هتل خورشید تابان مشهد

مشهد، بلوار امام خمینی، خیابان پاسداران، جنب فرمانداری
4
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل خورشید تابان مشهد

هتل چهار ستاره خورشید تابان مشهد، یکی از هتل‌های تازه تاسیس در خیابان پاسداران می‌باشد که با ۷۲ واحد در چهار طبقه، در سال ۱۳۹۴ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. زائرین محترم می‌توانند تنها با پیمودن مسافتی با خودرو با مدت زمان ۱۵ دقیقه به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) مشرف شوند. این مجموعه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده، با افتخار آماده میزبانی از شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل خورشید تابان مشهد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته استاندارد
علاءالدین
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
820,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
820,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
820,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
820,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
820,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
820,000 تومان
19 خرداد
جمعه
820,000 تومان
20 خرداد
شنبه
820,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
820,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
820,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
820,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
825,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
825,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
825,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
825,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
825,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
825,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
825,000 تومان
19 خرداد
جمعه
825,000 تومان
20 خرداد
شنبه
825,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
825,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
825,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
825,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,080,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,080,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,080,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,080,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,080,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,080,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,080,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,080,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,080,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,080,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,080,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,090,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,090,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,090,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,090,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,090,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,090,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,090,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,090,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,090,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,090,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,090,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,155,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,155,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,155,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,155,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,155,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,155,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,155,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,155,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,155,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,155,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,155,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,155,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,155,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,155,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,155,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,155,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,155,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,155,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,420,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,420,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,420,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,420,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,420,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,420,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,420,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,420,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,420,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,420,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,420,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,430,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,430,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,430,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,430,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,430,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,430,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,430,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,430,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,530,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,530,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,760,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,760,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,760,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,760,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,760,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,760,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,760,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,760,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,760,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,770,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,770,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,770,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,770,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,770,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,770,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,770,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,770,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,770,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,770,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,770,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,906,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,906,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,906,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,906,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,906,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,906,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,906,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,906,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,906,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,906,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,906,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,906,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
2,570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,570,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,570,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,570,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,570,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,570,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,570,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,570,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,570,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,570,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,570,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,570,000 تومان
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
2,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,580,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,580,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,580,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,580,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,580,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,580,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,580,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,580,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,580,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,580,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,580,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,772,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,772,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,772,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,772,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,772,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,772,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,772,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,772,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,772,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,772,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,772,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,772,000 تومان

امکانات اتاق های هتل خورشید تابان مشهد

سالن کنفرانس
اعلام حریق
آلاچیق
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رستوران دریایی
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران 24 ساعته
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سرویس رایگان رفت به حرم
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
تراس
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
استخر كودكان
اتاق عقد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رادیو
خدمات عروس
اینترنت با سرعت بالا
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل خورشید تابان مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل خورشید تابان مشهد

(73 نظر)
نقاط قوت:
صرف نظر از یکی دو نکته هتل بسیار تمیزیقیمت بسیار مناسبموقعیت مناسب مکانی نه دور نه نزدیک به حرمبرخورد مناسب خدمه و دیگر اعضای هتل
نقاط ضعف:
نداشتن چای ساز در اتاقنداشتن پیشدستی و چاقو در اتاقکاور نداشتن حوله های حمامنداشتن سرویس ایاب ذهاب به حرم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسبقیمت مناسبخلوتی و ارامش هتل
نقاط ضعف:
خدمات کافی شاپ ضعیفتجهیزات در صورت خرابی اگر به میهمان هم ربط نداشته باشد خسارت میگیرندسیفتی باکس خراب
نقاط قوت:
برخورد پرسنل پذیرش، خدمات و رستوران عالی است آقای سرابی که عشق
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و غذای خوب
نقاط ضعف:
تطابق نداشتن امکانات با نکات گفته شده در سایت مثل سرویس حرم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل فضای آرام
نقاط ضعف:
عدم کیفیت و تنوع صبحانه در مقایسه با هتل ۴ستاره های دیگر نسبتا ضعیف بود البته باید قیمت رو در نظر بگیریم.
نقاط قوت:
۱_ برخورد مناسب کارکنان هتل با مسافرین۲_آرامش اینجا واقعا عالیه۳_ کیفیت غذاها صبحانه و ناهار و شام عالیه
نقاط ضعف:
۱_ نکته منفی نداره چون همه چی عالی هستش
نقاط قوت:
پارگینگ خوب اما اگرمسقف باشدبهتراست
نقاط ضعف:
نداشتن چای سازدراتاق ها
نقاط قوت:
تمیزیخلوتی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اطاق بزرگ و دسترسی خوب،دنج بودن مکان هتل
نقاط ضعف:
اطاق بزرگ و دسترسی خوب،دنج بودن مکان هتل
در مجموع نسبت به قیمت پرداختی از هتل راضی بودیم.ولی جا برای افزایش کیفیت وجود داره.
نقاط قوت:
صبحانه بسیار عالینظافت عالیخدمه عالیامکانات فوق‌العاده استخر تمیزاتاق های تمیز و عالیمدیریت خوب
نقاط ضعف:
نبود ظرف شویی برای شستن ظروفدور بودن از حرم
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد فضای مناسب و زیبا نوساز و امکانات پذیرایی عالی مکان دنج و آرام
نقاط ضعف:
پرسنل خوش برخورد فضای مناسب و زیبا نوساز و امکانات پذیرایی عالی مکان دنج و آرام
پرسنل هتل فوق العاده محترم و خوش برخورد علی الخصوص آقای سرابی در قسمت پذیرش واقعا مهربان و مهمان نواز بودن ازشون ویژه تشکر می کنیم.تجربه ی خوبی بود،امکان تکرارش هست ایشالا قسمت همه.
نقاط قوت:
بسیار پرسنل خوب وعالی و با این قیمت نسبت به هتل‌های دیگه عالی بود
نقاط ضعف:
حیف این هتل که رستوران ضعیفی داره
نقاط قوت:
مکان هتل خیلی عالیه تقریبا به همه بازارها و حرم دسترسی داره و اطراف هتل شلوغ نیست .اتاق ها بزرگ و از امکانات خوبی برخوردار هست
نقاط ضعف:
پنجره ها دو جداره نیست و صدای خیابان و خودرو در طول شب میاد و اتاق ها پرده ضخیم ضد نور ندارد
نسبت به هتل های 4 ستاره لول پایین تری داره
نقاط قوت:
رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل
اقامت با آرامش
نقاط قوت:
قیمت مناسب اقامت نسبت به سایر هتل های هم رده، رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
قیمت مناسب اقامت نسبت به سایر هتل های هم رده، رفتار خوب کارکنان
نقاط قوت:
نیروی کار ماهر و خوش برخورد مکان مناسب به دور از ازدحام ولی در عین حال دسترسصبحانه با کیفیت و متناسب
نقاط ضعف:
سیستم تهویه نامناسبتهویه دستشویی نامناسبشیب سرویس دستشویی نا مناسب طوری که آب دائم جمع میشد
نقاط قوت:
بزرگی اتاق. ارام بودن محیط خلوت بودن محیط اطراف هتل . بزرگی لابی. نزدیک بودن به بازار طلا جواهر . نزدیکی به مکان های سیاسی مشهد .
نقاط ضعف:
بزرگی اتاق. ارام بودن محیط خلوت بودن محیط اطراف هتل . بزرگی لابی. نزدیک بودن به بازار طلا جواهر . نزدیکی به مکان های سیاسی مشهد .
گرفتن پول از بچه دو سال سه ماه گفتن چه استفاده کن چه نکنه باید پرداخ شود . استخر هتل پولی . قیمت بالای غذای رستوران نسبت به قیمت . نگذاشتن استفاده کردن غذا در اتاق . نبود چاقو چنگال بشقاب برای استفاده میوه در اتقاق . نور ناکافی در اتاق . نداشتن سرویس روزانه رفتن به حرم تمام هتل های بالای دو ستاره در مشهد این امکان دارن .
نقاط قوت:
پذیرایی و برخورد خوب کارکنان نظافت عالی در کل‌نسبت به قیمت کیفیت خیلی خوب
نقاط ضعف:
پذیرایی و برخورد خوب کارکنان نظافت عالی در کل‌نسبت به قیمت کیفیت خیلی خوب
هتل تمیز با پارکینگ مناسب و دسترسی خوبی است و امکانات خوب با هزینه متناسب دارد از کارکنان مخصوصا آقای سرابی عزیز ممنونم
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها. نظافت عالی. آرامش طبقاب. بزرگ بودن اتاق ها. تنوع صبحانه و منوی نهار و شام. کیفیت عالی غذا و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
بزرگی اتاق هاخانه داری هتل در مجموع فعال است
نقاط ضعف:
یک هتل چهار ستاره معمولی است، نقطه قوتش اتاق بزرگ استبرخورد پرسنل در مجموع جالب نیست، بارها دیده شد که حتی با همدیگر مشغول جر و بحث هستنددرب اتاق عایق صدا نیستصبحانه معمولی بود، یه مقدار از شارژ مجدد خودداری میکنندنور قسمت های مختلف هتل به صورت عجیبی کم است
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق واقعا بزرگ سکوت و آرامش بی نظیر برخورد پرسنل عالی پارکینگ بزرگ
نقاط ضعف:
نبودن چای ساز در اتاق ها نبودن ظروف در اتاق ها
نقاط قوت:
داری استخرکیفیت غذای خوبمنظم بودن دکوراسیونپارکینگ راحت خودرو
نقاط ضعف:
نداشتن چایی سازمسقف نبودن پارکینگ
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه گرم خوب بود
نقاط ضعف:
همه جای هتل بوی الکل میامد آدم احساس می‌کرد رفته درمانگاه
نقاط قوت:
برخورد عالی تمامی کارکنان هتلقیمت مناسبرعایت مسائل بهداشتی وتمیزی هتل
نقاط ضعف:
صبحانه در بخش غیر پختنی وسنتی(پنیر،خامه،مربا وعسل و... ).ضعیف ودر حدیث هتل ۴ ستاره نبود.امکانات برای ویلچر جهت ورود به هتل مناسب نبود.اتاق ها ازنظر ظاهر با درجه ی هتل تناسب نداردچای سازدر اتاق نیست
نقاط قوت:
آرامشبرخورد بسیار خوب پرسنلغذای خوب و با کیفیت
نقاط ضعف:
نور بسیار کمبه رغم وجود لوستر و سیستم روشنایی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و پیگیر بودن آنها ، فضای دنج و تمیز و ساکت ، امکانات عالی اتاقها و سرویس بهداشتی، منوی خوب صبحانه ، تهویه عالی اتاقها، خوب بودن گرمایش و سرمایش فضا، قیمت و خدمات بسیار عالی نسبت ب هتل‌های هم جوار
نقاط ضعف:
راضی بودم واقعا
نقاط قوت:
سلام پرسنل هتل بسیار خوش اخلاق،رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانیشه که یه کم از حرم فاصله داره و یه مقدار هزینه بابت اقامت هتل بالاست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی___
نقاط ضعف:
شارژ ضعیف اتاقهاصبحانه ضعیف با توجه به چهار ستاره بودن هتلنبودن ترانسفر از فرودگاه به هتل و بالعکس
نظافت خوب ،امکانات قابل قبول، پرسنل مودب و آراسته ، رستوران وارایه ی خدمات خوب
نقاط قوت:
صبحانه خوبی داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بهترین نکته احترام و ادب کارکنان هتل بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آسانسورهای خوب ودوآسانسوره
نقاط ضعف:
نداشتن چایسازدراتاق حداقل یک چای رامهمان خودش درست بکندحالا گازنداردمهم نیست ولی چای سازباشد.
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
مشکل باز و بسته شدن تمام درب های هتلرستوران کاملا غیرفعال بدون منوی غذایی
ساختمان خوبی داره.اتاقهای بزرگ.خارج طرح ترافیک هست.قیمت به شدت مناسب
درب سرویس بهداشتی خراب بود و بسته نمی شد.2. موکت اتاق کثیف بود 3. خانه داری ضعیف عمل می کرد فقط جهت تخلیه سطل زباله صبح می آمدن
خوب بود
بسیار از اقامتم راضی بودم بهترین مزیت این هتل نسبت به هتلهای ۴ ستاره دیگر قیمت بسیار مناسب آن است که باعث می شود هر وقت به مشهد بیایم این هتل را انتخاب کنم اگر چه هتل مقداری با حرم فاصله دارد ولی اصلا باعث نمی شود که این هتل را مجددا انتخاب نکنم به همه دوستان توصیه کردم در صورت سفر به مشهد این هتل را انتخاب کنند. بجز تنوع صبحانه درتمام موارد نمره قبولی میگیرد.
همه چی عالی بود قیمت رستوران بالا بود
هتل کثیف بود ملحفه پاره و کف زمین موکت سوخته بود و اتاق بو بد میداد
کارکنان رستوران خیلی مبتدی بودند ومنوی ان ضعیف بود
نقاط قوت:
فقد خوش نقشه است و شکل هتل های خارجی را دارد و ا و خواهش میکنم گول ۴ ستاره بودنش را نخورید چون وابسته به یک ارگان نظامی است آنرا اخذ نموده و حتی استخر آن عمومی است و مهمان هتل نیز باید بلیط دریافت نماید.
نقاط ضعف:
صبحانه بد، شکر نیمرو خامه قهوه نداشت بقیه نیز بی کیفیت و از نوع تکنفره مثل پادگاندوش حمام خراب بود دستمال توالت وجود نداشت تشکها بسیار قدیمی بود و وسط آنها گود افتاده بود ، پارکینک مسقف ندارد غذای رستوران آن نیز تعریفی ندارد و خانه داری بسیار ضعیف به اطاق ۵ تخته ۳ سری لوازم بهداشتی داده بودند که مجبور شدیم با سشوار خودمان را خشک کنیم، و وووو
نقاط قوت:
برخورد بسيار خوب پرسنل و موقعيت مكانى بسيار خوب و اتاق هاى بسيار بزرگ و سيستم مناسب سرمايشى از نكاتى بود كه خيال مسافر رو از هر جهت راحت ميكرد!
نقاط ضعف:
درمورد نظافت اتاق در مدت ٤ روزى كه در هتل اقامت داشتيم يكبار هم انجام نشد و براى دريافت مواد شوينده و آب معدنى بايد با خانه دارى تماس ميگرفتيم كه متأسفانه خدمات خانه دارى فقط در صبحها انجام ميشد و از عصر به بعد خدماتى انجام نمى دادن
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن وان در حمام
نقاط قوت:
من سفر خانوادگی داشتم به مدت ۵ شب دو اتاق ۳تخته داشتیم که هم رفتار پذیرش و هم رفتار خدمه اکی بود و قسمت مهمانداری و نکات بهداشتی خوبی داشتنرستورانش هم خوب بودمنوی صبحانه هم که اکی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی رو درنظر ندارم واقعا هتل بسیار خوبی بود از انتخابم راضی بودمفقط قسمت گردشگری دوتا خانم بودن که هربار آویزون میشدن بهمون که بیاین با تور ما برین😅
ساعت دوازده رسیدیم ساعت یک و نیم اطاق تحویل شد. اطاقها بزرگ. و جادار خوب و تمیز صبحانه قابل قبول در کل راضی بودم. برخورد پرسنل خوب بود. وای فای تعطیل. رستوران نرفتم سرویس حرم نداشتن ولی با اسنپ پاتزده تومان میرفتیم پیاده هم حدود بیست و پنح دیقه میرفتیم حرم. هتل جای ارام و خوبی بود و کاملا استراحت میکردیم تو هتل. چای ساز تو اطاق نبود ولی ابجوش درخواست میکردیم میدادن
نسبت به قیمتش امکانات خوبی داشت ، صبحانه در حد متوسط رو به بالا( قهوه سرو نمی شد) تمیزی اتاق ها خیلی خوب بود ، چای ساز ندارد، نور گیر بودن و بزرگی اتاق هم خوب بود بعد از ۳ سال هم استخر مجدد باز گشایی شد که امکاناتش خیلی خوب بود
سلام رفتار پرسنل بسیار عالی و از بابت اتاق و غذا هم خیلی خوب بود تنها پوئن منفی که داشت نداشتن چای ساز در اتاق بود چندان هزينه ای برای هتل نداره و در آخر باتشکر از ایران هتل این اولین رزرو من از سایت شما بود و رضایت من جلب شد
با سلام. هتل خوبی بود. پرسونل خدمات هتل بسیار خوش برخورد. ریسیپشن طبق معمول... . نظافت عالی نبود اما قابل قبول بود (ما خودمون بیشتر از خدمات، نظافت هتل برامون اهمیت داره و از این نظر هتل خوبیه). برای رفتن به حرم تاکسی براحتی در دسترس هست. یک سوییت گرفته بودیم که کتری برقی داشت. غذای هتل راضی کنندست اما گرونه. وای فای تا یک گیگ رایگان هست.
نقاط قوت:
عالیییییی بود.👌👌👌
نقاط ضعف:
امکانات استخر فراهم نبود و اینترنت محدود بود.
نقاط قوت:
بزخورد کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
در کل رضایت بخش و عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی اتاقها وسعت زیاد اتاق ها
نقاط ضعف:
محدودیت اینترنت و سرعت پایین آن عدم وجود چای ساز در اتاقها
نقاط قوت:
ما دو تخته گرفتیم سه تخته دادن به خطر همین خیلی برامون بزرگ و خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خوب نبود
نقاط قوت:
صبحانه بسیار عالی
نقاط ضعف:
هر اتاق امکان شستن هیچی وجود نداشت مگر در دستشویی
نقاط قوت:
فضایی آرام و پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
عدم استفاده از تمام امکانات هتل به ویژه "مجموعه آبی" و ترنسفر به حرم به بهانه کرونا, در صورتی که خیلی از هتل ها در شرایط "غیر قرمز" استفاده از مجموعه آبی شان مجاز بوده و انگیزه و جذابیتی برای جذب مسافر می باشد
نقاط قوت:
با ادب منظم تمیز سکوت در هتل رستوران نور گیر دلباز مناسب غذای خوب
نقاط ضعف:
سرویس اطاق کمی نامنظم
نقاط قوت:
تمیز بودنرفتار خوب پرسنلمعقول بودن قیمت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبیه
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود برخورد پرسنل عالی فضای با آرامش در کل خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس حرم کم بود قیمت غذاها با کیفیتش تناسب نداره
نقاط قوت:
اینایی ک میگن منو صبحانه کامل نبود رو درک نمیکنم، صبحانه این هتل واقعا عالی بود. انواع آش، عدسی، لوبیا، فرنی، شعله زرد، سالاد الویه، خوراک سوسیس، کالباس، املت، ماست موسیر، ماست خامه ای، آب پرتقال، آل آلبالو و خیلی چیزای دیگه حال نوشتنشو ندارم.
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل بخصوص مدیریت هتل.تمیز بودن .سرویس دهی خانه دار.
نقاط ضعف:
عدم وجود لوازم مورد نیاز در اتاق از جمله چای ساز .پشقاب چاقو ...وهمچنین ملحفه
نقاط قوت:
ازهمه نظر خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
- فاصله از حرم و دسترسی راحت با تاکسی و لذت بردن بیشتر از جوار آقا امام رضا- موقعیت مناسب جغرافیایی - پارکینگ - پرسنل مودب - نبود امکانتی مثل اطو و میز اطو
توقعی که از یک هتل چهار ستاره است رو براورده نمی کردخوب بود اما در حد یک هتل سه ستاره
یکی از اشتباهات اینجانب انتخاب این هتل بودغذا: به بدترین شکل ممکن سرو میشد یعنی از یک رستوران درجه 1 پایین تر بودکیفیت:اصلا غذاها کیفیت نداشتندو من بزرگ ترین اشتباه رو کردم از انتخاب این هتل موقعیت مکانی نامناسب نداشتن سرویس به حرم برخورد زشت پرسنل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل خورشید تابان مشهد

مهمانان هتل خورشید تابان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل خورشید تابان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل خورشید تابان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل خورشید تابان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل خورشید تابان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.