هتل آپارتمان صدرا مشهد

مشهد - خیابان امام رضا - خیابان دانش شرقی 6
4
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان صدرا مشهد

هتل یک ستاره صدرا مشهد در فاصله نزدیکی از حرم مطهر در سال ۱۳۹۷ افتتاح شده است. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از ۵ دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و هچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این هتل از امکانات مناسب و کادری مجرب برخوردار بوده و می توان با اقامت در هتل صدرا، اقامت خاطره انگیزی را تجربه کرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان صدرا مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,112,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,112,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,112,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,112,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,112,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,112,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,112,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,112,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,112,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,112,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,112,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,112,000 تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,112,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,112,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,112,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,112,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,112,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,112,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,112,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,112,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,112,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,112,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,112,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,112,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
990,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
990,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
990,000 تومان
18 آذر
شنبه
990,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,667,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,667,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,667,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,667,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,667,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,667,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,667,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,667,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,667,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,667,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,667,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,667,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
1,485,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,485,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
1,485,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,485,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,485,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,485,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,650,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,650,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,650,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,223,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,223,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,223,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,223,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,223,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,223,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,223,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,223,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,223,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,223,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,223,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,223,000 تومان
آپارتمان یک خواب چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
1,980,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
1,980,000 تومان
آپارتمان یک خواب چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
2,200,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
2,200,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان صدرا مشهد

اعلام حریق
آلاچیق
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان صدرا مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان صدرا مشهد

(8 نظر)
نقاط قوت:
تمیز آران غذاهای قیمت مناسب نان و غذا بدون ج ش شیرین طبخ میشه حاصل درآمد هتل صرف امور خیریه میشه
نقاط ضعف:
تمیز آران غذاهای قیمت مناسب نان و غذا بدون ج ش شیرین طبخ میشه حاصل درآمد هتل صرف امور خیریه میشه
به نظرم جدای از پیاده روی حدود ده دقیقه ای تا حرم، همه چیز مرتب و مناسب بود
خوب بود. کیفیت غذا خوب بود
نقاط قوت:
با توجه به اینکه سه وعده غذایی در رستوران سرو می شود در وقت مسافر صرفه جویی شده و مسافر بیشتر می تواند در زیارت باشد و از حرم استفاده کند.
نقاط ضعف:
با توجه به اینکه سه وعده غذایی در رستوران سرو می شود در وقت مسافر صرفه جویی شده و مسافر بیشتر می تواند در زیارت باشد و از حرم استفاده کند.
نظر خاصی ندارم و از مجموعه کارکنان و پرسنل تشکر میکنم.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم.تمییز بودن و قیمت نسبتا مناسب
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم.تمییز بودن و قیمت نسبتا مناسب
در کل هتل خیلی خوبی بود.نظافت بالا.نظم و احترام کارکنان.و کیفیت غذا در حد هتل هتل دوستاره واقعا خوب بود فقط شام خیلی جذابی نداشت فاصله از باب الرضا ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده بود نسبت به قیمت هتل خیلی خوبی بود من به همه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
اتاقها تمیز،رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
اتاقها تمیز،رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
در زمان خروج گفتن که روی روبالشی خط صورتی افتاده که ما واقعا نمیتونستیم تشخیص بدیم و درخواست ۵۰ تومن اضافه رو داشتن چند بار درخواست دادیم که سطل های زباله خالی بشه ولی اخر خودمون زباله رو چند طبقه بردیم پایین که واقعا جای تاسف بود هنگام ناهار سالاد تمام شده بود درخواست شارژ کردیم گفتن سالاد تموم شده و به ما سالاد نرسید و غداهای ناهار سرد سرو میشدن برخورد ضعیف پرسنل
هتل معمولی ،جای بهتر با تجربه خوب هم میشه داشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیارعالی،امکانات بسیار خوب
نقاط ضعف:
ندارد
هتل بسیار عالی،فقط پیشنهادم اینه که صندلی، یا میز برای صرف چای هم قرار بدهند،فقط یک صندلی ومیز آرایش هست پیشنهاد برای غذا تنوع غذا رو در منوی غذایی بیشتر کنند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان صدرا مشهد

مهمانان هتل آپارتمان صدرا مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان صدرا مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان صدرا مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان صدرا مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان صدرا مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.