هتل مارینا 1 قشم

قشم، شهرک صنعتی طولا، رو به روی مسکن مهر
3.6
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل مارینا 1 قشم

هتل ۳ ستاره مارینا ۱ یکی از هتل های گروه مارینا قشم می باشد که با فراهم نمودن محیطی تمیز و مناسب، آماده میزبانی از مسافران جزیره است. هتل مارینا ۱ قشم هتلی تمیز و مرتب می باشد و بسیار مناسب برای اقامت خانوادگی است. رستوران هتل آماده پذیرایی با انواع غذاهای لذیذ از میهمانان و مسافران می باشد. هتل به مراکز خرید و مکانهای دیدنی قشم بسیار نزدیک است و مسافران گرامی می توانند در کمترین زمان به مکان های مورد نظر دسترسی پیدا کنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مارینا 1 قشم

ظرفیت 1 نفر

یک تخته - A
هتل یار
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
400,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
400,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
400,000 تومان
6 مرداد
شنبه
400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
400,000 تومان
یک تخته A شمالی
ای‌گردش
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
29 تیر
جمعه
400,000 تومان
30 تیر
شنبه
400,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
400,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
400,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
400,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
400,000 تومان
6 مرداد
شنبه
400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
400,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
29 تیر
جمعه
400,000 تومان
30 تیر
شنبه
400,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
400,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
400,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
400,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
400,000 تومان
6 مرداد
شنبه
400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
400,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
29 تیر
جمعه
600,000 تومان
30 تیر
شنبه
600,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
600,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
600,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
600,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
600,000 تومان
دوتخته - توئینA
هتل یار
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
700,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
700,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
700,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
700,000 تومان
5 مرداد
جمعه
700,000 تومان
6 مرداد
شنبه
700,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
700,000 تومان
دو تخته A شمالی
ای‌گردش
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
29 تیر
جمعه
700,000 تومان
30 تیر
شنبه
700,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
700,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
700,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
700,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
700,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
700,000 تومان
5 مرداد
جمعه
700,000 تومان
6 مرداد
شنبه
700,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
700,000 تومان
چهارتخته A شمالی
ای‌گردش
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,100,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
29 تیر
جمعه
800,000 تومان
30 تیر
شنبه
800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
800,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
800,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگلA
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
900,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
900,000 تومان
سه تخته - 3تخت سینگلA
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
900,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
900,000 تومان
سه تخته A شمالی
ای‌گردش
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
29 تیر
جمعه
900,000 تومان
30 تیر
شنبه
900,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
900,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
900,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
900,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
900,000 تومان
5 مرداد
جمعه
900,000 تومان
6 مرداد
شنبه
900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
900,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
29 تیر
جمعه
4,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
4,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
4,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
چهارتخته - A
هتل یار
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
4,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
4,700,000 تومان
29 تیر
جمعه
4,700,000 تومان
30 تیر
شنبه
4,700,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
4,700,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,700,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,700,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,700,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,700,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,700,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,700,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,700,000 تومان

امکانات اتاق های هتل مارینا 1 قشم

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل مارینا 1 قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مارینا 1 قشم

(49 نظر)
نظافت کف اتاق و ملافه ها خیلی بد بود. محیط دوستانه و صمیمی داشت
اول که خیلی طول کشید تا اتاق رو تحویل بدن ما ساعت ۱۱ رسیدیم هتل ولی تا ساعت ۲.۵ اتاق به ما تحویل ندادن اخر هم خودمون وسایلمون رو توی یه اتاق که هنوز تمیز نشده بود گذاشتیم تا بتونیم بریم ناهار بخوریم ،اتاقها اصلا جالب نیست یه اشپزخونه بلا استفاده توش در آوردن به جای حمام که تو این اشپزخونه به جز شیر اب و کابینت هیچ وسیله ی دیگه ای وجود نداره نه گاز هست نه قاشق چنگال نه ماکروفر نه بشقاب و قابلمه واقعا مورد استفاده این اشپزخونه مشخص نیست به جاش یه دستشویی ایرانی کوچیک افتضاح در اوردن که یه دوش همونجا به عنوان حمام گذاشتن اونجا بالای دستشویی با یه روشویی بسیار کوچک در کنار در، صبحانه هم که افتضاح بود فقط نون و پنیر و گوجه و خیار و مربا و کره بسته بندی شده با تخم مرغ اب پز و کالباس داغون مونده هیچ چیزه دیگه ای به عنوان صبحانه نداشت اونم اگر دیر میرفتی گیرت نمیومد ما که یه روز موندیم و سریع جا به جا شدیم .
هتل از لحاظ برخورد پرسنل خوب بود، اتاق های طبقه پایین کوچک و خیلی کم نور و تاریک بود حتی تعداد لامپ های درون اتاق هم کم بود، در یک هفته ای که در این هتل اقامت داشتیم یک بار هم برای نظافت مراجعه نکردند، وسایل بهداشتی در اتاق خیلی صعیف بود، صبحانه خیلی معمولی بود.
هتلی بسیار ضعیف در حد مسافرخانه
متاسفانه جای مناسبی نبود و من با قیمت پایینتر در داخل شهر جای بهتری رو رزرو کردم
هتل از نظر موقعیت مکانی نا مناسب؛ اتاق تحویلی تمیز نبود. سرویس بهداشتی و حمام بسیار کوچک وتجهیزات قدیمی وشیر آلات زنگ زده ، صبحانه بسیار بد . فقط حیاط داخلی هتل بد نبود.
نظافت هتل خیلی بد بود،پتوها کثیف بود. صبحانه فقط نان و پنیر و گوجه و خیار بود. سر و صدا داخل راهروها خیلی زیاد بود.
نسبت به قیمت(تخفیف دار) مناسب بود نظافت و تمیزی اتاقها خوب بود پرسنل به غیر از رزرویشن حرفه ای نبودن صبحانه خیلی افتضاح بود پیشنهاد میگردد از قبل تهیه فرمایید ولی نسبت به قیمت درکل نمره من4از5هست
اتاق تمیز برخورد کارکنان خوب فقز کمی از مرکز شهر دور است
بعد از رزرو هتل، تماس گرفتند و قیمت را بالا بردند اما خوشبختانه با کمک پرسنل ایران هتل انلاین همون قیمت قبل را اتخاذ کردند. در کل در پیک مسافر قیمت را دو برابر زمان های دیگه قرار می دند. خارج از شهر قشم هست و برای مراکز خرید و بازدید باید تاکسی بگیرید. درخواست پتوی اضافی و غیره را انجام ندادند. کف اتاق تمیز نبود. تحویل اتاق با چهل دقیقه تاخیر بود. کارکنان مودب بودند. محوطه حیاط خوب بود.
واقعا هتل کثیفی بود تخت که پاره بود کلا تشک اش، ملحفه هاش که کلا لک داشت، اصلا خدمات دهی نمیکردند، واسه یه اب ۴ بار گفتیم اخر هم نیاوردند، تلویزیونش خراب بود، صبحانه اش افتضاح بود تو سالنش پر مگس بود، دور از شهر بود ، اصلا شبیه هتل نبود، یه مسافر خونه درجه ۴ بود که اسمش هتل بود، خیلی خیلی بد بود، یعنی شب میخواستیم بریم هتل غصه امون میگیرفت
نصبت به بقیه هتلهای مزخرف قشم این هتل تقریبا قابل تحمل هست پرسنل خوب و ملحفه و ... تقریبا تمیز
جای تمیزیه
بسیار عالی
به نسبت هزینه ای که پرداخت میکنید اصلا خدمات نمیگیرین، ظاهرش خوبه ولی داخلش نه! نکته ی مثبت هتل ظاهر تقریبا تمیزش هست به خصوص لابی هتل و فضای داخل اتاق اما وقتی وارد راهرو اتاق ها میشین بوی بسیار بد در راه پله در ابتدا ، سرویس بهداشتی کوچک و غیر استاندارد (همه چی تو هم هست و استفاده ازش بدون کثیف شدن سخته) داخل اتاق و در آخر پرسنل خدماتی آموزش ندیده و کم توجه به خواسته ی مسافر ، خاطره ی اون نکته ی مثبت رو از یادتون میبره و احتمالا همونجا تصمیم میگیرید دفه ی بعد حتما یه هتل دیگه رو امتحان کنید! 2
به عنوان هتل 3 ستاره مناسب است. غذاهای مناسبی دارد. ولی از شهر و بازارها دور است
جای خوبیه با پرسنل خوب
خیلی خوبه امکانات عالیه
هتلی با اتاق‌های تمیز و نوساز با امکانات نسبتا خوب.
موکت کثیف کف اتاق،بدترین تجربه صبحانه در هتلهایی که تابحال رفته بودیم،پارچ پلاستیکی کثیف اب پرتقال نون و پنیر و گوجه و به خواست ما فقط نیمرو نیم پز با یک تی بگ برای دو نفر ،اصلا سلف سرویس نبود علاوه بر همه اینها موقعیت مکانی بد خارج شهر هم بود
هتل معمولی ولی تمیز بود ولی غذاش چندان تعریفی نداشت
کارکنان ناهماهنگ ، پذیرایی متوسط
بطور کلی هتل خوبیه.برخورد پرسنل بسیار عالی غذا خوب بود نظافت عالی بود.فقط نسبت به مرکز شهر فاصله داره که صبح و بعد از ظهر سرویس یکطرفه هتل رایگان در خدمت مسافرین وجود داره
هتل خوبی نبود . در کل ضعیف بود
تنوع صبحانه خيلي ضعيف بود
هتلی بسیار تمیز با کارکنانی مودب تنها ایراد مسافتش از شهره که با سرویس رایگان این مشکلم حل شده ممنون از جا اینجاس و پرسنل هتل مارینا
هتل بسیار تمیز با کارکنان مودب حیاط عالی و با صفایی داشت.
برخورد پرسنل پذيرش طلبكارانه بود ، جارو برقى هتل مثل موتور جت صدا ميداد و صبح زود همه افراد ساكن در طبقه بيدار ميكرد ،آسانسور مرتب خراب بود ،حمام ها گير داشت و رو هم رفته خوب نبود
من به مدت 3 شب د ر این هتل اقامت داشتم هتل بسیار تمیز و ارام با کارکنانی بسیار مودب اقامت خوبی را برای من رقم زدند از جاباما بسیار متشکرم برای توصیه خوبی که به من کردند
خوب بود
با سلام . برخورد کارکنان بسیار خوب بود ، نسبت به هتل های کیش و تهران نظافت خوبی داشت اما وسیله های اتاق کیفیت نداشتند ، تشک تخت پاره پاره بود ، اما محیط خوبی داشت و کارکنان محترم و مودب . رضایت دارم اما پیشنهاد میکنم از وسایل نو و تمیز استفاده شود . مثلا بخاطر کهنگی موکت ، اتاق پر مورچه بود بندگان خدا تمیز کردن ولی چون موکت تمیز نبود مجددا مورچه جمع می شد . ضمنا رستوران هتل صبحانه خو بی داشت با توجه با تلاش پرسنل رستوران اما متاسفانه نهار بود با کیفیتی نداشتند . با تشکر از زحمت کشان در هتل مارینا
تمیزی ، محوطه زیبا
قیمتها و کیفیت رستوران بد وقیمت کافی شاپ هم فوق العاده بالا و غیرمنطقی بود
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
بی نظمی و مدیریت افتضاح، پرسنل کوچکترین اهمیتی نمیدادن به مسائل. اتاقها فوق العاده کثیف، روی میزها درودیوار پراز جای انگشت و گردوخاک.موکت کف اتاق انقدر کثیفه رغبت نمیکنه آدم حتی با کفش بره روش. سرویسها ضدعفونی نمیشه وقتی هم میگی بهشون میگن شده ،توالت ضدعفونی شده چطور روش پراز لکه های زرده؟؟؟؟؟ ملافه ها کثیف بود و بو میداد حوله ها همه لک داشت، حتی ظروف روی میز هم تمیز نبود. چیزی که من از هتلهای قشم فهمیدم اینه که تابع قوانین نیستن و خیلی هاشون حتی در حد مسافرخونه ان ولی اسمشون هتل سه ستاره و چهار ستاره است و قیمتشون هم قیمت هتل پنج ستارس ولی در حد کاروانسرا هستن. نمونه اش این که ساعت یک نصف شب با دوتا بچه کوچیک میان واسه تمیز کردن اتاقها و تو راهرو اپرا اجرا میکنن.نمیدونم واقعا چجوری اینا اسمشون هتله، البته غذای رستورانش خوبه به شرطی که به سوسکهای ریز حساسیت نداشته باشین،صبحانه اش هم چون مجانیه افتضاحه حتی با اینکه پول یه هتل درجه یک را ازتون میگیرن!!!!!!!!
پرسنل خونگرم جنوبی!
رضایت کامل از این هتل دارم.چون همیشه به قشم سفر میکنم اکثر هتهای قشم رو اقامت داشتم.سرویس رایگان به مراکز خریدش خوب بود که هیچ هتلی توی قشم ندارن.رفتار پرسنلش هم عالی بود.با تشکر از جاباما
توصیه نمیکنم با این قیمت.در حد یک هتل ۱ ستاره است
- اتاق ما اصلا تمیز نبود. و حتی حشره روی تخت هم بود. - بابت هر درخواست چند بار باید متذکر میشدیم. - وسایل برقی داخل اتاق خراب بود. - رستوران هتل اصلا کیفیت نداشت.
صبحانه معمولی بود ولی خیلی تمیز بود و برخوردها مناسب، برای سفر با خودرو شخصی انتخاب خوبی هست.
کارکنان بسیار مودب و خوش اخلاق رسیدگی به موقع و امکانات کامل هتل مثل پکیج کامل بهداشتی
اتاقها تازه بازسازی شده بود هتل هر روز به بازارها سرویس داشت و نیاز نبود کرایه تاکسی بدیم
فضای تمیز و برخورد مناسب کارکنان
بازسازی هتل باکیفیت انجام نشده بود وصداهای داخل راهرو واتاقهای مجاور براحتی شنیده می شد. کیفیت رستوران هتل هم مطلوب نبود.
هتل بسیار خوب و ارزنده با تمام کاستی ها اما هتلی کاملا به صرفه بود با کادر خیلی خوب صبحانه معمولی اندازه اتاق قابل قبول بود اندازه سرویس کوچک بود اما تمیز بود .تمامی دوستان که در هتل های دیگر اقامت داشتن از پشه و مگس مینالیدند اما ما مشکلاین چنینی نداشنیم . سیستم سرمایشی خوب من باتوجه به هتل های دیگه باز این هتل را انتخاب میکنم
ندارم
صبحانه خیلی معمولی بود
اتاق کثیف .جای نامناسب .بودن سر وصدا تا2 نصف شب از بس سر وصدا می کردند که ما 2 شب اتاق تحویل دادیم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مارینا 1 قشم

مهمانان هتل مارینا 1 قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مارینا 1 قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مارینا 1 قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مارینا 1 قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مارینا 1 قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.