بده تا اگه کار داشتم به تو بگویم اینها پیرزن هستند
نقاط قوت:
برخود بسیار عالی
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف اینترنت بسیار ضعیف، غیر قابل استفاده
خوب بود
نقاط قوت:
در حد معمولی متوسط بود
نقاط ضعف:
معمولی
کارکنان عالی بودن هتل فقط ب درد استراحت آخر وقت میخوره ب درد اینکه با خانواده بری خوب نیست
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
شارژ اتاق‌ها
نقاط قوت:
هتل بدی نیست - دسترسیش خوبه
نقاط ضعف:
نظافت بیشتر رعایت کنن
نقاط قوت:
راهنمایی و سرویس خوب
نقاط ضعف:
در کل خوب
حشره داشت .سرویس ها فرنگی بود ولی ما ایرانی!
اتاقها بوي بدي داره(البته شايد اتاق ما اين شرايط رو داشت).صبحانه ضعيف بود.اينترنت بسيار ضعيف.از حوله و سشوار خبري نبود.
نقاط قوت:
قرار گرفتن در کنار بزرگترین مراکز خرید درگهان امنیت بالا پرسنل مودب و متشخص و پاسخگو ویو بسیار عالی از دریا فاصله ۱۰۰ متری با خطوط تاکسی درگهان به قشم
نقاط ضعف:
وجود بوی بد در محدوده ای از راهرو طبقه ۵ ناشی از قرار گرفتن سرویس عمومی در آن محدوده
متوسط
بطور کلی نسبتا ضعیف بود
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار
نقاط ضعف:
فرسودگی امکانات رفاهی و بهداشتی عدم ارایه خدمات بدون پیگیری مستمر بی تفاوتی پرسنل نسبت به وظایف
نقاط قوت:
تنها خوبیش نزدیکی به مراکز خرید هست
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها در حد مسافرخانه هم نیست تخت ها شکسته بود کمر درد گرفتیم یه حوله یا دمپایی توی اتاق نبود یه ملحفه تمیز نبود روبالشتی ها کثیف به حدی که روسری انداختیم روش خابیدیم
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
عدم اسایش بعلت نزدیکی به پارکینگ و سروصدای زیاد مخصوصا متصدی آن
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
زیاد
نقاط قوت:
بدون نکته مثبت.
نقاط ضعف:
در یک کلام افتضاح و کثیف و شلوغ.
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز خرید
نقاط ضعف:
کیفیت اطاق ها به شدت پایین، و بد
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت افتضاح
نقاط ضعف:
کارت ملی مارو موقع خروج از هتل گم کردن داشتیم از پروازمون جا میموندیم خودمون رفتیم کمداشونو گشتیم پیدا کردیم اتاقا خیلی کثیف و تاریک کولر خراب واقعا از مسافرخونه بدتر بود
موقعیت مکانی و تخفیف عالی جوان بودن وسریع بودنکارکنان جوان هیچ گونه تجربه وآموزش ندیده بودند یک مدیر یا سرپرست با تجربه ومسن ما ندیدم کارها یا هزینه هزینه‌های جزیی مثلا ظرف آب پرتغال هر روز نشت میکرد و همه میز و زمین را کثیف میکرد یا کارکنان لباس فرم نداشتند تورها که میامدند چند ساعت برای گرفتن اتاق معطل میشدند ما ساکمان را تحویل داده بودیم برای گرفتنش خودمان برداشتیم هیچکس متوجه نشد ظروف رستوران یکبار مصرف بود حداقل دونوع نان هم نداشت یا عدسی بدون آب لیمو بود چایی با آبنمکدار درست شده بود دمپاییها زشت وتیره بود توری برای پشه ها نداشت اتاق بدون پنجره ودلگیر به ما دونفر دادند قبول نکردیم که البته خیلی محبت کردند اتاق سه تخته دلباز دادند که خیلی بزرگ و عالی بودلوازم داخل حمام و توالت قدیمی وارزان بود حوله ها داخل وکیوم نبود قفل درب قدیمی بود توالت فرنگی بود
نسبتا هتل خوبیه مخصوصا برای خرید در گاهان قشم
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان موقعیت مکانی عالی وجود رستوران، فست‌فود و رستوران سنتی در هتل با غذاهای خوب و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نظافت نه چندان مناسب نازکی دیوارهای اتاق و سر و صدای زیاد آب شور لوله‌کشی که برای دوش گرفتن اصلا مناسب نیست نبود دستشویی ایرانی در اتاق‌ها
نقاط قوت:
بعضی از پرسنل واقعا مهربان ومهمان نواز بودن
نقاط ضعف:
کثیف بودن سرویس قطعی اب وگاهی نداشتن اب جوش
نقاط قوت:
- قیمت مناسب - نزدیک به دریا و مراکز خرید درگهان - برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
- قرار ندادن آب آشامیدنی در یخچال اتاق - کمبود پارکینگ در زمان پیک مسافر مانند تعطیلات نوروز
با سلام. من از تاریخ 3اسفن 95 تا 8 اسفند در این هتل و در اتاق 314 اقامت داشتم( همراه همسر و فرزند 17 ماهه)ابتدا که وارد اتاق شدم تصمیم داشتم انصراف و به قشم برم. اما بعد از آشنائی با آقای میکائیل و برخورد بسیار عالی ایشان و ابراز ناراحتی از پر کاری و عدم سرویس اتاق به اتاق دیگه راهنمائی شدم. خیلی خوب بود. البته در سطح درگهان. جا داره از ایشان و دیگر پرسنل تشکر داشته باشم. خیلی لاحال و خونگرم هستید.
هتل از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب بود، از طرفی به ساحل و از طرف دیگر به مراکز خرید دسترسی آسان و خوبی داشت. قیمتی هم که در برای اقامت پرداخت میکنیم مناسب است و سرویس دهی هم در حد هتل 3 ستاره قابل قبول بود.پیشنهاد میکنم اگر اقامت خانوادگی در این هتل خواهید داشت با خود لوازم شخصی و ملحفه به همراه داشته باشید تا در طول اقامت احساس خوشایندتری داشته باشید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشین گلف قشم

مهمانان هتل پرشین گلف قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشین گلف قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشین گلف قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشین گلف قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشین گلف قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.