مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باران نور

هتل باران نور-دو تخته
دو تخته
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
9 مهر
جمعه
520,000
تومان
10 مهر
شنبه
520,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
علاءالدین
539,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
539,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
539,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
539,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
539,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
539,000
تومان
9 مهر
جمعه
539,000
تومان
10 مهر
شنبه
539,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
539,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
539,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
539,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
539,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل باران نور-دوبلکس یک خوابه
دوبلکس یک خوابه
هتل یار
1,448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,448,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,448,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,448,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,448,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,448,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,448,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,448,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,448,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,448,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,448,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,448,000
تومان
علاءالدین
1,465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,465,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,465,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,465,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,465,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,465,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,465,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,465,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,465,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,465,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,465,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,465,000
تومان
هتل باران نور-دوبلکس دو خوابه
دوبلکس دو خوابه
علاءالدین
1,699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,699,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,699,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,699,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,699,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,699,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,699,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,699,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,699,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,699,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,699,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,699,000
تومان
هتل باران نور-سه تخته
سه تخته
هتل یار
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
679,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
679,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
679,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
679,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
679,000
تومان
9 مهر
جمعه
679,000
تومان
10 مهر
شنبه
679,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
679,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
679,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
679,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
679,000
تومان
علاءالدین
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
699,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
699,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
699,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
699,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
699,000
تومان
9 مهر
جمعه
699,000
تومان
10 مهر
شنبه
699,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
699,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
699,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
699,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
699,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل باران نور-سوئیت
سوئیت
هتل یار
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,040,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,040,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,040,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,040,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,040,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,040,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,040,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,040,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,040,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,040,000
تومان
هتل باران نور-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,080,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,080,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,080,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,080,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,080,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,080,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,080,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,080,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,080,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,080,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,080,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,080,000
تومان
هتل باران نور-سوئیت 6 نفره
سوئیت 6 نفره
علاءالدین
1,349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,349,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,349,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,349,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,349,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,349,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,349,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,349,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,349,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,349,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,349,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,349,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باران نور

سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون
یخچال
رستوران
لابی
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

نظرات کاربران برای هتل باران نور

(5 نظر)
به علت اشتباه جاباما ( برای هتل درخواست من را که اتاق رو به دریا بود را ثبت نکرده بودند)با پذیرش هتل بحثم شد و علی رغم میلم اتاق رو به ساختمان مجبور شدم بگیرم در صورتی که با اون هزینه خیلی انتخاب های دیگه در سایر هتل ها و اقامتگاه های ساحلی داشتم. اولین تجربه ام با جاباما بود و قطعا آخریش بود. بهتره قید تخفیف رو بزنیم و مستقیم از هتل رزرو کنیم اینجوری مقصر هم راحت تر پیدا میشه تا اینکه پذیرش بگه جاباما به ما اعلام نکرده و ا‌پراتورهای جاباما بگن که اشتباه از پذیرش هتل هست! هی گردن هم بندازن و این وسط فقط اعصاب مسافر به هم میریزه .
بسیار عالی
هتل بسیار تمیز با چشم انداز و تراس عالی سالن بازی خوب (پینگ پنگ بیلیارد و فوتبال دستی) صبحانه تکراری بود و تنوع هم نداشت ولی در کل خوب بود . و شیر الات حمام دستشویی قدیمی شده بودن و چهره جالبی نداشت
بهترین هتلی که تا حالا رفتم هتل باران بودپرسنل برخورد مودبانه و حرفه ای دارن قیمت ارزان هست تو واحد واقعا راحت بودیم مشرف به دریا بود فقط حیف هوای شمال این فصل شرجی بود زیاد نمیشد تو روز سمت ساحل رفت رستوران و باشگاه و همه چیزش خوب بود
عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باران نور

مهمانان هتل باران نور در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باران نور از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باران نور بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باران نور رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باران نور را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.