هتل قصر مینودشت

گلستان، مینودشت، کمربندی تهران مشهد، مقابل بلوار بسیج (بجنورد - آزادشهر )
3
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل قصر مینودشت

هتل قصر مينودشت واقع در استان گلستان، شهرستان مينودشت در امتداد رشته کوه‌هاي البرز شرقي و در حد فاصل جاده کمربندي تهران–مشهد مي‌باشد. اتاق‌هاي فاز يک داراي ويويي زيبا مشرف به دشت و جلگه‌ي زيباي رودخانه چهل چاي، جنگل و کوهپايه‌هاي زيباي البرز شرقي مي‌باشد که موجبات مسرت و احساس آرامش بيشتر براي شما و خانواده محترمتان را فراهم مي‌آورد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل قصر مینودشت

قصر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
159,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
159,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
159,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
159,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
159,000
تومان
14 آذر
جمعه
159,000
تومان
15 آذر
شنبه
159,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
159,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
159,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
159,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
159,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
159,000
تومان
اقامت 24
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
182,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
182,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
192,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
192,000
تومان
14 آذر
جمعه
192,000
تومان
15 آذر
شنبه
182,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
182,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
182,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
182,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
192,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
192,000
تومان
هتل یار
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
182,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
182,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
192,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
192,000
تومان
14 آذر
جمعه
192,000
تومان
15 آذر
شنبه
182,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
182,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
182,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
182,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
192,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
192,000
تومان
جاباما
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
182,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
182,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
14 آذر
جمعه
195,000
تومان
15 آذر
شنبه
182,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
182,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
182,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
182,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
195,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
195,000
تومان
قصر-اتاق یک تخته درجه یک
اتاق یک تخته درجه یک
هتل یار
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
207,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
207,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
207,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
207,000
تومان
14 آذر
جمعه
207,000
تومان
15 آذر
شنبه
207,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
207,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
207,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
207,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
207,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
207,000
تومان
اقامت 24
207,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
207,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
207,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
207,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
207,000
تومان
14 آذر
جمعه
207,000
تومان
15 آذر
شنبه
207,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
207,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
207,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
207,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
207,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
207,000
تومان
جاباما
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
208,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
208,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
208,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
208,000
تومان
14 آذر
جمعه
208,000
تومان
15 آذر
شنبه
208,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
208,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
208,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
208,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
208,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
208,000
تومان
قصر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
14 آذر
جمعه
250,000
تومان
15 آذر
شنبه
250,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
250,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
250,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
250,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
250,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
250,000
تومان
هتل یار
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
282,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
282,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
295,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
295,000
تومان
14 آذر
جمعه
295,000
تومان
15 آذر
شنبه
282,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
282,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
282,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
282,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
295,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
295,000
تومان
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
282,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
282,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
295,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
295,000
تومان
14 آذر
جمعه
295,000
تومان
15 آذر
شنبه
282,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
282,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
282,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
282,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
295,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
295,000
تومان
جاباما
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
285,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
285,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
296,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
296,000
تومان
14 آذر
جمعه
296,000
تومان
15 آذر
شنبه
285,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
285,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
285,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
285,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
296,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
296,000
تومان
قصر-اتاق دو تخته درجه یک
اتاق دو تخته درجه یک
اقامت 24
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
326,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
326,000
تومان
14 آذر
جمعه
326,000
تومان
15 آذر
شنبه
326,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
326,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
326,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
326,000
تومان
هتل یار
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
326,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
326,000
تومان
14 آذر
جمعه
326,000
تومان
15 آذر
شنبه
326,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
326,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
326,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
326,000
تومان
جاباما
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
14 آذر
جمعه
329,000
تومان
15 آذر
شنبه
329,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
قصر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
313,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
313,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
313,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
313,000
تومان
14 آذر
جمعه
313,000
تومان
15 آذر
شنبه
313,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
313,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
313,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
313,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
313,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
313,000
تومان
هتل یار
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
354,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
354,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
14 آذر
جمعه
372,000
تومان
15 آذر
شنبه
354,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
354,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
354,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
354,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
اقامت 24
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
354,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
354,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
14 آذر
جمعه
372,000
تومان
15 آذر
شنبه
354,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
354,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
354,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
354,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
جاباما
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
356,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
356,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
14 آذر
جمعه
375,000
تومان
15 آذر
شنبه
356,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
356,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
356,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
356,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
375,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
375,000
تومان
قصر-سه تخته - سه تخت سینگل
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
354,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
354,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
354,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
14 آذر
جمعه
372,000
تومان
15 آذر
شنبه
354,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
354,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
354,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
354,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
372,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
372,000
تومان
قصر-اتاق سه تخته درجه یک
اتاق سه تخته درجه یک
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
412,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
412,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
412,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
412,000
تومان
14 آذر
جمعه
412,000
تومان
15 آذر
شنبه
412,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
412,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
412,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
412,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
412,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
412,000
تومان
هتل یار
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
412,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
412,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
412,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
412,000
تومان
14 آذر
جمعه
412,000
تومان
15 آذر
شنبه
412,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
412,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
412,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
412,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
412,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
412,000
تومان
جاباما
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
413,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
413,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
413,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
413,000
تومان
14 آذر
جمعه
413,000
تومان
15 آذر
شنبه
413,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
413,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
413,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
413,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
413,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
413,000
تومان
قصر-اتاق  چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
441,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
441,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
441,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
441,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
441,000
تومان
14 آذر
جمعه
441,000
تومان
15 آذر
شنبه
441,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
441,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
441,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
441,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
441,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
441,000
تومان
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
475,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
475,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
505,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
505,000
تومان
14 آذر
جمعه
505,000
تومان
15 آذر
شنبه
475,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
475,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
475,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
475,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
505,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
505,000
تومان
هتل یار
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
475,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
475,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
505,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
505,000
تومان
14 آذر
جمعه
505,000
تومان
15 آذر
شنبه
475,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
475,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
475,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
475,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
505,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
505,000
تومان
جاباما
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
506,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
506,000
تومان
14 آذر
جمعه
506,000
تومان
15 آذر
شنبه
480,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
480,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
506,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
506,000
تومان
قصر-اتاق چهار تخته درجه یک
اتاق چهار تخته درجه یک
اقامت 24
567,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
567,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
567,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
567,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
567,000
تومان
14 آذر
جمعه
567,000
تومان
15 آذر
شنبه
567,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
567,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
567,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
567,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
567,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
567,000
تومان
هتل یار
567,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
567,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
567,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
567,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
567,000
تومان
14 آذر
جمعه
567,000
تومان
15 آذر
شنبه
567,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
567,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
567,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
567,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
567,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
567,000
تومان
جاباما
569,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
569,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
569,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
569,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
569,000
تومان
14 آذر
جمعه
569,000
تومان
15 آذر
شنبه
569,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
569,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
569,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
569,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
569,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
569,000
تومان
قصر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
509,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
509,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
509,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
509,000
تومان
14 آذر
جمعه
509,000
تومان
15 آذر
شنبه
509,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
509,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
509,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
509,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
509,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
509,000
تومان
هتل یار
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
536,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
536,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
565,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
565,000
تومان
14 آذر
جمعه
565,000
تومان
15 آذر
شنبه
536,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
536,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
536,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
536,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
565,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
565,000
تومان
اقامت 24
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
536,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
536,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
565,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
565,000
تومان
14 آذر
جمعه
565,000
تومان
15 آذر
شنبه
536,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
536,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
536,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
536,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
565,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
565,000
تومان
جاباما
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
568,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
568,000
تومان
14 آذر
جمعه
568,000
تومان
15 آذر
شنبه
540,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
540,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
540,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
540,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
568,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
568,000
تومان
قصر-اتاق پنج تخته درجه یک
اتاق پنج تخته درجه یک
اقامت 24
651,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
651,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
651,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
651,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
651,000
تومان
14 آذر
جمعه
651,000
تومان
15 آذر
شنبه
651,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
651,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
651,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
651,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
651,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
651,000
تومان
هتل یار
651,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
651,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
651,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
651,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
651,000
تومان
14 آذر
جمعه
651,000
تومان
15 آذر
شنبه
651,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
651,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
651,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
651,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
651,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
651,000
تومان
جاباما
653,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 آذر
دوشنبه
653,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
653,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
653,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
653,000
تومان
14 آذر
جمعه
653,000
تومان
15 آذر
شنبه
653,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
653,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
653,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
653,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
653,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
653,000
تومان

امکانات اتاق های هتل قصر مینودشت

آسانسور
زمین ورزشی
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پارک کودک
خدمات پزشكي
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
خدمات باربري
سالن چند منظوره
فكس
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان فرانسه
نمای دشت
مسلط به زبان ترکی
سالن چند منظوره
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات تهيه بليط
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
نمای شهر
اينترنت در اتاق
سالن بيليارد
اينترنت در لابی
رستوران
لابی
صندوق امانات
پاركينگ
Business Center
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
تلفن در لابی
روم سرويس
نمازخانه
مبلمان
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
سرویس بهداشتی فرنگی
سشوار
صندوق امانات
اینترنت در لابی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
سالن اجتماعات
ماساژ
اينترنت در لابی
سرویس ایرانی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
رخت آویز

آدرس هتل قصر مینودشت روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل قصر مینودشت

(26 نظر)
سلام ، اولین بار بود برای اقامت این هتل رو انتخاب میکردم و حقیقتا برای شهر بین راهی مینودشت انتظار این هتل خوب رو نداشتم، یک شب اقامت داشتم ولی از نظر تمییزی هتل ، برخورد پرسنل و خدمات عالی بود، صبحانه هم نسبت به این وضعیت موجود (کرونا) عالی بود . مطمئنا برای اقامت این هتل رو پیشنهاد میکنم .
کارکنان با خوشرویی با ما برخورد کردن، دوتا مشکل عمده این بود که مسواک و خمیردندون نداشت هتل، سیستم گرمایشی هم عملکرد ضعیفی داشت.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
موقعیت مکانی مناسب و در مسیر اصلیپرسنل مودب نظافت بسیار بد کیفیت بسیار پایین صبحانه وساعت سرو کوتاه وضعیت نامناسب اتاق ها و حمام وضعیت ظاهری و بهداشتی بسیار بد ملحفه ها ، موکت و پرده ‌دیوارها
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا در حد هتل نبود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
به اونصورت راضی کننده نبود صبحانه خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
به طور کلی خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
ویو خوب از تبه و جویبار پشت هتل در اتاق کوچک دابل، دلگیری خود اتاق را جبران می کرد. استقرار تخت در مقابل پنجره رو به طبیعت، از امکانات خوب موجود در این هتل است. اتاق در حد قابل قبول تمیز بود. کارکنان آموزش ندیده و کم تجربه، بدون توانایی برقراری ارتباط موثر با مسافر؛ صبحانه هتل خیلی معمولی و ناقص، حتی تخم مرغ آب پز از ابتدای وقت صبحانه که ما حاضر بودیم تا زمانی که راه افتادیم هم روی میز قرار نگرفت. برخی از کارمندان آشپزخانه تازه بعد از شروع زمان صبحانه به دنبال خرید روغن و تخم مرغ بودند.
نقاط قوت:
نکته مثبت خاصی خاصی نداره
نقاط ضعف:
معمولی رو به پایین
کارکنان خوب بودن کافی شاپ خوب بود رستوران در حد قابل قبول اتاقها کوچک بودن ولی تمیز بودن در کل برا گذراندن یه شب خوبه
نقاط قوت:
تختها و صبحانه خوب بود همچنین برخورد برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
درب سرویس بهداشتی خراب بود، سرویس روشویی ایراد داشت و آب وارد دسشویی میشد فشار آب کم بود و سیفون کلا خراب بود جا لباسی نداشت( علیرغم وجود کمد)
برای شهری مثل مینو دشت خوب بود
فکر میکنم این هتل تنها هتل مینودشت است و باتوجه به این موضوع هتل خوبی است و انتظار بیشتری نمی توان داشت. اما از هتلی سه ستاره انتظار می رود لاندری داشته باشد و خدمات خشکشویی برای مهمانان انجام دهد که این هتل فاقد این خدمات بود.
از نظر کلی خوب بودنظر بدی ندارم
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
تنها نقطه قوت موقعیت مکانی/ تعداد کم کارکنان و تاخیر در حتی تحویل آب به اتاق برای مدت بیش از یک ساعت/ بوی نم شدید اتاق ها و بوی بسیار نامطبوع سرویس/ رفتار بی ادبانه کارکنان/ و برای تکمیل خدمات ضعیف در صبح روز بعد، حتی صبحانه به دلیل اینکه از توری پذیرایی کردند برای مهمانان هتل تمام شده بود و به طور کلی این هتل را ضعیف ترین هتل برای اقامت حتی یک شب بین راهی در توصیف میکنم
متوسط بود
اتاق ها بسیار کوچک بود در حد سه ستاره نبود
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
بوي بد سرويس بهداشتي وارد اتاق شده و بسيار آزاردهنده بود. پتو فاقد ملافه و غير بهداشتي بود. هتل پاركينگ ندارد و بايد كنار جاده پارك كرد. صبحانه و رستوران و رفتار كاركنان در حد قابل قبول است. متاسفانه گزينه ايي بهتر از اين هتل براي اقامت در آن منطقه وجود ندارد .
با سلام. ما يك شب در اين هتل بوديم هتل كاملاً تميز بود برخورد كاركنان مناسب بود به نسبت صبحانه معقولي داشت ساده و كافي سرمايش و گرمايش خوب بود فقط يه ايراد داشت ما ٦ تا اتاق داشتيم اونايي كه طرف جاده بود خيلي صداي جاده بود اون طرفي ها صداي شغال😊
رستوران ضیف بود
كاركنان خوب و مهربان، صبحانه نسبتا خوب، نياز به فضاسازي در پشت هتل يا ايجاد پاركينگ، چشم انداز دور اتاقها خوب است ولي چشم انداز نزديك جالب نيست، شير آلات دستشويي و حمام بالاتر از سطح يك هتل سه ستاره ، وضعيت وايفاي تاسف بار،بطور كلي بهترين در منطقه
فقط برای یه شب خوابیدن و سر راه نموندن خوبه
در کل جهت اقامت در بین راه گزینه خوبی هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل قصر مینودشت

مهمانان هتل قصر مینودشت در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل قصر مینودشت از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل قصر مینودشت بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل قصر مینودشت رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل قصر مینودشت را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.