هتل آوینا قشم

قشم، بلوار باهنر، هتل آوینا
-
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل آوینا قشم

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آوینا قشم

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل اکونومی رو به پاسیو
ایران هتل آنلاین
982,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
982,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
982,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
982,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
982,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
982,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
982,000
تومان
4 شهریور
جمعه
982,000
تومان
5 شهریور
شنبه
982,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
982,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
982,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
982,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,110,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,110,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,110,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,200,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,200,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,200,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,200,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,200,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,200,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,200,000
تومان
اتاق دو تخته استاندارد
اقامت 24
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,110,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,110,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,110,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,110,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,110,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,110,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,110,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,110,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,110,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,110,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,110,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,110,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,110,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,110,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,110,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,110,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,110,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,110,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,110,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,110,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,110,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,110,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,362,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,362,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,362,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,362,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,362,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,362,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,362,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,362,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,362,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,362,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,362,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,362,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
1,362,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,362,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,362,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,362,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,362,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,362,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,362,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,362,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,362,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,362,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,362,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,362,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,362,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,362,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,362,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,362,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,453,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,453,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,453,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,453,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,453,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,453,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,453,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,453,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رو به قلعه
اسنپ تریپ
1,529,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,529,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,529,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,529,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,668,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,668,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,668,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,668,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,668,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,668,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,668,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,668,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر رو به قلعه
ایران هتل آنلاین
1,529,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,529,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,529,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,529,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,529,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,529,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,529,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,529,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,529,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,529,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,529,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,529,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره رو به قلعه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
1,529,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,529,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,529,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,529,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,529,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,529,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,529,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,529,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,529,000
تومان
اتاق دو تخته اکونومی رو به پاسیو
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
982,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
982,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
982,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
982,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
982,000
تومان
4 شهریور
جمعه
982,000
تومان
5 شهریور
شنبه
982,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
982,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
982,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
982,000
تومان
دو تخته دابل رو به پاسیو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
982,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
982,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,049,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,049,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,049,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,049,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,049,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,049,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,049,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,049,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,269,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,269,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,269,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,348,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,348,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,348,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,348,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,348,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,348,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,348,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,348,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,269,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,269,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,269,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,269,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,269,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,269,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,269,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,269,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,269,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,269,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,269,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,269,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,269,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,269,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,269,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,269,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,269,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,269,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,269,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,269,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,269,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,269,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,269,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,982,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,982,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,982,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,982,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
2,086,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
2,086,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
2,086,000
تومان
4 شهریور
جمعه
2,086,000
تومان
5 شهریور
شنبه
2,086,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
2,086,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
2,086,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
2,086,000
تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,982,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,982,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,982,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,982,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,982,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,982,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,982,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,982,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,982,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,982,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,982,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,982,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
1,982,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,982,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,982,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,982,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,982,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,982,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,982,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,982,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,982,000
تومان

آدرس هتل آوینا قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آوینا قشم

(56 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب، نظافت، صبحانه عالی
نقاط ضعف:
تشک تخت باعث کمردرد میشه، خانه داری کم سر میزد و شارژ آب معدنی، شامپو کم میشد یعنی پرسیده نمیشد
نقاط قوت:
نظافت اتاق و راهروها . غذای با کیفیت . رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت اتاق و راهروها . غذای با کیفیت . رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
هتل نوساز و بسیار تمیز و مدرن پرسنل خون گرم و خوشرو تنها هتلی بود که در قشم رفتم و راضی بودم دسترسی ۱۰۰ متری به بازار قدیم قشم دسترسی ۳۰۰ متری به اسکله برای رفتن به جزایر دسترسی ۸۰۰ متری به بازار ماهی فروش ها دسترسی ۱۰۰۰ متری به رستوران ها از نظر جغرافیای واقعا جی مناسبی هست در قشم به دنبال ستاره دار بودن هتل نگردید تنها به نوساز بودن و تمیز بودن توجه کنید
نقاط ضعف:
هتل نوساز و بسیار تمیز و مدرن پرسنل خون گرم و خوشرو تنها هتلی بود که در قشم رفتم و راضی بودم دسترسی ۱۰۰ متری به بازار قدیم قشم دسترسی ۳۰۰ متری به اسکله برای رفتن به جزایر دسترسی ۸۰۰ متری به بازار ماهی فروش ها دسترسی ۱۰۰۰ متری به رستوران ها از نظر جغرافیای واقعا جی مناسبی هست در قشم به دنبال ستاره دار بودن هتل نگردید تنها به نوساز بودن و تمیز بودن توجه کنید
هتل اروم و تمیز به همراه داکت اسپیلت مدرن که هوای سوییت رو کاملا یکنواخت و مطبوع میکنه صبحانه تنوع خوبی داشت سمبوس هاش بسیار خوشمزه بودن حتما پیشنهاد میکنم میل بفرمایید
نقاط قوت:
تمیز بود پارکینگ مناسب آسانسور راحت سکوت و آرامش عالی بود صبحانه عالی بود پذیرش مهمان زودانجام شد تصفیه هم زود انجام شد
نقاط ضعف:
تمیز بود پارکینگ مناسب آسانسور راحت سکوت و آرامش عالی بود صبحانه عالی بود پذیرش مهمان زودانجام شد تصفیه هم زود انجام شد
برای دفعه بعد هم ۱۰۰ درصد استفاده میکنم
نقاط قوت:
وسایل هتل مثل تخت و..نو و تمیز و راحت، صبحانه عالی و متنوع، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
وسایل هتل مثل تخت و..نو و تمیز و راحت، صبحانه عالی و متنوع، برخورد خوب کارکنان
دو شب اقامت خوب و بی دردسر
نقاط قوت:
برخورد بسیار صمیمی کارکنان آرامش حاکم بر هتل نظافت عالی و…
نقاط ضعف:
برخورد بسیار صمیمی کارکنان آرامش حاکم بر هتل نظافت عالی و…
نقاط قوت:
قبلا که تازه افتتاح شده بود عالی بود ولی متاسفانه الان اصلا خوب نیست
نقاط ضعف:
قبلا که تازه افتتاح شده بود عالی بود ولی متاسفانه الان اصلا خوب نیست
اول که افتتاح کرده بودن عالی بود ولی واقعا الان اصلا خوب نبود ۲ تا اطاق به ما دادن هر دو بوی خیلی بدی میداد و بعد از چند بار گفتن اطاق رو عوض کردن
نقاط قوت:
تمیزی هتل صبحانه خوب محیط داخلی زیبا
نقاط ضعف:
یکم قیمت توی تعطیلات بالا بود آب مصرفی سرویس ها گرم نبود
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود برخورد پرسنل خوب صبحانه ها خوب اتاق خوب
نقاط ضعف:
تنها نکته قابل مشاهده کم بودن فشار آب سرویس ها
هتل خیلی خوبی بود و اتاق ها دید دریا دارد و بسیار زیباست. تاریخ اقامت ما با تاریخ تولد دختر و پسر دو قلوی ما همزمان بود و در روز تولدشان هتل با دادن پک هدیه اونها را شگفت زده کرد و برامون خیلی جالب و خاطره انگیز بود. ممنون🌹🌹🌹
نقاط قوت:
نظم و برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم تنوع و کیفیت نامناسب صبحانه عدم دقت خانه داری در شارژ آب و تعویض حوله ها عدم توجه رزرواسیون به شرایط اتاق های رزرو شده علیرغم پیگیری و چندین بار تماس باز هم اتاقها با درخواست ما متفاوت بود
همه چی عالی مخصوصا صبحانه
جا‌ دارد آیتم های صبحانه تقویت شود
نقاط قوت:
هتل نوساز و مرتب و تمیزی بود. و واقعا با استانداردهای ایران در حد یک هتل ۴ ستاره همخوانی داشت. ما یک اتاق ۳ تخته رزرو کردیم و یک سوئیت استاندارد یک تخته که هردو اتاق خوب بود، البته سوئیت بهتر بود، هم از نظر اندازه هم ویوی بیرون.من چند سال پیش که به قشم اومدم، حتی یک هتل تمیز با استاندارد شهرهای بزرگ وجود نداشت و همیشه توصیه می شد که به دنبال اقامتگاه باشیم، اما به نظرم در هتل آوینا می توانستید از تمیزی و مرتب بودن همه چیز مطمئن باشید. پرسنل بسیار گرم و صمیمی بودند، کیفیت غذای فست فودی هتل مخصوصا پیتزا خیلی خوب بود، صبحانه قابل قبولی داشت و بعضی اقلام صبحانه مثل شیرینی های محلی در هر چهار روزی که ما بودیم تغییر می کرد و این خیلی خوب بود. با اینکه عید بود و تمام اتاق های هتل پر بود احساس شلوغی و بی نظمی نداشتیم، سال تحویل هم برای همه مهمان ها دعوتنامه برای شرکت در مراسم هتل در لابی فرستادند که شامل اجرای زنده موسیقی محلی بود و حس خوبی برای همه مسافران ایجاد می کرد. این هتل را قطعا به همه مسافران قشم پیشنهاد می دهم.
نقاط ضعف:
۱) گاهی کمی بوی فاضلاب در سرویس بهداشتی احساس می شد که البته من فکر می کنم این مشکل در تمام قشم وجود دارد. ۲) کافه به صورت ۲۴ ساعته باز نبود، مثلا بین ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ بسته بود. ۳) سیستم اتوماتیک روشن شدن چراغ در راهرو ورودی اتاق خوب نیست و پیشنهاد می شود که به سیستم دستی تغییر پیدا کند، مخصوصا روشن شدن اتوماتیک راهرو در زمان استفاده سرویس بهداشتی در شب بی معنی است.
هتل و برخورد پرسنل عالی و حرفه ای و صبحانه هم خوب بود، ولی رستوران هتل واقعا خیلی خیلی بد بود، تجربه ی یه بار فست فود و یه بار غذای دریایی از این رستوران و‌داشتیم‌که متاسفانه افتضاح بود!
بسیار عالی
نقاط قوت:
بسیار تمیز هست و پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد هستند تنوع صبحانه خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
امکانات ورزشی و سالن ماساژ نداره و بهتر هست که اضافه بشه .کیفیت غذای دریایی رستوران معمولی بود
نقاط قوت:
هتلی نوساز و بسیار تمیز با پرسنلی بسیار خوشرو و خوش برخورد❤????، همراه با فضا و دکوراسیونی بسیار بسیار زیبا و بجا و درست???? منو و کیفیت صبحانه بسیار عالی ‌ .کیفیت کافی شاپ و رستوران بسیار دلپذیر و همه چیز فراهم و محیا تا همه میهمانان اقامت خوش و خاطره انگیزی رو در این هتل تجربه کنند‌ از نظر من بهترین هتل جزیره قشم ، آوینا می باشد.
نقاط ضعف:
هيچ مورد یا نکته منفی مشاهده نشد.
اتاق ما سوییت بود. نوساز ، تمیز و باسلیقه بود. پرسنل هتل خوب بودند البته جا داشت که رسیدگی بیشتری انجام دهند و محترمانه تر رفتار کنند. محل هتل به اسکله نزدیک بود و پیاده می شد به آن جا رفت. امکانات داخل اتاق کافی و مناسب بود. ما یک وعده شام خوردیم که کیفیت خوبی داشت. صبحانه اش نسبت به هتل های دیگر در قشم خوب و متنوع بود. روی هم رفته جزو بهترین هتل های قشم است.
هتل خیلی خوبی بود..نو ساز و همه چیز عالی.. صبحانه خیلی خوب و دلچسبی داشت..پرسنل و کارکنان همگی بسیار خوش برخورد..فقط ما از رستوران یک بار استفاده کردیم خیلی باب میلمون نبود... ما یک هفته در آذر ۱۴۰۰ در این هتل اقامت داشتیم خیلی بهمون خوش گذشت..با تشکر از مدیریت هتل آوینا
در کل هتل خوبیه نسبت به هتلهای دیگه تو قشم بهتره ولی در مقایسه با هتلهای 5 ستاره کیش نه. تنوع صبحانه کم. هماهنگی reception جهت اخذ تاکسی سرویس هنگام برگشت به فرودگاه کمی ضعیف بود.
به مدت 5 شب به همراه همسرم و دخترم در هتل آوینا اقامت داشتیم، آرامش و احساس خوبی که مجموع امکانات هتل برای خانواده ما به ارمغان آورد به قدری روی دختر کوچیک 3ساله من تاثیر گذاشته که از من دوباره و دوباره با ادببات شیرین بچگونش میخواد مه بریم قشم هتل، متشکرم گروه عالی آوینا
هتل از نظر نظافت و تمیزی فوق العاده بود در حد هتل ۵ ستاره ولی تنوع صبحانه بسیار پایین بود و اینکه برای آب معدنی داخل اتاق پول میگرفتن که برام عجیب بود
نقاط قوت:
نوساز بودن به خاطر همجواری با مصلی و دو مسجد محلی بسیار نزدیک از پنج وعده اذان بلند و نماز اول وقت لذت بردم
نقاط ضعف:
پرسنل غیر حرفه ای و عجول و بسیار جوان و بی تجربهصبحانه کاملا تکراری و تنوع در روزها نداردغذای رستوران وحشتناک و بی کیفیت و گرانخدمات خانه داری ضعیف با تاخیر چندساعتهتل از هیچ طرفی هیچ ویو نداره و پشت بام خانه های محلی قابل رویته فقطتاکسی و خدمات سفر در قشم وجود نداره و هتل هم ترانسفر نداره موقع برگشت نزدیک بود به خاطر نبود تاکسی از پرواز جا بمونم....
بهترین هتل قشم
هتل خوبی بود برخورد پرسنل عالی بود و امکاناتش کافی بود منوی صبحانه هم رضایت بخش بود
نقاط قوت:
نوساز ‌و تمیز
نقاط ضعف:
پرسنل کم تجربه
هتل تمیز و مرتبی هست- به نسبت هتل‌هایی که در قشم هستند فکر کنم بهتر از بقیه هست- صبحانه خوب و متنوع و با کیفیت بود ولی جا داره که بهتر بشه مثلا نیمرو تقریبا سرد سرو میشد- در کل اقامت آرام و لذت بخشی بود
نقاط قوت:
تميزي و بهداشت خوب و ادب كاركنان
نقاط ضعف:
كمبود امكانات در سرويس بهداشتي و گاهي بوي بد
نقاط قوت:
صبحانه خوب بهترین هتل قشم
نقاط ضعف:
نداشت
سلام. من به همراه همسر و دخترم در دی ماه 1400 در هتل آوینا اقامت داشتیم. به جرات می توانم بگویم یکی از بهترین هتل هاست. البته قطعا هر جایی ممکنه ضعفی داشته باشد که قابل چشم پوشی و یا رفع است.وجود پرسنل مودب و حرفه ای حضور در این هتل رو خوشایند می کند. در بدو ورود با نوشیدنی خنک ازما پذیرایی شد که در هتل های ایران welcome drinking کمتر دیده می شود. برای تحویل اتاق زمان خیلی کمی منتظر بودیم و در بدو ورود هم خودشان چمدان ها را تحویل گرفتند. اتاق ها تمیز و مرتب بود و سرویس چای و نسکافه روزانه به همراه یک اب معدنی بزرگ شارژ میشد و در اتاق چای ساز و سشوار هم بود. لاندری فعال بود و در صورت نیاز به شستشو و یا خشک کردن لباس ها می توانید به لاندری مراجعه کنید.همچنین در صورت درخواست اتو و میز اتو به فرموده خودشان در اختیارتان قرار می گرفت. شارژ و تمیزی روزانه به صورت دقیق و مرتب صورت می گرفت که کارمندان این بخش هم بسیار مودب و محترم بودند . صیحانه متنوع .و قابل قبول بود به همراه دو مدل شربت ؛چای، قهوه. آیتم ها معول شامل پیتزا سمبوسه چیز کیک شیرینی خرمایی،کنافه، کالباس، بندری یا سوسیس، خوراک، تخم مرغ، نیمرو، خامه و مربا،زیتون و .... بود. در خصوص صبحانه روز چهارشنبه که ما ساعت 9:30 مراجعه کرده بودیم دسر تک نفره و چیزکیک تمام شد که ظرفشان جمع اوری شد و مجدد شارژ نشد ولی روز پنج شنبه که مسافر بیشتر بود سریع شارژ شد بهتر بود وسط هفته هم این اتفاق میفتاده.ساعت صبحانه 7 الی 10 هست. مورد دیگر هم در مورد حوله هاست. بهتره در کاور قرار بگیره و بعد در اختیار مسافر قرار داده بشه تا در موردبهداشت اون اطمینان خاطر باشه. از لحاظ قیمتی هم خوب از هتل های دیگر قشم این هتل گران تر است. درکل ازهتل و امکانات کاملا راضی بودیم و پیشنهاد میدهم.
ما اتاق دو تخته رو به پاسیو انتخاب کرده بودیم که بسیار کوچک و دلگیر بود و چند بار هم مراجعه کردیم برای تعویض اتاق و پرداخت مابه التفاوت ولی متاسفانه هیچکس توجهی به درخواست ما نکرد - البته یک اتاق سه تخته رو به کوچه هم داشتیم که خیلی بزرگ و روشن و خوب بود - پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان اتاقهای رو به پاسیو را انتخاب نکنین - ولی بقیه موارد هتل تمیزی است و صبحانه قابل قبول دارد- موقعیت مکانی هم خیلی نزدیک به بازار قدیم و اسکله است و برای رفتن به مراکز خرید مرکز شهر هم تاکسی به راحتی در دسترس است و ما از نظر موقعیت مکانی کاملا از انتخابمون راضی بودیم- در مجموع برای ما سفر دلچسبی بود و اگر در انتخاب اتاق رو به پاسیو اشتباه نکرده بودیم همه چیز عالی میشد - ممنون از سایت ایران هتل
نقاط قوت:
از لحاظ ظاهر و داخل اتاق ها عالی بود صبحانه بد نبود
نقاط ضعف:
پرسنل پذیرش افتضاح بودن از لحاظ رفتار و روابط اجتماعی ما تقریبا دو ساعت منتظر شدیم تا اتاقو تحویل بدن ۲/۵رسیدیم تا ۴/۵ با لحن بد و طلب کارانه به ما گفتن هنوز نظافت نشده و آماده نیست ‌!!!!!
نقاط قوت:
من این هتل رو با توجه به نظرات مسافران قبلی انتخاب کردم . در مورد اغلب هتلهای قشم نظرات منفی بسیاری وجود داره که خوشبختانه در مورد این هتل کمترین نظرات منفی وجود داشت. هتل از موقعیت مکانی خوبی برخوردار هست و دسترسی راحتی به بازار قدیم و اسکله ذاکری برای دسترسی به هرمز و بندر عباس داره. معماری مدرن ووسایل نو با توجه به نوساز بودن هتل داره صبحانه تنوع زیاد داره و منو روزانه تا حدی متغیر و متنوع هست اتاقهای ضلع جنوبی و شرقی هتل به خصوص در طبقات ۳ و ۴ دیدخوب و کاملی به دریا داره برخورد پرسنل عالی هست و بسیار کار راه انداز و بر خلاف بسیاری از هتلها رستوران هتل کیفیت فوق العاده خوبی داره و روم سرویس خوبی ارایه میده درکل به نظرم هتل خوبی هست و چهار ستاره هتل واقعی هست و ما از اقامتمون تو این هتل خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
دو تا نکته منفی که به ذهنم میرسه و امیدوارم مسولان هتل ببینند یکی استفاده از چراغای جشم الکترونیک در سرویس و ورودی اتاق هست که با توجه به شیشه ای بودن در سرویس ودیر خاموش شدن چراغ اذیت کننده بود و اگر اتوماتیک نبشه قطعا بهتره دیگری بحث تاکسی و ترانسفر هست که تو قشم بغضی ساعات آزارنده میشد و اگر هتل بتونه تعدادی تاکسی تامین کنه و یا قرارداد ببنده و هزینش رو هم دریافت کنه از بابت معطلی مسافرا به خصوص دم در و توخیابون خیلی ارزشمنده. نکته منفی دیگه ای نداره این هتل و حتما توصیه می کتم اینجارو
چند تا نکته خدمت کسانی که قصد رزرو این هتل را دارند عرض کنم کسی به این ها اشاره هم نکرده است : 1- امکانات و تجهیزات سوئیت های هتل با هم متفاوت می باشد برای مثال برخی سوئیت ها دارای میز غذا خوری و سینک می باشند وبرخی فاقد آن هستند و سایز و نقشه سوئیت ها متفاوت می باشد برخی دارای فضای تنگ و دلگیر و برخی دلباز می باشد که متاسفانه این مسئله به مهمانان اعلام نمی شود . 2- با توجه به اینکه هتل در بافت قدیمی شهر می باشد برخی سوئیت ها و اتاق ها دارای سر و صدای شامل موتور سیکلت های فراوان عبوری می باشد البته صدا خیلی زیاد نیست . 3- رفتار پرسنل هتل خوب است . 4- تجهیزات اتاق ها و هتل مناسب می باشد و کیفیت مطلوبی دارند . 5- صبحانه هتل خوب می باشد . 6- اینکه تفاوت امکانات سوئیت های هتل به مهمانان اعلام نمی شود از نظر من نقطه ضعف این هتل می باشد و مهمان هتل حق دارد از امکانات سوئیت ها آگاه باشد و بعد سوئیت خود رو انتخاب کند . با توجه به مواردی که گفتم و با توجه به صداهای مزاحم در سفر بعدی قطعا انتخاب من این هتل نمی باشد
با توجه به امکانات اقامتی قشم، در زمره هتل های خوب منطقه است. ولی رستوران کیفیت خوبی نداره و صبحانه هم تنوعی نداره
هتل تميز و با كيفيت كاركنان بسيار عالي و در كل هتل فوق العاده
عالی
سلام ما بصورت خانوادگی دو شب در این هتل اقامت داشتیم ، باید بگم که این هتل پرسنل حرفه ای و مودبی داشت بخصوص بخش پذیرش که آقا و خانومی بودن ، امکانات و تمیزی اتاق و هتل بسیار خوب بود ، صبحانه هم خوب بوداما جا داره که تنوع بیشتری داشته باشه ،کاش یه جایی برای خشک کردن لباس ها هم در اتاق تعبیه میشد هتل به اسکله و بازار قدیم نزدیک هست.. باتشکر از مدیریت و پرسنل محترم هتل آوینا که اوقات خوش و راحتی را برای ما فراهم کردن و سپاس از عوامل محترم ایران هتل...
بسیارعالی هم از نظر کارکنان هم خود هتل و صبحانه خیلی خوب ومتنوع تاریخ سفر ما در شهریور ۱۴۰۰ بود سفر تفریحی با خانواده
نقاط قوت:
همه چیز عالی . صبحانه خیلی خوب بود .رفتار پرسنل کاملا حرفه ای
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و پذیرش و تمیز ومرتب بودن اتاق تنوع صبحانه خوب بود من دوشب در این هتل اقامت داشتم خیلی از همچی راضی بودم در سفر بعدی به قشم حتما همین هتل انتخاب من هستش واقعا همچی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود. حرفه ای و با اخلاق. صبحانه تنوعش قابل قبول بود. هتل و امکاناتش نو هست و خیلی استفاده نشده. مشکل آب گرم که کاربرهای دیگه گفتند وجود نداشت. در مجموع اگر بار بعد به قشم بیام این هتل انتخاب خوبیه.
نقاط ضعف:
بالکن و رخت آویز نداره. لباس ها رو نمیشه خشک کرد. تلویزیون IPTV نیست و معمولی هست اما توی سایت ذکر نشده. نسکافه که توی مینی بار می‌گذاشتند کیفیتش بد بود و علی رغم تذکر من اصلاح نشد. هتل هیچ نظرسنجی از مسافر انجام نمیده.
نقاط قوت:
تا تاریخ ۹۹.۱۲.۲۲ که من مسافر این هتل بودم تمیز و مرتب و نوساز برخورد عالی پرسنل صبحانه خوب و کامل موقعیت عالی هتل
نقاط ضعف:
فعلا تا تاریخ ۹۹.۱۲.۲۲ ندارد.
نقاط قوت:
بهداشت نظافت رفتار محترمانه آرامش متریال باکیفیت
نقاط ضعف:
یخچال خالی بود اتوبخار نداشت
نقاط قوت:
منظم تمیز مودب
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی عالی به بافت قدیم، جدید و ساحل تمیز و نو بودن وسایل و اطاق ها- تنوع خوب صبحانه-
نقاط ضعف:
با توجه به اینکه درخواست برای پک صبحانه ، موضوعی معمولی در هتل ها میباشد،، روز قبل ار بازدید از جزیره هرمز که باید هتل را ۶ صبح ترک میکردیم، درخواست بسته صبحانه داشتم که مسوول پذیرش اعلام کرد ؛ پرسنل رستوران هتل را ترک و امکان اجابت این خواسته وجود ندارد
نقاط قوت:
_هتلی نوساز و مدرن -صبحانه خوب -در مقایسه با هتل های دیگر استاندارد بالاتری دارد
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
لوازم حمام از جمله ژیلت نداشتند
نقاط قوت:
پرسنل کاملا حرفه‌ای دیزاین عالی نظافت عالی تنوع صبحانه و مناسب برای تمام سلیقه‌ها
نقاط ضعف:
هنوز رستوران و کافی شاپ آماده نشده‌اند ولی غذا و ... رو ازبیرون براتون تهیه میکنن که کیفیت خوبی داره
نقاط قوت:
بسیار تمیز و نوساز تمیزی سرویس های بهداشتی برخورد عالی پرسنل و پذیرش
نقاط ضعف:
طراحی اشتباه در سرویس و حمام که نسبت به نکات مثبت هتل قابل گذشت است
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل تمیزی و نظافت هتل و تازه تاسیس بودن هتل
نقاط ضعف:
صبحانه خوب بود ولی میتونست متنوع تر باشه
نقاط قوت:
هتل نوساز با ظاهر اتاقهاي زيبا و بزرگ و شيك به همراه ميزباني خوب پرسنل
نقاط ضعف:
همه چيز خوب بود و نكته منفي نداشت
نقاط قوت:
تميزي سرويس دهي خوب رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه كاملا ضعيف و ناقص
نقاط قوت:
برخورد مناسب و حزفه ای پرسنل آرام بخش بودن محیط پاکیزگی و سرویس سریع و مناشب موقعیت مکانی و دسترسی آسان صبحانه بسیار عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
هتل بسیار شیکیه هم لابی و هم اتاق هاش ، رفتار پرسنل خیلی خوبه، با اینکه کرونا بود ولی صبحانش هم خوب بود ما سوییت دو خوابه گرفتیم و به نظرم با تخفیف ۲۴ درصد که داشتیم مفت بود، سوییتمون هم خیلی جادار بود و مبل هاش هم تخت می شد، اتاقمون ویو دریا داشت که عالی بود
نقاط ضعف:
هنوز لاندری و رستورانش افتتاح نشده، نمای هتل شیک نیست و در نگاه اول فکر می کنید هتل خوبی نیست ولی عالی بود، در دستشویی چوبی نیست و شیشه ماته و امکان بیرون امدن صدا رو داشت، چراغ دستشویی اتوماته و ۵ دقیقه بعد خاموش میشه که برای اتاق های مستر نورش در شب ازار دهنده میشد،شیشه های پنجره از بیرون تمیز نبود و ویو دریا رو خراب کرده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آوینا قشم

مهمانان هتل آوینا قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آوینا قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آوینا قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آوینا قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آوینا قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.