هتل خلیج فارس قشم

قشم، میدان علم وصنعت
2.8
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل خلیج فارس قشم

هتل ۳ ستاره خلیج فارس قشم با چشم اندازی منحصر به فرد که از آن ساحل زیبای بندر عباس در شب هنگام به وضوح قابل مشاهده است بهترین هتل جزیره قشم از نظر ستاره و رتبه بندی اتحادیه هتل داران است که در کنار دریا واقع شده و با چند قدم کوتاه در هتل می توانید دریا را حس نمایید. اتاق های این هتل به تمامی امکانات رفاهی و اقامتی مجهز است. هتل خلیج فارس قشم هتلی ساحلی می باشد و در کیلومتر ۵ ساحل بسیار زیبای شمالی قرار گرفته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل خلیج فارس قشم

ظرفیت 2 نفر

سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
717,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
717,000
تومان
28 دی
سه شنبه
717,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
717,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
717,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته - توئین
هتل یار
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
720,000
تومان
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
845,000
تومان
2 بهمن
شنبه
845,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
845,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
845,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
845,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
845,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
845,000
تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
720,000
تومان
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
720,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
845,000
تومان
2 بهمن
شنبه
845,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
845,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
845,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
845,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
845,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
845,000
تومان
دوتخته رو به دریا
علاءالدین
738,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
738,000
تومان
28 دی
سه شنبه
738,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
738,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
738,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دوتخته دبل
ای‌گردش
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
750,000
تومان
28 دی
سه شنبه
750,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
750,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
750,000
تومان
1 بهمن
جمعه
850,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
850,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
750,000
تومان
28 دی
سه شنبه
750,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
750,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
750,000
تومان
1 بهمن
جمعه
850,000
تومان
2 بهمن
شنبه
850,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
850,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
850,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
850,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
850,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
850,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
754,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
754,000
تومان
28 دی
سه شنبه
760,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
760,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
760,000
تومان
1 بهمن
جمعه
868,000
تومان
2 بهمن
شنبه
868,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
868,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
868,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
868,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
868,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
868,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 بهمن
جمعه
1,047,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,047,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,047,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,047,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,047,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,047,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,047,000
تومان
دو نفره دبل رو به دریا
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
850,000
تومان
2 بهمن
شنبه
850,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
850,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
850,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
850,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
850,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
850,000
تومان
سوئیت یک خوابه دونفره با دید دریا
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 بهمن
جمعه
1,242,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,242,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,242,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,242,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,242,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,242,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,242,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
825,000
تومان
2 بهمن
شنبه
825,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
825,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
825,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
825,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
825,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
825,000
تومان
دو تخته دابل رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,000,000
تومان
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
1,000,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,192,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,192,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,192,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,192,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,192,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,192,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,192,000
تومان
سوئست یک خوابه چهار نفره
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 بهمن
شنبه
1,250,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,250,000
تومان
سوئیت چهار نفره رو به دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه چهار تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
820,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
820,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
820,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,180,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,180,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,180,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,180,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,180,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,180,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,180,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره رو به دریا
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 بهمن
جمعه
1,250,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,250,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,250,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,250,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دوخوابه
هتل یار
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,220,000
تومان
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
1,220,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,400,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,400,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,400,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,400,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,400,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,400,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,400,000
تومان
سوئیت دوخوابه شش نفره
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,450,000
تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه خوابه شش نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دوخوابه دید دریا
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 بهمن
جمعه
1,450,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,450,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,450,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,450,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,450,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,450,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,450,000
تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته رو به دریا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 8 نفر

سوئیت سه خوابه
هتل یار
1,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,520,000
تومان
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
1,520,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,700,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,700,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,700,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,700,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,700,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,700,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,700,000
تومان
سوئیت سه خوابه هشت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
620,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
620,000
تومان
1 بهمن
جمعه
825,000
تومان
2 بهمن
شنبه
825,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
825,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
825,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
825,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
825,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
825,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

امکانات اتاق های هتل خلیج فارس قشم

اعلام حریق
گیم نت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
چايخانه سنتی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
پاركينگ
پارکینگ در هتل
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
Business Center
میزکار
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
صندوق امانات در لابی
اینترنت با سرعت بالا
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
رستوران بوفه
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن تشريفات
زمين تنيس
پينگ پنگ
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اجاره ماشين
جكوزی
كافی شاپ
خدمات خشکشویی
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
دمپایی
سشوار
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
حوله
خدمات تور
وسایل بدنسازی
تلفن در اتاق
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
روزنامه
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
غذای دریایی
ساحل اختصاصی
قایق‌سواری
امکانات ورزشی ابی
سالن ورزشی
فضای سبز
سشوار

آدرس هتل خلیج فارس قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل خلیج فارس قشم

(40 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت
نقاط ضعف:
موقعیت
نقاط قوت:
کنار ساحل بودن و محیط آرام و تمیز ساحلی برخورد و رسیدگی پرسنل خیلی خوب و رضایت بخش بود. فضای خوب و منظره دریا از محل رستوران محیط و اتاق هتل تمیز بود.
نقاط ضعف:
صبحانه کیفیت مناسبی نداشت. قدیمی بودن ساختمان هتل و تجهیزات آن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت ساحل اختصاصی برای شب نشینی و ... اتاقش تمیز بود
نقاط ضعف:
اصلا به قیمتش نمی ارزید اینترنت هم نداشت همش میگفتن درست میشه و نشد ایرانسل هم در اتاق هاش نت مناسبی نداشت رستوران تعطیل بود خیلی خیلی معمولی بود با اینکه دی ماه رفتم هوا بیرون عالی بود امااااااا هوای اتاق خیلیییی بد بود کولرش اصلا جواب نمی‌داد خواب شب رو زهر میکرد نسبت به قیمت این هتل دیگه انتخابم نیست
نقاط قوت:
متاسفانه هیچ نکته مثبت به غیرساحل نداشت
نقاط ضعف:
اتاق خیلی بو میداد تلویزیون کنترل نداشت ساعت دیواری نداشت روشنایی داخل اتاق بی نهایت کم بود صبحانهایکه باید گرمباشه بی نهایت سرد وبیات بود مثلا نمیرو اوردن مثل پلاسیک خشک وسردحتی میشد احتمال داد مال سری قبل نیمرو داشتن باشه درهر صورت حضورا چک شود بهتره
چیز خاصی نداره قدیمی و فرسوده هست خارج شهره و مابین قشم و درگهان هست .
نقاط قوت:
رفتار عالی و حرفه ای کارکنان هتل... ساحل اختصاصی... نظافت قابل قبول
نقاط ضعف:
رفتار عالی و حرفه ای کارکنان هتل... ساحل اختصاصی... نظافت قابل قبول
حتما بازم میرم
نقاط قوت:
ساحلی و کنار دریا
نقاط ضعف:
ساحلی و کنار دریا
نقاط قوت:
ساحل زیبا و تمیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
ساحل زیبا و تمیز بودن اتاق
نقاط قوت:
داشتن ساحل شنی اختصاصی
نقاط ضعف:
داشتن ساحل شنی اختصاصی
ملحفه ها کثیف و لک بود، دوش حمام خراب بود، صبحانه بی کیفیت و تنوع کم، اتاق ها قدیمی، فاصله تا سهر زیاد بود و پول تاکسی که از هتل به شهر برسیم نسبتا زیاد بود.. ولی با توجه به ساحل شنب اختصاصی هتل برای ۱ شب اقامت مناسب هست
از اول راه بگم : خیابان ورودی خاکی و خراب - شبیه به هتل نبود بلوک ها متروکه مثل خانه های سازمانی نظامی - از 80 واحد 8 واحد پر بود فکر کنم اونا هم سهمیه ای اومده بودن - درب ورودی اتاق خراب و مستعمل (فاقد امنیت) - سرویس بهداشتی بعد از 24 ساعت گرفت - شارژ اتاق فقط یک بطری آب معدنی فقط همون اول حتی برای 3 شب و هر چند نفر که باشی - داخل اتاق یک سینگ ظرفشویی گذاشتن اسمشو گذاشتن سوئیت - وای فا قطع - صبحانه فقط نان و پنیر و مربا آن هم (قانون من درآوربرای هر نفر فقط و فقط یک عد
ممنون بابت هتل
خوب
ساحل اختصاصی بود، اتاق تمیز بود، پرسنل خوش برخورد
نظافت ضعیف اتاقها و سرویس بهداشتی، سینک اتاق زنگ زده بود، موکت و کفپوش کثیف و بی کیفیت، کلا یک بطری آب روز اول تحویل دادند و گفتند برای بعدی باید هزینه پرداخت کنید که اون رو هم وقتی تقاضا دادیم تحویل ندادند و گفتند فراموش کردیم، اتاق 4 تخته 2 تا حوله بیشتر نداشت که باز هم درخواست دادیم گفتند می‌فرستیم اما ارسال نشد، و هتل بسیار فرسوده در حد هتل 1 ستاره. تنها نکته مثب ساحل اختصاصی و پارک بازی کودک بود البته پرسنل مودب بودن اما آموزش ندیده و سردر گم بخصوص پذیرش که 1 نفر باید جواب همه رو میداد که در توانشون نبود. رستوران هتل تعطیل بود و فقط صبحانه سرو میشد. اقامت رو در این هتل توصیه نمیکنم مگر اینکه علاقه به ساحل اختصاصی داشته باشید
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
خانه داری هتل صفر بود.لیوان و امکانات رفاهی نداشت
از برخورد کارکنان تا حدودی رضایت دارم. اما خدمات هتلینگ به نسبت قیمت اصلا مناسب نیست. خدمات در حد هتل 2 ستاره هست. ساحل مناسب سازی نشده اما محوطه و آلاچیق ها خوب هست.
هتلی با ویو عالی اما سرویس ضعیف
باتوجه به قیمت(تخفیف خورده)و امکانات یکی از بهترینها در قشم هست ساحل اختصاصی عالی بود و برای شنا کردن خوب بود اتاقی که من گرفتم رو به دریا بود و خوب بود البته سفر من کاری بود وتنها بودم ولی حتما با خانواده میرم چون با توجه به نزدیکی دریا و ساحل اختصاصی فکر میکنم خیلی بهشون خوش بگذره
کیفیت ‍‍خیلی بد صبحانه / عدم نظافت اتاق ها / ضد عفونی نکردن اتاق ها / روی تختی بالشت بسیار کثیف
سلام همه چی خوب بود نزدیکی به ساحل برای بچه دارها بسیار مناسب یه پارک کوچولو هم داره من دوباره همینجا میرم
با درود اتاق بزرگ و جادار بود.صبحانه و غذا بسیار خوب و ساحل برای شنا و استراحت بسیار عالی بود.فقط موقعیت هتل نسبت به شهر دور هست و حتما باید ماشین موجود باشه، برای میهمانهایی که با ماشین شخصی مسافرت میکنند بسیار ایده آل است.
هتل خوبی بود و در رابطه با اقامتم مشکلی نداشتم.
ببینید این هتل در جاده قشم درگهان قرار دارد و به دلیل نزدیکی به دانشگاه پیام نور این هتل رو انتخاب کردم ولی در کل نسبت به هتل ایران زمین و کیمیا که قبلا رفته بودم خوب بود تمیزی و کیفیت صبحانه و سرویس دهی نسبت به هتل های قشم که در کل کیفیت خوبی ندارند قابل قبول بود
سلام، روزتون به خیر...نسبت به بقیه ی پیشنهاداتی که تو قشم موجود هست واقعا از همه بهتر هست، اما خوب نسبت به تجربه ی هتل خیلی عادی و معمولی هست، نه خیلی خوب و نه خیلی بد... اما کلا به نظرم در رابطه با سفر قشم باید توقعتون رو از جای اقامت کمی پایین بیارین چون متاسفانه کلا کیفیت امکانات اینطوری پایین هست و فقط تمام سعیتونو بکنید که از طبیعت و هوای خارق‌العاده جزیره استفاده کنید 😊 و کلی خوش بگذره بهتون
خوب
عالی
ساحل کثیف بود
واقعا هتل درجه یک است و برخورد کارکنان بسیار عالی و بسیار تمیز
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده موقعيت هتل عالي
نقاط ضعف:
با توجه به اينكه هتل ساحل اختصاصي دارد كاش پلاژ براي خانم ها هم داشت
کارکنان خوش‌برخورد. امکانات متوسط هتل
هتل خلیج فارس برای کسایی که بچه دارن به خاطر ساحلی بودنش هتل خوبیه ولی به طور کلی میشه گفت متوسطه
در بدو ورود برخورد رزروشن هتل بسیار زشت و غیر حرفه ای بود با اینکه اتاق دوتخته گرفته بودم رزروشن اصرار بر دریافت مبلغ برای نفر دوم داشت نظافت و تمیزی اتاق در حد زیر خط فقر بود قیمت هتل اصلا با وضع موجود تناسبی ندارد پیشنهاد میکنم دستگاههایی که نسبت به ارایه ستاره به هتلها اقدام می‌کنند دیداری به صورت سرزده از این مثلا هتل داشته باشند به نظر بنده این مکان اصلا صلاحیت حتی یک ستاره هم ندارد
اول اینکه خود هتل میگفت که سه تاره هست از شهر فاصله داره و تنها نکته ای که به عنوان نقطه قوت ازش میشه نام برد ساحل اختصاصی اون بود که اون هم محوطه سازی خرابی داشت و اصلا برای شب نور پردازی نشده بود نظافت اتاق ها در حد معمولی بود کیفیت تخت ها و تشک ها واقعا پایین بود و مبلمان زوار دررفته ای داشت از صبحانه اش هم هیچ چیز نمی گم ساعت سرو غذا تا 9:30 گفته شده بود که از ساعت 9:10 همه چیز تموم شده بود البته همه چیز که از اول هم چیزی نداشتند نیمرو تخم مرغ آب پز عدسی و یه املت بد مزه یک مدل مربا خامه یک مدل پنیر گوجه فرنگی و خیار و به عنوان میوه هم پرتقال پرک شده قهوه به صورت پودر قهوه فوری بود (نسکافه) واقعا ناراضی هستم
کیفیت غذا و امکانات هتل ضعیف بود که می تونست بهتر ازین باشه.
نقاط قوت:
طرز برخورد عالی کارکنان رستوران و کیفیت غذای عالی ساحل اختصاصی با امکانات در حد هتل سه ستاره خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
تمیز نبودن موکت کف اتاق ها
هتلی ضعیف مخصوصا ساحل که محوطه اش شکسته و داغون بود.نمای ساختمون که سیمانی است چه داخل و چه بیرون.کسیکه دنبال یه جای لوکسه مثل من تو ذوقش میخوره.این هتل در واقع دو ستاره اس.غذای رستوران خوب بود و در حد سه ستاره.
نقاط قوت:
برخورد مناسب صبحانه استاندارد ساحل زیبا و دنج پارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانی در هیچ اتاقی سوراخ بودن سقف پارکینگ :(
متاسفم مه فريب چهار ستاره بودنشو خوردم
نقاط قوت:
برخورد مناسب کادر هتل ومهماندوست بودن کادر ..کنارساحل بودن هتل....
نقاط ضعف:
نیاز به امکانات بیشتر دارد..
برخوردکارکنان هتل خوب بود ولی داخل سوئیتها اصلا خوب نبود چون شیرآلات وسرویسها همگی قدیمی بودند وحتی سرویس فرنگی ایراد داشت که سرویس ایرانی هم داخل سوئیت نبود. ازنظرصبحانه هم ضعیف بود چون اگرساعت۸/۳۰به بعد دررستوران حاضرمیشدی اکثرموادغذایی به غیرازکره وپنیرو مربا تموم شده بود و متاسفانه جایگزین نمیکردن. درضمن اینترنت هم داخل سوئیت اصلا وصل نبود فقط داخل لابی نت وصل بود. درکل چون نزدیک ساحل بود کمی نقاط ضعف را میپوشاند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل خلیج فارس قشم

مهمانان هتل خلیج فارس قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل خلیج فارس قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل خلیج فارس قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل خلیج فارس قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل خلیج فارس قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.