هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست
3.6
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین یکی از بهترین و مجلل‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد مقدس بشمار می‌آید. آپارتمان‌های دو خوابه هتل دارای امکانات رفاهی ویژه ای مانند جکوزی اختصاصی است. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به رستوران آن با تنوع غذایی بالا و کافی‌شاپ شبانه روزی اشاره کرد. هتل آپارتمان قصر آیدین از هتل های برگزیده میراث فرهنگی در شهر مقدس مشهد است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

قصر آیدین-اتاق یک تخته هتلی
اتاق یک تخته هتلی
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
250,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
30 مهر
جمعه
250,000
تومان
1 آبان
شنبه
250,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
250,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
250,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
250,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
ای‌گردش
951,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
951,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
951,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
951,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
951,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
951,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
951,000
تومان
30 مهر
جمعه
951,000
تومان
1 آبان
شنبه
951,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
951,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
951,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
951,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
ای‌گردش
873,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
873,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
873,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
873,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
873,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
873,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
873,000
تومان
30 مهر
جمعه
873,000
تومان
1 آبان
شنبه
873,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
873,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
873,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
873,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
ای‌گردش
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
774,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
774,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
774,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
774,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
774,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
774,000
تومان
30 مهر
جمعه
774,000
تومان
1 آبان
شنبه
774,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
774,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
774,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
774,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
ای‌گردش
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
680,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
30 مهر
جمعه
680,000
تومان
1 آبان
شنبه
680,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
680,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
680,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
680,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
ای‌گردش
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
774,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
774,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
774,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
774,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
774,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
774,000
تومان
30 مهر
جمعه
774,000
تومان
1 آبان
شنبه
774,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
774,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
774,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
774,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
ای‌گردش
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
640,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
30 مهر
جمعه
640,000
تومان
1 آبان
شنبه
640,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
640,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
640,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
640,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
600,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
30 مهر
جمعه
600,000
تومان
1 آبان
شنبه
600,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
ای‌گردش
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
750,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
30 مهر
جمعه
750,000
تومان
1 آبان
شنبه
750,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
750,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
750,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
750,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
560,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
30 مهر
جمعه
560,000
تومان
1 آبان
شنبه
560,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
24 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
25 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
26 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
560,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
30 مهر
جمعه
560,000
تومان
1 آبان
شنبه
560,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
قصر آیدین-سه تخته هتلی
سه تخته هتلی
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
390,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
30 مهر
جمعه
390,000
تومان
1 آبان
شنبه
390,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
390,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته دبل هتلی
اتاق دو تخته دبل هتلی
ای‌گردش
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
280,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
30 مهر
جمعه
280,000
تومان
1 آبان
شنبه
280,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته توئین هتلی
اتاق دو تخته توئین هتلی
ای‌گردش
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
280,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
30 مهر
جمعه
280,000
تومان
1 آبان
شنبه
280,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه نه نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه نه نفره
ای‌گردش
1,144,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 مهر
شنبه
1,144,000
تومان
25 مهر
یکشنبه
1,144,000
تومان
26 مهر
دوشنبه
1,144,000
تومان
27 مهر
سه شنبه
1,144,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
1,144,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
1,144,000
تومان
30 مهر
جمعه
1,144,000
تومان
1 آبان
شنبه
1,144,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
1,144,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
1,144,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
1,144,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

سالن کنفرانس
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات تهيه بليط
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار رایگان
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
اتاق های جکوزی دار
ترانسفر از هتل به فرودگاه
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
صندلی ماساژ در لابی
سرویس رفت به حرم رایگان
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
مینی بار با هزینه
چايخانه سنتی
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
زمين تنيس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
وسایل بدنسازی
کافی نت
اعلام حریق
آسانسور
پرینت
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
خدمات تور
گشت غیررایگان
فضای بازی کودکان رایگان
اطفای حریق
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اشپزخانه
روزنامه
اینترنت رایگان و محدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سرویس رایگان رفت به حرم
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

(30 نظر)
نقاط قوت:
رعایت کامل پروتکل بهداشتی
نقاط ضعف:
رعایت کامل پروتکل بهداشتی
هتل بسیار تمیز و مرتب خوش صحبت بودن کارکنان فقط با توجه به کسانی که می‌خواهند رزرو کنن مسیر تا حرم دور هست برای افراد میانسال. با تشکر از عوامل سایت اسنپ و عوامل قصر آیدین
نقاط قوت:
خلاصه نقاط مثبت این اقامتگاه ...اول اینکه رفتار پرسنل خوب هست و مورد خاصی به چشم نیومد و ثانیاً فضای کلی هتل به نسبت قیمت مطلوبه و در نهایت شما از وعده صبحانه خوبی هم باز به نسبت قیمت برخوردار هستید
نقاط ضعف:
خلاصه نقاط مثبت این اقامتگاه ...اول اینکه رفتار پرسنل خوب هست و مورد خاصی به چشم نیومد و ثانیاً فضای کلی هتل به نسبت قیمت مطلوبه و در نهایت شما از وعده صبحانه خوبی هم باز به نسبت قیمت برخوردار هستید
اقامتگاه میان رده‌ای که با برطرف کردن یکسری ایرادات خیلی بهتر میتونه ظاهر بشه...شاید وقتش رسیده باشه یک سری باز سازی صورت بگیره درون مجموعه...تقویت دیوارها..تعویض درها و نصب دربهای استاندارد ...ودر نهایت ان‌شاالله که موفق باشند و تشکر از خدمات این مجموعه رفاهی و من الله توفیق.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار عالی بود ن
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان بسیار عالی بود ن
نسبت به قیمت خوبه و رفتار کارکنان بسیار عالی بود
نقاط قوت:
پارکینگ
نقاط ضعف:
پارکینگ
خوب بود
نقاط قوت:
نظافت وبرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت وبرخورد خوب پرسنل
یک هتل اپارتمان معمولی با پرسنل خوب ولی امکانات ضعیف اتاقهای دلگیر و کوچک وبدون پنجره ....حیف همچین پرسنلی برای همچین هتلی
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان و تمیز بودن
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان و تمیز بودن
با اینکه ما زودتر از ساعت تحویل اتاق رسیدیم لطف کردن و اتاق رو یک ساعت زودتر با احترام تحویل دادن.بارزترین خصوصیت این هتل مشتری مدار بودنشون هست و صدالبته که تمیزی و امکانات مناسبشون رو اصلا نمیشه نادیده گرفت.آپارتمان ما آشپزخانه نقلی داشت که برامون بسیار کارآمد بود.سرویس بهداشتی مجهز به سرویس فرنگی و ایرانی بود.سالن و اتاق خواب اسپلیت جداگانه داشت و این خیلی خوب بود.صبحانه خوب وبا کیفیت بود(در مدت حضور ما رستوران هتل فعال نبود نتیجتا نمیتونم در مورد غذا نظری بنویسم).در کل یک اقامت آرام و دلخواه رو میتونید توی این هتل تجربه کنید.
نقاط قوت:
محترم بودن پرسنل بسیارعالی هست رفتارشون. تمیزی هتل واسانسور و رستوران و ....
نقاط ضعف:
نبودن شام وناهار ، هرچند صبحانه سرو میشود، نبودن فلاسک و وسایل گرم کردن غذا به علت پیری پرسنل من خودم معذب بودم که مثلا یک اقای مسن چندان را حمل کند یا اتاق را یک خانم پیر مرتب کند.اینها محترم هستند.
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد صبحانه خوب بود از هر لحاظ عالی
نقاط ضعف:
فقط اتاق های دو نفرشون کوچک بود که اونم چیز مهمی نبود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، صبحانه مناسب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نبود
نقاط قوت:
تمیزی ، برخورد خوب پرسنل ، در اختیار گذاشتن امکانات مورد نیاز
نقاط ضعف:
مقداری دور بودن تا حرم
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان تمیزی قابل قبول اتاق سکوت و آرامش فاصله نسبتا مناسب تا حرم ( پیاده ۱۵ دقیقه)
نقاط ضعف:
صبحانه می تونست بهتر باشه و با توجه به شرایط کرونا درسته توسط خود پرسنل سرو میشه اما باید بهداشت ارائه صبحانه بیشتر رعایت بشه.
نقاط قوت:
پرسنل به شدت مودب و فهمیده نظافت عالی
نقاط ضعف:
انتن دهی ظعیف
هتل آپارتمان بسیار مناسب برای خوانواده های پر جمعیت
صبحانه، طرز برخورد پرسنل، تمیزی اتاق و هتل خوب بود. نمی دانم چرا سه ستاره نیست.
با اینکه اتاق ها نورگیر مناسبی نداشت ولی همه اتاق ها و سالن نشیمن اسپیلت داشتن، رفتار کارکنان عالی بود، تمیزی و نظافت اتاق ها و سرویس خیلی خوب بود
کارکنان و مدیریت بسیار محترم و مودب بودند. اتاق را صبح روز رسیدن ما، پیش از زمان رزرو با محبت ارائه دادند و در روز پایانی نیز تا زمان بلیت برگشت در اتاق اقامت داشتیم هتل بسیار پاکیزه و مرتب بود و کادر خانه داری فوق العاده با احترام و پاکیزه بودند. غذاها قیمت مناسبی داشت و صبحانه تنوع و کیفیت خوبی داشت. اتاق ها مجهز به سرویس ایرانی و فرنگی بود، و اسپلیت هم به خوبی کار می کرد. موقعیت دسترسی مناسب بود، بیست دقیقه تا حرم.
نقاط قوت:
نظافت عالی -رفتار کارکنان عالی -محیط ارام و دلنشین
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف
این هتل آپارتمان کمی کوچیک هست ولی از پرسنل بسیار خوش برخورد و با اخلاق برخورداره، البته که نباید انتظار هتل ۳ ستاره و یا بالاتر داشت. از لحاظ موقعیت نیز خیلی خوبه و با ۱۰ دقیقه پیاده به حرم می رسید. و دسترسی اش از لحاظ طرح ترافیک هم خوب بود. و مشکلی گیر نمیکردید
برخورد کارکنان عالی. اتاق تمیز. فقط در طبقه ما یک خانواده شلوغ حضور داشت که سر و صداش توی اتاق میومد. به رسپشن اطلاع دادیم بهشون تذکر دادن کمی بهتر شد.
خیلی هتل خوب ورفتار پرسنل عالی ونزدیک به حرم با تشکر از مدیریت هتل نظر منفی نمیشه به هتل داد همه چیز عالی غذاها خیلی خوب وبا کیفیت
همه چی عالی بود خیلی تمیز و امکاناتشم خوب بود پرسنل هم خیلی مودب ، محترمانه برخورد میکنن...برای من هتل 3ستاره بود از غذا استفاده نکردیم ،اما هتلی که همه چیزش عالیه اونم باید عالی باشه
آرامش و آسایش در اقامت
سفرخوب خانوادگی او تواین هتل تجربه کردم . بهتون پیشنهاد میکنم حتما
هتلی بسیار عالی بود از هر لحاظ ممکن
هتلی خوب و عالی
هتلی مناسب برای اقمت چندروز تمیزبودن هتل عالی عالی
نقاط قوت:
بهداشت عالی..برخوردعالی.هماهنگی عالی سرویس دادن عالی بخصوص صبحانه
نقاط ضعف:
تنها نکته اینترنت ضعیف بود فقط همین...واینکه شاخص ها در بالا درست تعریف نشده
نقاط قوت:
همکادی
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس شهری و برون شهری
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مهمانان هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.