هتل آلاله مرکزی قشم

قشم، درگهان، بلوار ساحلی، نرسیده به میدان گمرک
2.6
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل آلاله مرکزی قشم

هتل سه ستاره آلاله ۲ واقع در درگهان و در نزدیکی مراکز خرید، ساحل و اسکله درگهان و در محیطی آرام و چشم اندازی رو به دریا می‌باشد. این هتل تازه تاسیس با مراکز گردشگری نیز فاصله‌ی بسیار کمی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آلاله مرکزی قشم

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
550,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
550,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
هتل یار
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 مرداد
سه‌شنبه
870,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
870,000 تومان
13 مرداد
شنبه
870,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
870,000 تومان
5 مرداد
جمعه
870,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
870,000 تومان
12 مرداد
جمعه
870,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رو به شهر
ای‌گردش
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
920,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
920,000 تومان
5 مرداد
جمعه
920,000 تومان
6 مرداد
شنبه
920,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
920,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
920,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
920,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
920,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
920,000 تومان
12 مرداد
جمعه
920,000 تومان
13 مرداد
شنبه
920,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
هتل یار
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
920,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
920,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
920,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
920,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
920,000 تومان
12 مرداد
جمعه
920,000 تومان
13 مرداد
شنبه
920,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,100,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,100,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,100,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته رو به شهر
ای‌گردش
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
970,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
970,000 تومان
5 مرداد
جمعه
970,000 تومان
6 مرداد
شنبه
970,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
970,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
970,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
970,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
970,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
970,000 تومان
12 مرداد
جمعه
970,000 تومان
13 مرداد
شنبه
970,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
970,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
970,000 تومان
12 مرداد
جمعه
970,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
970,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
970,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
970,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,150,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,150,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,150,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,150,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته رو به شهر
ای‌گردش
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,190,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,190,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,190,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,190,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,190,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,190,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,190,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,190,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,190,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,190,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,190,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
1,190,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته رو به شهر
ای‌گردش
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,240,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,240,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,240,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,240,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,240,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,240,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,240,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,240,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,240,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
هتل یار
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
1,240,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,240,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,240,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,240,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,240,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,240,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,240,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,380,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,380,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,380,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,380,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,380,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,380,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,380,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,380,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,380,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه پنج تخته رو به شهر
ای‌گردش
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,550,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,550,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,550,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,550,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,550,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,550,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,550,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,550,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آلاله مرکزی قشم

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماساژ
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
پنجره
لوازم بهداشتی
تراس
صندوق امانات
لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
نمای کوه
رمپ
نمای دريا
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار

آدرس هتل آلاله مرکزی قشم روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آلاله مرکزی قشم

(31 نظر)
نقاط قوت:
نظافت، موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
نظافت، موقعیت مکانی
نقاط قوت:
ساحل چندقدمی 😍زیبا وارام کنار پارک بازی برای بچه ها 😍برخورد محترمانه مسولین😍
نقاط ضعف:
ساحل چندقدمی 😍زیبا وارام کنار پارک بازی برای بچه ها 😍برخورد محترمانه مسولین😍
عااااااالییییییییییییییی ویو عالی ساحل زیبا چندقدمی 😍محیط بازی بچه ها چندقدمی 😍 امنیت ارامش عالی فقط تاکسی های شهری دیر ب دیر میان در هتل اما مدیریت برامون هردفعه تاکسی میگیرن که این‌مورد هم‌حل شد و درکل عالییییی گذشت شخصا نقطه ضعفی نمیبینم برای این هتل واقعا عالی بود مخصوصا نسبت ب ساخت جدیدش قیمت عالیه متشکرمممممم ازمدیریت و‌پرسنلش😍😍😍😍
لطفا رو‌بالشتی و رو‌تختی ببرید فوق العاده کثیف
حوله و ملافه تمیز با وجود چندین بار درخواست تحویل داده نشد
میزبانان بسیار آدم های محترمی بودند و نهایت همکاری رو داشتند.
هتل مناسبی به نسبت قیمت نبود
بوی بد سرویس بهداشتی
فاصله هتل تا مراکز خرید یه مقدار دوره . پارکینگ نداره. لوازم هتل خراب و فرسوده ست پنجره ها دستگیره و .. نداشت. دوش حمام افتضاح بود منظره و دید عالی بود
با سلام، متأسفانه این مرکز در اسم هتل 3 ستاره است ولی رسما به عنوان یک مهمانسرا عمل می کند، اتاق ها کثیف، سرویس اتاق ها انجام نمی شد، حتی پس از چند بار تماس با پذیرش هتل و درخواست سرویس اتاق، حوله دمپایی، دستمال کاغذی و ... این کار انجام نمیشد. جهت نظافت اتاق فقط سطل ها را خالی می کردند و حتی پاکت زباله جدید در سطل ها نمی گداشتند. اگر قصد اقامت بیش از یک روز دارید بهتر است بدانید که صبحانه هر روز سوسیس و تخم مرغ است. رستوران گردان هتل بسیار غیر حرفه ای برخورد کرد به طوری که حتی اگر مجبور باشیم هم دیگر به این رستوران نمی رویم. ما 4 نفر بودیم، چهار پرس جوجه کباب سفارش دادیم. ظاهرا بعد از سفارش ما اقدام به پختن پلو کردند!!!! پس از 1 ساعت، دو پرس خوراک جوجه را سرو کردند، 15 دقیقه بعد یک پرس چلو جوجه را آوردند و نهایتا وقتی داشتیم رستوران را ترک می کردیم پرس آخر را آوردند!!! به هر حال یکی از عجیب ترین، خاطره انگیزترین و شاید خنده دار ترین روش سروی بود که تا به حال دیده ام!!!!
معمولی بود
سرویس بهداشتی بسیار کوچک و کثیف آسانسور غیر ایمن دور از مراکز خرید
فقط منظره عالی از دریا،باقی هیچ صد رحمت به مسافرخانه ها
اتاق های بی کیفیت و نامرتب بعلاوه بوی بد کثیف بودن سرویس بهداشتی و حمام اکثر اتاق ها بلاوه پاسخ گویی نادرست درمورد اتاق ها. صبحانه بی کیفیت و نامناسب . تعطیلی رستوران و ارائه ندادن خدمات مناسب
هتلی بسیار خوب ودلنشین و مهمان نباز صاحب هتل
منظره رو به دريا عالى فقط همين
با عرض سلام و خسته نباشید بنده برای ۱شب دراین هتل اقامت داشتم. اتاق کثیف، دستشویی و سرویسها غیر قابل قبول، سرویس الات دستشویی کلا تغییر شکل داده بود از استهلاک،ملحفه های کثیف که وقتی وارد اتاق شدم مو روی بالشتها دیدم که اعتراض کردم گفتند ملحفه کم داریم ولی از اتاقهای دیگر براتون میاوریم که اونی هم اوردن فرقی بااون اولی نداشت،صبحانه بسیار معمولی،پنجره اتاقها دوجداره هست ولی کلا صدای خیابان و موتور اون منطقه نمیزاره تا صبح بخوابید
بسیار هتل خوبی بود یکی از بهترین سفرهای داخل ایرانم در قشم و هتل آلاله بود. از هر نظر عالی
سلام روز بخیرخوشحال میشم بتونم کمک کنم. من هتل با تخفیف حدود ۴۰ درصد گرفتم برا همین از لحاظ قیمت خوب بود. از طرفی هتل انتهای درگهان روبروی ساحل بود و این هم به لحاظ نما هم آرامش خوب بود. تقریبا نو ساخت بود و از نظر تمیزی نسبتا خوب بود. در کل من راضی بودم
هنر و توانمندیِ تبدیل اتاق یک یا دو تخته به اتاق چهار تخته
هتل تقریبا خوبی بود و با توجه به قیمت هتل که مناسب بود به دیگران هم این هتل پیشنهاد میکنم
همه چی عالی بود فقط اگر رستوران هتل هم زودتر افتتاح میشد و رستوران هم داشت خیلی بهتر می بود ، به طور کلی از اقامتم خیلی راضی بودم
اگه ناراحت نمیشن کلا کارکنانش یکم شل هستن.
همه چیز متوسط و پرسنل مبتدی. صبحانه ضعیف بود.
عالی بود
هتلی گران و کثیف
رفتار کارکنان بد نبود، امکانات هتل متوسط بود، وضعیت وامکانات اتاق هامتوسط مایل به ضعیف بود، صبحانه ضعیف بود ودر سطح هتلی با ادعای سه ستاره نبود تخت ها ملافه پتو نداشت وبا درخواست آورده شد
امکانات هتل درحد نسبتا مطلوبی می باشد
بوی بسیار بد توی اتاق ها بود. آب لوله کشی بسیار بو میداد. صبحانه بسیار ضعیف و کثیف. ساعت سرویس دهی صبحانه از 8 تا 10 بود ولی ساعت 9 تقریبا همه چی تمام بود. آسانسور اکثر اوقات خراب بود
با سلام دوستان بنده به مدت 4 روز در بهمن ماه 96 در اين هتل اقامت داشتم اصلا در حد هتل چيزي متصور نباشيد . امكانات معمولي و سرويس بهداشتي ضعيف . رسيدگي كاركنان هم ضعيفه كيفيت غذاي رستوران گردون هم اصلا مطلوب نيست از برنج هندي استفاده ميكنه ولي قيمت ايراني حساب ميكنن آسانسور هم دائما خراب مي شد مجبور بوديم از اسانسور رستوران استفاده كنيم وسط غذا خوردن مردم با بار از وسطشون بيايم طبقات پايين در كل توقع زيادي نداشته باشين و در حد مسافرخانه ميمونه تنها نكته مثبت نماي رو به درياي اتاقهاس بقيش همش ضعيفه.
در حد امکانات قشم بد نبود.
- قیمت مناسب هتل نسبت به خدمات هتل- برخورد مناسب پرسنل و پذیرش - مکان مناسب هتل بخصوص اتاق های رو به دریا - صبحانه مناسب - تمیزی اتاق و لابی - دسترسی راحت به آژانس و ماشین های دربستی(جلوی هتل) - نزدیکی به مجتمع های خرید درگهان ( با پیاده روی 10 دقیقه ای ) - نزدیک بودن به مجتمع و رستوران گلد فوت که بهترین رستوران و فست فود در درگهان هست ( حتما قلیه ماهی و بشقاب طلایی رستوران گلد فوت را امتحان کنید ) و بسیار قیمت های مناسبی داشت. - سرویس دهی معمولی رستوران بخصوص برای صبحانه که شلوغ می شدو برای املت و نیمرو باید خیلی منتظر شد . - نبود میوه در سرویس دهی صبحانه - آسانسور ظرفیت کمی داشت و بسیار کند کار می کرد. - نداشتن چای ساز برقی برای اتاق. - نداشتن بشقاب و چاقو و قاشق و چنگال در اتاق. - بالشت های بسیار نرم و باریک تختخواب که اگر عادت نداشته باشین خیلی اذیت می شین . - کلا هر سفارشی از پذیرش داشته باشین باید چند باری پیگیری کنید . مثلا من برای دستمال کاغذی و جا سیگاری چند بار پیگیری کردم تا آوردن .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آلاله مرکزی قشم

مهمانان هتل آلاله مرکزی قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آلاله مرکزی قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آلاله مرکزی قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آلاله مرکزی قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آلاله مرکزی قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.