هتل خورشید تابان مشهد

مشهد، بلوار امام خمینی، خیابان پاسداران، جنب فرمانداری
4
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

معرفی هتل خورشید تابان مشهد

هتل چهار ستاره خورشید تابان مشهد، یکی از هتل‌های تازه تاسیس در خیابان پاسداران می‌باشد که با ۷۲ واحد در چهار طبقه، در سال ۱۳۹۴ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. زائرین محترم می‌توانند تنها با پیمودن مسافتی با خودرو با مدت زمان ۱۵ دقیقه به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) مشرف شوند. این مجموعه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده، با افتخار آماده میزبانی از شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل خورشید تابان مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
820,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
820,000 تومان
14 بهمن
جمعه
820,000 تومان
15 بهمن
شنبه
820,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
820,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
820,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
820,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
820,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
820,000 تومان
21 بهمن
جمعه
820,000 تومان
22 بهمن
شنبه
820,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
820,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
820,000 تومان
14 بهمن
جمعه
820,000 تومان
15 بهمن
شنبه
820,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
820,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
820,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
820,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
820,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
820,000 تومان
21 بهمن
جمعه
820,000 تومان
22 بهمن
شنبه
820,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
820,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
820,000 تومان
14 بهمن
جمعه
820,000 تومان
15 بهمن
شنبه
820,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
820,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
820,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
820,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
820,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
820,000 تومان
21 بهمن
جمعه
820,000 تومان
22 بهمن
شنبه
820,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
820,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
820,000 تومان
14 بهمن
جمعه
820,000 تومان
15 بهمن
شنبه
820,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
820,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
820,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
820,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
820,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
820,000 تومان
21 بهمن
جمعه
820,000 تومان
22 بهمن
شنبه
820,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
829,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
829,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
829,000 تومان
14 بهمن
جمعه
829,000 تومان
15 بهمن
شنبه
829,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
829,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
829,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
829,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
829,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
829,000 تومان
21 بهمن
جمعه
829,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
829,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
829,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
829,000 تومان
14 بهمن
جمعه
829,000 تومان
15 بهمن
شنبه
829,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
829,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
829,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
829,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
829,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
829,000 تومان
21 بهمن
جمعه
829,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
871,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
871,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
871,000 تومان
14 بهمن
جمعه
871,000 تومان
15 بهمن
شنبه
871,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
871,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
871,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
871,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
871,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
871,000 تومان
21 بهمن
جمعه
871,000 تومان
22 بهمن
شنبه
871,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
871,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
871,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
871,000 تومان
14 بهمن
جمعه
871,000 تومان
15 بهمن
شنبه
871,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
871,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
871,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
871,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
871,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
871,000 تومان
21 بهمن
جمعه
871,000 تومان
22 بهمن
شنبه
871,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,025,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,025,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,025,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,025,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,025,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,025,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,025,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,025,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,025,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,025,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,025,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,025,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,025,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,025,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,025,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,025,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,025,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,025,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,025,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,025,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
1,033,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,033,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,033,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,033,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,033,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,033,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,033,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,033,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,033,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,033,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,033,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,033,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,033,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,033,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,033,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,033,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,033,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,033,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,033,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,033,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,033,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,033,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,033,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,104,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,104,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,104,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,104,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,104,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,104,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,104,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,104,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,104,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,104,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,104,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,104,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,240,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,240,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,240,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,240,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,240,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,240,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,240,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,240,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,240,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,240,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,240,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,240,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,240,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,240,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,240,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,240,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,240,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,240,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,240,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,240,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,240,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,240,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,240,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,240,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,240,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,240,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,240,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,240,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,245,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,245,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,245,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,245,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,245,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,245,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,245,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,245,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,245,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,245,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,337,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,337,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,337,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,337,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,337,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,337,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,337,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,337,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,337,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,337,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,337,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,337,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
ای‌گردش
1,940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,940,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,940,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,940,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,940,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,940,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,940,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,940,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,940,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,940,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,940,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,940,000 تومان
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,940,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,940,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,940,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,940,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,940,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,940,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,940,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,940,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,940,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,940,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,940,000 تومان
سوئیت آپارتمان دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,947,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,947,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,947,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,947,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,947,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,947,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,947,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,947,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,947,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,947,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,947,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,110,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,110,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,110,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,110,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,110,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,110,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,110,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,110,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,110,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,110,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,110,000 تومان

امکانات اتاق های هتل خورشید تابان مشهد

سالن کنفرانس
اعلام حریق
آلاچیق
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رستوران دریایی
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سرویس رایگان رفت به حرم
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
تراس
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
استخر كودكان
اتاق عقد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رادیو
خدمات عروس
اینترنت با سرعت بالا
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل خورشید تابان مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل خورشید تابان مشهد

(75 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی___
نقاط ضعف:
شارژ ضعیف اتاقهاصبحانه ضعیف با توجه به چهار ستاره بودن هتلنبودن ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعکس
نقاط قوت:
تا حرم یک ربع پیاده راه است . پارکینگ خیلی خوبی دارد. اتاق ها بزرگ و تمیز هستند. صبحانه مناسبی دارد.
نقاط ضعف:
تا حرم یک ربع پیاده راه است . پارکینگ خیلی خوبی دارد. اتاق ها بزرگ و تمیز هستند. صبحانه مناسبی دارد.
نقاط قوت:
بزرگی، تمیزی وروشنایی اتاقها، برخورد خوب ،محترمانه وحرفه ای پذیرش وپرسنل، اتاق را زودتراز موعد مقرر (۱۱صبح)تحویل دادند، درکل نسبت به هتلهای ۵ ستاره ای که تا کنون بارها در مشهد اقامت داشتم از این هتل بیشر راضی بودم. پیشنهاد میکنم یکبار امتحان کنید تا مشتری دائم شوید.
نقاط ضعف:
بزرگی، تمیزی وروشنایی اتاقها، برخورد خوب ،محترمانه وحرفه ای پذیرش وپرسنل، اتاق را زودتراز موعد مقرر (۱۱صبح)تحویل دادند، درکل نسبت به هتلهای ۵ ستاره ای که تا کنون بارها در مشهد اقامت داشتم از این هتل بیشر راضی بودم. پیشنهاد میکنم یکبار امتحان کنید تا مشتری دائم شوید.
بزرگی، تمیزی وروشنایی اتاقها، برخورد خوب ،محترمانه وحرفه ای پذیرش وپرسنل، اتاق را زودتراز موعد مقرر (۱۱صبح)تحویل دادند، درکل نسبت به هتلهای ۵ ستاره ای که تا کنون بارها در مشهد اقامت داشتم از این هتل بیشر راضی بودم. پیشنهاد میکنم یکبار امتحان کنید تا مشتری دائم شوید.
نقاط قوت:
همه چیز عالی و بسیار مرتب است، نظافت اتاق ها واقعا عالیست و از نظر برخورد کارکنان نیز قابل ستایش است. از نظر دسترسی به امکان مختلف مشهد نیز در مکان خوبی واقع شده است.
نقاط ضعف:
همه چیز عالی و بسیار مرتب است، نظافت اتاق ها واقعا عالیست و از نظر برخورد کارکنان نیز قابل ستایش است. از نظر دسترسی به امکان مختلف مشهد نیز در مکان خوبی واقع شده است.
نقاط قوت:
صبحانه خوبی داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بهترین نکته احترام و ادب کارکنان هتل بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آسانسورهای خوب ودوآسانسوره
نقاط ضعف:
نداشتن چایسازدراتاق حداقل یک چای رامهمان خودش درست بکندحالا گازنداردمهم نیست ولی چای سازباشد.
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
مشکل باز و بسته شدن تمام درب های هتلرستوران کاملا غیرفعال بدون منوی غذایی
ساختمان خوبی داره.اتاقهای بزرگ.خارج طرح ترافیک هست.قیمت به شدت مناسب
درب سرویس بهداشتی خراب بود و بسته نمی شد.2. موکت اتاق کثیف بود 3. خانه داری ضعیف عمل می کرد فقط جهت تخلیه سطل زباله صبح می آمدن
خوب بود
نقاط قوت:
خلوتی محل رستوران خوب و دسترسی به رستورانهای مناسب تمیزی و نظافت هتل استخر تمیز اتاقهای نورگیر و بزرگ فضای آرام داشتن پارکینگ بزرگ لابی بزرگ‌ با سقف های مرتفع و سالن بزرگ کافه و حیات
نقاط ضعف:
خلوتی محل رستوران خوب و دسترسی به رستورانهای مناسب تمیزی و نظافت هتل استخر تمیز اتاقهای نورگیر و بزرگ فضای آرام داشتن پارکینگ بزرگ لابی بزرگ‌ با سقف های مرتفع و سالن بزرگ کافه و حیات
نقاط قوت:
تحویل دهی اتاق عالی بود ممنونم از آقای سرابی که زودترازموعد اتاقو تحویل دادن وبرخوردمناسبی داشتند چون مسافراز راه میرسه خسته هست بعضی هتل ها خیلی دیراتاق تحویل میدن برخوردپرسنل خوب بود قیمت خوب بود صبحانه خوب بود چایی ساز وفلاکس داخل اتاق موجودو اتاق های بزرگی داشت
نقاط ضعف:
تحویل دهی اتاق عالی بود ممنونم از آقای سرابی که زودترازموعد اتاقو تحویل دادن وبرخوردمناسبی داشتند چون مسافراز راه میرسه خسته هست بعضی هتل ها خیلی دیراتاق تحویل میدن برخوردپرسنل خوب بود قیمت خوب بود صبحانه خوب بود چایی ساز وفلاکس داخل اتاق موجودو اتاق های بزرگی داشت
بسیار از اقامتم راضی بودم بهترین مزیت این هتل نسبت به هتلهای ۴ ستاره دیگر قیمت بسیار مناسب آن است که باعث می شود هر وقت به مشهد بیایم این هتل را انتخاب کنم اگر چه هتل مقداری با حرم فاصله دارد ولی اصلا باعث نمی شود که این هتل را مجددا انتخاب نکنم به همه دوستان توصیه کردم در صورت سفر به مشهد این هتل را انتخاب کنند. بجز تنوع صبحانه درتمام موارد نمره قبولی میگیرد.
همه چی عالی بود قیمت رستوران بالا بود
هتل کثیف بود ملحفه پاره و کف زمین موکت سوخته بود و اتاق بو بد میداد
کارکنان رستوران خیلی مبتدی بودند ومنوی ان ضعیف بود
من ۳ شب توی این هتل اقامت داشتم همه جوره راضی بودم از رفتار کارکنان تا تمیزی اتاق و کیفیت غذا تنها ایراد خیلی کوچیکی که میشه گرفت صدای سیستم سرمایشی تو اتاق هست که واقعا برای من کاملا قابل چشم پوشی بود
نقاط قوت:
فقد خوش نقشه است و شکل هتل های خارجی را دارد و ا و خواهش میکنم گول ۴ ستاره بودنش را نخورید چون وابسته به یک ارگان نظامی است آنرا اخذ نموده و حتی استخر آن عمومی است و مهمان هتل نیز باید بلیط دریافت نماید.
نقاط ضعف:
صبحانه بد، شکر نیمرو خامه قهوه نداشت بقیه نیز بی کیفیت و از نوع تکنفره مثل پادگاندوش حمام خراب بود دستمال توالت وجود نداشت تشکها بسیار قدیمی بود و وسط آنها گود افتاده بود ، پارکینک مسقف ندارد غذای رستوران آن نیز تعریفی ندارد و خانه داری بسیار ضعیف به اطاق ۵ تخته ۳ سری لوازم بهداشتی داده بودند که مجبور شدیم با سشوار خودمان را خشک کنیم، و وووو
نقاط قوت:
برخورد بسيار خوب پرسنل و موقعيت مكانى بسيار خوب و اتاق هاى بسيار بزرگ و سيستم مناسب سرمايشى از نكاتى بود كه خيال مسافر رو از هر جهت راحت ميكرد!
نقاط ضعف:
درمورد نظافت اتاق در مدت ٤ روزى كه در هتل اقامت داشتيم يكبار هم انجام نشد و براى دريافت مواد شوينده و آب معدنى بايد با خانه دارى تماس ميگرفتيم كه متأسفانه خدمات خانه دارى فقط در صبحها انجام ميشد و از عصر به بعد خدماتى انجام نمى دادن
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن وان در حمام
نقاط قوت:
من سفر خانوادگی داشتم به مدت ۵ شب دو اتاق ۳تخته داشتیم که هم رفتار پذیرش و هم رفتار خدمه اکی بود و قسمت مهمانداری و نکات بهداشتی خوبی داشتنرستورانش هم خوب بودمنوی صبحانه هم که اکی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی رو درنظر ندارم واقعا هتل بسیار خوبی بود از انتخابم راضی بودمفقط قسمت گردشگری دوتا خانم بودن که هربار آویزون میشدن بهمون که بیاین با تور ما برین😅
ساعت دوازده رسیدیم ساعت یک و نیم اطاق تحویل شد. اطاقها بزرگ. و جادار خوب و تمیز صبحانه قابل قبول در کل راضی بودم. برخورد پرسنل خوب بود. وای فای تعطیل. رستوران نرفتم سرویس حرم نداشتن ولی با اسنپ پاتزده تومان میرفتیم پیاده هم حدود بیست و پنح دیقه میرفتیم حرم. هتل جای ارام و خوبی بود و کاملا استراحت میکردیم تو هتل. چای ساز تو اطاق نبود ولی ابجوش درخواست میکردیم میدادن
نسبت به قیمتش امکانات خوبی داشت ، صبحانه در حد متوسط رو به بالا( قهوه سرو نمی شد) تمیزی اتاق ها خیلی خوب بود ، چای ساز ندارد، نور گیر بودن و بزرگی اتاق هم خوب بود بعد از ۳ سال هم استخر مجدد باز گشایی شد که امکاناتش خیلی خوب بود
سلام رفتار پرسنل بسیار عالی و از بابت اتاق و غذا هم خیلی خوب بود تنها پوئن منفی که داشت نداشتن چای ساز در اتاق بود چندان هزينه ای برای هتل نداره و در آخر باتشکر از ایران هتل این اولین رزرو من از سایت شما بود و رضایت من جلب شد
با سلام. هتل خوبی بود. پرسونل خدمات هتل بسیار خوش برخورد. ریسیپشن طبق معمول... . نظافت عالی نبود اما قابل قبول بود (ما خودمون بیشتر از خدمات، نظافت هتل برامون اهمیت داره و از این نظر هتل خوبیه). برای رفتن به حرم تاکسی براحتی در دسترس هست. یک سوییت گرفته بودیم که کتری برقی داشت. غذای هتل راضی کنندست اما گرونه. وای فای تا یک گیگ رایگان هست.
نقاط قوت:
عالیییییی بود.👌👌👌
نقاط ضعف:
امکانات استخر فراهم نبود و اینترنت محدود بود.
نقاط قوت:
بزخورد کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
در کل رضایت بخش و عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی اتاقها وسعت زیاد اتاق ها
نقاط ضعف:
محدودیت اینترنت و سرعت پایین آن عدم وجود چای ساز در اتاقها
از مجموعه هتل خورشید تابان بابت یک اقامت خوب تشکر می کنم
نقاط قوت:
ما دو تخته گرفتیم سه تخته دادن به خطر همین خیلی برامون بزرگ و خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خوب نبود
نقاط قوت:
صبحانه بسیار عالی
نقاط ضعف:
هر اتاق امکان شستن هیچی وجود نداشت مگر در دستشویی
هتل از نظر تمیزی د سطح خیلی خوبی قرار داشت کیف غذا هم خیلی خوب بود و ارتباط با پذیرش و رستوران به راحتی انجام میگرفت
همه کارکنان رفتار مناسب داشتند.رضایت کاملی داشتیم.
هتل بسیار خوب با کارکنان بسیار مودب تشکر ویژه از پذیرش هتل جناب آقای سرابی که خیلی مودب و پیگیر بودند
اتاق تمیز و بزرگ و ساکت بود...فقط اگر چای ساز داشت بهتر بود...
خوب با مدیریت کار بلد. اتاقاهای دلباز .کافی شاپ عالی غذاها خوب
چای ساز نیاز هر هتلی کارکنان بسیار مهربان و احترام برخورد می‌کردند فقط رزروشن هتل شب ها بد اخلاق بود آدرس بیمارستان زورش اومد بده
اتاقها چای ساز ندارد، پذیرش کسی نبود پاسخگو باشد، سرویسهای بهداشتی فرسوده بودند.
نقاط قوت:
فضایی آرام و پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
عدم استفاده از تمام امکانات هتل به ویژه "مجموعه آبی" و ترنسفر به حرم به بهانه کرونا, در صورتی که خیلی از هتل ها در شرایط "غیر قرمز" استفاده از مجموعه آبی شان مجاز بوده و انگیزه و جذابیتی برای جذب مسافر می باشد
رضایت‌بخش
هتل بسیار تمیزی بود. یکی از مزیت هاش این بود که ملحفه ها و حوله ها، بوی شوینده نمیدادن. پرسنل هتل بسیار خوش اخلاق و مهربان و محترم هستند. کیفیت غذاش خوب بود. تنوع صبحانه خوب بود. پیشنهاد میکنم اسپرسوی هتل و حتما امتحان کنید. از حرم دور نیست. به اماکن دیدنی مثل خانه ملک و کلیسای ده دی نزدیکه و میتونید پیاده برید. در کل هتل بسیار عالی بود. هتل وای فای داره و تا یک حجمی رایگان هست. خرید حجم اضافه هم بسیار ارزان بود.
نقاط قوت:
با ادب منظم تمیز سکوت در هتل رستوران نور گیر دلباز مناسب غذای خوب
نقاط ضعف:
سرویس اطاق کمی نامنظم
نقاط قوت:
تمیز بودنرفتار خوب پرسنلمعقول بودن قیمت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
همه چی عالی بود من با دخترعموهام دراین هتل اقامت داشتیم خیلی تمیزه و با خیال راحت تو تشک و بالشت فرو میرفتیم و خواب راحتی داشتیم بعد از کلی خستگی
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبیه
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود برخورد پرسنل عالی فضای با آرامش در کل خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس حرم کم بود قیمت غذاها با کیفیتش تناسب نداره
نقاط قوت:
اینایی ک میگن منو صبحانه کامل نبود رو درک نمیکنم، صبحانه این هتل واقعا عالی بود. انواع آش، عدسی، لوبیا، فرنی، شعله زرد، سالاد الویه، خوراک سوسیس، کالباس، املت، ماست موسیر، ماست خامه ای، آب پرتقال، آل آلبالو و خیلی چیزای دیگه حال نوشتنشو ندارم.
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل بخصوص مدیریت هتل.تمیز بودن .سرویس دهی خانه دار.
نقاط ضعف:
عدم وجود لوازم مورد نیاز در اتاق از جمله چای ساز .پشقاب چاقو ...وهمچنین ملحفه
نقاط قوت:
ازهمه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خدمت دهی ۲۴ ساعتهبرخورد فوق‌العاده مودبانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
- فاصله از حرم و دسترسی راحت با تاکسی و لذت بردن بیشتر از جوار آقا امام رضا- موقعیت مناسب جغرافیایی - پارکینگ - پرسنل مودب - نبود امکانتی مثل اطو و میز اطو
توقعی که از یک هتل چهار ستاره است رو براورده نمی کردخوب بود اما در حد یک هتل سه ستاره
نقاط قوت:
محیط آرام هتل، برخورد بسیار مناسب پرسنل، نظم و انظباط در کلیه بخش‌های هتل،تمیزی وشیک بودن اتاقها ولابی و مکان مناسب هتل دور از شلوغی اطراف حرم. انشاالله در سفر های آینده نیز این هتل را انتخاب خواهیم کرد.
نقاط ضعف:
تنوع بسیار کم منو رستوران و تکراری بودن صبحانه در هر روز باعث سردر گمی در انتخاب نوع غذا می شد. سریس حرم هم جوابگوی تعداد مسافران نبود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس به تعداد دونفر در اتاق قرار داشت
نقاط قوت:
پرسنل هتل بسیار مودب, وظیفه شناس, محترم و مهربان بودند. کیفیت غذا عالی بود. اتاق ها بسیار مرتب و تمیز بودند. این نکات مثبت حاکی از مدیریت توانمند هتل است.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در روز آخر به بهانه واهی مبلغ ۵۰۰۰۰ ت خسارت دو عدد حوله کثیف از ما دریافت شد. به ادعای کارمندان هتل و لاندری اون حوله‌ها قابل استفاده نبودن.اما با درخواست من حوله ها رو بهم تحویل دادند( چون خسارتش رو گرفته بودن)و پس از یکبار شستشوی ساده، حوله ها کاملا تمیز شدند
نقاط قوت:
همه چیز خوب و عالی بود بجز نکات منفی
نقاط ضعف:
قیمت غذاها کمی بالا بود. همیشه گران بودن دلیل کیفیت نیست. پیشنهاد می کنم قیمت غذاها منطقی تر باشد تا همه بتوانند از سرویس رستوران استفاده کنند.- سرویس حرم هم ساعتهاش چندان مناسب نبود
نقاط قوت:
هتل ۴ ستاره با قیمت مناسب امکانات خوب فاصله کم تا حرم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل با اخلاق و خوب
نقاط ضعف:
رستوران غذای با کیفیت نداشت
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی بود و تمیز بود اطاقها شیک بود امکانات اطاق قابل قبول بود
نقاط ضعف:
اینترنت رایگان اصلا" در اطاق قابل استفاده نبود پذیرائی کارکنان بسیار کند بود
نقاط قوت:
تميز و أرام بود
نقاط ضعف:
صبحانه خيلي خيلي ضعيف بود از تنوع خيلي كمي برخوردر بود، و اب جوش سر ميز سلف صبحانه نبود، چاي ساز داخل اتاق وجود نداشت
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز و شیک
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه زیاد نبود
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود. مشکل خاصی نبود. اطاقها خوب بود. برخورد پرسنل خوب بودو...
نقاط ضعف:
کیفیت غذا جا دارد که بهتر شود.
نقاط قوت:
اتاقها تمیز برسنل مودبا
نقاط ضعف:
اینرنت با هزبنهاستخر با هزینه
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود. ولی کیفبت غذا دلچسب نبود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
یکی از اشتباهات اینجانب انتخاب این هتل بودغذا: به بدترین شکل ممکن سرو میشد یعنی از یک رستوران درجه 1 پایین تر بودکیفیت:اصلا غذاها کیفیت نداشتندو من بزرگ ترین اشتباه رو کردم از انتخاب این هتل موقعیت مکانی نامناسب نداشتن سرویس به حرم برخورد زشت پرسنل
نقاط قوت:
سکوت آرام بخشادب بالای پرسنل
نقاط ضعف:
۱۳۹۶/۶/۲۵
نقاط قوت:
تمیزی هتل وبرخورد پرسنل خیلی خوب بود امکانات هم در حد خوبی بود
نقاط ضعف:
در اتاقها سرویس بهداشتی ایرانی نبود
نقاط قوت:
محیطی آرام و دلنشین با مدیریت عالی
نقاط ضعف:
ای کاش در اتاق چای ساز هم بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل خورشید تابان مشهد

مهمانان هتل خورشید تابان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل خورشید تابان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل خورشید تابان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل خورشید تابان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل خورشید تابان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.