هتل آپارتمان صدرا مشهد

مشهد - خیابان امام رضا - خیابان دانش شرقی 6
4
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صدرا مشهد

هتل یک ستاره صدرا مشهد در فاصله نزدیکی از حرم مطهر در سال ۱۳۹۷ افتتاح شده است. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از ۵ دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و هچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این هتل از امکانات مناسب و کادری مجرب برخوردار بوده و می توان با اقامت در هتل صدرا، اقامت خاطره انگیزی را تجربه کرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صدرا مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
778,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
778,000 تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
1,778,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,778,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,778,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,556,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,556,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,556,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,556,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,556,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,556,000 تومان
11 فروردین
جمعه
889,000 تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
1,778,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,778,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,778,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,556,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,556,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,556,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,556,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,556,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,556,000 تومان
11 فروردین
جمعه
889,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
1,640,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,250,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,250,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,250,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
11 فروردین
جمعه
850,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
1,640,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,300,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,300,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,300,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,300,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,300,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
850,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,667,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,667,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,667,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,667,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,667,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,334,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,334,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,334,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,334,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,334,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,334,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,334,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,167,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
2,440,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,850,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,850,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,850,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
2,440,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,900,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,900,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,900,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,250,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,556,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,556,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,556,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,112,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,112,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,112,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,112,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,112,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,112,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,778,000 تومان
آپارتمان یک خواب چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
آپارتمان یک خواب چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,840,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,650,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا مشهد

اعلام حریق
آلاچیق
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان صدرا مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صدرا مشهد

(37 نظر)
نقاط قوت:
هتل با توجه به ستاره و قیمت بسیار تمیز و اتاق خیلی تمیزی بود. غذا بدک نبود حداقل سعی شده بود که با توجه به قیمت تا حد امکان مناسب باشه ولی تنوع غذا و صبحانه خیلی کم و طعم غذاها جذاب نبود. حمام دارای صندلی مخصوص افراد ناتوان و دستگیره توالت فرنگی مخصوص افراد کهنسال بود. درخواست ها خیلی زود و با دقت تامین می‌شد. دسترسی هم نزدیک به ایستگاه بی آرتی بود و پیاده روی تا حرم یه ربع حدودا هست. رفتار پرسنل هم خیلی خوب و بانزاکت هست.
نقاط ضعف:
هتل با توجه به ستاره و قیمت بسیار تمیز و اتاق خیلی تمیزی بود. غذا بدک نبود حداقل سعی شده بود که با توجه به قیمت تا حد امکان مناسب باشه ولی تنوع غذا و صبحانه خیلی کم و طعم غذاها جذاب نبود. حمام دارای صندلی مخصوص افراد ناتوان و دستگیره توالت فرنگی مخصوص افراد کهنسال بود. درخواست ها خیلی زود و با دقت تامین می‌شد. دسترسی هم نزدیک به ایستگاه بی آرتی بود و پیاده روی تا حرم یه ربع حدودا هست. رفتار پرسنل هم خیلی خوب و بانزاکت هست.
در کل با توجه به قیمت و ستاره هتل، هتل خوب و تمیزی هست و از اقامت تو هتل پشیمون نمیشید. البته اگه معیارتون هتل های ۴ و ۵ ستاره نباشه.
نقاط قوت:
فوق العاده تمیز و دسترسی راحت به حرم و بازار.
نقاط ضعف:
فوق العاده تمیز و دسترسی راحت به حرم و بازار.
در کل هتل خوبی بود ، منو صبحانه هم تنوع زیادی نداشت. ولی ما خیلی راضی بودیم.
نقاط قوت:
پرسنل مودب ومحترم
نقاط ضعف:
۲مورد منفی که داشت یکی این که سرویس ایرانی داخل اتاق ها نداره و داخل راهرو هستش و دومی اینکه کیفیت سالادش کمی پایین بود در کل خیلی موارد مثبت داشت
نقاط قوت:
نسبت به قیمت مناسب بود .
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت مناسب بود .
برای یه مسافرت با هزینه مناسب و یه مکان مناسب و نزدیکی به حرم خوبه .
نقاط قوت:
ما خانوادگی در این هتل اقامت داشتیم که در مجموع میتونم بگم هتل خوبی هستشقیمت مناسب نسبت به سایر هتل های یکسانغذای خوب که به صورت انتخابی بوداتاق های تمیز که امکانات خوبی داشترفتار پرسنل هم با ما خوب بود
نقاط ضعف:
دور بودن از حرمدیگه مشکل خاصی نداشتیم
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها به خوبی انجام شده بود .برخورد پرسنل عالی بود .
نقاط ضعف:
اتاق دو نفره دستشویی ایرانی نداشت.
نقاط قوت:
فضای دنج و دلپذیرفاصله مناسب تا حرمرفتار مناسب پرسنلمثل بعضی از هتلها ساعت غذا که میگذشت غذا نمیپرید برامون پک میکردن وقتی میومدیم تحویل میدادن
نقاط ضعف:
بعضی از غذاها کیفیت مناسبی نداشتاتاقها عایق صدای خوبی نداشتداخل بعضی از اتاقها اینترنت خوب نبود وای‌فای خود هتل هم گفتن که خرابه
نقاط قوت:
بسیار عالی و تمیز گرمایش و سرمایش عالی همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
بسیار عالی و تمیز گرمایش و سرمایش عالی همه چی عالی بود
بسیار عالی و تمیز
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و دلنشینی بود همه چی عالی غذای خوب نظافت درجه یک ترکیب رنگ و فضای اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هتل بسیار تمیز و دلنشینی بود همه چی عالی غذای خوب نظافت درجه یک ترکیب رنگ و فضای اتاق خیلی خوب بود
به نظرم این هتل کمیت و کیفیت رو باهم داره قیمت مناسب با امکانات خیلی خوب فاصلش از حرم هم کم بود و پیاده میرفتیم ایشالا سفر های بعدی هم انتخابمون اینجاست امیدوارم همین نسبت قیمت باقی بمونه
نقاط ضعف:
در زمان خروج گفتن که روی روبالشی خط صورتی افتاده که ما واقعا نمیتونستیم تشخیص بدیم و درخواست ۵۰ تومن اضافه رو داشتن چند بار درخواست دادیم که سطل های زباله خالی بشه ولی اخر خودمون زباله رو چند طبقه بردیم پایین که واقعا جای تاسف بود هنگام ناهار سالاد تمام شده بود درخواست شارژ کردیم گفتن سالاد تموم شده و به ما سالاد نرسید و غداهای ناهار سرد سرو میشدن برخورد ضعیف پرسنل
هتل معمولی ،جای بهتر با تجربه خوب هم میشه داشت
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل کیفیت غذای خوب وضعیت بهداشتی خوب
نقاط ضعف:
فاصله نسبتا دور از حرم حدود ۱۲ دقیقه تا باب الرضا در زمان خلوتی خیابان
نقاط قوت:
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا پرسنل بسیار باشخصیت نزدیک به حرم غذا خوب این هتل رو پیشنهاد می کنم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نو ساز و تمیز بودن کیفیت غذاها برخورد خوب پرسنل امکانات مناسب
نقاط ضعف:
نبود سرویس ایرانی در واحد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی کیفیت و تمیز بودن اتاق ها و رستوران بسیار عالی
نقاط ضعف:
متاسفانه تنوع غذایی در منوی انتخابی بسیار کم
نقاط قوت:
تمیز و مرتب بود و با این قیمت بد نبود
نقاط ضعف:
تمیز و مرتب بود و با این قیمت بد نبود
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و باشخصیت موقعیت مکانی مناسب در حد قیمت وتعداد ستاره ها عالیه کیفیت خوب غذاها
نقاط ضعف:
بنظرم در حد قیمت نکته منفی نداره
نقاط قوت:
تمیزی هتل و نزدیک بودن به حرم
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه
نقاط قوت:
قیمت مناسب ورفتار خوب و نظافت کافی
نقاط ضعف:
نبود مسواک وخمیردندان و حوله ووجود پریز برق در حمام!
نقاط قوت:
قیمت مناسب تمیز و نوساز کیفیت غذا خوب رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
موردی مشاهده نشد
نقاط قوت:
هتل تمیز برخورد کارکنان عالی غداهاش خوب بود دسترسی به حرم خوب بود
نقاط ضعف:
فقط یک مورد منفی نبود توالت ایرانی در اتاق است
نقاط قوت:
کیفیت خوب و قابل قبول هتل
نقاط ضعف:
اکثرا برای رفت آمد با آسانسور باید چند دقیقه ای رو معطل میشدیم
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیارعالی،امکانات بسیار خوب
نقاط ضعف:
ندارد
هتل بسیار عالی،فقط پیشنهادم اینه که صندلی، یا میز برای صرف چای هم قرار بدهند،فقط یک صندلی ومیز آرایش هست پیشنهاد برای غذا تنوع غذا رو در منوی غذایی بیشتر کنند
نقاط قوت:
واقعا هتل تمیزی هست و مسولین بسیار خوش برخورد دارد.مسولین رستوران واقعا تمیز مرتب خوش برخورد و تعریفی هستند.بچه های خدمات همگی نیروی جوان و بسیار خوش برخورد.
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی در اتاق نیست در صورتیکه ی فضای بزرگ داخل اتاق هست ک فقط حمام و سرویس فرنگی و کاملا فضا برای سرویس ایرانی هست.متاسفانه سرویس ایرانی مشترک برای چندین اتاق اصلا خوشایند نبود.اینکه بابت خدمات خشکشویی پول می‌گیرند در صورتی ک یا باید اتو در اتاق باشه یا خشکشویی هتل این کار را رایگان انجام بده.من برای اتو ی چادر صرفا اتو ۲۰ پول دادم و به من نگفتن ک خدمات خشکشویی رایگان نیست روز آخر باهام حساب کردن در صورتیکه هر هتل دیگه ای رفتم رایگان بوده.ب نظرم جا داره ک در صبح و برای صبحانه تا حدودی تنوع بیشتر بشه چون واقعا محدودیت ب چشم میومد.
نقاط قوت:
هتلی تمیز نوساز ، دنج، با برخورد خوب پرسنل و..
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی هتل
نقاط ضعف:
صبحانه ناکامل
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و رخت خواب ها تمیز و خوشبو بودند و کارکنان برخورد خوبی داشتند .
نقاط ضعف:
امکانات و وسایل داخل هتل کامل نبود برای مثال اتو و حوله
نقاط قوت:
اتاق بسیار زیباو شیک و تمیز (حتی بهتر از عکس ها)هتل تازه ساخت و تمیز و مدرنسرمایش خوب اتاق ها (کولر گازی)کیفیت غذا نسبتا خوب و مورد قبولفاصله تا حرم حدود ۱۰ دقیقه پیاده
نقاط ضعف:
نبود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاقنبود حوله و آب آشامیدنی در اتاق
نقاط قوت:
رفتار کادر هتل، غذا و پذیرایی، دسترسی عالی به بازار و حرم، نظافت هتل
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی هتل اینه که با توجه به متراژ کم اتاقها باید از مبل های تخت شو استفاده میکردند. و مسافران مجبور از بیرون که بیایند فقط دراز بکشند و جای نشستن در اتاق وجود نداره.
نقاط قوت:
واقعا هتل خیلی خوبی هستش بسیارررررر تمیز پرسنل برخورد خیلی خوبی دارنقبل از اینکه بیام این هتل نظرات رو که خوندم اکثرا از کیفیت بد غذا گفته بودن ولی کییفیت غذا هم عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
یک هتل همه چی تمام بود با این که یک ستاره هست ولی از خیلی از هتل های سه ستاره بهتر بود کیفیت غذا عالی کیفیت نظافت عالی
نقاط ضعف:
اگر تو اتاق پنکه هم بود خیلی خوب میشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی نداشتن توالت ایرانی در داخل سوییت می باشد.
نقاط قوت:
تمیز، شیک، پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
عدم تنوع و کیفیت غذاها
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبیه هم از لحاظ امکانات هتل( برخورد پرسنل ، تمییزی هتل...) ، هم از نظر موقعیت مکانی .اطراف هتل هر چیزی که مد نظر تون هست وجود داره از داروخانه ، درمانگاه ، فروشگاه لوکس ، سوپر مارکت ،ایستگاه تاکسی نزدیک حرم بودن ، غذا خوری و.....
نقاط ضعف:
فقط رستورانش یکم کوچیکه
نقاط قوت:
تمیزی هنل برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم مراجعه هر روز برای نظافت و تعویض ملافه ها نداشتن نورگیر و پنجره های کافی جهت تهویه هوا اتاق
نقاط قوت:
ما حدود ساعت ۱۱ رسیدیدم و با توجه به اینکه اتاق خالی بود همون موقع اتاق رو تحویل دادنتمیزی و نوساز بودن ساختمانبرخورد مناسب و محترمانهکیفیت غذا نسبتا خوب - همراه غذا سوپ و سالاد هم سرو میشدصبحانه متنوع : عدسی - پنیر - کره - مربا - حلوا شکری - گوجه و خیار - چای - آبمیوهدر کل به نسبت قیمت واقعا خوب بود
نقاط ضعف:
عدم امکان اتصال به Wifi به دلیل مشکل فنینبودن چای ساز در اتاق
نقاط قوت:
در کل خوب بود. انشاالله که کیفیت حفظ و بهتر هم شود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان و نظافت و نو بودن هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صدرا مشهد

مهمانان هتل آپارتمان صدرا مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صدرا مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صدرا مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صدرا مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صدرا مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.