هتل آپارتمان امید مشهد

مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 3
2.4
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان امید مشهد

هتل آپارتمان امید مجموعه بی نظیریست که در سال ۱۳۹۶ مطابق با استانداردهای روز هتلداری و منطبق بر هویت ملی مبتنی بر آموزه های اسلامی افتتاح گردیده است. این هتل آپارتمان در فاصله چند قدمی حرم مطهر رضوی و مراکز تجاری از جمله بازار امید، بازار مرکزی و همچنین در نزدیکی اماکن دیدنی همچون باغ و موزه نادری می‌باشد. مدیریت این هتل در تلاش اند با ارائه خدمات و امکانات رفاهی مناسب شما میهمانان گرامی اقامتی به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان امید مشهد

ظرفیت 2 نفر

آپارتمان یک خوابه VIP رو به حرم ( سلام )
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه رو به باغ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت VIP دونفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دونفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه رو به حرم ( رضوی )
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه - 2نفره(ره به باغ)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
941,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
941,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
941,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
941,000
تومان
8 بهمن
جمعه
941,000
تومان
9 بهمن
شنبه
941,000
تومان
آپارتمان یک خوابه (رضوی) - 2نفره(رو به حرم)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,242,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,242,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
1,242,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,242,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,242,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,242,000
تومان
سوئیتvip - 2نفره(رو به حرم)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,722,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,722,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,722,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,722,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,722,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,722,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,722,000
تومان
آپارتمان یک خوابهvip(سلام) - 2نفره(رو به حرم)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
2,083,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,083,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
2,083,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,083,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,083,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,083,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دوخوابهvip - 4نفره(رو به حرم)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
3,468,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
3,468,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
3,468,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,468,000
تومان
8 بهمن
جمعه
3,468,000
تومان
9 بهمن
شنبه
3,468,000
تومان
اتاق کانکت رو به باغ
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دوخوابه رویال VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق کانکت رو به حرم
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان امید مشهد

سالن کنفرانس
فكس
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
روم سرويس
اينترنت در اتاق
ميز
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
سونا خشک
مینی بار رایگان
کافی نت
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
آرایشگاه
چايخانه سنتی
اتاق رو به حرم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
حوضچه آب سرد
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
خدمات ترانسفر پولي
جكوزی
پذيرش 24 ساعته
مسلط به زبان عربی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
نمای رو به حیاط
كتابخانه
سالن كنفرانس
صبحانه در اتاق
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
فروشگاه
سونا و جکوزی
اعلام حریق
صندوق امانات
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
یخچال
پرینت
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
خدمات اسپا
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
خدمات تور
فروشگاه و غرفه
امکان شارژ وسایل الکتریکی
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
سونا رایگان
استخر رایگان
جکوزی رایگان
سالن بدنسازی رایگان
لابی
پارکینگ سرپوشیده
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اطفای حریق
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
رمپ
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
دستگاه واکس کفش
ماساژ غیررایگان
اتاق بازی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان امید مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان امید مشهد

(8 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی هتل و دسترسی راحت به حرم
نقاط ضعف:
متاسفانه در حین ورود مسافر رو از سالم بودن لوازم برقی مثل تلوزیون آگاه نمیکنن و در حین خروج با تهمت به مسافر خواستار گرفتن خسارت میشن، اگر به این هتل رفتین حتما در هنگام تحویل اتاق از هتل بخواهید که لوازم رو چک کنن و تحویل بدن، یعنی چک لیست پر کنن، در خصوص اتاق رو به حرم که تبلیغ میکنن اینطور نیست ،حتما باید رفت در بالکن یا سرتون رو کج کنید تا حرم رو ببینید
رفتار کارکنان عالی هست
نقاط قوت:
ما چهارشب از ۵ تا ۹ اسفند ۹۹ در این هتل اقامت داشتیم نزدیک ترین هتل به حرم و نمای مشرف به حرم اتاق ما خوش آمدگویی و حمل چمدان و احترام و ادب کارکنان فوق العاده و راهنمایی تا اتاق رعایت نکات بهداشتی و تمیزی اتاق ها و شارژ روزانه وسایل مصرفی و آب معدنی پذیرایی صبحانه و نهار و شام در اتاق بعلت شیوع کرونا بصورت کاملا بهداشتی با غذاهای ایرانی و فست فود فوق العاده و خوشمزه در طول چهار شب ما صبحانه و غذای تکراری نداشتیم و بخصوص صبحانه کاملا مفصل و نهار و شام منو انتخابی بخصوص شنیتسل ماهی فوق العاده بود و بدرقه ما عالی بود بخصوص حمل چمدان ها توسط بل بوی تا پای اتومبیل
نقاط ضعف:
کافی شاپ همیشه آماده پذیرایی بود ولی آیتم های کمی برای پذیرایی داشت
نقاط قوت:
رعایت پروتکلهای بهداشتی پرسنل حوب و کاردان در مجموع رعایت استانداردهای هتلداری
نقاط ضعف:
بهتر است در منوی صبحانه تنوع ایجاد شود
به همراه خانواده ام اقامت داشتیم. همه چیز خوب و راضی کننده بود.
برخورد کارکنان بسیار عالی بود
نقاط قوت:
بالکن که کاملا مشرف به حرم بود عالی بود. کیفیت غذا عالی برخورد پرسنل خیلی خیلی عالی دکوراسیون شیک لوازم کاملا تمیز
نقاط ضعف:
هزینه ی هتل یک مقدار بالاست درسته استخر داره ولی همه از استخر استفاده نمیکنن پس هزینه ی استخر رو بهتر از روی قیمت اتاق حذف کنن و یه مقدار قیمتر بشه
نزديكي به حرم ومشرفيت بالكن به صحن حرم اقا عالي بود صبحانه منو ضعيفي داشت استخر بانوان نداشت پتوها وتشك خيلي راحت نبودند سيستم اشپزخانه كامل نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان امید مشهد

مهمانان هتل آپارتمان امید مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان امید مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان امید مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان امید مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان امید مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.