هتل صدر مشهد

مشهد، خیابان دانشگاه، بین دانشگاه 17و19
2
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل صدر مشهد

هتل صدر مشهد در خیابان دانشگاه واقع شده است. این هتل دارای دو فاز می باشد که سال ساخت فاز اول ۱۳۵۷ و آخرین بازسازی آن ۱۳۹۲ بوده که دارای ۵ طبقه و ۷۰ باب اتاق است فاز دوم نیز در سال ۱۳۸۸ بنا شده و شامل ۶ طبقه و ۷۸ باب اتاق و آپارتمان می باشد. نزدیکی به مراکز خرید را از مزایای اقامت در هتل سه ستاره صدر می توان برشمرد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل صدر مشهد

ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
585,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
585,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
585,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
585,000 تومان
18 آذر
جمعه
585,000 تومان
19 آذر
شنبه
585,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
585,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
585,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
585,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
585,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
585,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
585,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
585,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
585,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
585,000 تومان
18 آذر
جمعه
585,000 تومان
19 آذر
شنبه
585,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
585,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
585,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
585,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
585,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
585,000 تومان
25 آذر
جمعه
585,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
585,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
چهارشنبه
585,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,155,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,155,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,155,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,155,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,155,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,155,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,155,000 تومان
اتاق سه تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,155,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,155,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,155,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,155,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,155,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,155,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 آذر
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,155,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
18 آذر
جمعه
780,000 تومان
19 آذر
شنبه
780,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
780,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
780,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
18 آذر
جمعه
780,000 تومان
19 آذر
شنبه
780,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
780,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
780,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
25 آذر
جمعه
780,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
780,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
780,000 تومان
19 آذر
شنبه
780,000 تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,540,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,540,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,540,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,540,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,540,000 تومان
اتاق چهار تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,540,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,540,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,540,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,540,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,540,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,540,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
1,540,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
975,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
975,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
975,000 تومان
18 آذر
جمعه
975,000 تومان
19 آذر
شنبه
975,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
975,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
975,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
975,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
975,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
975,000 تومان
25 آذر
جمعه
975,000 تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
975,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
975,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
975,000 تومان
18 آذر
جمعه
975,000 تومان
19 آذر
شنبه
975,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
975,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
975,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
975,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
975,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
975,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
975,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
975,000 تومان
پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,925,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,925,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,925,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,925,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,925,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,925,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,925,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,925,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,925,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,925,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,925,000 تومان
اتاق پنج تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
1,925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,925,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,925,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,925,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,925,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,925,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,925,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,925,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,925,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,925,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,925,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,925,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,925,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,925,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
18 آذر
جمعه
390,000 تومان
19 آذر
شنبه
390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
18 آذر
جمعه
390,000 تومان
19 آذر
شنبه
390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
25 آذر
جمعه
390,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
18 آذر
جمعه
390,000 تومان
19 آذر
شنبه
390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
25 آذر
جمعه
390,000 تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
770,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
770,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
770,000 تومان
18 آذر
جمعه
770,000 تومان
19 آذر
شنبه
770,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
770,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
770,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
770,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
770,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
770,000 تومان
25 آذر
جمعه
770,000 تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
770,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
770,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
770,000 تومان
18 آذر
جمعه
770,000 تومان
19 آذر
شنبه
770,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
770,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
770,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
770,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
770,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
770,000 تومان
25 آذر
جمعه
770,000 تومان
اتاق دو تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
770,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
770,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
770,000 تومان
18 آذر
جمعه
770,000 تومان
19 آذر
شنبه
770,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
770,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
770,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
770,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
770,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
770,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت

آدرس هتل صدر مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل صدر مشهد

(38 نظر)
نقاط قوت:
تهویه اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل پذیرش بسیار ضعیفپارکینگ برای مسافران درنظر نگرفتنداتاق ها بیش از حد قدیمی بودند و نیاز به بازسازی دارندپرسنل رستوران اصلا نکات بهداشتی را رعایت نکردند
نقاط قوت:
ظاهر کارکنان پذیرش خوب بود
نقاط ضعف:
از لحاظ بهداشتی ظروف صبحانه شسته نشده بود کفشور سرویس ،آب بالا میزد ملحفه خیلی کهنهراهرو بوی بدی میدادبرخورد کارکنان رستوران و انتظامات افتضاح بود اصلا تشریفات هتل داری رو نمی‌دانستند
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
تنوع کم در منو شام و نهارنداشتن پارگینگنظافت کم امکانات کم در اتاقکثیف بودن بعضی از وسایل اتاق
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
موقع رزرو از طرف هتل قیمت را افزایش دادننداشتن پارکینگ خودرو
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با سلام، پاركينگ هتل ظرفيت نداشت ،ساختمان بسيار قديمي شيرآلات همه زنگ زده بودند مسواك و خمير دندان و سشوار قرار نداده بودنددر كل هتل ١ ستاره ميشه گفت نه ٣ ستاره☹️☹️☹️باتشکر
نقاط قوت:
فاصله ده دقیقه ای با ماشین تا حرم
نقاط ضعف:
دروغ گو بودن انتظامات.برخورد بسیار بد پذیرش چه حضوری و چه تلفنی. برخورد بسیار بد و عدم پاسخگویی مدیریت.ماشین چند مهمان را از جلو خیابان هتل که خود هتل گفته بود پارک کردن مشکلی نیست با جرثقیل پلیس بردند و پاسخگو نبودند. سر و صدای زیاد چیلرها که خواب را از شما می گیرد.غذا با اینکه نسبتا مزه خوبی داشت ولی برخورد بد پذیرایی کننده.اتاق ها و به خصوص سرویس ها قدیمی بود.اینترنت عملا از اتاق دسترسی نداشتیم و حتی تلفن اتاق نیز خراب بود.به علت برخورد بسیار نامناسب پرسنل و مدیریت تقریبا در هر وعده شاهد جر و بحث مهمان ها با پرسنل و مدیریت بودیم که فقط طلبکارانه و با صدای بلند صحبت میکردند.در حد هتل تک ستاره یا مهمانپذیر بی مسئولیت بود.با انتخاب این هتل آرامش خود را از دست میدهید.
نقاط قوت:
برخورد نیروهای خدماتی خوب بودنظافت اتاقها خوب بودسیستم سرمایش هتل خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت وایفای تقریبا میشه گفت ندارد، مودمها ضعیف، سرعت پایین حجم محدود و روزانه با تمنا باید یوزر پسورد گرفتدستشویی داخل طبقات خیلی کوچک طراحی شدهکیفیت طبخ و مواد اولیه غذاها بسیار بد بودکتری برقی در اتاقها وجود ندارد و برای گرفتن آبجوش باید ۶ طبقه پایین رفت و از همکف هتل و یک سماور آبجوش دریافت کردبرخورد پذیرش در حد هتل استاندارد نیست
نقاط قوت:
نزدیک به تمام مراکز مورد نیازبرخورد با احترام نیرو های خدماتی هتل صبحانه در مجموع چند روز خوب و متنوع بود
نقاط ضعف:
برخورد سرد و بی روح قسمت پذیرش و عدم راهنمایی های درستاتاق ها بسیار قدیمی و دلگیر و تاریکعدم وجود پارکینگ
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کسری لوازم بهداشتی فردی
نقاط قوت:
موقعیت مکانیبرخورد پرسنل خوب
نقاط ضعف:
نظافت خیلی پایین
نقاط قوت:
احترامپذیرایی خوبتمیزی محیط
نقاط ضعف:
پارکینگ محدوددوری از حرمعدم تذکر به مهمانان برای زدن ماسک و رعایت بهداشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
امکانات اتاق بسیار بد بود
نقاط قوت:
تلاش مدیریت و پرسنل در حل سریع مشکلات در صورت مراجعه مسافر
نقاط ضعف:
*برخی مشکلات بسیار مهم و ضروری هتل مانند قطعی شلنگ توالت برای طهارت زائر؛*قطعی تلفن اتاق؛*کیفیت پایین غدای هتل؛*در کل بدلیل استقبال زائران که ناشی از کمبود هتل در مشهد می باشد تلاش لازم برای رفع مشکلات ضروری و پر اهمیت پیش از ورود مسافر به بهانه خالی نشدن اتاق صورت نمیگیرد.
نقاط قوت:
هیچ نکته ی مثبت و قابل قبولی نداشت.
نقاط ضعف:
آسانسورهای کند، رفتار بی حوصله و از سر باز کننده ی رزروشن ها، نظافت ناقص اتاق، سیفون خراب سرویس فرنگی، وجود بوی نامطبوع و بسیار بد در راهروی طبقه ی محل اسکان ما. عدم پذیرایی و سرویس دهی کافی شاپ و رستوران در اتاق، یعنی خودمون باید می رفتیم دنبال سرویس دهی به خودمون برای اتاق، گرانی قیمت هتل نسبت به خدمات کم آن. عدم محاسبه ی صحیح قیمت غذا و نوشابه، یعنی چه از دسرهای غذا استفاده میکردید چه نمی کردید ، قیمت آن روی غذا به واسطه ی یک نوشابه محاسبه می شد. یعنی فقط کافی بود یک نوشابه بردارید، قیمت کل دسرها رو روی غذا اضافه می کردند.
نقاط قوت:
آماده بودن اتاق پذیرایی صبحانه و سرویس حرم
نقاط ضعف:
آماده بودن اتاق پذیرایی صبحانه و سرویس حرم
اقامت خوبی بود فقط مشکلش آدرسش بود نه تو مپ ونه توویز بود برای رفت و آمد به مشکل میخوردیم
نقاط قوت:
قیمت خوب ،نظافت خوب ،پرسنل
نقاط ضعف:
سرمایش اتاق اصلا جوابگو نبودشکایت ماهم بی نتیجه بودکیفیت صبحانه باید تغییر کند
نقاط قوت:
پرسنل مودب ، سرویس حرم،
نقاط ضعف:
فن کوئل اتاق خیلی صدا داشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بوی نامطبوع. کثیفی اتاق و حمام. رعایت نکردن بهداشت. دوری از حرم. صبحانه بسیار ضعیف. فرسوده و قدیمی بودن مجموعه. روشنایی ضعیف اتاق. کلا انگار یه مسافر خانه بود. در های قدیمی. من که خیلی پشیمون شدم از این رزرو.
نقاط قوت:
خوش رویی کادر و سرویس رایگان حرم کیفیت سرویس ناهار
نقاط ضعف:
خوش رویی کادر و سرویس رایگان حرم کیفیت سرویس ناهار
باتوجه به اقامت محدود رعایت انضباط پرسنل هتل مهمان‌نوازی و پاسخ گویی و فراهم کردن درخواست ها مطلوب بود و از لحاظ کیفی در سطح مطلوب بود
نقاط قوت:
قیمت مناسبتمیزی اتاق هادسترسی به حرم و مراکز خرید
نقاط ضعف:
ظرفیت محدود پارکینگ
نقاط قوت:
- موقعیت مکانی خوب و نزدیک به مراکز خرید- قیمت مناسب نسبت به سایر هتل های ۳ ستاره- بهداشت و تمیزی قابل قبول اتاق
نقاط ضعف:
- توضیح ندادن پذیرش در مورد شماره های داخلی هتل و ساعت کاری رستوران و عدم ارائه برگه یا بروشور مربوط- مرتب نبودن راهروهای طبقات و وجود زباله، کارتن، سبد ملحفه و ... در راهروها- نبود سرویس بهداشتی ایرانی در برخی طبقات و لزوم جابجا شدن بین طبقات جهت استفاده از سرویس بهداشتی ایرانی- نبود مسواک و خمیر دندان در اتاق، درصورتیکه در هتل های ۲ ستاره هم این امکانات وجود دارد- خرابی برخی از آسانسور ها و معطلی چند دقیقه ای برای استفاده از آسانسور و جابجایی بین طبقات- منوی محدود شام رستوران هتل و ارائه ی غذا ها فقط به صورت "خوراک"
نقاط قوت:
سکوت و ارامش خوبی داره
نقاط ضعف:
سکوت و ارامش خوبی داره
خوب بود
نقاط قوت:
حدود پانزده دقیقه پیاده روی تا حرم داره
نقاط ضعف:
حدود پانزده دقیقه پیاده روی تا حرم داره
نقاط قوت:
دسترسی مناسب قیمت مناسب خوش رفتاری کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب قیمت مناسب خوش رفتاری کارکنان
نقاط قوت:
روند پذیرش رزرو آنلاین به خوبی انجام شد
نقاط ضعف:
صبحانه بشدت ضعیف بود. وقتی به مسئول تشریفات سالن درباره کهنه بودن و بوی بد نانِ چند روز مونده اعتراض کردم، گفتن مشهد نون تازه نداره!!به طور کلی پاسخگویی و برخورد پرسنل هتل ضعیف بود. شاید در سطح یک مسافرخانه یا کمتر...
نقاط قوت:
تخفیف های غذا وهتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بر خورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نبود توالت ایرانی در اتاق ها رنگ تیره اتاق و نبود روشنایی کافینبود اتو در اتاق ها نبود چاییساز در اتاق
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
امكانات كهنه و ضعيف و رعايت نكردن بهداشت
نقاط قوت:
سرویس رفت و برگشت به حرمبرخورد و همکاری مناسب پرسنلنزدیکی به مرکز شهر و مراکز تجاری
نقاط ضعف:
دوری از حرم
نقاط قوت:
از لحاظ بهداشتی خیلی تمیز بود وبرخورد کار کنارش بسیار عالی بود.
نقاط ضعف:
کیفیت غذاهایش چندان خوب نبودساختمان بسیار قدیمی شده ونیاز به نوسازی داره خصوصا طبقه یک که ما اونجا ساکن بودیم از لحاظ ساختمانی وضعیت خوبی نداشت و سیستم روشنایی اتا ق ها هم ضعیف بود.
هتل خوبیه
عالی 👍
هتل خوبیه فقط نظافت اطاقها و فرش اطاقها تمیز نیست.غذاشونم کیفیت لازم رو نداره.سرویس به حرم هم خیلی خیلی دیر به دیر و تعدادشونم خیلی کم هست.
لابی و رستوران عالی برخورد کارکنان مناسب سرویس بهداشتی اتاقها در سطح این هتل نبود.
برخورد کارکنان و کیفیت غذا خیلی خوب بود تمیزی و بهداشت هتل خوب بود فقط سیستم سرمایش هتل خیلی متعادل نبود
مي تواند خيلي بهتر شود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل صدر مشهد

مهمانان هتل صدر مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل صدر مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل صدر مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل صدر مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل صدر مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.