هتل پارسه مشهد

مشهد، خیابان دانش غربی، دانش غربی 5/1، کوچه کامیاب
3.5
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسه مشهد

هتل پارسه مشهد در سال ۱۳۸۶ افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۴ بازسازی انجام داده است. از مزایای این هتل می‌توان نزدیکی به مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری و بازار هفده شهریور اشاره نمود. هتل پارسه با کارکنان مجرب و آموزش دیده آماده‌ پذیرایی از مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسه مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
اسنپ تریپ
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
430,000 تومان
8 مهر
شنبه
430,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
430,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
430,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
430,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
430,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
430,000 تومان
14 مهر
جمعه
430,000 تومان
15 مهر
شنبه
430,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
430,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
430,000 تومان
دوتخته
ای‌گردش
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
480,000 تومان
8 مهر
شنبه
480,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
480,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
480,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
680,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
680,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
680,000 تومان
14 مهر
جمعه
480,000 تومان
15 مهر
شنبه
480,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
480,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
480,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
480,000 تومان
8 مهر
شنبه
480,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
480,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
480,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
480,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
480,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
480,000 تومان
14 مهر
جمعه
480,000 تومان
15 مهر
شنبه
480,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
480,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
480,000 تومان
دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
800,000 تومان
8 مهر
شنبه
800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
800,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 مهر
جمعه
800,000 تومان
15 مهر
شنبه
800,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
800,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
800,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
800,000 تومان
8 مهر
شنبه
800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
800,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 مهر
جمعه
800,000 تومان
15 مهر
شنبه
800,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
800,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
800,000 تومان
دو تخته فولبرد
ای‌گردش
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
800,000 تومان
8 مهر
شنبه
800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
800,000 تومان
15 مهر
شنبه
800,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
800,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
800,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
650,000 تومان
8 مهر
شنبه
650,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
650,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
650,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
14 مهر
جمعه
650,000 تومان
15 مهر
شنبه
650,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
650,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
650,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
700,000 تومان
8 مهر
شنبه
700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
700,000 تومان
15 مهر
شنبه
700,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
700,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
700,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
700,000 تومان
8 مهر
شنبه
700,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
700,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
700,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
700,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
700,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
14 مهر
جمعه
700,000 تومان
15 مهر
شنبه
700,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
700,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
700,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,200,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,200,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,200,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,200,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,200,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,200,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,200,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,200,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,200,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,200,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,200,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,200,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,200,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,200,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,200,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,200,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,200,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,200,000 تومان
سه تخته فولبرد
ای‌گردش
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,200,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,200,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,200,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,200,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,200,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,200,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,200,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,200,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
900,000 تومان
8 مهر
شنبه
900,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
900,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
900,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
900,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
900,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
14 مهر
جمعه
900,000 تومان
15 مهر
شنبه
900,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
900,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
900,000 تومان
آپارتمان چهار نفره
اقامت 24
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
920,000 تومان
8 مهر
شنبه
920,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
920,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
920,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
920,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
920,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
920,000 تومان
14 مهر
جمعه
920,000 تومان
15 مهر
شنبه
920,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
920,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
920,000 تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,600,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,600,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
آپارتمان چهار نفره
اقامت 24
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,600,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,600,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,000,000 تومان
آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,130,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,130,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,130,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,130,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,130,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,130,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,130,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,130,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,130,000 تومان
آپارتمان پنج نفره
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,000,000 تومان
پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,000,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,000,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,000,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پارسه مشهد

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سرویس رایگان رفت به حرم
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
خدمات ترانسفر رفت فرودگاهي رايگان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل

آدرس هتل پارسه مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسه مشهد

(9 نظر)
نقاط قوت:
فقط رفتار کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
فقط رفتار کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خوب بود سرویس رفت و برگشت
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان خوب بود سرویس رفت و برگشت
نقاط قوت:
غذا نسبت به هزینه دریافتی خوب بود-سرویس رفت و برگشت خوب بود
نقاط ضعف:
غذا نسبت به هزینه دریافتی خوب بود-سرویس رفت و برگشت خوب بود
نقاط قوت:
کیفیت خوب غذا و برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
کیفیت خوب غذا و برخورد کارکنان
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و مودبی داشت
نقاط ضعف:
پرسنل خوش برخورد و مودبی داشت
تجربه ی خوبی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ افتضاح تهویه بد
توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
بهداشت مناسب بود
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار فضول
توصیه نمیکنم
بسیار مودب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسه مشهد

مهمانان هتل پارسه مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسه مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسه مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسه مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسه مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.