هتل رازی مشهد

مشهد، میدان ده دی، ابتدای خیابان رازی
2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران

معرفی هتل رازی مشهد

هتل دو ستاره رازی مشهد یکی از قدیمی‌ترین هتل های احداث شده شهر می‌باشد که در سال ۱۳۵۹ افتتاح گردید و آخرین بازسازی این مجموعه در سال ۱۳۷۶ انجام شده است. این هتل در ۶ طبقه و ۷۲ واحد اقامتی در میدان ۱۰ دی مشهد واقع شده است. هتل رازی مشهد با دارای امکانات رفاهی مناسب با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رازی مشهد

رازی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
91,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
91,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
91,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
91,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
91,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
91,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
91,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
91,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
91,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
91,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
91,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
91,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 فروردین
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 اردیبهشت
چهارشنبه
91,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
91,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
91,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
91,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
91,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
91,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
91,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
91,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
91,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
91,000
تومان
رازی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
151,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
151,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
151,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
151,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
151,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
151,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
151,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
151,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
151,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
151,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
151,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
151,000
تومان
هتل یار
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
177,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
152,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
152,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
152,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
152,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
152,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
152,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
152,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
152,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
152,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
152,000
تومان
رازی-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
177,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
152,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
152,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
152,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
152,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
152,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
152,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
152,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
152,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
152,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
152,000
تومان
رازی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
185,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
185,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
185,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
185,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
185,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
185,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
185,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
185,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
185,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
185,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
185,000
تومان
هتل یار
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
217,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
185,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
185,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
185,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
185,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
185,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
185,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
185,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
185,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
185,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
185,000
تومان
رازی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
238,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
238,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
238,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
238,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
238,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
238,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
238,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
238,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
238,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
238,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
238,000
تومان
رازی-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
275,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
275,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
275,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
323,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
275,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
275,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
275,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
275,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
275,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
275,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
275,000
تومان
رازی-اتاق کانکت شش نفره
اتاق کانکت شش نفره
اقامت 24
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
336,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
336,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
336,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
336,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
336,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
336,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
336,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
336,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
هتل یار
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
389,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
336,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
336,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
336,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
336,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
336,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
336,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
336,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رازی مشهد

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
زمین ورزشی
خدمات تهيه بليط
پاركينگ
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات بیدار باش
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
صندوق امانات
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
مینی بار رایگان
مرکز خرید
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اتاق سیگار
خدمات تور
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل رازی مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رازی مشهد

(1 نظر)
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
در حد مسافر خونه بود ناراضی بودیم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل رازی مشهد

مهمانان هتل رازی مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل رازی مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل رازی مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل رازی مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل رازی مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.