هتل پرشین گلف قشم

قشم، درگهان، میدان انقلاب
2
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل پرشین گلف قشم

هتل پرشين گلف هتل سه ستاره در جزيره هفتگانه قشم شهر درگهان واقع شده است از لحاظ موقعيت جغرافيايي هتل در بهترين نقطه مراکز تجاري درگهان که شامل مجتمع هاي تجاري دريا،دو دلفين، بازار قديم، بازار صدف، بازار مرواريد، بازار نور، بازار نگين و زيباترين مجتمع در دل همين مجتمع ها مجتمع تجاري اقامتي و سياحتي مي باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرشین گلف قشم

ظرفیت 2 نفر

دو تخته ممتاز
اسنپ تریپ
308,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
308,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
350,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
28 مرداد
جمعه
350,000
تومان
29 مرداد
شنبه
350,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته ممتاز
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
450,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
28 مرداد
جمعه
450,000
تومان
29 مرداد
شنبه
450,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته ممتاز
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
396,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
اتاق سه تخته ممتاز
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
28 مرداد
جمعه
450,000
تومان
29 مرداد
شنبه
450,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
29 مرداد
شنبه
550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته ممتاز
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
650,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
650,000
تومان
29 مرداد
شنبه
650,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق پنج تخته ممتاز
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پنج تخته ممتاز
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
572,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
572,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

ظرفیت 6 نفر

شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 7 نفر

هفت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 8 نفر

هشت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 9 نفر

نه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 10 نفر

ده تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پرشین گلف قشم

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
سالن اجتماعات
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
اسپیلت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پرشین گلف قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرشین گلف قشم

(57 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
به معنای واقعی افتضاح رزروشن هتل میاد دم اتاق به خانم تنها پیشنهاد میده بی صاحاب ترین هتلی که به عمرم دیدم
نقاط قوت:
پارکینگ دسترسی خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ دسترسی خوب
راحت وخوب
نقاط قوت:
تمیزی کف اتاق و ملحفه و پتو سرمایش نسبتا مناسب کیفیت خدمات متناسب با قیمت پرداختی نظافت مناسب سوریس بهداشتی تغییر مدیریت هتل ، چون در زمان مدیر قبلی سفر داشتم به این هتل که بسیار بد بود. دسترسی عالی به مراکز خرید اصلی درگهان نزدیک بودن به دریا، (کمتر از ۱۵ متر فاصله با دریا)
نقاط ضعف:
تمیزی کف اتاق و ملحفه و پتو سرمایش نسبتا مناسب کیفیت خدمات متناسب با قیمت پرداختی نظافت مناسب سوریس بهداشتی تغییر مدیریت هتل ، چون در زمان مدیر قبلی سفر داشتم به این هتل که بسیار بد بود. دسترسی عالی به مراکز خرید اصلی درگهان نزدیک بودن به دریا، (کمتر از ۱۵ متر فاصله با دریا)
هتل پرشین گلف ۱ از نظر مکانی مکان بسیار مناسبی دارد و دسترسی نزدیک به مراکز خرید اصلی درگهان دارد. من در افتتاحیه هتل حدود ۱۰ سال پیش حضور داشتم که با وجود نوساز بودن در آن زمان به علت ضعف مدیریتی مشکلات زیادی در هتل وجود داشت، مدیریت جدید هتل بهتر از قبل است و پر حال بازسازی و مرمت هتل است. هتل در دو طبقه ۴ و ۵ اتاق دارد و طبقه ۵ در خرداد ماه ۱۴۰۱ که من این نظر را ثبت میکنم در حال بازسازی بود و اتاق های بازسازی شده تحت عنوان ممتاز ارایه شده اند که برخی از نقاط ضعف طبقه ۴ را ندارد و شیک و تمیز است طبقه ۴ اتاق های معمولی و بازسازی نشده است که اگر مثل ما برای خرید درگهان میاین و می‌خواین کمتر هزینه اسکان بدین نیازهای اولیه شما رو پوشش میده و ما مشکلی با هتل نداشتیم فقط کمدهابه علت کپک در اثر رطوبت خیلی قابل استفاده نبودند ولی کف و تخت و ملحفه و پتو بسیار تمیز و عالی بودند.
دسترسی به پاساژهاخوب بود
نقاط قوت:
0
نقاط ضعف:
0
0
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
نکات مثبتی نداشت قید کنم
نقاط ضعف:
دوش زنگ زده که از جاش کنده میشد و تو سر بنده خورد بوی نم زیاد اتاق بوی خیلی بدی میداد نه حوله داشت نه پذیری برای برق دور از تخت نه می‌تونستی شارژت رو کنارت بذاری پریز برق از جا در اومده نداشتن جالباسی برای آویزون کردن لباس متکا و ملحفه روی آن در از پرز بد که چند سال میشد عوض نشده بود یخچال زنگ زده در کمدی تو اتاق بود خراب از جاش کنده شده بود تور ناکافی تو اتاق اسپیلت خراب که در حد پنکه هم بود پرسنل که حتی چمدون مسافر رو تا دم اتاق نمیبرن صبحانه توی فضایی سالن افتضاح با اون وضع که اصلا نه اتاق ها مه سلف صبحانه اصلا شبیه عکسها نبود خلاصه افتضاح من شب بعد عوضش کرد دروغ به من نگید عکس ندارید تا خودتون ندیدید پول دادیم تو این وضعیت هرچقدر
نقاط قوت:
اتاق ۴۵۴کولر مناسب،ملحفه ها تمیز، موقعیت نسبت به بازار و دریا عالی،اقایی که پذیرش بودند اتاق را قبل از ساعت تحویل دادند جای خیلی تشکر داره.
نقاط ضعف:
چای ساز و لیوان وحوله نداشت، صبحانه ی هتل بسیار ضعیف، توصیه میشه برای غذا جای دیگه برید
نقاط قوت:
متاسفانه هیچی فقط موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کثیف بودن اتاق ها صبحانه ضعیف کلی سوسک زنده تو اتاق بود پشه کوری پر بود صندلی کثیف موکت نداشت و کف کثیف هیچی نمیارن برات ما درخواست دمپایی کردیم اخرم نیوردن قیمت بالا در کل پیشتهاد نمیدم
خیلی کثیف
نقاط قوت:
نظافت خوب _بر خورد پرسنل خوب و با نظم
نقاط ضعف:
فشار کم بود
نقاط قوت:
پرسنل پذیرش مودب،فقط همین
نقاط ضعف:
اتاقهای کثیف پر از سوسک پرسنل نظافتی بد اتاقهای بسیار قدیمی دیوارهای کثیف کمدهای شکسته و رطوبت زده یخچال زنگ زده نور بسیار کم اتاقها
نقاط قوت:
۱. موقعیت مکانی خوب در قلب درگهان برای کسایی که قصدشان خریده بسیار خوب است.۲. رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
۱. قیمت بسیار گران بیشتر از هتل ۵ستاره اما امکانات و تجهیزات داخل اتاقها بسیار ضعیف؛حتی اب معدنی در اتاق ها نبود .(شبی ۹۰۰ تومان و پذیرایی هیچ هیچ )۲. نبود ظرف در اتاقها حتی لیوان و فلاسک !!!!۳. وجود سوسک در اتاقها که میشد با یک سم پاشی قبل از عید این مورد را حل کنن.۴. صبحانه بسیار معمولی و پایین به نسبت هزینه اقامت که گرفتن ( ما تقریبا ۲۰ روز قبل با نصف قیمت این هتل؛ در مشهد هتل ۵ستاره گرفتیم).۵. امیدوارم این موارد رفع شود و برای مسافران بعدی بهتر عمل شود‌ . با تشکر
نقاط قوت:
نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف ساعت صبحانه محدود و سرساعت نه تعطیل میکردن حوله و مسواک و خمیر دندان نداشت عدم وجود حتی یک بطری آب معدنی در یخچال نظافت اتاق در غیاب مسافر انجام نمیشد حتی اگر درخواست میکردیم
نقاط قوت:
نکات مثبت ندارد
نقاط ضعف:
شیر الات خراب فشار اب کم نظافت صفر برخورد پرسنل صفر
نقاط قوت:
للطفا
نقاط ضعف:
لطفا این هتل به افراد دیگر معرفی نفرمایید تا برای درست شدن اقدام کنند.
نقاط قوت:
کارکنان خوب موقعیت مکانی مناسب برای خرید کیفیت غذای مناسب رستوران اتاق های بازسازی شده واقعا عالی بودند
نقاط ضعف:
عدم توانایی رستوران در آماده نمودن سفارشات در زمان شلوغی به دلیل بازسازی امکانات هتل به حداقل رسیده فشار آب هتل خیلی دچار مشکل بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی صبحانه در حد رضایت
نقاط ضعف:
وضعیت اتاق ۸ تخته افتضاح ۸ تخت ۴ تخت دو نفره در یک حال بدون هیچ اتاقی می خواستی لباس عوض کنی باید همه چشمانشان را می بستن ۸ نفر باید ۴ زوج باشند چون لاحاف دونفره است دستشویی بدون سرویس ایرانی و فقط فرنگی حمام با دست شویی یک جا برای ۸ نفر اتاق ۴۰ متر و فقط ۳ لامپ کم مصرف افتضاح
نقاط قوت:
به هیچ عنوان توصیه نیمکنم
نقاط ضعف:
به هیچ عنوان توصیه نمیکنم حتی شده بوم‌گردی بگیرین ولی اینجا رو به صرف وسط درگهان بودن نگیرین بسیار کثیف و بدون سرویس مقدماتی اصلا شبیه هتل نیست
نقاط قوت:
فقط اخلاق پرسنل
نقاط ضعف:
همه چی مشکل داشت از کیفیت اتاقها که بسیار افتضاح بود تا بهداشت و تمیزی اتاقها و حمام و دستشویی و صبحانه بسیار معمولی که مثل رستوران های سر راهی بود
نقاط قوت:
هیچی ی ی
نقاط ضعف:
تو پارک بخوابین بهتره در حد یه مسافر خونه هم نیست حیف پولی که دادم…
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
آبگرمکن خراب نبودن دستمال کاغذی نبودن مایع دستشویی و بودن شوینده های بی کیفیت نبودن دمپایی کافی در اتاق نداشتن وسیله‌ برای ارتباط با پذیرش نداشتن wifi برخورد نامناسب پرسنل عدم نور کافی فشار آب کم قیمت بسیار بالاتر از کیفیت
نقاط قوت:
نکته مثبت نداشت.
نقاط ضعف:
برخورد بسیار نامناسبامکانات کمتر از مسافرخانهنبود تلفن برای ارتباط با پذیرشعدم وجود دستمال کاغذی،حوله‌ و…خرابی آبگرمکن نور ضعیفیخچال خالی حتی بدون آبقیمت بسیار بالاپرسنل به اصطلاح هتل….
نقاط قوت:
منطقه واقعا محروم است .
نقاط ضعف:
بهداشت مخصوصا ایام کووید بسیار پایین است.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداره
نقاط ضعف:
هیچ نکته مثبتی نداره واقعا فوق العاده کثیف و به مسافرخانه بیشتر شبیه بود تا هتل
نسبت به قیمتش خدماتش خوب صبحانه متوسط و نظافت قابل قبول داشت رفتار کارمندان خوب بود ودسترسی به بازار و خدمات شهری عالی بود و مجددا اگر قصد سفر به قشم داشته باشم این هتلو انتخاب می کنم
در حد مسافرخانه تمیز
با تخفیف رفتیم و به نسبت هزینه ای که پرداخت کردیم بسیار به صرفه بود دسترسی به مراکز خرید عالی است صبحانه هتل عالی بود نظافت هم معمولی بود. در کل هتل مقرون به صرفه و قابل قبولی بود
سلام به شما من ۲۷ام دیماه ۹۹ در این محل اقامت داشتم. باید بگم به هیچ وجه نمیشه بهش هتل گفت.بسیار شلوغ ونظافت خوب نبود شانس آوردیم که ملحفه و بالش همراهمون بود.
خیلی نامناسب
از نظر نظافت خیلی ضعیف بود
امکانات ضعیف نظافت صفر خدمات صفر
چند درجه از مسافرخونه ضعیف تر تو اتاقا و راهرو کثیفی و بو تنها چیزایی بود که دیده میشد امکانات هم که فاجعه فقط دسترسیش خوبه همین
افتضاح بود به هیچ عنوان قابل استفاده نبود اتاق.خدمات در حد صفر
متوسط ولی درحد 3ستاره نبود
از نظر نزدیکی به مراکز خرید در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد . از نظر امکانات و تمیزی در حد مسافرخونه های معمولی هست . دمپایی برای حمام نبود باید با چیزی که تو اتاق گذاشته بودن همه جا میرفتید . تلویزیون که به صورت دکوری گذاشته شده و روشن نمیشه و کنترل نداره . از حوله خبری نیست . برای اتاق ۳ تخته بعد از تماس و چند بار پیگیری فقط یک عدد ملافه اورده شد جالب اینکه آقایی که تو پذیرش بود بخاطر یه انتقاد ساده در روز اول دیگه تا آخرین روز جواب سلام منو نمیداد . در کل رفتار پرسنل بجز ایشون خوب بود . تو چند روز اقامت ما بخاطر کثیفی فضای حمام یکبار حمام نرفتیم .یوزر و پسورد برای اینترنت بهتون میدن ولی سرعتش اینقد بالا هست که هیچ سایتی رو باز نمیکنه در کل بعنوان مسافر خونه باید حساب کنید خبری از اسم هتل اونجا نبود .شاد و پیروز باشید
من دوهفته پیش در این هتل اقامت داشتم از نظر موقعیت مکانی برای کسانی که قصد خرید در درگهان رو دارند بسیار عالیه و امکان دسترسی به همه بازارها فراهم هستش.صبحانه ضعیف،فقط به عنوان جای خواب مناسب بود.
من دراسفند 95 رفتم این هتل بقدری اطاق سوسک داشت که تا صبح نخابیدیم فردا اعترض کردم اطقاق دیگری به ما دادن از نضر حمام وسرویس بهداشتی هم خیلی کسیف بود ولی تنها چیزی کهدر این هتل بینهایت خوب بود کافیشاپ هتل بود
هتل متوسطی بود نظافت اتاق ها ضعیف بود برخورد کارکنان خوب بود اتاق ها تلفن نداره
خوب بود
کارکنان عالی بودن هتل فقط ب درد استراحت آخر وقت میخوره ب درد اینکه با خانواده بری خوب نیست
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
شارژ اتاق‌ها
نقاط قوت:
هتل بدی نیست - دسترسیش خوبه
نقاط ضعف:
نظافت بیشتر رعایت کنن
حشره داشت .سرویس ها فرنگی بود ولی ما ایرانی!
اتاقها بوي بدي داره(البته شايد اتاق ما اين شرايط رو داشت).صبحانه ضعيف بود.اينترنت بسيار ضعيف.از حوله و سشوار خبري نبود.
متوسط
بطور کلی نسبتا ضعیف بود
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار
نقاط ضعف:
فرسودگی امکانات رفاهی و بهداشتی عدم ارایه خدمات بدون پیگیری مستمر بی تفاوتی پرسنل نسبت به وظایف
نقاط قوت:
تنها خوبیش نزدیکی به مراکز خرید هست
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها در حد مسافرخانه هم نیست تخت ها شکسته بود کمر درد گرفتیم یه حوله یا دمپایی توی اتاق نبود یه ملحفه تمیز نبود روبالشتی ها کثیف به حدی که روسری انداختیم روش خابیدیم
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
زیاد
نقاط قوت:
بدون نکته مثبت.
نقاط ضعف:
در یک کلام افتضاح و کثیف و شلوغ.
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز خرید
نقاط ضعف:
کیفیت اطاق ها به شدت پایین، و بد
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت افتضاح
نقاط ضعف:
کارت ملی مارو موقع خروج از هتل گم کردن داشتیم از پروازمون جا میموندیم خودمون رفتیم کمداشونو گشتیم پیدا کردیم اتاقا خیلی کثیف و تاریک کولر خراب واقعا از مسافرخونه بدتر بود
موقعیت مکانی و تخفیف عالی جوان بودن وسریع بودنکارکنان جوان هیچ گونه تجربه وآموزش ندیده بودند یک مدیر یا سرپرست با تجربه ومسن ما ندیدم کارها یا هزینه هزینه‌های جزیی مثلا ظرف آب پرتغال هر روز نشت میکرد و همه میز و زمین را کثیف میکرد یا کارکنان لباس فرم نداشتند تورها که میامدند چند ساعت برای گرفتن اتاق معطل میشدند ما ساکمان را تحویل داده بودیم برای گرفتنش خودمان برداشتیم هیچکس متوجه نشد ظروف رستوران یکبار مصرف بود حداقل دونوع نان هم نداشت یا عدسی بدون آب لیمو بود چایی با آبنمکدار درست شده بود دمپاییها زشت وتیره بود توری برای پشه ها نداشت اتاق بدون پنجره ودلگیر به ما دونفر دادند قبول نکردیم که البته خیلی محبت کردند اتاق سه تخته دلباز دادند که خیلی بزرگ و عالی بودلوازم داخل حمام و توالت قدیمی وارزان بود حوله ها داخل وکیوم نبود قفل درب قدیمی بود توالت فرنگی بود
نسبتا هتل خوبیه مخصوصا برای خرید در گاهان قشم
با سلام. من از تاریخ 3اسفن 95 تا 8 اسفند در این هتل و در اتاق 314 اقامت داشتم( همراه همسر و فرزند 17 ماهه)ابتدا که وارد اتاق شدم تصمیم داشتم انصراف و به قشم برم. اما بعد از آشنائی با آقای میکائیل و برخورد بسیار عالی ایشان و ابراز ناراحتی از پر کاری و عدم سرویس اتاق به اتاق دیگه راهنمائی شدم. خیلی خوب بود. البته در سطح درگهان. جا داره از ایشان و دیگر پرسنل تشکر داشته باشم. خیلی لاحال و خونگرم هستید.
هتل از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب بود، از طرفی به ساحل و از طرف دیگر به مراکز خرید دسترسی آسان و خوبی داشت. قیمتی هم که در برای اقامت پرداخت میکنیم مناسب است و سرویس دهی هم در حد هتل 3 ستاره قابل قبول بود.پیشنهاد میکنم اگر اقامت خانوادگی در این هتل خواهید داشت با خود لوازم شخصی و ملحفه به همراه داشته باشید تا در طول اقامت احساس خوشایندتری داشته باشید.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرشین گلف قشم

مهمانان هتل پرشین گلف قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرشین گلف قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرشین گلف قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرشین گلف قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرشین گلف قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.