هتل خلیج فارس قشم

قشم، میدان علم وصنعت
2.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل خلیج فارس قشم

هتل ۳ ستاره خلیج فارس قشم با چشم اندازی منحصر به فرد که از آن ساحل زیبای بندر عباس در شب هنگام به وضوح قابل مشاهده است بهترین هتل جزیره قشم از نظر ستاره و رتبه بندی اتحادیه هتل داران است که در کنار دریا واقع شده و با چند قدم کوتاه در هتل می توانید دریا را حس نمایید. اتاق های این هتل به تمامی امکانات رفاهی و اقامتی مجهز است. هتل خلیج فارس قشم هتلی ساحلی می باشد و در کیلومتر ۵ ساحل بسیار زیبای شمالی قرار گرفته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل خلیج فارس قشم

خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
2 مهر
جمعه
170,000
تومان
3 مهر
شنبه
170,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
2 مهر
جمعه
170,000
تومان
3 مهر
شنبه
170,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
علاءالدین
131,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
131,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
131,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
131,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
142,000
تومان
2 مهر
جمعه
142,000
تومان
3 مهر
شنبه
142,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
142,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
142,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
142,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
142,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
142,000
تومان
ای‌گردش
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
234,000
تومان
2 مهر
جمعه
234,000
تومان
3 مهر
شنبه
234,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
234,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
234,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
234,000
تومان
خلیج فارس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
110,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
110,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
110,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
2 مهر
جمعه
140,000
تومان
3 مهر
شنبه
140,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
علاءالدین
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
110,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
110,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
110,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
142,000
تومان
2 مهر
جمعه
142,000
تومان
3 مهر
شنبه
142,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
142,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
142,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
142,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
142,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
142,000
تومان
هتل یار
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
110,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
110,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
110,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
2 مهر
جمعه
140,000
تومان
3 مهر
شنبه
140,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
ای‌گردش
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
194,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
194,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
194,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
194,000
تومان
2 مهر
جمعه
194,000
تومان
3 مهر
شنبه
194,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
194,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
194,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
194,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
194,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
194,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دونفره روبه دریا
سوئیت یکخوابه دونفره روبه دریا
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
195,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
195,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
195,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
2 مهر
جمعه
195,000
تومان
3 مهر
شنبه
195,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
ای‌گردش
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
264,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
264,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
264,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
2 مهر
جمعه
264,000
تومان
3 مهر
شنبه
264,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
خلیج فارس-اتاق دوتخته روبه دریا
اتاق دوتخته روبه دریا
هتل یار
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
2 مهر
جمعه
145,000
تومان
3 مهر
شنبه
145,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
علاءالدین
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
146,000
تومان
2 مهر
جمعه
146,000
تومان
3 مهر
شنبه
146,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
146,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
146,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
146,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
146,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
146,000
تومان
اقامت 24
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
2 مهر
جمعه
145,000
تومان
3 مهر
شنبه
145,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
ای‌گردش
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
219,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
219,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
2 مهر
جمعه
219,000
تومان
3 مهر
شنبه
219,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
219,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
219,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
219,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
219,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
219,000
تومان
خلیج فارس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
110,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
110,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
110,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
2 مهر
جمعه
140,000
تومان
3 مهر
شنبه
140,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
110,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
110,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
110,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
2 مهر
جمعه
140,000
تومان
3 مهر
شنبه
140,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
ای‌گردش
194,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
194,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
194,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
194,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
194,000
تومان
2 مهر
جمعه
194,000
تومان
3 مهر
شنبه
194,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
194,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
194,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
194,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
194,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
194,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه دو نفره توئین
سوئیت یکخوابه دو نفره توئین
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
130,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
130,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
130,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
2 مهر
جمعه
170,000
تومان
3 مهر
شنبه
170,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
علاءالدین
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
301,000
تومان
2 مهر
جمعه
301,000
تومان
3 مهر
شنبه
301,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
301,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
301,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
301,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
301,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
301,000
تومان
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
260,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
260,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
260,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
ای‌گردش
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
319,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
319,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
319,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
2 مهر
جمعه
319,000
تومان
3 مهر
شنبه
319,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت یکخوابه چهارنفره روبه دریا
سوئیت یکخوابه چهارنفره روبه دریا
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
160,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
160,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
160,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
2 مهر
جمعه
195,000
تومان
3 مهر
شنبه
195,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
علاءالدین
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
296,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
296,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
296,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
342,000
تومان
2 مهر
جمعه
342,000
تومان
3 مهر
شنبه
342,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
342,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
342,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
342,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
342,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
342,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت دوخوابه چهارنفره روبه دریا
سوئیت دوخوابه چهارنفره روبه دریا
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
295,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
295,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
295,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
2 مهر
جمعه
340,000
تومان
3 مهر
شنبه
340,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
هتل یار
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
295,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
295,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
295,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
2 مهر
جمعه
340,000
تومان
3 مهر
شنبه
340,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
خلیج فارس-سوئیت سه خوابه شش نفره
سوئیت سه خوابه شش نفره
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
280,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
280,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
280,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
2 مهر
جمعه
325,000
تومان
3 مهر
شنبه
325,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
علاءالدین
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
281,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
281,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
281,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
327,000
تومان
2 مهر
جمعه
327,000
تومان
3 مهر
شنبه
327,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
327,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
327,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
327,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
327,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
327,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
325,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
325,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
325,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
2 مهر
جمعه
325,000
تومان
3 مهر
شنبه
325,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
325,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
325,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
325,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
325,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
325,000
تومان
ای‌گردش
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
379,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
379,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
379,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
2 مهر
جمعه
379,000
تومان
3 مهر
شنبه
379,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان

امکانات اتاق های هتل خلیج فارس قشم

اعلام حریق
پارک کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
سالن همايش
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
تلويزيون LED در لابی
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
كافی شاپ
پارکینگ در هتل
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
Business Center
میزکار
پنجره
تلویزیون lcd
دسترسی به دریا
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
جكوزی
اینترنت با سرعت بالا
رستوران بوفه
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن تشريفات
زمين تنيس
پينگ پنگ
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اجاره ماشين
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ
حوله
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
خدمات تور
آسانسور
سشوار
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دمپایی
روزنامه
خدمات خشکشویی
سوئیت
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
میز بیلیارد
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
فضای سبز
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
غذای دریایی
ساحل اختصاصی
قایق‌سواری
امکانات ورزشی ابی
سالن ورزشی
سشوار

آدرس هتل خلیج فارس قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل خلیج فارس قشم

(37 نظر)
نقاط قوت:
داشتن ساحل اختصاصی
نقاط ضعف:
داشتن ساحل اختصاصی
نقاط قوت:
ساحل بسیار زیبا
نقاط ضعف:
ساحل بسیار زیبا
خیلی ساحل زیبا خیلی سوئیت بزرگ و خیلی محيط خوب
نقاط قوت:
دسترسیزعالی بی ساحلی بسیار تمیز و خلوت محیطی دنج و دور از حیاهو
نقاط ضعف:
دسترسیزعالی بی ساحلی بسیار تمیز و خلوت محیطی دنج و دور از حیاهو
نقاط قوت:
هیچ نقطه قوتی نداشت
نقاط ضعف:
هیچ نقطه قوتی نداشت
نقاط قوت:
وجود ساحل جهت شنا در مجاورت هتل رفتار محترمانه و مودبانه کارکنان هتل، خصوصا کارمندان خانه‌داری.
نقاط ضعف:
وجود ساحل جهت شنا در مجاورت هتل رفتار محترمانه و مودبانه کارکنان هتل، خصوصا کارمندان خانه‌داری.
بابت گم شدن کلید ساده اتاق ( و نه کارت، و نه کلید رمزی) مبلغ دویست هزار تومان خسارت دریافت کردند! بدلیل وجود کرونا و عدم وجود میز و صندلی، صبحانه بر روی تخت فنری معیوب صرف شد!
از اول راه بگم : خیابان ورودی خاکی و خراب - شبیه به هتل نبود بلوک ها متروکه مثل خانه های سازمانی نظامی - از 80 واحد 8 واحد پر بود فکر کنم اونا هم سهمیه ای اومده بودن - درب ورودی اتاق خراب و مستعمل (فاقد امنیت) - سرویس بهداشتی بعد از 24 ساعت گرفت - شارژ اتاق فقط یک بطری آب معدنی فقط همون اول حتی برای 3 شب و هر چند نفر که باشی - داخل اتاق یک سینگ ظرفشویی گذاشتن اسمشو گذاشتن سوئیت - وای فا قطع - صبحانه فقط نان و پنیر و مربا آن هم (قانون من درآوربرای هر نفر فقط و فقط یک عد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل
خیلی افتضاح بود سه شب رزرو داشتم دو شب اخرو لغو کردم مابقی مبلغ رو برنگردوندن مدیریت هم که خداخیرش بده یک هفته است میخام باهاش ارتباط بگیرم نمیتونم
ممنون بابت هتل
خوب
ساحل اختصاصی بود، اتاق تمیز بود، پرسنل خوش برخورد
نظافت ضعیف اتاقها و سرویس بهداشتی، سینک اتاق زنگ زده بود، موکت و کفپوش کثیف و بی کیفیت، کلا یک بطری آب روز اول تحویل دادند و گفتند برای بعدی باید هزینه پرداخت کنید که اون رو هم وقتی تقاضا دادیم تحویل ندادند و گفتند فراموش کردیم، اتاق 4 تخته 2 تا حوله بیشتر نداشت که باز هم درخواست دادیم گفتند می‌فرستیم اما ارسال نشد، و هتل بسیار فرسوده در حد هتل 1 ستاره. تنها نکته مثب ساحل اختصاصی و پارک بازی کودک بود البته پرسنل مودب بودن اما آموزش ندیده و سردر گم بخصوص پذیرش که 1 نفر باید جواب همه رو میداد که در توانشون نبود. رستوران هتل تعطیل بود و فقط صبحانه سرو میشد. اقامت رو در این هتل توصیه نمیکنم مگر اینکه علاقه به ساحل اختصاصی داشته باشید
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
خانه داری هتل صفر بود.لیوان و امکانات رفاهی نداشت
از برخورد کارکنان تا حدودی رضایت دارم. اما خدمات هتلینگ به نسبت قیمت اصلا مناسب نیست. خدمات در حد هتل 2 ستاره هست. ساحل مناسب سازی نشده اما محوطه و آلاچیق ها خوب هست.
هتلی با ویو عالی اما سرویس ضعیف
باتوجه به قیمت(تخفیف خورده)و امکانات یکی از بهترینها در قشم هست ساحل اختصاصی عالی بود و برای شنا کردن خوب بود اتاقی که من گرفتم رو به دریا بود و خوب بود البته سفر من کاری بود وتنها بودم ولی حتما با خانواده میرم چون با توجه به نزدیکی دریا و ساحل اختصاصی فکر میکنم خیلی بهشون خوش بگذره
کیفیت ‍‍خیلی بد صبحانه / عدم نظافت اتاق ها / ضد عفونی نکردن اتاق ها / روی تختی بالشت بسیار کثیف
سلام همه چی خوب بود نزدیکی به ساحل برای بچه دارها بسیار مناسب یه پارک کوچولو هم داره من دوباره همینجا میرم
با درود اتاق بزرگ و جادار بود.صبحانه و غذا بسیار خوب و ساحل برای شنا و استراحت بسیار عالی بود.فقط موقعیت هتل نسبت به شهر دور هست و حتما باید ماشین موجود باشه، برای میهمانهایی که با ماشین شخصی مسافرت میکنند بسیار ایده آل است.
هتل خوبی بود و در رابطه با اقامتم مشکلی نداشتم.
سلام، روزتون به خیر...نسبت به بقیه ی پیشنهاداتی که تو قشم موجود هست واقعا از همه بهتر هست، اما خوب نسبت به تجربه ی هتل خیلی عادی و معمولی هست، نه خیلی خوب و نه خیلی بد... اما کلا به نظرم در رابطه با سفر قشم باید توقعتون رو از جای اقامت کمی پایین بیارین چون متاسفانه کلا کیفیت امکانات اینطوری پایین هست و فقط تمام سعیتونو بکنید که از طبیعت و هوای خارق‌العاده جزیره استفاده کنید 😊 و کلی خوش بگذره بهتون
ببینید این هتل در جاده قشم درگهان قرار دارد و به دلیل نزدیکی به دانشگاه پیام نور این هتل رو انتخاب کردم ولی در کل نسبت به هتل ایران زمین و کیمیا که قبلا رفته بودم خوب بود تمیزی و کیفیت صبحانه و سرویس دهی نسبت به هتل های قشم که در کل کیفیت خوبی ندارند قابل قبول بود
خوب
عالی
ساحل کثیف بود
واقعا هتل درجه یک است و برخورد کارکنان بسیار عالی و بسیار تمیز
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده موقعيت هتل عالي
نقاط ضعف:
با توجه به اينكه هتل ساحل اختصاصي دارد كاش پلاژ براي خانم ها هم داشت
کارکنان خوش‌برخورد. امکانات متوسط هتل
هتل خلیج فارس برای کسایی که بچه دارن به خاطر ساحلی بودنش هتل خوبیه ولی به طور کلی میشه گفت متوسطه
در بدو ورود برخورد رزروشن هتل بسیار زشت و غیر حرفه ای بود با اینکه اتاق دوتخته گرفته بودم رزروشن اصرار بر دریافت مبلغ برای نفر دوم داشت نظافت و تمیزی اتاق در حد زیر خط فقر بود قیمت هتل اصلا با وضع موجود تناسبی ندارد پیشنهاد میکنم دستگاههایی که نسبت به ارایه ستاره به هتلها اقدام می‌کنند دیداری به صورت سرزده از این مثلا هتل داشته باشند به نظر بنده این مکان اصلا صلاحیت حتی یک ستاره هم ندارد
اول اینکه خود هتل میگفت که سه تاره هست از شهر فاصله داره و تنها نکته ای که به عنوان نقطه قوت ازش میشه نام برد ساحل اختصاصی اون بود که اون هم محوطه سازی خرابی داشت و اصلا برای شب نور پردازی نشده بود نظافت اتاق ها در حد معمولی بود کیفیت تخت ها و تشک ها واقعا پایین بود و مبلمان زوار دررفته ای داشت از صبحانه اش هم هیچ چیز نمی گم ساعت سرو غذا تا 9:30 گفته شده بود که از ساعت 9:10 همه چیز تموم شده بود البته همه چیز که از اول هم چیزی نداشتند نیمرو تخم مرغ آب پز عدسی و یه املت بد مزه یک مدل مربا خامه یک مدل پنیر گوجه فرنگی و خیار و به عنوان میوه هم پرتقال پرک شده قهوه به صورت پودر قهوه فوری بود (نسکافه) واقعا ناراضی هستم
کیفیت غذا و امکانات هتل ضعیف بود که می تونست بهتر ازین باشه.
نقاط قوت:
طرز برخورد عالی کارکنان رستوران و کیفیت غذای عالی ساحل اختصاصی با امکانات در حد هتل سه ستاره خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
تمیز نبودن موکت کف اتاق ها
هتلی ضعیف مخصوصا ساحل که محوطه اش شکسته و داغون بود.نمای ساختمون که سیمانی است چه داخل و چه بیرون.کسیکه دنبال یه جای لوکسه مثل من تو ذوقش میخوره.این هتل در واقع دو ستاره اس.غذای رستوران خوب بود و در حد سه ستاره.
نقاط قوت:
برخورد مناسب صبحانه استاندارد ساحل زیبا و دنج پارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانی در هیچ اتاقی سوراخ بودن سقف پارکینگ :(
متاسفم مه فريب چهار ستاره بودنشو خوردم
نقاط قوت:
برخورد مناسب کادر هتل ومهماندوست بودن کادر ..کنارساحل بودن هتل....
نقاط ضعف:
نیاز به امکانات بیشتر دارد..
برخوردکارکنان هتل خوب بود ولی داخل سوئیتها اصلا خوب نبود چون شیرآلات وسرویسها همگی قدیمی بودند وحتی سرویس فرنگی ایراد داشت که سرویس ایرانی هم داخل سوئیت نبود. ازنظرصبحانه هم ضعیف بود چون اگرساعت۸/۳۰به بعد دررستوران حاضرمیشدی اکثرموادغذایی به غیرازکره وپنیرو مربا تموم شده بود و متاسفانه جایگزین نمیکردن. درضمن اینترنت هم داخل سوئیت اصلا وصل نبود فقط داخل لابی نت وصل بود. درکل چون نزدیک ساحل بود کمی نقاط ضعف را میپوشاند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل خلیج فارس قشم

مهمانان هتل خلیج فارس قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل خلیج فارس قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل خلیج فارس قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل خلیج فارس قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل خلیج فارس قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.