هتل نگین پاسارگاد مشهد

مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 4
3.6
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل نگین پاسارگاد مشهد

هتل سه ستاره نگین پاسارگاد مشهد یکی از زیباترین و نوسازترین هتل‌های هم جوار حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این هتل می‌توان نزدیکی به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام)، تازه ساخت بودن هتل، دسترسی راحت و آسان به مراکز خرید بازار غدیر، بازار مرکزی و مجتمع تجاری امید را اشاره نمود.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نگین پاسارگاد مشهد

نگین پاسارگاد-آپارتمان یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
هتل یار
824,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
824,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
824,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
824,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
824,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
824,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
824,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
824,000
تومان
1 خرداد
شنبه
824,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
824,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
824,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
824,000
تومان
اقامت 24
824,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
824,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
824,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
824,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
824,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
824,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
824,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
824,000
تومان
1 خرداد
شنبه
824,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
824,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
824,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
824,000
تومان
نگین پاسارگاد-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
636,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
636,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
636,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
636,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
636,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
636,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
636,000
تومان
1 خرداد
شنبه
636,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
636,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
636,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
636,000
تومان
هتل یار
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
636,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
636,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
636,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
636,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
636,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
636,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
636,000
تومان
1 خرداد
شنبه
636,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
636,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
636,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
636,000
تومان
نگین پاسارگاد-سوئیت ویژه دو نفره
سوئیت ویژه دو نفره
هتل یار
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
740,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
740,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
740,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
740,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
740,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
740,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
740,000
تومان
1 خرداد
شنبه
740,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
اقامت 24
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
740,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
740,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
740,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
740,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
740,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
740,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
740,000
تومان
1 خرداد
شنبه
740,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
نگین پاسارگاد-سوئیت امپریال یکخوابه دو نفره
سوئیت امپریال یکخوابه دو نفره
اقامت 24
2,132,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
2,132,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
2,132,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
2,132,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
2,132,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
2,132,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
2,132,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
2,132,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,132,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,132,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,132,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
2,132,000
تومان
نگین پاسارگاد-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
اقامت 24
984,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
984,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
984,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
984,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
984,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
984,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
984,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
984,000
تومان
1 خرداد
شنبه
984,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
984,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
984,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
984,000
تومان
هتل یار
984,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
984,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
984,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
984,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
984,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
984,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
984,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
984,000
تومان
1 خرداد
شنبه
984,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
984,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
984,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
984,000
تومان
نگین پاسارگاد-آپارتمان دوخوابه چهار نفره
آپارتمان دوخوابه چهار نفره
هتل یار
1,417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,417,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,417,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,417,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,417,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,417,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,417,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,417,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,417,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,417,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,417,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,417,000
تومان
اقامت 24
1,417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,417,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,417,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,417,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,417,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,417,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,417,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,417,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,417,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,417,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,417,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,417,000
تومان
نگین پاسارگاد-سوئیت دو خوابه چهار نفره رویال
سوئیت دو خوابه چهار نفره رویال
اقامت 24
2,677,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
2,677,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
2,677,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
2,677,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
2,677,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
2,677,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
2,677,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
2,677,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,677,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,677,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,677,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
2,677,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نگین پاسارگاد مشهد

سالن کنفرانس
مسلط به زبان عربی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
خدمات خانه داری
خدمات اینترنتی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
سالن كنفرانس
مسلط به زبان انگليسی
سونا خشک
رستوران عربی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
ميز
پذیرش 24 ساعته
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
هماهنگ کننده تور
كتابخانه
مینی بار رایگان
اتاق جلسات
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
تراس عمومی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
سرویس حرم
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
کف پوش موکت
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
آتلیه
محلی برای نشستن
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات ترانسفر پولي
رستوران سنتی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
آرايشگاه زنانه
كافي شاپ 24 ساعته
اتاق ويژه معلولين
زمين تنيس
گشت نیم روزی
صبحانه رایگان
کافی نت
اعلام حریق
جعبه کمک های اولیه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
فست‌فود
ماساژ
نمازخانه
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کمد لباس
حوله
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
رستوران بین المللی
سالن همایش
کافی‌شاپ فضای باز
آژانس مسافرتی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
اتاق میهمانی و جلسات کاری
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
اتاق ویژه معلولین
آسانسور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
کتابخانه
لابی
اسپا غیررایگان
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
فضای بازی کودکان غیررایگان
ارایشگاه زنانه
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
خدمات CIP
امکانات بازی کودکان
اتاق سیگار
مرکز خرید
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
اطفای حریق
اتاق بازی
فضای سبز
سونا غیررایگان
سالن ورزشی
سونا بخار
اباژور
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
رمپ
خدمات بیدارباش
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
رخت آویز

آدرس هتل نگین پاسارگاد مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نگین پاسارگاد مشهد

(22 نظر)
نقاط قوت:
هتل بسیار زیبا و تمیز بود رفتار کارکنان هتل بسیار عالی ارزش هزینه برای اقامت در این هتل بسیار بالاست
نقاط ضعف:
هتل بسیار زیبا و تمیز بود رفتار کارکنان هتل بسیار عالی ارزش هزینه برای اقامت در این هتل بسیار بالاست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
اتاق و فضای مناسب ؛ برخورد پرسنل ؛ امکانات خوب اتاق ؛ رنگ بندی محیطی صحیح در اتاق
نقاط ضعف:
اتاق و فضای مناسب ؛ برخورد پرسنل ؛ امکانات خوب اتاق ؛ رنگ بندی محیطی صحیح در اتاق
می می تونم با اطمینان خاطر بگم این هتل یکی از بهترین هتلهایی است که من در اون اقامت داشتم ؛ بخورد پرسنل عالی ؛ سرویس دهی خیلی خوب ؛ اتاق جادار و استاندارد ؛ نظافت و رعایت کلیه پروتکل ها به طور صحیح ؛ حتی خودکارهای استفاده شده از زدعفونی شده جدا بود . کلا هتل بسیار خوبی بود .
من برای بار دوم از این هتل استفاده کردم و همچی عالی بود امیدوارم این نظر من باعث بشه که انتخاب خوبی داشته باشین
نقاط قوت:
رعایت کامل پروتکل بهداشتی
نقاط ضعف:
رعایت کامل پروتکل بهداشتی
جایی بسیار خوب نسبت به قیمتش و نزدیک به حرم با چرسنلی خوب و خوش رفتار
سلام من بخاطر مادرم دنبال هتلی میگشتم که نزدیک حرم امام رضا باشه و پله نداشته باشه قبل از رزرو با هتل تماس گرفتم گفتند که پله ندارد ولی وقتی رفتم حدود 4+2=6پله داشت؟!
ما یک شب بیشتر اقامت نداشتیم و به خاطر بیماری کرونا از رستوران استفاده نکردیم و نیاز به نظافت اتاق و امکانات دیگر هتل هم نداشتیم ولی برای این اقامت کوتاه، همه چیز خوب بود
هتل تمیز مرتب و اتاق بزرگ
برخورد کارکنان عالی است ولی کارکنان رستوران کمی ضعیف عمل می کنند .تمیز کردن میزها با تاخیر صورت میگیرد .
خيلي عالي
ما حدود مهر رفته بودیم. شب ها هوا سرد می شد اما سیستم گرمایشی شون رو روشن نمی کردن.
خوب
خوب بود
هتلی تمیز و آرام
همه حرفه اي هستند
هتل باید به بخش تعمیرات مربوط به اتاقها بیشتر رسیدگی کند و اجازه ندهد که هر کیفیت هر واحد رو به افول بگذارد.
برخورد کارکنان بسیار محترمانه بود سوییت ها عملا یک سالن هست واتاق مجزایی نداره تهویه دستشویی مناسب نبود، نور اتاق‌کم بود کیفیت وتنوع صبحانه خوب بود، مزیت عمده هتل نزدیکی به حرم هست
در مورد استخر باید گفت با توجه به هزینه های هتل واقعا بی انصافی بود واسه استخر هزینه جدا میگرفتید. نور اتاق کم بود. سرویس چای اتاق نسکافه هم باید کنارش میذاشتن. البته در کل خوب بود
هتلی عالی
اقامت خوبی داشتم و از هتل راضی هستم.
خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نگین پاسارگاد مشهد

مهمانان هتل نگین پاسارگاد مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نگین پاسارگاد مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نگین پاسارگاد مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نگین پاسارگاد مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نگین پاسارگاد مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.