هتل منجی مشهد

مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی 9، هتل منجی
-
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل منجی مشهد

هتل منجی مشهد با مساحت 3400 متر مربع در ضلع جنوبی بازار رضا واقع گردیده و فاصله آن تا حرم بسیار نزدیک می‌باشد. این هتل از نوروز سال 1391 شروع به فعالیت نموده و دارای امکاناتی نظیر اینترنت پرسرعت، کافی‌شاپ و رستوران سنتی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل منجی مشهد

منجی-اتاق دوتخته دبل (فولبرد-منوبوفه)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد-منوبوفه)
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
300,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
300,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
300,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
300,000
تومان
15 اسفند
جمعه
300,000
تومان
16 اسفند
شنبه
300,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
300,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
300,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
300,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
300,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
430,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
430,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
390,000
تومان
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
منجی-اتاق سه تخته (فولبرد-منوبوفه)
اتاق سه تخته (فولبرد-منوبوفه)
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
445,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
445,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
445,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
445,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
445,000
تومان
15 اسفند
جمعه
445,000
تومان
16 اسفند
شنبه
445,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
445,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
445,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
445,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
445,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
15 اسفند
جمعه
550,000
تومان
16 اسفند
شنبه
550,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
640,000
تومان
اقامت 24
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
555,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
555,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
555,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
555,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
555,000
تومان
15 اسفند
جمعه
555,000
تومان
16 اسفند
شنبه
555,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
555,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
555,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
555,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
645,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
منجی-سوئیت یکخوابه چهارتخته (فولبرد-منوبوفه)
سوئیت یکخوابه چهارتخته (فولبرد-منوبوفه)
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
730,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
730,000
تومان
15 اسفند
جمعه
730,000
تومان
16 اسفند
شنبه
730,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
850,000
تومان
اقامت 24
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
740,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
740,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
740,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
740,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
740,000
تومان
15 اسفند
جمعه
740,000
تومان
16 اسفند
شنبه
740,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
740,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
740,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
740,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
860,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
منجی-سوئیت پنج تخته (فولبرد-منوبوفه)
سوئیت پنج تخته (فولبرد-منوبوفه)
هتل یار
910,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
910,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
910,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
910,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
910,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
910,000
تومان
15 اسفند
جمعه
910,000
تومان
16 اسفند
شنبه
910,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
910,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
910,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
910,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,060,000
تومان
اقامت 24
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
920,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
920,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
920,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
920,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
920,000
تومان
15 اسفند
جمعه
920,000
تومان
16 اسفند
شنبه
920,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
920,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
920,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
920,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,070,000
تومان
منجی-سوئیت یکخوابه چهارتخته
سوئیت یکخوابه چهارتخته
ای‌گردش
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
منجی-اتاق شش تخته (فولبرد-منوبوفه)
اتاق شش تخته (فولبرد-منوبوفه)
هتل یار
1,090,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
1,090,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,090,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,090,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,090,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,090,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,090,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,090,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,090,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,090,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,090,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,270,000
تومان
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,100,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,100,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,100,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,100,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,100,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,100,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,100,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,280,000
تومان

امکانات اتاق های هتل منجی مشهد

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
رستوران بام
مسلط به زبان عربی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
خدمات تهيه بليط
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
ميز
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات بیدار باش
نمای شهر
خدمات پزشكي
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
خدمات ترانسفر پولي
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
فتوکپی
تاکسی سرویس
خدمات تور
بالکن
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
نمازخانه
فضای سبز
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
روزنامه
سالن ورزشی
كافی شاپ
آرایشگاه
پاركينگ
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
خشکشویی
دستگاه واکس کفش
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
ویلچر
پله اضطراری
رمپ
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل منجی مشهد

(28 نظر)
سلام لابی خوب بود متاسفانه با کفش وارد اتاق ها میشدن کیفیت غذا خوب بود ولی ناهار صبحانه تنوع نداشت صدای اتاق بغلی کامل شنیده میشد هتل خیلی نزدیکه به حرم در مجموع اگه خیلی حساس نیستین هتل خوبیه ولی اگه حساس باشید به مشکل میخورید ولی کلا هتل بدی نیست
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
رفتار محترمانه
هتل منجی دارای مسافت کم نسبت به حرم مطهر می باشد و در کل نسبت به هتل های مشابه قیمت مناسب و از نظر کارکنان عالی می باشد
نقاط قوت:
خیلی راضی نبودیم از هتل اما نحوه برخورد پرسنل بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی نداشت و اصلا غذاشون خوب نبود
اتاق هاشون ضعیف بود ، کولر هاش آب چکه میکرد . واسه یه استکان چای باید دو کیلومتر راه طی کرد . تختخواب های این هتل خوب نبود، اگه واسه غذا خوردن میرید خوبه ،کارکنان رستوران حرف ندارن با ادب و با شخصیت
هتل در حد یک هتل سه ستاره تاپ نبود
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع خوب غذا انعطاف در پذیرش زودتر از موقع فاصله نزدیک به حرم ما زودتر از موقع تحویل رسیدیم با این حال هر چند به کندی ولی در نهایت حاضر شدند اتاقی را به ما تحویل دهند. لطف بزرگی بود و ایرادهای کوچک قابل اغماض بود. مدت کوتاهی آنجا بودیم ولی در کل راضی بودم. پس از بازگشت هم به اطرافیان توصیه کردم در سفرهای خود این هتل را انتخاب کنند.
نقاط ضعف:
کوچک بودن فضای اتاق نداشتن چای ساز در اتاق
نقاط قوت:
همه چيز عالي
نقاط ضعف:
ندارد
هتل بسیار خوب و قابل تحسین بود ارامش او تو این هتل حس کردم تو اون چند روزی که مهمان این هتل بودمهیچ مورد منفی ندیدم من تو این هتل
هتل از نظر مکانی خوب بود برخورد پرسنل عالی ، کیفیت غذا خوب بود نه خیلی خوب و تنوع غذایی زیاد نبودوجود حشرات موذی در رستوران هتل که تذکر داده شد
خوب
من از رستوران و نحوه برخورد کارکنان بسیار راضی بودم فقط چیدمان اتاق ها را اصلا نمی پذیرم بسیار کوچک و دلگیر است و اتاق آشپزخانه و مبل نشیمن ندارد
با سلام در کل هتل خوبی بود وضعیت صبحانه و غذا خوب بود از نظر فاصله تا حرم خوب بود فقط به خاطر نزدیکی به بازار رضا اطراف هتل شلوغ بود و سر و صدا شنیده می شد خدمات گردشگری هتل هم خوب بود برخورد پرسنل خوب بود...
از هر نظر مناسب بود
هتل خیلی خوبی بود به دیگران هم پیشنهاد دادم که اگر به مشهد سفر میکنند به این هتل بیان و خودم هم در سفر بعدی همین هتل انتخاب میکنم . فقط از نظر اینترنت اونقدر ضعیف بود که نتونستیم از وای فای استفاده کنیم
هم غذا با کیفیت هست هم برخورد پرسنل مناسب و در شان هست و به همه زوار پیشنهاد می کنم
این هتل توی اتاق ها توالت فرنگی نداره و برای افراد مسن یا کسایی که نمی تونن توالت ایرانی استفاده کنن نقص بزرگیه .اما در کل پیشنهادش میکنم و هتل خوبی هست نزدیکیش به حرم عالیه.
تنها کیفیت پایین شام
نبود سرویس ایرانی در طبقات وخرابی سرویس های داخل اتاق
هتل خیلی خوب و تمیزی بود .برخورد پرسنل خوب بود .کلا عالی بود و به دیگر دوستان هم پیشنهاد می کنم .
هتل خوبی بود
کارکنان عالی.مهمان نوازان خوب.محلی با ارامش وبه دور ازهیاهو.مجاورحرم
هتل خوبی بود اتاق تمیز و مرتب بود کیفیت غذا هم تقریبا خوب بود.
من قبلا در این هتل اقامت داشتم،پدرم آن را به من معرفی کرده بود از اقامت در این هتل کاملا راضی بودم و من و همسرم تصمیم داریم هر زمانی که به مشهد سفر کردیم این هتل را برای سکونت انتخاب کنیم همه چیز عالی بود و بالاتر از سطح انتظار بود
هتل خیلی خوب و تمیزی بود برخورد کارکنان مخصوصا رزواسیون خوب و مؤدبانه بود صبحانه خیلی خوب بود و سریع جایگزین میشد فقط بدیش این بود پول وسایل داخل یخچال رو ازتون میگیرن ولی در هر حال من اگه خواستم برم مشهد دوباره میرم همین هتل البته پیشنهاد میکنم به جای هندونه میوه های دیگه رو هم سر میز بزارن
نظری ندارم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل منجی مشهد

مهمانان هتل منجی مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل منجی مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل منجی مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل منجی مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل منجی مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.