هتل ایران زمین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 2، كوچه شهيد حسنی
3.1
امتیاز کاربران
76
نظرات کاربران

معرفی هتل ایران زمین مشهد

هتل سه ستاره ایران زمین در بهمن ماه ۱۳۹۳ افتتاح گردید. این هتل در جوار حرم مطهر حضرت رضا(علیه السلام) در خیابان امام رضا ۲ واقع شده است. هتل ایران زمین در ۶ طبقه و ۹۰ واحد اقامتی با کارکنان مجرب و آموزش دیده ، آماده پذیرایی از شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایران زمین مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,535,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,535,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,535,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,535,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,535,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,535,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,535,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,535,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,535,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,535,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,535,000
تومان
اتاق دو تخته فولبرد
ایران هتل آنلاین
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,535,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,535,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,535,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,535,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,535,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,535,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,535,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,535,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,535,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,535,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,535,000
تومان
دو تخته فولبرد
ای‌گردش
1,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,640,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,640,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,640,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,640,000
تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
1,726,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,726,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,726,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,535,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,535,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,535,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,535,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,535,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,535,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,535,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,535,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,535,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,535,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,535,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,535,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,535,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,535,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,535,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,535,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,535,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,535,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,535,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,535,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,535,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,535,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,540,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,540,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
2,285,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,285,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,285,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,285,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,285,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,285,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,285,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,285,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,285,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,285,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,285,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,285,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
ایران هتل آنلاین
2,289,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,289,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,289,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,289,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,289,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,289,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,289,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,289,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,289,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,289,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,289,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,289,000
تومان
سه تخته فولبرد
ای‌گردش
2,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,440,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,440,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,440,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,440,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,440,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,440,000
تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
26 مرداد
چهارشنبه
2,589,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,589,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,040,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,040,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,040,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,040,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,040,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,040,000
تومان
چهار تخته
ای‌گردش
2,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,040,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,040,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,040,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,040,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,040,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,040,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,040,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,040,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,040,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,040,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,040,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,040,000
تومان
اتاق چهار تخته فولبرد
اقامت 24
3,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
3,040,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,040,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,040,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,040,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,040,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,040,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,040,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,040,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,040,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,040,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,040,000
تومان
اتاق چهار تخته فولبرد
ایران هتل آنلاین
3,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
3,045,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,045,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,045,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,045,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,045,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,045,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,045,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,045,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,045,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,045,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,045,000
تومان
چهار تخته فولبرد
ای‌گردش
3,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
3,240,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,240,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,240,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,240,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,240,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,240,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,240,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,240,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,240,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,240,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,240,000
تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
3,452,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,452,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,452,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,452,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج نفره رویال
اقامت 24
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
2,550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,550,000
تومان
29 مرداد
شنبه
2,550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
2,550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
2,550,000
تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,150,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,150,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,150,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,150,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,150,000
تومان
سوئیت پنج نفره رویال فولبرد
اقامت 24
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
3,800,000
تومان
22 مرداد
شنبه
3,800,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
3,800,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
3,800,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
3,800,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
3,800,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
3,800,000
تومان
28 مرداد
جمعه
3,800,000
تومان
29 مرداد
شنبه
3,800,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
3,800,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
3,800,000
تومان
سوئیت رویال فولبرد
ای‌گردش
4,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
4,650,000
تومان
22 مرداد
شنبه
4,650,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
4,650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
4,650,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
4,650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
4,650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
4,650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
4,650,000
تومان
29 مرداد
شنبه
4,650,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
4,650,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
4,650,000
تومان
سوئیت پنج تخته رویال همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو بوفه)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
5,712,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
5,712,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
5,712,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایران زمین مشهد

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نورگیر
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی

آدرس هتل ایران زمین مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایران زمین مشهد

(76 نظر)
نقاط قوت:
روشنایی اتاقتمیزی دستشوییجای ارام وبدون سروصدا
نقاط ضعف:
برای چهار نفر اتاق نداشتکمبود ظرف کیسه زباله دستمال کاغذی اب معدنی
نقاط قوت:
بسیار تمیز و بهداشتی، برخورد کادر خوب ، صبحانه خوب و متنوع
نقاط ضعف:
آنتن دهی گوشی و نت ضعیف
نقاط قوت:
تمیز و آرام و برخورد خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
تمیز بود ،خیلی مرتب ،اما مهمانهای دیگر هتل به شدت شلوغ و پر سر و صدا و اذیت کن بودند
نقاط ضعف:
۰
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها ، سکوت و ارامش
نقاط ضعف:
انتن دهی ضعیف موبایل و اینترنت ، نور کم اتاق ها
نقاط قوت:
همه چی عالی مخصوصا پرسنل که واقعا دمشون گرم خیلی مودب و کاربلد بودن
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این هتل راه دسترسی بود که خیلی تنگ و شلوغ بود
امکانات هتل قابل قبول بود. اتاق ها تمیز و شیک بودند. برخورد پرسنل هم عالی بود. ولی غذای هتل بسیار بد بود. صبحانه هم جالب نبود. پارکینگ هتل هم برای طبقه -۱ خوب بود ولی ظرفیت کمی داشت و بیشتر -۲ ظرفیت داشت. برای رفتن به -۲ خیلی بدبدختی داره. تازه -۲ آسانسور هم نداره.
نقاط قوت:
شام خوب
نقاط ضعف:
صبحانه نیم ساعت زودتر ناقص بود و ده دقیقه زودتر جمع شد با اینکه افرادی بودن
نقاط قوت:
با سلام هتل ایران زمین از لحاظ نظافت واقعا عالی و دایم در حال نظافت هستند و کیفیت غذا نسبت به سفر یک ماه پیش بنده واقعا خوب بود و تنوع هم خوب بود .مدیریت هتل به نظر بنده بسیار عالی و هر گونه تذکر را سریعا در برنامه قرار داده و رفع میکنند.
نقاط ضعف:
نور اتاق ها به اندازه کافی نیست
نقاط قوت:
بهداشت اتاق برخورد خوب پرسنل نزديكي به حرم
نقاط ضعف:
پخش موسيقي در رستوران هتل
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم قیمت مناسب البته از سایت که رزرو کنید مناسب در میاد
نقاط ضعف:
کیفیت غذا زیاد تعریفی نیست منوی شام افتضاح هست صبحانه بوفه هست ولی کیفیت پایین داره نضافت اتاق خیلی کم رسیدگی کم هر روز باید یاد اوری کنی برات اب معدنی بیاره کیفیت مواد شوینده پایین مثل شامپو و صابون
نقاط قوت:
اتاق ما نور خیلی خوبی داشت اتاقها تمیز-بود
نقاط ضعف:
برای بچه ها باید هزینه غذا جدا باشد و در صورت گرفت سرویس هزینه اخذ شود واقعا یک بچه ۶ یا ۷ ساله سرویس کامل نمیخواد .
نقاط قوت:
مسیر هتل به حرم خوب و تقریبا نزدیک بود و اتاق ها تمیز و امکانات داخل اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
غذای هتل نسبت به سفر قبلی بنده در مهرماه بسیار ضعیف بود و آشپز قبلی هتل عالی بودند انشالله مدیریت هتل در رفع این مشکل اقدام نمایند چون بقیه موارد هتل به نظر بنده خوب بود
نقاط قوت:
اتاق های تمیز، نزدیک حرم
نقاط ضعف:
بی احترامی رزرواسیون هتل که یک خانمی بودند وبا بی ادبی کامل صحبت میکردندعدم اطلاعات کافی پذیرش هتلعدم هماهنگی بین پرسنل هتل
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان پذیرش تمیزی و نظافت
نقاط ضعف:
- رعایت ناقص پروتکل های بهداشتی توسط میهمانان هتل - تنوع کم بوفه صبحانه
نقاط قوت:
فقط ظاهر اتاقها
نقاط ضعف:
غذاها فوق العاده بد طعم و بی‌کیفیت‌ کثیف بودن قاشقها کثیف‌بودن سینی های غذا بوی فاضلاب داخل هتل صبحانه ی خیلی‌خیلی ضعیف‌و‌بی‌کیفیت بوی بد ملافه ها
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان تمیزی نسبتأ خوب اتاقها نزدیکی به حرم رعایت نسبی پروتکل های بهداشتی
نقاط ضعف:
زیاد بودن قیمت هتل نسبت به امکانات و هتل‌های مشابه منو غذا تنوع نداشت به صورتی که بیشتر غذاها از گوشت مرغ بود قاشق و چنگال رو داخل نایلون نگذاشته بودن و به صورت شفته سر میز بود و خودت باید میاوردی که اصلأ بهداشتی نبود و هزار نفر به قاشها دست میزدن. بعضی از غذاها کیفیت خوبی نداشت
نقاط قوت:
با توجه به اینکه از چند سال پیش مشتری هتل بودم اصلا راضی نیستم کیفیت خدمات بسیار افت کرد
نقاط ضعف:
کیفیت غذا و صبحانه بسیار پایین اومده احتمالا دیگه به این هتل نیام
نسبت به قیمت هتل خوبی هست، رفتار کارکنان مناسب، تمیزی خوب، امکانات در حد معمولی و از همه مهمتر نزدیک حرم هست
نقاط قوت:
فضاى هتل آرام بود
نقاط ضعف:
تنوع غذا كم بود
نقاط قوت:
اتاق های تمیز
نقاط ضعف:
اخلاق بسیار بد کارکنان پذیرش.من که از طریق سایت رزرو کرده بود به دلایل نامعلومی تا ۳ ساعت منتظر موندم تا اتاق بهم دادن و با وجود داشتن برگه روز اصلا باهام همکاری نکردن.تو اتاق ها مایع حمام و دسشویی و دستمال کاغذی فله ای و باز بود که اصلا کار درستی نیست به نظرم.نور اتاق ها به شدت کم بود.اتاق های کناری با درب چوبی به اتاق ما راه داشت که قفلش کرده بودن و خیلی سروصدا میمومد.آدرسش طوریه که سخت تاکسی پیداش کرد.رستوران هتل تو نیم طبقه همکف بود و هم خیلی کوچیک و تاریک بود وهم میزاش قدیمی و کثیفبود و هم به شدت غذاهاش بد کیفیت بود و تنوع نداشتن و اگر از قبل سفارش نمیدادی چیزی گیرت نمیومد و یا اگر دیر میرسیدی میگفت غذا فقط همین یه مورد هست میخای بخور و میخای نخور. در کل برا اقامت هتل های بهتر و تمیز تری هم هست که میشه رفت.و ارزش اقامت کررن رو نداره این هتل.
نقاط قوت:
تمیزی و نزدیکی به هتل
نقاط ضعف:
رفتار ناشایست و زشت فقط قسمت رزروشن جوری برخورد میکنن که انگار هتل ارث نداشته ی باباشونه
نقاط قوت:
تمیز بدون اتاق ها وآب معدنی شارژکردن سویت
نقاط ضعف:
باسلام پایین بودن کیفیت غذا
نقاط قوت:
اتاق های دلباز و راحت و تمیز و مرتب پرسنل خوش برخورد و مهربان
نقاط ضعف:
دسترسی سخت ماشین ، در کوچه های تو در تویی قرار دارد .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب اسانسور مناسب
نقاط ضعف:
سالن غذاخوری کوچک ونامناسب برای سالمندان
نقاط قوت:
پرسنل خوب محیط تمیز و آرام موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
عدم وجود پک بهداشتی در اتاق ها(مسواک خمیر دندان ...)
هتل خوبیه، کارکنان همه خوش اخلاق و خوش برخورد بودن حدود ۱۰ دقیقه پیاده روی تا حرم داشت کیفیت غذا خوب نظافت اتاق ها عالی پروتکل های بهداشتی هم مخصوصا در رستوران به خوبی رعایت میشد
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب امکانات رفاهی هتل خوب آرامش هتل برای استراحت خوب پارکینگ هتل خوب رزوراسیون همکاری خوب کرد
نقاط ضعف:
رستوران هتل آسانسور ندارد غذای هتل کیفیتش به هتل نمیخوره قیمت غذا فوق العاده گرانه نسبت به بیرون دستمال کاغذی به صورت بسته بندی نداشت به صورت فله ای دراختیار نضافت چی میباشد نظافت چی داخل جا دستمای قرار میده شامپو و مایع دستشویی ومایع بدن شوی نیز به صورت باز (نه به صورت بسته بندی شده)برای استفاده در اختیار مهمان قرارداره که درشرایط کرونا اشتباه بزرگی است دربان هتل درحال فضولی هست تا کار خودش لطفا مدیر داخلی رسیدگی کنه
نقاط قوت:
ادب و احترام کارکنان فضای باز اتاقها رعایت نکات بهداشتی در لابی و اسانسور
نقاط ضعف:
فضای رستوران را محدود کرده بودند و میز خالی پیدا نمیشد. باید چندین دقیقه صبر میکردیم تا میزی خالی شود. زباله های راهروها دیر جمع آوری میشد، در کل روز هنگام تردد زباله ها را میدیدیم.
تصاویر رویت شده در سایت کمی متفاوت بود بطور مثال تصاویر رستوران بسیار دلباز و نورگیر بود ولی در واقعیت در مکانی با سقف کوتاه و دلگیر قرار داشت. غذای رستوران هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت در سطح پایینی قرار داشت مثلا کوبیده و رولت گوشت بسیار بدمزه بود. منوی در نظر گرفته شده بسیار محدود بود ... برای شام ناگت آوردن که ۴ یا ۵ عدد ناگت رو به عنوان شام تحویل دادن.برای دو نفر بزرگسال یک عدد نان در نظر گرفته بودند که برای صبحانه هم همین داستان برقرار بود. داخل اتاق حوله قرار نداشت و خانه داری فقط تا ساعت اداری حضور داشتن چون ساعت ۹ شب تماس گرفتم برای اوردن حوله کسی پاسخگو نبود.
نقاط قوت:
تميز و شيك و نسبتاً نزديك به حرم
نقاط ضعف:
مديريت رستوران بسيار بسيار بد بود و تقريباً همه ناراضي.
در کل هتل خوبی نیست چون کادر هتل بسیار بی توجه بودن وسایل نظافتی مثل حوله و مسواک و خمیر دندون هم نذاشته بودن و میگفتن اگه بخواین تحویل میدیم یکی نیست به این هتلا نظارت کنه اوضاع بدی شده
نقاط قوت:
تمیزی و شیک بودن هتل برخورد محترمانه و مودبانه پرسنل نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
مدیریت بسیار ضعیف رستوران در پخش غذا تاخیر زیاد در تحویل اتاق تعطیل بودن کافی شاپ هتل
نقاط قوت:
من قبلا در این هتل اقامت داشتم تا حرم خیلی نزدیک و خوبه
نقاط ضعف:
به نظرم به حای پیشرفت تنزل داشتند
ازهتل معمولی، یکم بهتربود، اقامت دراین هتل رابه دیگران پیشنهادمیکنم
هتل خوبی بود برخورد پرسنل ، اتاق ها ، لابی و ظاهر هتل شیک و قابل قبول بود ، صبحانه خوب بود ، غذاهای شام هم بد نبود ولی کیفیت غذاهای ناهار خوب نبود در ضمن برخی اتاق ها سرویس بهداشتی ایرانی ندارند که بعضیها رو به زحمت می اندازد ولی در مجموع از اقامت خود در این هتل راضی بودم و سپاسگزارم
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنلتمیزی هتلشیک بودن هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی بد بودسلف نداشت
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ بودند
نقاط ضعف:
مدیریت کاملا ضعیف غذای کاملا بی کیفیت سرد بودن آب حمام ناهماهنگی شدید بین کارکنان وقتی رسیدیم هتل اتاقمون هنوز نظافت نشده بود و ما یک ساعت تو لابی نشستیم تا نظافت انجام بشه و همچنین روز بعدش خواسته بودیم اتاق نظافت بشه وقتی بعد از ۷ ساعت از بیرون برگشتیم هیچ نظافتی انجام نشده بود پیشنهاد میکنم اگر کسی میخاد این هتل رو رزرو کنه بدون غذا رزرو کنه
هتل از لحاظ موقعیت مکانی و تمیزی اتاق ها خوب بود ولی متاسفانه پرسنل اصلا پیگیر مشکلاتی که وجود داشت نبودند. غذا رو با سه ساعت تاخیر و کمتر از تعداد سفارش داده شده آوردند. و مشکلاتی که در اتاق داشتیم رو بارها بهشون اعلام کردیم ولی تا انتهای اقامت مشکل رو حل نکردن برخورد خوبی داشتن ولی فقط در یه چشم گفتن خلاصه میشد و در عمل متاسفانه اقدامی انجام نمیشد. بارها برای گرفتن دستمال و کیسه زباله زنگ ‌زدیم ولی یا نمی آوردن یا خیلی با تاخیر میاوردن.
نقاط قوت:
قيمت مناسب و نزديكي نسبي به حرم
نقاط ضعف:
بسيار نا منظم در پخش غذا و تحويل اتاق بودند
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و اتاق های خوب
نقاط ضعف:
عدم مدیریت مناسب و مدیریت منابع انسانی نادرست و کارمندان بی انضباط
نقاط قوت:
کیفیت غذایی بسیار عالی تمیزی اتاق ها خیلی خوب بود دسترسی فوق العاده به حرم ، بازار و مخصوصا بازار رضا که انتهای بازار رضا هم به ۱۷ شهریور می خورد قیمت اتاق ها خیلی مناسب بودن سیستم تهویه اتاق هم با توجه به اینکه ما تو فصل سرد رفتیم بسیار عالی
نقاط ضعف:
عدم تنوع غذایی در منو های شام و نهار یکنواختی کامل صبحانه سرویس دهی ضعیف اتاق
نقاط قوت:
تمیز ومرتب بودن اتاق ها نزدیک بودن به حرم کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
خدمات رسانی ضعیف دیر رسیدن غذا به اتاق
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنان . بهداشت عالی
نقاط ضعف:
نور اتاق کلا زرد رنگ بود و چشمو اذیت میکرد . کنار غذا سالاد سرو نمیکردن
سلام. ما یازدهم آذر برای دو شب این هتل بودیم. واقعا همه چیز خوب بود نظافت و نور و بزرگی اتاق همه عالی. البته ما اتاق دوتخته رزرو کردیم اما بهمون سوییت دادن که خب خیلی خوب شد برامون. مسایل بهداشتی کاملا رعایت شده بو. هتل رو بدون غذا رزرو کردیم اما صبحانه خوب بود واقعا. به خاطر کرونا صبحانه رو داخل اتاق برامون سرو می کردن. خلاصه از همه چیز راضی بودیم.
نقاط قوت:
نزدیک به هتل و برخورد مناسب کارکنان با مسافران
نقاط ضعف:
تکراری بودن صبحانه
نقاط قوت:
هتل عالی پرسنل عالی غذای با کیفیت خوب و مقدار مناسب کلا اگه فولبرد زرو کنید خیلی بصرفه ست به شرطی که هیچی ازشون نخرید
نقاط ضعف:
اینترنت فقط ۳۰۰ مگابایت رایگانه بعد از اون هر یک گیگ تقریبا ۴۰ هزار تومن درمیاد. اینترنت موبایلی تو هتل خیلی خیلی ضعیفه. اصلا نباید به وسایل یخچالشون دست بزنید حتی آب معدنی چون دولا پهنا باید پولشو بدید.
نقاط قوت:
- نزدیک حرم بود
نقاط ضعف:
-کیفیت غذاها خیلی پایین بود، پیشنهاد میدم ، بدون غذا رزرو کنید بعد از یکی از تهیه غذاهای اون اطراف سفارش غذا بدید. -راهرو ها تمیز نبود گاها ظروف غذا و زباله ها تا یکروز هم در راهرو ها و جلوی اتاقها میماند و بعد جمع آوری میشد
برخورد پرسنل خوب بود. سرویس دهی خوب بود فقط صبحانه کمی دیر می آوردن تو اتاق. در کل هتل خوبیه
کارکنان هتل بدنبودند فقط دیرتر به درخواست ها رسیدگی میکردند
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ مشکلی نبود
ساختمان و اتاق ها بسیار خوب و تمیز بودند. لابی و راهرو های منتهی به اتاق ها هم عالی بودند. آسانسورها مرتب و برای این تعداد مسافر کافی بود. رسیدگی به اتاق ها و خانه داری متوسط بود. پذیرایی در زمان صبحانه و ناهار و شام ضعیف و غیر حرفه ای بود. نوع غذا و منوی انتخابی خوب ولی آشپزی ضعیف بطوری که اصلا برخی از غذاها قابل خوردن نبود و عملا دور ریخته میشد . رسیدگی به مهمانان در زمان صبحانه و ناهار و شام بسیار ضعیف و آشفته بود . به لحاظ محیطی اطراف هتل بسیار کثیف و بوی شیرآبه ی زباله ها به مشام میرسید. قیمت مواد مینی بار داخل یخچال گاها تا دو و یا سه برابر قیمت واقعی محاسبه میگردد. در کل اگر مرتبه ی بعدی این هتل جزء انتخاب هایم باشد به هیچ عنوان این هتل را انتخاب نخواهم کرد . با تشکر
نقاط قوت:
نکات مثبت زیاد داشتتنوع صبحانه نهار شام و خوشمزگی آنها تمیز و مرتب بودن اتاق و لابی و راهروپرسنل خوبنزدیکی به حرمکلا عالی بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی اینکه دیوارها عایق صوتی ندارد و صدای اتاق کناری خیلی واضح داخل اتاق ما میومد و هنگام استراحت واقعا اذیت میکرداز شانس ما هم اتاق کناری خیلی بلند صحبت می‌کردند
کلا خوب بود
نقاط قوت:
تنوع و کیفیت غذاها مناسب بود مخصوصا صبحانه ها (نسبتا شام تنوع کمتری داشت)رفتار پرسنل رستوران عاالی بودفضای هتل آرامش داشت...
نقاط ضعف:
من قبل از رورز تماس گرفتم و شرایط اتاق رو پرسیدم قرار بود سوئیت تک خوابه داده بشه اما اتاق چهارتخته تحویل داده شد درنهایت از اناق راضی بودیم ولی در کل رفتار شایسته ای نبود..
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم ازهتل
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
هتل زیبا ، بسیار نزدیک به حرم ،رفتار کارکنان عالی،کیفیت و تنوع غذا خوب
نقاط ضعف:
چاه حمام و دستشویی بعضی اوقات بویِ نامطبوعی داشت
تمیزی هتل خوب برخورد پرسنل خوب غذا زمان گیر و بی کیفیت
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنلکیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
معطل شدن بیش از اندازه در رستوران
خوب
نقاط قوت:
محل ساكت و آرام از سر و صدا
نقاط ضعف:
كوچك بودن محل سرو غذا
هتل یبسیار عالی بود نظر من او به خودش خیلی جذب کرد
هتل عالی عالی بود خیلی راضی بودم
در کل مناسب
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلنظافت نزدیک بودن به حرمدر کل هتل بسیار خوبی هست
نقاط ضعف:
فقط جا داره رو کیفیت غذا بیشتر کار کنن
نقاط قوت:
عالی و رفتار پرسنل عالی و غذای عالی
نقاط ضعف:
هیچی
صبحانه ضعیف و نظافت اتاق هم ضعیف بود
خوب بود فقط در زمان پذیرش ما حدودا ساعت سه بعدظهر هتل رسیدیم و حدود یکساعت معطل شدیم تا اتاق رو به ما تحویل بدهند و همچنین در اتاق صدای موتورخانه می آمد که آزادهنده بود
الفندق جيد جداً والخدمات ممتازة جداً لكن نرجوا توحيد الاسعار بين المسافرين الايرانيين والاتباع الخارجيين . وشكراً
It was good. The food was of great quality but limited to Iranian food and did not cover the International dishes. Also I ate the same food at lunch and diner for three days.
در مجموع هتل خوبی بوده پرسنل مودبی داشت ...غذا هم خوب بود ...فقط وقتی از هتل خارج میشدیم کوچه های کثیفی داشته ...یعنی با اینکه خیلی فاصله کمی داشته تا حرم اما اصلا مسیر مناسبی نبوده برای عبور از نظر نظافت ....خوب میشد اگه شهرداری منطقشون به یه محله توریستی توجه بیشتری میکرد یا حداقل تذکر میدادن و پیگیری میکردن. در ضمن شب ها تو راهروی هتل اصلا مسافرا سکوت رو رعایت نمیکردن ...خوب میشد اگر به این هم توجه میکردن
ما سه روز اقامت داشتیم در این هتلامکانات رفاهی بسیار عالی - پرسنل مجربی داشت کاملا آگاه بودن نسبت به برخوردها کاملا حرفه ای موقعیت مکانی خیلی عالی مخصوصا برای کسانی که بخوان نزدیک بازار و حرکم باشند سرویس ها و وسایل اتاق خیلی تمیز و پاکیزه بود مشکلی نداشت . فقط کسانی که با خودشون ماشین آورده بودند بخاطر شلوغ بودن کوچه ی هتل بسختی پارکینگ رو استفاده میکردند
همه چیز عالی بود . سه روز اقامت خیلی خوبی داشتیم.پرسنل با مسولیت و متمدن،امکانات دقیق ، تمیز و پنج ستاره ای ، صبحانه کامل ، موقعیت جغرافیایی خیلی خوبی داشت . تا باب الرضا ورودی حرم دوازده دقیقه پیاده ، بازار رضا ده دقیقه ،در کل من که در هتل خیلی سخت گیر هستم و هتل های خارجی رو هم خودم بوکینگ میکنم وله دور ها اعتماد نمیکنم ، کاملا راضی بودم
غذا ها گران. نه مسواک داشت و نه خمیر دندان. .از نظر تمیزی نسبت به دوسال پیش خیلی افت کرده .
در قسمت پذیرش ضعیف است و از زیادی همسایگانی چون اعراب ناآرامی در هتل موج می زند و این امر باعث می شود کیفیت پایینی ارائه شود .
بسیار عالینزدیک به حرم تمیز برخورد عالی پرسنل صبحانه خوب در کل عالی یکم تاریکه اتاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایران زمین مشهد

مهمانان هتل ایران زمین مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایران زمین مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایران زمین مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایران زمین مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایران زمین مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.