هتل آپارتمان پرهام مشهد

مشهد، خیابان امام رضا،چهارراه دانش،انتهای دانش غربی،نبش آخوند 25
3
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان پرهام مشهد

هتل آپارتمان پرهام مشهد در سال ۱۳۷۵ افتتاح و در جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۴ بازسازی انجام داده است. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از ۱۲ دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و هچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این هتل از امکانات مناسب و کادری مجرب برخوردار بوده و می توان با اقامت هتل خوش بین، اقامت خاطره انگیزی را تجربه کرد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان پرهام مشهد

ظرفیت 2 نفر

آپارتمان یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
330,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
330,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
330,000 تومان
18 آذر
جمعه
330,000 تومان
19 آذر
شنبه
330,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
330,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
330,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
330,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
330,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
330,000 تومان
آپارتمان یک خوابه - برای دو نفر
هتل یار
330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
330,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
330,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
330,000 تومان
18 آذر
جمعه
330,000 تومان
19 آذر
شنبه
330,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
330,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
330,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
330,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
330,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
330,000 تومان
25 آذر
جمعه
330,000 تومان
آپارتمان یک خوابه دو نفره
اقامت 24
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
350,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
350,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
350,000 تومان
18 آذر
جمعه
350,000 تومان
19 آذر
شنبه
350,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
350,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
350,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
350,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
350,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
350,000 تومان
25 آذر
جمعه
350,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
آپارتمان یک خوابه - برای سه نفر
هتل یار
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
25 آذر
جمعه
400,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه تخته
اقامت 24
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
420,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
420,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
420,000 تومان
18 آذر
جمعه
420,000 تومان
19 آذر
شنبه
420,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
420,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
420,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
420,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
420,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
420,000 تومان
25 آذر
جمعه
420,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
450,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 آذر
جمعه
450,000 تومان
19 آذر
شنبه
450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
450,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
آپارتمان دو خوابه - برای چهار نفر
هتل یار
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
450,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 آذر
جمعه
450,000 تومان
19 آذر
شنبه
450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
450,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
450,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
25 آذر
جمعه
450,000 تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
470,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
470,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
470,000 تومان
18 آذر
جمعه
470,000 تومان
19 آذر
شنبه
470,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
470,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
470,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
470,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
470,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
470,000 تومان
25 آذر
جمعه
470,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
510,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
510,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
510,000 تومان
18 آذر
جمعه
510,000 تومان
19 آذر
شنبه
510,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
510,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
510,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
510,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
510,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
510,000 تومان
آپارتمان دو خوابه - برای پنج نفر
هتل یار
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
510,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
510,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
510,000 تومان
18 آذر
جمعه
510,000 تومان
19 آذر
شنبه
510,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
510,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
510,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
510,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
510,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
510,000 تومان
25 آذر
جمعه
510,000 تومان
آپارتمان دو خوابه پنج تخته
اقامت 24
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
530,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
530,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
530,000 تومان
18 آذر
جمعه
530,000 تومان
19 آذر
شنبه
530,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
530,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
530,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
530,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
530,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
530,000 تومان
25 آذر
جمعه
530,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان دو خوابه - برای شش نفر
هتل یار
585,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
585,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
585,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
585,000 تومان
18 آذر
جمعه
585,000 تومان
19 آذر
شنبه
585,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
585,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
585,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
585,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
585,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
585,000 تومان
25 آذر
جمعه
585,000 تومان
آپارتمان دو خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
595,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
595,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
595,000 تومان
18 آذر
جمعه
595,000 تومان
19 آذر
شنبه
595,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
595,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
595,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
595,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
595,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
595,000 تومان
آپارتمان دو خوابه شش تخته
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان پرهام مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان پرهام مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان پرهام مشهد

(33 نظر)
امکانات اتاق با مسافرخونه فرقی نداره. ملحفه ها کثیف و لکه دار هستن.رومیزی چرب و لکه دار بود . لوازم قدیمی و کثیف. ظرفها حتی چرب و لکه دار و کثیف بودن. هیچ امکاناتی نداره. از حرم خیلی دوره و فقط با ماشین باید تردد کنید. هیچ سوپرمارکتی اطرافش نیست و دسترسیش کلا جالب نیست. گول عکسها و قیمت پایینش رو نخورید. هزینه های جانبیتون با این هتل بیشتر میشه. واقعا در عجبم از نظرات قبلی که گفتن عالیه.
نقاط قوت:
برخورد بسیار محترمانه مهماندار‌هاامکانات خوب و دارای وسایل آشپزیفاصله‌ی معقول از حرم با پانزده دقیقه پیاده روی از همه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برد خورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
خیلی کثیف بود امکانات اشپزخانه صفره ازنظر بهداشتی خیلی کثیفه وقتی وارد شدیم سرویس بهداشتی آن خیلی کثیف بود. به حرم هم نیم ساعت پیاده روی داره سوپر مارکت هم نزدیکش نیست
نقاط قوت:
هیچ نقطه قوتی نداشتن
نقاط ضعف:
هیچ نقطه قوتی نداشتن
قیمت بالای کافه بار رو پایین بیارن تخت مبل و میز صندلی رو تازه کنن کف اتاق ها موکت تازه و تمیز تهیه کنن پریز های برق و پرسنل خوش رو و خوش برخورد باشن
نقاط قوت:
مکان خلوت و مناسب جهت استراحت و پارکینگ
نقاط ضعف:
مکان خلوت و مناسب جهت استراحت و پارکینگ
در مجموع نسبت به قیمت خوب هست
نقاط قوت:
برخورد محترمانه و نظافت هتل
نقاط ضعف:
برخورد محترمانه و نظافت هتل
در کل خیلی خوب بود
نقاط قوت:
نقطه قوت نداشت
نقاط ضعف:
نقطه قوت نداشت
تجربه خوبی نداشتم
نقاط قوت:
صرفا پایین بودن قیمت که البته باتوجه به کثیفی بیش از حد هتل ارزشش رو نداشت!
نقاط ضعف:
این هتل به هیچ عنوان نظافت نمیشه؛ سرویس بهداشتی، آشپزخانه و... مشخص بود که مدت‌ها ست نظافت کلی نشده.به هیچ عنوان به خاطر قیمت پایین از این هتل استفاده نکنید که پشیمون میشید؛ ما حتی از حمام استفاده نکردیم!
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
از همه نظر خوب بود
نسبت به قیمت اش خوب بود
نقاط قوت:
داشتن آشپزخانه و محیط آرام، تمیز بودن
نقاط ضعف:
داشتن آشپزخانه و محیط آرام، تمیز بودن
نقاط قوت:
نزدیک بیمارستان سیناستلابی شیک و تمیزپرسنل متشخص و خوش برخورد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با سلام نظافت اصلا رعایت نشده بود ومحیط داخل واح ورختخوابها بسیار کثیف بود طروف آشپز خانه بسیار کثیف بود که خودم مواد سفید کننده وضد عفونی گرفتم و تمیز کردم
نقاط قوت:
محیطی آروم و بی سر و صدا و منظمی داره
نقاط ضعف:
به حرم دور است
نقاط قوت:
قیمت مناسب،برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن صبحانه،و تمیزی بیشتر
نقاط قوت:
نقاط مثبت نداشت
نقاط ضعف:
بسیار کثیف... بدون یک وعده غذایی...بدون حتی یک پریز برق
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ملافه ها تمیز نبود، اذم فک میکرد بالای چند ساله ازشون استفاده میشه
نقاط قوت:
از همه لحاظ هتل خوب و عالی هر انتظاری که از یک هتل ۴ستاره خوب و عالی داشته باشید در این هتل هست و میتونید این هتل انتخاب کنید، اگر مدیریت این هتل بتونه یه تجدید نظر راجع به رنگ اتاق انجام بدن به جای کاغذ دیواری خیلی بهتر می شود البته الان اتاق ها خوب و عالی هستو موردی من از اتاق ها ندیدم و نظافت اتاق هم بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
بسیارتمیزبرخوردعالی پرسنلنزدیک به حرم امام رضا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
از همه لحاظ عالی بود.تشکر
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالیتمیزی اتاقها خیلیییی خیلییی عالییییی
نقاط ضعف:
بیشتر از ۱۲ دقیقه با حرم فاصله داشت
نقاط قوت:
برخورد مدیر وپرسنل هتل با مسافران عالی بود ودارای نظم وانظباط خوبی بود.
نقاط ضعف:
سویس دهی برای غذا راضی کننده نبود،وغذاها یکم سرد بود.
نقاط قوت:
قیمت هتل آپارتمان پرهام مشهد خیلی خوب بود اتاق و امکانات هتل عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
بر خورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
در دستشویی سیفون خراب بود واتاق دیر تحویل داده سد
بسیار آرام و ساکتبرخورد پذیرش خیلی محترمانه تمیز و خوب
باسلام به نظر من نسبت به قیمت خیلی خوب هست. مخصوصا برخورد کارکنان. از نظر مکانی تا حرم یک مقدار دور هست حدودا پیاده نیم ساعت فاصله داره تا حرم.
برای یک سفر خانوادگی قیمت مناسب بود، ضمنا همکاری خوبی در تهیه اتاق مناسب با تعداد اعضای خانواده با ما داشتند.
نظافت مناسبکارکنان خوش برخورد ارزش خرید بالا بدون پارکینگ
نقاط قوت:
قیمت مناسبنزدیکی به حرمتمیزی
نقاط ضعف:
نداشتن ظروف برای آشپزی
نقاط قوت:
دارای کادر پرسنلی بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبیه از همه نظر
نقاط ضعف:
-
هتلى بسيار عالى از نظر آرامش محيط داخلى و مسئولين متبسم
فقط اگر کارکنان مقداری فعال تر باشند همه چیز بهتر میشود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان پرهام مشهد

مهمانان هتل آپارتمان پرهام مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان پرهام مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان پرهام مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان پرهام مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان پرهام مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.