هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا 5 ،پلاک 26
3.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

هتل آپارتمان شباهنگ مشهد در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردیده و در سال ۱۳۹۴ جهت ارتقا کیفیت خدمات بازسازی انجام داده است. این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و میهمانان گرامی تنها با کمتر از ۵ دقیقه پیاده روی می‌توانند به آستان مبارک آن حضرت مشرف شوند. هتل شباهنگ با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما زائرین گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
1,380,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,380,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,380,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,540,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,380,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,380,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,380,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,380,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
1,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
1,495,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,495,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,495,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,650,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,495,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,495,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,495,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,495,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
1,840,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,840,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,840,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,980,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,980,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,840,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,840,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,840,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,840,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,840,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
1,840,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,840,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
1,840,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,840,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,840,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
1,380,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,380,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,380,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,380,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
1,495,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,495,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,495,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,495,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
2,070,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,070,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,310,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
2,070,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,070,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,070,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,070,000 تومان
آپارتمان سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
2,243,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,243,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,475,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,475,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
2,243,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,243,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,243,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,243,000 تومان
آپارتمان سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
2,760,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,760,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,970,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,970,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
2,760,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,760,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,760,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,760,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
2,760,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,970,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,970,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
2,760,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,760,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,760,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,760,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
2,243,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,475,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,475,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
2,243,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,243,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,243,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,243,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
2,070,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,310,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
2,070,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,070,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,070,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,070,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان چهارتخته
اقامت 24
2,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
2,760,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,760,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,760,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,080,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,080,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
2,760,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,760,000 تومان
آپارتمان چهارتخته
اقامت 24
2,990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
2,990,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,990,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,990,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,300,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,300,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
2,990,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,990,000 تومان
آپارتمان چهارتخته
اقامت 24
3,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
3,680,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,680,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,680,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,960,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,960,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,960,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
3,680,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,680,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان پنج تخته
اقامت 24
3,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
3,450,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,450,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,450,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,850,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,850,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,850,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,450,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,450,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,450,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,450,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,450,000 تومان
آپارتمان پنج تخته
اقامت 24
3,738,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
3,738,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,738,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,738,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,125,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,125,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,125,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,738,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,738,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,738,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,738,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,738,000 تومان
آپارتمان دوخوابه پنج تخته
اقامت 24
4,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
4,140,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,140,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,140,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,620,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,620,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,620,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,140,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,140,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,140,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,140,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,140,000 تومان
آپارتمان دوخوابه پنج تخته
اقامت 24
4,485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
4,485,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,485,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,485,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,950,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,950,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,950,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,485,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,485,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,485,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,485,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,485,000 تومان
آپارتمان پنج تخته
اقامت 24
4,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
4,600,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,600,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,600,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,950,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,950,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,950,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,600,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,600,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,600,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,600,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,600,000 تومان
آپارتمان دوخوابه پنج تخته
اقامت 24
5,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
5,520,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,520,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,520,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,940,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,940,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,940,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,520,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,520,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,520,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,520,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,520,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آپارتمان شباهنگ مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

(5 نظر)
فقط دو مشکل داشتپارکینگ نداشت برنج ایرونی پخت نمیکرد.
شیر الات سرویس و کلاحمام ودرب حمام باید سرویس و تعمیر شود فقط یک حوله داخل اطاق بود قفل درب اطاق به سختی با کارت باز میشد و از داخل هم قفل دستی عمل نمیکرد که باید پیگیری شود و حیف است هتل با این موقعیت مکانی و پرسنل اموزش دیده تحت الشعاع موارد جزیی قرار گیرد
خوبی هتل این بود که به حرم نزدیک بود بخصوص برای من که پدر و مادر پیرم همراهم بودند.تمیزی هتل و غذاهای ان خوب بود. برخورد کارکنان هم برای من خوب بودهتل ترانسفر نداشت. سرویس دهی و خدمات ان کمی ضعیف است و در حد هتل سه ستاره نیست
فاصله کمی با حرم داشت کیفیت غذا مناسب بود ولی تنوع کم بود.کارکنان خوبی داشتاز نظر پاکیزگی کمی ضعیف بود صدا تا حدودی زیاد بود
از لحاظ نزدیکی به حرم خیلی خوب بود کیفیت غذاهاش هم خیلی خوب بود.تمیزی و اکیزگی در حد متوسط بود و هتلش سر و صدا زیاد داشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

مهمانان هتل آپارتمان شباهنگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شباهنگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شباهنگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شباهنگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شباهنگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.