هتل پارسه مشهد

مشهد، خیابان دانش غربی، دانش غربی 5/1، کوچه کامیاب
3.5
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسه مشهد

هتل پارسه مشهد در سال ۱۳۸۶ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۴ بازسازی انجام داده است. از مزایای این هتل می‌توان نزدیکی به مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری و بازار هفده شهریور اشاره نمود. هتل پارسه با کارکنان مجرب و آموزش دیده آماده‌ پذیرایی از مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسه مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
420,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
420,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
420,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
420,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
420,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
420,000 تومان
18 فروردین
جمعه
420,000 تومان
دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
820,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
820,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
820,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
820,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
820,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
820,000 تومان
18 فروردین
جمعه
820,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
400,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
780,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
780,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
780,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
780,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
780,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
780,000 تومان
18 فروردین
جمعه
780,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,200,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
600,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 فروردین
جمعه
600,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
630,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
630,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
630,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
630,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
630,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
630,000 تومان
18 فروردین
جمعه
630,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,560,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,560,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,560,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,560,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,560,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,560,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,560,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,560,000 تومان
آپارتمان چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
740,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
740,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
740,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
740,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
740,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
740,000 تومان
18 فروردین
جمعه
740,000 تومان
آپارتمان چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,480,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,480,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,480,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,480,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,480,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
780,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
780,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
780,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
780,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
780,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
780,000 تومان
18 فروردین
جمعه
780,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
920,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
920,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
920,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
920,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
920,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
920,000 تومان
18 فروردین
جمعه
920,000 تومان
آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,250,000 تومان
12 فروردین
شنبه
970,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
970,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
970,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
970,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
970,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
970,000 تومان
18 فروردین
جمعه
970,000 تومان
پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,950,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,950,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,950,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,950,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,950,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,950,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پارسه مشهد

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سرویس رایگان رفت به حرم
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل

آدرس هتل پارسه مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسه مشهد

(46 نظر)
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل.نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
پارکینگ روباز و عدم دسترسی مستقیم به هتل
نقاط قوت:
واقعا تمیز بود کارکنان هم عالی
نقاط ضعف:
واقعا تمیز بود کارکنان هم عالی
نقاط قوت:
اتاق‌ها حدودا تمیز بود غذاها متوسط پذیرش و رفتار پرسنل بد نبود
نقاط ضعف:
اتاقها بشدت کوچک در حد مسافرخونه کلا همه چیز قدیمی و خراب و یه چیز سطحی و ظاهری برای فریب سرد بودن شدید رستوران و اتاق هم سرد بود لوازمش خیلی قدیمی و نابود بودن
نقاط قوت:
قیمت مناسب رفتار نسبتاً گرم و صمیمانه کارکنان هتل
نقاط ضعف:
ساختمان قدیمی چوب لباسی کم نمازخانه عمومی مجهز ندارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه کامل نبود
نقاط قوت:
نقطه قوتش تمیزی اتاق ها و برخورد خوب پرسنل پذیرش و خصوصا خانه دارهای عزیزشون میتونه باشه
نقاط ضعف:
نقطه قوتش تمیزی اتاق ها و برخورد خوب پرسنل پذیرش و خصوصا خانه دارهای عزیزشون میتونه باشه
تجربه خوب و دلنشینی برای من و همسرم بود و انشالله برای دفعات بعد هم حتما از این هتل استفاده میکنم محیط آرامی داشت
نقاط قوت:
قیمت پایینش و نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
بافت و امکانات خیلی قدیمی داره مخصوصا هنگام ورود به هتل توی لابی
نقاط قوت:
تمیز عالی پذیرش بدون معطلی
نقاط ضعف:
تمیز عالی پذیرش بدون معطلی
نقاط قوت:
قیمت مناسب رفتار مناسب پرسنلسرویس رفت آمد به حرم
نقاط ضعف:
نداشتن درجه کنترل دمای اتاقکیفیت پائین غذای شامکیفیت متوسط غذای ناهارسرد بودن رستوراننداشتن میز اوردور با توجه به ۲ ستاره بودنصبحانه متوسط
نقاط قوت:
وجود دو آسانسور و تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
وجود دو آسانسور و تمیزی اتاق
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی جز سوپ ک پر ادویه بود،برخورد پرسنل فوق العاده عالی.قیمت اقامت ب نسبت خوب،اتاق تمیز بود
نقاط ضعف:
پارکینگ مث بیغوله بود میتونست بهتر باشه و شکل و شمایل پارکینگ بهش میدادن،دوری از حرم،ترانسفر به حرم دوبار در روز بود اگه بیشتر بشه عالیه،اتاق کوچیک بود
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح تهویه بد
توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
بهداشت مناسب بود
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار فضول
توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت بهداشت محیط بود ک اهمیت داشت براشون
نقاط ضعف:
پذیرش آقا به شدت نامحترم کیفیت غذا مخصوصا شام فاجعه اتاق ها اصلا تهویه ندارع و خفه است صبحانه و ناهار و شام بی تنوع در حد سه چهار تا غذا اتاق ها کوچک داخل اتاق حوله ، مسواک آب معدنی موجود نیست صبحانه مثلا سلف هست اما مسول میز به شدت بی ادب و بدبرخورده و اگر بخوای بیشتر برداری جلو جمع با صدای بلند بهت تذکر میده اتاق ها کارتی اما هیچ کدوم کار نمیکنه و باید کلید بگیری
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان هتل.رعایت پروتکل بهداشتی و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
فقط اجاق گاز اتاق روشن نمیشد
نقاط قوت:
کیفیت خوب غذا و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت خوب غذا و برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هم پرسنل هتل خوب برخورد نمیکنن هم سایت در قبال اشتباه هیچ مسئولیتی ندارند.من ساعت ۱ شب رسیدم هتل قبلا رزرو کرده بودم به من گفتن اسمم نیسپشتیبان سایت هم هیچ مسئولیتی قبول نکردند
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
این هتل مسافرخانه است نه هتل . شیرالات شکسته . بسیار کثیف . آسانسور خراب. کیفیت تجهیزات بسیار پایین . غذا افتضاح و انگار با اشغال گوشت تهیه شده در یک کلام من اگر فرصت داشتم ازشون شکایت می کردم
نقاط قوت:
چیز خاصی نداشت
نقاط ضعف:
اتاق ها بی کیفیتکاغذ دیواری و چوب اتاق ها کنده شدهناهاری خوری نامناسبمیز عذاخوری و صندلی ها بی کیفیت بود آسانسور نامناسب..
نقاط قوت:
پرسنل خوب مودب درحد عالی
نقاط ضعف:
آب معدنی در اتاقها موجود نبود
نقاط قوت:
جز برخورد مودبانه پرسنل هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
شیرآلات و سرویس بسیار قدیمی و خراب.اتاق بسیار کوچک.روی تخت حتی ملحفه و روتختی وجود نداشت و فقط یک پارچه سفید کشیده اند.فرش کف اتاق چرک مرده.کیفیت غذا در حد خوابگاه دانشجویی.ما سه سال پیش به این هتل آمده و راضی بودیم ولی این بار در حد یک مسافرخانه افتضاح بود
نقاط قوت:
نسبت به قیمت(اگر مناسب داده شود) در کل خوب است
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی معمولیصبحانه ضعیفعدم سرویس صبح به حرممسیر طولانی تا حرم
نقاط قوت:
خدمه هتل مهربان و خوش رفتار بودند .كيفيت غذا خوب بود.
نقاط ضعف:
بهداشت هتل بسيار ضعيف بود. تعميرات اساسى لازم جهت بهبود وضعيت هتل در بسيارى از موارد به تعويق افتاده بود، اين موارد شامل حوالى اطراف سينك ، شير اب دستشويى، موكت پله ها به طرف غذاخورى كه كنده شده بودند و براى تردد مهمانها خطرناك بودند. اميدوارم هتل پارسه سطح بهداشت و كيفيت رو بالاتر ببره تا تجربه بهترى رو براى ميهمانها رقم بزنند.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
خاموشی تمام وسایل برقی پس از خروج از اتاق بخصوص یخچال
نقاط قوت:
نسبت به قیمت امکانات هتل خوب بوداتاق ها تمیز بودنپرسنل خوب و محترم
نقاط ضعف:
دوری نسبت به حرم که برخی تایم ها سرویس داشتن و خوب بود ولی در کل حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پیاده راه بودغذا های هتل خیلی معمولی بودن ولی نسبت به قیمت خوب بود
نقاط قوت:
خیلی خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نورگیری اتاقتهویه ی خوب
نقاط ضعف:
دور بودن به حرم
نقاط قوت:
رفتار پرسنل به نسبت مناسب بود
نقاط ضعف:
از لحاظ بهداشتی و کیفیت غذا افتضاح و بسیار بسیار بسیار بد بود.
بسیار مودب
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع غذایی ضعیف
نقاط قوت:
پرسنل مودب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مدیریت وکارکنان بسیار مودب ومهربانغذای خوباتاقهاتمیز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کیفیت غذایی خوبپرسنل مؤدب و منظمسرویس منظم به حرم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
پرسنل خوب وباادب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نکات مثبت خوبی نداشت
نقاط ضعف:
نکاتدمنفی برخورد بد پرسنل هتلو غذای واقعا بی کیفیت هتل پارکینگ بسیار بد هتلمابقی چیزها خوب بود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود ممنون
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب امکانات خوب همه چی عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به حرمکیفیت غذابرخورد عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
داخل اتاق ها چای ساز موجود نبود کیفیت غذاها بسیار پایین بود
نقاط قوت:
منوی بوفه خوب کیفیت غذاها خوب.سرویس حرم تمیزی و کیفیت اتاق ها قابل قبول
نقاط ضعف:
شیر الات فرسوده و یخچال کم کیفیت
نقاط قوت:
بوفه غذای خوب و متنوع، اتاقها تمیز و بزرگ، پرسنل مودب و مهربان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع غذا نسبت به قیمت عالی بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان به خصوص خانوم خسروی
نقاط ضعف:
کیفت اتاق ها
نقاط قوت:
تميز بود تنوع غذايي خيلي خوب بود اتاقها و لابي هم تميز بود جا عالي بود تور هر روزه به اماكن ديدني هم داشت امكانات اتاق مثل چايي و اب و شوينده خوب بود و كامل رفتار كاركنانم واقعاا عالي بود
نقاط ضعف:
تهويه اتاقها خوب نبود و اتاق كمد نداشت و پنجره هم اصلا ويو نداشت و كوچيك بود خيلي پاركينگشم پاركينگ نبود در اصل يه محوطه بود
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسه مشهد

مهمانان هتل پارسه مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسه مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسه مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسه مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسه مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.