هتل قصر مینودشت

گلستان، مینودشت، کمربندی تهران مشهد، مقابل بلوار بسیج (بجنورد - آزادشهر )
3
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل قصر مینودشت

هتل قصر مينودشت واقع در استان گلستان، شهرستان مينودشت در امتداد رشته کوه‌هاي البرز شرقي و در حد فاصل جاده کمربندي تهران–مشهد مي‌باشد. اتاق‌هاي فاز يک داراي ويويي زيبا مشرف به دشت و جلگه‌ي زيباي رودخانه چهل چاي، جنگل و کوهپايه‌هاي زيباي البرز شرقي مي‌باشد که موجبات مسرت و احساس آرامش بيشتر براي شما و خانواده محترمتان را فراهم مي‌آورد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر مینودشت

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته درجه یک
اقامت 24
649,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
649,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
649,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
649,000 تومان
11 فروردین
جمعه
649,000 تومان
12 فروردین
شنبه
649,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
649,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
659,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
659,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
659,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
659,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
659,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
659,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
659,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
659,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
659,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
659,000 تومان
18 فروردین
جمعه
659,000 تومان
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
759,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
759,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
759,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
759,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
759,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
759,000 تومان
18 فروردین
جمعه
759,000 تومان
یک تخته درجه یک
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
759,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
759,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
759,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
759,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
759,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
759,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
759,000 تومان
18 فروردین
جمعه
759,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته درجه یک
اقامت 24
961,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
961,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
961,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
961,000 تومان
11 فروردین
جمعه
961,000 تومان
12 فروردین
شنبه
961,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
961,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,034,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,034,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,034,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,034,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,034,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,034,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,034,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,034,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,034,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,034,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,034,000 تومان
دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,134,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,134,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,134,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,134,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,134,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,134,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,134,000 تومان
دو تخته درجه یک
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,134,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,134,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,134,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,134,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,134,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,134,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,134,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته درجه یک
اقامت 24
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,210,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,210,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,210,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,210,000 تومان
سه تخته - دبل سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,432,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,432,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,432,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,432,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,432,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,432,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,432,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,432,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,432,000 تومان
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,432,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,432,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,432,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,432,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,432,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,432,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,432,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,432,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,432,000 تومان
سه تخته درجه یک
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,432,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,432,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,432,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,432,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,432,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,432,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,432,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,432,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,432,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,332,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,332,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,332,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,332,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,332,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,332,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,332,000 تومان
سوئیت یک خواب سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,560,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,560,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,560,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,560,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,560,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,560,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,560,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,560,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته درجه یک
اقامت 24
1,456,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,456,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,456,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,456,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,456,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,456,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,456,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,628,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,628,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,628,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,628,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,628,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,628,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,628,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,628,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,628,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,628,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,628,000 تومان
چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,728,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,728,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,728,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,728,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,728,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,728,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,728,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,728,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,728,000 تومان
چهار تخته درجه یک
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,728,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,728,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,728,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,728,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,728,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,728,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,728,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,728,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,728,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,859,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,859,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,859,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,859,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,859,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,859,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,859,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,859,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,859,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,924,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,924,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,924,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,924,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,924,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,924,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,924,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,924,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,924,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,924,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,924,000 تومان
پنج تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,024,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,024,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,024,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,024,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,024,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,024,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,024,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,024,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,024,000 تومان

امکانات اتاق های هتل قصر مینودشت

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
سالن چند منظوره
مسلط به زبان ترکی
نمای دشت
مسلط به زبان فرانسه
رخت آویز

آدرس هتل قصر مینودشت روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل قصر مینودشت

(41 نظر)
نقاط قوت:
هتلی بسیار خوب و با محیطی صمیمانه و پرسنلی خوشرو . واقعا توصیه میکنم - صبحانه ی مفصلی هم داشتن که در مجموع خیلی خوب بود برای هتلی در این سطح. عالی عالی
نقاط ضعف:
یکمی زیادی گرم بود اتاق که گفتیم اومدن رفع کردن
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار کثیف و فاقد امکانات بود و اتاق بسیار کوچک و بد بود
نقاط قوت:
غذای رستوران خوب بود
نقاط ضعف:
معطل کردن خیلی طولانی (بیش از یک‌ ساعت) هنگام تحویل اتاق.وضعیت نامناسب اتاق.کمبود اقلام مصرفی.آبریزی کولر اتاق.دوش خراب.سوخته بودن تمام لامپ‌های دیوار کوب‌ها.وضعیت افتضاح پارکینگ و خرابی درب آن که باعث خسارت به منبع اگزوز خودرو شد و با پیگیری متوجه شدم این مشکل برای مسافرهای قبلی هم وجود داشته و با این‌حال مدیریت هتل برای رفع این مشکل اقدامی صورت نداده است.بوی افتضاح سرویس رستوران.
نقاط قوت:
رفتار محترمانه و همکاری حداکثری با مسافران
نقاط ضعف:
برای شهری مانند مینودشت به نظرم این هتل هیچ نکته منفی‌ای ندارد.
نقاط قوت:
فقط برای خوابیدن مناسب هست. هتل های دیگری میشد برای استراحت و تفریح انتخاب کرد
نقاط ضعف:
اتاق من خیلی تاریک و کوچک بود کف اتاق موکت و کثیف بود. پارکینگ امنیت کافی نداشت. فکر کردم رو به دشت هست ولی رو به خیابان بود.
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
محل مناسببرخورد مناسب
نقاط ضعف:
اتاق دارای سوسک حمام ( سوسری )اتاق رطوبت داشتملحفه روتختی و باش بعداز خروج هر میهمان شسته نمیشوددر حمام زیر دستشویی و توالت فرنگی و داخل رسوبگیر چاهک کثیفصبحانه درحد سه ستاره نیستورودی بهذهتل از پارکینگ ، تاریک و نامرتب و شایسته هتل و مسافر نیست
نقاط قوت:
کیفیت متوسط
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل مودب
نقاط ضعف:
وجود بوی بدنظافت نامناسب
نقاط قوت:
از همه لحاظ عالی بود
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
ویو مناسب
نقاط ضعف:
در پارکینگ هتل تا ساعت ۱:۳۰ بامداد پارتی برقرار بود و صدای ضبط ماشینها بسیار بلند بوده و امکان استراحت فراهم نبود. در حالی که هتل بین راهی هستش و طبعا مسافر نیاز به استراحت شبانه داره. سرویس بهداشتی نظافت مناسبی نداشت و سرویس ایرانی عمومی طبقات هم بسیار کثیف بود. ورودی پارکینگ به هتل فضای بسیار نامناسب و آلوده با بوی نامطبوعی داره.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه خیلی پایین بود
نقاط قوت:
خیلی خوب عالی عالی
نقاط ضعف:
فشار آب گرم خیلی کم بود
اول این که از داخل اتاق ها با واحد پذیرش تماس میگرفتیم و کسی پاسخ نمیداد. دوم دوش حمام خراب بود و ساعت ۱۹ شب در حال تعمیر بود. سوم عدم برنامه ریزی برای تامین صبحانه و سرعت پایین پیگیری در شارژ آن- چهارم ویوی بد اتاق ها در مجموع مثل یک مسافرخانه بود و اصلا شبیه هتل نبود
سلام ، برای یک شب اتاق ۴ تخته درجه یک رزرو داشتم ، اتاق بزرگ و تمییز ، رفتار پرسنل عالی ، صبحانه کامل ممنون
سلام. متاسفانه با توجه به مجاورت هتل با تالار پذیرایی وعدم عایق بندی جهت جلوگيري ازانتشار آلودگی صوتی به اتفاق خانواده 4 نفره از ساعت 20 مهمان بودیم تا ساعت 3 صبح روز بعد به علت سر وصدا نتونستیم بخوابیم وصبح ساعت 8 هم مجبور بودم تا آستارا خواب آلود پشت فرمان باشم. اصلا خاطره خوبی نبود اقامت یک شب در هتل اعتراض هم که کردیم رسپشن هتل گفت تالار ربطی به ما نداره...
ازجهت تمیزی چون بازسازی شده خوب بودولی دوموردبسیاربدوغیرقابل تحمل درهتل مشاهده گردیداول درطبقه پایین هتل تالاربرگذاری مجالس میباشدوچون بالابرتالارکناراتاقهااست کلا هرچندلحظه صدای شبیه کوبیدن پتک درسرتان رااحساس میکنیدودادوفریادمجری مجلس هم تاساعت یک نیمه شب اسایش شماروطوری به هم میریزه که رانندگی درشب روبه اقامت تواین هتل ترجیح بدین.موردبعدکه بسیارناامیدکننده بود نداشتن چای سازدراتاقهابود.سوییت های هتل هم دارای یک خواب جدابودولی اشپزخونه سوییت فاقدگازرومیزی وکتری بودفقط شیراب داشت باسینک ظرفشویی که تعجب اوربود.بازسازی هتل بینهایت بی کیفیت انجام شده .اتاقهاطوری بودکه صدای راه رفتن بیرون اتاق مثل بلندگو میپیچه تواتاق واصلا عایق صوتی دراین هتل مفهومی ندارد.صبحانه درحدپنیروکره وعسل ومرباونان وچایوحلواوسوسیس سیب زمینی که قابل قبول بود.البته قهوه فوری هم بودکه بعدازخوردن بیست وپنج هزارتومان اخذشد
سلام ، اولین بار بود برای اقامت این هتل رو انتخاب میکردم و حقیقتا برای شهر بین راهی مینودشت انتظار این هتل خوب رو نداشتم، یک شب اقامت داشتم ولی از نظر تمییزی هتل ، برخورد پرسنل و خدمات عالی بود، صبحانه هم نسبت به این وضعیت موجود (کرونا) عالی بود . مطمئنا برای اقامت این هتل رو پیشنهاد میکنم .
کارکنان با خوشرویی با ما برخورد کردن، دوتا مشکل عمده این بود که مسواک و خمیردندون نداشت هتل، سیستم گرمایشی هم عملکرد ضعیفی داشت.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
موقعیت مکانی مناسب و در مسیر اصلیپرسنل مودب نظافت بسیار بد کیفیت بسیار پایین صبحانه وساعت سرو کوتاه وضعیت نامناسب اتاق ها و حمام وضعیت ظاهری و بهداشتی بسیار بد ملحفه ها ، موکت و پرده ‌دیوارها
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
ویو خوب از تبه و جویبار پشت هتل در اتاق کوچک دابل، دلگیری خود اتاق را جبران می کرد. استقرار تخت در مقابل پنجره رو به طبیعت، از امکانات خوب موجود در این هتل است. اتاق در حد قابل قبول تمیز بود. کارکنان آموزش ندیده و کم تجربه، بدون توانایی برقراری ارتباط موثر با مسافر؛ صبحانه هتل خیلی معمولی و ناقص، حتی تخم مرغ آب پز از ابتدای وقت صبحانه که ما حاضر بودیم تا زمانی که راه افتادیم هم روی میز قرار نگرفت. برخی از کارمندان آشپزخانه تازه بعد از شروع زمان صبحانه به دنبال خرید روغن و تخم مرغ بودند.
کارکنان خوب بودن کافی شاپ خوب بود رستوران در حد قابل قبول اتاقها کوچک بودن ولی تمیز بودن در کل برا گذراندن یه شب خوبه
نقاط قوت:
تختها و صبحانه خوب بود همچنین برخورد برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
درب سرویس بهداشتی خراب بود، سرویس روشویی ایراد داشت و آب وارد دسشویی میشد فشار آب کم بود و سیفون کلا خراب بود جا لباسی نداشت( علیرغم وجود کمد)
برای شهری مثل مینو دشت خوب بود
فکر میکنم این هتل تنها هتل مینودشت است و باتوجه به این موضوع هتل خوبی است و انتظار بیشتری نمی توان داشت. اما از هتلی سه ستاره انتظار می رود لاندری داشته باشد و خدمات خشکشویی برای مهمانان انجام دهد که این هتل فاقد این خدمات بود.
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
از نظر کلی خوب بودنظر بدی ندارم
تنها نقطه قوت موقعیت مکانی/ تعداد کم کارکنان و تاخیر در حتی تحویل آب به اتاق برای مدت بیش از یک ساعت/ بوی نم شدید اتاق ها و بوی بسیار نامطبوع سرویس/ رفتار بی ادبانه کارکنان/ و برای تکمیل خدمات ضعیف در صبح روز بعد، حتی صبحانه به دلیل اینکه از توری پذیرایی کردند برای مهمانان هتل تمام شده بود و به طور کلی این هتل را ضعیف ترین هتل برای اقامت حتی یک شب بین راهی در توصیف میکنم
اتاق ها بسیار کوچک بود در حد سه ستاره نبود
متوسط بود
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
بوي بد سرويس بهداشتي وارد اتاق شده و بسيار آزاردهنده بود. پتو فاقد ملافه و غير بهداشتي بود. هتل پاركينگ ندارد و بايد كنار جاده پارك كرد. صبحانه و رستوران و رفتار كاركنان در حد قابل قبول است. متاسفانه گزينه ايي بهتر از اين هتل براي اقامت در آن منطقه وجود ندارد .
با سلام. ما يك شب در اين هتل بوديم هتل كاملاً تميز بود برخورد كاركنان مناسب بود به نسبت صبحانه معقولي داشت ساده و كافي سرمايش و گرمايش خوب بود فقط يه ايراد داشت ما ٦ تا اتاق داشتيم اونايي كه طرف جاده بود خيلي صداي جاده بود اون طرفي ها صداي شغال😊
رستوران ضیف بود
كاركنان خوب و مهربان، صبحانه نسبتا خوب، نياز به فضاسازي در پشت هتل يا ايجاد پاركينگ، چشم انداز دور اتاقها خوب است ولي چشم انداز نزديك جالب نيست، شير آلات دستشويي و حمام بالاتر از سطح يك هتل سه ستاره ، وضعيت وايفاي تاسف بار،بطور كلي بهترين در منطقه
فقط برای یه شب خوابیدن و سر راه نموندن خوبه
در کل جهت اقامت در بین راه گزینه خوبی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر مینودشت

مهمانان هتل قصر مینودشت در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر مینودشت از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر مینودشت بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر مینودشت رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر مینودشت را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.