هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست
3.6
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین یکی از بهترین و مجلل‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد مقدس بشمار می‌آید. آپارتمان‌های دو خوابه هتل دارای امکانات رفاهی ویژه ای مانند جکوزی اختصاصی است. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به رستوران آن با تنوع غذایی بالا و کافی‌شاپ شبانه روزی اشاره کرد. هتل آپارتمان قصر آیدین از هتل های برگزیده میراث فرهنگی در شهر مقدس مشهد است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

ظرفیت 7 نفر

آپارتمان دو خوابه کانکت هفت تخته
ای‌گردش
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه سه نفره
ای‌گردش
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
720,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
720,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
18 آذر
جمعه
720,000 تومان
19 آذر
شنبه
720,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
720,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
720,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
720,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
720,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
25 آذر
جمعه
720,000 تومان
ظرفیت 8 نفر

آپارتمان دو خوابه کانکت هشت تخته
ای‌گردش
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,580,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,580,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,580,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,580,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,580,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,580,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,580,000 تومان
ظرفیت 9 نفر

آپارتمان دو خوابه کانکت نه تخته
ای‌گردش
1,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,720,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,720,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,720,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,720,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,720,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,720,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,720,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
378,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
378,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
378,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
378,000 تومان
18 آذر
جمعه
378,000 تومان
19 آذر
شنبه
378,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
378,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
378,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
378,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
378,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
378,000 تومان
25 آذر
جمعه
378,000 تومان
دو تخته هتلی برای یکنفر
ای‌گردش
378,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
378,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
378,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
378,000 تومان
18 آذر
جمعه
378,000 تومان
19 آذر
شنبه
378,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
378,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
378,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
378,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
378,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
378,000 تومان
25 آذر
جمعه
378,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یک خوابه چهار تخته
ای‌گردش
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
18 آذر
جمعه
860,000 تومان
19 آذر
شنبه
860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
860,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
25 آذر
جمعه
860,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته سونا دار
ای‌گردش
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
920,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
920,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
920,000 تومان
18 آذر
جمعه
920,000 تومان
19 آذر
شنبه
920,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
920,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
920,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
920,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
920,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
920,000 تومان
25 آذر
جمعه
920,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان یک خوابه شش تخته
ای‌گردش
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,140,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,140,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,140,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
آپارتمان دو خوابه شش تخته جکوزی دار
ای‌گردش
1,287,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,287,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,287,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,287,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,287,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,287,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,287,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,287,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,287,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,287,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,287,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,287,000 تومان
آپارتمان دو خوابه کانکت شش تخته
ای‌گردش
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
18 آذر
جمعه
440,000 تومان
19 آذر
شنبه
440,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
440,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
25 آذر
جمعه
440,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
18 آذر
جمعه
440,000 تومان
19 آذر
شنبه
440,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
25 آذر
جمعه
440,000 تومان
دو تخته دبل هتلی
ای‌گردش
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
18 آذر
جمعه
440,000 تومان
19 آذر
شنبه
440,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
440,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
25 آذر
جمعه
440,000 تومان
دوتخته توئین هتلی
ای‌گردش
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
18 آذر
جمعه
440,000 تومان
19 آذر
شنبه
440,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
440,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
440,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
440,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
440,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
440,000 تومان
25 آذر
جمعه
440,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دونفره
ای‌گردش
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
570,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
570,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
570,000 تومان
18 آذر
جمعه
570,000 تومان
19 آذر
شنبه
570,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
570,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
570,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
570,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
570,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
570,000 تومان
25 آذر
جمعه
570,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان یک خوابه پنج تخته
ای‌گردش
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج تخته سونا دار
ای‌گردش
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,070,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,070,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,070,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,070,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,070,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,070,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,070,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,070,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,070,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,070,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,070,000 تومان
آپارتمان دو خوابه پنج تخته جکوزی دار
ای‌گردش
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,140,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,140,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,140,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
آپارتمان دو خوابه کانکت پنج تخته
ای‌گردش
1,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,295,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,295,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,295,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,295,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,295,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,295,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,295,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,295,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,295,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,295,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,295,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج تخته سونا دار
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سرویس رایگان رفت به حرم
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
سرویس رفت به حرم رایگان
صندلی ماساژ در لابی
اینترنت با سرعت بالا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اتاق های جکوزی دار
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

(59 نظر)
نقاط قوت:
من چون باماشین شخصی رفته بودم داشتن پارکینگ واسم خیلی مهم بودوقصرایدین ی پارکینک عالی داره وهمین واسه من بس بود.چون صب میزدیم بیرون تاغروبتوهتل نبودیم امکانات دیگه واسم مهم نبود
نقاط ضعف:
من چون باماشین شخصی رفته بودم داشتن پارکینگ واسم خیلی مهم بودوقصرایدین ی پارکینک عالی داره وهمین واسه من بس بود.چون صب میزدیم بیرون تاغروبتوهتل نبودیم امکانات دیگه واسم مهم نبود
سلام. من ۴ شب در این هتل اقامت داشتم. به نظرم نسبت به قیمتش بهترین هتل هست. برخورد کارکناش خیلی عالی بود و پرسنل پذیرش خیلی کمک میکردند. غذاهای ناهار و شام هم خوشمزه بودند و هم تنوع لازم رو داشتند. حدودا ۶ نوع غذا برای ناهار و ۸ نوع برای شام. صبحانه هاش هم که خیلی خوب بودند. اتاقها تمیز بودند و پرسنل خدماتی خیلی خوب همکاری میکردند. جاداره از آقای مظاهری هم تشکر کنم که برخورد خیلی خوبی داشتند و بسیار با شخصیت و قابل احترام هستند. اگه دوباره قسمت بشه برم مشهد قطعا این هتل رو انتخاب میکنم.
نقاط قوت:
ما اولین بار بود در این هتل اقامت داشتیم. از همه چیز رضایت کامل دا‌تیم. برخورد خوب و محترمانه کارکنان هتل. بهداشت و نظم هتل. عالی بود. در سفرهای بعد هم حتما این هتل رو انتخاب می کنیم.
نقاط ضعف:
اگر لطف کنن کیفیت وعده های ناهار و شام رو بالا ببرن حتی با قیمت برابر با رستوران های شهر عالی میشه.
نقاط قوت:
سلام به همه کارکنان هتل کلا نقطه قوت بود.انشااله باز قسمت بشه میرم اونجا ...
نقاط ضعف:
سلام به همه کارکنان هتل کلا نقطه قوت بود.انشااله باز قسمت بشه میرم اونجا ...
عالی بود
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان تمیزی هتل نسبت به قیمت کیفیت خوبی داره داشتن سرویس ایرانی و فرنگی در اتاقفاصله ده دقیقه ای با حرم البته با بی آر تی هم میشد رفتصبحونه های خوبی داشت در کل کیفیت رستورانش به نسبت بد نبود
نقاط ضعف:
ما یه اتاق دو نفره داشتیم که حتی برای یه نفر هم کوچک بودمشترک بودن حموم و دستشویی باز نشدن کامل پنجره که باعث میشد اتاق تهویه هوای خوبی نداشته باشه
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان رعایت بهداشت و نظافت
نقاط ضعف:
عدم دسترسی به اینترنت و گرانی انبالا بودن هزینه صبحانه نامناسب بودن زمان تخلیه اتاق
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان مجموعهتنوع مناسب صبحانه رستورانخانه داری خوبتمیزی راهروها و مجموعه هتل
نقاط ضعف:
نداشتن چهارپایه و تشت برای شست و شوی لباستمیز نبودن پتوهاتمیز نبودن گلیم های کف اتاقموقیعت بد توالت ایرانی و تنگ بودن فضای آن
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،پارکینگ،کیفیت غذا مناسب
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل،پارکینگ،کیفیت غذا مناسب
در کل از اقامت در اینجا راضی بودم بالاخره از حق نگذریم با این قیمت خیلی بنظرم خوب بود خدا قوت
نقاط قوت:
برخورد کلیه پرسنل عالی و بدون هیچ نقصی بوده و نظافت اتاق ها به صورت خوبی انجام شده بود
نقاط ضعف:
برخورد کلیه پرسنل عالی و بدون هیچ نقصی بوده و نظافت اتاق ها به صورت خوبی انجام شده بود
ما در مدت زمان اقامت در اتاق هیچ گونه عیب و ایرادی مشاهده نکردیم همه چیز عالی و صد درصد پیشنهاد خواهیم داد با تشکر از پرسنل خوب هتل قصر آیدین
نقاط قوت:
قیمت مناسببرخورد پرسنل خوب
نقاط ضعف:
امکانات فوق قدیمیاتاقها‌ قدیمیغذا مزخرفکافی شاپ افتضاحروز آخر آسانسور خراب شد و منجر به صدمه یکی از مسافران شد و یک عذر خواهی پایان کار بود
نقاط قوت:
صبحانه متنوع، پرسنل خانه داری خوش رو، مدیریت پویا و خوش برخورد و در کل با توجه به مبلغ دریافتی خدمات خوبی ارائه شد
نقاط ضعف:
مبلمان فرسوده در قسمت لابی
نقاط قوت:
نظافت خوب ، موجود بودن امکانات خوب و مورد نیاز در افامتگاه .و رفتار بسیار خوب کارکنان هتل اپارتمان
نقاط ضعف:
نظافت خوب ، موجود بودن امکانات خوب و مورد نیاز در افامتگاه .و رفتار بسیار خوب کارکنان هتل اپارتمان
بسیار خوب و رضایت بخش
نقاط قوت:
باسلام برخوردخوب پرسنل نظافت عمومی هتل کیفیت مطلوب غدا
نقاط ضعف:
تاخیردر تحویل اتاق هنگام ورود وخروج
نقاط قوت:
رفتار کارکنان هتل بسیار بسیار محترمانه و خوب بود .‌‌پذیرایی صبحانه بسیار خوب بود و سریعا مواد غذایی شارژ می شد .‌
نقاط ضعف:
تقریبا تا حرم ۱۵ دقیقه زمان می برد.
نقاط قوت:
خوش برخورد بودن پرسنل صبحانه عالی
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق ها جدا نبودن سرویس بهداشتی ها(حمام و توالت) پنجره ها باز نمیشد تا هوای بیرون بیاد
نقاط قوت:
پارکینگ مسقف و فوق العاده امن - لوکیشن سر راست و فوقالعاده خوش مسیر .پرسنل باشخیت و محترم مخصوصا نیروهای خدمات-بهداشت عالی -در کل نصبت به پولی که پرداخت کردیم فوق العاده بود از هر نظر
نقاط ضعف:
نصبت به مبلغ پرداختی و امکاناتی که دریافت کردیم واقعا هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
از نظر بهداشتی نظافتی واقعا درحد هتل ۴ ستاره بود کیفیت غذا ها متوسط به بالا تنوع صبحانه عالی برخورد پرسنل عالی حتی اتاق زودتر از ساعت ۲ تحویل دادن
نقاط ضعف:
یکم فاصله تا حرم پیاده زیاد هست واینکه من یک نفر بودم اتاقش خیلی مناسب نبود اتاقی که در نظر گرفته بودن برای من راضی نبودم حالا شاید تو تعداد بالا اتاق بهتری داشته باشن در کل بد نبود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار حرفه ای بود صبحانه در حد ستاره های هتل با کیفیت ومناسب بود در کل مناسب قشر متوسط به پائین جامعه است
نقاط ضعف:
نداشتن منوی غذایی در روز برای اگاهی میهمانان نداشتن پیج وضعف شبکه مجازی
نقاط قوت:
عرض سلام و ادب+ اولین مورد رفتار پرسنل بود که بسیار شایسته بود، طرز برخورد تمام پرسنل اعم از پذیرش، انتظامات و نیروی خدمات،+ در دسترس بودن پرسنل و پاسخگویی به موقع،+ تمیزی اتاق ها+ صبحانه های بسیار خوشمزه و متنوع،+ رعایت پروتکلهای بهداشتی،و سپاس از مدیریت و تمام پرسنل زحمتکش هتل
نقاط ضعف:
نکات منفی وجود نداشت، فقط جهت اینکه مشکل رفع بشود، ذکر کردم: - آب راه سینک مشکل داشت، ممنون میشم برای سایر زائرین برطرف بشود.
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود .
نقاط ضعف:
غذاش خیلی چرب بود .
نقاط قوت:
خیلی هتل خوب وتمیزی بود. پرسنل خیلی محترمی دارد .صبحانه هم خیلی عالی میدن در کل من راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته ی منفی واقعا نداره
نقاط قوت:
من و مادر همسرم بسیار بسیار لذت بردیم از شخصیت و برخورد پرسنل هتل و قطعا بار آینده اگه خدا بخواد به مشهد سفر کنیم دوست داریم بازم هتل شما رو انتخاب کنیم و صبحانه خوشمزه حلیم بسیار به ما چسبید
نقاط ضعف:
واقعا نکته منفی نداشت فوق العاده خاطرات خوشی برای ما به یادگار گذاشت،از مدیریت محترم بی نهایت سپاسگزارم
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب بوداتاق ها تمیز بود و سرویس ها هم خوب بودرستوران هتل تمیز و شیک بود ما از صبحانه استفاده کردیم خیلی خوب بود مخصوصا حلیم صبحانه فوق العاده بود نسبت به قیمت پرداختی خوب بود
نقاط ضعف:
صداها و حرف زدن ها از اتاق بغلی کامل می آمد.کمد ها و تخت ها و پرده ها و در اتاق ها مدلش خیلی قدیمی بود پارکینگ و بهتر بود آسفالت میکردند و ریموت دار
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و ملحفه ها و ... صبحانه سلف سرویس خیلی خوب (نیمرو یا املت، حلیم یا لوبیا یا عدسی، آبمیوه و شیر پاکتی، تخم مرغ آبپز، انواع مربا، پنیر، چای و قهوه، حلواشکری، شکلات کارامل، عسل و ...) قیمت مناسب به نسبت، مجهز بودن اتاق رفتار و برخورد خیلی خوب کارکنان لابی تمیز و شیک الحمدلله من راضی بودم و به نسبت قیمتی که پرداخت کردم خوبه چیزی که حس کردم این بود که واقعا حلال واری کار کرده اند! ان شاالله خدا بهشون برکت بده در کل خداروشکر خیلی خوب و راحت بود
نقاط ضعف:
از هتل تا باب الرضا حرم حدود ۱۵ دقیقه پیاده بود که البته ما با بی آرتی می رفتیم که پیاده رویش کمتر از ۱۵ دقیقه می شد و خوب بود و واقعا راحت بود اتاق ما با یک اتاق دیگه کانکت (متصل) بود و یک درب قفل شده بین ما حائل بود ولی هیچ صدایی از اتاق بغلی نمی شنیدیم و مشکلی نبود نبودن سشوار در اتاق
نقاط قوت:
پرسنل مودب و محترم.هتل به نسبت قیمت خدمات خوبی ارایه کرد.صبحانه بوفه و با تنوع بود
نقاط ضعف:
البته نکته منفی مربوط به هتل نیست بلکه مربوط به فرهنگ پایین بعضی خانواده ها هست که تا پاسی از شب در واحدشان باز و بلند صحبت میکردند انگار ملک شخصیشان هست که ازار دهنده بود.پیشنهاد میکنم تابلوهایی تهیه و در راهروها نصب شود شاید موثر شود.
نقاط قوت:
از نظر نظافت خیلی خوب بودن برخورد کارکنان هتل عالی بود رستوران و فست فود معرفی کردن بهمون و خودشون هماهنگ میکردن غذا رو برامون میاوردن دم اتاق که اینم خودش عالی بود تنوع صبحانه هم خداروشکر خوب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه بعضی اتاقاش نورگیر نبود اونم گمونم اتاقای جکوزی دارش بود وگرنه در کل نسبت به قیمتش عالیه.
نقاط قوت:
همه موارد عالی بودن مخصوصا صبحانه
نقاط ضعف:
پیدا کردن ادرس کمی معطل شدیم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت مناسب
نقاط ضعف:
۲ اتاق به هم چسبیده و فقط ۱ در بین ما بود . و این باعث شده که انگار توتامون توی ۱ اتاق بودیم. و شب وقتی اونا میومدن . سر و صداهاش قشنگ رو اعصاب بود البته شاید اتاق ما با اونا به هم چسبیده بود
همه بخشهای هتل خوب بود رفتار کارکنان عالی بود
نقاط قوت:
کارکنان بسیار محترم،منظم و خوبی داشت.همینجا از همشون تشکر میکنم.فاصلش تا حرم اوکی بود.من پیاده رفت و آمد میکردم.کیفیت صبحانه اوکی بود.اتاق و سرویس بهداشتی خوب و تمیز و عالی بود.اتاق همه امکانات من جمله یخچال و تلویزیون و دستمال و مسواک و.. که باید میداشت رو داشت.همه چی عالی بود و اقامت خوب و آرومی داشتم.
نقاط ضعف:
اگر لطف کنن و تنوع صبحانه رو بیشتر کنن بهتر هست.اگر کسی بیشتر از ۴روز مهمون هتل باشه،غذاها تکراری میشه.اتاق یه کم کوچیک بود.چون به من اتاق سه تخته داده بودن،بیشتر فضای اتاق تخت بود.البته مشکلی نبود و راحت بودم.اگر لطف کنن قاشق و چنگال و کاسه هم توی اتاق بذارن عالی میشه.چون غذا از بیرون سفارش داده میشه،بعضی وقتا روی غذا قاشق و چنگال نیست.امکان باز کردن پنجره وجود نداشت.اگر این امکان هم فراهم بشه عالی میشه.مواردی که گفتم جزو منفی حساب نمیشه.به طور کلی بسیار از هتل راضی بودم.
نقاط قوت:
رفتار مهربون و مودبانه کارکنان هتلتمیزی اتاقصبحانه خوب و تمیز
نقاط ضعف:
سروصدای زیادی مسافران که رعایت نمیکردنرادیاتور که امکان زیاد و کم کردن نداشتبالشت های سفت
-اتاق و لوازم، همه تمیز و مرتب -فضایی امن و قابل اعتماد -پرسنل نجیب، مودب، با احترام و صبور -برخورد پرسنل هتل بنده رو یاد موکب‌داران اربعین می‌انداخت که عاشقانه به زائرین خدمت میکردند -در مجموع همه چیز عالی
نقاط قوت:
پرسنل بسیار محترم و خوش برخورد امکانات و بهداشت مناسب در این محدوده‌ی قیمت صبحانه سلف سرویس خوب
نقاط ضعف:
فاصله‌ نسبتا دور به حرم برای افراد مسن. (نیاز به طی مسافت یک ایستگاه اتوبوس یا تاکسی)
رفتار پرسنل و کارکنان عالی،، صبحانه عالی،، موقعیت هتل عالی،، فقط شب ها اتاق سرد بود
با اینکه ما زودتر از ساعت تحویل اتاق رسیدیم لطف کردن و اتاق رو یک ساعت زودتر با احترام تحویل دادن.بارزترین خصوصیت این هتل مشتری مدار بودنشون هست و صدالبته که تمیزی و امکانات مناسبشون رو اصلا نمیشه نادیده گرفت.آپارتمان ما آشپزخانه نقلی داشت که برامون بسیار کارآمد بود.سرویس بهداشتی مجهز به سرویس فرنگی و ایرانی بود.سالن و اتاق خواب اسپلیت جداگانه داشت و این خیلی خوب بود.صبحانه خوب وبا کیفیت بود(در مدت حضور ما رستوران هتل فعال نبود نتیجتا نمیتونم در مورد غذا نظری بنویسم).در کل یک اقامت آرام و دلخواه رو میتونید توی این هتل تجربه کنید.
نقاط قوت:
محترم بودن پرسنل بسیارعالی هست رفتارشون. تمیزی هتل واسانسور و رستوران و ....
نقاط ضعف:
نبودن شام وناهار ، هرچند صبحانه سرو میشود، نبودن فلاسک و وسایل گرم کردن غذا به علت پیری پرسنل من خودم معذب بودم که مثلا یک اقای مسن چندان را حمل کند یا اتاق را یک خانم پیر مرتب کند.اینها محترم هستند.
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد صبحانه خوب بود از هر لحاظ عالی
نقاط ضعف:
فقط اتاق های دو نفرشون کوچک بود که اونم چیز مهمی نبود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، صبحانه مناسب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نبود
نقاط قوت:
تمیزی ، برخورد خوب پرسنل ، در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز
نقاط ضعف:
مقداری دور بودن تا حرم
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنانتمیزی قابل قبول اتاقسکوت و آرامشفاصله نسبتا مناسب تا حرم ( پیاده ۱۵ دقیقه)
نقاط ضعف:
صبحانه می تونست بهتر باشه و با توجه به شرایط کرونا درسته توسط خود پرسنل سرو میشه اما باید بهداشت ارائه صبحانه بیشتر رعایت بشه.
نقاط قوت:
پرسنل به شدت مودب و فهمیده نظافت عالی
نقاط ضعف:
انتن دهی ظعیف
هتل آپارتمان بسیار مناسب برای خوانواده های پر جمعیت
صبحانه، طرز برخورد پرسنل، تمیزی اتاق و هتل خوب بود. نمی دانم چرا سه ستاره نیست.
با اینکه اتاق ها نورگیر مناسبی نداشت ولی همه اتاق ها و سالن نشیمن اسپیلت داشتن، رفتار کارکنان عالی بود، تمیزی و نظافت اتاق ها و سرویس خیلی خوب بود
کارکنان و مدیریت بسیار محترم و مودب بودند. اتاق را صبح روز رسیدن ما، پیش از زمان رزرو با محبت ارائه دادند و در روز پایانی نیز تا زمان بلیت برگشت در اتاق اقامت داشتیم هتل بسیار پاکیزه و مرتب بود و کادر خانه داری فوق العاده با احترام و پاکیزه بودند. غذاها قیمت مناسبی داشت و صبحانه تنوع و کیفیت خوبی داشت. اتاق ها مجهز به سرویس ایرانی و فرنگی بود، و اسپلیت هم به خوبی کار می کرد. موقعیت دسترسی مناسب بود، بیست دقیقه تا حرم.
نقاط قوت:
نظافت عالی -رفتار کارکنان عالی -محیط ارام و دلنشین
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف
این هتل آپارتمان کمی کوچیک هست ولی از پرسنل بسیار خوش برخورد و با اخلاق برخورداره، البته که نباید انتظار هتل ۳ ستاره و یا بالاتر داشت. از لحاظ موقعیت نیز خیلی خوبه و با ۱۰ دقیقه پیاده به حرم می رسید. و دسترسی اش از لحاظ طرح ترافیک هم خوب بود. و مشکلی گیر نمیکردید
برخورد کارکنان عالی. اتاق تمیز. فقط در طبقه ما یک خانواده شلوغ حضور داشت که سر و صداش توی اتاق میومد. به رسپشن اطلاع دادیم بهشون تذکر دادن کمی بهتر شد.
خیلی هتل خوب ورفتار پرسنل عالی ونزدیک به حرم با تشکر از مدیریت هتل نظر منفی نمیشه به هتل داد همه چیز عالی غذاها خیلی خوب وبا کیفیت
همه چی عالی بود خیلی تمیز و امکاناتشم خوب بود پرسنل هم خیلی مودب ، محترمانه برخورد میکنن...برای من هتل 3ستاره بود از غذا استفاده نکردیم ،اما هتلی که همه چیزش عالیه اونم باید عالی باشه
آرامش و آسایش در اقامت
سفرخوب خانوادگی او تواین هتل تجربه کردم . بهتون پیشنهاد میکنم حتما
هتلی بسیار عالی بود از هر لحاظ ممکن
هتلی مناسب برای اقمت چندروز تمیزبودن هتل عالی عالی
هتلی خوب و عالی
نقاط قوت:
بهداشت عالی..برخوردعالی.هماهنگی عالی سرویس دادن عالی بخصوص صبحانه
نقاط ضعف:
تنها نکته اینترنت ضعیف بود فقط همین...واینکه شاخص ها در بالا درست تعریف نشده
نقاط قوت:
همکادی
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس شهری و برون شهری
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مهمانان هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.