هتل پارس مشهد

مشهد، بلوار وکیل آباد، تقاطع شهید صیاد شیرازی
3.6
امتیاز کاربران
74
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس مشهد

هتل پنج ستاره پارس مشهد در سال ۱۳۸۲ در بلوار وکیل آباد افتتاح گردید و آخرین بازسازی مجموعه در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. نزدیکی به منطقه خوش آب و هوای طرقبه و شاندیز و نزدیکی به نمایشگاه بین المللی شهر، از مزیت‌های این مجموعه می‌باشد. هتل پارس در ۶ طبقه و با ۲۲۹ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌‌‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارس مشهد

پارس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
جمعه
290,000
تومان
25 مرداد
شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
31 مرداد
جمعه
290,000
تومان
1 شهریور
شنبه
290,000
تومان
اقامت 24
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
24 مرداد
جمعه
299,000
تومان
25 مرداد
شنبه
299,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
299,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
299,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
31 مرداد
جمعه
299,000
تومان
1 شهریور
شنبه
299,000
تومان
هتل یار
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
24 مرداد
جمعه
299,000
تومان
25 مرداد
شنبه
299,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
299,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
299,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
31 مرداد
جمعه
299,000
تومان
1 شهریور
شنبه
299,000
تومان
جاباما
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
24 مرداد
جمعه
299,000
تومان
25 مرداد
شنبه
299,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
299,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
299,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
299,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
31 مرداد
جمعه
299,000
تومان
1 شهریور
شنبه
299,000
تومان
علاءالدین
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
24 مرداد
جمعه
325,000
تومان
25 مرداد
شنبه
325,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
31 مرداد
جمعه
325,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
24 مرداد
جمعه
357,000
تومان
25 مرداد
شنبه
357,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
357,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
357,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
357,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
31 مرداد
جمعه
357,000
تومان
1 شهریور
شنبه
357,000
تومان
پارس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
24 مرداد
جمعه
435,000
تومان
25 مرداد
شنبه
435,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
435,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
435,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
31 مرداد
جمعه
435,000
تومان
1 شهریور
شنبه
435,000
تومان
اقامت 24
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
24 مرداد
جمعه
447,000
تومان
25 مرداد
شنبه
447,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
447,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
447,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
447,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
31 مرداد
جمعه
447,000
تومان
1 شهریور
شنبه
447,000
تومان
جاباما
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
24 مرداد
جمعه
447,000
تومان
25 مرداد
شنبه
447,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
447,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
447,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
447,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
31 مرداد
جمعه
447,000
تومان
1 شهریور
شنبه
447,000
تومان
هتل یار
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
24 مرداد
جمعه
447,000
تومان
25 مرداد
شنبه
447,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
447,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
447,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
447,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
31 مرداد
جمعه
447,000
تومان
1 شهریور
شنبه
447,000
تومان
علاءالدین
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
24 مرداد
جمعه
490,000
تومان
25 مرداد
شنبه
490,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
31 مرداد
جمعه
490,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
24 مرداد
جمعه
496,000
تومان
25 مرداد
شنبه
496,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
31 مرداد
جمعه
496,000
تومان
1 شهریور
شنبه
496,000
تومان
پارس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران مارکوپولو
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
24 مرداد
جمعه
435,000
تومان
25 مرداد
شنبه
435,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
435,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
435,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
435,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
31 مرداد
جمعه
435,000
تومان
1 شهریور
شنبه
435,000
تومان
اقامت 24
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
24 مرداد
جمعه
447,000
تومان
25 مرداد
شنبه
447,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
447,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
447,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
447,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
31 مرداد
جمعه
447,000
تومان
1 شهریور
شنبه
447,000
تومان
هتل یار
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
24 مرداد
جمعه
447,000
تومان
25 مرداد
شنبه
447,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
447,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
447,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
447,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
31 مرداد
جمعه
447,000
تومان
1 شهریور
شنبه
447,000
تومان
جاباما
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
24 مرداد
جمعه
447,000
تومان
25 مرداد
شنبه
447,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
447,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
447,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
447,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
447,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
447,000
تومان
31 مرداد
جمعه
447,000
تومان
1 شهریور
شنبه
447,000
تومان
ای‌گردش
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
24 مرداد
جمعه
496,000
تومان
25 مرداد
شنبه
496,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
496,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
496,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
496,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
496,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
496,000
تومان
31 مرداد
جمعه
496,000
تومان
1 شهریور
شنبه
496,000
تومان
پارس-سويیت یکخوابه دونفره
سويیت یکخوابه دونفره
ایران مارکوپولو
526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
526,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
526,000
تومان
24 مرداد
جمعه
526,000
تومان
25 مرداد
شنبه
526,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
526,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
526,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
526,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
526,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
526,000
تومان
31 مرداد
جمعه
526,000
تومان
1 شهریور
شنبه
526,000
تومان
اقامت 24
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
559,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
559,000
تومان
24 مرداد
جمعه
559,000
تومان
25 مرداد
شنبه
559,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
559,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
559,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
559,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
559,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
559,000
تومان
31 مرداد
جمعه
559,000
تومان
1 شهریور
شنبه
559,000
تومان
هتل یار
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
559,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
559,000
تومان
24 مرداد
جمعه
559,000
تومان
25 مرداد
شنبه
559,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
559,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
559,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
559,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
559,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
559,000
تومان
31 مرداد
جمعه
559,000
تومان
1 شهریور
شنبه
559,000
تومان
علاءالدین
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
24 مرداد
جمعه
560,000
تومان
25 مرداد
شنبه
560,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
31 مرداد
جمعه
560,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
705,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
24 مرداد
جمعه
705,000
تومان
25 مرداد
شنبه
705,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
705,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
705,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
705,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
31 مرداد
جمعه
705,000
تومان
1 شهریور
شنبه
705,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارس-سوييت رویال دوخوابه چهارنفره
سوييت رویال دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
24 مرداد
جمعه
835,000
تومان
25 مرداد
شنبه
835,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
835,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
31 مرداد
جمعه
835,000
تومان
1 شهریور
شنبه
835,000
تومان
هتل یار
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
24 مرداد
جمعه
835,000
تومان
25 مرداد
شنبه
835,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
835,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
835,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
835,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
31 مرداد
جمعه
835,000
تومان
1 شهریور
شنبه
835,000
تومان
ای‌گردش
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
24 مرداد
جمعه
920,000
تومان
25 مرداد
شنبه
920,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
920,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
جمعه
920,000
تومان
1 شهریور
شنبه
920,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارس-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ایران مارکوپولو
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
642,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
642,000
تومان
24 مرداد
جمعه
642,000
تومان
25 مرداد
شنبه
642,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
642,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
642,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
642,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
642,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
642,000
تومان
31 مرداد
جمعه
642,000
تومان
1 شهریور
شنبه
642,000
تومان
پارس-سوئیت 4 نفره ( سوئیت یکخوابه + 2 سرویس اضافه )
سوئیت 4 نفره ( سوئیت یکخوابه + 2 سرویس اضافه )
ایران مارکوپولو
758,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
22 مرداد
چهارشنبه
758,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
758,000
تومان
24 مرداد
جمعه
758,000
تومان
25 مرداد
شنبه
758,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
758,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
758,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
758,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
758,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
758,000
تومان
31 مرداد
جمعه
758,000
تومان
1 شهریور
شنبه
758,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارس مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
زمین تنیس
سونا بخار
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
میز بیلیارد
اينترنت (Wifi)
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سالن امفی تیاتر روباز
کافی نت
سالن اسکواش
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
فضای بازی کودکان
سونا خشک
تراس
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
میز پینگ پنگ
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
زمين بازی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه سوغاتی
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
ماساژ تایلندی
ماساژ سوئدی
ماساژ پا
ماساژ صورت
ماساژ سنگ داغ
امكانات برای معلولين
اتاق VIP
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
آرايشگاه زنانه
حوضچه آب سرد
استخر كودكان
حمام تركی
اتاق عقد
فضای بيرون برای شام
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
قنادی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
نمای باغ
اجاره ماشین با راننده
خدمات بلیط
فضای باغ در هتل
بانک
اتلیه عکاسی
ماساژ شیر و عسل
فضای تابستانه
استخر فضای بسته
خانه دارت
دریاچه مصنوعی
باشگاه ماهیگیری
ماساژ جلبک دریایی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خود پرداز بانک
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
غرفه صنایع دستی
خدمات پرستاری از کودک
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
فتوكپي
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
جكوزی
زمين تنيس
سالن بدنسازی
استخر
حمام تركی
سرویسبهداشتیفرنگی
دستگاه خود پرداز
نماز خانه
اتاق ماساژ
آرایشگاه مردانه و زنانه

آدرس هتل پارس مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس مشهد

(74 نظر)
نقاط قوت:
همه موارد عالی بخصوص برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
ندارد
عالی بود
صبحانه بسیار خوب بود
هتل پارس دارای لابی قشنگ و کافی شاب خوبی دارد و محل صبحانه خوری آن داخل همان لابیست ، که خیلی عالیست . ناگفته نماند که فضای تابستانی بسیار دیدنی هم دارد .
کیفیت غذا متوسط -هتل قدیمی بود و بازسازی شده - هتل ۴ ستاره بیشتر بهش میخوره تا ۵ ستاره در کل بد نبود
میتونست عالی باشه ولی ترجیح میدم همون خوب رو انتخاب کنم زیرا هتل در بهترین نقطه مشهد قرار دارد اما اتاقهای خیلی لوکسی نداشت. ۵ستاره بودن یعنی لوکس حموم شیشه ای بسیار کوچک نداشتن وان
در یک مورد حتی با اعلام در درب انجام نشد. اینترنت هم بسیار ضعیف بود.
هتل پارس مشهد یک هتل مجلل و بزرگه. مکان آرام و دنجی داره و لابی اینجا خیلی باصفا و سرسبزه و برای استراحت و گذراندن زمان در کنار خانواده مناسبه کیفیت غذای رستوران هتل پارس هم بد نیست فقط مشکلی که داره اینه که از حرم امام رضا خیلی دوره اما با مترو میتونید برید حرم. مترو ایستگاه بسیج پیاده بشید و با اتوبوس تا حرم برید
کارکنان برخورد مناسبی داشتند،غذا با کیفیت بود و اتاق هم مشکل خاصی نداشت بطور کلی هتل خوبی بود و توصیه میکنم.
حرفه‌ای
نقاط قوت:
خیلی عالی و اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
وجود نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
راضی نبودم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
من راضی بودن
همه چیز خوب و عالی
هتل بسیار خوبی هست
هتل اصلا پنج ستاره نیست، شاید بتوان گفت 3 یا شاید 4 ستاره ضعیف. دیوار اتاقها کثیف، سرویس دهی اتاقها ضعیف، روشویی سرویس بهداشتی دچار مشکل و خیلی از پرسنل آموزش دیده نیستند. اتاقی که به ما دادند جزء طبقات و اتاقهای خارج از سرویس بود که فکر میکنم به دلیل گرفتن اتاق با تخفیف از اسنپ تریپ بود. برای کسانی که توقع هتل 5 یا 4 ستاره دارند به هیچ وجه توصیه نمیکنم
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
انتظاری که از هتل ۵ستاره داشتیم نبود
واقعا در حد سه ستاره هم نیست این هتل . اتاقا مال سی سال پیش . قدیمی . دسشویی که انقد قدیمی ک بنظر کثیف میومد که ما ۴ روز از دسشویی ایرانی راهرو استفاده میکردیم . خانه داری در حد صفر یا اصلا نمیومدن یا اگه میومدن فقط در حد خالی کردن سطل زباله ها . باید حتما زنگ میزدی . تنها نشانه ای که از هتل ۵ ستاره داشت صبحانش بود و لابی و استخرش . ولی واقعا کیفیت اتاقا افتضاح بود یعنی بهتر بگم با تصور هتل ۵ ستاره اصلا نمیخوند .
من از کافه اینجا استفاده کردم و برای دورهمی دوستانه خیلی مناسب بود.
نقاط قوت:
بهتر از حد انتظار
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
در سرویس بهداشتی قفلش خراب بود ایرادات جزئی داشت
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نبود
نقاط قوت:
اتاق بسیار بزرگ و عالی نمیری اتاق صبحانه عالی موقعیت مکانی خیلی خوب استخر و مجموعه آبی عالی
نقاط ضعف:
چیزی دیده نشد
همه چیز خوب بود فقط اینترنت ضعیف بود.متاسفانه از لحاظ موقعیت مکانی هم هتل بسیاااار دور بود به مراکز مهم شهر
مثل سایر هتل های پارس ، چنگی به دل نمیزنه. اتاقها بوی بد سیگار میده، و تهویه مطبوع مناسبی ندارد از مراکز اصلی مشهد ، مراکز خرید، حرم ، بیمارستان ها دوره از بیرون ظاهر بدی نداره ولی مثل خیلی از آدما، از درون مشکل داره اندازه اتاق ها هم کوچکه. همینکه دارم مینویسم، ی خانم از کارکنان هتل اومد اسپری زد تو اتاق تا بوی بد سیگار بره مثلاً! رنگ و طراحی هم مثل بقیه هتل های پارس تعریفی نداره، فقط لابی نسبتاً قشنگی داره.که اونم با گلدون گذاشتن خوب شده. تو مشهد گزینه های خیلی بهتر هم هست، توصیه میکنم نیاید اینجا.
تمیز و راحت
شیک و خوبه اما یکم امکاناتش قدیمی این سالها بهش زیاد نرسیدن ولی مدیریت خوبی داره و آشنا با اصول هتلداری
هر وقت تو هتلی مثل این هتلا میرم دلم میگیره. از اینکه چقدر این هتل ها با فضایی که در اختیار دارن می تونن جذاب طراحی و البته نگهداری بشن و متاسفانه فضای خوابش با میافرخونه معمولی هیچ تفاوتی که نداره، هیچ، بد تر هم هست. فضای وردی و لابی خوبی داره ولی قسمت های اقامتی 🤢🤢🤢
نقاط قوت:
خیلی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
در حد معمولی خوب بود
نقاط قوت:
دسترسی محلی ،صبحانه عالی،برخورد خوب پرسنل،تمیزی اتاقها، فقط شانس ما چون به تعطیلات خورد نتونستیم از استخر و امکانات هتل استفاده کنیم ،بنظرم تعطیل کردن برنامه های هتل برای مسافرین درست نیست مثه این میمونه شما ماه رمضون به مسافرین خدمات غذایی ندین!
نقاط ضعف:
نکات منفیش همون تعطیلی برنامه های خود هتل برای مسافرین بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
فضای مناسب دریاچه هتل فرصت خوبی برای پیاده روی و شب نشینی است برخورد خوب کارکنان و فضای مناسب اتاقها هم سبب آرامش خاطر است
نقاط ضعف:
تداخل اقامت در هتل با سمینارهای منعقد در آن مقداری ایجاد مزاحمت برای ارامش مسافر مقیم است .
هتل بسیار خوبی است . امکانات در حد نام و ستاره هتل می باشد . البته به نظرم این امکانات می تواند ارتقاء پیدا کند و بهتر شود. در کل اقامت خوبی در این هتل داشتم . شهریور 1398
نقاط قوت:
راضی کننده نبود اصلا
نقاط ضعف:
اتاقها كثيف پرسنل اماتور سرويس افتضاح
نقاط قوت:
داشتن استخر مناسب هوای اتاقها بسیار مطلوب صبحانه کیفیت خوبی دارد
نقاط ضعف:
پنجره ها دو جداره نبود و صدای اتوبان ازاردهنده بود حوله در زمان شلوغی هتل کم است کلاسهای اب درمانی و شنای استخر در زمان شلوغی هتل با حضور مسافران در استخر مشکل ایجاد میکند
نقاط قوت:
فضای سبز و محیط فوق العاده
نقاط ضعف:
استفاده از استخر برای کودکان ممنوع بود
نقاط قوت:
همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم کاملا راضی هستیم
نقاط ضعف:
نکته ای نداره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
فقط ارزون تر از هتل های دیگه اس اما موقعیت مکانی و خدماتش اصلا خوب نیست
بنده دو شب در این هتل اقامت داشتم اول از همه موقعیت مکانی خیلی خوبی داره و به جاهای تفریحی بالا شهر مشهد خیلی نزدیکه ولی طبیعتا از حرم دوره. اتاق یه نفره رزرو کردم لطف کردن بجاش یه سوییت به من دادن. امکانات و تمیزی و ساکت بودن و بقیه چیزا همه در حد عالی
نقاط قوت:
پذیرایی و سرویس دهیشون عالی بود اتاقو خیلی زود تحویل دادن
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
اصلا هیچی نداشت
نقاط ضعف:
اتاقها غذاشون خدمات هتل افتضاح بود و اصلا راضی نبودیم
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
یکم هتل دوریه
نقاط قوت:
خیلی خیلی راضی بودیم از هتل ممنون
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
فقط برخورد خوب پرسنل و تمیزی ملحفه ها
نقاط ضعف:
اصلا هتل در حد ۵ ستاره نبود اگر میشد ۲ ستاره ازش کم میکردم صبحانه ضعیف امکانات صفر کاملا ناراضی ام از هتل
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل اتاقهای دلباز
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی به موقع خانه داری هتل
لابی دوست داشتنی و پر از گل و گیاهش بهترین جا برای استراحت بعد از ساعت های کاری هست
من حدود 10 شب تو نوروز 98 اقامت داشتم.امکانات عالی دور از ترافیک نزدیکی به طرقبه و شاندیز و همچنین برخورد خوب کارکنان از نکات مثبت این هتل هستش.محوطه بزرگ و فضای سبز عالی همراه با آبنمای زیبا هم حس خوبی میداد.در کل پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
موقعیت و صبحانه خوب
نقاط ضعف:
با توجه به ۵ ستاره بودن سرویس بهداشتی فوق العاده کثیف
صبحانه عالی، تمیزی خوب، سرویس برای رفتن به حرم خوب بود اما دوری از حرم یکم...
امکانات خوب بود ولی تعداد پرسنل کم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صدای خیابان و عایق نبودن پنجره ها در مقابل صدا