هتل کیمیا 4 قشم

قشم، میدان جهاد
2.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل کیمیا 4 قشم

هتل ۳ ستاره کیمیا ۴ قشم واقع در میدان جهاد، آخرین هتل از گروه هتل های کیمیا می باشد که به تازگی افتتاح و بهره برداری گردیده است. موقعیت جغرافیایی عالی این هتل با دسترسی آسان به مرکز شهر، تازه تاسیس بودن و استفاده از تجهیزات و امکانات مدرن و استاندارد سبب گردیده تا اکنون به عنوان یکی از بهترین هتل های قشم مطرح گردد. فاصله نزدیک هتل (کمتر از ۱۰ دقیقه) به بازار بین المللی ستاره قشم و مرکز خرید بزرگ خلیج فارس از جمله مزیت های انتخاب آن می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیمیا 4 قشم

ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
18 آذر
جمعه
820,000 تومان
19 آذر
شنبه
820,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
820,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
820,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
820,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
820,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
25 آذر
جمعه
820,000 تومان
26 آذر
شنبه
820,000 تومان
سوئیت یک خوابه
ای‌گردش
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
18 آذر
جمعه
820,000 تومان
19 آذر
شنبه
820,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
820,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
820,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
820,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
820,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
25 آذر
جمعه
820,000 تومان
26 آذر
شنبه
820,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
820,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
824,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
824,000 تومان
18 آذر
جمعه
824,000 تومان
19 آذر
شنبه
824,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
26 آذر
شنبه
950,000 تومان
سوئیت دو خوابه
ای‌گردش
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
18 آذر
جمعه
950,000 تومان
19 آذر
شنبه
950,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
25 آذر
جمعه
950,000 تومان
26 آذر
شنبه
950,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
950,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
956,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
956,000 تومان
18 آذر
جمعه
956,000 تومان
19 آذر
شنبه
956,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار نفره
ای‌گردش
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
730,000 تومان
18 آذر
جمعه
730,000 تومان
19 آذر
شنبه
730,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
730,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
730,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
730,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
730,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
730,000 تومان
25 آذر
جمعه
730,000 تومان
26 آذر
شنبه
730,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
730,000 تومان
کانکت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
730,000 تومان
18 آذر
جمعه
730,000 تومان
19 آذر
شنبه
730,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
730,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
730,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
730,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
730,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
730,000 تومان
25 آذر
جمعه
730,000 تومان
26 آذر
شنبه
730,000 تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
736,000 تومان
18 آذر
جمعه
736,000 تومان
19 آذر
شنبه
736,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
26 آذر
شنبه
600,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
26 آذر
شنبه
600,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
604,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
604,000 تومان
18 آذر
جمعه
604,000 تومان
19 آذر
شنبه
604,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
18 آذر
جمعه
495,000 تومان
19 آذر
شنبه
495,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
495,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
26 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
27 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته توئین
ای‌گردش
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
18 آذر
جمعه
495,000 تومان
19 آذر
شنبه
495,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
495,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
495,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
495,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
495,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
25 آذر
جمعه
495,000 تومان
26 آذر
شنبه
495,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
495,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
18 آذر
جمعه
495,000 تومان
19 آذر
شنبه
495,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
495,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
495,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
495,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
495,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
25 آذر
جمعه
495,000 تومان
26 آذر
شنبه
495,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
18 آذر
جمعه
495,000 تومان
19 آذر
شنبه
495,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
495,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
495,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
495,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
495,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
25 آذر
جمعه
495,000 تومان
26 آذر
شنبه
495,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
18 آذر
جمعه
495,000 تومان
19 آذر
شنبه
495,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
495,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
495,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
495,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
495,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
495,000 تومان
25 آذر
جمعه
495,000 تومان
26 آذر
شنبه
495,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
495,000 تومان

امکانات اتاق های هتل کیمیا 4 قشم

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خدمات اسپا
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کیمیا 4 قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیمیا 4 قشم

(27 نظر)
نقاط قوت:
موکت اتاق از ارزانترین موکت نو شده بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی کثیفتاسیسات خرابدر حد مسافرخانه هم نبودصبحانه افتضاح با نانهای غیر قابل خوردن که به نظر میرسید از دوهفته پیش تهیه شده اند.بعضی از پرسنل بد برخورد بودند
اتاق نظافت نشده بود. رو تخت مو بود. سرویس خراب، کثیف، شیر اب چیه دیگه که عوضش نمیکنن!! از چندجا سوراخ بود و اب همه جارو خیس میکرد. بدترین هتلی بود که رفتم. صبحانهضعیف. کارکنانش خیلی دوستانه برخورد داشتن. امکان نداره دیگه برم این هتل، و به همه هم میگم نرن! من با همون قیمت رفتم یه هتل بینظیر در شیراز، مقصد بعدی ما بود، و همه چیز عالی بود.
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار قدیمی و ویوی اتاق۵۰۸ :یک اسکله زیبا،برخورد مناسب
نقاط ضعف:
اتاق ۲ نفره بسیار کوچک در حد قوطی کبریت، رو شویی چکه میکرد،تار عنکبوت در شیار اتاق ها وجود داشت،چای به شدت بد مزه،شبهای قبل از تعطیلی در اتاق های خالی ،فکر کنم پارتی برگزار میشه و تا پاسی از شب نمیشد خوابید.رستوران هایی که پذیرش معرفی کرد ،افتضاح بودن،غذای گرون و بی کیفیت،و ۴ تا مسجد هتل رو احاطه کردن و ۵ مرتبه اذان با صدای بسیار بلند،در حد بیدار شدن
نقاط قوت:
پرسنل عالی، محل مناسب
نقاط ضعف:
فشار کم آب، کثیفی رختخواب، سرویس صبحانه ضعیف و بی نظم
هتل در موقعیت خوبی قرار داره ولی بقدری چرک هست که همون بار اول پشیمون شدیم چرا این هتل و انتخاب کردیم. هتل های سه ستاره دیگری هم هستند که ب اینصورت نیستند. رسیدگی به هتل نشده و کاملا غیرقابل قبول هست.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی
نقاط ضعف:
عدم تطبیق عکس با واقعیتعدم رعایت بهداشتنداشتن اببیخیال بودن پرسنلصبحانه خیلی بد
نقاط قوت:
هتل در اکثر مواقع بدون اب بود بنده از از سرویس بهداشتی هتل نتونستم استفاده کنم و برای سرویس به مسجد مراجعه میکردیم حمام که پیشکش اصلا نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
درباره هتلی که اب نداره چه میتوان گفت شگفت انگیز ترین هتل بنده حتی از هتل های کشور نیجریه که رفته بودم اینجا رو ضعیف تر دیدم واقعا شرم برشما باد که این هتل رو به مردم پیشنهاد میدهید شرم بر شما
نقاط قوت:
فقط کارکنان خوبی داشت
نقاط ضعف:
اتاق‌ها کثیف امکانات صفر مسافرخانه از این هتل بهتر است
نقاط قوت:
کارکنان هتل خیلی مهربون بودن
نقاط ضعف:
نیاز به تعمیرات داره و موکت ها کثیفن و همینطور صبحانه هتل محدوده
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
متاسفانه هتل بسیار فرسوده ای بود.بیشتر مسافرخونه بود تا هتل.موکت کثیف پتو کثیف.
در این هتل با همسرم 2 شب اقامت داشتم و در مجموع بخاطر عدم رعایت موازین بهداشتی و هتل‌داری راضی نبودم. این هتل رو بخاطر نظافت و بهداشت بسیار پایین و کادر نظافت غیر حرفه ای و اتاقهای کوچک و تاسیسات فرسوده نپسندیدم. به زحمت میشه به اسم مهمانسرای 2 ستاره یا حتی کمتر روش نظر گذاشت!!! خصوصا در شرایط فعلی که موازین بهداشتی مهم هستن
هتل خوبی بود .
رفتار کارکنان مودبانه بود ولی حرفه ای نبود. منوی صبحانه با وجود انتخاب محدود خوب بود. طراحی ساختمان هتل از لحاظ تقسیمات راحتی را برای مسافران در نظر نگرفته بود مثلا سرویسهای بهداشتی بالاخص سرویسهای ایرانی در طبقات بسیار تنگ بود. فکر میکنم برای اقامت خانوادگی و با بچه گزینه مناسبی نباشد. البته درجه هتل ۳ بود و امکاناتی بیش از این انتظار نمیرود. ضمن اینکه ما در یک کانکت روم اقامت داشتیم و نمیتوانم برای امکانات اتاقها و سوئیتها نظری بدهم.
بدترین هتلی بود که تا به حال رفته بودم.اتاق کوچک.رنگ دیوارها ریخته و دیوارها کثیف.یخچال خراب بود.سرویس بهداشتی اصلا شرایط خوبی نداشت.آینه زنگ زده بود و هیچ شباهتی به آینه نداشت. اتاق پنجره نداشت! و صبحانه بسیار مختصر بود!! و در کل بیشتر شبیه مهمان پذیرهای قدیمی بود و وقتی ما شکایت کردیم بهشون گفتن همینه که هست!!!
سلامبنظرم هتل تقریبا خوبی بود. تقریبا به اسکله نزدیک هست و از اونجایی که همه جا مثل کیش میشه ماشین پیدا کرد و رفت تقریبا همه جا رو از اینجا میتونی بری. هتل بهتر از این هم خیلی هست ولی اگر میخواهی اقتصادی سفر کنی تقریبا هتل خوبیه. سفر خوبی داشته باشیر و بهت خوش بگذره رزروشن تقریبا هیچ اطلاعات خوبی از گردشگری و مکانهای خوب نداره . روی اونا حساب باز نکنید و خودتون از قبل برنامه ریزی کنید.
دوست عزیز هتل های جزیره قشم تقریبا از لحاظ کیفیت فرقی ندارن باهم
امكانات بسيار ضعيف
هتل معمولي -صبحانه ساده كم ايتم
درود. ما ۵ نفر بودیم که سوییت ۵نفره رو رزرو کرده بودیم. امکانات و تمیزی در حددمتوسط بود. صبحونه خیلی محدود. برخورد پرسنل معمولی.
به علت اختلاف پرسنل آشپزخانه با مدیریت جدیدهتل دو روز اول صبحانه ای سرو نمی شد ودر در ضمن اتاق دو تخته ما بسیار کوچک وتنگ به حدی که سر و ته تخت به دیوار چسبیده بود با امکانات بسیار سطح پایین وضعیف
نقاط قوت:
نزديكي به مراكز خريد
نقاط ضعف:
صبحانه ي خوبي نداشت
باتشکر از ایران هتل..این هتل را پیشنهاد نمیکنم برای سفر به قشم...بسیار دور از استانداردهای هتل بود
کمی قیمت ها بالاست ولی اتاق تمیز و خوبی دراختیار ما بود. من باز هم به این هتل میرم و به دوستانم هم پیشنهادش میکنم چون تمیزی اتاق برامون مهمه. اشکالش هم این هست که تا پاساژها نمیشه پیاده رفت و حتما باید با تاکسی رفت اما در کل هتل خوبی بود
در کل نسبت به سه ستاره بودن راضی بودم. مورد منفی که خیلی توی چشم بود، وقتی سفارش ناهار دادیم از بیرون غذا آوردن و با اینکه بشقاب روی میز ها بود غذا رو توی ظرف یک بار مصرف بهمون دادند و ما خودمون غذا رو توی بشقاب ریخیتم. بقیه موارد بد نبود
امکانات و تمیزی اتاق خوب بود اما صبحانه هتل خیلی محدود بود.
با تشکر ازایران هتل آنلاین من به اتفاق خانواده سه شب در این هتل اقامت داشتم به نسبت هتل سه ستاره ی داخلی خوب بود ولی ایراداتی هم داشت مثل نداشتن رستوران برای وعده های ناهار و شام ولی نزدیک بودنش به مرکز شهر از حسن هایش بود.
هتل از همه لحاظ خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیمیا 4 قشم

مهمانان هتل کیمیا 4 قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیمیا 4 قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیمیا 4 قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیمیا 4 قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیمیا 4 قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.