هتل قصر مینودشت

گلستان، مینودشت، کمربندی تهران مشهد، مقابل بلوار بسیج (بجنورد - آزادشهر )
3
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل قصر مینودشت

هتل قصر مينودشت واقع در استان گلستان، شهرستان مينودشت در امتداد رشته کوه‌هاي البرز شرقي و در حد فاصل جاده کمربندي تهران–مشهد مي‌باشد. اتاق‌هاي فاز يک داراي ويويي زيبا مشرف به دشت و جلگه‌ي زيباي رودخانه چهل چاي، جنگل و کوهپايه‌هاي زيباي البرز شرقي مي‌باشد که موجبات مسرت و احساس آرامش بيشتر براي شما و خانواده محترمتان را فراهم مي‌آورد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر مینودشت

قصر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
1 خرداد
شنبه
272,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
272,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
272,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
272,000
تومان
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
250,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
250,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
250,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
250,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
250,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
250,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
1 خرداد
شنبه
273,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
قصر-اتاق یک تخته درجه یک
اتاق یک تخته درجه یک
اقامت 24
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
269,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
269,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
269,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
269,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
269,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
269,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
269,000
تومان
1 خرداد
شنبه
273,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
قصر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
361,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
361,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
361,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
361,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
378,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
378,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
378,000
تومان
1 خرداد
شنبه
428,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
428,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
428,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
428,000
تومان
ای‌گردش
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
376,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
376,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
376,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
376,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
376,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
376,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
376,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
378,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
378,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
378,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
378,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
378,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
378,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
378,000
تومان
1 خرداد
شنبه
428,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
428,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
428,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
428,000
تومان
قصر-اتاق دو تخته درجه یک
اتاق دو تخته درجه یک
اقامت 24
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
416,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
416,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
416,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
416,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
416,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
416,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
416,000
تومان
1 خرداد
شنبه
428,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
428,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
428,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
428,000
تومان
قصر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
451,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
451,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
451,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
451,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
471,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
471,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
471,000
تومان
1 خرداد
شنبه
551,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
551,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
551,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
551,000
تومان
ای‌گردش
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
466,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
466,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
466,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
466,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
466,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
466,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
466,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
473,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
473,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
473,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
473,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
473,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
473,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
473,000
تومان
1 خرداد
شنبه
552,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
552,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
552,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
552,000
تومان
قصر-سه تخته - سه تخت سینگل
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
451,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
451,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
451,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
451,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
471,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
471,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
471,000
تومان
1 خرداد
شنبه
551,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
551,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
551,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
551,000
تومان
قصر-اتاق سه تخته درجه یک
اتاق سه تخته درجه یک
اقامت 24
522,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
522,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
522,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
522,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
522,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
522,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
522,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
522,000
تومان
1 خرداد
شنبه
552,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
552,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
552,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
552,000
تومان
قصر-اتاق  چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
529,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
529,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
529,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
529,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
560,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
560,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
560,000
تومان
1 خرداد
شنبه
674,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
674,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
674,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
674,000
تومان
ای‌گردش
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
544,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
544,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
544,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
544,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
544,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
544,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
544,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
563,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
563,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
563,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
563,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
563,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
563,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
563,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
563,000
تومان
1 خرداد
شنبه
675,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
675,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
قصر-اتاق چهار تخته درجه یک
اتاق چهار تخته درجه یک
اقامت 24
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
630,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
630,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
630,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
630,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
630,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
630,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
630,000
تومان
1 خرداد
شنبه
675,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
675,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
675,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
675,000
تومان
قصر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
608,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
608,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
608,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
608,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
608,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
640,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
640,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
640,000
تومان
1 خرداد
شنبه
797,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
797,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
797,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
797,000
تومان
ای‌گردش
623,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
623,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
623,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
623,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
623,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
623,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
623,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
623,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
640,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
640,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
640,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
640,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
640,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
640,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
640,000
تومان
1 خرداد
شنبه
798,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
798,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
798,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
798,000
تومان
قصر-اتاق پنج تخته درجه یک
اتاق پنج تخته درجه یک
اقامت 24
736,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
736,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
736,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
736,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
736,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
736,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
736,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
736,000
تومان
1 خرداد
شنبه
798,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
798,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
798,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
798,000
تومان

امکانات اتاق های هتل قصر مینودشت

آسانسور
خدمات خانه داری
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
چايخانه سنتی
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
جكوزی
کافی نت
رستوران
مسلط به زبان فرانسه
نمای دشت
مسلط به زبان ترکی
سالن چند منظوره
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
نمای شهر
تلويزيون LCD در لابی
لابی
خدمات باربري
صندوق امانات
Business Center
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
خدمات پزشكي
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
نمازخانه
اينترنت در اتاق
اعلام حریق
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
تاکسی سرویس
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ
استخر
کپسول آتش نشانی
پله اضطراری
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
سونا
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
ماساژ
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
ماهواره
رستوران
رخت آویز

آدرس هتل قصر مینودشت روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل قصر مینودشت

(26 نظر)
سلام ، اولین بار بود برای اقامت این هتل رو انتخاب میکردم و حقیقتا برای شهر بین راهی مینودشت انتظار این هتل خوب رو نداشتم، یک شب اقامت داشتم ولی از نظر تمییزی هتل ، برخورد پرسنل و خدمات عالی بود، صبحانه هم نسبت به این وضعیت موجود (کرونا) عالی بود . مطمئنا برای اقامت این هتل رو پیشنهاد میکنم .
کارکنان با خوشرویی با ما برخورد کردن، دوتا مشکل عمده این بود که مسواک و خمیردندون نداشت هتل، سیستم گرمایشی هم عملکرد ضعیفی داشت.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
موقعیت مکانی مناسب و در مسیر اصلیپرسنل مودب نظافت بسیار بد کیفیت بسیار پایین صبحانه وساعت سرو کوتاه وضعیت نامناسب اتاق ها و حمام وضعیت ظاهری و بهداشتی بسیار بد ملحفه ها ، موکت و پرده ‌دیوارها
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل نبود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
به اونصورت راضی کننده نبود صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
ویو خوب از تبه و جویبار پشت هتل در اتاق کوچک دابل، دلگیری خود اتاق را جبران می کرد. استقرار تخت در مقابل پنجره رو به طبیعت، از امکانات خوب موجود در این هتل است. اتاق در حد قابل قبول تمیز بود. کارکنان آموزش ندیده و کم تجربه، بدون توانایی برقراری ارتباط موثر با مسافر؛ صبحانه هتل خیلی معمولی و ناقص، حتی تخم مرغ آب پز از ابتدای وقت صبحانه که ما حاضر بودیم تا زمانی که راه افتادیم هم روی میز قرار نگرفت. برخی از کارمندان آشپزخانه تازه بعد از شروع زمان صبحانه به دنبال خرید روغن و تخم مرغ بودند.
نقاط قوت:
نکته مثبت خاصی خاصی نداره
نقاط ضعف:
معمولی رو به پایین
کارکنان خوب بودن کافی شاپ خوب بود رستوران در حد قابل قبول اتاقها کوچک بودن ولی تمیز بودن در کل برا گذراندن یه شب خوبه
نقاط قوت:
تختها و صبحانه خوب بود همچنین برخورد برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
درب سرویس بهداشتی خراب بود، سرویس روشویی ایراد داشت و آب وارد دسشویی میشد فشار آب کم بود و سیفون کلا خراب بود جا لباسی نداشت( علیرغم وجود کمد)
برای شهری مثل مینو دشت خوب بود
فکر میکنم این هتل تنها هتل مینودشت است و باتوجه به این موضوع هتل خوبی است و انتظار بیشتری نمی توان داشت. اما از هتلی سه ستاره انتظار می رود لاندری داشته باشد و خدمات خشکشویی برای مهمانان انجام دهد که این هتل فاقد این خدمات بود.
از نظر کلی خوب بودنظر بدی ندارم
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
تنها نقطه قوت موقعیت مکانی/ تعداد کم کارکنان و تاخیر در حتی تحویل آب به اتاق برای مدت بیش از یک ساعت/ بوی نم شدید اتاق ها و بوی بسیار نامطبوع سرویس/ رفتار بی ادبانه کارکنان/ و برای تکمیل خدمات ضعیف در صبح روز بعد، حتی صبحانه به دلیل اینکه از توری پذیرایی کردند برای مهمانان هتل تمام شده بود و به طور کلی این هتل را ضعیف ترین هتل برای اقامت حتی یک شب بین راهی در توصیف میکنم
متوسط بود
اتاق ها بسیار کوچک بود در حد سه ستاره نبود
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
بوي بد سرويس بهداشتي وارد اتاق شده و بسيار آزاردهنده بود. پتو فاقد ملافه و غير بهداشتي بود. هتل پاركينگ ندارد و بايد كنار جاده پارك كرد. صبحانه و رستوران و رفتار كاركنان در حد قابل قبول است. متاسفانه گزينه ايي بهتر از اين هتل براي اقامت در آن منطقه وجود ندارد .
با سلام. ما يك شب در اين هتل بوديم هتل كاملاً تميز بود برخورد كاركنان مناسب بود به نسبت صبحانه معقولي داشت ساده و كافي سرمايش و گرمايش خوب بود فقط يه ايراد داشت ما ٦ تا اتاق داشتيم اونايي كه طرف جاده بود خيلي صداي جاده بود اون طرفي ها صداي شغال😊
رستوران ضیف بود
كاركنان خوب و مهربان، صبحانه نسبتا خوب، نياز به فضاسازي در پشت هتل يا ايجاد پاركينگ، چشم انداز دور اتاقها خوب است ولي چشم انداز نزديك جالب نيست، شير آلات دستشويي و حمام بالاتر از سطح يك هتل سه ستاره ، وضعيت وايفاي تاسف بار،بطور كلي بهترين در منطقه
فقط برای یه شب خوابیدن و سر راه نموندن خوبه
در کل جهت اقامت در بین راه گزینه خوبی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر مینودشت

مهمانان هتل قصر مینودشت در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر مینودشت از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر مینودشت بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر مینودشت رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر مینودشت را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.