هتل سارینا مشهد

مشهد، چهار راه بی سیم، نرسیده به بیمارستان سینا، جهاد ۵
-
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی هتل سارینا مشهد

هتل 4 ستاره سارینا مشهد در فروردین ماه ۱۳۹۸ افتتاح شده است. این هتل در 8 طبقه و ۲۱۰ باب اتاق در خیابان جهاد واقع گردیده و از مزایای آن می‌توان به دسترسی نزدیک به حرم مطهر امام رضا، بازار رضا، گنبد سبز و... اشاره کرد. هتل سارینا با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد و سلطان سفر اقامت خوشی را برایتان آرزومند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سارینا مشهد

سارینا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
9 آبان
جمعه
235,000
تومان
10 آبان
شنبه
235,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
9 آبان
جمعه
235,000
تومان
10 آبان
شنبه
235,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
سارینا-اتاق یک تخته (فولبرد)
اتاق یک تخته (فولبرد)
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
310,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
310,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
310,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
310,000
تومان
9 آبان
جمعه
310,000
تومان
10 آبان
شنبه
310,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
310,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
310,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
310,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
310,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
310,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
310,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
310,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
310,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
310,000
تومان
9 آبان
جمعه
310,000
تومان
10 آبان
شنبه
310,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
310,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
310,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
310,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
310,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
310,000
تومان
سارینا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
9 آبان
جمعه
240,000
تومان
10 آبان
شنبه
240,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سارینا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
9 آبان
جمعه
240,000
تومان
10 آبان
شنبه
240,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
سارینا-اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
9 آبان
جمعه
385,000
تومان
10 آبان
شنبه
385,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سارینا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
353,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
353,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
353,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
353,000
تومان
9 آبان
جمعه
353,000
تومان
10 آبان
شنبه
353,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
353,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
353,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
353,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
353,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
353,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سارینا-اتاق سه تخته (فولبرد)
اتاق سه تخته (فولبرد)
اقامت 24
571,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
571,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
571,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
571,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
571,000
تومان
9 آبان
جمعه
571,000
تومان
10 آبان
شنبه
571,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
571,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
571,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
571,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
571,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
571,000
تومان
جاباما
571,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
571,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
571,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
571,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
571,000
تومان
9 آبان
جمعه
571,000
تومان
10 آبان
شنبه
571,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
571,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
571,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
571,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
571,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
571,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سارینا-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
جاباما
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
464,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
464,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
464,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
464,000
تومان
9 آبان
جمعه
464,000
تومان
10 آبان
شنبه
464,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
464,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
464,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
464,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
464,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
464,000
تومان
اقامت 24
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
464,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
464,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
464,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
464,000
تومان
9 آبان
جمعه
464,000
تومان
10 آبان
شنبه
464,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
464,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
464,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
464,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
464,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
464,000
تومان
سارینا-سوئیت چهارنفره (فولبرد)
سوئیت چهارنفره (فولبرد)
اقامت 24
760,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 آبان
دوشنبه
760,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
760,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
760,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
760,000
تومان
9 آبان
جمعه
760,000
تومان
10 آبان
شنبه
760,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
760,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
760,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
760,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
760,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
760,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سارینا مشهد

اعلام حریق
پارک کودک
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
گیم نت
آتلیه
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
زنگ هشدار
پرداخت ویزا و مسترکارت
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
سیستم تهویه مطبوع
سونا
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
رستوران فضای باز
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
استخر
دستگاه واکس کفش
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
سونا بخار
پله اضطراری
تلفن در لابی
مینی بار رایگان
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
استخر سرپوشیده
سونا خشک
صبحانه رایگان
کافی نت
اتاق بازی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکانات بازی کودکان
ترانسفر از هتل به فرودگاه

نظرات کاربران برای هتل سارینا مشهد

(62 نظر)
عالی برخورد پرسنل عالی اتاق عالی سرویس خوب صبحانه معمولی
این هتل به نصبت قیمت شبی 170 هزارتومان برای اتاق 2 تخته بسیار عالی است ، حتی برای قیمت شبی 350 تومن هم عالی هست ، همه جی هتل مرتب بود ، تنها مشکلی که ما داشتیم این بود که با اینکه 24 قبل اتاق رو رزرو کرده بودیم و در روز رزرو هم اخر شب رسیده بودیم ، اسنپ رزرو مارو اعلام نکرده بود ، الحمدالله پرسنل هتل همکاری کردند و اتاق رو بما دادند
در قسمت پذیرش حدودا۴۵دقیقه معطل شدیم تا اتاق رو به ما تحویل بدن.متاسفانه بدو ورود چون گوشی بنده شارژ نداشت و پریزهای هتل طوری بود که شارژ رم به آن وصل نمی شد تا گوشی رو شارژ تا بتونم کد رزرو م رو به پذیرش اطلاع بدم که در این زمینه هیچ اقدامی برای کمک صورت نگرفت.در داخل اتاق هم وقتی به حمام رفتم حوله ها وکیوم و بسته بندی نبود اما چون مرتب روی جا حوله ای قرار گرفته بود گفتم شاید قانون هتل شما اینجوری هست که متاسفانه هنگام چک اوت به بنده اعلام نمودن که حوله کسری دارین که بنده قضیه را توضیح دادم که سو تفاهم پیش آمده رفع واز بنده عذر خواهی شد
در مجموع خوب است
نقاط قوت:
همه موارد خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
سلام و احترام خدمت مدیریت و پرسنل هتل سارینا من در تاریخ پانزدهم و شانزدهم مرداد در هتل شما اقامت داشته ام و رضایت کامل دارم امکانات، نظافت ،مهمان نوازی، صبحانه و قیمت کاملا نظر بنده رو جلب کرده از شما سپاسگزارم و خدا قوت.
از پنچ ستاره چیزی کم نداری
با سلام و احترام در مجموع خوب بود و راضي ام اما به محض ورود به لابي هتل کيف حاوي لب تاپ بنده رو گرفتند و به اتاق چمدان بردند. برام عجيب بود و بخاطر محتوياتش مي خواستم پيش خودم باشه و توجيه نشدم. باز هم ممنون از نظر سنجي تون
بسیار عالی بود، وافعا ن
بسیار عالی بود
اتاق ها به لحاظ عایق صوت کیفیت خوبی ندارند. نظافت روزانه اتاق ها و تعویض ملحفه ها بی دقت بود. استخر خیلی کوچیک بود. کیفیت غذا متوسط بود.
عالی بود حتما تشریف ببرید پشیمان نمیشوید
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد استخر تعطیل بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نکردیم
عالی
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی اصلا خوب و مرتب نبود دستمال کاغذی غیر قابل استفاده
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
متاسفانه هتل چهار ستاره است ولي از نطر نظافت معادل هتل نبود حمام بصورتي است كه اب به اندازه بك استخر كف زمين جمع ميشود چيلر گرمابي توسط درجه داخل اتاق كنترل نميگردد و تا دمايي ممكن بالا ميرود كه به دليل گرمابي شديد قابل استفاده نيست ظروف صبحانه به دليل مشكل درب آنها اغلب باز بودن و سرد سرو ميشد حوله حمام را هر روز تعويض نميكردن
عالی بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
سلام،ما توی این هتل در ایام شهادت امام رضا و امام حسن (ع) اقامت داشتیم،تنها نکته ی مثبت هتل تمیزی و نوساز بودنش هست،به لحاظ پذیرش و پاسخگویی برای هرمشکلی باید ۵۰۰ بار با پذیرش تماس بگیری،تلویزیون خراب،استخر خراب و دائما میگفتن که مشکل تاسیساتیه!صدا از اتاقهای کناری دائما میاد حتی صدای حرف زدنشون،حموم کردنشون و ...اینترنت کلا ۱ گیگ برای هرمدتی که شما اقامت داشته باشید شارژ میشه و بیشتر ازاون باید هزینه پرداخت کنید!بطری آب که نیاز روزانه ی هر موجود زنده ایه فقط روز اول یک بطری خانواده هست و بیشتر ازاون شارژ نمیشه و هزینه داره.درکل ما فقط و فقط از نظافت و نوساز بودن هتل راضی هستیم.
دقیقا یک هتل ۴ ستاره ست . محاسن : بنا و ظاهر زیبا ، بوی مطبوع وقتی وارد میشی ، وسایل تمیز و تقریبا نو ، غذاهای نسبتا خوب و متنوع ( تمام موارد در حد هتل ۴ ستاره ) معایب : اتاقهای کوچک ، تاریک ، خفه و بدون تهویه با درجه حرارت مرکزی که برای همه اتاقها یکسانه !!!!!!! از گرما نمیشد تو اتاق موند . بزرگترین عیب این هتل کارکنانش هست که اکثرا هیچ دوره ای ندیدن و برخورد با مهمان هتل رو بلد نیستن . پتانسیل این هتل خیلی بالاتر از وضعیت فعلی هست . کارکنان باید آموزش ببینن و توجیه بشن .
همه چی خوب بود و صبحانه خیلی خوشمزه
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
میتونست بهتر هم باشه در حد ۴ستاره نبود
در تحویل و ارائه خدمت خیلی کند رفتار میکنن. رسپشن جوری رفتار میکنه انگار اگر مسافر راضی نباشه هم اهمیتی نداره براش. نهار بوفه به نسبت قیمتش هیچی نداشت. اما خود هتل و تمیزیش رضایت بخش بود.
هتل تازه ساز و شیکی هستش ورودی لابی نسبت به هتل های چهار ستاره بسیار شیک بود. پذیرش با احترام انجام شد هرچند که خیلی حرفه‌ای به نظر نمیرسیدن. توی لابی یه کافی شاپ خوب داره تقریبا همه چیز داره و تا ساعت ۱ شب بازه طبقه همکف(لابی) رستوران خوبی داره طبقه اول هم دو تا رستوران داره و به بالکن که قلیون هم سرو میکنه ما تو طبقه دوم بودیم. آسانسور های شیک و به روزی داره و راهروهای هتل خیلی تمیز و مرتب بود وکلا سکوتش خوبه اتاق کوچیک اما تر و تمیز بود و نو بودن هتل کامل به چشم میاد . توی اتاق سرویس فرنگی داره ولی توی لابی یه سرویس خیلی بزرگ و شیک ایرانی فرنگی داره توی اتاق سرویس چای ساز داره ولی توی یخچال خالیه هیچی نداشت حمام سرویس صابون و شامپو داره ولی در حد معمولی دیگه زمانی که ما اقامت داشتیم استخر برای تعمیرات بسته بود سرویس هتل به حرم و برگشت هم هر روز ۷-۸ بار داره راستی فاصله تا خود حرم حدود ۱۵ دقیقه پیاده روی بیشتر نیست یعنی اگه اهل پیاده روی هستین خیلی عالیه
هتل خوبی بود برخورد پرسنل خوب بود فاصله اش تا حرم زیاد است غذاهاش خیلی گرانه ما غیر از صبحانه بقیه وعده ها را ازبیرون هتل تهیه کردیم برای همین آرامش نداشتیم و این مشکل اکثر مسافرها بود که پول غدا از پول اتاق بیشتر بود
هتل نوسازیه خدمات و غذاش خوبه و قیمتش در مقایسه با هتلای دیگه پایین
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
یک هتل ۴ ستاره واقعی. نه کار و نه بیشتر تمیزی و غذای عالیه هتل.رستوران های مختلف با روف و کافه سرویس های زیاد و خوش برخورد به حرم که این فاصله به حرم بی معنی میشه
نقاط ضعف:
متاسفانه استخر خراب بود توی پیگیری کارها ضعیف بودن.هم خدمات هم رستوران تنوع کم در صبحانه
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
رفتار و برخورد پرسنل اصلا خوب نبود
به نظر من این هتل بیشتر از چهار ستاره اس تو لابی و اتاقها احساس راحتی میکنین صبحانه بوفه خوبی داره و کارکنان هم خوش برخوردن به شدت این هتل رو به شما توصیه می کنم البته باید بدونین که این هتل تازه شروع به کار کرده
نقاط قوت:
مساحت اتاق ها خوش برخوردی عوامل سرویس حرم جای دنج و بی سر و صدا برای اسکان
نقاط ضعف:
قیمت بالای نرخ رستوران استخر بسیار کوچک که اگر نباشد بهتر است ناهماهنگی امور پذیرش و تأخیر در تحویل اتاق تأخیر در تسویه اتاقها
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
گاهی بوی چاه بالا میزنه
نقاط قوت:
دسترسی راحت به بازار و مراکز خرید و اماکن دیدنی مشهد تعداد سرویس های ایاب و ذهاب در زمان های مناسب برای حرم
نقاط ضعف:
عدم نظافت اتاق ها زمان تحویل اتاق موکت های کف اتاق به خوبی نظافت نشده بود و عدم سرویس دهی مناسب به هنگام اعلام نظافت اتاق در زمان اقامت عدم کیفیت مناسب غذای رستوران
با سلام و عرض ادب من به مدت ۴ شب توی این هتل اقامت داشتم و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که از فاکتورهای یه هتل ۴ ستاره فقط یه ظاهر نسبتا مناسب داره و دیگه هیچی. دسترسی خیلی بد. امکانات متوسط. رفتار پرسنل غیر حرفه ای بود. مدیریت رستوران و کیفیت غذا بسیار نا امیدکننده بود. توی اتاق مایع دستشویی نبود. نظافت تاق در حدی بود که از اقامت قبلی یه گل سر جامونده بود تو اتاق ما. پرسنل رزرواسیون بد راهنمایی کردن و اگر راهنمایی هایی عزیزان اسنپ تریب نبود معلوم نبود ما کجا اواره میشیم و .... من اقامت در این هتل رو ابدا توصیه نمیکنم ...
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
خانه داری ضعیف حوله ها رو عوض نکرده بودن
نقاط قوت:
از نظر پذیرایی خوب بودن
نقاط ضعف:
خیلی دیر اتاقو بهمون تحویل دادن ،اتاق کوچک بود پنجره نداشت ، داخلی هتل که میگرفتیم هیچکس پاسخگو نبود اطلاع هم که میدادیم میگفتن تماسی گرفته نشده ، پرسنل خیلی کند بودن
نقاط قوت:
همه چیز خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
بخش پذيرش هتل مديريت مناسبي جهت چك اين بموقع و سريع ندارند. تعداد زياد مهمانان جهت ورود و خروج بين ساعت ١٢ تا ٢ ظهر در لابي هتل منجر به معطلي ما بمدت ٢ ساعت در لابي هتل شد. هيچ گونه ابراز همدردي و همدلي از سوي مسؤل پذيرش نشد. اتاق ها اندازه مناسبي دارند. غذاهاي رستوران همه و اجباراً بايستي با برنج سفارش داده شوند و ما درخواست بدون برنج ما بدون دليل رد شد. اسخر هتل هنوز فعال نيست و صبحانه در تمام ايام ثابت بود و هر روز يكي از آيتمهاي آن كم ميشد. سرويس روم امكان تعويض حوله هاي حمام رو بدليل تمام شدن حوله هاي تميز رد مي كرد. اما اتاق ها سايز مناسبي دارند و تخت هاي راحتي دارد. سرويس هاي وفت و برگشت به هتل در ساعات بسيار مناسبي مي باشند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود. پذیرش سریع صورت گرفت. کیفیت غذا خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
یکی از اتاقها به شدت بوی بدی میداد اتاق دیگ هم خیلی معمولی بود
نقاط قوت:
تمیزی وصبحانه خوب وبرخورد خوب سیستم برودتی بسیلر عالی
نقاط ضعف:
فقط کمبود یخچال برای اقامت طولانی وخوب عمل نکردن ، مینی بارموجود
نقاط قوت:
خیلی عالی بود از همه نظر
نقاط ضعف:
نداشت اصلا
نقاط قوت:
هتل بسیار شیک و تمیز کارکنان مودب و خوش برخورد اتاقها شیک وتمیز قیمت به صرفه و مناسب
نقاط ضعف:
فاقد روم سرویس
اتاقها بسیار تمیز برخورد کارکنان عالی ولی کیفیت غذا ها خیلی پایین طوری که یک شب از زیارت افتادیم بعلت مشکلات معده و الان همسرم زیر سرم هست
هتل در حد چهار ستاره نبود در حد سه ستاره بود صبحانه خوب نبود یخچال اتاق بیشتر شباهت به گرمکن میداد و خیلی کوچک و بدون روم سرویس اتاق یک کمد کوچک داشت خیلی جا تنگ بود در کل با اینکه نو ساز بود ولی اصلا امکانات نداشت در کل معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل هتل تمیزی اتاق ها و راهروها و تازه ساز بودن هتل کافی شاپ خوب و رستوران مناسب هتل
نقاط ضعف:
یک مقداری تنوع غذاهای سلف سرویسش کمه
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
یخچال داخل اطاقها اب را خنک نمی کرد
هتل دیزین عالی
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
هتل نوساز است کارکنان تازه کار و نیاز به آموزش دارند
هتل خیلی خوب و تمیزی هست‌. صبحانه عالی، برخورد پرسنل عالی. هنوز یکسری جای کار داره ولی درکل خیلی راحت و تمیز و خوب بود.
متوسط
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سارینا مشهد

مهمانان هتل سارینا مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سارینا مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سارینا مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سارینا مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سارینا مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.