هتل آوینا قشم

قشم، بلوار باهنر، هتل آوینا
-
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل آوینا قشم

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آوینا قشم

ظرفیت 2 نفر

سوئیت یکخوابه دو نفره - ویو به قلعه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل رو به پاسیو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,240,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,240,000
تومان
اتاق دو تخته اکونومی رو به پاسیو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,079,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,079,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته رو به قلعه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه دو نفره - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
1,324,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,324,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دوخوابه چهار نفره - دبل +2سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

آدرس هتل آوینا قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آوینا قشم

(47 نظر)
نقاط قوت:
تميزي و بهداشت خوب و ادب كاركنان
نقاط ضعف:
كمبود امكانات در سرويس بهداشتي و گاهي بوي بد
نقاط قوت:
صبحانه خوب بهترین هتل قشم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
از لحاظ ظاهر و داخل اتاق ها عالی بود صبحانه بد نبود
نقاط ضعف:
پرسنل پذیرش افتضاح بودن از لحاظ رفتار و روابط اجتماعی ما تقریبا دو ساعت منتظر شدیم تا اتاقو تحویل بدن ۲/۵رسیدیم تا ۴/۵ با لحن بد و طلب کارانه به ما گفتن هنوز نظافت نشده و آماده نیست ‌!!!!!
نقاط قوت:
من این هتل رو با توجه به نظرات مسافران قبلی انتخاب کردم . در مورد اغلب هتلهای قشم نظرات منفی بسیاری وجود داره که خوشبختانه در مورد این هتل کمترین نظرات منفی وجود داشت. هتل از موقعیت مکانی خوبی برخوردار هست و دسترسی راحتی به بازار قدیم و اسکله ذاکری برای دسترسی به هرمز و بندر عباس داره. معماری مدرن ووسایل نو با توجه به نوساز بودن هتل داره صبحانه تنوع زیاد داره و منو روزانه تا حدی متغیر و متنوع هست اتاقهای ضلع جنوبی و شرقی هتل به خصوص در طبقات ۳ و ۴ دیدخوب و کاملی به دریا داره برخورد پرسنل عالی هست و بسیار کار راه انداز و بر خلاف بسیاری از هتلها رستوران هتل کیفیت فوق العاده خوبی داره و روم سرویس خوبی ارایه میده درکل به نظرم هتل خوبی هست و چهار ستاره هتل واقعی هست و ما از اقامتمون تو این هتل خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
دو تا نکته منفی که به ذهنم میرسه و امیدوارم مسولان هتل ببینند یکی استفاده از چراغای جشم الکترونیک در سرویس و ورودی اتاق هست که با توجه به شیشه ای بودن در سرویس ودیر خاموش شدن چراغ اذیت کننده بود و اگر اتوماتیک نبشه قطعا بهتره دیگری بحث تاکسی و ترانسفر هست که تو قشم بغضی ساعات آزارنده میشد و اگر هتل بتونه تعدادی تاکسی تامین کنه و یا قرارداد ببنده و هزینش رو هم دریافت کنه از بابت معطلی مسافرا به خصوص دم در و توخیابون خیلی ارزشمنده. نکته منفی دیگه ای نداره این هتل و حتما توصیه می کتم اینجارو
دقت بیشتر در نظافت و درخواست بیمار.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و مدیریت خوب بود، محیط تمیز و نوساز بود، رستورانش خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل و مدیریت خوب بود، محیط تمیز و نوساز بود، رستورانش خیلی خوب بود.
در مجموع نسبت به هزینه ای که پرداخت میشه امکانات خوبی داره، حتما پیشنهاد می کنم استفاده کنید.
نقاط قوت:
دو شب اقامت داشتم بسیار خوب بود، رفتار پرسنل و نظافت و خدمات عالی بود. فقط ای کاش خود هتل رستوران برای وعده نهارو شام داشت که از رستوران مجاور که کیفیت غذای مناسبی نداشت استفاده نمیشد.
نقاط ضعف:
دو شب اقامت داشتم بسیار خوب بود، رفتار پرسنل و نظافت و خدمات عالی بود. فقط ای کاش خود هتل رستوران برای وعده نهارو شام داشت که از رستوران مجاور که کیفیت غذای مناسبی نداشت استفاده نمیشد.
نقاط قوت:
بسیار تمیز ، برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
بسیار تمیز ، برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل و لابی مرتب بود
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل و لابی مرتب بود
عالی
سلام ما بصورت خانوادگی دو شب در این هتل اقامت داشتیم ، باید بگم که این هتل پرسنل حرفه ای و مودبی داشت بخصوص بخش پذیرش که آقا و خانومی بودن ، امکانات و تمیزی اتاق و هتل بسیار خوب بود ، صبحانه هم خوب بوداما جا داره که تنوع بیشتری داشته باشه ،کاش یه جایی برای خشک کردن لباس ها هم در اتاق تعبیه میشد هتل به اسکله و بازار قدیم نزدیک هست.. باتشکر از مدیریت و پرسنل محترم هتل آوینا که اوقات خوش و راحتی را برای ما فراهم کردن و سپاس از عوامل محترم ایران هتل...
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
خیلی تمیز بود
بسیارعالی هم از نظر کارکنان هم خود هتل و صبحانه خیلی خوب ومتنوع تاریخ سفر ما در شهریور ۱۴۰۰ بود سفر تفریحی با خانواده
خوب
ما تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ تا ۱۴۰۰/۶/۲۴ در این هتل اقامت داشتیم خیلی تشکر میکنم از مهمان نوازی پرسنل این هتل مخصوصا آقای ابتهاج و مدیریت این هتل ، هتل بسیار خوب و تمیز و سرویس به موقع و همچنین کیفیت صبحانه و رستوران در حد مطلوب بود و اگر بخواهم دوباره به قشم سفر کنم حتما مجدد این هتل را انتخاب خواهم کرد
رفتار بسيار عالي پرسنل. بسيار تميز و آراسته تنوع صبحانه خيلي كم بود همه چي خيلي سرد سرو ميشد. نيمرو از قبل درست شده بود و سرد بود. چاي تي بگ بود.
نقاط قوت:
همه چیز عالی . صبحانه خیلی خوب بود .رفتار پرسنل کاملا حرفه ای
نقاط ضعف:
ندارد
هتل خیلی خوبیه رفتار پرسنل عالی صبحانه خوب همه چیز مرتب و خوب بود رستوران یکم گرون بود و حجم غذاش کم بود اگر به امکانات هتل ، سالن ماساژ و استخر و ... هم اضافه میشد خوب بود
مودب و عالی
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
به غیر از رفتار مناسب کارکنان سایر مسائل در مناسب نیست
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و پذیرش و تمیز ومرتب بودن اتاق تنوع صبحانه خوب بود من دوشب در این هتل اقامت داشتم خیلی از همچی راضی بودم در سفر بعدی به قشم حتما همین هتل انتخاب من هستش واقعا همچی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
هتلى خوب و تميز با پرسنلى با ادب صبحانه قابل قبول و باكيفيت رزروشن حرفه اى نزديك اسكله پيشنهاد ميكنم در سرو صبحانه بدليل كرونا لوازم را بصورت پك شده ارائه دهند و صبحانه را خود پرسنل با رعايت پروتوكلهاى بهداشتى سرو كنند . باتشكر از مديريت و پرسنل هتل دركل عالى بود.
من و همسرم برای تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ در این هتل اقامت داشتیم.نوساز ، شیک ، پرسنل و پذیرش مودب و محترم ، غذای رستوران عالی و قیمت مناسب و .... ب نظر من بهترین هتل قشم ...
من به همراه همسر و دخترم ، ۵ شب در این هتل اقامت داشتم. دو زوج از دوستانم هم در دو اتاق دیگر. یعنی در مجموع ۳ اتاق .نکات مثبت: موقعیت مکانی خوبی داشت. بسیار تمیز است. یکی از تمیزترین هتل های جزیره قشم است و یک سر و گردن از تمام هتل های قشم بالاتر هست . کارمندان بسیار مودب دارد. صبحانه کامل و عالی دارد. اتاق ها بزرگ و عالی. وسايل خواب بسیار راحت.وای فای پر سرعت و خوب. نکات منفی: نظافت روزانه و سرویس اتاقها فراموش می شود. زباله اتاق ها روزانه تخلیه نمی شود. البته با چند بار پیگیری انجام می شود ، صدای خیابان در اتاق های یک طرف هتل شنیده می شود. لامپ سرویس بهداشتی و وردی اتاق اتومات است که خیلی اوقات ناخودگاه روشن می شود و مزاحم خواب شبانه هست
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود. حرفه ای و با اخلاق. صبحانه تنوعش قابل قبول بود. هتل و امکاناتش نو هست و خیلی استفاده نشده. مشکل آب گرم که کاربرهای دیگه گفتند وجود نداشت. در مجموع اگر بار بعد به قشم بیام این هتل انتخاب خوبیه.
نقاط ضعف:
بالکن و رخت آویز نداره. لباس ها رو نمیشه خشک کرد. تلویزیون IPTV نیست و معمولی هست اما توی سایت ذکر نشده. نسکافه که توی مینی بار می‌گذاشتند کیفیتش بد بود و علی رغم تذکر من اصلاح نشد. هتل هیچ نظرسنجی از مسافر انجام نمیده.
نقاط قوت:
تا تاریخ ۹۹.۱۲.۲۲ که من مسافر این هتل بودم تمیز و مرتب و نوساز برخورد عالی پرسنل صبحانه خوب و کامل موقعیت عالی هتل
نقاط ضعف:
فعلا تا تاریخ ۹۹.۱۲.۲۲ ندارد.
هتل آوینا ضعف هایی داشت از جمله صدای اتاق های مجاور که مشهود شنیده میشد. فاصله از مراکز خرید حدود ۲۰ دقیقه پیاده است. اگه براتون اهمیت داره هتل های نزدیکتری هم وجود داره (البته به بازار قدیم قشم نزدیک هست) . ولی در مقایسه با هتل های قشم سرویس دهی خوب، برخورد مناسب پرسنل، کیفیت غذای خوب و نظافت و نوساز بودن هتل حائز اهمیت بود. و تنوع صبحانه هم به نسبت مناسب بود.
اول که وارد شدم فک کردم مثل همه هتل ها باید اسم و مشخصات و رزرواسیونم رو بگم بعد تو سیستم چک کنن و کلی معطلی اما تا وارد شدم انگار ما رو میشناختن و منتظر ورودمون بودن با رفتار بسیار حرفه ای خیلی سریع چون خانمم بچه بقلش بود راهنماییش کردن سمت اتاق و من هم سریع مراحل رو انجام دادم و رفتم بالا فضای لابی شیک و تمیز با ورود به اتاق تمیزی و نو بودن وسایل نظرمون رو جلب کرد و خیالمون رو بابت اتاقمون راحت کرد اولش 4 شب گرفته بودیم و انقدر بهمون خوش گذشت که دو شب دیگه رزور کردیم، رستوران و صبحانه حرف نداشت غذای عالی و متنوع رفتار پرسنل تا اخرین روز همه با احترام و حرفه ای در کل هتل در حد 5ستاره بود از همه نظر به مراکز خرید هم که خیلی نزدیک بود
نقاط قوت:
بهداشت نظافت رفتار محترمانه آرامش متریال باکیفیت
نقاط ضعف:
یخچال خالی بود اتوبخار نداشت
هتلی نوساز و بسیار تمیز با صبحانه خیلی خوب برخورد کارکنان هتل خوب بود به مراکز خرید هم تقریبا نزدیک بود در کل هتل خیلی خوبی بود..
نقاط قوت:
منظم تمیز مودب
نقاط ضعف:
هیچی
هتل بسیارخوبی برای یه سفر خانوادگی است.
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی عالی به بافت قدیم، جدید و ساحل تمیز و نو بودن وسایل و اطاق ها- تنوع خوب صبحانه-
نقاط ضعف:
با توجه به اینکه درخواست برای پک صبحانه ، موضوعی معمولی در هتل ها میباشد،، روز قبل ار بازدید از جزیره هرمز که باید هتل را ۶ صبح ترک میکردیم، درخواست بسته صبحانه داشتم که مسوول پذیرش اعلام کرد ؛ پرسنل رستوران هتل را ترک و امکان اجابت این خواسته وجود ندارد
رستوران جهت نهار و شام راه اندازی نشده بود فشار آب کم و زیاد میشد
نقاط قوت:
_هتلی نوساز و مدرن -صبحانه خوب -در مقایسه با هتل های دیگر استاندارد بالاتری دارد
نقاط ضعف:
ندارد
یکی از بهترین هتل‌هایی که تاحالا توشون اقامت داشتم رفتار کارکنان حرفه‌ای مودبانه و عالی بود فضای هتل بسیار شیک و تمیز بود بعضی روزها هم برای پذیرایی داخل لابی قهوه و حلوای خوشمزه‌ای میذاشتن اتاق‌ها تمیز و عالی بود من یکروز صبحانه هتل رو رسیدم بخورم که خیلی خوب بود دسترسیش هم خوبه تا مجتمع تجاری سیتی سنتر با ماشین ۵ دیقه راهه و تا اسکله ذاکری برای رفتن به هرمز ۲-۳ دیقه خود بومی‌های اونجا هم میگن که بهترین هتل قشمه خیلی از اقامت توی این هتل لذت بردم و تجربه سفرم به قشم رو لذت بخش تر کرد
هتل نوساز با طراحی مناسب که میشه بهش هتل گفت ( در مقابل تعداد زیادی از ساختمون های مسکونی کم کیفیت توی قشم که اسمشون رو هتل گذاشتن) تخت خواب عالی، موکت کف اتاق عالی، پرده و مبلمان عالی. کاغذ دیواری و تاسیات اتاق بسیار با کیفیت کار شدن، صبحانه خیلی خوب به نظر من به جای هزینه کمتر واسه رزرو هتل سه ستاره که بعید میدونم ازش خوشتون بیاد با یه مقدار هزینه بیشتر این هتل رو تجربه کنید. حتی اگه لازم باشه تعداد روز کمتری رو توی قشم بگذرونید.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
لوازم حمام از جمله ژیلت نداشتند
کارکنان با ادب و تمیز
نقاط قوت:
پرسنل کاملا حرفه‌ای دیزاین عالی نظافت عالی تنوع صبحانه و مناسب برای تمام سلیقه‌ها
نقاط ضعف:
هنوز رستوران و کافی شاپ آماده نشده‌اند ولی غذا و ... رو ازبیرون براتون تهیه میکنن که کیفیت خوبی داره
نقاط قوت:
بسیار تمیز و نوساز تمیزی سرویس های بهداشتی برخورد عالی پرسنل و پذیرش
نقاط ضعف:
طراحی اشتباه در سرویس و حمام که نسبت به نکات مثبت هتل قابل گذشت است
از نظر نظافت و برخورد پرسنل خیلی خوب بود و صبحانه عالی بود ولی متاسفانه مشکل آب گرم داشت و بعد از۳، ۲ دقیقه آب یخ می کرد و اینکه رستوران هم هنوز به بهره برداری نرسیده بود که کار رو سخت کرده بود.
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل تمیزی و نظافت هتل و تازه تاسیس بودن هتل
نقاط ضعف:
صبحانه خوب بود ولی میتونست متنوع تر باشه
نقاط قوت:
هتل نوساز با ظاهر اتاقهاي زيبا و بزرگ و شيك به همراه ميزباني خوب پرسنل
نقاط ضعف:
همه چيز خوب بود و نكته منفي نداشت
نقاط قوت:
تميزي سرويس دهي خوب رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه كاملا ضعيف و ناقص
نقاط قوت:
برخورد مناسب و حزفه ای پرسنل آرام بخش بودن محیط پاکیزگی و سرویس سریع و مناشب موقعیت مکانی و دسترسی آسان صبحانه بسیار عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
هتل بسیار شیکیه هم لابی و هم اتاق هاش ، رفتار پرسنل خیلی خوبه، با اینکه کرونا بود ولی صبحانش هم خوب بود ما سوییت دو خوابه گرفتیم و به نظرم با تخفیف ۲۴ درصد که داشتیم مفت بود، سوییتمون هم خیلی جادار بود و مبل هاش هم تخت می شد، اتاقمون ویو دریا داشت که عالی بود
نقاط ضعف:
هنوز لاندری و رستورانش افتتاح نشده، نمای هتل شیک نیست و در نگاه اول فکر می کنید هتل خوبی نیست ولی عالی بود، در دستشویی چوبی نیست و شیشه ماته و امکان بیرون امدن صدا رو داشت، چراغ دستشویی اتوماته و ۵ دقیقه بعد خاموش میشه که برای اتاق های مستر نورش در شب ازار دهنده میشد،شیشه های پنجره از بیرون تمیز نبود و ویو دریا رو خراب کرده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آوینا قشم

مهمانان هتل آوینا قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آوینا قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آوینا قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آوینا قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آوینا قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.