هتل کارن مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 8 ، نبش رجب زاده 3
3.8
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران

معرفی هتل کارن مشهد

هتل سه ستاره کارن مشهد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده است. این هتل یکی از نزدیک ترین هتل ها به حرم مطهر امام رضا (ع) می‌باشد که تنها با ۷ دقیقه پباده روی میتوان خود را به آستان مبارک رضوی رساند. هتل کارن در ۸ طبقه و ۶۳ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کارن مشهد

کارن-اتاق دوتخته دبل (فولبرد-بوفه)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد-بوفه)
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
337,000
تومان
8 اسفند
جمعه
337,000
تومان
9 اسفند
شنبه
294,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
294,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
294,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
294,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
294,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
294,000
تومان
15 اسفند
جمعه
294,000
تومان
16 اسفند
شنبه
294,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
294,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کارن-اتاق سه تخته (فولبرد-بوفه)
اتاق سه تخته (فولبرد-بوفه)
اقامت 24
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
502,000
تومان
8 اسفند
جمعه
502,000
تومان
9 اسفند
شنبه
436,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
436,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
436,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
436,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
436,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
436,000
تومان
15 اسفند
جمعه
436,000
تومان
16 اسفند
شنبه
436,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
436,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کارن-اتاق چهارتخته (فولبرد-بوفه)
اتاق چهارتخته (فولبرد-بوفه)
اقامت 24
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
666,000
تومان
8 اسفند
جمعه
666,000
تومان
9 اسفند
شنبه
578,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
578,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
578,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
578,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
578,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
578,000
تومان
15 اسفند
جمعه
578,000
تومان
16 اسفند
شنبه
578,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
578,000
تومان
کارن-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
272,000
تومان
8 اسفند
جمعه
272,000
تومان
9 اسفند
شنبه
228,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
15 اسفند
جمعه
228,000
تومان
16 اسفند
شنبه
228,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کارن-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
408,000
تومان
8 اسفند
جمعه
408,000
تومان
9 اسفند
شنبه
343,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
343,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
343,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
343,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
343,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
343,000
تومان
15 اسفند
جمعه
343,000
تومان
16 اسفند
شنبه
343,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
343,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کارن-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
545,000
تومان
8 اسفند
جمعه
545,000
تومان
9 اسفند
شنبه
457,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
457,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
457,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
457,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
457,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
457,000
تومان
15 اسفند
جمعه
457,000
تومان
16 اسفند
شنبه
457,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
457,000
تومان
کارن-اتاق دوتخته تویین (فولبرد-بوفه)
اتاق دوتخته تویین (فولبرد-بوفه)
اقامت 24
337,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
337,000
تومان
8 اسفند
جمعه
337,000
تومان
9 اسفند
شنبه
294,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
294,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
294,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
294,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
294,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
294,000
تومان
15 اسفند
جمعه
294,000
تومان
16 اسفند
شنبه
294,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
294,000
تومان
کارن-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
272,000
تومان
8 اسفند
جمعه
272,000
تومان
9 اسفند
شنبه
228,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
15 اسفند
جمعه
228,000
تومان
16 اسفند
شنبه
228,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کارن مشهد

اعلام حریق
فكس
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
خدمات اتو
لباسشویی
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
سرویس رایگان از هتل به فرودگاه
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت (Wifi)
سالن بيليارد
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
نمای پارک
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
خدمات پزشكي
خدمات اینترنتی
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
کپسول آتش نشانی
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
سشوار
صندوق امانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
کافی‌شاپ
پرینت
سرویس روزانه اتاق
خدمات باربری
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
فکس
خدمات تور
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل کارن مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کارن مشهد

(60 نظر)
نقاط قوت:
كيفيت غذا عالي تميز بودن اتاق ها عالي رفتار پرسنل محترمانه و عالي
نقاط ضعف:
اتاق ٧٠٦ خيلي گرم و غير قابل تنظيم جهت تهويه هوا
نقاط قوت:
موقعیت نزدیک به حرم امکانات مناسب و در خور خانواده کیفیت غذای بی نظیر قیمت نسبت به خوراک مجانی
نقاط ضعف:
من ندیدم اصلا
نقاط قوت:
با توجه به مبلغ پرداختی امکانات خوبی در اختیار داشتیم نزدیکی هتل به حرم غذای خوب و منوی بوفه
نقاط ضعف:
با توجه به مبلغ پرداختی امکانات خوبی در اختیار داشتیم نزدیکی هتل به حرم غذای خوب و منوی بوفه
در کل از اقامت در این هتل خاطره خوبی برامون باقی موند و راضی بودیم و حتما به سایرین پیشنهاد می‌دیم ممنون از دست اندر کاران هتل
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود به خصوص برخورد کارکنان و کیفیت غذا و تمیزی عالیه هتل بابت همه چیز ممنون
نقاط ضعف:
همه چیز عالی بود به خصوص برخورد کارکنان و کیفیت غذا و تمیزی عالیه هتل بابت همه چیز ممنون
قبل از هرچی برای نظر دادن باید هزینه ای که انجام دادین را در نظر بگیریم این هتل به نظرم در مقابل وجه دریافتی بسیار منصفانه خدمات ارائه میکند در کافی شاپ هتل چند نوشیدنی گرم به صورت رایگان و نامحدود سرو میشود صبحانه،ناهار و شام و باز با توجه به وجه پرداختی بسیار خوب بود کارکنان گرم و صمیمی اتاق ها به نسبت سه ستاره بودن از استاندارد خوبی برخوردار بود از نظر مکانی هم به حرم و بازار رضا بسیار نزدیک است
نقاط قوت:
همه خوب بود
نقاط ضعف:
همه خوب بود
نقاط قوت:
واقعا هتل باین قیمت وتمیزی وغذای خوب بهترین گزینه من برای سفرهای بعدیم هست به همه عزیزان پیشنهادمیکنم من سفرهای زیادی میکنم وهتل های زیادی راهم امتحان کرده ام اماهتل بااین کیفیت وقیمت مناسب کمتردیده ام شایدم ندیدم ممنون ازکادرفعال ومدیریت عالی هتل کارن
نقاط ضعف:
واقعا هتل باین قیمت وتمیزی وغذای خوب بهترین گزینه من برای سفرهای بعدیم هست به همه عزیزان پیشنهادمیکنم من سفرهای زیادی میکنم وهتل های زیادی راهم امتحان کرده ام اماهتل بااین کیفیت وقیمت مناسب کمتردیده ام شایدم ندیدم ممنون ازکادرفعال ومدیریت عالی هتل کارن
بسیارعالی وخیلی خوش گذشت من چندبارهست این هتل رابرای سفربه مشهدانتخاب کرده ام وبه همه عزیزان پیشنهادمیکنم بدانیدپشیمان نمیشوید
بسیار عالی با توجه به هزینه
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل_پذیرایی_خدمات دهی مناسب
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل_پذیرایی_خدمات دهی مناسب
کلا به همه پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
نظافت وبهداشت هتل رفتارکارکنان تنوع غذا وبهداشت غذا عالی بود
نقاط ضعف:
نظافت وبهداشت هتل رفتارکارکنان تنوع غذا وبهداشت غذا عالی بود
نسبت ب قیمت واقعا عالی بودهرساله چندین مسافرت و هتل می رویم ولی از این هتل نسبت ب بقیه راضی تربودیم مطمنا دفعات بعد این هتل انتخاب ماخواهدبود
بنظرم این هتل یکی از بهترین هتل های مشهد هست. علی رغم ظاهر ساره ای ک داشت، باطن بسیار خوب و باکیفیتی داشت. نزدیک ب حرم و بازار، برخورد پرسنل عااالی، تنوع و کیفیت غذاها عااالی، اتاق های بسیار خوب و در خور هزینه ای ک میگیرن، امکانات بسیار خوب، وضعیت بهداشتی بسیار خوب و نظافت همیشگی و بسیار مناسب. تنها اشکال کوچک اینکه از اتاقای بغلی یکم صدا میومد ک اونم بخاطر دیوارای هتله. در کل این هزینه و این هتل خیییلی مقرون ب صرفه هست. پیشنهاد میکنم ی بارم شده این هتل رو انتخاب کنید.
میتونه بهتر بشه
همه چیز عالی بود، غذا ،نحوه ی برخورد و تمیزی هتل ولی فقط موکت هتل باید نو بشه،کهنه و کثیف بود
اتاقها کمی کوچک و پنجره رو به بیرون نداشت
قیمت خوب و غذای عالی
خوب
نقاط قوت:
پیشنهاد میکنم این هتل رو انتخاب کنید بنده ۷ روز در تاریخ ۴.۹.۱۳۹۹ اقامت داشتم در برابر هتل عماد و تابران که ۴ستاره هستند خیلی بهتر بود نقاط قوت: پرسنل عالی غذا مناسب البته بیشتر منظورم نهار هستش موقعیت نسبتا مناسب قیمت مناسب اتاق تمیز کافی شاپ رابگان البته برخی از نوشیدنیها سلف سرویس دوباره ان شالله قسمت بشه و مشهد برم یکی از انتخابهام این هتل خواهد بود
نقاط ضعف:
کیفیت شام میتونست بهترباشه صدای اتاق مجاور گاها اذیت کننده میشد
رفتار پرسنل ، دوستانه است ، هتل بسیار تمیز است ، من چند بار اقامت داشتم ، و مطمننا بارها انتخاب خواهم کرد ، همه چیز خوب است
میتونه بهتر بشه
نقاط قوت:
پیشنهاد میکنم برین هتل خوبیه دسترسی خوبی داره هم به حرم هم به بازار
نقاط ضعف:
پارکینگ نداره
فقط اتاق ها کمی کوچک بودند
همه چیز عالی بود. غذا عالی و با کیفیت. برخورد پرسنل عالی . نظافت عالی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
عالی و نسبت به قیمت بی نظیر. غداها فوق العاده . سرآشپز رستوران آقا وحید منوچهری کارش عالی بود. به نظرم این هتل باید ۴ ستاره باشه. حتما برید. پشیمون نمیشید.... برخورد کارکنان عالی بود. اصلا چشمشون به دست مسافر نیست که انعام و پولی بدن بهشون برخلاف هتل های دیگه حتی ۵ ستاره ها......به هر حال عالی بود.........
نقاط ضعف:
اصلا
هتل از نظر امکانات اتاق متوسط بود هزینه ها در مقایسه با امکانات ضعیف بود از نظر سلف سرویس هم رستورانش جالب نبود .
نقاط قوت:
نظافت اتاق و بهداشت خوب بود برخورد پرسنل خوب بود خدمات دهیشون هم خوب بود در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی متوسط بود
نقاط قوت:
فاصله کم تا حرم
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل خیلی چرب هستند
نقاط قوت:
عالی بود از نظر برخورد پرسنل کیفیت غذا و نظافت
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
از لحاظ برخورد پرسنل تمیزی هتل و بقیه چیزهای عمومی خیلی خوب بود حالا با توجه به ستاره ای که داره عالی بود راضی بودم
نقاط ضعف:
کیفیت غذاش پایینه و مشکل نبود پارکینگ که خیلی به مشکل برخوردیم متاسفانه
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی پرسنل خوب وکاردان ومودب اتاق اتاقها تمیز
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
اخلاق مهمترین عامل اصلی این هتل می باشد.
نقاط ضعف:
پرسنل رستوران هم از نظر ظاهر و هم نظر نظافت می تواند بهتر باشد.
نقاط قوت:
قیمت مناسب تمیزی اتاق ها( تمیزی این هتل با هتل های ۵ ستاره برابری می کند). در کل این هتل رو به کسایی که نمیخوان هزینه ای بابت خدمات اضافی که هتل های ۵ ستاره می دهند و از آن ها نیز استفاده نمیکنند، بپردازند توصیه میکنم.
نقاط ضعف:
عدم شارژ هر روزه یک بطری آب معدنی عدم اختصاص دمپایی های یک بار مصرف در اتاق
هتل بدون پارکینگ خدمات در اتاق ها از جمله مسواک و خمیردندان،آب معدنی،تعداد کافی حوله و ... وجود نداشت اینترنت هتل به طور کل قطع بود! اتاق فاقد مینی بار بود مزایا: برخورد گرم رسپشن صبحانه مناسب کیفیت ناهار و شام خوب هتل در کنار قیمت مناسب
هتل زیبا وشیک ونوسازی بود در نزدیکی بازار رضا و حرم مطهر قرار گرفته بود ممنون هستم از این لابی خوبی داشت محیط دلنشین و خیلی ارام بود
هتلی بسیار خوب همه چیز عالی بود
هتل خوبی بود با همسرم چندروزکه اقامت داشتیم خیلی بهمون خوش گزشت در بهترین جای خیابان امام رضا قرارگرفته همه چیز دورو اطراف هتل هست
با شوهرم به این هتل خوب وعالی رفتیم خیلی تمیز بود و برخورذ کارکنان بسیار خوب بود و رستوران تمیزی داشت همچنین غذاهای خوشمزه
نقاط قوت:
با سلام و احترام. ۱. کیفیت بهداشتی و تمیز و مرتب بودن اتاق در حد بسیار خوب ۲. کیفیت و کمیت غذا در حد بسیار خوب ۳. برخورد پرسنل مهماندار و آشپزخانه بسیار خوب ۴. سکوت و آرامش فضای هتل، عالی
نقاط ضعف:
۱. نداشتن پارکینگ اختصاصی ۲. برخورد مدیریت هتل نسبت به کارکنان، ضعیف تر بود. ۳. فاصله تا حرم ۱۳ دقیقه ۴. تمهیدی برای خشک کردن البسه وجود نداشت. البته یک شوفاژ در حمام قرار داشت که خراب بود. این مسئله و نکته منفی بسیار جزئی، برای چنین هتل خوبی انتظار نمیره. در هر حال بنده از ۱۰۰، نمره ۹۰ رو برای هتل در نظر میگیرم و بهمون خوش گذشت. آرزوی موفقیت دارم برای مدیریت هتل و کارکنانش.
نقاط قوت:
با سلام و احترام. ۱. کیفیت بهداشتی و تمیز و مرتب بودن اتاق در حد بسیار خوب ۲. کیفیت و کمیت غذا در حد بسیار خوب ۳. برخورد پرسنل مهماندار و آشپزخانه بسیار خوب ۴. سکوت و آرامش فضای هتل، عالی
نقاط ضعف:
۱. نداشتن پارکینگ اختصاصی ۲. برخورد مدیریت هتل نسبت به کارکنان، ضعیف تر بود. ۳. فاصله تا حرم ۱۳ دقیقه ۴. تمهیدی برای خشک کردن البسه وجود نداشت. البته یک شوفاژ در حمام قرار داشت که خراب بود. این مسئله و نکته منفی بسیار جزئی، برای چنین هتل خوبی انتظار نمیره. در هر حال بنده از ۱۰۰، نمره ۹۰ رو برای هتل در نظر میگیرم و بهمون خوش گذشت. آرزوی موفقیت دارم برای مدیریت هتل و کارکنانش.
هتل تازه ساخت و تمیزی بود. بوفه غذا هاش خوشمزه بود ولی تنوعش کم بود. کافی شاپ بسیار خوب و آرام. در کل محیط مناسبی برای اقامت داشت. فقط دیواراش نازک بود و صدای اتاق بغلی یکم اذیتمون کرد. در کل مثبت بود و من دوباره از ایران هتل میگیرم کارن رو.
نقاط قوت:
امکانات فراتر از قیمت ، نو بودن امکانات هتل ، تمیزی اتاق و سرویس ، نور مناسب ، پرسنل خوب و خوش برخورد ، غذای با کیفیت و متنوع سلف سرویس و شارژ لحظه ای آن ، کافی شاپ خلوت و رایگان ( چای با طعم های مختلف +قهوه ترک ) ، و قیمت های مناسب برای نوشیدنی های گرم دیگر و کیک های متنوع (قیمت ارزان زیر ۱۰ هزار تومان) ، آسانسور معلولین و ناتوانان ورودی هتل ،دسترسی راحت به حرم و بازار ،اینترنت رایگان در اتاق
نقاط ضعف:
ندارد
با توجه به شرایط موجود بیشتر هتل آپارتمان است
نقاط قوت:
کیفیت و تنوع غذا نظافت برخورد پرسنل عالی موقعیت مکانی و نزدیکی به حرم امکانات اتاق عالی رسیدگی عالی
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی سر و صدای همسایه ها که رعایت نمیکردند و به دلیل نازک بودن دیوار و نزدیکی با اتاق بغلی خیلی صدا می امد
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود با موقعیت نزدیک به حرم حدود ١٠ دقیقه پیاده کیفیت غذا خوب بود بعضی از نوشیدنیهای کافی شاپ رایگان بود
نقاط ضعف:
نکته منفی محسوسی نداشت
همه چی خوب بود فقط یکی از اتاق ها که 3 نفره بود کمی کوچک بود
نقاط قوت:
کیفیت اتاقها خوب،غذا هم خوب،کافی شاپ رایگان هتل هم خوب،
نقاط ضعف:
ندارد.
هتل خیلی خوبی هست ما این هتل و از همین سایت رزرو کردیم که هم از هتل هم از سایت خیلی راضی بودیم . کیفیت نهار نسبت به شام خیلی خیلی بهتر بود. کافی شاپ هتل رایگان هست. برخورد پرسنل شب خیلی خیلی بهتر از پرسنل صبح هست. در کل هتل نسبت به هزینه ای که میپردازید خیلی هتل عالی هست.
نقاط قوت:
در کل هتل تمیز و مرتبی بود برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی عصر ها روشن میشد و آسانسور ها در اوقات صرف غذا و تخلیه اتاقها شلوغ بود
نقاط قوت:
رفتار خوب ، کیفیت غذایی خوب، نظافت خوب،
نقاط ضعف:
فقط سر و صدایی که به علت نبود عایق صوتی از اتاقهای کناری و راهرو وارد اتاق میشود ، در کل نیز مسافران رعایت نمیکنند
نقاط قوت:
تنوع و کیفیت غذا کافی شاپ رایگان تمیزی محیط هتل
نقاط ضعف:
انتقال صدا بین اتق ها و راهرو
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
اتاقهای دوتخته بسیار کوچکه وپنجره ندارد
نقاط قوت:
کیفیت غذا عالی برنج ایرانی ما ۲۰ نفر بودیم همه راضی بودن
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاقهای دونفره ونداشتن پنجره اتاقهای دونفره
همه قسمت ها در حد عنوان هتل نبود می توان گفت با توجه امکانات هتل آپارتمان است
نقاط قوت:
سلام میشه گفت که همه چی خوب بود اتاق غذا برخورد کارکنان تمیزی ونظافت هتل همه وهمه خوب بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل مسیرشه که واقعا دوره تا حرم
نقاط قوت:
امکانات خوب موقعیت مکانی خوب و خلوت به نسبت قرار گرفتن در نزدیکی حرم لیست غذای خوب و لذیذ تمیزی و محیط ساکت و همراه با ادب پرسنل برخی از آیتمهای منوی کافی شاپ رایگان است که از نکات مثبت و بدرد بخوریه
نقاط ضعف:
نسبت به تراکم جمعیتی در هتل آسانسور ضعیفه پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
همه چی عالی بود خوب خوب
نقاط ضعف:
فاصله تا حرم زیاده
از اقامتم راضی بودم خداروشکر مشکلی داخل اتاق و هتل نداشتم. به نسبت قیمت انصافا خوب بود
در تاریخ ۲۴ اسفندتا ۲۸ اسفند ماه در هتل کارن مشهد اقامت داشتیم نقاط مثبت هتل: هتل نوساز و تمیزی هست موقعیت مکانی هتل بسیار عالیست برای رفتن به حرم مطهر و بازارهای ۱۷ شهریور فقط چنددقیقه پیاده روی نیاز داشت اتاق های هتل تمیز بودن برخورد کارکنان خوب بود. نقاط منفی:اتاق ها خیلی خیلی کوچک بودن ؛هوای اتاق خیلی گرم بودم و پنجره ای برا تهویه نداشت(اتاق۳۰۴)؛ اینترنت هتل اصلا وصل نشد؛ ما یه وعده شام رو در هتل خوردیم تنوع شام خوب نبود اما تنوع صبحانه خوب بود دیوار اتاق ها خیلی نازک بودن و صدای اتاق های بغل و راهرو شنیده میشد درکل به نسبت ۳ ستاره بودن و هزینه و موقعیت مکانی هتل خوبی بود و به دیگران پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
نو ساز تميز پرسنل خوب ،غدا خوب وسايل اتاق خوب و تميز
نقاط ضعف:
اتاق ها بسار كم نور دلگير طوري هر لحظه فكر مي كنيد نيمه شب است
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان وکادر پذیرش هتل کیفیت خوب غذا در وعده نهار وشام
نقاط ضعف:
عدم نور گیری اتاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کارن مشهد

مهمانان هتل کارن مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کارن مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کارن مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کارن مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کارن مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.