هتل آرام قشم

قشم، بلوار ولیعصر، نرسیده به چهارراه پردیس، کوچه رضوان، ندیک مراکز خرید
3.4
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل آرام قشم

هتل آرام قشم واقع در بلوار ولیعصر در سال ۱۳۸۴ افتتاح و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۶ انجام گرفت. ساختمان هتل در ۴ طبقه بنا و دارای ۲۲ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و همچنین دسترسی مناسبی به مرکز خرید ستاره قشم دارد. پرسنل این مجموعه در تلاش‌اند تا اقامتی دلنشین را برای میهمانان گرامی رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرام قشم

آرام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
195,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
195,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
195,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
195,000
تومان
9 آبان
جمعه
195,000
تومان
10 آبان
شنبه
195,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
195,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
195,000
تومان
ای‌گردش
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
195,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
195,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
195,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
195,000
تومان
9 آبان
جمعه
195,000
تومان
10 آبان
شنبه
195,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
195,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
195,000
تومان
هتل یار
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
201,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
201,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
181,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
181,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
181,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
181,000
تومان
9 آبان
جمعه
181,000
تومان
10 آبان
شنبه
181,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
181,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
181,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
181,000
تومان
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
215,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
215,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
215,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
195,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
195,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
195,000
تومان
9 آبان
جمعه
195,000
تومان
10 آبان
شنبه
195,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
195,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
195,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
195,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آرام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
235,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
9 آبان
جمعه
235,000
تومان
10 آبان
شنبه
235,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
ای‌گردش
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
235,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
9 آبان
جمعه
235,000
تومان
10 آبان
شنبه
235,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
هتل یار
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
241,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
241,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
221,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
221,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
221,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
221,000
تومان
9 آبان
جمعه
221,000
تومان
10 آبان
شنبه
221,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
221,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
221,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
221,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
255,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
255,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
255,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
9 آبان
جمعه
235,000
تومان
10 آبان
شنبه
235,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آرام-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
295,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
9 آبان
جمعه
295,000
تومان
10 آبان
شنبه
295,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
ایران مارکوپولو
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
295,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
9 آبان
جمعه
295,000
تومان
10 آبان
شنبه
295,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
هتل یار
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
301,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
301,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
281,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
281,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
281,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
281,000
تومان
9 آبان
جمعه
281,000
تومان
10 آبان
شنبه
281,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
281,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
281,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
281,000
تومان
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
315,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
315,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
315,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
295,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
295,000
تومان
9 آبان
جمعه
295,000
تومان
10 آبان
شنبه
295,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
295,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
295,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
295,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آرام-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آرام قشم

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
تلويزيون LED در لابی
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
یخچال
اینترنت در اتاق
Business Center
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
روم سرويس
اينترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
روزنامه
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کافی شاپ 24 ساعته
فتوکپی
خدمات تور
فضای سبز
كافی شاپ
آرایشگاه
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
سوئیت
سالن ورزشی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
حمام

آدرس هتل آرام قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرام قشم

(36 نظر)
تمیز و دسترسی عالی به بازارها و تمام نقاط. دو ویژگی مهم هتل. حتما برای مسافرتهای بعدی گزینه انتخاب هست.
اصلا متناسب با قیمت نبود
من ۴ شب در این هتل اقامت داشتم همه چیزش عالی بود موقعیت مکانیش وسط شهر بود ، صبحانه در حد هتل سه ستاره عالی بود ، برخورد کارکنان فوق العاده بود ، در برابر قیمتی که داره واقعا ارزش داره
ما راضی بودیم یک هتل اپارتمان معمولی بود کارمند خیلی خوش برخورد بودن همه چیز معمولی بود دسترسی خوبی داشت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
نکته خاصی نداشت
نقاط ضعف:
معمولی رو به پایین
برخورد پرسنل بسیار خوب بود. نظافت خوب بود. دسترسی و موقعیت هتل عالی.
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
پذیرش خوب، صبحانه خیلی خوب، نظافت عالی ، خانه داری فوق العاده
موقعیت هتل بسیار خوب هست و با کمی قدم زدن به مرکز شهر دسترسی کامل دارید. صبحانه در حد خودش خیلی خوب هست و پرسنل اون هم برخورد خوبی دارند و هم تلاش زیادی برای جلب رضایت شما میکنند. به نسبت قیمتی که پرداخت کردیم واقعا ارزشمند بود. من هتل آرام رو برای اقامت در قشم به شدت توصیه میکنم.
هتل عالي بود ، هم از اقامت لذت بردم هم از برخورد نميگم 5 ستاره تاپ بود ولي نسبت به سه ستاره بودنش از خيلي هم همستاره ايي هاش بالاتره فقط اگر شكمو هستيد بايد بگم صبحانه يك كمي ساده تر از جاهاي ديگه است
نظافت در حد هتل سه ستاره هست ، امکانات هتل خوبه ، صبحانه به نسبت خوبه ولی غذای رستوران ضعیفه ، اگه اتاقتون طبقه اول نباشه بهتره
پرسنل بسیار خوش برخورد که تلاش داشتند از رضایت مشتریان اطمینان حاصل نمایند.
متوسط بود
پرسنلي مؤدب وحش برخورد
متاسفانه برعکس اسم هتل، بسیار پر سر وصدا و ناآرام بود که البته مشکل فرهنگ مسافرین نامحترم میباشد و نه هتل، البته انتظار میره که مدیریت هتل به این مشکل اساسی رسیدگی کنه عدم وجود پارکینگ و غذاخوری کوچک از دیگر مشکلات اساسی این هتل هست
نقاط قوت:
-برخورد خوب پرسنل -تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
رفتار تقریبا متعادل کارکنان،پاکیزگی نامناسب
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار و رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
مایع دسشویی بی کیفیت
هتل بسیار عالی بود و راضی بودم مشکلی نداشتم
دسترسی مناسبی به بازارهای قشم داشت. هتل محیطی آرام و کارکنان خوش برخوردی داشت سرویس دهی مناسب بود
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر دنج بودن
نقاط ضعف:
کیفیت پایین سرویس صبحانه
ميشه در كل اين نظر رو داشت كه قشم از نظر هتل وضعيت مناسبي نداره و نميشه انتظار زيادي از هتلهاش داشت ما توي تعطيلات عيد امسال توي دو تا ازهتلهاي قشم اقامت داشتيم كه بر خلاف اسمشون كه سه ستاره بودن ولي عملا يك ستاره بيشتر نداشتن
هتل خوبی بود .با خانواده به قشم سفر کردم و به این هتل رفتم به نظرم از همه نظر خوب و قابل قبول بود
در حد هتل سه ستاره اصلا نبود. مبلمان تمیزی لازم را نداشت و فضای اتاق متناسب با تعداد نفرات نبود و صرفا از جهت نزدیکی به مراکز تجاری مناسب بود
هتل خوبی بود موقعیت مکانی خیلی خوبی داشت و خداروشکر به مشکلی هم برخورد نکردیم.
عکسهای اطاق ها و لابی بسیار زیباتر از خود اطاقها و لابی هستند. انتظار من از هتل سه ستاره بیشتر بود.
سرويس دهي ضعيف و آرامش ضعيف در محيط هتل
از نظر موقعیت مکانی دسترسی به مراکز خرید عالی بود.
از لحاظ موقعیت جغرافیایی و برخورد کارکنان خوب بود و همچنین صبحانه هم مورد قبول بود. اما از نظر نبود سرویس یهداشتی ایرانی در اتاق ها و همچنین تمیزی وسایل اتاق در حد هتل سه ستاره نبود.
سلام اخلاق و رفتار كاركنان عالي اما وضعيت اتاق خوب نبود
هتلهای قشم رو نباید با هتلهای کیش مقایسه کرد! به نسبت مکان و قیمتش خوب و تمیز بود.
نقاط قوت:
مکان عالی وسط شهر تمیزی بهتر از دیگر هتلهای قشم برخورد پرسنل عالی در مجموع من و خانواده راضی تر از سفرقبلی
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط رستوران ضعیف
نقاط قوت:
مدیریت قابل قبول
نقاط ضعف:
نداشتن نهاروشام
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
بسيار پر سروصدا و محيط كثيف از نظر بهداشتي
نقاط قوت:
برخورد خوب كار كنان- نزديكي به مراكز خريد -
نقاط ضعف:
هتل تميز اما وسايل ان كمي فرسوده و قديمي شده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرام قشم

مهمانان هتل آرام قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرام قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرام قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرام قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرام قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.