هتل خورشید تابان مشهد

مشهد، بلوار امام خمینی، خیابان پاسداران، جنب فرمانداری
4
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی هتل خورشید تابان مشهد

هتل چهار ستاره خورشید تابان مشهد، یکی از هتل‌های تازه تاسیس در خیابان پاسداران می‌باشد که با ۷۲ واحد در چهار طبقه، در سال ۱۳۹۴ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. زائرین محترم می‌توانند تنها با پیمودن مسافتی با خودرو با مدت زمان ۱۵ دقیقه به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) مشرف شوند. این مجموعه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده، با افتخار آماده میزبانی از شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل خورشید تابان مشهد

خورشید تابان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
242,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
242,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
242,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
2 مهر
جمعه
300,000
تومان
3 مهر
شنبه
300,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
ای‌گردش
259,800 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
259,800
تومان
30 شهریور
سه شنبه
259,800
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
259,800
تومان
1 مهر
پنجشنبه
259,800
تومان
2 مهر
جمعه
259,800
تومان
3 مهر
شنبه
259,800
تومان
4 مهر
یکشنبه
259,800
تومان
5 مهر
دوشنبه
259,800
تومان
6 مهر
سه شنبه
259,800
تومان
7 مهر
چهارشنبه
259,800
تومان
8 مهر
پنجشنبه
259,800
تومان
خورشید تابان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
363,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
363,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
363,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
518,000
تومان
2 مهر
جمعه
518,000
تومان
3 مهر
شنبه
518,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
518,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
518,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
518,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
518,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
518,000
تومان
علاءالدین
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
380,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
380,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
380,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
382,400 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
382,400
تومان
30 شهریور
سه شنبه
382,400
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
382,400
تومان
1 مهر
پنجشنبه
382,400
تومان
2 مهر
جمعه
382,400
تومان
3 مهر
شنبه
382,400
تومان
4 مهر
یکشنبه
382,400
تومان
5 مهر
دوشنبه
382,400
تومان
6 مهر
سه شنبه
382,400
تومان
7 مهر
چهارشنبه
382,400
تومان
8 مهر
پنجشنبه
382,400
تومان
خورشید تابان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
382,400 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
382,400
تومان
30 شهریور
سه شنبه
382,400
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
382,400
تومان
1 مهر
پنجشنبه
382,400
تومان
2 مهر
جمعه
382,400
تومان
3 مهر
شنبه
382,400
تومان
4 مهر
یکشنبه
382,400
تومان
5 مهر
دوشنبه
382,400
تومان
6 مهر
سه شنبه
382,400
تومان
7 مهر
چهارشنبه
382,400
تومان
8 مهر
پنجشنبه
382,400
تومان
خورشید تابان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
482,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
482,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
482,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
634,000
تومان
2 مهر
جمعه
634,000
تومان
3 مهر
شنبه
634,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
634,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
634,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
634,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
634,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
634,000
تومان
علاءالدین
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
499,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
499,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
499,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
499,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
499,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
499,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
499,000
تومان
2 مهر
جمعه
499,000
تومان
3 مهر
شنبه
499,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
499,000
تومان
خورشید تابان-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
597,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
597,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
597,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
597,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
751,000
تومان
2 مهر
جمعه
751,000
تومان
3 مهر
شنبه
751,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
751,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
751,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
751,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
751,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
751,000
تومان
ای‌گردش
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
615,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
615,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
615,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
615,000
تومان
2 مهر
جمعه
615,000
تومان
3 مهر
شنبه
615,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
615,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
615,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
615,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
615,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
615,000
تومان
علاءالدین
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
615,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
615,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
615,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
خورشید تابان-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
878,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
878,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
878,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
878,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,254,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,254,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,254,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,254,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,254,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,254,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,254,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,254,000
تومان
ای‌گردش
897,450 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
دوشنبه
897,450
تومان
30 شهریور
سه شنبه
897,450
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
897,450
تومان
1 مهر
پنجشنبه
897,450
تومان
2 مهر
جمعه
897,450
تومان
3 مهر
شنبه
897,450
تومان
4 مهر
یکشنبه
897,450
تومان
5 مهر
دوشنبه
897,450
تومان
6 مهر
سه شنبه
897,450
تومان
7 مهر
چهارشنبه
897,450
تومان
8 مهر
پنجشنبه
897,450
تومان

امکانات اتاق های هتل خورشید تابان مشهد

سالن کنفرانس
خدمات خانه داری
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
فكس
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلفن در لابی
خدمات اتو
تلويزيون LCD در لابی
مبل
صبحانه رایگان
سونا خشک
تراس
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
روم سرويس
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
اينترنت در اتاق
رستوران بام
کافی نت
سرويس به حرم رايگان
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
استخر كودكان
اتاق عقد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
خدمات پزشكي
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رادیو
خدمات عروس
اینترنت با سرعت بالا
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
کپسول آتشنشانی در راهرو
باغچه
كتابخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
آتلیه
خدمات باربري
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
آلاچیق
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تاکسی سرویس
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
استخر
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
آژانس مسافرتی
نمازخانه
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
سالن همایش
خدمات تور
گشت غیررایگان
اطفای حریق
سرویس رایگان رفت به حرم
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
ویلچر
رستوران ایرانی
کافی‌شاپ فضای باز
حمام سنتی غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رستوران دریایی
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل خورشید تابان مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل خورشید تابان مشهد

(52 نظر)
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل، امکانات مناسب، داشتن پارکینگ و موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
تمیز بودن هتل، امکانات مناسب، داشتن پارکینگ و موقعیت مناسب
من به مدت ۸ روز در این هتل اقامت داشتم. کیفیت همه چیز بسیار مناسب و استاندارد بود.
نقاط قوت:
اتاق های بسیار بزرگ نسبت به هتل های مشابه و کیفیت بالای غذا
نقاط ضعف:
اتاق های بسیار بزرگ نسبت به هتل های مشابه و کیفیت بالای غذا
من به همراه خانواده به مدت ده شب در این هتل اقامت داشتیم بدون کوچکترین مشکل بچه های بسیار خوب ، علی الخصوص آقای سرابی که ارادت خاصی نسبت به ما داشتن و بسیار انسان شریف و مشتری مدار و بچه های خوب رستوران و خانه داری هم بسیار عالی
اتاقها چای ساز ندارد، پذیرش کسی نبود پاسخگو باشد، سرویسهای بهداشتی فرسوده بودند.
نقاط قوت:
کیفیت خوب امکانات و غذا
نقاط ضعف:
کیفیت خوب امکانات و غذا
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ و دلباز.یخچال های خوب و قوی اتاق.خانه داری هم عالیه
نقاط ضعف:
اتاق های بزرگ و دلباز.یخچال های خوب و قوی اتاق.خانه داری هم عالیه
نقاط قوت:
هتل متوسط به بالا با محیط دنج و ارام.بهداشت متوسط و پرسنل مودب و محترم.با غذا های تازه
نقاط ضعف:
هتل متوسط به بالا با محیط دنج و ارام.بهداشت متوسط و پرسنل مودب و محترم.با غذا های تازه
نقاط قوت:
منظم و مسئولیت پذیر بودن هتل در قبال مسافرین
نقاط ضعف:
منظم و مسئولیت پذیر بودن هتل در قبال مسافرین
من واقعا اوقات خوبی در هتل داشتم . کارمندان هتل بسیار مسئولیت پذیر بورند
نقاط قوت:
فضایی آرام و پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
عدم استفاده از تمام امکانات هتل به ویژه "مجموعه آبی" و ترنسفر به حرم به بهانه کرونا, در صورتی که خیلی از هتل ها در شرایط "غیر قرمز" استفاده از مجموعه آبی شان مجاز بوده و انگیزه و جذابیتی برای جذب مسافر می باشد
رضایت‌بخش
نقاط قوت:
اطاق بزرگ و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل ۱ستاره سرویس روم افتضاح برای نظافت اطاق هم کرونا رو بهانه میکردند نداشتن چای ساز به بهانه بسته نشدن کافی شاپ هتل
هتل بسیار تمیزی بود. یکی از مزیت هاش این بود که ملحفه ها و حوله ها، بوی شوینده نمیدادن. پرسنل هتل بسیار خوش اخلاق و مهربان و محترم هستند. کیفیت غذاش خوب بود. تنوع صبحانه خوب بود. پیشنهاد میکنم اسپرسوی هتل و حتما امتحان کنید. از حرم دور نیست. به اماکن دیدنی مثل خانه ملک و کلیسای ده دی نزدیکه و میتونید پیاده برید. در کل هتل بسیار عالی بود. هتل وای فای داره و تا یک حجمی رایگان هست. خرید حجم اضافه هم بسیار ارزان بود.
نقاط قوت:
با ادب منظم تمیز سکوت در هتل رستوران نور گیر دلباز مناسب غذای خوب
نقاط ضعف:
سرویس اطاق کمی نامنظم
همه چی عالی بود من با دخترعموهام دراین هتل اقامت داشتیم خیلی تمیزه و با خیال راحت تو تشک و بالشت فرو میرفتیم و خواب راحتی داشتیم بعد از کلی خستگی
سلام همه امکانات هتل خوب بود فقط خدمات دهی پرسنل ضعیف تر بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نظافت
نقاط ضعف:
کم نور بودن اتاقها و راهرو
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
اتاق ها بزرگ و مناسب برای خانواده میباشد
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
محیط آرام و خوب بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود و اتاقها و سرویس بهداشتی تمیز بود فقط تنوع صبحانه و کیفیت آن کم بود.
در كل خوب
بالش های غیراستاندارد، لزوم استفاده از پنجره های دوجداره بدلیل ازدحام منطقه،عدم شارژ مواد شوینده
تنها مشکل هتل رو فقط در صبحانه اون دیدم که در مقایسه با هتل های 4ستاره موجود کاملا بی ستاره بود !
اتاقهای ۳ نفره رو به جای ۴ نفره غالب کردن به ما. اعتراضم کردیم ولی جز معذرت خواهی کاری نکردن. کلا تمیزه ولی نمی ارزه به قیمتش .
نقاط قوت:
هتل خوبیه
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداره
اتاق ها تمیز و نوساز بود . سرویس بهداشتی تمیز بود . به حرم تقریبا نزدیک بود ولی از اماکن گردشگری دور بود. پارکینگش رو باز بود که همیشه جا برای پارک داشت. سینک توی اتاق حالت دکور داشت. چای ساز نداشت. کیفیت صبحانه و تنوع صبحانه خیلی معمولی بود. ناهار و شام هتل نخوردم و نمیتونم نظر بدم برای تمیز کردن اتاقها نمیومدن. رفتار کارکنان خوب بود فضای هتل خوب و تمیز بود. هتل جای آرومی بود و سرو و صدا نبود البته اتاق ما رو به خیابون نبود.
مناسب، تمیز و مرتب، فقط باید به صبحانه بیشتر رسیدگی کنند، کیفیت غذای رستوران هم خیلی خوب بود، پرسنل هم عالی، اینترنت اتاق 100مگ رایگان بود که کم بود
بنده در کل از هتل راضی هستم .
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
خوب بود و اگر تنوع صبحانه و غذای بیشتری داشت بهتر بود
ساختمان هتل و امکانات فیزیکی خوب بود.ولی خدمات پرسنلی ضعیف بود.هنگام صبحانه میزها دیر تمیز می شد و سبد نان یا سینی های غذا دیر شارژ می شد.استخر هتل علی رغم تبلیغات ،کوچک بود ،جکوزی و سونا کیفیت مناسبی نداشت و برخورد پرسنل استخر ناخوشایند بود
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود برخورد پرسنل عالی فضای با آرامش در کل خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس حرم کم بود قیمت غذاها با کیفیتش تناسب نداره
اتاق بسیار تمیز. سرویس دهی به اتاق بسیار سریع. پیاده تا حرم حدود نیم ساعت. در کل برای اقامت هتل خوبی است. صبحانه هتل در حد یک هتل چهار ستاره نبود. نور اتاق بسیار کم. حمام و دستشویی تمیز ولی دوش حمام خراب بود و آب میداد.
اتاق آماده تحویل نبود و تازه ساعت حدودا ۴ عصر تحویل دادند. رمز وای فای به ما پیامک نشد و بعد از دو بار تماس با پذیرش برای دریافت رمز مجبور شدم حضورا برای دریافت رمز مراجعه کنم. ما چهار شب رزرو کرده بودیم که تنها ۱۰۰ مگ مجاز به استفاده از اینترنت بودیم و برای بیشتر از این بایست هزینه میپرداختیم.پارکینگ هتل پر از ماشین بود که ظاهرا متعلق به کارمندان هتل و افرادی بود که برای استفاده از استخر هتل میامدند و پیدا کردن محل پارک اغلب دشوار بود.ما طبقه چهارم ساکن بودیم و رستوران طبقه پنجم و آخر شب صدای جابجایی صندلیها حین تمیز کردن رستوران روی اعصاب بود.برای گرفتن آب جوش از کافی شاپ هم که یکی در میون آب جوش حاضر نبود.
نقاط قوت:
اینایی ک میگن منو صبحانه کامل نبود رو درک نمیکنم، صبحانه این هتل واقعا عالی بود. انواع آش، عدسی، لوبیا، فرنی، شعله زرد، سالاد الویه، خوراک سوسیس، کالباس، املت، ماست موسیر، ماست خامه ای، آب پرتقال، آل آلبالو و خیلی چیزای دیگه حال نوشتنشو ندارم.
نقاط ضعف:
هیچی
هتلی بسیار تمیز و واقع در مکانی بسیار آرام
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل بخصوص مدیریت هتل.تمیز بودن .سرویس دهی خانه دار.
نقاط ضعف:
عدم وجود لوازم مورد نیاز در اتاق از جمله چای ساز .پشقاب چاقو ...وهمچنین ملحفه
اقامت خیلی خوبی بود.هتل فضای خیلی آرومی داشت و اتاق هاش تمیز بود.خانواده من خیلی راضی بودن
نحوه برخورد پرسنل متوسط. ارامش و راحتی خیلی خوب. امکانات داخل خوب. عدم وجود کافی میکر یا چای ساز.
مناسب بود و بنده راضی بودم.
توقعی که از یک هتل چهار ستاره است رو براورده نمی کردخوب بود اما در حد یک هتل سه ستاره
- فاصله از حرم و دسترسی راحت با تاکسی و لذت بردن بیشتر از جوار آقا امام رضا- موقعیت مناسب جغرافیایی - پارکینگ - پرسنل مودب - نبود امکانتی مثل اطو و میز اطو
نقاط قوت:
محیط آرام هتل، برخورد بسیار مناسب پرسنل، نظم و انظباط در کلیه بخش‌های هتل،تمیزی وشیک بودن اتاقها ولابی و مکان مناسب هتل دور از شلوغی اطراف حرم. انشاالله در سفر های آینده نیز این هتل را انتخاب خواهیم کرد.
نقاط ضعف:
تنوع بسیار کم منو رستوران و تکراری بودن صبحانه در هر روز باعث سردر گمی در انتخاب نوع غذا می شد. سریس حرم هم جوابگوی تعداد مسافران نبود.
نقاط قوت:
پرسنل هتل بسیار مودب, وظیفه شناس, محترم و مهربان بودند. کیفیت غذا عالی بود. اتاق ها بسیار مرتب و تمیز بودند. این نکات مثبت حاکی از مدیریت توانمند هتل است.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی بود بجز نکات منفی
نقاط ضعف:
قیمت غذاها کمی بالا بود. همیشه گران بودن دلیل کیفیت نیست. پیشنهاد می کنم قیمت غذاها منطقی تر باشد تا همه بتوانند از سرویس رستوران استفاده کنند. - سرویس حرم هم ساعتهاش چندان مناسب نبود
نقاط قوت:
پرسنل با اخلاق و خوب
نقاط ضعف:
رستوران غذای با کیفیت نداشت
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی بود و تمیز بود اطاقها شیک بود امکانات اطاق قابل قبول بود
نقاط ضعف:
اینترنت رایگان اصلا" در اطاق قابل استفاده نبود پذیرائی کارکنان بسیار کند بود
نقاط قوت:
تميز و أرام بود
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي خيلي ضعيف بود از تنوع خيلي كمي برخوردر بود، و اب جوش سر ميز سلف صبحانه نبود، چاي ساز داخل اتاق وجود نداشت
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز و شیک
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه زیاد نبود
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود. مشکل خاصی نبود. اطاقها خوب بود. برخورد پرسنل خوب بودو...
نقاط ضعف:
کیفیت غذا جا دارد که بهتر شود.
نقاط قوت:
اتاقها تمیز برسنل مودب ا
نقاط ضعف:
اینرنت با هزبنه استخر با هزینه
یکی از اشتباهات اینجانب انتخاب این هتل بودغذا: به بدترین شکل ممکن سرو میشد یعنی از یک رستوران درجه 1 پایین تر بودکیفیت:اصلا غذاها کیفیت نداشتندو من بزرگ ترین اشتباه رو کردم از انتخاب این هتل موقعیت مکانی نامناسب نداشتن سرویس به حرم برخورد زشت پرسنل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل خورشید تابان مشهد

مهمانان هتل خورشید تابان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل خورشید تابان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل خورشید تابان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل خورشید تابان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل خورشید تابان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.