هتل کیمیا 4 قشم

قشم، میدان جهاد
2.6
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل کیمیا 4 قشم

هتل ۳ ستاره کیمیا ۴ قشم واقع در میدان جهاد، آخرین هتل از گروه هتل های کیمیا می باشد که به تازگی افتتاح و بهره برداری گردیده است. موقعیت جغرافیایی عالی این هتل با دسترسی آسان به مرکز شهر، تازه تاسیس بودن و استفاده از تجهیزات و امکانات مدرن و استاندارد سبب گردیده تا اکنون به عنوان یکی از بهترین هتل های قشم مطرح گردد. فاصله نزدیک هتل (کمتر از ۱۰ دقیقه) به بازار بین المللی ستاره قشم و مرکز خرید بزرگ خلیج فارس از جمله مزیت های انتخاب آن می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیمیا 4 قشم

ظرفیت 1 نفر

اتاق سینگل
هتل یار
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
400,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
400,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
460,000 تومان
29 تیر
جمعه
460,000 تومان
30 تیر
شنبه
460,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
460,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
460,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
460,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
460,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
460,000 تومان
5 مرداد
جمعه
460,000 تومان
6 مرداد
شنبه
460,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
460,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته دبل ویو پاسیو
اقامت 24
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
350,000 تومان
29 تیر
جمعه
350,000 تومان
30 تیر
شنبه
350,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
350,000 تومان
6 مرداد
شنبه
350,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
350,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
29 تیر
جمعه
400,000 تومان
30 تیر
شنبه
400,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
400,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
400,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
400,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
400,000 تومان
6 مرداد
شنبه
400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
400,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
29 تیر
جمعه
400,000 تومان
30 تیر
شنبه
400,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
400,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
400,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
400,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
400,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
400,000 تومان
5 مرداد
جمعه
400,000 تومان
6 مرداد
شنبه
400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
400,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
29 تیر
جمعه
450,000 تومان
30 تیر
شنبه
450,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
450,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
450,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
450,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
450,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
450,000 تومان
5 مرداد
جمعه
450,000 تومان
6 مرداد
شنبه
450,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
450,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
29 تیر
جمعه
450,000 تومان
30 تیر
شنبه
450,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
450,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
450,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
450,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
450,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
450,000 تومان
5 مرداد
جمعه
450,000 تومان
6 مرداد
شنبه
450,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
450,000 تومان
اتاق دو تخته - ویو پاسیو
هتل یار
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
450,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
450,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
450,000 تومان
5 مرداد
جمعه
450,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل پاسیو
ایران هتل آنلاین
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
505,000 تومان
29 تیر
جمعه
505,000 تومان
30 تیر
شنبه
505,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
505,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
505,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
505,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
505,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
505,000 تومان
5 مرداد
جمعه
505,000 تومان
6 مرداد
شنبه
505,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
505,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
29 تیر
جمعه
750,000 تومان
30 تیر
شنبه
750,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
750,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
750,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
750,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
750,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
750,000 تومان
5 مرداد
جمعه
750,000 تومان
6 مرداد
شنبه
750,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
750,000 تومان
اتاق سه تخته - ویو پاسیو
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته پاسیو
ایران هتل آنلاین
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
29 تیر
جمعه
820,000 تومان
30 تیر
شنبه
820,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
820,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
820,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
820,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
820,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
820,000 تومان
5 مرداد
جمعه
820,000 تومان
6 مرداد
شنبه
820,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
820,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
850,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
850,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
850,000 تومان
5 مرداد
جمعه
850,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
865,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
865,000 تومان
29 تیر
جمعه
865,000 تومان
30 تیر
شنبه
865,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
865,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
865,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
865,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
865,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
865,000 تومان
5 مرداد
جمعه
865,000 تومان
6 مرداد
شنبه
865,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
865,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار تخته
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,200,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,200,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,200,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,200,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
اتاق کانکت برای 4 نفر
ایران هتل آنلاین
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,270,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,270,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,270,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,270,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,270,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,270,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,270,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,270,000 تومان
سوئیت دوخوابه چهارتخته
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,360,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,360,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,360,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,360,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,360,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,360,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,360,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,360,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اقامت 24
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,600,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,600,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,600,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,600,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,600,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,630,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,630,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,630,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,630,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,630,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,630,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,630,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,630,000 تومان

امکانات اتاق های هتل کیمیا 4 قشم

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خدمات اسپا
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کیمیا 4 قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیمیا 4 قشم

(24 نظر)
نقاط قوت:
کیفیت خدمات برخورد پرسنل موقعیت مکانی مناسب محیط آرام مقرون به صرفه
نقاط ضعف:
فعلا چیزی ندیدم
برخلاف برخی نظرات ثبت شده در مورد این هتل، کیفیت مناسبی نسبت به قیمت پرداخت شده داره پرسنل مودب و وظیفه شناس کیفیت خدمات مناسب با سطح هزینه و رتبه هتل و محیط آرام
نقاط قوت:
هیچ چیز مثبتی در این هتل دیده نشد
نقاط ضعف:
اتاق‌ بسیار کوچک و کهنه. سرویس بهداشتی اسفبار. همه چیز بسیار کثیف بود. نبود کوچکترین امکانات و خدمات در هتل
حیف پولی که بابت این هتل پرداخت کردم
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح بود ملافه کثیف صبحانه بی کیفیت اصلا پیشنهاد نمیدم
افتضاح بود ملافه کثیف صبحانه بی کیفیت اصلا پیشنهاد نمیدم
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مرکز شهر و مراکز خرید، رفتار خوب و مودبانه کارکنان هتل و پذیرش،
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها خوب نبود، پارکینگ نداشت
من شخصا دیگه این هتل را انتخاب نمی کنم. حمام و دستشویی فرسوده شده بود و فشار آب حمام کم بود. نظافت اتاق ها هم خوب نبود و هر روز ملحفه هارو عوض نمی کردن. در کل رسیدگی به مهمان ها خیلی کم بود و جا برای بهتر شدن داشت
نقاط قوت:
به بازار ستاره قشم نزدیک بود و کمتر از 6 دقیقه به بازار می رسیدیم. کیفیت غذاهای ایرانی هتل عالی بود. پرسنل خوش برخورد و مهربان بودند
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
تعریف این هتل و بین فامیلا زیاد شنیده بودم به خاطر همین این هتل را انتخاب کردم. هتل خوبی بود و راضی بودم. اگر دوباره به قشم سفر کنم بازم هتل کیمیا4 را انتخاب میکنم نسبت امکانات قیمت مناسبی هم دارد.
نقاط قوت:
موقعیت هتل خوشرویی پرسنل
نقاط ضعف:
عدم پارکینگ صبحانه ضعیف(پنیر کره مربا عدسی یا لوبیا) نم زدگی اتاق نداشتن پنجره رو به بیرون( پنجره اتاق رو به لوله های مختلف و دیوار باز میشد) نبود نگهدارنده شلنگ توالت فضای کوچک اتاق
هتل بسیار معمولی و در حد دو ستاره هست بدو ورود رزوشن از رزرو هتل من بیخبر بود و بعد از چندین دقیقه و تماس های مکرر اتاق داد و اتاق نم زده و دیوار طبله کرده که مجبور شدم مجدد درخواست تعویض اتاق بدم (این همه علافی بعد از یک سفر طولانی) که اون اتاق اندکی بهتر بود
اتاق نظافت نشده بود. رو تخت مو بود. سرویس خراب، کثیف، شیر اب چیه دیگه که عوضش نمیکنن!! از چندجا سوراخ بود و اب همه جارو خیس میکرد. بدترین هتلی بود که رفتم. صبحانهضعیف. کارکنانش خیلی دوستانه برخورد داشتن. امکان نداره دیگه برم این هتل، و به همه هم میگم نرن! من با همون قیمت رفتم یه هتل بینظیر در شیراز، مقصد بعدی ما بود، و همه چیز عالی بود.
هتل در موقعیت خوبی قرار داره ولی بقدری چرک هست که همون بار اول پشیمون شدیم چرا این هتل و انتخاب کردیم. هتل های سه ستاره دیگری هم هستند که ب اینصورت نیستند. رسیدگی به هتل نشده و کاملا غیرقابل قبول هست.
در این هتل با همسرم 2 شب اقامت داشتم و در مجموع بخاطر عدم رعایت موازین بهداشتی و هتل‌داری راضی نبودم. این هتل رو بخاطر نظافت و بهداشت بسیار پایین و کادر نظافت غیر حرفه ای و اتاقهای کوچک و تاسیسات فرسوده نپسندیدم. به زحمت میشه به اسم مهمانسرای 2 ستاره یا حتی کمتر روش نظر گذاشت!!! خصوصا در شرایط فعلی که موازین بهداشتی مهم هستن
هتل خوبی بود .
رفتار کارکنان مودبانه بود ولی حرفه ای نبود. منوی صبحانه با وجود انتخاب محدود خوب بود. طراحی ساختمان هتل از لحاظ تقسیمات راحتی را برای مسافران در نظر نگرفته بود مثلا سرویسهای بهداشتی بالاخص سرویسهای ایرانی در طبقات بسیار تنگ بود. فکر میکنم برای اقامت خانوادگی و با بچه گزینه مناسبی نباشد. البته درجه هتل ۳ بود و امکاناتی بیش از این انتظار نمیرود. ضمن اینکه ما در یک کانکت روم اقامت داشتیم و نمیتوانم برای امکانات اتاقها و سوئیتها نظری بدهم.
بدترین هتلی بود که تا به حال رفته بودم.اتاق کوچک.رنگ دیوارها ریخته و دیوارها کثیف.یخچال خراب بود.سرویس بهداشتی اصلا شرایط خوبی نداشت.آینه زنگ زده بود و هیچ شباهتی به آینه نداشت. اتاق پنجره نداشت! و صبحانه بسیار مختصر بود!! و در کل بیشتر شبیه مهمان پذیرهای قدیمی بود و وقتی ما شکایت کردیم بهشون گفتن همینه که هست!!!
سلامبنظرم هتل تقریبا خوبی بود. تقریبا به اسکله نزدیک هست و از اونجایی که همه جا مثل کیش میشه ماشین پیدا کرد و رفت تقریبا همه جا رو از اینجا میتونی بری. هتل بهتر از این هم خیلی هست ولی اگر میخواهی اقتصادی سفر کنی تقریبا هتل خوبیه. سفر خوبی داشته باشیر و بهت خوش بگذره رزروشن تقریبا هیچ اطلاعات خوبی از گردشگری و مکانهای خوب نداره . روی اونا حساب باز نکنید و خودتون از قبل برنامه ریزی کنید.
دوست عزیز هتل های جزیره قشم تقریبا از لحاظ کیفیت فرقی ندارن باهم
امكانات بسيار ضعيف
هتل معمولي -صبحانه ساده كم ايتم
درود. ما ۵ نفر بودیم که سوییت ۵نفره رو رزرو کرده بودیم. امکانات و تمیزی در حددمتوسط بود. صبحونه خیلی محدود. برخورد پرسنل معمولی.
به علت اختلاف پرسنل آشپزخانه با مدیریت جدیدهتل دو روز اول صبحانه ای سرو نمی شد ودر در ضمن اتاق دو تخته ما بسیار کوچک وتنگ به حدی که سر و ته تخت به دیوار چسبیده بود با امکانات بسیار سطح پایین وضعیف
باتشکر از ایران هتل..این هتل را پیشنهاد نمیکنم برای سفر به قشم...بسیار دور از استانداردهای هتل بود
کمی قیمت ها بالاست ولی اتاق تمیز و خوبی دراختیار ما بود. من باز هم به این هتل میرم و به دوستانم هم پیشنهادش میکنم چون تمیزی اتاق برامون مهمه. اشکالش هم این هست که تا پاساژها نمیشه پیاده رفت و حتما باید با تاکسی رفت اما در کل هتل خوبی بود
در کل نسبت به سه ستاره بودن راضی بودم. مورد منفی که خیلی توی چشم بود، وقتی سفارش ناهار دادیم از بیرون غذا آوردن و با اینکه بشقاب روی میز ها بود غذا رو توی ظرف یک بار مصرف بهمون دادند و ما خودمون غذا رو توی بشقاب ریخیتم. بقیه موارد بد نبود
امکانات و تمیزی اتاق خوب بود اما صبحانه هتل خیلی محدود بود.
با تشکر ازایران هتل آنلاین من به اتفاق خانواده سه شب در این هتل اقامت داشتم به نسبت هتل سه ستاره ی داخلی خوب بود ولی ایراداتی هم داشت مثل نداشتن رستوران برای وعده های ناهار و شام ولی نزدیک بودنش به مرکز شهر از حسن هایش بود.
هتل از همه لحاظ خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیمیا 4 قشم

مهمانان هتل کیمیا 4 قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیمیا 4 قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیمیا 4 قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیمیا 4 قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیمیا 4 قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.