هتل ستاره شرق مشهد

مشهد، خیابان امام رضا 31، نبش چهارراه چهارم، شوش 5
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

معرفی هتل ستاره شرق مشهد

هتل یک ستاره‌ی ستاره شرق مشهد در فضایی آرام در سال 1387 در خیابان امام رضا 31 افتتاح گردیده است. این هتل دارای امکاناتی از نظیر سیستم اعلام و اطفاء حریق، صندوق امانات و اتاق چمدان با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما عزیزان و زائران گرانقدر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) می‌باشد. به منظور سهولت در رفت و آمد، هتل سرویس رایگان به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) را به صورت رفت و برگشت (12نوبت در روز) را در نظر گرفته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ستاره شرق مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
1,568,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,568,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,568,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,568,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,568,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,568,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,568,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,568,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
990,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
990,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
990,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
8 تیر
جمعه
990,000 تومان
9 تیر
شنبه
990,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
990,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
990,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
2,350,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,350,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,350,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,350,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,350,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,350,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
1,485,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,485,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,485,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,485,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,485,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,485,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,485,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,485,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خواب چهارتخت
اقامت 24
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
1,980,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,980,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,980,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,980,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,980,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,980,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,980,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,980,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,980,000 تومان
آپارتمان یک خواب چهارتخت
اقامت 24
3,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
3,080,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,080,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,080,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,080,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,080,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,080,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,080,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,080,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,080,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,080,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
3,130,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,130,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,130,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,130,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,130,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,130,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,130,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,130,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
1,980,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,980,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,980,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,980,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,980,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,980,000 تومان
آپارتمان یک خواب چهارتخت
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
3,130,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,130,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,130,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,130,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,130,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,130,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,130,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,130,000 تومان
آپارتمان یک خواب چهارتخت
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
1,980,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,980,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
8 تیر
جمعه
1,980,000 تومان
9 تیر
شنبه
1,980,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
1,980,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
1,980,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
3,920,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,920,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,920,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,920,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,920,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,920,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,920,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,920,000 تومان
سوئیت دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
2,475,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,475,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,475,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,475,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,475,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,475,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,475,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,475,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ستاره شرق مشهد

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ستاره شرق مشهد

مهمانان هتل ستاره شرق مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ستاره شرق مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ستاره شرق مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ستاره شرق مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ستاره شرق مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.