هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست
3.6
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین یکی از بهترین و مجلل‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد مقدس بشمار می‌آید. آپارتمان‌های دو خوابه هتل دارای امکانات رفاهی ویژه ای مانند جکوزی اختصاصی است. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به رستوران آن با تنوع غذایی بالا و کافی‌شاپ شبانه روزی اشاره کرد. هتل آپارتمان قصر آیدین از هتل های برگزیده میراث فرهنگی در شهر مقدس مشهد است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

قصر آیدین-اتاق یک تخته هتلی
اتاق یک تخته هتلی
ای‌گردش
223,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
8 مرداد
جمعه
223,000
تومان
9 مرداد
شنبه
223,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
223,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
223,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
223,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
223,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
223,000
تومان
15 مرداد
جمعه
223,000
تومان
16 مرداد
شنبه
223,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
223,000
تومان
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
8 مرداد
جمعه
258,000
تومان
9 مرداد
شنبه
258,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
258,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
258,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
15 مرداد
جمعه
258,000
تومان
16 مرداد
شنبه
258,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
258,000
تومان
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
8 مرداد
جمعه
272,000
تومان
9 مرداد
شنبه
272,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
272,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
15 مرداد
جمعه
272,000
تومان
16 مرداد
شنبه
272,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
272,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
ای‌گردش
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
8 مرداد
جمعه
820,000
تومان
9 مرداد
شنبه
820,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
15 مرداد
جمعه
820,000
تومان
16 مرداد
شنبه
820,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
هتل یار
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
960,000
تومان
8 مرداد
جمعه
960,000
تومان
9 مرداد
شنبه
960,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
960,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
960,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
960,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
960,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
960,000
تومان
15 مرداد
جمعه
960,000
تومان
16 مرداد
شنبه
960,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
960,000
تومان
اقامت 24
1,057,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,057,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,057,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,057,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,057,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,057,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,057,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,057,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,057,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,057,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,057,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,057,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
ای‌گردش
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
جمعه
750,000
تومان
9 مرداد
شنبه
750,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
15 مرداد
جمعه
750,000
تومان
16 مرداد
شنبه
750,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
هتل یار
881,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
881,000
تومان
8 مرداد
جمعه
881,000
تومان
9 مرداد
شنبه
881,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
881,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
881,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
881,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
881,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
881,000
تومان
15 مرداد
جمعه
881,000
تومان
16 مرداد
شنبه
881,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
881,000
تومان
اقامت 24
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
8 مرداد
جمعه
970,000
تومان
9 مرداد
شنبه
970,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
970,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
970,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
970,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
15 مرداد
جمعه
970,000
تومان
16 مرداد
شنبه
970,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
970,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
ای‌گردش
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
8 مرداد
جمعه
690,000
تومان
9 مرداد
شنبه
690,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
15 مرداد
جمعه
690,000
تومان
16 مرداد
شنبه
690,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
هتل یار
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
8 مرداد
جمعه
800,000
تومان
9 مرداد
شنبه
800,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
800,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
800,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
15 مرداد
جمعه
800,000
تومان
16 مرداد
شنبه
800,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
800,000
تومان
اقامت 24
883,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
883,000
تومان
8 مرداد
جمعه
883,000
تومان
9 مرداد
شنبه
883,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
883,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
883,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
883,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
883,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
883,000
تومان
15 مرداد
جمعه
883,000
تومان
16 مرداد
شنبه
883,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
883,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
8 مرداد
جمعه
590,000
تومان
9 مرداد
شنبه
590,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
590,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
590,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
590,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
15 مرداد
جمعه
590,000
تومان
16 مرداد
شنبه
590,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
590,000
تومان
هتل یار
688,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
688,000
تومان
8 مرداد
جمعه
688,000
تومان
9 مرداد
شنبه
688,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
688,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
688,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
688,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
688,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
688,000
تومان
15 مرداد
جمعه
688,000
تومان
16 مرداد
شنبه
688,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
688,000
تومان
اقامت 24
757,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
757,000
تومان
8 مرداد
جمعه
757,000
تومان
9 مرداد
شنبه
757,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
757,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
757,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
757,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
757,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
757,000
تومان
15 مرداد
جمعه
757,000
تومان
16 مرداد
شنبه
757,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
757,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
ای‌گردش
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
8 مرداد
جمعه
660,000
تومان
9 مرداد
شنبه
660,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
660,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
660,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
15 مرداد
جمعه
660,000
تومان
16 مرداد
شنبه
660,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
660,000
تومان
هتل یار
761,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
761,000
تومان
8 مرداد
جمعه
761,000
تومان
9 مرداد
شنبه
761,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
761,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
761,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
761,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
761,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
761,000
تومان
15 مرداد
جمعه
761,000
تومان
16 مرداد
شنبه
761,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
761,000
تومان
اقامت 24
837,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
837,000
تومان
8 مرداد
جمعه
837,000
تومان
9 مرداد
شنبه
837,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
837,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
837,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
837,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
837,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
837,000
تومان
15 مرداد
جمعه
837,000
تومان
16 مرداد
شنبه
837,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
837,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
ای‌گردش
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
8 مرداد
جمعه
556,000
تومان
9 مرداد
شنبه
556,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
556,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
556,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
556,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
15 مرداد
جمعه
556,000
تومان
16 مرداد
شنبه
556,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
556,000
تومان
هتل یار
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
648,000
تومان
8 مرداد
جمعه
648,000
تومان
9 مرداد
شنبه
648,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
648,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
648,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
648,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
648,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
648,000
تومان
15 مرداد
جمعه
648,000
تومان
16 مرداد
شنبه
648,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
648,000
تومان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
8 مرداد
جمعه
710,000
تومان
9 مرداد
شنبه
710,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
710,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
710,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
710,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
15 مرداد
جمعه
710,000
تومان
16 مرداد
شنبه
710,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
710,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
8 مرداد
جمعه
520,000
تومان
9 مرداد
شنبه
520,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
15 مرداد
جمعه
520,000
تومان
16 مرداد
شنبه
520,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
هتل یار
608,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
608,000
تومان
8 مرداد
جمعه
608,000
تومان
9 مرداد
شنبه
608,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
608,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
608,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
608,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
608,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
608,000
تومان
15 مرداد
جمعه
608,000
تومان
16 مرداد
شنبه
608,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
608,000
تومان
اقامت 24
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
8 مرداد
جمعه
670,000
تومان
9 مرداد
شنبه
670,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
15 مرداد
جمعه
670,000
تومان
16 مرداد
شنبه
670,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
ای‌گردش
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
8 مرداد
جمعه
610,000
تومان
9 مرداد
شنبه
610,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
610,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
610,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
610,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
610,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
610,000
تومان
15 مرداد
جمعه
610,000
تومان
16 مرداد
شنبه
610,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
610,000
تومان
هتل یار
683,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
683,000
تومان
8 مرداد
جمعه
683,000
تومان
9 مرداد
شنبه
683,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
683,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
683,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
683,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
683,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
683,000
تومان
15 مرداد
جمعه
683,000
تومان
16 مرداد
شنبه
683,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
683,000
تومان
اقامت 24
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
جمعه
750,000
تومان
9 مرداد
شنبه
750,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
15 مرداد
جمعه
750,000
تومان
16 مرداد
شنبه
750,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
ای‌گردش
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
458,000
تومان
8 مرداد
جمعه
458,000
تومان
9 مرداد
شنبه
458,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
458,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
458,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
458,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
458,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
458,000
تومان
15 مرداد
جمعه
458,000
تومان
16 مرداد
شنبه
458,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
458,000
تومان
هتل یار
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
528,000
تومان
8 مرداد
جمعه
528,000
تومان
9 مرداد
شنبه
528,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
528,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
528,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
528,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
528,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
528,000
تومان
15 مرداد
جمعه
528,000
تومان
16 مرداد
شنبه
528,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
528,000
تومان
اقامت 24
583,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
583,000
تومان
8 مرداد
جمعه
583,000
تومان
9 مرداد
شنبه
583,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
583,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
583,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
583,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
583,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
583,000
تومان
15 مرداد
جمعه
583,000
تومان
16 مرداد
شنبه
583,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
583,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
8 مرداد
جمعه
490,000
تومان
9 مرداد
شنبه
490,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
15 مرداد
جمعه
490,000
تومان
16 مرداد
شنبه
490,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
هتل یار
568,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
8 مرداد
جمعه
568,000
تومان
9 مرداد
شنبه
568,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
568,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
568,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
568,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
568,000
تومان
15 مرداد
جمعه
568,000
تومان
16 مرداد
شنبه
568,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
568,000
تومان
اقامت 24
623,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
8 مرداد
جمعه
623,000
تومان
9 مرداد
شنبه
623,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
623,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
623,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
623,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
623,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
15 مرداد
جمعه
623,000
تومان
16 مرداد
شنبه
623,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
623,000
تومان
قصر آیدین-سه تخته هتلی
سه تخته هتلی
ای‌گردش
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
جمعه
390,000
تومان
9 مرداد
شنبه
390,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
15 مرداد
جمعه
390,000
تومان
16 مرداد
شنبه
390,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
هتل یار
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
8 مرداد
جمعه
454,000
تومان
9 مرداد
شنبه
454,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
454,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
454,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
454,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
15 مرداد
جمعه
454,000
تومان
16 مرداد
شنبه
454,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
454,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته دبل هتلی
اتاق دو تخته دبل هتلی
ای‌گردش
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
جمعه
240,000
تومان
9 مرداد
شنبه
240,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
15 مرداد
جمعه
240,000
تومان
16 مرداد
شنبه
240,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
جمعه
288,000
تومان
9 مرداد
شنبه
288,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
15 مرداد
جمعه
288,000
تومان
16 مرداد
شنبه
288,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
8 مرداد
جمعه
300,000
تومان
9 مرداد
شنبه
300,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
15 مرداد
جمعه
300,000
تومان
16 مرداد
شنبه
300,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
قصر آیدین-اتاق دو تخته توئین هتلی
اتاق دو تخته توئین هتلی
ای‌گردش
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
جمعه
240,000
تومان
9 مرداد
شنبه
240,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
15 مرداد
جمعه
240,000
تومان
16 مرداد
شنبه
240,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه نه نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه نه نفره
ای‌گردش
885,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
8 مرداد
جمعه
885,000
تومان
9 مرداد
شنبه
885,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
885,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
15 مرداد
جمعه
885,000
تومان
16 مرداد
شنبه
885,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
هتل یار
1,039,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,039,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,039,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,039,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,039,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,039,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,039,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,039,000
تومان
14 مرداد