مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

چلندر، کیلومتر 18 جاده نوشهر به نور
3.1
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

هتل ۲ ستاره جهانگردی چلندر وابسته به شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در ۱۸ کیلومتری نوشهر در منطقه چلندر واقع گردیده است. اطراف این هتل که در کنار دریای خزر می باشد، جنگل سرسبز سی سنگان و آبشارهای آب پری و چلندر فضایی بی نظیر را ایجاد کرده اند. هتل در فاصله ۲۰ کیلومتری فرودگاه و نزدیک بازار قرار گرفته است. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد. قابل توجه میهمانان گرامی اتاق ها دارای سرویس اضافه می باشد، هزینه آن در هتل محاسبه می گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

جهانگردی چلندر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
176,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
176,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
176,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
176,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
176,000
تومان
16 آبان
جمعه
176,000
تومان
17 آبان
شنبه
176,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
176,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
176,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
176,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
176,000
تومان
جهانگردی چلندر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
150,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
150,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
150,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
150,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
150,000
تومان
16 آبان
جمعه
150,000
تومان
17 آبان
شنبه
150,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
150,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
150,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
150,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
150,000
تومان
هتل یار
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
176,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
176,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
176,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
176,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
176,000
تومان
16 آبان
جمعه
176,000
تومان
17 آبان
شنبه
176,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
176,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
176,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
176,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
176,000
تومان
اقامت 24
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
177,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
177,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
177,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
177,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
177,000
تومان
16 آبان
جمعه
177,000
تومان
17 آبان
شنبه
177,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
177,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
177,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
177,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
177,000
تومان
ای‌گردش
197,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
197,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
197,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
197,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
197,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
197,000
تومان
16 آبان
جمعه
197,000
تومان
17 آبان
شنبه
197,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
197,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
197,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
197,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
197,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی چلندر-کلبه سه تخته
کلبه سه تخته
علاءالدین
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
16 آبان
جمعه
180,000
تومان
17 آبان
شنبه
180,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی چلندر-کومه سه نفره
کومه سه نفره
علاءالدین
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
180,000
تومان
16 آبان
جمعه
180,000
تومان
17 آبان
شنبه
180,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
180,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
180,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
180,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
180,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی چلندر-سوئیت لوکس سه نفره
سوئیت لوکس سه نفره
علاءالدین
422,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
422,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
422,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
422,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
422,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
422,000
تومان
16 آبان
جمعه
422,000
تومان
17 آبان
شنبه
422,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
422,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
422,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
422,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
422,000
تومان
ای‌گردش
598,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
598,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
598,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
598,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
598,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
598,000
تومان
16 آبان
جمعه
598,000
تومان
17 آبان
شنبه
598,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
598,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
598,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
598,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
598,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی چلندر-ویلای بزرگ دوخوابه چهارتخته
ویلای بزرگ دوخوابه چهارتخته
هتل یار
646,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
646,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
646,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
646,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
646,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
646,000
تومان
16 آبان
جمعه
646,000
تومان
17 آبان
شنبه
646,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
646,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
646,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
646,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
646,000
تومان
جهانگردی چلندر-ویلا یکخوابه سه نفره
ویلا یکخوابه سه نفره
علاءالدین
406,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
406,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
406,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
406,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
406,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
406,000
تومان
16 آبان
جمعه
406,000
تومان
17 آبان
شنبه
406,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
406,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
406,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
406,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
406,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
510,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
510,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
510,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
510,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
510,000
تومان
16 آبان
جمعه
510,000
تومان
17 آبان
شنبه
510,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
510,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
510,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
510,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
510,000
تومان
اقامت 24
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
516,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
516,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
516,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
516,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
516,000
تومان
16 آبان
جمعه
516,000
تومان
17 آبان
شنبه
516,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
516,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
516,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
516,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
516,000
تومان
ای‌گردش
573,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
573,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
573,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
573,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
573,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
573,000
تومان
16 آبان
جمعه
573,000
تومان
17 آبان
شنبه
573,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
573,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
573,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
573,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
573,000
تومان
جهانگردی چلندر-ویلا دوخوابه چهارنفره
ویلا دوخوابه چهارنفره
علاءالدین
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
480,000
تومان
16 آبان
جمعه
480,000
تومان
17 آبان
شنبه
480,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
480,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
480,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
480,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
480,000
تومان
هتل یار
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
603,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
603,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
603,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
603,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
603,000
تومان
16 آبان
جمعه
603,000
تومان
17 آبان
شنبه
603,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
603,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
603,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
603,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
603,000
تومان
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
605,000
تومان
16 آبان
جمعه
605,000
تومان
17 آبان
شنبه
605,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
605,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
ای‌گردش
677,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
677,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
677,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
677,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
677,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
677,000
تومان
16 آبان
جمعه
677,000
تومان
17 آبان
شنبه
677,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
677,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
677,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
677,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
677,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی چلندر-ویلا دو خوابه پنج نفره VIP
ویلا دو خوابه پنج نفره VIP
اقامت 24
646,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
646,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
646,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
646,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
646,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
646,000
تومان
16 آبان
جمعه
646,000
تومان
17 آبان
شنبه
646,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
646,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
646,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
646,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
646,000
تومان

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

نمازخانه
خدمات تهيه بليط
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
چايخانه سنتی
زنگ هشدار
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
وسایل بدنسازی
آلاچيق بيرون از هتل
تلويزيون در لابی
مبل
فكس
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلويزيون LED در لابی
رستوران
نمای رو به حیاط
فضای سبز
فضائی برای پياده روی
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
اينترنت در لابی
لابی
جكوزی
بازی ویدئویی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
سرویس حرم
پاركينگ
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
مینی بار
اعلام حریق
استخر
آسانسور
رستوران گردان
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
سرویس بهداشتی فرنگی
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
سالن کنفرانس
مبلمان
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
کپسول آتش نشانی
مسلط به زبان انگليسی
صندوق امانات
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
ماساژ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
مینی بار رایگان
آرایشگاه
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
فروشگاه
مرکز خرید
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
خدمات برای معلولین
کافی نت
سرویس فرنگی
اتاق سیگار
پرینت
پارکینگ روباز
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
رمپ ورودی

آدرس مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

(70 نظر)
بازسازي لازم است
اتاق هاش از سوییت ها بهتره، ولی در کل هتل دولتی است و بهش نمی رسن، تمیز نیست
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
در حد قیمتش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی وجود نداشت
نکات منفی: تعداد کم پرسنل، پذیرش ضعیف، نظافت اتاق نامناسب، سازه بسیار قدیمی، لوازم اتاق بسیار قدیمی، صبحانه پولی و ضعیف، دمپایی یکبار مصرف حذف شده، اقلام اساسی (مسواک و خمیردندان) حذف شده. نسبت به بقیه مجموعه هتل های جهانگردی با اختلاف، ضعیف هست و نسبت به پارسال هم افت محسوسی دارد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
من کلبه سه تخته داشتم برای سه شب... اتاق بسیار قدیمی و کثیف . بدترین مسئله اینکه آب لوله کشی از آب چاه بود و بوی آهن زنگ زده میداد و مجبور بودیم با اکراه دوش بگیریم. امکانات اتاق صفر. مثل یک مکان متروکه بود. کارکنان بیخیال و ... ( بجز دوتا کارمند رستوران که نسبتا خوب بودن). صبحانه افتضاح با اینکه پولش جدا از اتاق بود.
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
معمولی
نقاط ضعف:
داخل اتاق خیلی بوی بدی میومد ، نظافت بسیار ضعیف بود هزینه رستوران بالا
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
هتل خیلی قدیمیه درست بازسازی نشده لوازم و شیرالات کهنه پرسنل درست آموزش ندیده بودن
نقاط قوت:
هتل خوبی بود تمیز بود مرتب بود موقعیت مکانی عالی بود از همه نظر عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
هتلی خوب که نسبت به تعداد ستاره هاش یه مقدار قیمتش بالاست.اینترنت فقط تو لابیه، شبا در پذیرش بسته میشه و ما با کلی زحمت و در زدن و تماس تلفنی از روی کارت مسئول پذیرش رو از خواب بیدار کردیم تا بتونیم تسویه حساب کنیم!! صبحانه نداره!توی ویلای وی ای پی نه واکس داشت و نه دستمال کاغذی و نه مسواک و ..حتی وایفای هم نداشت .اتاق بدرستی نظافت نشده بود.حوله ها و ملحفه و لحاف لک داشتن.سیگار مهمان قبلی تو اتاق جامونده بود .وکیوم یکی از حوله ها باز بود و دمپایی یکبار مصرف و دفترچه راهنمای تلفن و قیمت مینی بار و اطلاعات نوشتاری دیگه با توجه به فاصله زیاد ویلا از لابی اصلا وجود نداشت. با توجه به امکان کرایه دوچرخه ، واسه کودکان دوچرخه ای نداشت و فقط دو تا دوچرخه بزرگسال بود.
نقاط قوت:
فضای سبز وزیبا ارامش - دسترسی راحت به هتل - قیمت مناسب اتاق مخصوصا با سایت شما نرخ پایینتر از بردهتل گرفتم - خوش برخورد بودن پذیرش هتل
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانه روی اتاقها- نداشتن کتری برقی وچایساز دراتاق - پولی بودن اب معدنی تو یخچال در صورتیکه در همه جای دنیا چای واب معدنی رایگان در اختیار مسافر قرار داده میشه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود،
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی تمیز نبود،موکت کف اتاق پر از مو بود.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبت نداشت
نقاط ضعف:
از همه نظر افتضاح
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
نداشت اصلا
نقاط قوت:
چیز راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
از نظر نظافت سرویس بهداشتی خیلی بد بود تمام لوله های آب زنگ زده بود که آب رنگش قهوه ای بود اتاق پر از سوسک و موریانه بود
نظافت خیلی بالا نیست دمپایی یکبار مصرف ندادند گفتند موجود نیست امکان انتخاب اتاق وجود نداره و ممکنه اتاق رو به خیابان نصیبتان شود ! صبحانه پولی است
عالی بود واقعا عالی
خوب بود
برخورد پرسنل مناسب بود اما ضعف های بسیار کوچک در امور دیده شد که قابل رفع می باشدبا برخی تعمیرات جزئی قابل رفع است که به سادگی قابل انجام بود ، نظافت انجام نمی شدوقیمت رستوران خیلی مناسب نبود.
وضعیت آب و سرویسشان خوب نیست ، هتل نياز به بازسازی دارد ولی ازهمراهی كاركنان كمال سپاس را دارم .
نسبت به قیمتش خوب بود و مهمتر نزدیکی به دریا و جنگل بود که بسیار زیبا بود.
ملافحه ها دارای لک نبود صابون،شامپو بدن،مسواک، پاشنه کش و... آب لوله کشی زرد رنگ و بوی بد قطع بودن تلفن داخلی ظروف تمیز نبود تمیزی سرویس بهداشتی و حمام بسبار ضعیف دوش خراب من چندین بار این هتل را رفته ام ولی متاسفانه روند کاهشی کیفیت رو شاهد هستم. فضای بیرون زیبا موقعیت مکانی خوب
متاسفانه کیفیت سرویس دهی کارکنان به شدت افت کرده بود ، وپی گیری هایشان با وجود دریافت انعام بسیار ضعیف بود. آب بسیار آلوده ، که شستشوی صورت با این آب باعث چشم درد همسرم شد. پنجره ها توری های پر درز و بازی داشت که شب تا صبح توسط پشه ها گزیده شدیم.
من در مرداد ماه 97 یک شب در اتاق دوتخته اقامت داشتم . برخورد کارکنان و مدیریت خیلی خوب بود . صبحانه خوب و بقیه چیزها معمولی بود چون شب رسیدم پیدا کردنش سخت بود ولی در کل خوب بود اگه دوباره تو اون مسیر باشم اونجا خواهم رفت
خوب
سلام به دوستان ایران هتل و خسته نباشید. این هتل آدم نمیتونه ازش حتی ایراد بگیره؛ چون ایراد برای هتلی است که چند ایراد داره نه جایی که سر تا تهش ایراده. سرویس بهداشتی ضعیف. سرو صدا وحشتناک موکتهای کف پر از مو. راجع به برخورد پرسنل نظر نمیدم چون اصلا انگار آدمو نمیبینن فقط از کنار آدم رد میشن. به نظرم اگر چادر بزنید بهتر از اینجاست؛ حدودا ۲۰ روز پیشم که رفته بودم رفتم هایت اونجارو بهتون پیشنهاد میکنم؛ ارزش پول دادن داره با تشکر از ایران هتل
امکانات هتل خیلی در حد پایینی بود من به هیچ وجه دوباره به این هتل نمی رم
بابت صبحانه برای دو نفر 40 هزار تومان گرفتن که سلف هم نبود شامل چایی و ساندیس و کره و پنیر میشد هنگامی که کلید تحویل دادیم اتاق رو تمیز کنن برگشتیم فقط حوله رو عوض کردن اتاق رو مرتب نکرده بودند برای رزور به اسنپ تریپ اعلام میکنن جا نداریم یا کم داریم در صورتی که ما وقتی رفتیم تنها مهمانان اون هتل بودیم تقریبا شیر آلاتشون چکه میکرد تا صبح که صداشو میشنیدیم اما من خوابم سنگینه زیاد اهمیت ندادم از نظر موقعیت مکانی و نظافت کلی مجموعه خوبه و دید به جنگل داره
نسبت به تعداد ستاره‌های هتل و مبلغی که پرداخت کردیم، راضی‌کننده بود. تمیزی کلبه در حد قابل‌قبول، برخورد کارکنان خوب، محوطه‌ی هتل دلباز و قشنگ. از ساحل حدود ۱۰ دقیقه رانندگی فاصله دارید. باتوجه به دوری کلبه‌ها از ساختمان اصلی، روم‌سرویس و اینترنت ارائه نمی‌شه.
فقط میتونم بگم رو آب اونجا حساب نکنید غذاش هم تعریفی نداره فقط به واسطه شمال بودن و سرسبز بودن اونجا قشنگه
اگر اتاقهای رو به جاده را نگیرید، هتل خوبی است. اتاقهای رو به جاده سر و صدای زیادی دارند.
بسیار مودب و آرام
عالی بود خیلی خوب و تمیز و راحت ارامش خوب برخورد و چای کرم اتاق راحت
رفتار آنها خوب بود، نظافت هتل ضعیف بود، حشره دیدم .ظروف قدیمی بودند، موکت اتاق خوابها نیز تمیزنبود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.محوطه زیبا .آرامش محیط.تمیزی ملحفه و پتو
نقاط ضعف:
قدیمی بودن امکانات اتاق .وجود سوسک.نبود امکانات تفریحی در مجموعه
فضای محوطه و لابی و رستوران خوب بود،مسواک نداشتند و عنوان کردند که دیگه مسواک توی اتاقها نخواهند گذاشت،رفتار کارکنان خوب بود،نظافت اتاقها نیاز به رسیدگی بیشتری داره،در کل راضی بودم نسبت به قیمت هتل
متاسفانه من به این هتل نرسیدم و اقامت من سوخت شد. قبلا که استفاده کرده بودم یک مجموعه دولتی است که رضایت بخش هست.
نیاز به بازسازی دارد.
غیر از خاموش بودن و یا سوخته بودن لامپهای راهرو طبقه بالا خوب بود
اتاق ها ضعیف ، عدم اطلاع رسانی پرسنل در ارتباط به اینترنت و نبود صابون
امکانات هتل هر روز کمترو کمتر میشه اصلا خوب نبود و راضی نبودیم کومه و کلبه که افتضاح بوذ
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
کلبه ها اصلا کیفیت نداره
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
کلبه ها اصلا کیفیت ندارد
مهم‌ترین ایراد هتل برخورد افتضاح پذیرش هتل بود. اصلا هتلداری بلد نبود و با منت و بی ادبی حرف میزد مخصوصا انگار حرصش درمی‌اومد که از اسنپ تریپ رزرو کرده بودیم. کومه گرفتیم پول کومه دادیم کلیه بهمون دادن با منت برخورد بسیار بد پذیرش
خیلی جالب نبود
نقطه مثبت آرامش هتل بود و نکات منفی رفتار بد کارکنان و کهنه بودن وسایل و خیلی ناراحت بودند که چرا از اسنپ تریپ هتل گرفتیم.فضای بیرونی هتل بسیار زیبا بود
نقاط قوت:
طبیعتش عالیه
نقاط ضعف:
آبش آب چاهه بوی شدید آهن میده
مهم‌ترین ایراد هتل برخورد افتضاح پذیرش هتل بود. اصلا هتلداری بلد نبود و با منت و بی ادبی حرف میزد مخصوصا انگار حرصش درمی‌اومد که از اسنپ تریپ رزرو کرده بودیم. از طرفی با اینکه در ووچر صبحانه با رزرو بود، گفتند نفری ۱۸۵۰۰ تومن باید بابت صبحونه بدین!!!!! اصلا منطقی نبود. نظافت معمولی بود. آرامشش خوب بود.
صبحانه بسیار معمولی از 2 تا اطاق یکی روتختی تمیز داشت اون یکی کثیف بود سرویس بهداشتی بسیار بد بود در کل به درد یک شب خوابیدن اجباری یا کاری میخوره
نقاط قوت:
موقعيت خوب مكاني و زيبايي محوطه
نقاط ضعف:
اتاقهاي داخل هتل خوبه ولي ويلا و كومه هاش اصلا تعريف نداره
نقاط قوت:
نظافت وبهداشت هتل عالى بود لابى هتل عالى بود برخورد وادب پرسنل هتل عالى.بود فضاى سبز هتل فوق العاده زيبابود
نقاط ضعف:
نكات منفى مهمى نداشت
با توجه به امکانات این هتل نسبت به هتل های همرده با قیمت مشابه خیلی از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار است چند روزی در این هتل اقامت داشته ام خوب بود
نقاط قوت:
عالی بود همه چیش
نقاط ضعف:
رفتار رزروشن افتضاح
نقاط قوت:
تنوع در صبحانه نسبتا خوب بود فضای باز مجموعه خوب و تمیز لابی خوب و بزرگ
نقاط ضعف:
سرویس اتاقها احتیاج به باز سازی دارد البته دوستان در نظر داشته باشند که انتظار آنها باید در حد هتل دو ستاره باشد و انصافا امکانات آن(اتاقها) از هتل دو ستاره بالاتر و بهتر بود.
قدیمی بودو صبحانش افتظاح بود... فکر نکنم که بخوام دوباره برم...
نقاط قوت:
خداروشکر ۹۰ درصد خوب بود
نقاط ضعف:
من یه شب زودتر خونه رو تخلیه کردم،بجای پول برگشتی بهم غذا دادن،درصورتی که رستوران فقط ماهی با گوشت داشت،من مجبور شدم واسه دونفر ۱۰۰هزارتومن گوشت باماهی بگیرم،این اصلا جالب نبود.
از اقامت که راضی بودم ولی محوطه خراب شده بود. دسترسیش هم سخت بود. اما صبحانه و ناهار و شام عالی بود.
میگفتن از خودمون بگیرین از اسنپ تریپ استفاده نکنید
تویین خواستم اما تخت سینگل دادن. رستورانش ولی خووب بود.
Level e hotel to midounam o hamishe miram unja...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر

مهمانان مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی چلندر نوشهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.