هتل پارس مشهد

مشهد، بلوار وکیل آباد، تقاطع شهید صیاد شیرازی
3.6
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس مشهد

هتل پنج ستاره پارس مشهد در سال ۱۳۸۲ در بلوار وکیل آباد افتتاح گردید و آخرین بازسازی مجموعه در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. نزدیکی به منطقه خوش آب و هوای طرقبه و شاندیز و نزدیکی به نمایشگاه بین المللی شهر، از مزیت‌های این مجموعه می‌باشد. هتل پارس در ۶ طبقه و با ۲۲۹ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌‌‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارس مشهد

پارس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
298,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
298,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
298,000
تومان
9 آبان
جمعه
298,000
تومان
10 آبان
شنبه
298,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
298,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
298,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
298,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
298,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
298,000
تومان
16 آبان
جمعه
298,000
تومان
اقامت 24
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
9 آبان
جمعه
299,000
تومان
10 آبان
شنبه
299,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
299,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
299,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
16 آبان
جمعه
299,000
تومان
علاءالدین
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
9 آبان
جمعه
299,000
تومان
10 آبان
شنبه
299,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
299,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
299,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
16 آبان
جمعه
299,000
تومان
جاباما
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
9 آبان
جمعه
299,000
تومان
10 آبان
شنبه
299,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
299,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
299,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
16 آبان
جمعه
299,000
تومان
ایران مارکوپولو
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
9 آبان
جمعه
299,000
تومان
10 آبان
شنبه
299,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
299,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
299,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
16 آبان
جمعه
299,000
تومان
هتل یار
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
9 آبان
جمعه
299,000
تومان
10 آبان
شنبه
299,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
299,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
299,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
299,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
299,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
299,000
تومان
16 آبان
جمعه
299,000
تومان
پارس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
382,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
382,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
382,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
382,000
تومان
9 آبان
جمعه
382,000
تومان
10 آبان
شنبه
382,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
382,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
382,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
382,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
382,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
382,000
تومان
16 آبان
جمعه
382,000
تومان
اقامت 24
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
ایران مارکوپولو
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
علاءالدین
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
جاباما
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
هتل یار
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
پارس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
382,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
382,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
382,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
382,000
تومان
9 آبان
جمعه
382,000
تومان
10 آبان
شنبه
382,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
382,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
382,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
382,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
382,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
382,000
تومان
16 آبان
جمعه
382,000
تومان
ایران مارکوپولو
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
اقامت 24
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
جاباما
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
هتل یار
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
9 آبان
جمعه
383,000
تومان
10 آبان
شنبه
383,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
383,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
383,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
383,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
383,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
383,000
تومان
16 آبان
جمعه
383,000
تومان
پارس-سويیت یکخوابه دونفره
سويیت یکخوابه دونفره
ای‌گردش
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
449,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
449,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
449,000
تومان
9 آبان
جمعه
449,000
تومان
10 آبان
شنبه
449,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
449,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
449,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
449,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
449,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
449,000
تومان
16 آبان
جمعه
449,000
تومان
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
9 آبان
جمعه
450,000
تومان
10 آبان
شنبه
450,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
450,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
16 آبان
جمعه
450,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
9 آبان
جمعه
450,000
تومان
10 آبان
شنبه
450,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
450,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
16 آبان
جمعه
450,000
تومان
علاءالدین
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
9 آبان
جمعه
450,000
تومان
10 آبان
شنبه
450,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
450,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
16 آبان
جمعه
450,000
تومان
ایران مارکوپولو
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
9 آبان
جمعه
450,000
تومان
10 آبان
شنبه
450,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
450,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
450,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
450,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
450,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
450,000
تومان
16 آبان
جمعه
450,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
پارس-سوييت رویال دوخوابه چهارنفره
سوييت رویال دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
804,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
804,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
804,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
804,000
تومان
9 آبان
جمعه
804,000
تومان
10 آبان
شنبه
804,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
804,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
804,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
804,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
804,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
804,000
تومان
16 آبان
جمعه
804,000
تومان
اقامت 24
805,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
805,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
805,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
805,000
تومان
9 آبان
جمعه
805,000
تومان
10 آبان
شنبه
805,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
805,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
805,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
805,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
805,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
805,000
تومان
16 آبان
جمعه
805,000
تومان
هتل یار
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
835,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
835,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
835,000
تومان
9 آبان
جمعه
835,000
تومان
10 آبان
شنبه
835,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
835,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
835,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
835,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
835,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
835,000
تومان
16 آبان
جمعه
835,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
پارس-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ایران مارکوپولو
566,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
566,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
566,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
566,000
تومان
9 آبان
جمعه
566,000
تومان
10 آبان
شنبه
566,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
566,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
566,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
566,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
566,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
566,000
تومان
16 آبان
جمعه
566,000
تومان
پارس-سوئیت 4 نفره ( سوئیت یکخوابه + 2 سرویس اضافه )
سوئیت 4 نفره ( سوئیت یکخوابه + 2 سرویس اضافه )
ایران مارکوپولو
682,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
682,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
682,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
682,000
تومان
9 آبان
جمعه
682,000
تومان
10 آبان
شنبه
682,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
682,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
682,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
682,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
682,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
682,000
تومان
16 آبان
جمعه
682,000
تومان
پارس-اتاق یک تخته - هافبرد، صبحانه، نهار یا شام
اتاق یک تخته - هافبرد، صبحانه، نهار یا شام
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
390,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
9 آبان
جمعه
390,000
تومان
10 آبان
شنبه
390,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
390,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
390,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
390,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
390,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
390,000
تومان
16 آبان
جمعه
390,000
تومان
پارس-اتاق یک تخته - فولبرد، صبحانه،نهار و شام
اتاق یک تخته - فولبرد، صبحانه،نهار و شام
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
9 آبان
جمعه
460,000
تومان
10 آبان
شنبه
460,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
16 آبان
جمعه
460,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته - هافبرد، صبحانه، نهار یا شام
اتاق دو تخته - هافبرد، صبحانه، نهار یا شام
هتل یار
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
584,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
584,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
584,000
تومان
9 آبان
جمعه
584,000
تومان
10 آبان
شنبه
584,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
584,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
584,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
584,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
584,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
584,000
تومان
16 آبان
جمعه
584,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته - فولبرد، صبحانه،نهار و شام
اتاق دو تخته - فولبرد، صبحانه،نهار و شام
هتل یار
744,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
744,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
744,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
744,000
تومان
9 آبان
جمعه
744,000
تومان
10 آبان
شنبه
744,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
744,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
744,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
744,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
744,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
744,000
تومان
16 آبان
جمعه
744,000
تومان
پارس-سوئیت یک خوابه - هافبرد، صبحانه، نهار یا شام
سوئیت یک خوابه - هافبرد، صبحانه، نهار یا شام
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
9 آبان
جمعه
620,000
تومان
10 آبان
شنبه
620,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
16 آبان
جمعه
620,000
تومان
پارس-سوئیت یک خوابه - فولبرد، صبحانه،نهار و شام
سوئیت یک خوابه - فولبرد، صبحانه،نهار و شام
هتل یار
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 آبان
سه شنبه
780,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
780,000
تومان
9 آبان
جمعه
780,000
تومان
10 آبان
شنبه
780,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
780,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
780,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
780,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
780,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
780,000
تومان
16 آبان
جمعه
780,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارس مشهد

نمازخانه
ويدئو كنفرانس
زمين بازی
پارک بازی كودكان
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه سوغاتی
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سالن كنفرانس
جكوزی
ماساژ تایلندی
ماساژ سوئدی
ماساژ پا
ماساژ صورت
ماساژ سنگ داغ
امكانات برای معلولين
اتاق VIP
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
فضائی برای پياده روی
روم سرويس 24 ساعته
سالن بيليارد
پارک کودک
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
زمین ورزشی
آژانس مسافرتي
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
آرايشگاه زنانه
پرینتر
رستوران
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
غرفه صنایع دستی
خدمات پرستاری از کودک
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پاركينگ
صندوق امانات
كافی شاپ
ماساژ جلبک دریایی
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
جكوزی
زمين تنيس
سالن بدنسازی
استخر
حمام تركی
سرویسبهداشتیفرنگی
اتاق ماساژ
اینترنت با سرعت بالا
باشگاه ماهیگیری
حوضچه آب سرد
خدمات نگهداری کودک
استخر كودكان
حمام تركی
اتاق عقد
فضای بيرون برای شام
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
رستوران فست فود
دریاچه مصنوعی
قنادی
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
نمای باغ
اجاره ماشین با راننده
خدمات بلیط
فضای باغ در هتل
بانک
اتلیه عکاسی
ماساژ شیر و عسل
فضای تابستانه
استخر فضای بسته
خانه دارت
زنگ هشدار
تلفن در لابی
اعلام حریق
اتاق چمدان
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
سرویس رایگان به حرم
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
رستوران فضای باز
سالن اجتماعات
اژانس مسافرتی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
زمین تنیس
سونا بخار
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
اتاق عروس و داماد
ماهواره
پله اضطراری
تلویزیون
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
تالار عروسی
کافی شاپ 24 ساعته
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
یخچال
رستوران
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماساژ غیررایگان
رستوران ایرانی
فكس
استخر سرپوشیده
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سالن امفی تیاتر روباز
کافی نت
سالن اسکواش
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
فضای بازی کودکان
سونا خشک
تراس
وسایل بدنسازی
فروشگاه
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
میز بیلیارد
آرایشگاه
ویلچر
استخر رایگان
حمام سنتی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
جکوزی رایگان
سونا رایگان
خشکشویی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
آرایشگاه مردانه و زنانه

آدرس هتل پارس مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس مشهد

(73 نظر)
سلام ممنون از میزبانی خوبتون ولی، متاسفانه از کیفیت وابعاد داخلی، اتاق رضایت نداشتم ومورد تعجب پشیمونی ، خود وهمسرم، شد که اصلا انتظار همچین دمده بودن ودرکل، عدم کیفیت اجرایی ازمتریال وابعاد سرویس باتوجه به 5ستا ره بودن هتل نداشتم وتومدت اقامتم بدلیل کوچکی کابین حمام، استحمام برام مقدور، نبود امیدوارم این نظرخواهی، همراه باتوانایی، وتمایل به اصلاح وبهبود کیفیت امکانات، رفاهی، مدنظر باشه، ودرلیست نظرخواهی ثبت، وبه نمایش گذاشتن، درانتهای، این صفحه، قرارداده، شود خارج از اون نظرخواهی وتعریف چیزایی که خوشایند به، شنیدنش، هستید نباشه
نقاط قوت:
همه موارد عالی بخصوص برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
ندارد
عالی بود