هتل آپارتمان آریان نور

مازندران، نور، بلوار امام رضا
-
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان آریان نور

هتل آپارتمان آریان زمینی به مساحت 5000 متر را به خود اختصاص داده است. یکی از شاخص‌های هتل آریان نور موقعیت جغرافیایی آن است. این هتل در میانه دریا و جنگل قرار گرفته است در نتیجه گردشگران این توفیق را می‌یابند تا ساعات دلپذیری را گاه در کنار دریای شور انگیز خرر و گاه در میان جنگل، آنجا که درختان برافراشته‌اش سر بر آسمان آبی این دیار می‌ستانند سپری نمایند. قابل ذکر است درحال حاضر تا اطلاع ثانوی فقط واحدهای جنوبی به فروش می‌رسد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان آریان نور

ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,230,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
دو تخته ویلایی لوکس
ای‌گردش
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,330,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,330,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,330,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,330,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,330,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,330,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,330,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
آپارتمان دو خوابه - 100 متری شامل یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره و دو کاناپه دو نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,230,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

آپارتمان دو خوابه چهار نفره (اقامت با صبحانه)
اقامت 24
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,330,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,330,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,330,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان سه خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,470,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,470,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,470,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,470,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,470,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,470,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,470,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,470,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,470,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,470,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,470,000
تومان
سه تخته فولبرد (صبحانه.ناها.شام)
ای‌گردش
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,600,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,600,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,600,000
تومان
آپارتمان سه خوابه - 180 متری دوبلکس شامل دو تخت دو نفره و دو تخت یک نفره و دو کاناپه دو نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
1,600,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,600,000
تومان
آپارتمان سه خوابه شش نفره (اقامت با صبحانه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان سه خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان سه خوابه شش تخته بدون صبحانه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان آریان نور

تلویزیون
یخچال
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
مبلمان
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
دستگاه بازی
کافی‌شاپ تابستانه
تالار پذیرایی
رستوران فضای باز
فضای سبز
سالن بدنسازی
اسکله
ساحل اختصاصی
تلفن
امکانات بازی کودکان
اشپزخانه
لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
سالن بيليارد
آلاچيق ساحلی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
اتاق بازی
فضای بيرون هتل برای نشستن
سالن بيليارد
چشم انداز به دریا
ساحل اختصاصی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان آریان نور

(32 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و امکان پارک داخل محوطه هتل و همچنین در دسترس بودن مجموعه بازی و رستوران مجموعه
نقاط ضعف:
نزدیکی به ساحل و امکان پارک داخل محوطه هتل و همچنین در دسترس بودن مجموعه بازی و رستوران مجموعه
صبحانه اش هم قابل قبول بود
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل دریا،نزدیکی به سوپر مارکت و نانوایی،راحتی و اقامت خوب برای ۴ نفر
نقاط ضعف:
نزدیکی به ساحل دریا،نزدیکی به سوپر مارکت و نانوایی،راحتی و اقامت خوب برای ۴ نفر
نقاط قوت:
مکان دنج و زیبا
نقاط ضعف:
مکان دنج و زیبا
اصلا تجربه خوبی نبود
نقاط قوت:
دسترسی آسان به تمامی محل های تفریحی،آرامش و سکوت بسیار مناسب،کنار دریا واقع شدن آن که خیلی مهم بود
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به تمامی محل های تفریحی،آرامش و سکوت بسیار مناسب،کنار دریا واقع شدن آن که خیلی مهم بود
تجربه بسیار خوب و عالی بود حتما پیشنهاد میدم این هتل رو انتخاب کنید برای اقامت پر ازآرامش
نقاط قوت:
نزدیک بود به ساحل
نقاط ضعف:
نزدیک بود به ساحل
نقاط قوت:
هتل ساحلی، هتل آپارتمان و دارای همه امکانات و تجهیزات
نقاط ضعف:
هتل ساحلی، هتل آپارتمان و دارای همه امکانات و تجهیزات
در کل راضی بودم . صبحانه خوب بود هتل آرام و بزرگ و با امکانات بود
نقاط قوت:
بزرکترین مزیت ای هتل نورگیر بودن تمامی اتاقها و مشرف بودن به دریا حتی اتاقهایی که ویو باغ در منو دارند بازهم به دریا ویو داشتند
نقاط ضعف:
تعطیل بودن قسمت بازی بچه ها،تعطیلی رستوران و خرابی میزهای بیلیارد(البته چون من دو هفته به عید سفر داشتم فک کنم برای ایام عید در حال تعمیر بود)
نقاط قوت:
کارمندان بخش پذیرش بسیار مودب و پیگیر بودند. یک آقا مسئول تمیزکردن آسانسور وحیاط بودند، بسیار عالی و مرتب و مودب بودند.
نقاط ضعف:
پرسنل خدماتی بسیار کم، به طوریکه من که به دلیل کاری مجبور شدم دو اتاق برای چند هفته بگیرم، برای تمیزکردن اتاق ها صدبار باید زنگ میزدیم که فقط یک بار یک نفر را فرستادند و همیشه می گفتند که خدمات مرخصی هستند. اتاق ها تلفن نداشت و باید با موبایل داخلی می گرفتیم. خیلی از دیوارها قارچ زده بود. سرویس بهداشتی نامناسب بود. بالش ها و ملحفه ها خیلی مرتب نبود. یک چای ساز خراب در اتاق بود و وقتی برایمان تعویض کردند، هزینه یک چای ساز نو از ما گرفتند. لیوان های درون اتاق همه لب پر بود. زباله ها را باید خودمان پایین می بردیم چون پشت درب اتاق که گذاشتیم، ۲ روز کسی نبرد و در اخر خودمان بردیم. شوفاژهای اتاق دوبار خراب شد و ما مجبور شدیم درخواست تعمیر تاسیسات کنیم. خلاصه در مجموع در حد متل است.
نقاط قوت:
دیزاین قشنگ بودن در کنار ساحل
نقاط ضعف:
قیمت صبحانه نداشت
آب لوله کشی به معنای واقع کلمه لجن بود. حتی بعد از اینکه 20 دقیقه شیر آب باز بود آب همچنان زرد رنگ بود. تلویزیون کار نمی‌کرد. به صورت کلی می‌توان گفت که از نظر نظافت در سطح پایینی قرار می‌گرفت. سرویس بهداشتی کثیف بود. صبحانه معمولی و قابل قبول بود در مقایسه با نرخ اتاق.
با سلام، برای بار سوم در هتل آریان اقامت داشتیم و مثل همیشه برخورد پرسنل، خانه دار، نظافت اتاقها و ... عالی بود. به امید سفرهای آتی....
هتل تمیز و مرتب، برخورد کارکنان هتل عالی و محترمانه، پیشنهاد: ملحفه ها تعویض و نو شود.
خوب بود
مهمترین نکته در مورد این هتل تناقض در نوع سرویس دهیست . اگر هتله چرا برای نظافت روزانه پرسنل نداره و میگن فقط تعویض سطل زباله را انجام میدیم . اگه هتل اپارتمانه چرا اجازه ی پخت و پز نمیدن و از طرفی رستورانی که بشه ناهار در ان صرف کرد نداره ... مشکل بعدی حضور نداشتن مسئولان هر قسمت سر جاشونه و اینکه برای هر کاری باید کلی معطل بشید تا مسئولش بیاد . در کل اگر یک سری نواقص مدیریتی مرتفع بشه میشه بهش نام هتل داد ولی با شرایط فعلی بنظرم چیزی مابین هتل اپارتمان و هتل دو ستاره ست
با سلام 1-کارکنان هتل از نظر اخلاق و رفتار و برخورد :مدیریت عالی کارکنان خوب و اما افرادی که در پشت پیشخوان ثبت اتاق قرار دارند بی اخلاق و بی توجه و بی منطق هستند.2-شما از صدای شهر بازی کودک و بیلیاردبازی جوانان در خیابان اصلی هتل که مدام صدای موزیک با صدای بلند و تردد جوانان تا ساعت 2 بعد از نیمه شب هست آسایش ندارید.3-پارکینگ خودرو قانون و قائده ندارد و هر که زودتر آمد.دست پای شما به لرز است که خودرویی پشت سرخودرو شما نزند که باعث میشود خروج شما از هتل مشکل شود.4-دسترسی به ساحل بسیار عالی و از اتاقها دید به ساحل است5-اتاقها تمیزهستند و در پذیرایی تلویزیون قدیمی 20 اینچ کهنه . نور پذیرایی بسیار کم 6- دستشویی و بخصوص حمام مستهلک و قدیمی هستند :::: در سطح هتلهای 3 ستاره ایرانی از 20 به این هتل نمره 14 میدم با تشکر
در هتل آریان نور، آپارتمان ما ۴ نفره بود، منظره هر دو اتاق رو به دریا بود، نظافت و تمیزی خوب و مناسب بود، طراحی داخلی آپارتمان زیبا و دلنشین بود، گرمایش مناسب بود، برخورد پذیرش خیلی خوب و محترمانه بود، پیشنهادم جهت بهتر شدن امکانات، درست کردن تلویزیون است. در کل از انتخاب هتل آریان نور بسیار راضی هستم خصوصا در شرایط کرونا، اطمینان شما را پاسخگو بودند،و به شما عزیزان هم پیشنهاد میکنم.
همه وسایل سالهاست که راکد و بدون استفاده بوده و زنگ زده و معیوب است فقط ظاهر حفظ شده به هر چیزی دست بزنید پودر میشود
در کل پیشنهاد میکنم و هتل خوبیه برخورد کارکنان عالی دسترسی به دریا و کافی شاپ و رستوران عالی است فقط داخل آپارتمان قدیمی است
در کل پیشنهاد می کنم
کارکنان بسیار محترم و رفتارشون عالی و درخور هست، فضا و محل هتل مناسب هست
کارکنان خوب بودن محیط هم بسیار تمیز ولی اتاق ها خیلی قدیمی بودند.
در مجموع هتل خوبیه ؛ برخورد پرسنل خوب بود ، آپارتمان ما از تمام پنجره هاش دریا معلوم بود. نظافت اتاق خوب بود . فقط اتاق ما یک مقداری نیاز به تعمیرات داشت بعضی از جاهاش قبلا نم داده بود ، البته الان خشک بود و نیاز به ترمیم داشت . مبلمان آپارتمان تمیز و قابل قبوله ، تلویزیون معمولی (قدیمی) داره به همراه گیرنده دیجیتال و پخش DVD و عملکردشون قابل قبوله. آپارتمان دارای سشوار هم می باشد. با وجود اینکه آپارتمان بود اجاق گاز نداشت و امکان پخت و پز وجود نداره به نظر من این بزرگترین اشکال هتل بود. البته کتری برقی داشت . و برای چایی مشکل وجود نداره . صبحانه هم قابل قبول بود و روی اسکله سرو می شود . در روزهای شلوغ فضای سرو صبحانه کوچکه و ممکنه معطل تخلیه میزها بشید. البته ما زود می رفتیم و به مشکل بر نخوردیم. دستریش به دریا خیلی خوبه و ساحل نسبتا تمیزی داره فضای پارک ماشین هم نسبتا مناسبه و مشکل خاصی نداره
برخورد کارکنان خوب صبحانه ضعیف و پر از روغن در حد قهوه خانه ها رنگ اتاق طبله کرده بود و قسمت زیادی از ان ریخته بود و یک ترک خیلی بزرگ روی دیوار بود که نشان میداد اتاق حداقل پنج سال است که تعمیر نشده سرویس بهداشتی خیلی کثیف. سرویس فرنگی هم افتضاح. اجازه پخت و پز ندارید تمامی مبلها کثیف و قدیمی بود صبحانه را برای اتاق نمیاورند و وقتی درخواست کنید میگویند چنین سرویسی نداریم. دمپایی پلاست...
محیط هتل و ساحل و دسترسی به دریا و کافی شاپ ساحلی عالی بود اما رسیدگی و مهمانداری و نظافت در مدت چهار روز اقامت ما انجام نشد ما نمیدونستیم که باید خودمون بگیم چون همیشه هتل هایی که رفتیم هرروز رسیدگی و نظافت داشتند. شهربازی بچه ها هم خییلی خوب بود.
برخورد بد پرسنل آموزش ندادن پرسنل نحوه برخورد با مسافر محیط نا مناسب رستوران صبحانه صبحانه فوق العاده بی کیفیت و صفر نظافت رستوران صفر به عنوان هتل آپارتمان و دارا بودن گاز در اتاق ولی امکان استفاده از گاز را ندادند بالکن داشت ولی امکان استفاده را ندادند نداشتن لباس فرم یا حد اقل لباس تمیز پرسنل رستوران پنجره های اتاق بسیار کثیف و دید به بیرون نداشت و با درخواست از پرسنل هم تمیز نش...
برخورد کارکنان بسیار خوب بود، هتل فضای خوبی دارد، دسترسی عالی به ساحل دریا دارد، تقریبا از تمام اتاق ها و بالکن دریا دیده می شود، قطعا نباید امکانات هتل ۵ ستاره را با این هتل آپارتمان مقایسه کرد ولی بنظرم رسیدگی به اتاق ها باید بهتر شود جاهایی که از نظر نظافت جا افتادگی دارد مشهود است، تلفن اتاق ما خراب بود و باید برای تماس با بخش های مختلف هتل از تلفن همراه خودمان استفاده می‌کردیم، تلویزیون خراب بود شارژ آب و دستمال و شامپو در صورت تماس انجام می شود و رسیدگی روزانه به اتاق ها ندارند، صبحانه تنوع ندارد اما کیفیت صبحانه خوب بود
اتاق ها سنگ‌ بودند و تلویزیون خراب‌ بود و‌ با وجود پیگیری های مکرر مشکل حل نشد. رستوران نیز تعطیل بود
خيلي اتاق تميزي نداشت ولي محيطي جالب و زيبا داشت
از نظر کلی هتل وضعیت مطلوبی دارد و کارکنان برخورد مناسبی با میهمانان دارند
خیلی خوب بود
نبود رستوران برای صرف وعده های ناهار و شام، نقطه ضعف هتل به شمار می رود. دسترسی آسان به دریا از دلایل رزرو این هتل برای من بود.
نقاط قوت:
سوییت ها بسیار تمیز و سالم و خوب بود . دسترسی به شهر خوب بود. محوطه زیباتر هم میتوانست باشد.
نقاط ضعف:
محوطه عملا تعطیل بود و بوفه ها بسته بودند. با توجه به عدم امکان تهیه غذای ساده قیمت تعدیل شود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان آریان نور

مهمانان هتل آپارتمان آریان نور در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان آریان نور از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان آریان نور بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان آریان نور رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان آریان نور را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.