هتل مرآت مشهد

آدرس هتل: مشهد -خیابان امام رضا 19 -بهار 3 - انتها سمت راست
-
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

معرفی هتل مرآت مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرآت مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
15 بهمن
جمعه
359,000
تومان
16 بهمن
شنبه
359,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
368,000
تومان
9 بهمن
شنبه
368,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
368,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
368,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
368,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
368,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
368,000
تومان
15 بهمن
جمعه
368,000
تومان
16 بهمن
شنبه
368,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
368,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
368,000
تومان
اتاق یک تخته - فولبرد
هتل یار
565,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
565,000
تومان
9 بهمن
شنبه
565,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
565,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
565,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
565,000
تومان
15 بهمن
جمعه
565,000
تومان
16 بهمن
شنبه
565,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
565,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
565,000
تومان
یک تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
392,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
392,000
تومان
9 بهمن
شنبه
392,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
392,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
392,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
392,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
392,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
392,000
تومان
15 بهمن
جمعه
392,000
تومان
16 بهمن
شنبه
392,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
392,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
392,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
401,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
401,000
تومان
9 بهمن
شنبه
401,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
401,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
401,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
401,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
401,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
401,000
تومان
15 بهمن
جمعه
401,000
تومان
16 بهمن
شنبه
401,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
401,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
401,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
401,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
401,000
تومان
9 بهمن
شنبه
401,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
401,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
401,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
401,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
401,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
401,000
تومان
15 بهمن
جمعه
401,000
تومان
16 بهمن
شنبه
401,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
401,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
401,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
15 بهمن
جمعه
420,000
تومان
16 بهمن
شنبه
420,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
15 بهمن
جمعه
420,000
تومان
16 بهمن
شنبه
420,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
هتل یار
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
445,000
تومان
9 بهمن
شنبه
445,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
15 بهمن
جمعه
445,000
تومان
16 بهمن
شنبه
445,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
660,000
تومان
9 بهمن
شنبه
660,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
660,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
660,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
660,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
660,000
تومان
15 بهمن
جمعه
660,000
تومان
16 بهمن
شنبه
660,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
660,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
660,000
تومان
اتاق دو تخته - فولبرد توئین
هتل یار
674,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
674,000
تومان
9 بهمن
شنبه
674,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
674,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
674,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
674,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
674,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
674,000
تومان
15 بهمن
جمعه
674,000
تومان
16 بهمن
شنبه
674,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
674,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
674,000
تومان
اتاق دو تخته - فولبرد دبل
هتل یار
674,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
674,000
تومان
9 بهمن
شنبه
674,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
674,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
674,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
674,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
674,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
674,000
تومان
15 بهمن
جمعه
674,000
تومان
16 بهمن
شنبه
674,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
674,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
674,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره - فولبرد
هتل یار
717,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
717,000
تومان
9 بهمن
شنبه
717,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
717,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
717,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
717,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
717,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
717,000
تومان
15 بهمن
جمعه
717,000
تومان
16 بهمن
شنبه
717,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
717,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
717,000
تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
719,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
719,000
تومان
9 بهمن
شنبه
719,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
719,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
719,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
719,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
719,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
719,000
تومان
15 بهمن
جمعه
719,000
تومان
16 بهمن
شنبه
719,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
719,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
719,000
تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
719,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
719,000
تومان
9 بهمن
شنبه
719,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
719,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
719,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
719,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
719,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
719,000
تومان
15 بهمن
جمعه
719,000
تومان
16 بهمن
شنبه
719,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
719,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
719,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
582,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
582,000
تومان
9 بهمن
شنبه
582,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
582,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
582,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
582,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
582,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
582,000
تومان
15 بهمن
جمعه
582,000
تومان
16 بهمن
شنبه
582,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
582,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
582,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
592,000
تومان
9 بهمن
شنبه
592,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
592,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
592,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
592,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
592,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
592,000
تومان
15 بهمن
جمعه
592,000
تومان
16 بهمن
شنبه
592,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
592,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
592,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
657,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
657,000
تومان
9 بهمن
شنبه
657,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
657,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
657,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
657,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
657,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
657,000
تومان
15 بهمن
جمعه
657,000
تومان
16 بهمن
شنبه
657,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
657,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
657,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,000,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,000,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,000,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,000,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,000,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,000,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,000,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,000,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,000,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,000,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,000,000
تومان
اتاق سه تخته - فولبرد
هتل یار
1,001,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,001,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,001,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,001,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,001,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,001,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,001,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,001,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,001,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,001,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,001,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,001,000
تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,079,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,079,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,079,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,079,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,079,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,079,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,079,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,079,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,079,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,079,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,079,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,079,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
773,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
773,000
تومان
9 بهمن
شنبه
773,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
773,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
773,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
773,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
773,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
773,000
تومان
15 بهمن
جمعه
773,000
تومان
16 بهمن
شنبه
773,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
773,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
773,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
783,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
783,000
تومان
9 بهمن
شنبه
783,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
783,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
783,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
783,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
783,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
783,000
تومان
15 بهمن
جمعه
783,000
تومان
16 بهمن
شنبه
783,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
783,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
783,000
تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
839,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
839,000
تومان
9 بهمن
شنبه
839,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
839,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
839,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
839,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
839,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
839,000
تومان
15 بهمن
جمعه
839,000
تومان
16 بهمن
شنبه
839,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
839,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
839,000
تومان
سوئیت دو خوابه کانکت چهار نفره
اقامت 24
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
15 بهمن
جمعه
860,000
تومان
16 بهمن
شنبه
860,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
اتاق کانکت چهار نفره
هتل یار
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
870,000
تومان
9 بهمن
شنبه
870,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
870,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
870,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
870,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
870,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
15 بهمن
جمعه
870,000
تومان
16 بهمن
شنبه
870,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
870,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
870,000
تومان
اتاق چهار تخته - فولبرد
هتل یار
1,328,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,328,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,328,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,328,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,328,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,328,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,328,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,328,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,328,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,328,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,328,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,328,000
تومان
کانکت چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,439,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,439,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,439,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,439,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,439,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,439,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,439,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,439,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,439,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,439,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,439,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

کانکت دو خوابه 5 نفره
هتل یار
1,082,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,082,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,082,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,082,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,082,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,082,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,082,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,082,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,082,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,082,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,082,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,082,000
تومان
سوئیت کانکت پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,799,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,799,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,799,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,799,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,799,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,799,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,799,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,799,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,799,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,799,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,799,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت کانکت شش تخته
اسنپ تریپ
1,259,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,259,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,259,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,259,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,259,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,259,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,259,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,259,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,259,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,259,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,259,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,259,000
تومان
سوئیت کانکت شش تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,158,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
2,158,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,158,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,158,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,158,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,158,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,158,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,158,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,158,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,158,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,158,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,158,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرآت مشهد

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
زمین ورزشی
خدمات تهيه بليط
وسایل بدنسازی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات بیدار باش
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
پاركينگ
مینی بار رایگان
فتوکپی
صندوق امانات
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
رستوران
اتاق چمدان
کافی نت
مرکز خرید
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل مرآت مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرآت مشهد

(25 نظر)
نقاط قوت:
تميز و زيبا
نقاط ضعف:
تميز و زيبا
در مجموع خوب بود. نقاط قوت کاملا به نقاط ضعف برتری داره
نقاط قوت:
دسترسی-کیفیت غذا- امکانات
نقاط ضعف:
دسترسی-کیفیت غذا- امکانات
در کل خوب بود
خوب بود جز منوی شام رستوران هتل
نقاط قوت:
همه چیز عالی فقط اطاق کتری برقی نداشت
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت بسیارعالی بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
متاسفانه ۴ ستاره برای این هتل زیاده نهایت ۲ ستاره ..کارکنان توجه به درخواست ندارند..حتی برای آب جوش هزینه دریافت میشود و از همه بدتر کیفیت ضعیف غذا و نبود تنوع جوری که من در تور روز دوم و سوم نهاروشام رو لغو کردم و هزینه مسترد شد و ۲ روز بیرون غذا خوردم
پارسال یک هتل ۳ ستاره با تور اومدیم اصلا قابل مقایسه با این هتل باصطلاح ۴ ستاره نبود واقعا جای تاسف بود
نقاط قوت:
تمیزی و سرویس دهی عالی و غذاهای با کیفیت
نقاط ضعف:
در صبحانه میوه هم باشه عالیه
نقاط قوت:
با سلام ، جای دنجی بود و نسبتاً آرام بود و پرسنل بسیار مودبی داشت و هتل تمیزی بود
نقاط ضعف:
از حرم دور بود و هیچ سرویسی برای رفت و آمد نبود در روز ورود تمام امکانات هتل برای مسافر بصورت یک بروشور میتوان به مسافر عرضه شود از قببل اینکه ساعات استفاده از رستوران برای هر سه وعده و آیا سرویسی برای رفت و آمد وجود دارد و ...... برای اینکه مسافر اعتماد کامل به استفاده از حوله ها و ملحفه ها داشته باشد میبایست در پلاستیک وکیوم شده گذاشته شود که جای هیچ شکی نباشد که احیاناً به روی زمین افتاده است یا اینکه بعد از شستشو قبلی باز هم استفاده شده است یا خیر حوله ها و ملحفه ها اگر در منزل بشوییم ، زمانیکه بخواهیم استفاده کنیم معمولاً یک بوی خوب شوینده میدهد ،اما تعجب اینجا بود که حوله ها و ملحفه های این هتل هیچ بوی مطبوعی نمیداد و برای من جای تعجب بود که هتل به نسبت تمیز مرآت چرا حوله هایش بوی مطبوع نداشت ، اما این را بگویم که حوله ها چون سفید بودند به من قوت قلب میدادند که اینطور تصور کنم که حوله ها و ملحفه ها تمیز هستند ولی شاید بدلیل اینکه مدت زمان زیادی از شستشوی آن گذشته است دیگر بوی نو بودن و یا بوی مطبوع بعد از شستشو با شوینده ها را نمیدهد اما اگر در پلاستیک وکیوم باشد آن بوی تمیزی و نو بودن را از دست نمیدهد . با تشکر از شما شایان فر
هتل خوبی هستش من چهار روز بودم از مکانش رضایت کامل دارم ممنون از پرسنل هتل
نقاط قوت:
تمیز و مرتب دسترسی به نسبت خوب به دور از شلوغی و سر و صدا نزدیک به ایستگاه قطار شهری
نقاط ضعف:
تخلیه آب سینک و حمام مشکل داشت اتاق دری به اتاق کناری داشت که قفل بود اما سر و صدا و صحبت‌های اتاق کناری کاملا از اینجا می‌آمد شنیده می‌شد و صدای تلویزیون و ... آزاردهنده بود
نقاط قوت:
فضای مناسب اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانی ، پاسخگویی ضعیف پرسنل
نقاط قوت:
تمیزه.تنوع صبحانه عالی تخم مرغ، سوسیس،عدسی ،خیار و گوجه فرنگی، کره ،مربا.دمای اتاق عالی کولردار.سشوار ننوشته بودن ولی داره با وسایل بهداشتی حوله ..
نقاط ضعف:
توالت ایرانی داخل اتاق نیست.چایساز تو سایت نوشته ولی از اول نداشته.سرویس حرم نداره.
نقاط قوت:
در اين خصوص مطلبي كه حائزاهميت باشد وجود نداشت
نقاط ضعف:
با سلام خدمات ضعيف هست دستگيره در لق بود وهنگام بستن از بيرون اطاق اذيت ميكرد كه علي رغم سه مرتبه يادآوري در دوروز اقامت وقول تعمير هيچ اتفاقي نيفتاد و سرويس چاي هم پس از صرف آن با سيني بيرون درب اطاق گذاشته شده بود كه بعد از دوروز هم كسيبراي بردن سيني مراجعه ننمود ودر هنگام تخليه هم همانجا قرار داشت . در خصوص صبحانه نيز تنوع خيلي كم بود خصوصا نيمرو واملت نبود ونان هم فقط يك نوع بود و به نظرم براي هتلي با اين تعداد ستاره امكانات ضعيف بود و درخور ستاره هاي هتل نبود ان شاالله در اينده ي نزديك شاهد ارتقاء سطح خدمات هتل باشيم
نقاط قوت:
فقط نحوه رفتار کارکنان خوب بود همین
نقاط ضعف:
دقت در تخلیه اتاقها که کارشون درست نیست
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز، برخورد کارکنان خوب، فضای هتل خوب.
نقاط ضعف:
متأسفانه اتاق فقط توالت فرنگی داشت و برای استفاده از سرویس ایرانی باید از اتاق خارج شد و از توالت داخل راهرو استفاده کرد. قیمت رزرو هم نسبتاً زیاد بود. نکته منفی دیگری نداشت.
نقاط قوت:
اتاق‌هاش بزرگ هست و ظاهر خوبی داره سرویس های اتاق هم تمیز و مرتب هست، موقعیت مکانی هتل هم در جایی آرام و ساکت هست و دسترسی به مترو هم خیلی راحت هست و تا حرم پیاده تقریبا ۱۵-۲۰ دقیقه راه هستش
نقاط ضعف:
خالی بودن مینی بار و عدم سرویس دهی مناسب کافی شاپ در ساعات اخر شب و نبود آویز جهت گذاشتن لباس ها فقط دو عدد چوب لباسی موجود بود در اتاق
نقاط قوت:
خيلي تميز بود
نقاط ضعف:
اتاق كوچيك بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل نوساز بودن هتل کیفیت خوب صبحانه و برخورد خوب پرسنل رستوران داشتن پارکینگ دیزاین عالی
نقاط ضعف:
احساس کردم به تمام مسافرین اتاقهای طبقه اول را می دهند چون با نوسازی هتل هماهنگی نداشت و نظافت خوبی نداشت در ابتدا که وارد شدم ملحفه های پتو و روتختی تمیز نبود و بوی مواد شوینده نمی داد که با توجه به نوسازی و دیزاین خوب هتل و برخورد عالی پرسنل و رسیدگی به موقع ڀرسنل به درخواست مسافرین اگر به نظافت اتاقها کمی بیشتر رسیدگی کنند در دسته بندی هتلهای نمونه مشهد قرار میگیرند
نقاط قوت:
محیط آروم و بی سر و صدا
نقاط ضعف:
یخچال اتاق خالی بود و حتی آب آشامیدنی هم وجود نداشت که بعد از درخواست برامون اوردن و موقع چک اوت پولشو گرفتن صبحانه بصورت بوفه بود اما خیلی محدود بود و تنوعی نداشت موقع رزرو روی سایت اقامت با صبحانه و ناهار و شام فقط فعال بود اما تو هتل گفتن که فقط با صبحانه ست
نقاط قوت:
عالی بود تمیز بدونه ایراد فقط در اتاقها اگر چای ساز یاذفلاکس باشه عالیه
نقاط ضعف:
هنگام سرو صبحانه به میهمانان اطلاع داده شود که صبحانه گرم مثل نیمرو یا املت موجود هست باتشکر
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت صبحانه خوب بود تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
کمی نصب سرویس مشکل داشت و به خاطر همین برخی اوقات بوی فاضلاب احساس میشد، البته کم
تشکر از زحمات پرسنل محترم هتل
خوب بود
عالی
در کل به نظرم خوب بود البته بجز نهار و شام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرآت مشهد

مهمانان هتل مرآت مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرآت مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرآت مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرآت مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرآت مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.