هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست
3.6
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین یکی از بهترین و مجلل‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد مقدس بشمار می‌آید. آپارتمان‌های دو خوابه هتل دارای امکانات رفاهی ویژه ای مانند جکوزی اختصاصی است. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به رستوران آن با تنوع غذایی بالا و کافی‌شاپ شبانه روزی اشاره کرد. هتل آپارتمان قصر آیدین از هتل های برگزیده میراث فرهنگی در شهر مقدس مشهد است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

قصر آیدین-اتاق یک تخته هتلی
اتاق یک تخته هتلی
ای‌گردش
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
155,000
تومان
18 مرداد
شنبه
155,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
24 مرداد
جمعه
155,000
تومان
25 مرداد
شنبه
155,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
155,000
تومان
18 مرداد
شنبه
155,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
24 مرداد
جمعه
155,000
تومان
25 مرداد
شنبه
155,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
هتل یار
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
155,000
تومان
18 مرداد
شنبه
155,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
155,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
24 مرداد
جمعه
155,000
تومان
25 مرداد
شنبه
155,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
155,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
155,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
ای‌گردش
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
536,000
تومان
18 مرداد
شنبه
536,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
536,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
536,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
536,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
536,000
تومان
24 مرداد
جمعه
536,000
تومان
25 مرداد
شنبه
536,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
536,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
اقامت 24
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
536,000
تومان
18 مرداد
شنبه
536,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
536,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
536,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
536,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
536,000
تومان
24 مرداد
جمعه
536,000
تومان
25 مرداد
شنبه
536,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
536,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
هتل یار
538,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
538,000
تومان
18 مرداد
شنبه
538,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
538,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
538,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
538,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
538,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
538,000
تومان
24 مرداد
جمعه
538,000
تومان
25 مرداد
شنبه
538,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
538,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
538,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
اقامت 24
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
494,000
تومان
18 مرداد
شنبه
494,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
494,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
24 مرداد
جمعه
494,000
تومان
25 مرداد
شنبه
494,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
ای‌گردش
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
494,000
تومان
18 مرداد
شنبه
494,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
494,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
24 مرداد
جمعه
494,000
تومان
25 مرداد
شنبه
494,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
هتل یار
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
494,000
تومان
18 مرداد
شنبه
494,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
494,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
494,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
494,000
تومان
24 مرداد
جمعه
494,000
تومان
25 مرداد
شنبه
494,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
494,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
494,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
ای‌گردش
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
451,000
تومان
18 مرداد
شنبه
451,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
451,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
451,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
451,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
451,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
451,000
تومان
24 مرداد
جمعه
451,000
تومان
25 مرداد
شنبه
451,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
451,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
451,000
تومان
اقامت 24
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
451,000
تومان
18 مرداد
شنبه
451,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
451,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
451,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
451,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
451,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
451,000
تومان
24 مرداد
جمعه
451,000
تومان
25 مرداد
شنبه
451,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
451,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
451,000
تومان
هتل یار
451,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
451,000
تومان
18 مرداد
شنبه
451,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
451,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
451,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
451,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
451,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
451,000
تومان
24 مرداد
جمعه
451,000
تومان
25 مرداد
شنبه
451,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
451,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
451,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
ای‌گردش
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
395,000
تومان
18 مرداد
شنبه
395,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
24 مرداد
جمعه
395,000
تومان
25 مرداد
شنبه
395,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
395,000
تومان
18 مرداد
شنبه
395,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
24 مرداد
جمعه
395,000
تومان
25 مرداد
شنبه
395,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
395,000
تومان
18 مرداد
شنبه
395,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
24 مرداد
جمعه
395,000
تومان
25 مرداد
شنبه
395,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
اقامت 24
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
438,000
تومان
18 مرداد
شنبه
438,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
438,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
438,000
تومان
24 مرداد
جمعه
438,000
تومان
25 مرداد
شنبه
438,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
ای‌گردش
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
438,000
تومان
18 مرداد
شنبه
438,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
438,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
438,000
تومان
24 مرداد
جمعه
438,000
تومان
25 مرداد
شنبه
438,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
هتل یار
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
438,000
تومان
18 مرداد
شنبه
438,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
438,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
438,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
438,000
تومان
24 مرداد
جمعه
438,000
تومان
25 مرداد
شنبه
438,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
438,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
438,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
ای‌گردش
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
351,000
تومان
18 مرداد
شنبه
351,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
351,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
351,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
351,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
351,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
351,000
تومان
24 مرداد
جمعه
351,000
تومان
25 مرداد
شنبه
351,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
351,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
351,000
تومان
اقامت 24
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
383,000
تومان
18 مرداد
شنبه
383,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
383,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
383,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
383,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
383,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
383,000
تومان
24 مرداد
جمعه
383,000
تومان
25 مرداد
شنبه
383,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
383,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
383,000
تومان
هتل یار
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
383,000
تومان
18 مرداد
شنبه
383,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
383,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
383,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
383,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
383,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
383,000
تومان
24 مرداد
جمعه
383,000
تومان
25 مرداد
شنبه
383,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
383,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
383,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
351,000
تومان
18 مرداد
شنبه
351,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
351,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
351,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
351,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
351,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
351,000
تومان
24 مرداد
جمعه
351,000
تومان
25 مرداد
شنبه
351,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
351,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
351,000
تومان
هتل یار
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
351,000
تومان
18 مرداد
شنبه
351,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
351,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
351,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
351,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
351,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
351,000
تومان
24 مرداد
جمعه
351,000
تومان
25 مرداد
شنبه
351,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
351,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
351,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
ای‌گردش
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
395,000
تومان
18 مرداد
شنبه
395,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
24 مرداد
جمعه
395,000
تومان
25 مرداد
شنبه
395,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
395,000
تومان
18 مرداد
شنبه
395,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
24 مرداد
جمعه
395,000
تومان
25 مرداد
شنبه
395,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
395,000
تومان
18 مرداد
شنبه
395,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
24 مرداد
جمعه
395,000
تومان
25 مرداد
شنبه
395,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
308,000
تومان
18 مرداد
شنبه
308,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
24 مرداد
جمعه
308,000
تومان
25 مرداد
شنبه
308,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
ای‌گردش
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
308,000
تومان
18 مرداد
شنبه
308,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
24 مرداد
جمعه
308,000
تومان
25 مرداد
شنبه
308,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
308,000
تومان
18 مرداد
شنبه
308,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
308,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
308,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
308,000
تومان
24 مرداد
جمعه
308,000
تومان
25 مرداد
شنبه
308,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
308,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
308,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
332,000
تومان
18 مرداد
شنبه
332,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
24 مرداد
جمعه
332,000
تومان
25 مرداد
شنبه
332,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
ای‌گردش
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
332,000
تومان
18 مرداد
شنبه
332,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
24 مرداد
جمعه
332,000
تومان
25 مرداد
شنبه
332,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
332,000
تومان
18 مرداد
شنبه
332,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
24 مرداد
جمعه
332,000
تومان
25 مرداد
شنبه
332,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-سه تخته هتلی
سه تخته هتلی
هتل یار
212,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
212,000
تومان
18 مرداد
شنبه
212,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
212,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
212,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
212,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
212,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
212,000
تومان
24 مرداد
جمعه
212,000
تومان
25 مرداد
شنبه
212,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
212,000
تومان
27 مرداد
د