هتل آپارتمان پرهام مشهد

مشهد، خیابان امام رضا،چهارراه دانش،انتهای دانش غربی،نبش آخوند 25
3
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان پرهام مشهد

هتل آپارتمان پرهام مشهد در سال ۱۳۷۵ افتتاح و در جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۴ بازسازی انجام داده است. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از ۱۲ دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و هچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این هتل از امکانات مناسب و کادری مجرب برخوردار بوده و می توان با اقامت هتل خوش بین، اقامت خاطره انگیزی را تجربه کرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان پرهام مشهد

پرهام-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
2 مهر
جمعه
150,000
تومان
3 مهر
شنبه
150,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
150,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
150,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
150,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
150,000
تومان
9 مهر
جمعه
150,000
تومان
10 مهر
شنبه
150,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
150,000
تومان
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
2 مهر
جمعه
160,000
تومان
3 مهر
شنبه
160,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
9 مهر
جمعه
160,000
تومان
10 مهر
شنبه
160,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پرهام-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
2 مهر
جمعه
200,000
تومان
3 مهر
شنبه
200,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
9 مهر
جمعه
200,000
تومان
10 مهر
شنبه
200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
210,000
تومان
2 مهر
جمعه
210,000
تومان
3 مهر
شنبه
210,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
210,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
210,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
210,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
210,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
210,000
تومان
9 مهر
جمعه
210,000
تومان
10 مهر
شنبه
210,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
210,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پرهام-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
2 مهر
جمعه
250,000
تومان
3 مهر
شنبه
250,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
250,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
250,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
250,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
250,000
تومان
9 مهر
جمعه
250,000
تومان
10 مهر
شنبه
250,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
250,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
2 مهر
جمعه
260,000
تومان
3 مهر
شنبه
260,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
9 مهر
جمعه
260,000
تومان
10 مهر
شنبه
260,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
پرهام-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
9 مهر
جمعه
300,000
تومان
10 مهر
شنبه
300,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
2 مهر
جمعه
310,000
تومان
3 مهر
شنبه
310,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پرهام-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
هتل یار
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
2 مهر
جمعه
350,000
تومان
3 مهر
شنبه
350,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
350,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
9 مهر
جمعه
350,000
تومان
10 مهر
شنبه
350,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان پرهام مشهد

اعلام حریق
ترانسفر برگشت با هزینه
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
آشپزخانه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات برای معلولین
زمين تنيس
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
سالن بيليارد
خدمات بیدار باش
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
کافی نت
کپسول آتش نشانی
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
ماساژ
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
آلاچیق
اتاق چمدان
حمام
اشپزخانه
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
رستوران فضای باز
امکانات بازی کودکان
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان پرهام مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان پرهام مشهد

(28 نظر)
نقاط قوت:
هم نزدیک یه حرم هم نزدیک به رستوران های خوب
نقاط ضعف:
هم نزدیک یه حرم هم نزدیک به رستوران های خوب
از نظر مکانی عالی هستش سرمایش و گرمایش خوب هستش ، یکم از نظر سرصدای ماشین زیاده و یکم قدیمی و کثیف هستش ولی نسبت به قیمت خوبه
نقاط قوت:
دسترسی مناسب به مکان های هدف شهری و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب به مکان های هدف شهری و قیمت مناسب
نقاط قوت:
ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم ،با توجه به شرایط کرونا بهداشت خیلی رعایت میشد قدم به قدم الکل گذاشته بودن همه جا ،مرتب حوله ها رو تعویض میکردن و حوله تمیز میدادن،خیلی به حرم نزدیک بود،برخورد پرسنل عالی بود،فلاکس داخل اتاق داشت ،با توجه به اقامت های زیادی که داخل هتل های مختلف داشتم واقعا این هتل 1ستاره در حد 3 ستاره بود و تجربه ی خوبی بود
نقاط ضعف:
ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم ،با توجه به شرایط کرونا بهداشت خیلی رعایت میشد قدم به قدم الکل گذاشته بودن همه جا ،مرتب حوله ها رو تعویض میکردن و حوله تمیز میدادن،خیلی به حرم نزدیک بود،برخورد پرسنل عالی بود،فلاکس داخل اتاق داشت ،با توجه به اقامت های زیادی که داخل هتل های مختلف داشتم واقعا این هتل 1ستاره در حد 3 ستاره بود و تجربه ی خوبی بود
تجربه ای خوب بود پیشنهاد میکنم قیمت مناسب
نقاط قوت:
تمیز و ضد عفونی بودن اتاق
نقاط ضعف:
تمیز و ضد عفونی بودن اتاق
در جایی مثل مشهد که هتل زیاده، این هتل واقعا نسبت به هتل آپارتمان های دیگر جایگاه ممتازی داره و سطح بالایی از استاندارد را ارایه میده... هتلی کلاسیک و تمیز با امکانات قابل قبول و کارکنانی آموزش دیده و خوش برخورد در کل خیلی راضی بودم
نقاط قوت:
خداييش همه چيز عالي بود بر خلاف نظر يسري از دوستان كه از هتل خوب نميگفتند من اعتماد كردمو رفتم واقعاً عالي بود نزديكي به حرم و فضای بسیار عالی و آرام
نقاط ضعف:
خداييش همه چيز عالي بود بر خلاف نظر يسري از دوستان كه از هتل خوب نميگفتند من اعتماد كردمو رفتم واقعاً عالي بود نزديكي به حرم و فضای بسیار عالی و آرام
من هر وقت مشهد میام به این هتل مراجعه می کنم برخورد پرسنل آدم فکر می کند انگار تو خونه خودش هست
نقاط قوت:
امنیت بهداشت اخلاق پرسنل
نقاط ضعف:
نبود امکانات پخت و پز
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
وجود سرو صدای زیاد داخل هتل
نقاط قوت:
قیمت مناسب بود آب جوش داشت
نقاط ضعف:
فاصله پیاده تا حرم ۱۶ دقیقه یا اگر کندتر بروید بیشتر به طول می انجامد آشپزخانه داخل سوئیت جالب نبود ظروف قدیمی و بی کیفیت بود تهویه سرویس بهداشتی خراب بود و مایع دستشویی نبود یکی از فن کوئل های داخل سوئیت صدا می داد
نقاط قوت:
برخورد نسبتا مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
-نبود دمپایی در اتاق ها -کیفیت پایین نظافت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل مدیریت
نقاط ضعف:
سرکشی به راهرو طبقات از هر ۳ ساعت دربعضی از اتاقها استعمال دخانیات ممنوعه بود
نقاط قوت:
قیمت پایین و موقعیت خوب
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق ها افتضاح است
نقاط قوت:
قیمت خوب.پرسنل خوب
نقاط ضعف:
امکانات کم و دور بودن تقریبی
از همه لحاظ عالی بود.تشکر
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی تمیزی اتاقها خیلیییی خیلییی عالییییی
نقاط ضعف:
بیشتر از ۱۲ دقیقه با حرم فاصله داشت
نقاط قوت:
برخورد مدیر وپرسنل هتل با مسافران عالی بود ودارای نظم وانظباط خوبی بود.
نقاط ضعف:
سویس دهی برای غذا راضی کننده نبود،وغذاها یکم سرد بود.
نقاط قوت:
قیمت هتل آپارتمان پرهام مشهد خیلی خوب بود اتاق و امکانات هتل عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
بر خورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
در دستشویی سیفون خراب بود واتاق دیر تحویل داده سد
بسیار آرام و ساکتبرخورد پذیرش خیلی محترمانه تمیز و خوب
باسلام به نظر من نسبت به قیمت خیلی خوب هست. مخصوصا برخورد کارکنان. از نظر مکانی تا حرم یک مقدار دور هست حدودا پیاده نیم ساعت فاصله داره تا حرم.
برای یک سفر خانوادگی قیمت مناسب بود، ضمنا همکاری خوبی در تهیه اتاق مناسب با تعداد اعضای خانواده با ما داشتند.
نظافت مناسبکارکنان خوش برخورد ارزش خرید بالا بدون پارکینگ
نقاط قوت:
قیمت مناسب نزدیکی به حرم تمیزی
نقاط ضعف:
نداشتن ظروف برای آشپزی
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبیه از همه نظر
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خیلی خوب است
نقاط ضعف:
-
هتلى بسيار عالى از نظر آرامش محيط داخلى و مسئولين متبسم
فقط اگر کارکنان مقداری فعال تر باشند همه چیز بهتر میشود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان پرهام مشهد

مهمانان هتل آپارتمان پرهام مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان پرهام مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان پرهام مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان پرهام مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان پرهام مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.