هتل آرام ماسوله

ماسوله، کیلومتر 10 جاده فومن ماسوله، هتل آرام
3.1
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل آرام ماسوله

هتل رستوران آرام با وسعت حدود ۱۲۰۰ متر مربع از زیباترین هتل‌های ماسوله و گیلان می‌باشد که به عنوان اولین هتل سه ستاره بخش سردار جنگل در شهر ماکلوان، یکی از مناطق زیبای گردشگری ایران (کیلومتر ۱۰ جاده فومن – ماسوله) بنا شده است، هتل آرام در دامنه کوه‌های سرسبز و با امکانات مطلوب و استاندارد، سفری به یاد ماندنی را برای میهمانان به یادگار خواهد گذاشت.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرام ماسوله

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
21 مرداد
جمعه
430,000
تومان
22 مرداد
شنبه
430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
430,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
21 مرداد
جمعه
430,000
تومان
22 مرداد
شنبه
430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
430,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
21 مرداد
جمعه
430,000
تومان
22 مرداد
شنبه
430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
430,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
21 مرداد
جمعه
430,000
تومان
22 مرداد
شنبه
430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
430,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
21 مرداد
جمعه
670,000
تومان
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
21 مرداد
جمعه
670,000
تومان
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
اتاق 2 تخته
هتل یار
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
21 مرداد
جمعه
670,000
تومان
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
21 مرداد
جمعه
670,000
تومان
22 مرداد
شنبه
670,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
21 مرداد
جمعه
990,000
تومان
22 مرداد
شنبه
990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
اتاق 3 تخته
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
21 مرداد
جمعه
990,000
تومان
22 مرداد
شنبه
990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
21 مرداد
جمعه
990,000
تومان
22 مرداد
شنبه
990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
21 مرداد
جمعه
990,000
تومان
22 مرداد
شنبه
990,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
990,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
990,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
990,000
تومان
28 مرداد
جمعه
990,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,310,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,310,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,310,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,310,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,310,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,310,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,310,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,310,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,310,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,310,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,310,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,310,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
اتاق 4 تخته
هتل یار
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,310,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,310,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,310,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,310,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,310,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,310,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,310,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق 5 تخته
هتل یار
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل آرام ماسوله

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
آلاچيق بيرون از هتل
فضای سبز
نمای فضای سبز
تلويزيون معمولی در لابی
نمای شالیزار
فروشگاه صنايع دستی

آدرس هتل آرام ماسوله روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرام ماسوله

(29 نظر)
نقاط قوت:
نمای پنجره اتاق و سالن غذاخوری خوب است.
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کوچک و وضعیت هتل در حد یک مسافرخانه میباشد. قیمت با امکانات ارائه شده بسیار نامتناسب بوده و اقامت ناخوشایندی بود.
نقاط قوت:
نکته ی مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
اتاق دو تخته دبل بسیار کوچک بود در حد ۶ متر میز و صندلی نداشت.کف اتاق فرش نداشت و نمی شد نماز خواند. صدای زیاد خیابان اجازه ی خوابیدن نمی داد در اتاق ما موش وجود داشت و اطلاع دادیم ولی اتاقمان را عوض نکردند. حمام و سرویس خیلی کوچک در حدی که دائما پایمان با شیر آب و در سرویس برخورد می کرد فشار آب حمام و سرویس کم و سرد بود و نمی شد دوش گرفت اتاق کثیف بود و روی ملافه ها مو بود. پرسنل آقا بسیار خوش اخلاق بودند ولی خانم پذیرش رفتار و ادبیات نامناسبی داشتند کیفیت صبحانه بسیار ضعیف اتاق طبقه ی سوم دائما صدای کشیدن صندلی های رستوران می آمد. سشوار خراب بود و اتصالی کرد و داشت آتش می گرفت.
۱- پرسنل .خوب ۲- رستوران نهار و شام خیلی ضعیف ۳- صبحانه .متوسط
پرسنل مودب و محترم بودند، Wifi ندارد، سرویس بهداشتی کوچک بود سرویس پذیرایی چای و فنجان و… در اتاق موجود نمیباشد صبحانه متوسط در حد ۳ ستاره نبود ولی مناسب بود پارکینگ محدود است
سلام با عرض سلام و آرزوی موفقیت برای کارکنان محترم این هتل از نظر اینجانب هتل مناسبی در محل و مسیر خوب برای گردش و استفاده از طبیعت بود .به نظر من این هتل با رعایت مسائل ساده و جزئی از نظر رنگ و دکوراسیون و وسایل سرویس بهداشتی و ورزشی براحتی می تواند به یک هتل ۴ ستاره ارتقا پیدا کند .در هر جا ما در این هتل بسیار راحت بودیم .اطاق بزرگ و تمیز و صبحانه ومحل مناسب .
از امکانات اولیه ضعیف و بسیار در سطح پایین
سرویس بهداشتی بسیار کوچک و صبحانه ضعیف
به عنوان خوابگاه می توان حساب کرد، اتاق خیلی کوچک ، حمام خیلی کوچک ، اتاق مناسب برای یک تخت را به زور دو تخته کرده اند، در کل آرامش خواب یک شبه هم ایجاد نشد متاسفانه ،صبحانه هم در حد هتل 3 ستاره نبود.
تنوع صبحانه کم بود .برای هر اتاق معمولا 2 بطری بزرگ بایستی سهمیه آب معدنی باشد که نبود
تمیز و مودب
محل مناسب و اتاقهای خویکیفیت غذا متوسط رو به پایین
نسبت به قیمت هتل، خدمات قابل قبولی ارائه شد، بنده راضی بودم
هتل در حد دوستاره خوب است. امکانات متوسطی دارد اما برای اقامت خوب است.صبحانه خوب بود و رفتار پرسنل مودبانه ومنظم
حمام و سرویس بهداشتی بسیار کوچک و استفاده از آن زجر آور، اطاقی 9متری را برای دو نفر، با یک تخت توئین، اختصاص می دهند که به دشواری می توان در آن سکونت کرد و نماز خواندن بسیار دشوار است و بیشتر شبیه سلول انفرادی است
نظافت و تمیزی هتل،منطقی بود.برخورد پرسنل و پذیرش بسیار محترمانه بود. منظره بسیار زیبایی هتل دارد.در کل اقامت خوبی بوداتاق های دو نفره بسیار کوچک هستند که البته با لطف پذیرش و با توجه به خالی بودن اتاق های ۴ نفره،اناق ما بدون هزینه عوض شد.
اتاق دو نفره رزرو کرده بودم ولی ۵تخته بود .آب بدون اطلاع قطع شد و اینکه فقط توالت فرنگی داشت که سیفونش کار نمیکرد ولی درمقایسه به اقامتگاههای منطقه خوب بود
در حد هتل سه ستاره نبود و فاقد امکانات رفاهی است
برخورد کارکنان خوب بود. تنوع صبحانه کم بود. امکانات هتل متوسط.
هتل خوبی بود و راضی بودم از اقامتم در این هتل
همه چیز به جز ظاهر اتاق هتل خوب بود، خیلی در حد 3 ستاره نبود
موارد مثبت زیادی داره، از جمله پرسنل محترم و مودب، نمای زیبا به جنگل و شالیزار، تمیزی بسیار خوب و ......نکته خاصی نیست فقط اگر سرویس بهداشتی ایرانی داخل اتاق ها بود بهتر میشد.
فضای لابی جالب فضای اتاق مناسب چشم انداز بسیار زیبا غذاهای بسیار عالی برخورد خوب کارکنان مکان مناسب هتل و دسترسی به مناطق دیدنی
در کل هتل خوبی بود نکته منفی خاصی که خیلی اذیت کننده باشه، وجود نداشت
خوب بود
غذا نسبتا خوب ولی تعداد منو نا کافی، برخورد کارکنان خوب، تمیزی اتاق متوسط، بعضی از لامپهای اتاق سوخته و تعویض نشده بود
1) برخورد خوب پرسنل 2) زیبایی اتاق 3) کیفیت بالا و قیمت مناسب غذای رستوران 4) صبحانه کافی و با کیفیت 5) داشتن آسانسور 6) پارکینگ نسبتا بزرگ (حدود 12 خودرو) 7) داشتن کنسرت زنده در رستوران برای زمان شام 8) محیط اتاق دارای کمی صدای تردد خودرو می باشد که آزاردهنده نبود 9) نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی داخل اتاق (در لابی و رستوران موجود بود) 10) نزدیکی به ماسوله و قلعه رودخان (حدود 10، 15 کیلومتر) 11)
رفتار مودبانه پرسنل هتل، نظافت فوق العاده اتاق.
نقاط قوت:
چشم انداز بسیار زیبای هتل و بودن در کنار مزارع و خانه های روستایی
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته ای که گرفتیم خیلی کوچک بود
نقاط قوت:
برخورد خيلى خوب پذيرش و خانه دارى،امكانات نسبتاً خوب در آن منطقه،دسترسى خوب
نقاط ضعف:
صداى جاده اى كه روبروى هتل ميباشد بخصوص در شب در اتاق منعكس ميشود،بنظر ميرسد از پنجره هاى دوجداره با كيفيت استفاده شود خيلى خوب خواهد شد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرام ماسوله

مهمانان هتل آرام ماسوله در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرام ماسوله از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرام ماسوله بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرام ماسوله رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرام ماسوله را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.