هتل ایران زمین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 2، كوچه شهيد حسنی
3.1
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل ایران زمین مشهد

هتل سه ستاره ایران زمین در بهمن ماه ۱۳۹۳ افتتاح گردید. این هتل در جوار حرم مطهر حضرت رضا(علیه السلام) در خیابان امام رضا ۲ واقع شده است. هتل ایران زمین در ۶ طبقه و ۹۰ واحد اقامتی با کارکنان مجرب و آموزش دیده ، آماده پذیرایی از شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایران زمین مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
1,320,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,320,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,320,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,320,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,320,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,980,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,980,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
2,850,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,850,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,850,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,850,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,850,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,850,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,850,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
3,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,080,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
3,080,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,080,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,080,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,080,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,080,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,080,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,520,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,520,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,520,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,520,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
1,980,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,980,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,980,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,980,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,980,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,640,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,640,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
3,960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,960,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
3,960,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,960,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,960,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,960,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,960,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,960,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,960,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,960,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,960,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,960,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
4,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,620,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,620,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,620,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,620,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,620,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,620,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
4,620,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,950,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
4,950,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,950,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
4,950,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
2,640,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,640,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,640,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,640,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,640,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,960,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,960,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,960,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,960,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
6,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
6,160,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
6,160,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
6,160,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
6,160,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
6,160,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
6,160,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
6,160,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
6,600,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
6,600,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
6,600,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یکخوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,700,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
7,700,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
7,700,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
7,700,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
7,700,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
9,350,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
9,350,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
9,350,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
9,350,000 تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,300,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,300,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,300,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,300,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,950,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
4,950,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,950,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
4,950,000 تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,700,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
7,700,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
7,700,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
7,700,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
7,700,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
7,700,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
7,700,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
7,700,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
7,700,000 تومان
سوئیت یکخوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل ایران زمین مشهد

اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نورگیر
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی

آدرس هتل ایران زمین مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایران زمین مشهد

(28 نظر)
اخلاق و رفتار همه کارکنان خوب و صمیمی بود.باتشکر
از همه نظر عالی بود
سلام هتل از نظر نظافت بسیار خوب بود از نظر نزدیکی به حرم و بازار رضا بسیار عالی است. دارای پارکینگ است. رستوران مناسبی دارد کیفیت غذا نسبتا خوب بود ولی چون اکثرا غذاها پر چرب بود برای افرادی که با غذاهای چرب مشکل دارند مناسب نیست . رفتار و برخورد پرسنل بسیا خوب بود . منوی غذا باز بود ولی تنوع آن نسبت به قبل از کرونا کمتر بود ‌ وضعیت اتاق ما که ۴ نفره بود مناسب نبود اولا اتاق ما یک درب به اتاق همجوار داشت که وقتی اتاق همجوار صحبت می کردند مثل این بود که در اتاق ما صحبت می کنند . صدای افراد اتاق همجوار دائم مزاحم ما بود. ابعاد اتاق ما بسیار کوچک بود و اصلا مناسب ۴ نفره نبود برای ۳ نفر هم کوچک بود. حتی از مسئول رزرو اتاقها درخواست تغییر اتاق شد ولی ایشان گفتند امکان تغییر وجود ندارد.
روزای اول برای پیدا کردن هتل دچار مشکل می‌شدیم چون جاش خیلی تو فرعیه ولی آخراش دیگه اوکی شدیم.( حدودا ۱۵ دقیقه پیاده روی تا حرم داره) غذاشم بد نبود اما عالی هم نبود(ولی تنوع منو خیلی خوب بود) برای هر روم سرویس هم ۱۵ تومن می گرفتن(یعنی دیگه نیازی نبود بری غذاخوری خودشون میاوردن در اتاق تحویل میدادن)، کلا توصیه می کنم غذا رو خودتون از بیرون تهیه کنید. پرسنل رفتار مناسبی داشتن. بهداشت هتل خیلی خوب بود و نظافت سرویس بهداشتی هم رعایت شده بود.
امکانات هتل قابل قبول بود. اتاق ها تمیز و شیک بودند. برخورد پرسنل هم عالی بود. ولی غذای هتل بسیار بد بود. صبحانه هم جالب نبود. پارکینگ هتل هم برای طبقه -۱ خوب بود ولی ظرفیت کمی داشت و بیشتر -۲ ظرفیت داشت. برای رفتن به -۲ خیلی بدبدختی داره. تازه -۲ آسانسور هم نداره.
نسبت به قیمت هتل خوبی هست، رفتار کارکنان مناسب، تمیزی خوب، امکانات در حد معمولی و از همه مهمتر نزدیک حرم هست
هتل خوبیه، کارکنان همه خوش اخلاق و خوش برخورد بودن حدود ۱۰ دقیقه پیاده روی تا حرم داشت کیفیت غذا خوب نظافت اتاق ها عالی پروتکل های بهداشتی هم مخصوصا در رستوران به خوبی رعایت میشد
تصاویر رویت شده در سایت کمی متفاوت بود بطور مثال تصاویر رستوران بسیار دلباز و نورگیر بود ولی در واقعیت در مکانی با سقف کوتاه و دلگیر قرار داشت. غذای رستوران هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت در سطح پایینی قرار داشت مثلا کوبیده و رولت گوشت بسیار بدمزه بود. منوی در نظر گرفته شده بسیار محدود بود ... برای شام ناگت آوردن که ۴ یا ۵ عدد ناگت رو به عنوان شام تحویل دادن.برای دو نفر بزرگسال یک عدد نان در نظر گرفته بودند که برای صبحانه هم همین داستان برقرار بود. داخل اتاق حوله قرار نداشت و خانه داری فقط تا ساعت اداری حضور داشتن چون ساعت ۹ شب تماس گرفتم برای اوردن حوله کسی پاسخگو نبود.
در کل هتل خوبی نیست چون کادر هتل بسیار بی توجه بودن وسایل نظافتی مثل حوله و مسواک و خمیر دندون هم نذاشته بودن و میگفتن اگه بخواین تحویل میدیم یکی نیست به این هتلا نظارت کنه اوضاع بدی شده
ازهتل معمولی، یکم بهتربود، اقامت دراین هتل رابه دیگران پیشنهادمیکنم
هتل خوبی بود برخورد پرسنل ، اتاق ها ، لابی و ظاهر هتل شیک و قابل قبول بود ، صبحانه خوب بود ، غذاهای شام هم بد نبود ولی کیفیت غذاهای ناهار خوب نبود در ضمن برخی اتاق ها سرویس بهداشتی ایرانی ندارند که بعضیها رو به زحمت می اندازد ولی در مجموع از اقامت خود در این هتل راضی بودم و سپاسگزارم
هتل از لحاظ موقعیت مکانی و تمیزی اتاق ها خوب بود ولی متاسفانه پرسنل اصلا پیگیر مشکلاتی که وجود داشت نبودند. غذا رو با سه ساعت تاخیر و کمتر از تعداد سفارش داده شده آوردند. و مشکلاتی که در اتاق داشتیم رو بارها بهشون اعلام کردیم ولی تا انتهای اقامت مشکل رو حل نکردن برخورد خوبی داشتن ولی فقط در یه چشم گفتن خلاصه میشد و در عمل متاسفانه اقدامی انجام نمیشد. بارها برای گرفتن دستمال و کیسه زباله زنگ ‌زدیم ولی یا نمی آوردن یا خیلی با تاخیر میاوردن.
سلام. ما یازدهم آذر برای دو شب این هتل بودیم. واقعا همه چیز خوب بود نظافت و نور و بزرگی اتاق همه عالی. البته ما اتاق دوتخته رزرو کردیم اما بهمون سوییت دادن که خب خیلی خوب شد برامون. مسایل بهداشتی کاملا رعایت شده بو. هتل رو بدون غذا رزرو کردیم اما صبحانه خوب بود واقعا. به خاطر کرونا صبحانه رو داخل اتاق برامون سرو می کردن. خلاصه از همه چیز راضی بودیم.
برخورد پرسنل خوب بود. سرویس دهی خوب بود فقط صبحانه کمی دیر می آوردن تو اتاق. در کل هتل خوبیه
کارکنان هتل بدنبودند فقط دیرتر به درخواست ها رسیدگی میکردند
ساختمان و اتاق ها بسیار خوب و تمیز بودند. لابی و راهرو های منتهی به اتاق ها هم عالی بودند. آسانسورها مرتب و برای این تعداد مسافر کافی بود. رسیدگی به اتاق ها و خانه داری متوسط بود. پذیرایی در زمان صبحانه و ناهار و شام ضعیف و غیر حرفه ای بود. نوع غذا و منوی انتخابی خوب ولی آشپزی ضعیف بطوری که اصلا برخی از غذاها قابل خوردن نبود و عملا دور ریخته میشد . رسیدگی به مهمانان در زمان صبحانه و ناهار و شام بسیار ضعیف و آشفته بود . به لحاظ محیطی اطراف هتل بسیار کثیف و بوی شیرآبه ی زباله ها به مشام میرسید. قیمت مواد مینی بار داخل یخچال گاها تا دو و یا سه برابر قیمت واقعی محاسبه میگردد. در کل اگر مرتبه ی بعدی این هتل جزء انتخاب هایم باشد به هیچ عنوان این هتل را انتخاب نخواهم کرد . با تشکر
کلا خوب بود
تمیزی هتل خوب برخورد پرسنل خوب غذا زمان گیر و بی کیفیت
خوب
هتل یبسیار عالی بود نظر من او به خودش خیلی جذب کرد
هتل عالی عالی بود خیلی راضی بودم
در کل مناسب
صبحانه ضعیف و نظافت اتاق هم ضعیف بود
خوب بود فقط در زمان پذیرش ما حدودا ساعت سه بعدظهر هتل رسیدیم و حدود یکساعت معطل شدیم تا اتاق رو به ما تحویل بدهند و همچنین در اتاق صدای موتورخانه می آمد که آزادهنده بود
الفندق جيد جداً والخدمات ممتازة جداً لكن نرجوا توحيد الاسعار بين المسافرين الايرانيين والاتباع الخارجيين . وشكراً
ما سه روز اقامت داشتیم در این هتلامکانات رفاهی بسیار عالی - پرسنل مجربی داشت کاملا آگاه بودن نسبت به برخوردها کاملا حرفه ای موقعیت مکانی خیلی عالی مخصوصا برای کسانی که بخوان نزدیک بازار و حرکم باشند سرویس ها و وسایل اتاق خیلی تمیز و پاکیزه بود مشکلی نداشت . فقط کسانی که با خودشون ماشین آورده بودند بخاطر شلوغ بودن کوچه ی هتل بسختی پارکینگ رو استفاده میکردند
همه چیز عالی بود . سه روز اقامت خیلی خوبی داشتیم.پرسنل با مسولیت و متمدن،امکانات دقیق ، تمیز و پنج ستاره ای ، صبحانه کامل ، موقعیت جغرافیایی خیلی خوبی داشت . تا باب الرضا ورودی حرم دوازده دقیقه پیاده ، بازار رضا ده دقیقه ،در کل من که در هتل خیلی سخت گیر هستم و هتل های خارجی رو هم خودم بوکینگ میکنم وله دور ها اعتماد نمیکنم ، کاملا راضی بودم
بسیار عالینزدیک به حرم تمیز برخورد عالی پرسنل صبحانه خوب در کل عالی یکم تاریکه اتاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایران زمین مشهد

مهمانان هتل ایران زمین مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایران زمین مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایران زمین مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایران زمین مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایران زمین مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.