هتل منجی مشهد

مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی 9، هتل منجی
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل منجی مشهد

هتل منجی مشهد با مساحت 3400 متر مربع در ضلع جنوبی بازار رضا واقع گردیده و فاصله آن تا حرم بسیار نزدیک می‌باشد. این هتل از نوروز سال 1391 شروع به فعالیت نموده و دارای امکاناتی نظیر اینترنت پرسرعت، کافی‌شاپ و رستوران سنتی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل منجی مشهد

ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,300,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,300,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,300,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,300,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,300,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,300,000 تومان
سوئیت دوخوابه شش نفره
اقامت 24
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,300,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,300,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,300,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,300,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,300,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,300,000 تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
4,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
4,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
4,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
4,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
4,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
4,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
4,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
25 آذر
جمعه
4,500,000 تومان
سوئیت دو خوابه رویال برای شش نفر فولبرد منو بوفه
ایران هتل آنلاین
4,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
4,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
4,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
4,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
4,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
4,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
4,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
سوئیت دوخوابه شش نفره
اقامت 24
4,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
4,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
4,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
4,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
4,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
4,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
4,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
25 آذر
جمعه
4,500,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,200,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,200,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,200,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,200,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,750,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,750,000 تومان
سوئیت دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
2,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,750,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,750,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,750,000 تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
3,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,750,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,750,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,750,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,750,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای پنج نفر فولبرد منو بوفه
ایران هتل آنلاین
3,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,750,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,750,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,750,000 تومان
سوئیت دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
3,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,750,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,750,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,750,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,750,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,750,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,200,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,200,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,200,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,200,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,200,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,200,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,200,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,200,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,200,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,200,000 تومان
سوئیت یک خوابه 4 نفره
ای‌گردش
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,200,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,200,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,200,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,200,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,200,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر فولبرد منو بوفه
ایران هتل آنلاین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,000,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,000,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,000,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,000,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,000,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,000,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
3,000,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
3,000,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
25 آذر
جمعه
3,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,330,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,330,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,330,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,330,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,330,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,330,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,330,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,330,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,330,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,330,000 تومان
اتاق سه تخته
ای‌گردش
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,650,000 تومان
اتاق سه تخته فولبرد منو بوفه
ایران هتل آنلاین
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
سه تخته فولبرد
ای‌گردش
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,250,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,250,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,250,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
2,250,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
25 آذر
جمعه
2,250,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
880,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
880,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
880,000 تومان
18 آذر
جمعه
880,000 تومان
19 آذر
شنبه
880,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
880,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
880,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
880,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
880,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
880,000 تومان
اتاق دو تخته
ای‌گردش
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,100,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,100,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,100,000 تومان
اتاق دو تخته فولبرد منو بوفه
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
دو تخته فولبرد
ای‌گردش
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,500,000 تومان

امکانات اتاق های هتل منجی مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
آلاچيق بيرون از هتل
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات ترانسفر پولي
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ در اطراف هتل
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل منجی مشهد

(29 نظر)
نقاط قوت:
قیمت مناسب نزدیکی به حرم مطهر آقا، علی بن موسی الرضا محیط ارامبرخورد مناسب مسئولین پذیرش
نقاط ضعف:
کثیفی اتاق ها و بوی نامطبوع اتاق و سرویس بهداشتی !کثیف بودن بی اندازه فرش ها و وسایل داخل اتاقبرخورد بی ادبانه و نامناسب کارکنان رستوران و سرآشپز
نقاط قوت:
مدیریت بسیار خوب
نقاط ضعف:
رفتار ضعیف پرسنل رستوران.
نقاط قوت:
تمیزی و بعضا کیفیت غذا
نقاط ضعف:
۱. اطاق سه تخته به نظر دو تخته بوده ۲.نداشتن چای ساز ۳.نداشتن خمیر دندان و مسواک ۴.عدم نظافت روزانه ۵.آسانسور خراب و با معطلی زیاد ۶.تکراری بودن غذا ها
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی و صمیمی پرسنل،موقعیت مکانی نسبتا خوب این هتل
نقاط ضعف:
کثیف و بسیار کثیف بودن فرش داخل اتاق،و اینکه تیغه بندی بسیار نازک اتاقها.جوری که صدای دستشویی رفتن اتاق بغلی به وضوح شنیده میشد
هتل واقعا تر و تمیز بود ولی اتاق هاش سرویس بهداشتی معمولی نداشت،عایق صوتی هم نبود و اینکه اگر چیزی غیر از اتاق و غذا میگرفتی هزینه ها ش بالا بود
اصلا تمیز نبود متاسفانه سرسری اتاق را تمیز کردن تحویل دادن و تو این اوضاع کرونا حوله یک بار میدن تا ۴روز باید تحملش کنی چون میگن لاندری تعطیله احتمالا فقط یک روز در هفته میان شارژ میکنن همه چیز را و میرن امتیاز من به این هتل در حد مسافرخانه هست
از نظر پرسنل عالی بچهای رستوران خودشون عالی ولی غذا یکنواخت و کیفیت متوسط کمی عایق صدای اتاقها کم بود که صدای اتاق بغلی شنیده میشد درمجموع هتل خوبیه
نقاط قوت:
بهداشت عالیبرخورد بسیار خوب پرسنلموقعیت مکانی خوبآرامش و نظم مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
سلام لابی خوب بود متاسفانه با کفش وارد اتاق ها میشدن کیفیت غذا خوب بود ولی ناهار صبحانه تنوع نداشت صدای اتاق بغلی کامل شنیده میشد هتل خیلی نزدیکه به حرم در مجموع اگه خیلی حساس نیستین هتل خوبیه ولی اگه حساس باشید به مشکل میخورید ولی کلا هتل بدی نیست
رفتار محترمانه
هتل منجی دارای مسافت کم نسبت به حرم مطهر می باشد و در کل نسبت به هتل های مشابه قیمت مناسب و از نظر کارکنان عالی می باشد
نقاط قوت:
خیلی راضی نبودیم از هتل اما نحوه برخورد پرسنل بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی نداشت و اصلا غذاشون خوب نبود
اتاق هاشون ضعیف بود ، کولر هاش آب چکه میکرد . واسه یه استکان چای باید دو کیلومتر راه طی کرد . تختخواب های این هتل خوب نبود، اگه واسه غذا خوردن میرید خوبه ،کارکنان رستوران حرف ندارن با ادب و با شخصیت
هتل در حد یک هتل سه ستاره تاپ نبود
هتل بسیار خوب و قابل تحسین بود ارامش او تو این هتل حس کردم تو اون چند روزی که مهمان این هتل بودمهیچ مورد منفی ندیدم من تو این هتل
هتل از نظر مکانی خوب بود برخورد پرسنل عالی ، کیفیت غذا خوب بود نه خیلی خوب و تنوع غذایی زیاد نبودوجود حشرات موذی در رستوران هتل که تذکر داده شد
خوب
من از رستوران و نحوه برخورد کارکنان بسیار راضی بودم فقط چیدمان اتاق ها را اصلا نمی پذیرم بسیار کوچک و دلگیر است و اتاق آشپزخانه و مبل نشیمن ندارد
با سلام در کل هتل خوبی بود وضعیت صبحانه و غذا خوب بود از نظر فاصله تا حرم خوب بود فقط به خاطر نزدیکی به بازار رضا اطراف هتل شلوغ بود و سر و صدا شنیده می شد خدمات گردشگری هتل هم خوب بود برخورد پرسنل خوب بود...
از هر نظر مناسب بود
هتل خیلی خوبی بود به دیگران هم پیشنهاد دادم که اگر به مشهد سفر میکنند به این هتل بیان و خودم هم در سفر بعدی همین هتل انتخاب میکنم . فقط از نظر اینترنت اونقدر ضعیف بود که نتونستیم از وای فای استفاده کنیم
هم غذا با کیفیت هست هم برخورد پرسنل مناسب و در شان هست و به همه زوار پیشنهاد می کنم
این هتل توی اتاق ها توالت فرنگی نداره و برای افراد مسن یا کسایی که نمی تونن توالت ایرانی استفاده کنن نقص بزرگیه .اما در کل پیشنهادش میکنم و هتل خوبی هست نزدیکیش به حرم عالیه.
تنها کیفیت پایین شام
نبود سرویس ایرانی در طبقات وخرابی سرویس های داخل اتاق
هتل خیلی خوب و تمیزی بود .برخورد پرسنل خوب بود .کلا عالی بود و به دیگر دوستان هم پیشنهاد می کنم .
هتل خوبی بود
کارکنان عالی.مهمان نوازان خوب.محلی با ارامش وبه دور ازهیاهو.مجاورحرم
هتل خوبی بود اتاق تمیز و مرتب بود کیفیت غذا هم تقریبا خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل منجی مشهد

مهمانان هتل منجی مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل منجی مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل منجی مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل منجی مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل منجی مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.