مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

چلندر، کیلومتر 18 جاده نوشهر به نور
3.1
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

هتل ۲ ستاره جهانگردی چلندر وابسته به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در ۱۸ کیلومتری نوشهر در منطقه چلندر واقع گردیده است. اطراف این هتل که در کنار دریای خزر می باشد، جنگل سرسبز سی سنگان و آبشارهای آب پری و چلندر فضایی بی نظیر را ایجاد کرده اند. هتل در فاصله ۲۰ کیلومتری فرودگاه و نزدیک بازار قرار گرفته است. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد. قابل توجه میهمانان گرامی اتاق ها دارای سرویس اضافه می باشد، هزینه آن در هتل محاسبه می گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

جهانگردی چلندر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
4 تیر
جمعه
270,000
تومان
5 تیر
شنبه
270,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
11 تیر
جمعه
270,000
تومان
12 تیر
شنبه
270,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
جهانگردی چلندر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
4 تیر
جمعه
270,000
تومان
5 تیر
شنبه
270,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
11 تیر
جمعه
270,000
تومان
12 تیر
شنبه
270,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
4 تیر
جمعه
270,000
تومان
5 تیر
شنبه
270,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
270,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
270,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
270,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
270,000
تومان
11 تیر
جمعه
270,000
تومان
12 تیر
شنبه
270,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
270,000
تومان
علاءالدین
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
296,000
تومان
4 تیر
جمعه
282,000
تومان
5 تیر
شنبه
282,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
282,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
282,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
296,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
296,000
تومان
11 تیر
جمعه
282,000
تومان
12 تیر
شنبه
282,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
282,000
تومان
جهانگردی چلندر-کلبه سه تخته
کلبه سه تخته
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
353,000
تومان
4 تیر
جمعه
337,000
تومان
5 تیر
شنبه
337,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
337,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
337,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
337,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
353,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
353,000
تومان
11 تیر
جمعه
337,000
تومان
12 تیر
شنبه
337,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
337,000
تومان
جهانگردی چلندر-کومه سه نفره
کومه سه نفره
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
353,000
تومان
4 تیر
جمعه
337,000
تومان
5 تیر
شنبه
337,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
337,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
337,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
337,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
353,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
353,000
تومان
11 تیر
جمعه
337,000
تومان
12 تیر
شنبه
337,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
337,000
تومان
جهانگردی چلندر-سوئیت لوکس سه نفره
سوئیت لوکس سه نفره
علاءالدین
858,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
858,000
تومان
4 تیر
جمعه
816,000
تومان
5 تیر
شنبه
816,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
816,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
816,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
816,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
858,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
858,000
تومان
11 تیر
جمعه
816,000
تومان
12 تیر
شنبه
816,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
816,000
تومان
جهانگردی چلندر-ویلا یکخوابه سه نفره
ویلا یکخوابه سه نفره
هتل یار
769,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
769,000
تومان
4 تیر
جمعه
769,000
تومان
5 تیر
شنبه
769,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
769,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
769,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
769,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
769,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
769,000
تومان
11 تیر
جمعه
769,000
تومان
12 تیر
شنبه
769,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
769,000
تومان
ای‌گردش
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
770,000
تومان
4 تیر
جمعه
770,000
تومان
5 تیر
شنبه
770,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
770,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
770,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
770,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
770,000
تومان
11 تیر
جمعه
770,000
تومان
12 تیر
شنبه
770,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
علاءالدین
799,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
799,000
تومان
4 تیر
جمعه
649,000
تومان
5 تیر
شنبه
649,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
649,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
649,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
649,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
681,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
681,000
تومان
11 تیر
جمعه
649,000
تومان
12 تیر
شنبه
649,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
649,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
639,000
تومان
5 تیر
شنبه
639,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
639,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
639,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
639,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
780,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
780,000
تومان
11 تیر
جمعه
639,000
تومان
12 تیر
شنبه
639,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
639,000
تومان
جهانگردی چلندر-ویلا دوخوابه چهارنفره
ویلا دوخوابه چهارنفره
هتل یار
962,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
962,000
تومان
4 تیر
جمعه
962,000
تومان
5 تیر
شنبه
962,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
962,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
962,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
962,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
962,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
962,000
تومان
11 تیر
جمعه
962,000
تومان
12 تیر
شنبه
962,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
962,000
تومان
ای‌گردش
963,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
963,000
تومان
4 تیر
جمعه
963,000
تومان
5 تیر
شنبه
963,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
963,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
963,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
963,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
963,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
963,000
تومان
11 تیر
جمعه
963,000
تومان
12 تیر
شنبه
963,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
963,000
تومان
علاءالدین
999,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
999,000
تومان
4 تیر
جمعه
951,000
تومان
5 تیر
شنبه
951,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
951,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
951,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
951,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
999,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
999,000
تومان
11 تیر
جمعه
951,000
تومان
12 تیر
شنبه
951,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
951,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
935,000
تومان
5 تیر
شنبه
935,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
935,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
935,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
935,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
973,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
973,000
تومان
11 تیر
جمعه
935,000
تومان
12 تیر
شنبه
935,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
935,000
تومان

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

سالن کنفرانس
شبکه پخش فیلم
كتابخانه
پارک بازی كودكان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
کپسول آتش نشانی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
سالن پذیرایی
فضائی برای پياده روی
فضای سبز
نمای رو به حیاط
تلويزيون LED در لابی
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات اینترنتی
فكس
مبل
تلويزيون در لابی
رستوران
لابی
اینترنت بی سیم
چايخانه سنتی
گشت نیم روزی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
پارکینگ در هتل
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
خدمات برای معلولین
میز بیلیارد
نمازخانه
خشکشویی (لاندری)
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
رستوران گردان
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
تبديل ارز
سالن اجتماعات
سرویس فرنگی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
رستوران
اینترنت در لابی
حمام
فکس
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
بیلیارد
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اطفای حریق
اتاق بازی
جعبه کمک های اولیه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روزنامه
رستوران ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رمپ ورودی

آدرس مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

(62 نظر)
ما سوئیت دو خوابه گرفته بودیم که اصلا قابل سکونت نبود برای کل سوئیت یک کولر در نظر گرفته شده بود و فاصله تا خیابون حدود 50 متر که تا صبح از صدای ماشین نخوابیدیم کیفیت اشپزخانه و سرویس بهداشتی بسیار پایین و غیر قابل قبول
نقاط قوت:
تميز و شيك با محيطي خاص و تك كه واقعا ما اصلا انتظارمون نميرفت و مديريتي عالي واقعا ارزش داره هركس بگيره به بقيه دوستانشم معرفيش ميكنه
نقاط ضعف:
نداشت واقعا
کارکنان مهربان و وظیفه شناس هستند
بسیارخوب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب ارامش مکان
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی نظافت نشده بود
نقاط قوت:
نزدیک بودن به دریا و پارک جنگلی سیسنگان و مناطق گردشگری اطراف
نقاط ضعف:
نزدیک نبودن مرکز خرید سوپر مارکت نبود آب معدنی داخل اتاق نبود دمپایی یه بار مصرف
خیلی خوب بود
آرامش خوبی دارد و اگر مانند سایرهتلهای زیر مجموعه از رستورانهای درون باغ و ... استفاده گردد بهتر است
هتل فرسوده بوده و نظافت آن در سطح پایینی بود. کولر ها کار نمی کرد مجبور شدیم اتاق عوض کنیم که بازهم مشکل تقریبا پابرجا بود. اتاق کوچک و نمدار بود. کارکنان تنها چیزی که برایشان مهم نبود مشتری بود.
بازسازي لازم است
اتاق هاش از سوییت ها بهتره، ولی در کل هتل دولتی است و بهش نمی رسن، تمیز نیست
خوب بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
در حد قیمتش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی وجود نداشت
نکات منفی: تعداد کم پرسنل، پذیرش ضعیف، نظافت اتاق نامناسب، سازه بسیار قدیمی، لوازم اتاق بسیار قدیمی، صبحانه پولی و ضعیف، دمپایی یکبار مصرف حذف شده، اقلام اساسی (مسواک و خمیردندان) حذف شده. نسبت به بقیه مجموعه هتل های جهانگردی با اختلاف، ضعیف هست و نسبت به پارسال هم افت محسوسی دارد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
من کلبه سه تخته داشتم برای سه شب... اتاق بسیار قدیمی و کثیف . بدترین مسئله اینکه آب لوله کشی از آب چاه بود و بوی آهن زنگ زده میداد و مجبور بودیم با اکراه دوش بگیریم. امکانات اتاق صفر. مثل یک مکان متروکه بود. کارکنان بیخیال و ... ( بجز دوتا کارمند رستوران که نسبتا خوب بودن). صبحانه افتضاح با اینکه پولش جدا از اتاق بود.
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
معمولی
نقاط ضعف:
داخل اتاق خیلی بوی بدی میومد ، نظافت بسیار ضعیف بود هزینه رستوران بالا
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
هتل خیلی قدیمیه درست بازسازی نشده لوازم و شیرالات کهنه پرسنل درست آموزش ندیده بودن
نقاط قوت:
هتل خوبی بود تمیز بود مرتب بود موقعیت مکانی عالی بود از همه نظر عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
هتلی خوب که نسبت به تعداد ستاره هاش یه مقدار قیمتش بالاست.اینترنت فقط تو لابیه، شبا در پذیرش بسته میشه و ما با کلی زحمت و در زدن و تماس تلفنی از روی کارت مسئول پذیرش رو از خواب بیدار کردیم تا بتونیم تسویه حساب کنیم!! صبحانه نداره!توی ویلای وی ای پی نه واکس داشت و نه دستمال کاغذی و نه مسواک و ..حتی وایفای هم نداشت .اتاق بدرستی نظافت نشده بود.حوله ها و ملحفه و لحاف لک داشتن.سیگار مهمان قبلی تو اتاق جامونده بود .وکیوم یکی از حوله ها باز بود و دمپایی یکبار مصرف و دفترچه راهنمای تلفن و قیمت مینی بار و اطلاعات نوشتاری دیگه با توجه به فاصله زیاد ویلا از لابی اصلا وجود نداشت. با توجه به امکان کرایه دوچرخه ، واسه کودکان دوچرخه ای نداشت و فقط دو تا دوچرخه بزرگسال بود.
نقاط قوت:
فضای سبز وزیبا ارامش - دسترسی راحت به هتل - قیمت مناسب اتاق مخصوصا با سایت شما نرخ پایینتر از بردهتل گرفتم - خوش برخورد بودن پذیرش هتل
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانه روی اتاقها- نداشتن کتری برقی وچایساز دراتاق - پولی بودن اب معدنی تو یخچال در صورتیکه در همه جای دنیا چای واب معدنی رایگان در اختیار مسافر قرار داده میشه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود،
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی تمیز نبود،موکت کف اتاق پر از مو بود.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
از همه نظر افتضاح
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
نداشت اصلا
نقاط قوت:
چیز راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
از نظر نظافت سرویس بهداشتی خیلی بد بود تمام لوله های آب زنگ زده بود که آب رنگش قهوه ای بود اتاق پر از سوسک و موریانه بود
نظافت خیلی بالا نیست دمپایی یکبار مصرف ندادند گفتند موجود نیست امکان انتخاب اتاق وجود نداره و ممکنه اتاق رو به خیابان نصیبتان شود ! صبحانه پولی است
عالی بود واقعا عالی
خوب بود
برخورد پرسنل مناسب بود اما ضعف های بسیار کوچک در امور دیده شد که قابل رفع می باشدبا برخی تعمیرات جزئی قابل رفع است که به سادگی قابل انجام بود ، نظافت انجام نمی شدوقیمت رستوران خیلی مناسب نبود.
وضعیت آب و سرویسشان خوب نیست ، هتل نياز به بازسازی دارد ولی ازهمراهی كاركنان كمال سپاس را دارم .
نسبت به قیمتش خوب بود و مهمتر نزدیکی به دریا و جنگل بود که بسیار زیبا بود.
ملافحه ها دارای لک نبود صابون،شامپو بدن،مسواک، پاشنه کش و... آب لوله کشی زرد رنگ و بوی بد قطع بودن تلفن داخلی ظروف تمیز نبود تمیزی سرویس بهداشتی و حمام بسبار ضعیف دوش خراب من چندین بار این هتل را رفته ام ولی متاسفانه روند کاهشی کیفیت رو شاهد هستم. فضای بیرون زیبا موقعیت مکانی خوب
متاسفانه کیفیت سرویس دهی کارکنان به شدت افت کرده بود ، وپی گیری هایشان با وجود دریافت انعام بسیار ضعیف بود. آب بسیار آلوده ، که شستشوی صورت با این آب باعث چشم درد همسرم شد. پنجره ها توری های پر درز و بازی داشت که شب تا صبح توسط پشه ها گزیده شدیم.
من در مرداد ماه 97 یک شب در اتاق دوتخته اقامت داشتم . برخورد کارکنان و مدیریت خیلی خوب بود . صبحانه خوب و بقیه چیزها معمولی بود چون شب رسیدم پیدا کردنش سخت بود ولی در کل خوب بود اگه دوباره تو اون مسیر باشم اونجا خواهم رفت
خوب
سلام به دوستان ایران هتل و خسته نباشید. این هتل آدم نمیتونه ازش حتی ایراد بگیره؛ چون ایراد برای هتلی است که چند ایراد داره نه جایی که سر تا تهش ایراده. سرویس بهداشتی ضعیف. سرو صدا وحشتناک موکتهای کف پر از مو. راجع به برخورد پرسنل نظر نمیدم چون اصلا انگار آدمو نمیبینن فقط از کنار آدم رد میشن. به نظرم اگر چادر بزنید بهتر از اینجاست؛ حدودا ۲۰ روز پیشم که رفته بودم رفتم هایت اونجارو بهتون پیشنهاد میکنم؛ ارزش پول دادن داره با تشکر از ایران هتل
امکانات هتل خیلی در حد پایینی بود من به هیچ وجه دوباره به این هتل نمی رم
بابت صبحانه برای دو نفر 40 هزار تومان گرفتن که سلف هم نبود شامل چایی و ساندیس و کره و پنیر میشد هنگامی که کلید تحویل دادیم اتاق رو تمیز کنن برگشتیم فقط حوله رو عوض کردن اتاق رو مرتب نکرده بودند برای رزور به اسنپ تریپ اعلام میکنن جا نداریم یا کم داریم در صورتی که ما وقتی رفتیم تنها مهمانان اون هتل بودیم تقریبا شیر آلاتشون چکه میکرد تا صبح که صداشو میشنیدیم اما من خوابم سنگینه زیاد اهمیت ندادم از نظر موقعیت مکانی و نظافت کلی مجموعه خوبه و دید به جنگل داره
نسبت به تعداد ستاره‌های هتل و مبلغی که پرداخت کردیم، راضی‌کننده بود. تمیزی کلبه در حد قابل‌قبول، برخورد کارکنان خوب، محوطه‌ی هتل دلباز و قشنگ. از ساحل حدود ۱۰ دقیقه رانندگی فاصله دارید. باتوجه به دوری کلبه‌ها از ساختمان اصلی، روم‌سرویس و اینترنت ارائه نمی‌شه.
فقط میتونم بگم رو آب اونجا حساب نکنید غذاش هم تعریفی نداره فقط به واسطه شمال بودن و سرسبز بودن اونجا قشنگه
اگر اتاقهای رو به جاده را نگیرید، هتل خوبی است. اتاقهای رو به جاده سر و صدای زیادی دارند.
بسیار مودب و آرام
عالی بود خیلی خوب و تمیز و راحت ارامش خوب برخورد و چای کرم اتاق راحت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.محوطه زیبا .آرامش محیط.تمیزی ملحفه و پتو
نقاط ضعف:
قدیمی بودن امکانات اتاق .وجود سوسک.نبود امکانات تفریحی در مجموعه
امکانات هتل هر روز کمترو کمتر میشه اصلا خوب نبود و راضی نبودیم کومه و کلبه که افتضاح بوذ
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
کلبه ها اصلا کیفیت ندارد
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
کلبه ها اصلا کیفیت نداره
مهم‌ترین ایراد هتل برخورد افتضاح پذیرش هتل بود. اصلا هتلداری بلد نبود و با منت و بی ادبی حرف میزد مخصوصا انگار حرصش درمی‌اومد که از اسنپ تریپ رزرو کرده بودیم. کومه گرفتیم پول کومه دادیم کلیه بهمون دادن با منت برخورد بسیار بد پذیرش
خیلی جالب نبود
نقاط قوت:
طبیعتش عالیه
نقاط ضعف:
آبش آب چاهه بوی شدید آهن میده
نقاط قوت:
موقعيت خوب مكاني و زيبايي محوطه
نقاط ضعف:
اتاقهاي داخل هتل خوبه ولي ويلا و كومه هاش اصلا تعريف نداره
نقاط قوت:
نظافت وبهداشت هتل عالى بود لابى هتل عالى بود برخورد وادب پرسنل هتل عالى.بود فضاى سبز هتل فوق العاده زيبابود
نقاط ضعف:
نكات منفى مهمى نداشت
نقاط قوت:
عالی بود همه چیش
نقاط ضعف:
رفتار رزروشن افتضاح
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

مهمانان مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.