هتل نگین پاسارگاد مشهد

مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
3.6
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل نگین پاسارگاد مشهد

هتل سه ستاره نگین پاسارگاد مشهد یکی از زیباترین و نوسازترین هتل‌های هم جوار حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این هتل می‌توان نزدیکی به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام)، تازه ساخت بودن هتل، دسترسی راحت و آسان به مراکز خرید بازار غدیر، بازار مرکزی و مجتمع تجاری امید را اشاره نمود.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین پاسارگاد مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته لوکس
هتل یار
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,060,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,060,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,060,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,060,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,060,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,060,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,060,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,060,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,060,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,060,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,060,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,060,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,060,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,060,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
سوئیت ویژه دو نفره
اقامت 24
1,243,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,243,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,243,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,243,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,243,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,243,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,243,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,243,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,243,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,243,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,243,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,243,000
تومان
سوئیت ویژه دو نفره
هتل یار
1,243,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,243,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,243,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,243,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,243,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,243,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,243,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,243,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,243,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,243,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,243,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,243,000
تومان
سوئیت دو تخته ویژه
اسنپ تریپ
1,383,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,383,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,383,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,383,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,383,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,383,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,383,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,383,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,383,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,383,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,383,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,383,000
تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره
هتل یار
1,389,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,389,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,389,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,389,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,389,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,389,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,389,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,389,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,389,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,389,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,389,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,389,000
تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
1,389,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,389,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,389,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,389,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,389,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,389,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,389,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,389,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,389,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,389,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,389,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,389,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,537,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,537,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,537,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,537,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,537,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,537,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,537,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,537,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,537,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,537,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,537,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,537,000
تومان
سوئیت امپریال یکخوابه دو نفره
اقامت 24
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
3,850,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,850,000
تومان
8 بهمن
جمعه
3,850,000
تومان
9 بهمن
شنبه
3,850,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
3,850,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
3,850,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
3,850,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
3,850,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
3,850,000
تومان
15 بهمن
جمعه
3,850,000
تومان
16 بهمن
شنبه
3,850,000
تومان
دو تخته دابل لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته لوکس
جاباما
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,034,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,034,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,034,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,034,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,034,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,034,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,034,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,034,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,034,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
1,599,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,599,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,599,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,599,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,599,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,599,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,599,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,599,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,599,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,599,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,599,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,599,000
تومان
آپارتمان یکخوابه سه نفره
هتل یار
1,599,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,599,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,599,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,599,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,599,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,599,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,599,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,599,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,599,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,599,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,599,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,599,000
تومان
آپارتمان یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان یک خوابه تریپل
جاباما
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,571,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,571,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,571,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,571,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,571,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,571,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه چهار نفره
هتل یار
2,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
2,320,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,320,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,320,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,320,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,320,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,320,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,320,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,320,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,320,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,320,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,320,000
تومان
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
اقامت 24
2,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
2,320,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,320,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,320,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,320,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,320,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,320,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,320,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,320,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,320,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,320,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,320,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
2,550,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,550,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,550,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,550,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,550,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,550,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,550,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,550,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,550,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,550,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,550,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره رویال
اقامت 24
4,834,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
4,834,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
4,834,000
تومان
8 بهمن
جمعه
4,834,000
تومان
9 بهمن
شنبه
4,834,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
4,834,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
4,834,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
4,834,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
4,834,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
4,834,000
تومان
15 بهمن
جمعه
4,834,000
تومان
16 بهمن
شنبه
4,834,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

امکانات اتاق های هتل نگین پاسارگاد مشهد

سالن کنفرانس
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
شبکه پخش فیلم
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
هماهنگ کننده تور
اينترنت در لابی
صبحانه رایگان
سونا خشک
رستوران عربی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
مسلط به زبان انگليسی
ترانسفر برگشت با هزینه
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
کافی نت
اتاق جلسات
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
تراس عمومی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
بازی ویدئویی
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
کف پوش موکت
سرویس حرم
رستوران سنتی
كتابخانه
جكوزی
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
محلی برای نشستن
گشت نیم روزی
خدمات ترانسفر پولي
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
آرايشگاه زنانه
كافي شاپ 24 ساعته
اتاق ويژه معلولين
زمين تنيس
مینی بار رایگان
کتابخانه
اعلام حریق
فست‌فود
رستوران بین المللی
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
سالن همایش
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کمد لباس
حوله
خدمات تهیه بلیط
پرینت
نمازخانه
اتاق میهمانی و جلسات کاری
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
آژانس مسافرتی
آسانسور
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
اتاق ویژه معلولین
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
فضای بازی کودکان غیررایگان
ارایشگاه زنانه
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق بازی
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
امکانات بازی کودکان
خدمات بیدارباش
روزنامه
استخر غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
اباژور
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
خدمات باربری
رمپ
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات پزشکی
فکس
رخت آویز

آدرس هتل نگین پاسارگاد مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین پاسارگاد مشهد

(29 نظر)
در مجموع راضی بودیم
نقاط قوت:
با سلام بسیار بسیار هتل خوبی بود، واقعا پرسنل خوبی داشتن مودب و مهمان نواز ، و واقعا کیفیت غذاهاتون خیلی خوب بود ، و فاصله هتل تا حرم فوق العاده بود و اتاق ها هم واقعا از لحاظ ارامش و امکانات عالی بودن ممنون که سفر خوبی رو برامون رقم زدین
نقاط ضعف:
با سلام بسیار بسیار هتل خوبی بود، واقعا پرسنل خوبی داشتن مودب و مهمان نواز ، و واقعا کیفیت غذاهاتون خیلی خوب بود ، و فاصله هتل تا حرم فوق العاده بود و اتاق ها هم واقعا از لحاظ ارامش و امکانات عالی بودن ممنون که سفر خوبی رو برامون رقم زدین
به همه توصیه میکنم حتما هتل نگین رو برای سفر مشهد تجربه کنن
نقاط قوت:
رعایت پروتکل های بهداشتی ب نحو احسن ، غذای خوب کارکنان مودب و نزدیکی ب حرم
نقاط ضعف:
رعایت پروتکل های بهداشتی ب نحو احسن ، غذای خوب کارکنان مودب و نزدیکی ب حرم
ممنون از مدیریت و کارکنان محترم هتل امیدوارم همیشه همینجوری از میهمانان خود استقبال کنند و رعایت پروتکل های بهداشتی بعد از شرایط کرونا هم رعایت بشه.
نقاط قوت:
برخورد عالی و حرفه ای پرسنل هتل، نزدیک بودن به حرم، تمیز بودن هتل، امکانات خوب و بزرگ بودن اتاق
نقاط ضعف:
برخورد عالی و حرفه ای پرسنل هتل، نزدیک بودن به حرم، تمیز بودن هتل، امکانات خوب و بزرگ بودن اتاق
اقامت خوبی در این هتل داشتیم و اگه مقدور باشه مجددا همین هتل رو انتخاب می کنیم
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم ،داشتن پارکینگ ،تمیزی هتل
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم ،داشتن پارکینگ ،تمیزی هتل
دو شب اقامت داشتیم در حد هتل چهار ستاره خوب بود با اینکه قیمتش کمی بالا بود ولی همه چیز خوب بود .
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی، کیفیت غذا نسبت به رستوران های بیرون خیلی بهتر بود، خدمات دهی عالی، تا ی چیزی میخواستی سریع برلت فراهم میکردن
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل عالی، کیفیت غذا نسبت به رستوران های بیرون خیلی بهتر بود، خدمات دهی عالی، تا ی چیزی میخواستی سریع برلت فراهم میکردن
عالی بود از همه نظر، فقط نظافت کف اتاق ها میتونه بهتر هم باشه ولی بقیه چیزا عالی بود، غذا ... رفتار پرسنل عالی، موقعیت هتل، همه چی خوب بود
نقاط قوت:
رعایت کامل پروتکل ها و وجود مواد ضدعفونی کننده درتمام هتل
نقاط ضعف:
رعایت کامل پروتکل ها و وجود مواد ضدعفونی کننده درتمام هتل
هتلی خیلی خوبی هست .اگر دوباره امام رضا بطلبه همین هتل رو انتخواب میکنم
نقاط قوت:
ادب پرسنل خوب هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
همه چیز فوق العاده،برخورد عالی،سرویس درجه یک،آرامش در محیط و........
هتل از هرنظر عالی و موقعیت بسیار خوبی داشت و نزدیک به حرم .پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد. فقط تنوع و کیفیت غذاها بیشتر بشه که خیلی عالیه
نقاط قوت:
وسعت و متراژ بالا اتاق ها ، نزديكي به حرم ، كيفيت خوب غذا
نقاط ضعف:
ورودي نا مناسب
كاركنان بسيار مودب و خوش برخورد بودن كيفيت غذا و سرويس دهي رستوران متوسط اتاقها و راهروها تميز و مرتب
عالی
سلام من بخاطر مادرم دنبال هتلی میگشتم که نزدیک حرم امام رضا باشه و پله نداشته باشه قبل از رزرو با هتل تماس گرفتم گفتند که پله ندارد ولی وقتی رفتم حدود 4+2=6پله داشت؟!
ما یک شب بیشتر اقامت نداشتیم و به خاطر بیماری کرونا از رستوران استفاده نکردیم و نیاز به نظافت اتاق و امکانات دیگر هتل هم نداشتیم ولی برای این اقامت کوتاه، همه چیز خوب بود
هتل تمیز مرتب و اتاق بزرگ
برخورد کارکنان عالی است ولی کارکنان رستوران کمی ضعیف عمل می کنند .تمیز کردن میزها با تاخیر صورت میگیرد .
خيلي عالي
ما حدود مهر رفته بودیم. شب ها هوا سرد می شد اما سیستم گرمایشی شون رو روشن نمی کردن.
خوب
خوب بود
هتلی تمیز و آرام
همه حرفه اي هستند
هتل باید به بخش تعمیرات مربوط به اتاقها بیشتر رسیدگی کند و اجازه ندهد که هر کیفیت هر واحد رو به افول بگذارد.
برخورد کارکنان بسیار محترمانه بود سوییت ها عملا یک سالن هست واتاق مجزایی نداره تهویه دستشویی مناسب نبود، نور اتاق‌کم بود کیفیت وتنوع صبحانه خوب بود، مزیت عمده هتل نزدیکی به حرم هست
در مورد استخر باید گفت با توجه به هزینه های هتل واقعا بی انصافی بود واسه استخر هزینه جدا میگرفتید. نور اتاق کم بود. سرویس چای اتاق نسکافه هم باید کنارش میذاشتن. البته در کل خوب بود
هتلی عالی
اقامت خوبی داشتم و از هتل راضی هستم.
خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین پاسارگاد مشهد

مهمانان هتل نگین پاسارگاد مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین پاسارگاد مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین پاسارگاد مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین پاسارگاد مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین پاسارگاد مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.