هتل جم مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس
3.3
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل جم مشهد

هتل سه ستاره جم مشهد در سال ۱۳۶۳ افتتاح و با ۳۰ سال سابقه در صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت مورد بازسازی قرار گرفت.این هتل با قرار گیری در خیابان پاسداران مشهد دسترسی راحت زائرین را به بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) به ارمغان اورده است.این مجموعه اقامتی با امکانات رفاهی مناسب و کادری مجرب آماده خدمت گذاری به میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جم مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,040,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,040,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,040,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,040,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,040,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,300,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,250,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,250,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,420,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,230,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,230,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,230,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,230,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,420,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,230,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,230,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,230,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,230,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,452,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,452,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,244,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,244,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,244,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,244,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,244,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,244,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,300,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین فولبرد(صبحانه - نهار- شام)
هتل یار
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته - فولبرد - دبل (صبحانه - نهار- شام)
هتل یار
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,750,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,690,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,690,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,690,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,690,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,700,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,766,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,766,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,766,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,766,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
هتل یار
1,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,705,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,705,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,705,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,705,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,705,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,950,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,950,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,950,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,950,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,950,000 تومان
اتاق سه تخته - فولبرد - (صبحانه - نهار- شام)
هتل یار
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,000,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
3,960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 فروردین
چهارشنبه
3,960,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,080,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,080,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,080,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,080,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,080,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
2,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,275,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,085,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,085,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,085,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,085,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,085,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
2,519,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,519,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
4,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,900,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,900,000 تومان
اتاق چهار تخته - فولبرد - (صبحانه - نهار- شام)
هتل یار
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
4,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,000,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
اقامت 24
2,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,460,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,460,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,460,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,460,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,460,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
2,655,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,655,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,465,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,465,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,465,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,465,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,465,000 تومان
پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
5,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 فروردین
دوشنبه
5,500,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
5,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
5,600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,850,000 تومان
11 فروردین
جمعه
4,850,000 تومان
12 فروردین
شنبه
4,850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,850,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,850,000 تومان
اتاق پنج تخته - فولبرد(صبحانه - نهار- شام)
هتل یار
6,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل جم مشهد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
فروشگاه سوغاتی
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل جم مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جم مشهد

(33 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اصلا خدمات خوبی ندارندکیفیت صبحانه و غذا افتضاحه هتل به شدت بدون مدیریت و خدمت رسانیو حتی یه چایی نپتون تکی هم پولشو میگیرن واینکه به قیمتش هیچ امکاناتی نداره برف اومده بود زورشون اومد جلو درب و پارو کنن و من جلوی در هتل خوردم زمین حتی یه نفر ازهتل هم نیمد کمک نگهبانش هم فقط وایساد نگاه کردن به بیمارستان منتقل شدم وعمل ران پا انجام دادم پول خودتونو دور نریزید بدترین هتل در مشهد می باشد
نقاط قوت:
تمیز اتاق خوب سرویس هم خوب
نقاط ضعف:
کمی دور به حرم--- نداشتن سشوار در اتاقِ --
نقاط قوت:
پرسنل خوش‌‌برخورد.تمیزی اتاق.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل از لحاظ زیر ساختی خوب .قیمت نسبتا مناسب سرویس اتوبوس خوب هرچند ساعات حرکتش منطقی نیست
نقاط ضعف:
ظاهرا به جز اطاق مدیریت نوسازی بقیه جاهای هتل بهش اهمیت داده نمیشه. آسانسورها قدیمی پرسنل بدون روحیه . کمی اگر مدیریت هتل روی نگهداری هتل حساسیت داشته باشد این هتل میتونه حرفی برای گفتن داشته باشد
اگر چند روز معمولی و روبه مثبت رو در نظر دارید میتونید از اینجا لذت ببرید
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
Wifi بسیار کم .ضعیف
نقاط قوت:
محیط ساکت و آروم
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران هتل خوب نبود ، و اگر ساعات اخر سرو غذا مراجعه کنی غذاها همگی سرد و از دهن افتاده بودند
نقاط قوت:
واقعاهم قیمت مناسبی داشت وازنظربهداشتی عالی بودوپرسنل خیلی باشخصیت ومتواضع بودندواقعاممنون بابت همه موارد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نداره
نقاط ضعف:
این هتل نیست اصلا خدمات هتل بهت نمی دن بیشتر یه هتل آپارتمان ک وسیله میدن خودت بری دنبال کارت
نقاط قوت:
قیمت مناسب در زمان اقامت اینجانب
نقاط ضعف:
هتل متوسط بود و میتونست با کمی رسیدگی از حالت قدیمی خودش و وسایل و موکت کهنه بروز رسانی بشه و حس خوبی رو به مسافرهای بده.ضمنا آب معدنی که روی هتل بود هم جدا حساب شد
نقاط قوت:
نسبت قیمت به کیفیت و امکانات هتل خوب و ارزنده هست
نقاط ضعف:
برای رفت و آمد به حرم نیاز به تاکسی هست که البته جدای از هزینه خیلی دردسترس و سریع است
نقاط قوت:
رفتارشناسی در بدو ورود
نقاط ضعف:
رستوران تنوع غذایی ضعیفرفتار پرسنل نامحترمانه،درحین صرف غذا چراغ ها توسط پرسنل خاموش گردید،واقعا متاسفم برای مدیریت
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت هتل برخورد خوب پرسنل داشتن سرویس رفت و آمد به حرم قرار داشتن در یک خیابان خلوت و دنج ( تا حرم نیم ساعت پیاده) در کل واقعا این هتل را توصیه میکنم.
نقاط ضعف:
تهویه اتاقها میتواند بهتر باشد. در ایام پیک، پارکینگ شلوغ است.
نقاط قوت:
از همه لحاظ عالی چه از نظر اتاق و چه از نظر غذا و چه از نظر برخورد پرسنل همه به بهترین شکل
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی دیده نشد
عالی
نقاط قوت:
تمیزبودن اتاقها ،برخوردعالی کارکنان هتل درکل هتل وپرسنل هردو عالی بودن
نقاط ضعف:
نبودن ظرفشویی دراتاق ،سرویس رفت وامد خراب بود نداشتن
هتل خوبی است
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
من قبلا در این هتل اقامت داشتم و نظرم را گفته ام -چند روز پیش هم این هتل را رزرو کردم اما به خاطر مشکل شخصی که برایم به وجود اومد مجبور به لغو رزرو شدم .نکته مهم این که هتل جم هیچ مبلغی بابت جریمه کم نکرد و جاباما خیلی زود همه پولم را به حسابم بازگرداند که جاداره اینجا هم از مدیریت هتل جم و هم از مدیریت جاباما که هیچ مبلغی برای کارمزد خودشان هم کم نکردند کمال تشکر و سپاسگزاری را بنمایم.
با تشکر از عوامل ایران هتل
نقاط قوت:
هتل تمیز بود نظافت خوب برخورد عالی پرسنل موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
منوی صبحانه درحد معمولی بود آسانسورها خراب بود تهویه سرویس بهداشتی اتاق ها ضعیف بود خراب بودن دستگاه واکس کفش در لابی و خسارت دیدن کفش ها
درب دستشویی اتاق بسته نمی شد. هتل امکانات خاصی نداشت. اما موقعیت مکانی خوبی داشت. در کل بد نبود.
هتل کمی قدیمی است ولی در کل خوب است.
محیطی ارام، پرسنل مودب ، فاصله به حرم ایده آل اما پارکینگ مملو از خودروهایی که پشت سر هم پارک شده اند. در ضمن با پر شدن آسانسور در همکف و طبقات بالا، توقف در طبقات میانی صورت نمی پذیرد و انتظار خسته کننده بوده یا به ناچار استفاده از پله ها مد نظر قرار می گیرد. اما بر اساس قیمت امکانات قابل قبول است.
برخورد و رفتار کارکنان از نقاط قوت این هتل هست. اما امکانات ساده ای مثل نبودن آب معدنی یا مسواک. یا حتی دمپایی به تعداد در حین پیش پا افتاده بودن، با توجه به اینکه جزو درخواست های همه ی مسافرانه، که نقطه ضعف بزرگیه و نوید آینده ی خوبی برای این هتلو نمیده.
به طور کلی نسبت به قیمت مناسب بود . اما ناهار و شام تعریفی نداشت و هر وعده سلف سرویس اونم با قیمت نزدیک هر نفر چهل هزار تومن به نظرم انصاف نیست! ولی پرسنل واقعا مودب و مهربان هستن .
با توجه به سفرهای متعدد بنده به این هتل مثل همیشه از نظر نظافت هتل همان کیفیت قبل را حفظ کرده است.
کارکنان خوب بودن و راضی هستم
هتلی نسبتا تمیز و مناسبی بود
WIFI دارد ولی عملا به علت سرعت کم قابل استفاده نیست. سشوار در اتاقها نبود. یخچالها خالی بود. گاوصندوق نداشت. صابون مایع نبود و صابون جامد داشت. دمپاییها پلاستیکی بوده و یکبار مصرف نبود. تعداد حوله به تعداد افراد نبود. مسواک و خمیر دندان در اتاق نبود که با درخواست ارائه شد.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
آسانسور خيلى آرام حركت مى كرد.
نقاط قوت:
بزرگ بودن اتاق ودارای پارتیشن بودن
نقاط ضعف:
قیمت بالای بوفه ناهار و شام نسبت به سرویس ارئه شده
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل. صبحانه در زمان مقرر در طبقه منفی یک. موقعیت مکانی نسبتا مناسب. نظافت اتاق ها، لابی، و کافی شاپ قابل قبول بود. شیرآلات سرویس بهداشتی در وضعیت مناسب بودند.
نقاط ضعف:
به نظرم بهتر است برای تهویه مناسبتر اتاق ها تدبیری اندیشیده شود. مشکل انتقال صدا از درب و دیوارها هم به مانند بسیاری از هتل ها وجود داشت اما بیشتر از سمت راهرو بود تا سایر اتاق ها، بنابراین چندان حاد نبود. راستی اگر سنسور درب اتوماتیک ورودی سمت پارکینگ را اصلاح کنید خیلی خوب می شود زیرا هر کس می خواهد برود طبقه پایین، درب باز می شود! گفتم طبقه پایین، این را هم اضافه کنم که ظاهرا طبقه منفی یک، آسانسور ندارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جم مشهد

مهمانان هتل جم مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جم مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جم مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جم مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جم مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.