هتل جم مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس
3.3
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل جم مشهد

هتل سه ستاره جم مشهد در سال ۱۳۶۳ افتتاح و با ۳۰ سال سابقه در صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت مورد بازسازی قرار گرفت.این هتل با قرار گیری در خیابان پاسداران مشهد دسترسی راحت زائرین را به بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) به ارمغان اورده است.این مجموعه اقامتی با امکانات رفاهی مناسب و کادری مجرب آماده خدمت گذاری به میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جم مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,291,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,291,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,291,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,291,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,291,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,291,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,291,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,291,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,291,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,291,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,291,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,291,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,291,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,291,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,291,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,291,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,291,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,291,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,291,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,291,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,291,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,291,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,291,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,291,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,400,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,400,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,400,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,400,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,400,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,400,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,448,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,448,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,448,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,448,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,448,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,448,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,448,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,448,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,448,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,448,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,448,000 تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,448,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,448,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,448,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,448,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,448,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,448,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,448,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,448,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,448,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,448,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,448,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,550,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,550,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,550,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,550,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,550,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,550,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,550,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,550,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,550,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,550,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,683,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,683,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,683,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,683,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,683,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,683,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,683,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,683,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,683,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,683,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,683,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,683,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,800,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,800,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,800,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,800,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,800,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,800,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
3,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,650,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,650,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,650,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,650,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,650,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,650,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,650,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,672,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,672,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,672,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,672,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
3,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,750,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,750,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,750,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,750,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,750,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,750,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,750,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,750,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,750,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,750,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
2,071,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,071,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,071,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,071,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,071,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,071,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,071,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,071,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,071,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,071,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,071,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,071,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,130,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,130,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,130,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,130,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,130,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,130,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,130,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,130,000 تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
4,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
4,850,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
4,850,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
4,850,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
4,850,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
4,850,000 تومان
7 مهر
جمعه
4,850,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,850,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,896,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,896,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,896,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,896,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
5,000,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
5,000,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
5,000,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
7 مهر
جمعه
5,000,000 تومان
8 مهر
شنبه
5,000,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
5,000,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
5,000,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
5,000,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
2,463,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,463,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,463,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,463,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,463,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,463,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,463,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,463,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,463,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,463,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,463,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,463,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,600,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,600,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,600,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,600,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,600,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,600,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
6,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
6,050,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
6,050,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
6,050,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
6,050,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
6,050,000 تومان
7 مهر
جمعه
6,050,000 تومان
8 مهر
شنبه
6,050,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
6,120,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
6,120,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
6,120,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
6,120,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
6,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
6,200,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
6,200,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
6,200,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
6,200,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
6,200,000 تومان
7 مهر
جمعه
6,200,000 تومان
8 مهر
شنبه
6,200,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
6,200,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
6,200,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
6,200,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
6,200,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جم مشهد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
فروشگاه سوغاتی
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل جم مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جم مشهد

(14 نظر)
اگر چند روز معمولی و روبه مثبت رو در نظر دارید میتونید از اینجا لذت ببرید
عالی
هتل خوبی است
من قبلا در این هتل اقامت داشتم و نظرم را گفته ام -چند روز پیش هم این هتل را رزرو کردم اما به خاطر مشکل شخصی که برایم به وجود اومد مجبور به لغو رزرو شدم .نکته مهم این که هتل جم هیچ مبلغی بابت جریمه کم نکرد و جاباما خیلی زود همه پولم را به حسابم بازگرداند که جاداره اینجا هم از مدیریت هتل جم و هم از مدیریت جاباما که هیچ مبلغی برای کارمزد خودشان هم کم نکردند کمال تشکر و سپاسگزاری را بنمایم.
با تشکر از عوامل ایران هتل
درب دستشویی اتاق بسته نمی شد. هتل امکانات خاصی نداشت. اما موقعیت مکانی خوبی داشت. در کل بد نبود.
هتل کمی قدیمی است ولی در کل خوب است.
محیطی ارام، پرسنل مودب ، فاصله به حرم ایده آل اما پارکینگ مملو از خودروهایی که پشت سر هم پارک شده اند. در ضمن با پر شدن آسانسور در همکف و طبقات بالا، توقف در طبقات میانی صورت نمی پذیرد و انتظار خسته کننده بوده یا به ناچار استفاده از پله ها مد نظر قرار می گیرد. اما بر اساس قیمت امکانات قابل قبول است.
برخورد و رفتار کارکنان از نقاط قوت این هتل هست. اما امکانات ساده ای مثل نبودن آب معدنی یا مسواک. یا حتی دمپایی به تعداد در حین پیش پا افتاده بودن، با توجه به اینکه جزو درخواست های همه ی مسافرانه، که نقطه ضعف بزرگیه و نوید آینده ی خوبی برای این هتلو نمیده.
به طور کلی نسبت به قیمت مناسب بود . اما ناهار و شام تعریفی نداشت و هر وعده سلف سرویس اونم با قیمت نزدیک هر نفر چهل هزار تومن به نظرم انصاف نیست! ولی پرسنل واقعا مودب و مهربان هستن .
با توجه به سفرهای متعدد بنده به این هتل مثل همیشه از نظر نظافت هتل همان کیفیت قبل را حفظ کرده است.
کارکنان خوب بودن و راضی هستم
هتلی نسبتا تمیز و مناسبی بود
WIFI دارد ولی عملا به علت سرعت کم قابل استفاده نیست. سشوار در اتاقها نبود. یخچالها خالی بود. گاوصندوق نداشت. صابون مایع نبود و صابون جامد داشت. دمپاییها پلاستیکی بوده و یکبار مصرف نبود. تعداد حوله به تعداد افراد نبود. مسواک و خمیر دندان در اتاق نبود که با درخواست ارائه شد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جم مشهد

مهمانان هتل جم مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جم مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جم مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جم مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جم مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.