هتل پارسه مشهد

مشهد، خیابان دانش غربی، دانش غربی 5/1، کوچه کامیاب
3.5
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسه مشهد

هتل پارسه مشهد در سال ۱۳۸۶ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۴ بازسازی انجام داده است. از مزایای این هتل می‌توان نزدیکی به مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری و بازار هفده شهریور اشاره نمود. هتل پارسه با کارکنان مجرب و آموزش دیده آماده‌ پذیرایی از مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسه مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
570,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
414,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
414,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
414,000 تومان
4 خرداد
جمعه
414,000 تومان
5 خرداد
شنبه
414,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
414,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
414,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
414,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
800,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
505,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
505,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
505,000 تومان
4 خرداد
جمعه
505,000 تومان
5 خرداد
شنبه
505,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
505,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
505,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
505,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,100,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
880,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
880,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
880,000 تومان
4 خرداد
جمعه
880,000 تومان
5 خرداد
شنبه
880,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
880,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
880,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
880,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
850,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
850,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
621,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
621,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
621,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
621,000 تومان
4 خرداد
جمعه
621,000 تومان
5 خرداد
شنبه
621,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
621,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
621,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
621,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
990,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
990,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
760,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
760,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
760,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
760,000 تومان
4 خرداد
جمعه
760,000 تومان
5 خرداد
شنبه
760,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
760,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
760,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
760,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,550,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,550,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,320,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته
اقامت 24
1,035,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,035,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,035,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
805,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
805,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
805,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
805,000 تومان
4 خرداد
جمعه
805,000 تومان
5 خرداد
شنبه
805,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
805,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
805,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
805,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,310,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,310,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,000,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
2,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,025,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,025,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,760,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,760,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,760,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,760,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,760,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,760,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,760,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
آپارتمان چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
1,288,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,288,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,288,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,000,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
1,610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,610,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,610,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,260,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,260,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,260,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,260,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,260,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,260,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,260,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,260,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,260,000 تومان
آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
2,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,530,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,530,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,200,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,200,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,200,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,200,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,200,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پارسه مشهد

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سرویس رایگان رفت به حرم
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل

آدرس هتل پارسه مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسه مشهد

(9 نظر)
نقاط قوت:
پتو و ملحفه تمیز
نقاط ضعف:
پتو و ملحفه تمیز
نقاط قوت:
قیمت مناسب بود
نقاط ضعف:
قیمت مناسب بود
غذاش خوب بود سرویس به حرم خیلی خوب بود در کل تجربه خوبی بود.
نقاط قوت:
فقط رفتار کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
فقط رفتار کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خوب بود سرویس رفت و برگشت
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان خوب بود سرویس رفت و برگشت
نقاط قوت:
نظافت در حد معمول رعایت شده بود.
نقاط ضعف:
نظافت در حد معمول رعایت شده بود.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی بود
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان عالی بود
خیلی خوب بود ؛توقع این کیفیت رو با توجه به قیمته نسبتا کمترش در قیاس با بقیه هتل ها نداشتم.
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح تهویه بد
توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
بهداشت مناسب بود
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار فضول
توصیه نمیکنم
بسیار مودب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسه مشهد

مهمانان هتل پارسه مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسه مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسه مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسه مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسه مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.