هتل مروارید قشم

قشم، خیابان شهید رجایی، جنب سازمان تبلیغات اسلامی
3
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل مروارید قشم

هتل مروارید قشم واقع در خیابان شهید رجایی در بهمن ماه ۹۳ فعالیت خود را شروع کرد. ساختمان این هتل یک ستاره در ۲ طبقه بنا و دارای ۹ باب اتاق با امکانات مناسب می‌باشد. موقعیت مکانی مجموعه موجب دسترسی آسان به ساحل زیبای خلیج فارس و بازار قدیم جزیره و قلعه پرتغالی ها شده است. لازم به ذکر است هتل فاقد آسانسور می‌باشد. لطفا اتاق مدنظر خود را از میان آژانس های ذکر شده انتخاب و با ورود به آژانس هدف ، فرآیند رزرو خود را نهایی کنید. سلطان سفر اقامت خوشی را برایتان آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مروارید قشم

مروارید-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
90,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
90,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
90,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
90,000
تومان
7 خرداد
جمعه
90,000
تومان
مروارید-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
110,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
110,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
110,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
110,000
تومان
1 خرداد
شنبه
100,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
100,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
100,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
100,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
100,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
100,000
تومان
7 خرداد
جمعه
100,000
تومان
هتل یار
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
110,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
110,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
110,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
110,000
تومان
1 خرداد
شنبه
100,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
100,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
100,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
100,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
100,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
100,000
تومان
7 خرداد
جمعه
100,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
350,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
350,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
350,000
تومان
1 خرداد
شنبه
350,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
جمعه
350,000
تومان
مروارید-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
110,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
110,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
110,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
110,000
تومان
1 خرداد
شنبه
100,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
100,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
100,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
100,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
100,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
100,000
تومان
7 خرداد
جمعه
100,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
350,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
350,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
350,000
تومان
1 خرداد
شنبه
350,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
350,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
350,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
350,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
7 خرداد
جمعه
350,000
تومان
مروارید-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
175,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
175,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
175,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
175,000
تومان
1 خرداد
شنبه
140,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
140,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
140,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
7 خرداد
جمعه
140,000
تومان
اقامت 24
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
175,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
175,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
175,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
175,000
تومان
1 خرداد
شنبه
140,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
140,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
140,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
140,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
7 خرداد
جمعه
140,000
تومان
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
450,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
450,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
450,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
450,000
تومان
1 خرداد
شنبه
450,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
7 خرداد
جمعه
450,000
تومان
مروارید-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
180,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
7 خرداد
جمعه
180,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
180,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
7 خرداد
جمعه
180,000
تومان
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
550,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
5 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
6 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
7 خرداد
جمعه
550,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مروارید قشم

اعلام حریق
پارک کودک
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
كافی شاپ
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
جكوزی
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
یخچال
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
تلویزیون
جعبه کمک های اولیه
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اینترنت در لابی
ماساژ
وسایل بدنسازی
مرکز خرید
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
اتاق چمدان
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
حمام

آدرس هتل مروارید قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مروارید قشم

(24 نظر)
ب نسبت قیمتش تمیز و خوب بود، کتری برقی تو اتاق داشت ک خیلی خوب بود. کارکنان هم خوب و‌ مودب بودند
نقاط قوت:
پرفشار بودن آب سرویس بهداشتی و حمام. جای پارک مناسب ب دور از ترافیک نزدیک بودن ب مراکز خرید از جمله بازار قدیم
نقاط ضعف:
نداشتن وای فای. نبود وعده غذایی حداقل صبحانه
اگه بخوای کلی حساب کنی ک خوب نبود اما اگه بخوای نسبت ب پولی ک دادی حساب کنی خوب بود،من چون رزرو کردم تخفیف خورده بود ارزونتر بود،ی نکته بود ک خیلی آزار دهنده بود،اصلا ب تمیزی اهمیت نداده بودن😣😣
نقاط قوت: نوساز بودن.نزدیکی به اسکله برای سفر به هرمز و بندر عباس.تمیزی اتاق ها.آبگرم مناسب نقاط ضعف نداشتن سالن غذاخوری.نداشتن آسانسور.کوچک بودن اتاق دو نفره.نزدیکی اتاق ها به هم و انتقال سر و صدای اتاقهای مجاور. در کل به نسبت قیمت جای بدی برای استراحت نیست.
اتاق تمیز بود، برخورد کارکنان عالی بود و محیط آرومی داشت. از سه شب اقامت راضی بودیم. من برای اقامت داخل قشم این هتل رو توصیه میکنم
سلامبه مدت یک شب همراه همسر و دخترم در هتل مروارید اقامت داشتیم. بسیار بسیار راضی هستیم. همه چیز خیلی خوب بود. اتاق ، حمام و دستشویی کاملا تمیز و پاکیزه بود. قیمت مناسب هم نکته دیگری هست که حتما باید لحاظ بشه. اگر توقع انچنانی نداشته باشید کاملا راضی کنندست.ممنون از رسیدگی کارکنان محترم هتل مروارید نبودن خمیر دندان رعایت نکردن سکوت مسافران دیگه هنگام صرف صبحانه. چون میز صبحانه دقیقا پشت در اتاق ما بود و از ۸ صبح سر و صدا آزار دهنده بود
خوب بود
چند روز در هتل اقامت داشتم و راضی بودم . هتل خیلی خوب و تمیز . قیمت مناسب . پرسنل خیلی عالی . از هر لحاظی خوب بود .
هتلی افتضاح ملحفه ها نشسته و کثیف توی اتاق پر از مورچه با اینکه رزرومون دوتخته تویین بود خیلی راحت گفتن نداریم و اتاق دبل دادن اتاق خاک گرفته
من عید اینجا بودم. برخورد پرسنل خوب و اطاق تمیز بود. ضعف آن نداشتن رستورلن و غذاخوری است.
درکل محل استراحت خوبی بود تنها مورد نبود آسانسور بودبرخوردکارکنان خوب وصمیمی بود.
هتلی با قیمت مناسب و برخورد بسیار خوب پرسنل. فقط اتاق دو تخته که من گرفته بودم یه مقدار فضای کوچکی داشت.
جایی بدی نیست برخورد خوبه موقعیتش نسبت بازار دور نیست اتاقش کوچک بود نسبت به عکی
اتاق های هتل واقعا تمیز هستند اما به دلیل همجواری و نازک بودن دیوار اتاق ها صدای بیرون داخل اتاق شنیده می شد و اذیت کننده بود.
از نظر نظافت و رسیدگی کادر پرسنل و خدمه بسیار خوب بود و از نظر فضا و موقعیت مکانی هم برای سفرهای کوتاه مناسب است تنها ایراد هتل نداشتن آسانسور است که ممکن است برای افراد سالمند مناسب نباشد.
امکانات مناسبی با توجه به قیمت خود ارائه میکند و در مجموع برای سفر های کوتاه مناسب است.
نسبت به قیمت وامکانات خوب بود ولی اتاقمون کوچک بود.
امکانات متناسب با هزینه می باشدنکته منفی ندارد
هتل خوبی است
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
اتاق ۴ تخته نسبت به سه تخته کیفیتی نداشت
نقاط قوت:
مکانش عالی بودپرسنل عالی خدمات عالی تمیز خوب ولی عااااالی بود صبحانه گرم و تازه بود ساعت صرف صبحانه عالی بود
نقاط ضعف:
فقط اتاق کوچک بود ما مجبور بودیم غذا رو رو تخت بخوریم جابرای نشستن نداشت
این هتل خدمات و امکانات خاصی ندارد و برای یک شب اقامت مناسب است.
هتل از نظر نو بودن و تمیزی خوب بود.موقعیت مکانی قابل قبولی داشتمتاسفانه هتل فاقد رستوران بود.وکیفیت صبحانه پایین بود وچای ساز خوبی هم نداشت
هتل خوبی بود ولی اتاق های ان خیلی کوچک است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مروارید قشم

مهمانان هتل مروارید قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مروارید قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مروارید قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مروارید قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مروارید قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.