هتل ژئو پارک قشم

قشم، اسکله شهید ذاکری
3.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ژئو پارک قشم

ژئو پارک-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
650,000
تومان
22 اسفند
جمعه
650,000
تومان
23 اسفند
شنبه
650,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
650,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
650,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
650,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
430,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ژئو پارک-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
399,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
399,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
399,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
589,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
589,000
تومان
22 اسفند
جمعه
589,000
تومان
23 اسفند
شنبه
589,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
589,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
589,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
589,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
589,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
400,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
400,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
400,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
22 اسفند
جمعه
550,000
تومان
23 اسفند
شنبه
550,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
ژئو پارک-اتاق دوتخته دبل روبه دریا
اتاق دوتخته دبل روبه دریا
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
650,000
تومان
22 اسفند
جمعه
650,000
تومان
23 اسفند
شنبه
650,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
650,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
650,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
650,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
687,000
تومان
22 اسفند
جمعه
687,000
تومان
23 اسفند
شنبه
687,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
687,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
687,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
687,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
687,000
تومان
ژئو پارک-اتاق سه تخته روبه جزیره
اتاق سه تخته روبه جزیره
اقامت 24
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
785,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
785,000
تومان
22 اسفند
جمعه
785,000
تومان
23 اسفند
شنبه
785,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
785,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
785,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
785,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
785,000
تومان
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
750,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
750,000
تومان
22 اسفند
جمعه
750,000
تومان
23 اسفند
شنبه
750,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
750,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
750,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
750,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
750,000
تومان
ژئو پارک-سوئیت یکخوابه سه نفره دریا
سوئیت یکخوابه سه نفره دریا
اقامت 24
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
745,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
745,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
745,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
951,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
951,000
تومان
22 اسفند
جمعه
951,000
تومان
23 اسفند
شنبه
951,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
951,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
951,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
951,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
951,000
تومان
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
750,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
750,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
750,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
950,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
950,000
تومان
22 اسفند
جمعه
950,000
تومان
23 اسفند
شنبه
950,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
950,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
950,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
950,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
950,000
تومان
ژئو پارک-اتاق چهارتخته روبه دریا
اتاق چهارتخته روبه دریا
اقامت 24
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
598,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
598,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
598,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
834,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
834,000
تومان
22 اسفند
جمعه
834,000
تومان
23 اسفند
شنبه
834,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
834,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
834,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
834,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
834,000
تومان
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 اسفند
یکشنبه
750,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
750,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
750,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
950,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
950,000
تومان
22 اسفند
جمعه
950,000
تومان
23 اسفند
شنبه
950,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
950,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
950,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
950,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
950,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ژئو پارک قشم

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات بیدار باش
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
مینی بار رایگان
سرویس حرم
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
كتابخانه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
مینی بار
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
اینترنت در اتاق
یخچال
اتاق چمدان
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
حوله
خدمات برای معلولین
اتاق سیگار
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
لابی
دمپایی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
غذای دریایی
اسکله
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
حمام

آدرس هتل ژئو پارک قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ژئو پارک قشم

(17 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل، صبحانه،
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل، صبحانه،
رفتار پرسنل خوب بود و صبحانه خوبی داشت و امکانات اتاق خوب بود، اتاق های رو به جزیره سر و صدا زیادی داشت حتی در شب.نظافت عمومی خوب بود ولی تمیز بودن سرویس خواب ضعیف بود. در کل خوب بود.
نقاط قوت:
نزدیک دریا دور از شلوغی
نقاط ضعف:
نزدیک دریا دور از شلوغی
خوب بود از هتل انتظار هایی که دارین حداقل هاشو داره ولی نباید انتظار یادی داشت معمولی خوب از 5 نمره 3 میگیره
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خوب بود.
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل خوب بود.
نقاط قوت:
نزديكي به ساحل و بازار
نقاط ضعف:
نزديكي به ساحل و بازار
در كل مسافرخونست نه هتل سه ستاره
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا تمیزی اتاق هنگام تحویل دسترسی سریع به بازار قدیم
نقاط ضعف:
نزدیکی به دریا تمیزی اتاق هنگام تحویل دسترسی سریع به بازار قدیم
توقع چیزی به نام هتل حتی در حد سه ستاره را نباید داشت.ولی در کل برای اقامت در قشم به دلیل اینکه اکثر زمانها بیرون از هتل هستیم .فقط برای خوابیدن بد نیست اون هم به علت تمیزی کلی البته نسبت به مبلغی که بابت اقامت پرداخت کرده ایم
نقاط قوت:
تمیزی اتاق،فضای باز اتاق، امکانات خوب، برخورد خوب کارکنان،نزدیک بودن به ساحل، نزدیک بودن به اسکله ذاکری،مجزا بودن سرویس بهداشتی و حمام در اتاق
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق،فضای باز اتاق، امکانات خوب، برخورد خوب کارکنان،نزدیک بودن به ساحل، نزدیک بودن به اسکله ذاکری،مجزا بودن سرویس بهداشتی و حمام در اتاق
به عنوان یک هتل سه ستاره واقعا خوب بود،در واقع می توان گفت فراتر از یک هتل سه ستاره بود
اسپلیت های اتاق ها دارای مد گرمایش نبوده و در فصل زمستان اتاق هایی که نور گیر نیستند هنگام شب بسیار سرد می باشد . شیر سرویس بهداشتی نیز آب گرم ندارد ! ولی موقعیت مکانی خوب بود . همچنین کیفیت غذا در وعده نهار و شام
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
کار رستوران با تاخیر انجام میشد
بسیار عالی. واسه قیمت پرداختی مناسبه
اتاق با ویو دریا،بسیار تمیز و راحت. نزدیک بازار قدیم.یک اقامت چهار روزه عالی رو داشتیم.صبحانه هتل معمولی بود اما در فضای خوبی سرو می شد ورفتار کارکنان هم بسیار بسیار عالی بود‌.حتما دفعه دیگه هم‌این هتل رو انتخاب میکنیم
خیلی تمیز بود راحت و کم سروصدا بود اتاق ها خوب و امکانات قابل قبولی داشتن رستوران خوبی داشت منوی صبحانه خیلی ضعیف و بدون تنوع بود داخل اتاق ها مودم بود ولی نت نداشت مدیریت تقریبا ضعیفی داشت
همه چی عالی بود
نقاط قوت:
پرسنل صمیمی و خوش اخلاق محیطی آرام و ساکت نزدیکی به اسکله و مراکز خرید امنیت
نقاط ضعف:
مشکل آب و سیفون سرویس بهداشتی عدم و جود سشوار و مسواک وجود سگ های ولگرد در محوطه پارکینگ عدم وجود سلیه بان برای اتومبیل ها
نقاط قوت:
رفتار محترمانه کارکنان هتل
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود ولی جای بهتر شدن داشت
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و دارای آشپزخانه بود. باز سازی و نو سازی شده بود.
نقاط ضعف:
پرسنل حرفه ای نبودند. کل هتل بوی نم داشت. ملحفه و حوله ها نیاز به وایتکس برای سفید شدن داشتند کف موکت بود و کثیف بود.
نقاط قوت:
هتل تمیز و مرتب و آرومی بود. از ۴ شب اقامتی که تو این هتل داشتیم بسیار راضی بودیم. پرسنل بسیار عالی و خونگرمی داشتن. هتل کنار اسکله ذاکری واقع شده که اگر تایم داشته باشین میتونید از اونجا به راحتی برید بندر عباس :) همچنین هتل با قیمت بسیار مناسب براتون تور تفریحی در نظر میگیره. ما با نفری ۸۰ هزار تومان تو یک روز دره ستارگان ، غار خربس ، جزایر ناز ، جنگل حرا ، جزیره هنگام رو گشتیم :) که اگه خودتون بخواین از بیرون این تور ها رو برین خیلی بیشتر از این باید هزینه کنید.
نقاط ضعف:
اگر بخواین خریداتون رو از مرکز شهر انجام بدین ، هتل یک مقدار از مرکز شهر فاصله داره و نمیتونین پیاده به مراکز خرید رفت و آمد کنید. فقط به بازار قدیم قشم نزدیک هست که اونم برای خرید چای و قهوه و شکلات مناسبه. پیشنهاد میکنم خریدای دیگتون رو از درگهان انجام بدید چون قیمت ها خیلی مناسب تره و از قشم تا درگهان با ماشین تقریبا ۴۰ دقیقه ای راه هست.
نقاط قوت:
تمیزی و کیفیت خوب غذا و رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن محوطه زیبا با امکانات خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ژئو پارک قشم

مهمانان هتل ژئو پارک قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ژئو پارک قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ژئو پارک قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ژئو پارک قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ژئو پارک قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.