هتل بهجت میبد

میبد، ابتدای بلوار بسیج، جنب پل زیر گذر
2.3
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل بهجت میبد

هتل سه ستاره بهجت در سال ۱۳۸۷ در شهر تاریخی میبد جهت خدمتگذاری به گردشگران مورد بهره برداری قرار گرفت. این مجموعه اقامتی با ۲۲ باب اتاق مجهز به امکانات رفاهی مناسب و مطلوب هتل های سه ستاره می‌باشد. از مزایای این هتل میتوان دسترسی آسان به آثار تاریخی میبد از جمله قلعه نارین و شاه عباسی اشاره کرد که باعث تسهیل در بازدید گردشگران از این اماکن تاریخی شده است.هتل بهجت همواره با کادری مجرب و خدماتی مطلوب آماده خدمتگذاری به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهجت میبد

بهجت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
9 مهر
جمعه
171,000
تومان
10 مهر
شنبه
171,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
هتل یار
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
175,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
175,000
تومان
9 مهر
جمعه
175,000
تومان
10 مهر
شنبه
175,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
175,000
تومان
اقامت 24
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
175,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
175,000
تومان
9 مهر
جمعه
175,000
تومان
10 مهر
شنبه
175,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
175,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
175,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
175,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
175,000
تومان
بهجت-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
9 مهر
جمعه
268,000
تومان
10 مهر
شنبه
268,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
9 مهر
جمعه
268,000
تومان
10 مهر
شنبه
268,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
بهجت-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
268,000
تومان
9 مهر
جمعه
268,000
تومان
10 مهر
شنبه
268,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
268,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
268,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
268,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
268,000
تومان
بهجت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
351,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
351,000
تومان
9 مهر
جمعه
351,000
تومان
10 مهر
شنبه
351,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
351,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
هتل یار
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
352,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
352,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
352,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
352,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
352,000
تومان
9 مهر
جمعه
352,000
تومان
10 مهر
شنبه
352,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
352,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
352,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
352,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
352,000
تومان
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
352,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
352,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
352,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
352,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
352,000
تومان
9 مهر
جمعه
352,000
تومان
10 مهر
شنبه
352,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
352,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
352,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
352,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
352,000
تومان
بهجت-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
9 مهر
جمعه
437,000
تومان
10 مهر
شنبه
437,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
اقامت 24
437,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
437,000
تومان
9 مهر
جمعه
437,000
تومان
10 مهر
شنبه
437,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
437,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
437,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
437,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
437,000
تومان
علاءالدین
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
438,000
تومان
9 مهر
جمعه
438,000
تومان
10 مهر
شنبه
438,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
438,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
438,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
438,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
438,000
تومان
بهجت-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
523,000
تومان
9 مهر
جمعه
523,000
تومان
10 مهر
شنبه
523,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
هتل یار
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
523,000
تومان
9 مهر
جمعه
523,000
تومان
10 مهر
شنبه
523,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
523,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
523,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
523,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
علاءالدین
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
526,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
526,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
526,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
526,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
526,000
تومان
9 مهر
جمعه
526,000
تومان
10 مهر
شنبه
526,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
526,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
526,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
526,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
526,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بهجت میبد

آسانسور
تلویزیون در لابی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
چايخانه سنتی
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
جكوزی
رستوران عربی
غرفه صنایع دستی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران
لابی
صندوق امانات
Business Center
صندوق امانات در لابی
خدمات باربري
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
وسایل بدنسازی
رستوران هندی
نمازخانه
تبديل ارز
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
اينترنت در اتاق
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
سونا
رستوران
صبحانه رایگان
اینترنت
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
اینترنت در لابی
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
ماساژ
رخت آویز

آدرس هتل بهجت میبد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهجت میبد

(26 نظر)
شیرآلات بسیارقدیمی واتاق روزاول بسیارگرم وبعدمجبورشدم عوض کنم پرسنل ساعت ۸صبح درطبقه دوم فریادمیزدنددرراهرووبسیارزشت بود صبحونه درحدنون وپنیر وحتی یک آب معدنی روحساب کردندواسه ما
نه گرمایش نه آب گرم
دوش حموم خراب تلویزیون خراب توی این اوضاع کرونا مشاهده نشد جایی ضد عفونی بشه
کولر مشترک با صدای زیاد با کفش وارد شدن مستخدم داخل اتاق کف اتاق بدون هیچگونه پوشش مناسب بدون نورگیر اطلاع نداشتن از نحوه رزرو اینترنتی به ازای ۳ ساعت اضافه اقامه مجدد نصف بها اخذ شد ...
نقاط قوت:
خوب بو همه چی چیزی که انتظار داشتیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نقاط قوت:
سیستم سرمایشی، فضای کافی اتاق و تخت‌ها، امکانات جانبی مثل آسانسور. برخورد مناسب مهماندار. لابی دلپذیر
نقاط ضعف:
بعضی امکانات داخل اتاق مثل میز و چای ساز وجود نداشت. تلویزیون و دستشویی فرنگی خراب بود. صبحانه مختصر بود و برای مهمانان ناکافی.
هتل قديمي و سالن غذا خوري تميز نبود ؛ و صبحانه بد بود، حمام داخل دستشويي بود
این هتل بیشتر شبیه به یک مسافرخانه به روز میباشدپارکینگ‌سرپوشیده نداره و تو هوای ۴۸ درجه باید ماشین را بزارید توی آفتاب تمیزی هتل و اتاق هم درحد افتضاحه غذای رستوران هم داغونه واقعا برخورد کارکنان خوب بود سرمایش اتاق هم عالی بود واقعا
هتل قدیمی و خدمات ضعیف
منوی صبحانه خیلی ضعیف بود....در حد نون و پنیر و مربا..
کارکنان خوب ، صبحانه معمولی، نظافت خوب بود فقط اثاثیه مقداری قدیمی بودند ولی در کل با توجه به هزینه ارزش اقامت داشت و ما راضی بودیم .
هتل نسبت به قيمت آن مناسب بود...همچنين پرسنل خيلی خوبی داشت.
نسبت به ستارهاش قابل قبوله میتونه بهتر باشه، صبحانش خوب نبود.
آسانسورش سرعت خوبی داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!سلام با توجه به امکانات و برخورد کارکنان هتل که بسیار نامناسب بود می تونیم به عنوان یه مسافرخانه این مکان بدونیم نه هتل هر چی از بد بودن این مکان بگم کمه سفر با توجه به این که خانوادگی بود و بچه کوچیک هراهمون بود از نظر نظافت واقعا جای تاسف داره
نظافت داخل اتاق و سرویس بهداشتی بسیار پایین هست. تلویزیون بی کیفیت، سطل آشغال های خراب که مجبوری با دست باز کنی و سرویس بهداشتی که بوی بد میداد. صبحانه اصلا مناسب نبود و تو سالن بوی نامطبوع وجود داشت، که ما تصمیم گرفتیم دیگه برای صبحانه نریم پایین.
ما در تعطیلات نوروز 97 یک شب اینجا اقامت داشتیم... با توجه به اینکه میبد شهر کوچکی هست این هتل قابل قبول هستش تمیزی اتاقها و هتل خوبه برخورد کارکنان خوبه پارکینگ با ظرفیت حداکثر 10 خودرو داره اما اطرافش جا زیاد هست.دسترسی خوبی داره.امکانات هتل در حد خودش بد نیست ولی موردی که هست برخی اتاقها هیچ پنجره ای ندارند که بسیار محیطشون رو خفه میکنه.صبحانه هم در حد متوسط هست.
نقاط قوت:
همه چیز در حد استاندارد بود.وجود بالکن برای هر اتاق بسیار خوب بود.غذاهاخوشمزه بود، نظافت خوب بود، بزخورد پرسنل صمیمی و دوستانه بود. کلا از اقامت در هتل راضی بودم.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم، فقط به دلیل اوضاع نامناسب جوی تلویزیون خوب دریافت سیگنال نمیکرد، تلویزیون استانی یزد را دریافت نمیکردیم، فقط رادیو فعال بود ، باقی شبکه ها هم با کیفیت نامطلوب دریافت میشد.
نقاط قوت:
از نظر مکانی در شهر نزدیک به مکانهایی دیدنی تاریخی شهر از جمله ، کبوتر خانه ونارین قلعه و کاروانسرایی عباسی وچاپار خانه بود، اتاق ها نسبتا بزرگ بود وشهر با توجه به کوچک بودنش محلی دیدنی زیادی دارد ولی به نظرم امکانات هتل با یک هتل سه ستاره فاصله داشت
نقاط ضعف:
ا_متاسفانه قسمت پذیرش اصلا دقت نداشت برای یک خانواده سه نفره اتاق با سه تخت جدا وبرای سه نفر خانم اتاق تخت دونفره ویک تخت جاداره بودن فکر کنم از نظر روابط عمومی خیلی ضعیف بودند ۲_صبحانه بسیار ضعیف حتی برای یک لیوان شیر از ما پول جدا گرفتند ۳_سرو صدای خیلی زیاد کارکنان هتل از ساعت ۷ صبح ما در طبقه دوم واقعا اذیت میشدیم ۴_در زمان ورود کسی برای جابجایی چمدانها کمک نمیکردوزیاد به میهمانان هتل اهمیت داده نمیشد ولی اقامت در شهر و دیدن این شهر واقعا خوب بود
جای پارکینگ کم بود
برخورد پرسنل به نسبت هتل های دیگر ضعیف
تو این بازه زمانی که ما در هتل اقامت داشتیم، سیستم سرمایشی خاموش بود. شب که هوا خوب بود اما طرف صبح خیلی گرم بود. به پرسنل گفتیم اما دیگه وقت تحویل دادن اتاق بود و فایده ای نداشت. در کل زیاد جالب نبود
نظافت اتاقها در قسمت سرويس بهداشتي و حمام خوب نبود.رفتار كاركنان خوب بود .
در شهر تاریخی میبد این هتل خوبی است. این شهر واقعا ارزش دیدن دارد. کارکنان هتل دارای رفتار خوب بودند و البته نظم و نظافت هتل هم خوب بود. اگر ارائه خدمات صبحانه زودتر از ساعت هفت باشد، برای کسانی که قصد سفر دارند، بهتر است.
غذا بت کیفیت و قیمت مناسب. از موندن توی خیابون بهتر بود.تا حدی فاجعه بود. تهویه ضعیف. بوی نا مطبوع سرویس بهداشتی. استفاده از لوازم بی کیفیت.
نسبت به شهر ميبد و قيمت هتل ارزش دارد و كاملا با ستاره هتل مطابقت داره
اینقدر این شهر زیباست که مسلما شما وقت زیادی در هتل نیستید ولی در کل هتل خوبی بود و موقعیت خوبی نسبت به بافت تاریخی شهر میبد دارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بهجت میبد

مهمانان هتل بهجت میبد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بهجت میبد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بهجت میبد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بهجت میبد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بهجت میبد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.