هتل آوینا قشم

قشم، بلوار باهنر، هتل آوینا
-
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل آوینا قشم

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آوینا قشم

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته اکونومی پنجره رو به پاسیو
اقامت 24
3,317,415 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,317,415 تومان
8 مهر
شنبه
3,317,415 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,317,415 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,317,415 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,317,415 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,317,415 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,317,415 تومان
14 مهر
جمعه
3,317,415 تومان
15 مهر
شنبه
3,317,415 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,317,415 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,317,415 تومان
دو تخته دابل رو به پاسیو
اسنپ تریپ
3,372,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,372,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,372,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,372,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,372,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,372,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,372,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,372,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,372,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,283,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,283,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,283,000 تومان
اتاق دو تخته استاندارد
اقامت 24
3,417,415 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,417,415 تومان
8 مهر
شنبه
3,417,415 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,417,415 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,417,415 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,417,415 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,417,415 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,417,415 تومان
14 مهر
جمعه
3,417,415 تومان
15 مهر
شنبه
3,317,415 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,317,415 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,317,415 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
3,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,550,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,550,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,550,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,550,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,550,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,550,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,550,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,550,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,550,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,550,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
3,935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,935,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,935,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,935,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,935,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,935,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,935,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,935,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,935,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,935,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,935,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,935,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
3,940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,940,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,940,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,940,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,940,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,940,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,940,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,940,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,940,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,940,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,940,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,940,000 تومان
سوئیت یک خوابه دونفره رو به قلعه
اقامت 24
4,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
4,155,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,155,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,155,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,155,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,155,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,155,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,155,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,155,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,091,315 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,091,315 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,091,315 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رو به قلعه
اسنپ تریپ
4,159,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
4,159,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,159,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,159,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,159,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,159,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,159,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,159,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,159,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,159,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,159,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,159,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
4,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
4,045,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,045,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,045,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,045,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
4,045,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,045,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,045,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,201,950 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,201,950 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,201,950 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
4,046,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
4,046,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,046,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,046,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,046,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
4,046,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,046,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,046,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,046,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,046,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,046,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
5,675,350 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
5,675,350 تومان
8 مهر
شنبه
5,675,350 تومان
9 مهر
یکشنبه
5,675,350 تومان
10 مهر
دوشنبه
5,675,350 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
5,675,350 تومان
12 مهر
چهارشنبه
5,675,350 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
5,675,350 تومان
14 مهر
جمعه
5,675,350 تومان
15 مهر
شنبه
5,675,350 تومان
16 مهر
یکشنبه
5,675,350 تومان
17 مهر
دوشنبه
5,675,350 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
5,966,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
5,966,000 تومان
8 مهر
شنبه
5,966,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
5,966,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
5,966,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
5,966,000 تومان
15 مهر
شنبه
5,966,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
5,966,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
5,966,000 تومان

آدرس هتل آوینا قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آوینا قشم

(27 نظر)
نقاط قوت:
نو بودن آن
نقاط ضعف:
نو بودن آن
نقاط قوت:
رفتاروبرخوردعالی کارکنان
نقاط ضعف:
رفتاروبرخوردعالی کارکنان
همه چیزعالی بود
نقاط قوت:
پرسنل محترم سکوت و ارامش هتل ،ظاهر زیبا و شیک
نقاط ضعف:
پرسنل محترم سکوت و ارامش هتل ،ظاهر زیبا و شیک
قبلا اقامت داشتم و صد در صد دوباره انتخابم همین هتل خواهد بود عالی هستن
نقاط قوت:
مهربانی و احترام فوق العاده کارکنان نظافت خیلی عالی نوساز بودن و سالم بودن تجهیزات داخل شهر و نزدیک به همه امکانات شهری و نزدیک دریا صبحانه فوق العاده کافه تریا تخصصی عالی سکوت و آرامش عالی صاحب هتل انسان مهربان و مردم دوستی است
نقاط ضعف:
مهربانی و احترام فوق العاده کارکنان نظافت خیلی عالی نوساز بودن و سالم بودن تجهیزات داخل شهر و نزدیک به همه امکانات شهری و نزدیک دریا صبحانه فوق العاده کافه تریا تخصصی عالی سکوت و آرامش عالی صاحب هتل انسان مهربان و مردم دوستی است
اقامتی دلپذیر و آرام با کارکنان مهربان و مودب و امکانات عالی و سالم و تمیزی فوق العاده و حتما دفعه بعد هم همین هتل را انتخاب می کنم
نقاط قوت:
هتل تمیز و با پرسنل خیلی خوب،صبحانه عالی ،اتاق با کیفیت،،،
نقاط ضعف:
هتل تمیز و با پرسنل خیلی خوب،صبحانه عالی ،اتاق با کیفیت،،،
انتخاب این هتل بهترین انتخاب بود چون رسیدگی از هتل ۵ ستاره هم بهتر بود،ضمنا رضایت مهمان خیلی برایشان مهمه و مراقبند که نارضایتی پیش نیاید،،،👍👍👍👍
نقاط قوت:
باسلام ما به همراه خانواده برادرم ۱۳ الی ۱۸ فروردين در این هتل اقامت داشتیم، هیچ حرفی ندارم، فقط میتونم بگم فوق‌العاده، پرسنل از همه نظر عالی، صبحانه متنوع به همراه چایی کرک که طعمش عالی بود، کافی شاپ عمو فاضل حتما سر بزنید، غذاهای رستوران فوق‌العاده با کیفیت زیاد حرف زدم ببخشید، ولی اگه ۱۰۰ بارم به قشم برم، حتما میرم هتل اوینا قشم موفق باشید
نقاط ضعف:
باسلام ما به همراه خانواده برادرم ۱۳ الی ۱۸ فروردين در این هتل اقامت داشتیم، هیچ حرفی ندارم، فقط میتونم بگم فوق‌العاده، پرسنل از همه نظر عالی، صبحانه متنوع به همراه چایی کرک که طعمش عالی بود، کافی شاپ عمو فاضل حتما سر بزنید، غذاهای رستوران فوق‌العاده با کیفیت زیاد حرف زدم ببخشید، ولی اگه ۱۰۰ بارم به قشم برم، حتما میرم هتل اوینا قشم موفق باشید
فقط میتونم به همه پیشنهاد بدم، در این هتل اقامت داشته باشن
هتل بسيار تميز و راحت و صبحانه قابل قبول حتما پيشنهاد ميكنم
برخورد کارکنان پذیرش عالی. تمیزی اتاق خوب. تنوع و کیفیت صبحانه خوب.
با سلام ممنون از خدماتي كه در تاريخ ٢٣ ام فروردين ١٤٠١ به ما دادين همه چيز خوب و عالي
سفر ما در اسفند ۱۴۰۰انجام شدهمه چیز عالی بود موقعیت هتل ودسترسی به مرکز شهر عالی صبحانه عالی برخورد پرسنل هتل ونظافت هتل هم عالی بود حتما در اولین فرصت دوباره به این هتل سفر خواهم کرد.
سلام. اسفند ۱۴۰۰ در این هتل اقامت داشتیم. . نکات منفی: تعداد پرسنل کم بوده و سرعت سرویس دهی کند است از جمله در خدمات صبحانه و نیز تحویل اتاق که بسیار با تاخیر و حدود ساعت ۱۶ انجام شد. نکات مثبت: نوساز، تمیز، و شیک است. صبحانه قابل قبول در حد هتل ۴ ستاره بود
لوکیشن عالی
هتل خیلی خوبی بود و اتاق ها دید دریا دارد و بسیار زیباست. تاریخ اقامت ما با تاریخ تولد دختر و پسر دو قلوی ما همزمان بود و در روز تولدشان هتل با دادن پک هدیه اونها را شگفت زده کرد و برامون خیلی جالب و خاطره انگیز بود. ممنون🌹🌹🌹
هتلی بسیار تمیز، مدیریت عالی و کارکنان مسئولیت پذیر و صبحانه کامل. همه ی موارد در سطح یک هتل خوب و اقامتی دلچسب
همه چی عالی مخصوصا صبحانه
جا‌ دارد آیتم های صبحانه تقویت شود
هتل و برخورد پرسنل عالی و حرفه ای و صبحانه هم خوب بود، ولی رستوران هتل واقعا خیلی خیلی بد بود، تجربه ی یه بار فست فود و یه بار غذای دریایی از این رستوران و‌داشتیم‌که متاسفانه افتضاح بود!
بسیار عالی
اتاق ما سوییت بود. نوساز ، تمیز و باسلیقه بود. پرسنل هتل خوب بودند البته جا داشت که رسیدگی بیشتری انجام دهند و محترمانه تر رفتار کنند. محل هتل به اسکله نزدیک بود و پیاده می شد به آن جا رفت. امکانات داخل اتاق کافی و مناسب بود. ما یک وعده شام خوردیم که کیفیت خوبی داشت. صبحانه اش نسبت به هتل های دیگر در قشم خوب و متنوع بود. روی هم رفته جزو بهترین هتل های قشم است.
هتل خیلی خوبی بود..نو ساز و همه چیز عالی.. صبحانه خیلی خوب و دلچسبی داشت..پرسنل و کارکنان همگی بسیار خوش برخورد..فقط ما از رستوران یک بار استفاده کردیم خیلی باب میلمون نبود... ما یک هفته در آذر ۱۴۰۰ در این هتل اقامت داشتیم خیلی بهمون خوش گذشت..با تشکر از مدیریت هتل آوینا
در کل هتل خوبیه نسبت به هتلهای دیگه تو قشم بهتره ولی در مقایسه با هتلهای 5 ستاره کیش نه. تنوع صبحانه کم. هماهنگی reception جهت اخذ تاکسی سرویس هنگام برگشت به فرودگاه کمی ضعیف بود.
به مدت 5 شب به همراه همسرم و دخترم در هتل آوینا اقامت داشتیم، آرامش و احساس خوبی که مجموع امکانات هتل برای خانواده ما به ارمغان آورد به قدری روی دختر کوچیک 3ساله من تاثیر گذاشته که از من دوباره و دوباره با ادببات شیرین بچگونش میخواد مه بریم قشم هتل، متشکرم گروه عالی آوینا
هتل از نظر نظافت و تمیزی فوق العاده بود در حد هتل ۵ ستاره ولی تنوع صبحانه بسیار پایین بود و اینکه برای آب معدنی داخل اتاق پول میگرفتن که برام عجیب بود
بهترین هتل قشم
هتل خوبی بود برخورد پرسنل عالی بود و امکاناتش کافی بود منوی صبحانه هم رضایت بخش بود
هتل تمیز و مرتبی هست- به نسبت هتل‌هایی که در قشم هستند فکر کنم بهتر از بقیه هست- صبحانه خوب و متنوع و با کیفیت بود ولی جا داره که بهتر بشه مثلا نیمرو تقریبا سرد سرو میشد- در کل اقامت آرام و لذت بخشی بود
سلام. من به همراه همسر و دخترم در دی ماه 1400 در هتل آوینا اقامت داشتیم. به جرات می توانم بگویم یکی از بهترین هتل هاست. البته قطعا هر جایی ممکنه ضعفی داشته باشد که قابل چشم پوشی و یا رفع است.وجود پرسنل مودب و حرفه ای حضور در این هتل رو خوشایند می کند. در بدو ورود با نوشیدنی خنک ازما پذیرایی شد که در هتل های ایران welcome drinking کمتر دیده می شود. برای تحویل اتاق زمان خیلی کمی منتظر بودیم و در بدو ورود هم خودشان چمدان ها را تحویل گرفتند. اتاق ها تمیز و مرتب بود و سرویس چای و نسکافه روزانه به همراه یک اب معدنی بزرگ شارژ میشد و در اتاق چای ساز و سشوار هم بود. لاندری فعال بود و در صورت نیاز به شستشو و یا خشک کردن لباس ها می توانید به لاندری مراجعه کنید.همچنین در صورت درخواست اتو و میز اتو به فرموده خودشان در اختیارتان قرار می گرفت. شارژ و تمیزی روزانه به صورت دقیق و مرتب صورت می گرفت که کارمندان این بخش هم بسیار مودب و محترم بودند . صیحانه متنوع .و قابل قبول بود به همراه دو مدل شربت ؛چای، قهوه. آیتم ها معول شامل پیتزا سمبوسه چیز کیک شیرینی خرمایی،کنافه، کالباس، بندری یا سوسیس، خوراک، تخم مرغ، نیمرو، خامه و مربا،زیتون و .... بود. در خصوص صبحانه روز چهارشنبه که ما ساعت 9:30 مراجعه کرده بودیم دسر تک نفره و چیزکیک تمام شد که ظرفشان جمع اوری شد و مجدد شارژ نشد ولی روز پنج شنبه که مسافر بیشتر بود سریع شارژ شد بهتر بود وسط هفته هم این اتفاق میفتاده.ساعت صبحانه 7 الی 10 هست. مورد دیگر هم در مورد حوله هاست. بهتره در کاور قرار بگیره و بعد در اختیار مسافر قرار داده بشه تا در موردبهداشت اون اطمینان خاطر باشه. از لحاظ قیمتی هم خوب از هتل های دیگر قشم این هتل گران تر است. درکل ازهتل و امکانات کاملا راضی بودیم و پیشنهاد میدهم.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آوینا قشم

مهمانان هتل آوینا قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آوینا قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آوینا قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آوینا قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آوینا قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.