هتل نخل زرین قشم

قشم، میدان گل ها، سایت نخل زرین
2.4
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل نخل زرین قشم

هتل نخل زرین قشم هتلی سه ستاره در جزیره رویایی قشم است که در کنار مجتمع های تجاری، مراکز خرید و نزدیک به سواحل نیلگون خلیج فارس واقع شده است.دسترسی آسان به مجتمع تجاری سیتی سنتر و بازار بین المللی ستاره از ویژگی های بارز این هتل می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نخل زرین قشم

نخل زرین-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
139,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
139,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
139,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
139,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
139,000
تومان
24 مرداد
جمعه
139,000
تومان
25 مرداد
شنبه
139,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
139,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
139,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
139,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
139,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نخل زرین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
185,000
تومان
24 مرداد
جمعه
185,000
تومان
25 مرداد
شنبه
185,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
185,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
185,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
185,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
185,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نخل زرین-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
24 مرداد
جمعه
215,000
تومان
25 مرداد
شنبه
215,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نخل زرین-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
24 مرداد
جمعه
215,000
تومان
25 مرداد
شنبه
215,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
215,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
215,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
215,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نخل زرین-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
24 مرداد
جمعه
330,000
تومان
25 مرداد
شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نخل زرین-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نخل زرین قشم

یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
استقبال رایگان
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
رخت آویز
تهویه مطبوع
یخچال
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل نخل زرین قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نخل زرین قشم

(43 نظر)
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
خوب نبود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
در مجموع راضی نبودیم
فقط موقعیت هتل مناسب بود و این برام مهم بود ، وگرنه هتل از همه لحاظ چیزی شبیه مسافر خانه بود.
هتل خیلی کثیف بود خیلی قدیمی ، پنجره ی اتاق اصلا تور نداره که بشه پنجره رو باز کرد برا تهویه، ورودی هتل فقط یه آسانسور داره پله ها رو نمی دونم چرا بستن ، لابی خیلی دلگرفته و کثیفه ، میگن لابی وای فای داره ولی خیلی خیلی ضعیفه ، صبحانه افتضاح خیارها نشسته خورد کردن ، کف اتاق پر از مو دستشویی و حمام کثیف و پر از لکه ی زرد رنگ ، اتاق سشوار نداره ملافه کثیف ، در کل بده ، کاش رسیدگی بشه ب این هتل
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
بسیار افتضاح بود این هتل در حد مسافر خونه
نقاط قوت:
امکانات عالی نسبت به هزینه قیمت فوق العاده برخورد محترمانه و خوب پرسنل موقعیت مکانی نزدیک به مراکز خرید
نقاط ضعف:
واقعا نسبت به هزینه ای که کرده بودیم هیچ نکته منفی ای ندیدم
اگه دنبال هتلی هستین که توی موقعیت خوبی تو شهر قشم قرار داشته باشه و قیمت مناسبی هم داشته باشه اینجا خوبه، اولش که اتاق رو تحویل می‌گیرین تمیزه، ولی بهتره کثیفش نکنین چون خبری از خدمات نیست، این هتل تا ساحل جنوبی فاصله‌ی خیلی کمی داره، به اکثر رستوران‌های خوب (چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ قیمت) نزدیکه، تا سیتی سنترهای قشم هم از این هتل راهی نیست، یعنی در کل خیلی مواقع نیاز به ماشین پیدا نمی‌کنین، ولی اینها تنها نکات مثبت هتل هستن، خود هتل فقط جاییه واسه استراحت، تقریبا هیچ خدمات اقامتی‌ای وجود نداره!
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط سوسک داشت
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
مزخرف بود مزخرف
نقاط قوت:
تو مرکز جزیره بود به پارک زیتون نزدیکه به سیتی سنتر نزدیکه لابی قشنگی داره نقلی و یک طبقه ست صبحانه غذای گرم و سرد داره آب سرد کن داخل لابی قیمت مناسب نظافت عالی برخلاف نقطه نظرات جای خوبیه
نقاط ضعف:
هنوز راه پله ها تو خرابی هستند فقط باید با اسانسور بری طبقه اول خروجی درب هتل به کوچه باز میشه
نقاط قوت:
نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
همه چی در حد متوسط بود صبحانه اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل برخوردشون خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
امکاناتشون خیلی ضعیف بود برای سرویس بهداشتی هیچ وسیله ای نبود
رفتار كاركنان خوب، تميزی اتاق متوسط، سيستم خنك كننده خوب، صبحانه خب نبود ،موقعيت هتل نسبت به مراكز خريد عالي
پرسنل خوبی داشت ولی اتاقا کوچیک بودن
به نسبت قیمتش خوب سرویس میده
هتل خوبیه ولی فقط برای خواب و برای کسانی که قیمت پایین میخوان
بنظرم فضای هتل بسیار کثیف اتاق بسیار قدیمی و نامرتب که در اون اصلا احساس راحتی نمی کردی من سه روز که اونجا بودم حتی یک بار هم حمام نرفتم چون تمیز نبود. ولی موقعیت هتل خیلی خوبه هم به بازار هم ساحل.
هیچی هیچی هیچیافتضاح ترین مسافرخانه قشم، واقعا بد و کثیف بود، اتاقهای دو تخته حتی پنجره نداشت کاملا دخمه بود، یک پنجره به راهروی آن که همه مسافران رد میشدند وجود داشت که امکان نداشت کسی آن را باز کند تا همه داخل اتاق را ببینند، اصلا رغبت نمی کردیم دستشویی یا حمام رو نگاه کنیم از بس حتی کاشی ها زرد و کثیف بود و شیر آب را با کیسه زباله پیچیده بودند که آب ندهد، ملحفه های روی تخت پاره بود،حتی یک آویز رخت هم نداشت، همه جا پر از خاک و اشغال بود، تشک انقدر قدیمی بود که وسطش گود شده بود، حتی در جایی که خودشان به آن لابی هتل می گفتند مبلها پاره و پوسیده بود، صبحانه ها حتی تخم مرغ هم نداشت، ما برای تعطیلات 22 بهمن اینجا رفته بودیم و شبی 300 هزار تومان پرداخت کردیم برای مسافرخانه ای که حتی 10 تومان هم ارزش نداشت، حاضر نیستم حتی یک لحظه دوباره پا به این جهنم بذارم
بسیار ضعیف،یه مسافر خونه ست
افتضاح و کثیف من یه ماه پیش اونجا بودم از بو گند و امکانات کم فقط باید خسته نصفه شب بری بخابی و صب زود بزنی بیرون یک ستاره هم زیاده براش
حیف اسم هتل از جهت کارکنان و هتل فاجعه شاید در حد مهمانپذیر
من سه شب اونجا بودم سماورشون جوش نیومد ما که رنگ چایی را ندیدیم.صبحانه ساعت ۹ با هزارتا مکافات جور میکنن.دوش آب راباپلاستیک بستن.ملافه کثیف.تلویزیون خراب.صبحانه بی کیفیت.اخلاق پرسنل در حد زیر صفر وخلاصه داغون داغون داغون من هتل آزادی را به اینجا ترجیح میدم.اینجا به جا سه ستاره منفی سی ستاره است.فریب نخورید من راضی نبودم انتخاب باشماست.....
افتضاح بود اصلا شبیه عکسهاش نبود خیلی کثیف بود خواهشا اسنپ تریب از لیستش حذف کنه از مسافرخانه هم پایین تر بود چه برسه به هتل
برای کسی که سفر کاری و اداری داره بهترین نقطه هست. ولی از نظر نظافت، امکانات، برخورد، صبحانه، و هرآن چیزی که فکر کنید اصلا چنگی به دل نمیزنه. توصیه نمی کنم
اسن تریپ لطفا مشخصات این هتل رو از سایت حذف کنید چون بسیار غیر مسئولانه عمل کردند...بسیار استرس به ما وارد شد...
ما این هتل را از ۱۰ روز قبل رزرو گردیم وقتی اومدیم دیدیم همه اتاق هارا به تور ها دادند و‌ بهمون جایی ندادن مجبور شدیم سریع یه هتل دیگه یه جای دیگه بگیریم، فوق العاده کثیف و ما مرتب، صبحانه مونده، برخورد مسولین افتضاح
هتل قدیمیه. همه چی متوسط بود. اگر نظافتش بهتر بود میشد گفت هتل خوبیه.
نقاط قوت:
زیر صفر
نقاط ضعف:
زیر صفر
موقعیت مکانی هتل برای کسانیکه قصد خرید دارند ،عالی بود. به نسبت قیمت پراختی هتل تمیز و خوبی بود.اتاقها فاقد کتری برقی بود و برای سرو چایی هزینه دریافت می شد. همچنین منوی صبحانه خیلی مختصر و اغلب فاقد صبحانه گرم بود.
خوب بود
متوسط بود .اتاق خیلی تمیز نبود . هوله نذاشت .سرویس خوب نمیداد.ترانسفر نداشت ولی توی سایت زده بود داره.ینی درستم زده بود سایت ولی هتل میگفت سرویس نمیده و از ترانسفر نمیشه استفاده کرد
کاملا راضی . امکاناتشم خوب بود . تخت دبل خواستم ولی سینگل دادن بهم کاش هتل ها اینقدر ناهماهنگی نمیکرن با اسنپ تریپ . ادم اینجوری فک میکنه از عمد میکنن تا اسنپ تریپ رو خراب کنن
اصلا اصلا راضی نبودم. بهداشت نداشت و مثل عکسهاش نبود. میز شکسته گذاششته بودن تو اتاق و همه جا مو ریخته بود!!!!
هتل یه مقدار ایراداتی داشت. مثلا سقفش آب میداد. اما نسبت به قیمتش اوکی بود کلن.
کافی شاپ و صبحانه اش واقغا بده! اتاق ها و امکاناتش هم تعریفی نداره.
هتل خوبیه. اسنپ تریپ رو نداشتم ممکن بود هتلی میرفتم که پشیمون میشدم ولی الان پشیمون نیستم (:
خوب بود. هتل تاپی نبود ولی باتوجه به قیمتش خوب بود. اتاقها هم میتونست تمیزتر باشه. ممنون از اسنپ تریپ.
اتاقهاش و اینا اوکی بود. اما سرویس دهیشون ضعیف بود و سرویس خاصی نمیدادن اصن.
نسبت به پولی که دادن راضی نبودم. رزروشنشون بد رفتار بود و اصلا امکاناتی نداشت.
فوق العاده بود و همه چیز خوب بود! ولی اتاقمون تلویزون نداشت!!! رزوشن و خدمات و صبحانه شون عالی بود.
موقعیت مکانی خوب- رفتار خوب پرسنل کافی شاپتمیز نبودن اتاق-تفاوت اتاقها با هم -....- صبحانه مختصر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نخل زرین قشم

مهمانان هتل نخل زرین قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نخل زرین قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نخل زرین قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نخل زرین قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نخل زرین قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.