هتل خلیج فارس قشم

قشم، میدان علم وصنعت
2.8
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران

معرفی هتل خلیج فارس قشم

هتل ۳ ستاره خلیج فارس قشم با چشم اندازی منحصر به فرد که از آن ساحل زیبای بندر عباس در شب هنگام به وضوح قابل مشاهده است بهترین هتل جزیره قشم از نظر ستاره و رتبه بندی اتحادیه هتل داران است که در کنار دریا واقع شده و با چند قدم کوتاه در هتل می توانید دریا را حس نمایید. اتاق های این هتل به تمامی امکانات رفاهی و اقامتی مجهز است. هتل خلیج فارس قشم هتلی ساحلی می باشد و در کیلومتر ۵ ساحل بسیار زیبای شمالی قرار گرفته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل خلیج فارس قشم

خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ای‌گردش
567,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
567,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
567,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
567,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
567,000
تومان
22 اسفند
جمعه
567,000
تومان
23 اسفند
شنبه
567,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
567,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
567,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
567,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
567,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
567,000
تومان
هتل یار
767,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
767,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
767,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
767,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
485,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
22 اسفند
جمعه
485,000
تومان
23 اسفند
شنبه
485,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
485,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
650,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
650,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دونفره روبه دریا
سوئیت یکخوابه دونفره روبه دریا
ای‌گردش
644,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
644,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
644,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
644,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
644,000
تومان
22 اسفند
جمعه
644,000
تومان
23 اسفند
شنبه
644,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
644,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
644,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
644,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
644,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
644,000
تومان
خلیج فارس-اتاق دوتخته روبه دریا
اتاق دوتخته روبه دریا
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
22 اسفند
جمعه
550,000
تومان
23 اسفند
شنبه
550,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
650,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
650,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
485,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
22 اسفند
جمعه
485,000
تومان
23 اسفند
شنبه
485,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
485,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
485,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
485,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
485,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
485,000
تومان
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
650,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
650,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
780,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
780,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
780,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
780,000
تومان
22 اسفند
جمعه
780,000
تومان
23 اسفند
شنبه
780,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
780,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
780,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
780,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
780,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
780,000
تومان
هتل یار
1,072,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,072,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,072,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,072,500
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه چهارنفره روبه دریا
سوئیت یکخوابه چهارنفره روبه دریا
هتل یار
767,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
767,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
767,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
767,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-سوئیت دوخوابه چهارنفره روبه دریا
سوئیت دوخوابه چهارنفره روبه دریا
هتل یار
1,072,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,072,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,072,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,072,500
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
خلیج فارس-سوئیت سه خوابه شش نفره
سوئیت سه خوابه شش نفره
ای‌گردش
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
940,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
940,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
940,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
940,000
تومان
22 اسفند
جمعه
940,000
تومان
23 اسفند
شنبه
940,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
940,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
940,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
940,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
940,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
940,000
تومان
هتل یار
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
1,300,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,300,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,300,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل خلیج فارس قشم

اعلام حریق
پارک کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
سالن همايش
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
تلويزيون LED در لابی
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
كافی شاپ
پارکینگ در هتل
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
Business Center
میزکار
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
جكوزی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران بوفه
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن تشريفات
زمين تنيس
پينگ پنگ
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اجاره ماشين
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ
حوله
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
خدمات تور
آسانسور
سشوار
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دمپایی
روزنامه
خدمات خشکشویی
سوئیت
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
فضای سبز
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
غذای دریایی
ساحل اختصاصی
قایق‌سواری
امکانات ورزشی ابی
سالن ورزشی
سشوار

آدرس هتل خلیج فارس قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل خلیج فارس قشم

(35 نظر)
نقاط قوت:
محیط ارام مکانی تمیز وسایل کافی قیمت مناسل
نقاط ضعف:
محیط ارام مکانی تمیز وسایل کافی قیمت مناسل
برای کسانیکه برنامه ریزی کنند تا زمان را از دست ندهند و کرایه راه با اسنپ یا غیره برایشان مشکلی نباشد مکان مناسبی است . البته اگر هتل ساحلی دیگری سراغ دارید از جهت مسافت و ارامش دو مکان را باهم مقایسه کنید بعد رزرو کنید .
ساحل اختصاصی بود، اتاق تمیز بود، پرسنل خوش برخورد
نقاط قوت:
من خیلی راضی بودم قیمت اتاق سوییت خیلی مناسب بود وامکانات واقعا خوب بود ساحل اختصاصی به نظرم نقطه قوت این هتل هست
نقاط ضعف:
من خیلی راضی بودم قیمت اتاق سوییت خیلی مناسب بود وامکانات واقعا خوب بود ساحل اختصاصی به نظرم نقطه قوت این هتل هست
ساحل اختصاصی وتجربه صبونه کنار دریا عالی بود اتاقهای تمیز با امکانات خوب
هتلی با ویو عالی اما سرویس ضعیف
نقاط قوت:
ندارم خدایی
نقاط ضعف:
ندارم خدایی
من اگر کلاهم بیفته اینجا دیگه نمیام بردارم اتاق هاشو که بوی نم میده صبحانه افتضاحی داره تخت که یورش پایین آنقدر دشکش خرابه نظافتش بد نیست خدایی من هیچ وقت دوست ندارم که همین جایی بمونم اصلا هم پیشنهاد نمیکنم به هیچ وجه
باتوجه به قیمت(تخفیف خورده)و امکانات یکی از بهترینها در قشم هست ساحل اختصاصی عالی بود و برای شنا کردن خوب بود اتاقی که من گرفتم رو به دریا بود و خوب بود البته سفر من کاری بود وتنها بودم ولی حتما با خانواده میرم چون با توجه به نزدیکی دریا و ساحل اختصاصی فکر میکنم خیلی بهشون خوش بگذره
کیفیت ‍‍خیلی بد صبحانه / عدم نظافت اتاق ها / ضد عفونی نکردن اتاق ها / روی تختی بالشت بسیار کثیف
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به دریا
سفر خوبی بود راضی بودم
نقاط قوت:
ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
ساحل اختصاصی
اقامت آرام و دلنشین
نقاط قوت:
موقعیت و ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
موقعیت و ساحل اختصاصی
سلام همه چی خوب بود نزدیکی به ساحل برای بچه دارها بسیار مناسب یه پارک کوچولو هم داره من دوباره همینجا میرم
با درود اتاق بزرگ و جادار بود.صبحانه و غذا بسیار خوب و ساحل برای شنا و استراحت بسیار عالی بود.فقط موقعیت هتل نسبت به شهر دور هست و حتما باید ماشین موجود باشه، برای میهمانهایی که با ماشین شخصی مسافرت میکنند بسیار ایده آل است.
هتل خوبی بود و در رابطه با اقامتم مشکلی نداشتم.
ببینید این هتل در جاده قشم درگهان قرار دارد و به دلیل نزدیکی به دانشگاه پیام نور این هتل رو انتخاب کردم ولی در کل نسبت به هتل ایران زمین و کیمیا که قبلا رفته بودم خوب بود تمیزی و کیفیت صبحانه و سرویس دهی نسبت به هتل های قشم که در کل کیفیت خوبی ندارند قابل قبول بود
سلام، روزتون به خیر...نسبت به بقیه ی پیشنهاداتی که تو قشم موجود هست واقعا از همه بهتر هست، اما خوب نسبت به تجربه ی هتل خیلی عادی و معمولی هست، نه خیلی خوب و نه خیلی بد... اما کلا به نظرم در رابطه با سفر قشم باید توقعتون رو از جای اقامت کمی پایین بیارین چون متاسفانه کلا کیفیت امکانات اینطوری پایین هست و فقط تمام سعیتونو بکنید که از طبیعت و هوای خارق‌العاده جزیره استفاده کنید 😊 و کلی خوش بگذره بهتون
خوب
عالی
ساحل کثیف بود
واقعا هتل درجه یک است و برخورد کارکنان بسیار عالی و بسیار تمیز
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده موقعيت هتل عالي
نقاط ضعف:
با توجه به اينكه هتل ساحل اختصاصي دارد كاش پلاژ براي خانم ها هم داشت
کارکنان خوش‌برخورد. امکانات متوسط هتل
هتل خلیج فارس برای کسایی که بچه دارن به خاطر ساحلی بودنش هتل خوبیه ولی به طور کلی میشه گفت متوسطه
در بدو ورود برخورد رزروشن هتل بسیار زشت و غیر حرفه ای بود با اینکه اتاق دوتخته گرفته بودم رزروشن اصرار بر دریافت مبلغ برای نفر دوم داشت نظافت و تمیزی اتاق در حد زیر خط فقر بود قیمت هتل اصلا با وضع موجود تناسبی ندارد پیشنهاد میکنم دستگاههایی که نسبت به ارایه ستاره به هتلها اقدام می‌کنند دیداری به صورت سرزده از این مثلا هتل داشته باشند به نظر بنده این مکان اصلا صلاحیت حتی یک ستاره هم ندارد
اول اینکه خود هتل میگفت که سه تاره هست از شهر فاصله داره و تنها نکته ای که به عنوان نقطه قوت ازش میشه نام برد ساحل اختصاصی اون بود که اون هم محوطه سازی خرابی داشت و اصلا برای شب نور پردازی نشده بود نظافت اتاق ها در حد معمولی بود کیفیت تخت ها و تشک ها واقعا پایین بود و مبلمان زوار دررفته ای داشت از صبحانه اش هم هیچ چیز نمی گم ساعت سرو غذا تا 9:30 گفته شده بود که از ساعت 9:10 همه چیز تموم شده بود البته همه چیز که از اول هم چیزی نداشتند نیمرو تخم مرغ آب پز عدسی و یه املت بد مزه یک مدل مربا خامه یک مدل پنیر گوجه فرنگی و خیار و به عنوان میوه هم پرتقال پرک شده قهوه به صورت پودر قهوه فوری بود (نسکافه) واقعا ناراضی هستم
نقاط قوت:
طرز برخورد عالی کارکنان رستوران و کیفیت غذای عالی ساحل اختصاصی با امکانات در حد هتل سه ستاره خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
تمیز نبودن موکت کف اتاق ها
کیفیت غذا و امکانات هتل ضعیف بود که می تونست بهتر ازین باشه.
هتلی ضعیف مخصوصا ساحل که محوطه اش شکسته و داغون بود.نمای ساختمون که سیمانی است چه داخل و چه بیرون.کسیکه دنبال یه جای لوکسه مثل من تو ذوقش میخوره.این هتل در واقع دو ستاره اس.غذای رستوران خوب بود و در حد سه ستاره.
نقاط قوت:
برخورد مناسب صبحانه استاندارد ساحل زیبا و دنج پارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانی در هیچ اتاقی سوراخ بودن سقف پارکینگ :(
متاسفم مه فريب چهار ستاره بودنشو خوردم
نقاط قوت:
برخورد مناسب کادر هتل ومهماندوست بودن کادر ..کنارساحل بودن هتل....
نقاط ضعف:
نیاز به امکانات بیشتر دارد..
برخوردکارکنان هتل خوب بود ولی داخل سوئیتها اصلا خوب نبود چون شیرآلات وسرویسها همگی قدیمی بودند وحتی سرویس فرنگی ایراد داشت که سرویس ایرانی هم داخل سوئیت نبود. ازنظرصبحانه هم ضعیف بود چون اگرساعت۸/۳۰به بعد دررستوران حاضرمیشدی اکثرموادغذایی به غیرازکره وپنیرو مربا تموم شده بود و متاسفانه جایگزین نمیکردن. درضمن اینترنت هم داخل سوئیت اصلا وصل نبود فقط داخل لابی نت وصل بود. درکل چون نزدیک ساحل بود کمی نقاط ضعف را میپوشاند
دیوارها نم زده بود كل اتاق پر از مورچه بود، تشك تخت خوب نبود ، و وقتي درخواست پودر مورچه كرديم ديگر خبري از كاركنان نبود نت بسيار ضعيف و فاصله دور از شهر داشت. در ضمن تمامي هتل ها بچه شش سال رو با تخت رايگان حساب ميكنن اما متاسفانه در این هتل هزینه زیادی دریافت میشه .
نقاط قوت: ساحلی بودن، منظره زیبا در اتاق‌های رو به دریا، ساحل اختصاصی و تمیز، اتاق‌های نسبتا بزرگ، وجود کیوسک گردشگری فعال و پاسخگو(یک روز ماشین کامل در اختیار گرفتیم با ماشین ون، راننده بسیار خوب و مودب، قیمت نسبتا منطقی‌)، رستوران بزرگ و کیفیت نسبتا مناسبنقاط ضعف: تمیزی و بهداشت "متوسط" اتاق ها،کف سرامیک اتاق ها، وجود "مگس"!!! به تعداد بسیار زیاد و وحشتناک در اتاق ، و عدم پاسخگویی و کمک پرسنل هتل برای رفع این مشکل، فاصله از مرکز شهر(حدود یک ربع)، تنوع بسیار کم در صبحانه در حد هتل سه ستاره....
هتل خوب و فضای آرامی و ساحل تمیزی داشت . نظافت اتاقها بیشتر شود
اقامتی به یاد ماندنی در محیط دلنشین.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل خلیج فارس قشم

مهمانان هتل خلیج فارس قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل خلیج فارس قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل خلیج فارس قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل خلیج فارس قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل خلیج فارس قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.