هتل آپارتمان رواق مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 10، چهارراه اول
2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان رواق مشهد

هتل آپارتمان رواق مشهد در سال ۱۳۸۶ افتتاح و آخرین بازسازی این هتل جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ انجام گردیده است. این مجموعه در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده است و دسترسی آسان به مراکز خرید را فراهم نموده است. هتل بلوط در پنج طبقه و ۲۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان رواق مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,556,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,556,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,556,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,334,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,334,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,334,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,334,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,334,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,334,000 تومان
11 فروردین
جمعه
778,000 تومان
12 فروردین
شنبه
778,000 تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,556,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,334,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,334,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,334,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,334,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,334,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,334,000 تومان
11 فروردین
جمعه
778,000 تومان
12 فروردین
شنبه
778,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
750,000 تومان
12 فروردین
شنبه
750,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,050,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,050,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,050,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,050,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,050,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
11 فروردین
جمعه
640,000 تومان
12 فروردین
شنبه
640,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,334,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,334,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,334,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,334,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,167,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,167,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,600,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,600,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,550,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,550,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,550,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,550,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
11 فروردین
جمعه
940,000 تومان
12 فروردین
شنبه
940,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
3,112,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
3,112,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,112,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,112,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,667,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,667,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,667,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,667,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,667,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,667,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,556,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,556,000 تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,100,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,100,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,100,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,050,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,050,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,050,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,050,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,050,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,050,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,050,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,240,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,240,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
3,889,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
3,889,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,889,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,889,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,334,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,334,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,334,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,334,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,334,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,334,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,945,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,945,000 تومان
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,600,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,600,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,600,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,550,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,550,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,550,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,550,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,550,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,540,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,540,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان رواق مشهد

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان رواق مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان رواق مشهد

(15 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی هتل و خوش اخلاقی تمامی پرسنل واقعا عالی بودن
نقاط ضعف:
تمیزی هتل و خوش اخلاقی تمامی پرسنل واقعا عالی بودن
من اتاق دو تخته با صبحانه نهار شام گرفتم و واقعا لذت بردم عالی نهار چلو جوجه با برنج درجه یک عالی بود و شام پیتزا صبحانه که محشر و از همه مهمتر اخلاق خوب تمامی پرسنل،،، تو اتاق حمام گرم سرویس بهداشتی ایرونی آشپزخانه بخاری واسپیلت خلاصه عالی عالی بود اگه بازم بیام مشهد صد درصد همین هتل انخاب میکنم پارسا هستم از سالار شهرهای ایران (شیراز)1401/12/10
نقاط قوت:
دسترسی سریع و راحت به حرم برخورد بسیار خوب پرسنل نظافت بسیار خوب اتاق قیمت مناسب کیفیت و تنوع غذا بسیار خوب
نقاط ضعف:
دسترسی سریع و راحت به حرم برخورد بسیار خوب پرسنل نظافت بسیار خوب اتاق قیمت مناسب کیفیت و تنوع غذا بسیار خوب
به نظرم اقامت در این هتل می‌تونه خاطره خوبی از نظر اقامت برای مسافر به یادگار بذاره امیدوارم مدیریت هتل همیشه حفظ کیفیت هتل از هر نظر را مدنظر قرار بده
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار عالینظافت عالیکیفیت غذا خوب
نقاط ضعف:
بد باز شدن قفل دربصدای اتاق های کناری
نقاط قوت:
دزد هستند
نقاط ضعف:
دزد هستند
نقاط قوت:
برخورد عالی پذیرش
نقاط ضعف:
قطع بودن تلفن اتاق
نقاط قوت:
پذیرش عالی
نقاط ضعف:
برخورد عوامل آشپز خانه اصلان دورست نیست
نقاط قوت:
بهداشت،برخوردخوب کارکنان،غذای خوب تازه و مناسب
نقاط ضعف:
بهداشت،برخوردخوب کارکنان،غذای خوب تازه و مناسب
اگرکمی قیمت اقامت پائین تر باشد بهتر است ، درمجموع خوب و قابل تقدیر میباشد
نقاط قوت:
با سلام خدا اجرشون بده عالی بود جای هیچ نگرانی نداره پرسنل خانم و آقا کلا امام رضایی بودن حتی محیط هتل با حسینیه کنارش دوستون دارم ممنون از لطفشون ارادتمندیم( یاشاسین مشهدیلر)یاعلی
نقاط ضعف:
با سلام خدا اجرشون بده عالی بود جای هیچ نگرانی نداره پرسنل خانم و آقا کلا امام رضایی بودن حتی محیط هتل با حسینیه کنارش دوستون دارم ممنون از لطفشون ارادتمندیم( یاشاسین مشهدیلر)یاعلی
نقاط قوت:
تمیزی هتل .دسترسی مناسب .داشتن حسینه مجاور هتل گرمایش مناسب
نقاط ضعف:
تمیزی هتل .دسترسی مناسب .داشتن حسینه مجاور هتل گرمایش مناسب
در مجموع هتل خوبی بود و به بقیه توصیه می کنم
نقاط قوت:
رفتار وبرخورد پرسنل خوب وقابل قبول بود
نقاط ضعف:
پتوهای هتل بسیار مندرس بود
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد نظافت فوق العادهنزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
طعم بناب یه مقداری متفاوت بود
نقاط قوت:
بهداشت عالی..خوش رفتاری پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
+تمیزی +دسترسی به حرم و بازار +قیمت مناسب
نقاط ضعف:
+تمیزی +دسترسی به حرم و بازار +قیمت مناسب
اتاق تمیزی و شیک در اختیار ما بود. پرسنل خوبی داشت. فضا هتل و امکانات با توجه به مبلغ دریافتی خیلی خوب بود. صبحانه اش خیلی به ما چسبید. غذاهاش هم خیلی خوب بود. پیتزاش فقط زیاد تعریفی نبود... درکل ما خیلی راضی بودیم.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نداشتن دستشویی ایرانی در واحد اقامتینداشتن کتری برقی ،نداشتن چوب رختی،نداشتن محل آویز کردن حوله و لباس
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل مخصوصا رزرواسیون
نقاط ضعف:
سرویس دهی غذا خیلی بد کیفیت غذا به جز یکی دومورد فاجعه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان رواق مشهد

مهمانان هتل آپارتمان رواق مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان رواق مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان رواق مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان رواق مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان رواق مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.