هتل آپارتمان امید مشهد

مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 3
2.4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان امید مشهد

هتل آپارتمان امید مجموعه بی نظیریست که در سال ۱۳۹۶ مطابق با استانداردهای روز هتلداری و منطبق بر هویت ملی مبتنی بر آموزه های اسلامی افتتاح گردیده است. این هتل آپارتمان در فاصله چند قدمی حرم مطهر رضوی و مراکز تجاری از جمله بازار امید، بازار مرکزی و همچنین در نزدیکی اماکن دیدنی همچون باغ و موزه نادری می‌باشد. مدیریت این هتل در تلاش اند با ارائه خدمات و امکانات رفاهی مناسب شما میهمانان گرامی اقامتی به یاد ماندنی را تجربه نمایید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان امید مشهد

امید-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
545,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
545,000
تومان
9 آبان
جمعه
545,000
تومان
10 آبان
شنبه
545,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
545,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
545,000
تومان
16 آبان
جمعه
545,000
تومان
17 آبان
شنبه
545,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
545,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
545,000
تومان
9 آبان
جمعه
545,000
تومان
10 آبان
شنبه
545,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
545,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
545,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
545,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
545,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
545,000
تومان
16 آبان
جمعه
545,000
تومان
17 آبان
شنبه
545,000
تومان
امید-سوئیت VIP دونفره
سوئیت VIP دونفره
اقامت 24
613,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
613,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
613,000
تومان
9 آبان
جمعه
613,000
تومان
10 آبان
شنبه
613,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
613,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
613,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
613,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
613,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
613,000
تومان
16 آبان
جمعه
613,000
تومان
17 آبان
شنبه
613,000
تومان
هتل یار
1,019,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
1,019,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,019,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,019,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,019,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,019,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,019,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,019,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
1,019,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
1,019,000
تومان
16 آبان
جمعه
1,019,000
تومان
17 آبان
شنبه
1,019,000
تومان
امید-آپارتمان یکخوابه روبه باغ
آپارتمان یکخوابه روبه باغ
ای‌گردش
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
410,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
9 آبان
جمعه
410,000
تومان
10 آبان
شنبه
410,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
410,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
410,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
410,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
410,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
16 آبان
جمعه
410,000
تومان
17 آبان
شنبه
410,000
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
410,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
9 آبان
جمعه
410,000
تومان
10 آبان
شنبه
410,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
410,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
410,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
410,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
410,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
410,000
تومان
16 آبان
جمعه
410,000
تومان
17 آبان
شنبه
410,000
تومان
هتل یار
681,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
681,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
681,000
تومان
9 آبان
جمعه
681,000
تومان
10 آبان
شنبه
681,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
681,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
681,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
681,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
681,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
681,000
تومان
16 آبان
جمعه
681,000
تومان
17 آبان
شنبه
681,000
تومان
امید-آپارتمان یکخوابه روبه حرم رضوی (رضوی)
آپارتمان یکخوابه روبه حرم رضوی (رضوی)
ای‌گردش
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
544,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
544,000
تومان
9 آبان
جمعه
544,000
تومان
10 آبان
شنبه
544,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
544,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
544,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
544,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
544,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
544,000
تومان
16 آبان
جمعه
544,000
تومان
17 آبان
شنبه
544,000
تومان
اقامت 24
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
544,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
544,000
تومان
9 آبان
جمعه
544,000
تومان
10 آبان
شنبه
544,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
544,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
544,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
544,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
544,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
544,000
تومان
16 آبان
جمعه
544,000
تومان
17 آبان
شنبه
544,000
تومان
هتل یار
904,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
904,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
904,000
تومان
9 آبان
جمعه
904,000
تومان
10 آبان
شنبه
904,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
904,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
904,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
904,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
904,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
904,000
تومان
16 آبان
جمعه
904,000
تومان
17 آبان
شنبه
904,000
تومان
امید-آپارتمان یکخوابه VIP روبه حرم (سلام)
آپارتمان یکخوابه VIP روبه حرم (سلام)
ای‌گردش
613,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
613,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
613,000
تومان
9 آبان
جمعه
613,000
تومان
10 آبان
شنبه
613,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
613,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
613,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
613,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
613,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
613,000
تومان
16 آبان
جمعه
613,000
تومان
17 آبان
شنبه
613,000
تومان
اقامت 24
917,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
917,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
917,000
تومان
9 آبان
جمعه
917,000
تومان
10 آبان
شنبه
917,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
917,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
917,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
917,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
917,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
917,000
تومان
16 آبان
جمعه
917,000
تومان
17 آبان
شنبه
917,000
تومان
هتل یار
1,526,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
1,526,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,526,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,526,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,526,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,526,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,526,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,526,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
1,526,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
1,526,000
تومان
16 آبان
جمعه
1,526,000
تومان
17 آبان
شنبه
1,526,000
تومان
امید-آپارتمان دوخوابه رویال VIP
آپارتمان دوخوابه رویال VIP
ای‌گردش
1,532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
1,532,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,532,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,532,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,532,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,532,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,532,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,532,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
1,532,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
1,532,000
تومان
16 آبان
جمعه
1,532,000
تومان
17 آبان
شنبه
1,532,000
تومان
اقامت 24
1,532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
1,532,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,532,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,532,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,532,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,532,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,532,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,532,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
1,532,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
1,532,000
تومان
16 آبان
جمعه
1,532,000
تومان
17 آبان
شنبه
1,532,000
تومان
هتل یار
2,550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
2,550,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
2,550,000
تومان
9 آبان
جمعه
2,550,000
تومان
10 آبان
شنبه
2,550,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
2,550,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
2,550,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
2,550,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
2,550,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
2,550,000
تومان
16 آبان
جمعه
2,550,000
تومان
17 آبان
شنبه
2,550,000
تومان
امید-اتاق کانکت چهارنفره روبه باغ
اتاق کانکت چهارنفره روبه باغ
اقامت 24
837,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
837,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
837,000
تومان
9 آبان
جمعه
837,000
تومان
10 آبان
شنبه
837,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
837,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
837,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
837,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
837,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
837,000
تومان
16 آبان
جمعه
837,000
تومان
17 آبان
شنبه
837,000
تومان
هتل یار
1,362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
1,362,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,362,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,362,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,362,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,362,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,362,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,362,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
1,362,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
1,362,000
تومان
16 آبان
جمعه
1,362,000
تومان
17 آبان
شنبه
1,362,000
تومان
امید-اتاق کانکت چهارنفره روبه حرم
اتاق کانکت چهارنفره روبه حرم
اقامت 24
1,106,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
1,106,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,106,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,106,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,106,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,106,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
1,106,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
1,106,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
1,106,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
1,106,000
تومان
16 آبان
جمعه
1,106,000
تومان
17 آبان
شنبه
1,106,000
تومان
هتل یار
2,038,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آبان
چهارشنبه
2,038,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
2,038,000
تومان
9 آبان
جمعه
2,038,000
تومان
10 آبان
شنبه
2,038,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
2,038,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
2,038,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
2,038,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
2,038,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
2,038,000
تومان
16 آبان
جمعه
2,038,000
تومان
17 آبان
شنبه
2,038,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان امید مشهد

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
اينترنت در اتاق
كافی شاپ
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
اينترنت در لابی
پرینتر
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات برای معلولین
چايخانه سنتی
اتاق رو به حرم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
حوضچه آب سرد
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
خدمات ترانسفر پولي
جكوزی
پذيرش 24 ساعته
مسلط به زبان عربی
نمای خیابان
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کافی شاپ 24 ساعته
کپسول آتش نشانی
فتوکپی
پارکینگ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
فضای سبز
خدمات اسپا
تلویزیون LED در لابی
خشکشویی (لاندری)
نمازخانه
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سالن کنفرانس
آسانسور
روزنامه
سالن ورزشی
فروشگاه
سرویس ایرانی
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
سالن بدنسازی رایگان
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
آرایشگاه
جکوزی رایگان
لابی
سالن بدنسازی
سونا بخار
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
پارکینگ سرپوشیده
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان امید مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان امید مشهد

(5 نظر)
به همراه خانواده ام اقامت داشتیم. همه چیز خوب و راضی کننده بود.
برخورد کارکنان بسیار عالی بود
نقاط قوت:
بالکن که کاملا مشرف به حرم بود عالی بود. کیفیت غذا عالی برخورد پرسنل خیلی خیلی عالی دکوراسیون شیک لوازم کاملا تمیز
نقاط ضعف:
هزینه ی هتل یک مقدار بالاست درسته استخر داره ولی همه از استخر استفاده نمیکنن پس هزینه ی استخر رو بهتر از روی قیمت اتاق حذف کنن و یه مقدار قیمتر بشه
با سلام در خط دوم توضیحات ذیل کلمه طبعیت اشتباه میباشد اصلاح فرمایید. تبعیت درست میباشد نزدیک ترین مجموعه اقامتی به بارگاه امام هشتم شیعیان هتل آپارتمان امید است. هتل آپارتمان امید، هتلی نوساز، با معماری مدرن است که از جدیدترین استاندارهای صنعت هتلداری دنیا طبعیت می‌کند. برخی از آپارتمان‌های این هتل رو به باغ و
نزديكي به حرم ومشرفيت بالكن به صحن حرم اقا عالي بود صبحانه منو ضعيفي داشت استخر بانوان نداشت پتوها وتشك خيلي راحت نبودند سيستم اشپزخانه كامل نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان امید مشهد

مهمانان هتل آپارتمان امید مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان امید مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان امید مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان امید مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان امید مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.