هتل پرستاره مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 18، پلاک 21
3.9
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل پرستاره مشهد

هتل دو ستاره پرستاره مشهد در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردید و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۴ بازسازی انجام داده است. از بهترین مزایای این هتل نزدیکی به حرم مطهر رضوی و مراکز خرید اطراف آن می‌باشد. هتل پرستاره در ۵ طبقه و ۳۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پرستاره مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
624,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
624,000 تومان
7 مهر
جمعه
624,000 تومان
8 مهر
شنبه
624,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
624,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,040,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,040,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,040,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
624,000 تومان
14 مهر
جمعه
624,000 تومان
15 مهر
شنبه
624,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
624,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
7 مهر
جمعه
660,000 تومان
8 مهر
شنبه
660,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
660,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
14 مهر
جمعه
660,000 تومان
15 مهر
شنبه
660,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
660,000 تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
1,248,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,248,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,248,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,144,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,560,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,560,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,560,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,144,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,144,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,144,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,144,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
936,000 تومان
7 مهر
جمعه
936,000 تومان
8 مهر
شنبه
936,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
936,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,560,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
936,000 تومان
14 مهر
جمعه
936,000 تومان
15 مهر
شنبه
936,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
936,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
7 مهر
جمعه
990,000 تومان
8 مهر
شنبه
990,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
990,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,650,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
14 مهر
جمعه
990,000 تومان
15 مهر
شنبه
990,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
990,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,872,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
1,872,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,872,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,872,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,716,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,340,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,340,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,340,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,716,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,716,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,716,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,716,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
1,248,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,248,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,248,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,248,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,080,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,080,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,080,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,248,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,248,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,248,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,248,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,320,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,320,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,320,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,200,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,320,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,320,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,320,000 تومان
سوئیت چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,496,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
2,496,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,496,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,496,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,288,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,120,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,080,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,288,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,288,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,288,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,288,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
1,560,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,560,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,560,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,560,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,560,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,560,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,560,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,560,000 تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,650,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,650,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,650,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,750,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,750,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,650,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,650,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,650,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
3,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مهر
پنج‌شنبه
3,120,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,120,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,120,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,860,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,900,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,900,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,860,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,860,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,860,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,860,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پرستاره مشهد

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل پرستاره مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پرستاره مشهد

(8 نظر)
نقاط قوت:
خوش برخوردی، تمیز بودن
نقاط ضعف:
خوش برخوردی، تمیز بودن
نقاط قوت:
بسیار هتل تمیزی بود و رفتار کارکنان هتل عالی بود به.حرم و مراکز خرید هم نزدیک بود.
نقاط ضعف:
بسیار هتل تمیزی بود و رفتار کارکنان هتل عالی بود به.حرم و مراکز خرید هم نزدیک بود.
نقاط قوت:
رفتار خوب وهمکاری مناسب ودحد معقول وآرامش خوب هتل
نقاط ضعف:
رفتار خوب وهمکاری مناسب ودحد معقول وآرامش خوب هتل
به طور کلی خوب بود با تشکر از تمامی دست اندر کاران هتل وپیگیری شما لطفا اگر شماره تلفنی ای از هتل پرستاره دارید برام بفرستید من انعام خدمه را فراموش کردم برای همین لازم دارم شمارهای که اینارنتی پیدا کردم پاسگو نیست
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود واقعا برخورد خوب کارکنان غذای خوشمزه واقعا همه چی عالی اگه بازم‌بیام مشهد دوباره همین هتل میرم
نقاط ضعف:
خیلی تمیز بود واقعا برخورد خوب کارکنان غذای خوشمزه واقعا همه چی عالی اگه بازم‌بیام مشهد دوباره همین هتل میرم
عالی بود از نظر نظافت و برخورد کارکنان عالی بود واقعا الحق که هتل پرستاره س
نقاط قوت:
تمیز و کارکنان خوش رو
نقاط ضعف:
تمیز و کارکنان خوش رو
هتل بسیار تمیز کارکنان خوش رویی داره از هتل تا حرم ۱۰ دقبقه پیاده رویه.... خیابان ۱۸ امام رضا. میشه
نقاط قوت:
نزدیک بودن به حرم-بهداشت خوب
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به حرم-بهداشت خوب
تحربه خوبی بود
هتل خیلی خوبی بود راضی بودم و مشکل خاصی نداشتم
کیفیت غذا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پرستاره مشهد

مهمانان هتل پرستاره مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پرستاره مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پرستاره مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پرستاره مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پرستاره مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.