هتل آپارتمان پرهام مشهد

مشهد، خیابان امام رضا،چهارراه دانش،انتهای دانش غربی،نبش آخوند 25
3
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان پرهام مشهد

هتل آپارتمان پرهام مشهد در سال ۱۳۷۵ افتتاح و در جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۴ بازسازی انجام داده است. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از ۱۲ دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و هچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این هتل از امکانات مناسب و کادری مجرب برخوردار بوده و می توان با اقامت هتل خوش بین، اقامت خاطره انگیزی را تجربه کرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان پرهام مشهد

پرهام-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
اقامت 24
65,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
65,000
تومان
18 مرداد
شنبه
65,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
65,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
65,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
65,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
65,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
65,000
تومان
24 مرداد
جمعه
65,000
تومان
25 مرداد
شنبه
65,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
65,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
65,000
تومان
هتل یار
65,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
65,000
تومان
18 مرداد
شنبه
65,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
65,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
65,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
65,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
65,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
65,000
تومان
24 مرداد
جمعه
65,000
تومان
25 مرداد
شنبه
65,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
65,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
65,000
تومان
جاباما
67,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
67,000
تومان
18 مرداد
شنبه
67,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
67,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
67,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
67,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
67,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
67,000
تومان
24 مرداد
جمعه
67,000
تومان
25 مرداد
شنبه
67,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
67,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
67,000
تومان
پرهام-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
100,000
تومان
18 مرداد
شنبه
100,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
100,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
100,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
100,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
100,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
100,000
تومان
24 مرداد
جمعه
100,000
تومان
25 مرداد
شنبه
100,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
100,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
100,000
تومان
جاباما
100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
100,000
تومان
18 مرداد
شنبه
100,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
100,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
100,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
100,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
100,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
100,000
تومان
24 مرداد
جمعه
100,000
تومان
25 مرداد
شنبه
100,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
100,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
100,000
تومان
هتل یار
100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
100,000
تومان
18 مرداد
شنبه
100,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
100,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
100,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
100,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
100,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
100,000
تومان
24 مرداد
جمعه
100,000
تومان
25 مرداد
شنبه
100,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
100,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
100,000
تومان
پرهام-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
130,000
تومان
18 مرداد
شنبه
130,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
24 مرداد
جمعه
130,000
تومان
25 مرداد
شنبه
130,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
130,000
تومان
18 مرداد
شنبه
130,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
24 مرداد
جمعه
130,000
تومان
25 مرداد
شنبه
130,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
جاباما
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
134,000
تومان
18 مرداد
شنبه
134,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
134,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
134,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
134,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
134,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
134,000
تومان
24 مرداد
جمعه
134,000
تومان
25 مرداد
شنبه
134,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
134,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
134,000
تومان
پرهام-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
160,000
تومان
18 مرداد
شنبه
160,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
24 مرداد
جمعه
160,000
تومان
25 مرداد
شنبه
160,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
160,000
تومان
18 مرداد
شنبه
160,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
160,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
160,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
160,000
تومان
24 مرداد
جمعه
160,000
تومان
25 مرداد
شنبه
160,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
160,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
160,000
تومان
جاباما
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
167,000
تومان
18 مرداد
شنبه
167,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
24 مرداد
جمعه
167,000
تومان
25 مرداد
شنبه
167,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
پرهام-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
190,000
تومان
18 مرداد
شنبه
190,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
24 مرداد
جمعه
190,000
تومان
25 مرداد
شنبه
190,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
17 مرداد
جمعه
190,000
تومان
18 مرداد
شنبه
190,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
190,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
24 مرداد
جمعه
190,000
تومان
25 مرداد
شنبه
190,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
190,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
190,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان پرهام مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان پرهام مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان پرهام مشهد

(22 نظر)
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی تمیزی اتاقها خیلیییی خیلییی عالییییی
نقاط ضعف:
بیشتر از ۱۲ دقیقه با حرم فاصله داشت
نقاط قوت:
برخورد مدیر وپرسنل هتل با مسافران عالی بود ودارای نظم وانظباط خوبی بود.
نقاط ضعف:
سویس دهی برای غذا راضی کننده نبود،وغذاها یکم سرد بود.
نقاط قوت:
قیمت هتل آپارتمان پرهام مشهد خیلی خوب بود اتاق و امکانات هتل عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نسبت به قیمتش بد نبود
نقاط قوت:
بر خورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
در دستشویی سیفون خراب بود واتاق دیر تحویل داده سد
بسیار آرام و ساکتبرخورد پذیرش خیلی محترمانه تمیز و خوب
باسلام به نظر من نسبت به قیمت خیلی خوب هست. مخصوصا برخورد کارکنان. از نظر مکانی تا حرم یک مقدار دور هست حدودا پیاده نیم ساعت فاصله داره تا حرم.
برای یک سفر خانوادگی قیمت مناسب بود، ضمنا همکاری خوبی در تهیه اتاق مناسب با تعداد اعضای خانواده با ما داشتند.
نظافت مناسبکارکنان خوش برخورد ارزش خرید بالا بدون پارکینگ
نقاط قوت:
قیمت مناسب نزدیکی به حرم تمیزی
نقاط ضعف:
نداشتن ظروف برای آشپزی
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبیه از همه نظر
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خیلی خوب است
نقاط ضعف:
-
هتلى بسيار عالى از نظر آرامش محيط داخلى و مسئولين متبسم
نسبت به قیمتش خوبه اما تحویه خوبی نداره.ما که رفتیم غذا و پذیراییش هم خوب نبود یعنی اصلا غذا و پذیرایی نداشت!
بد نبود
به عکسهای هتل اعتماد نکنین، خود هتل با عکساش خیلی فرق داره. خاستیم هتل رو عوض کنیم ولی جا نبود .wcبابد تمز باشه ولی نیست.اتاق بوی فاضلاب میده. نه ظاهر خوبی داره نه امکانات خاصی.
فقط اگر کارکنان مقداری فعال تر باشند همه چیز بهتر میشود
اونقدر هزینه نکردیم ولی هتل هیچ امکاناتی هم نداشت. مثلا از پارکینگ یا بارداخلی خبری نیست. پرسنل کمن البته رفتارشون خوبه.
لابی ضعیف است.ساعت 11:30 در هتل را قفل کردند و من پشت رد ماندم! با حرم هم فاصله داشت و تاریخی که ما رفتیم خبری از غذا نبود.
من که اصلا از نظافت اتاق هاراضی نبودم.اتاقها هم کثییف بودن هم بوی بدی تو اتاقها میومد. از همه بدتر اینکه حتی غذا نداشت! خوب بود اگه یه کم امکانات به هتل اضافه کنن و به تمیزیش برسن.
هتل بدی نیست اما اگر وسایل اطاقهارو عوض کنن بهترمیشه. کیفیت خوابش خوبه اما پذیراییش تعریفی نداره.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان پرهام مشهد

مهمانان هتل آپارتمان پرهام مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان پرهام مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان پرهام مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان پرهام مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان پرهام مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.