هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست
3.6
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین یکی از بهترین و مجلل‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد مقدس بشمار می‌آید. آپارتمان‌های دو خوابه هتل دارای امکانات رفاهی ویژه ای مانند جکوزی اختصاصی است. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به رستوران آن با تنوع غذایی بالا و کافی‌شاپ شبانه روزی اشاره کرد. هتل آپارتمان قصر آیدین از هتل های برگزیده میراث فرهنگی در شهر مقدس مشهد است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

قصر آیدین-اتاق یک تخته هتلی
اتاق یک تخته هتلی
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
140,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
140,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
140,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
140,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
140,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
140,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
140,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
140,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
140,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
140,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
140,000
تومان
هتل یار
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
140,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
140,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
140,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
140,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
140,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
140,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
140,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
140,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
140,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
140,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
140,000
تومان
ای‌گردش
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
145,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
145,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
145,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
145,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
145,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
145,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
145,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
145,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
145,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
145,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
145,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
اقامت 24
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
555,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
555,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
555,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
555,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
555,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
555,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
555,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
555,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
555,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
555,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
555,000
تومان
هتل یار
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
555,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
555,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
555,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
555,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
555,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
555,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
555,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
555,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
555,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
555,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
555,000
تومان
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
559,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
559,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
559,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
559,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
559,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
559,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
559,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
559,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
559,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
559,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
559,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
510,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
510,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
510,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
510,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
510,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
510,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
510,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
510,000
تومان
ای‌گردش
514,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
514,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
514,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
514,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
514,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
514,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
514,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
514,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
514,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
514,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
514,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
514,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
اقامت 24
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
465,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
465,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
465,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
465,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
465,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
465,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
465,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
465,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
465,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
465,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
465,000
تومان
هتل یار
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
465,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
465,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
465,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
465,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
465,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
465,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
465,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
465,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
465,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
465,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
465,000
تومان
ای‌گردش
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
469,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
469,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
469,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
469,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
469,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
469,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
469,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
469,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
469,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
469,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
469,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
405,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
405,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
405,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
405,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
405,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
405,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
405,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
405,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
405,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
405,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
405,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
405,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
405,000
تومان
ای‌گردش
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
409,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
409,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
409,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
409,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
409,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
409,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
409,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
409,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
409,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
409,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
409,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
490,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
490,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
490,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
490,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
490,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
490,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
490,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
490,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
490,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
490,000
تومان
ای‌گردش
494,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
494,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
494,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
494,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
494,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
494,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
494,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
494,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
494,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
494,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
494,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
494,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
390,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
390,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
390,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
390,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
390,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
390,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
ای‌گردش
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
394,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
394,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
394,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
394,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
394,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
394,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
394,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
394,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
394,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
394,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
394,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
هتل یار
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
355,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
355,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
355,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
355,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
355,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
355,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
355,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
355,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
355,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
355,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
355,000
تومان
اقامت 24
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
355,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
355,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
355,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
355,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
355,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
355,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
355,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
355,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
355,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
355,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
355,000
تومان
ای‌گردش
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
359,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
359,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
359,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
359,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
359,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
359,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
359,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
359,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
359,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
359,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
359,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
اقامت 24
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
445,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
445,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
445,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
445,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
445,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
445,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
ای‌گردش
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
449,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
449,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
449,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
449,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
449,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
449,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
449,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
449,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
449,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
449,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
449,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
305,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
305,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
305,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
305,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
305,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
305,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
305,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
305,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
305,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
305,000
تومان
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
309,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
309,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
309,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
309,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
309,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
309,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
309,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
309,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
309,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
309,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
309,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
345,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
345,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
345,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
345,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
345,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
345,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
345,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
345,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
345,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
345,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
345,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
345,000
تومان
ای‌گردش
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
349,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
349,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
349,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
349,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
349,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
349,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
349,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
349,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
349,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
349,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
349,000
تومان
قصر آیدین-سه تخته هتلی
سه تخته هتلی
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
205,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
205,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
205,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
205,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
205,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
205,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
205,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
205,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
205,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
205,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
205,000
تومان
ای‌گردش
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
209,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
209,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
209,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
209,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
209,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
209,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
209,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
209,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
209,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
209,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
209,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته دبل هتلی
اتاق دو تخته دبل هتلی
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
160,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
160,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
160,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
160,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
160,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
160,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
160,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
160,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
160,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
160,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
160,000
تومان
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
160,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
160,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
160,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
160,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
160,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
160,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
160,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
160,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
160,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
160,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
160,000
تومان
ای‌گردش
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
164,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
164,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
164,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
164,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
164,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
164,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
164,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
164,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
164,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
164,000
تومان
11 اردیبهشت
شنبه
164,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته توئین هتلی
اتاق دو تخته توئین هتلی
ای‌گردش
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اردیبهشت
چهارشنبه
164,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
164,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه