هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست
3.6
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین یکی از بهترین و مجلل‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد مقدس بشمار می‌آید. آپارتمان‌های دو خوابه هتل دارای امکانات رفاهی ویژه ای مانند جکوزی اختصاصی است. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به رستوران آن با تنوع غذایی بالا و کافی‌شاپ شبانه روزی اشاره کرد. هتل آپارتمان قصر آیدین از هتل های برگزیده میراث فرهنگی در شهر مقدس مشهد است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

قصر آیدین-اتاق یک تخته هتلی
اتاق یک تخته هتلی
هتل یار
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
145,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
145,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
145,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
145,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
145,000
تومان
10 بهمن
جمعه
145,000
تومان
11 بهمن
شنبه
145,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
145,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
145,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
145,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
145,000
تومان
جاباما
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
145,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
145,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
145,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
145,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
145,000
تومان
10 بهمن
جمعه
145,000
تومان
11 بهمن
شنبه
145,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
145,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
145,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
145,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
145,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
10 بهمن
جمعه
485,000
تومان
11 بهمن
شنبه
485,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
جاباما
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
10 بهمن
جمعه
485,000
تومان
11 بهمن
شنبه
485,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
جاباما
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
10 بهمن
جمعه
445,000
تومان
11 بهمن
شنبه
445,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
هتل یار
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
455,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
455,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
455,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
455,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
455,000
تومان
10 بهمن
جمعه
455,000
تومان
11 بهمن
شنبه
455,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
455,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
455,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
455,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
455,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
10 بهمن
جمعه
385,000
تومان
11 بهمن
شنبه
385,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
جاباما
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
10 بهمن
جمعه
385,000
تومان
11 بهمن
شنبه
385,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
345,000
تومان
10 بهمن
جمعه
345,000
تومان
11 بهمن
شنبه
345,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
جاباما
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
10 بهمن
جمعه
385,000
تومان
11 بهمن
شنبه
385,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
10 بهمن
جمعه
385,000
تومان
11 بهمن
شنبه
385,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
10 بهمن
جمعه
335,000
تومان
11 بهمن
شنبه
335,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
305,000
تومان
10 بهمن
جمعه
305,000
تومان
11 بهمن
شنبه
305,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
جاباما
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
305,000
تومان
10 بهمن
جمعه
305,000
تومان
11 بهمن
شنبه
305,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
هتل یار
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
355,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
355,000
تومان
10 بهمن
جمعه
355,000
تومان
11 بهمن
شنبه
355,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
355,000
تومان
جاباما
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
355,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
355,000
تومان
10 بهمن
جمعه
355,000
تومان
11 بهمن
شنبه
355,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
355,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
355,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
355,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
355,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
هتل یار
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
275,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
275,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
275,000
تومان
10 بهمن
جمعه
275,000
تومان
11 بهمن
شنبه
275,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
275,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
275,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
جاباما
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
275,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
275,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
275,000
تومان
10 بهمن
جمعه
275,000
تومان
11 بهمن
شنبه
275,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
275,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
275,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
275,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
275,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
305,000
تومان
10 بهمن
جمعه
305,000
تومان
11 بهمن
شنبه
305,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
جاباما
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
305,000
تومان
10 بهمن
جمعه
305,000
تومان
11 بهمن
شنبه
305,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
305,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
305,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
305,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
305,000
تومان
قصر آیدین-سه تخته هتلی
سه تخته هتلی
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
10 بهمن
جمعه
190,000
تومان
11 بهمن
شنبه
190,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته دبل هتلی
اتاق دو تخته دبل هتلی
جاباما
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
165,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
165,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
165,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
165,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
165,000
تومان
10 بهمن
جمعه
165,000
تومان
11 بهمن
شنبه
165,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
165,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
165,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
165,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
165,000
تومان
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
165,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
165,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
165,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
165,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
165,000
تومان
10 بهمن
جمعه
165,000
تومان
11 بهمن
شنبه
165,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
165,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
165,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
165,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
165,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه نه نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه نه نفره
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
10 بهمن
جمعه
510,000
تومان
11 بهمن
شنبه
510,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

اعلام حریق
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
خدمات خانه داری
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات تهيه بليط
روم سرويس
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
پذیرش 24 ساعته
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
خدمات بیدار باش
خدمات خشکشویی
صندلی ماساژ در لابی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
سرویس رفت به حرم رایگان
اینترنت با سرعت بالا
گشت نیم روزی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اتاق های جکوزی دار
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
زمين تنيس
مینی بار با هزینه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
سالن بيليارد
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
مبل
وسایل بدنسازی
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
پارکینگ
نمازخانه
فضای سبز
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
تبديل ارز
دستگاه خودپرداز
آسانسور
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
روزنامه
سالن ورزشی
مینی بار رایگان
فروشگاه
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
مرکز خرید
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
اینترنت
اتاق سیگار
تلفن
ویلچر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سرویس رایگان رفت به حرم
لابی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
اطفای حریق
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

(22 نظر)
صبحانه، طرز برخورد پرسنل، تمیزی اتاق و هتل خوب بود. نمی دانم چرا سه ستاره نیست.
با اینکه اتاق ها نورگیر مناسبی نداشت ولی همه اتاق ها و سالن نشیمن اسپیلت داشتن، رفتار کارکنان عالی بود، تمیزی و نظافت اتاق ها و سرویس خیلی خوب بود
سلام بنده 25اسفند به مدت یک شب اقامت داشتم نکاتی که از نظر بنده مثبت بود شامل 1خوشرویی پرسنل 2نظافت قابل قبول 3تحویل اطاق حدود ساعت 9صبح که زودتر ازموعدبود 4وجود لوازم بهداشتی دراطاق 5 وجود خوراکی های باقیمت درج شده در یخچال 6 ارائه خدمات کافی شاپ در صورت تمایل به اطاق
کارکنان و مدیریت بسیار محترم و مودب بودند. اتاق را صبح روز رسیدن ما، پیش از زمان رزرو با محبت ارائه دادند و در روز پایانی نیز تا زمان بلیت برگشت در اتاق اقامت داشتیم هتل بسیار پاکیزه و مرتب بود و کادر خانه داری فوق العاده با احترام و پاکیزه بودند. غذاها قیمت مناسبی داشت و صبحانه تنوع و کیفیت خوبی داشت. اتاق ها مجهز به سرویس ایرانی و فرنگی بود، و اسپلیت هم به خوبی کار می کرد. موقعیت دسترسی مناسب بود، بیست دقیقه تا حرم.
هتل بسیار بسیار تمیز بود برخورد پرسنل عالی مادر من از تاریخ ۱۲ بهمن تا ۱۶ بهمن در این هتل اقامت داشتن دقیقا از شب قبل به من زنگ زدن و همه چیز و ساعت ورود را چک کردن و حتی فردای رسیدن ایشان هم تماس گرفتن و نظر سنجی کیفیت کردن. من درصد به افرادی که جویای محیط آرام، منظم و تمیز هستند را پیشنهاد میدهم. فقط تنها ضعفی که می توان بیان کرد ۲۰ دقیقه پیاده روی تا حرم می باشد.
نقاط قوت:
نظافت عالی -رفتار کارکنان عالی -محیط ارام و دلنشین
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف
من سه شب در این هتل اقامت داشتم وهمه چی خوب بود به خصوص رفتار پرسنل از درب ورودی تا قسمت های دیگه .....بسیار عالی بود ....اگه قسمت بشه دوباره برم مشهد حتما همین هتل انتخاب میکنم
این هتل آپارتمان کمی کوچیک هست ولی از پرسنل بسیار خوش برخورد و با اخلاق برخورداره، البته که نباید انتظار هتل ۳ ستاره و یا بالاتر داشت. از لحاظ موقعیت نیز خیلی خوبه و با ۱۰ دقیقه پیاده به حرم می رسید. و دسترسی اش از لحاظ طرح ترافیک هم خوب بود. و مشکلی گیر نمیکردید
همه چیز خیلی عالی بود، بخصوص رفتار پرسنل هتل که در کمال ادب و احترام برخورد میکردن. نظافت، سرویس دهی، کیفیت غذا و صبحانه و در کل همه چیز بسیار خوب بود. ممنونیم از مدیریت و کارکنان این هتل. خداروشکر ما اقامت خوبی داشتیم و بسیار راضی بودیم.
برخورد کارکنان عالی. اتاق تمیز. فقط در طبقه ما یک خانواده شلوغ حضور داشت که سر و صداش توی اتاق میومد. به رسپشن اطلاع دادیم بهشون تذکر دادن کمی بهتر شد.
نتیجه یک شب اقامت در ایام پیک (شهادت امام رضا (ع)- ۴ آبان ۹۸) برخورد پرسنل و خدمات دهی عالی نظافت عالی امکانات اتاق ها هم خوب بود فاصله تا حرم حدود ۱۰ دقیقه پیاده روی برای دفعات بعد حتما اینجا رو رزرو میکنم به نسبت سایر دخمه هایی که به عنوان هتل ومسافرخونه اجاره میدن قیمتش واقعا منصفانه اس (مثلا بقیه جاها به علت شلوغی و ایام پیک یه دخمه رو شبی ۲۰۰ و ۲۵۰ میگفتن 😑)
خیلی هتل خوب ورفتار پرسنل عالی ونزدیک به حرم با تشکر از مدیریت هتل نظر منفی نمیشه به هتل داد همه چیز عالی غذاها خیلی خوب وبا کیفیت
نقاط قوت:
تمیز برخورد پرسنل خیلی خوب صبحانه خوب ساکت و آرام
نقاط ضعف:
از حرم یکم دور هست اینترنت خیلی خوبی نداره
همه چی عالی بود خیلی تمیز و امکاناتشم خوب بود پرسنل هم خیلی مودب ، محترمانه برخورد میکنن...برای من هتل 3ستاره بود از غذا استفاده نکردیم ،اما هتلی که همه چیزش عالیه اونم باید عالی باشه
آرامش و آسایش در اقامت
سفرخوب خانوادگی او تواین هتل تجربه کردم . بهتون پیشنهاد میکنم حتما
هتلی بسیار عالی بود از هر لحاظ ممکن
هتلی خوب و عالی
هتلی مناسب برای اقمت چندروز تمیزبودن هتل عالی عالی
نقاط قوت:
بهداشت عالی..برخوردعالی.هماهنگی عالی سرویس دادن عالی بخصوص صبحانه
نقاط ضعف:
تنها نکته اینترنت ضعیف بود فقط همین...واینکه شاخص ها در بالا درست تعریف نشده
نقاط قوت:
همکادی
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس شهری و برون شهری
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مهمانان هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.