هتل سایه مشهد

مشهد - خیابان امام رضا - امام رضا 5
2.6
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران

معرفی هتل سایه مشهد

هتل سه ستاره سایه مشهد در سال ۱۳۹۰ افتتاح گردیده است. این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و میهمانانی که قصد تشرف به حرم مطهر رضوی را دارند میتوانند تنها با کمتر از ۵ دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک آن حضرت ببینند. هتل سایه مشهد با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سایه مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
2,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
2,240,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,240,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,240,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,240,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,240,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,240,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
2,240,000 تومان
8 تیر
جمعه
2,240,000 تومان
9 تیر
شنبه
2,240,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
2,240,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
2,240,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
3,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
3,360,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,360,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,360,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,360,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,360,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,360,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,360,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,360,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,360,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,360,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
3,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
3,360,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,360,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,360,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,360,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,360,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,360,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
3,360,000 تومان
8 تیر
جمعه
3,360,000 تومان
9 تیر
شنبه
3,360,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
3,360,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
3,360,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
5,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
5,040,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,040,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,040,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,040,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,040,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,040,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,040,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,040,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,040,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,040,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,040,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته
اقامت 24
4,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
4,480,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,480,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,480,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,480,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,480,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,480,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
4,480,000 تومان
8 تیر
جمعه
4,480,000 تومان
9 تیر
شنبه
4,480,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
4,480,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
4,480,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
6,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
6,720,000 تومان
2 تیر
شنبه
6,720,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
6,720,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,720,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,720,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,720,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,720,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,720,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,720,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,720,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,720,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

آدرس هتل سایه مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سایه مشهد

(3 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی ملافه ها، تنوع بالا و کیفیت خوب غذاها، پرسنل خوش برخورد، نزدیکی به حرم، شارژ چندین باره غذاها
نقاط ضعف:
فشار کم آب در طبقه ۸، کیفیت پایین دستمال توالت
از نظر من هتل خوب و تمیزی هست. ما چهارشب در اتاق سه تخته طبقه ۸ اقامت داشتیم. جز موارد ضعفی که نوشتم مورد خاصی نبود. در کل خیلی خوش گذشت و من این هتل رو به دوستان دیگه پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
در تعطیلات خرداد اومدیم. کیفیت غذاها متوسط و حتی یه وعده غیرقابل خوردن بود. تنوع غذا و صبحونه خیلی کم بود. اتاقها موکت نداشت، وسایل خاک می‌گرفت. اتاقها پنجره نداشت و همین موضوع باعث میشد همش حس کنی شب هست و اتاقها بشدت تاریک و کوچیک بود. آسانسورها به نسبت طبقات بسیار کم بود. سرعت بالا و پایین رفتن آسانسورها بشدت بشدت پایین بود. نظافت خیلی خیلی خیلی ضعیف بود. ملحفه ها رو سه بار گفتیم عوض کنند ولی باز کثیف بود. لک های کثیفی و موهای زیاد روی ملافه ها حال آدم رو بهم میزد. داخل اتاق فقط یه چای‌ساز داشت و قند و‌چای رو باید از بیرون می خریدی. آشپزخونه نداشت، مجبور بودیم از روشویی دستشویی آب بخوریم. اینترنت هم بشدت بشدت ضعیف بود. تور گشتش هم خیلی ضعیف بود چون اصلا جای دیدنی بدرد بخور نبرد، وقتمون به چرخیدن داخل ماشین گذشت.
دفعه بعدی که مشهد بیام قطع به یقین این هتل رو انتخاب نمی کنم
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل.تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
اتاق ها سرد بود چند بار هم پیگیری کردم کسی جوابگو نبود.اتاق ها خیلی کوچک بود.سشوار نداشت.غذا کیفیت خوبی نداشت.غذاها تکراری
این هتل را پیشنهاد نمیکنم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سایه مشهد

مهمانان هتل سایه مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سایه مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سایه مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سایه مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سایه مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.