هتل ایران مشهد

مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهيد اندرزگو، روبروی پمپ بنزین
-
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی هتل ایران مشهد

هتل چهار ستاره ایران مشهد با قدمتی 40 ساله، از باسابقه‌ترین هتل‌ها در صنعت مهمانداری می‌باشد که در سال 1396 آخرین بازسازی مجموعه انجام شده است. نزدیکی هتل به مراکز عمده خرید بازار رضا، بازار مرکزی و بازار جنت و همچنین موزه‌های آستان قدس رضوی، آرامگاه و موزه نادری و پارک کوهسنگی، امکان خریدی راحت و بازدید از این اماکن را برای مهمانان عزیز فراهم کرده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایران مشهد

ایران-اتاق یک تخته (فولبرد)
اتاق یک تخته (فولبرد)
هتل یار
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
8 مرداد
جمعه
535,000
تومان
9 مرداد
شنبه
535,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
15 مرداد
جمعه
535,000
تومان
16 مرداد
شنبه
535,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
8 مرداد
جمعه
535,000
تومان
9 مرداد
شنبه
535,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
15 مرداد
جمعه
535,000
تومان
16 مرداد
شنبه
535,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
ایران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
8 مرداد
جمعه
396,000
تومان
9 مرداد
شنبه
396,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
396,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
396,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
396,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
15 مرداد
جمعه
396,000
تومان
16 مرداد
شنبه
396,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
396,000
تومان
هتل یار
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
8 مرداد
جمعه
396,000
تومان
9 مرداد
شنبه
396,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
396,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
396,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
396,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
15 مرداد
جمعه
396,000
تومان
16 مرداد
شنبه
396,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
396,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
جمعه
510,000
تومان
9 مرداد
شنبه
510,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
15 مرداد
جمعه
510,000
تومان
16 مرداد
شنبه
510,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
جمعه
510,000
تومان
9 مرداد
شنبه
510,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
15 مرداد
جمعه
510,000
تومان
16 مرداد
شنبه
510,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
جمعه
510,000
تومان
9 مرداد
شنبه
510,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
15 مرداد
جمعه
510,000
تومان
16 مرداد
شنبه
510,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
8 مرداد
جمعه
510,000
تومان
9 مرداد
شنبه
510,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
15 مرداد
جمعه
510,000
تومان
16 مرداد
شنبه
510,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
هتل یار
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
8 مرداد
جمعه
775,000
تومان
9 مرداد
شنبه
775,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
15 مرداد
جمعه
775,000
تومان
16 مرداد
شنبه
775,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
اقامت 24
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
8 مرداد
جمعه
775,000
تومان
9 مرداد
شنبه
775,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
15 مرداد
جمعه
775,000
تومان
16 مرداد
شنبه
775,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته توئین (فولبرد)
اتاق دوتخته توئین (فولبرد)
اقامت 24
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
8 مرداد
جمعه
775,000
تومان
9 مرداد
شنبه
775,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
15 مرداد
جمعه
775,000
تومان
16 مرداد
شنبه
775,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
هتل یار
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
8 مرداد
جمعه
775,000
تومان
9 مرداد
شنبه
775,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
15 مرداد
جمعه
775,000
تومان
16 مرداد
شنبه
775,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
ایران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
8 مرداد
جمعه
680,000
تومان
9 مرداد
شنبه
680,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
680,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
680,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
680,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
15 مرداد
جمعه
680,000
تومان
16 مرداد
شنبه
680,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
680,000
تومان
هتل یار
685,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
8 مرداد
جمعه
685,000
تومان
9 مرداد
شنبه
685,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
685,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
685,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
685,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
685,000
تومان
15 مرداد
جمعه
685,000
تومان
16 مرداد
شنبه
685,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
ایران-اتاق سه تخته (فولبرد)
اتاق سه تخته (فولبرد)
هتل یار
1,095,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,095,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,095,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,095,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,095,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,095,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,095,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,095,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,095,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,095,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,095,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,095,000
تومان
اقامت 24
1,095,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,095,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,095,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,095,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,095,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,095,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,095,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,095,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,095,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,095,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,095,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,095,000
تومان
ایران-آپارتمان دوخوابه چهارنفره لوکس
آپارتمان دوخوابه چهارنفره لوکس
اقامت 24
1,140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,140,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,140,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,140,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,140,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
هتل یار
1,145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,145,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,145,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,145,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,145,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,145,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,145,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,145,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,145,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,145,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,145,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,145,000
تومان
ایران-اتاق  چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
8 مرداد
جمعه
790,000
تومان
9 مرداد
شنبه
790,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
15 مرداد
جمعه
790,000
تومان
16 مرداد
شنبه
790,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
هتل یار
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
795,000
تومان
8 مرداد
جمعه
795,000
تومان
9 مرداد
شنبه
795,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
795,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
795,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
795,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
795,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
795,000
تومان
15 مرداد
جمعه
795,000
تومان
16 مرداد
شنبه
795,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
795,000
تومان
ایران-اتاق  چهارتخته (فولبرد)
اتاق چهارتخته (فولبرد)
هتل یار
1,455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,455,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,455,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,455,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,455,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,455,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,455,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,455,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,455,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,455,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,455,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,455,000
تومان
اقامت 24
1,455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,455,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,455,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,455,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,455,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,455,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,455,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,455,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,455,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,455,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,455,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,455,000
تومان
ایران-آپارتمان دوخوابه چهارنفره لوکس (فولبرد)
آپارتمان دوخوابه چهارنفره لوکس (فولبرد)
هتل یار
1,695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,695,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,695,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,695,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,695,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
اقامت 24
1,695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 مرداد
پنجشنبه
1,695,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,695,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,695,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,695,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,695,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,695,000
تومان
16 مرداد
شنبه
1,695,000
تومان
17 مرداد
یکشنبه
1,695,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایران مشهد

آسانسور
كتابخانه
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
زمین ورزشی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
لباسشویی
پارک کودک
خدمات پزشكي
پرینتر
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
گیم نت
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
سونا خشک
سونا بخار
فكس
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
جكوزی
خشکشویی
دستگاه خودپرداز
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
رمپ ورودی
کانال های ماهواره ای
خدمات اتو
سالن اجتماعات
زمين تنيس
روزنامه رایگان
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
صندوق امانات
وسایل بدنسازی
مینی بار
نمازخانه
سونا
صندوق امانات
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
تلویزیون
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
یخچال
خدمات تور
سرویس فرنگی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
کافی نت
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
صبحانه رایگان
خشکشویی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
آرایشگاه
اتاق سیگار
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
مرکز خرید
لابی
روزنامه
سونا غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
رمپ
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
صبحانه

نظرات کاربران برای هتل ایران مشهد

(52 نظر)
اتاق خوب و تمیز ولی بخش رستوران نسبت به سفر سال گذشته بنده به این هتل ضعیفتر شده امیدوارم به خوبی سال گذشته شود
مسئولین پذیرش همکاری لازم در خصوص اتاق ها داشتند ولی در قسمت رستوران کند عمل می شد. کلی وقت در تایم صبحانه باید منتظر سرویس میز میشدیم اگه دیر صبحانه میرسیدید شارژ نمیشد شارژ چای و فنجان فقط صبح ها انجام می شد و بعد از اون خودتون باید به کافی شاپ سر می زدید و سرویس تمیز می گرفتید. استخر و جکوزی فعال نبود منوی غذای متفاوتی نداشت فقط کباب و مرغ و ماهی و جوجه کباب برای ناهار و شام! میزان هر پرس غذا کم بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرسنل و کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار بسیار خوب پرسنل و کارکنان
نقاط قوت:
من چندین سال پیش قبل بازسازی به این هتل رفته بودم و الان مجدد انتخاب کردم. هتل بسیار عالی و تمیزی هست و نزدیک به حرم.من توصیه میکنم
نقاط ضعف:
من چندین سال پیش قبل بازسازی به این هتل رفته بودم و الان مجدد انتخاب کردم. هتل بسیار عالی و تمیزی هست و نزدیک به حرم.من توصیه میکنم
محیط هتل و کارکنان مثل همیشه خوب اما در رستوران سرویس دهی ضعیف شده و آماده شدن سفارش بسیار زمانبر است، با توجه به شرایط کرونا و تجمع مسافران در رستوران جالب نیست!
نظر در مورد هتل
عالی بود
هتل در موقعیت مناسبی نسبت به حرم قرار دارد، تمیز و آرام است ‌و سرویس دهی نسبتا خوبی دارد، البته کیفیت غذا میتواند بهتر هم‌ باشد. نسبت به سایر هتلهای چهارستاره ای که در مشهد رفته ام، این هتل را برای سفرهای بعدی بیشتر میپسندم.
البته فکر می‌کنم بدلیل شرایط کرونا مثل همیشه نبود ، برخورد پرسنل خیلی خوب بود ، مواد ضدعفونی کننده در درب موقع ورود و خروج عالی بود ، بدلیل ساخت و ساز در مجاورت هتل سروصدا زیاد بود
هتل خیلی قدیمی شده و به نظر می باید بازسازی شود
سرویس دهی بد راهنمایی ناقص نحوه شارژ کردن ضعیف
هتل کیفیت غذای خوبی داشت این تنها نقطه قوت بود برخورد کارکنان خوب نبود اتاق از هر نظر جالب نبود.افراد خانه داری با منت اتاق و سرویس را تمیز میکردند تمیزی هم نسبی رو به ضعیف بود پنجره اتاق ما فاصله دو‌متری با پارکینگ عمومی طبقاتی داشت که سر و صدا و آلودگی ماشین ها فاجعه بود اتاق ها تاریک بود.برای رفتن به رستوران باید تعداد زیادی پله بالا رفت که با توجه به اینکه عمل قلب باز انجام دادم خیلی سخت بود.
اتاقهای ایرانی خیلی قدیمی با وسایل کهنه اصلا پیشنهاد نمیکنم.
خوب بود یه کم قدیمی شده ولی خوب بود
جمع شدن آب در کف سرویس حمام ودستشویی و عدم فضا جهت توالت فرنگی عدم نور کافی در سرویس بهداشتی و داخل اطاق با توجه به 4 ستاره تاپ بودن، ولی این هتل VIPنیست و همچنین سروصدا کارگاه هتل باب الجواد در حال ساخت ماشین آلات و کارگران تذکر داده شد که پرسنل فرمودند ساعات کاری دیگه!!!!! درارتباط با امکانات داخل اطاق نسبت به قیمت درحد پایین است مثلا اطاق 3 تخته یک جفت دمپایی دارد. لازم به ذکراست که 3 دمپایی یکبار مصرف موجود است که اینجانب پیشنهاد می کنم مهمانان اصلا استفاده نکنند چون باعث زمین و حادثه می شود. باتوجه به اینکه رزروه من فقط باصبحانه بود جهت استفاده ناهار وشام هتل قیمت‌ها نسبت به سایت تفاوت زیادی داشت که پیشنهاد میکنم در صورت اسکان در هتل ایران حتما اطاق با صبحانه و ناهار و یا شام گرفته شود. در ارتباط باکیفیت غذا فقط درارتباط با صبحانه نظر داده شده است wifi هتل در اطاقها بسیار ضعیف است و در اکثر مواقع عدم دسترسی به اینترنت بخاطر عدم شارژ و... وجود دارد
از نظر محل بسیار خوب بودتوقع امکانات بهتری داشتم
به رغم اطلاع قبلی به هتل، امکان استفاده برای اشخاصی که از ویلچر استفاده می کنند، وجود ندارد. برای استفاده از رستوران، باید از شیب تند عبور کرد و آسانسور قسمت رستوران نیز معطلی دارد. رفتار بخش پذیرش حرفه ای نیست، اگرچه برخورد سایر بخش ها مناسب و قابل قبول است.
یکی از نزدیک ترین هتل ها به باب الجواد علیه السلام می باشد.با اینکه دارای قدمت می باشد اما همچنان یک گزینه مناسب است.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل مناسب
نقاط ضعف:
هتل در حد ۲ ستاره است نه ۴ ستاره کیفیت اتاق ها فوق العاده بد کف اتاق ها کفپوش است در حالی که هتل های ۲ ستاره هم موکت هستند تلویزیون داخل اتاق فوق العاده بد هنوز از پتو های گلبافت ۵۰ سال پیش استفاده میکنن
نقاط قوت:
نزدیک بودن به حرم برخورد خوب خدمه
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
آرامش و سکوت نزدیک به حرم
نقاط ضعف:
کیفیت غذا چندان خوب نبود برخورد معمولی قسمت پذیرش در حد هتل ۲ ستاره
نقاط قوت:
خيلي تميز پرسنل مودب و كمك حال
نقاط ضعف:
صبحانه به نسبت هتل خوب نبود كيفيت نداشت قهوه فرانسه اصلا خوب نبود و با قهوه ترك دم شده بود اگر ايتمهاي صبحانه بيشتر و با كيفيت بهتري ارايه شود هتل بي نقصي خواهد بود
در کف سرویس بهداشتی اب جمع میشد. در نمازخونه لابی تهویه هوا وجود نداشت
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود ولی
نقاط ضعف:
در اتاق سوسک بزرگ پردار بود و وجود سوسک در هتل واقعا باعث تعجبه
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
اصلا هتل در حد ۴ستاره نیست حتی یک هواکش ساده تو سرویس بهداشتی نداره صبحانش خیلی معمولی و ضعیفه قیمتش خیلی بالاست و اینکه برای دختر ۵سالم ازم هزینه گرفتن با توجه به اینکه هیچ سرویسی ندادن بهش
نقاط قوت:
اصلا هیچی وجود نداشت
نقاط ضعف:
واقعا افتضاح بود این هتل از نظر نظافت ادب امکانات تمیزی همه چی از همه نظر مفتضح بود
اتاق ها تاریک . فقط ۲ تا لامپ کوچک وضعیف گذاشتن در اتاق . به طور کلی خود هتل هم تاریک هست . پذیرایی صبحانه ضعیف بود . ناهار بد بود اصلا تنوع غذایی نداشت برای مثال غذاهایی که این هتل برای ناهار ارائه میداد کتف وبال مرغ ، استامبولی پلو . کباب تابه ای . قیمه. اصلا برای پیش غذا سوپ هم حتی نداشتن . سالادهایی که گذاشته بودن همه تند و فلفل دار . سونا و جکوزی هتل هم خراب بود . موقعیت مکانی خوب هست .
تمیز، مرتب با پرسنلی مجرب و رفتاری دوستانه
هتل خوب، رفتار کارکنان هم خوب بود، وای فای فقط در لابی هتل خوب بود در اتاق ضعیف و غیر قابل استفاده است، صدای اتاقهای مجاور و راهرو ها روی اعصاب بود.
این هتل عالی هست
هتلی خوب وبسیارشیک و پرسنلی خوب وقیمت مناسب
پذیرایی شما خوب و قابل قبول بود.
در کل نسبت به قیمت عالى بود ، تمیز با موقعیت عالى
نقاط قوت:
سلام پرسنل بسیار عالی در همه نقاط هتل خصوصا سرکار خانم نسایی
نقاط ضعف:
نکته منفی فقط اتاقهایی است که پنجره جلوی پارکینگ طبقاتی هستش
خوب
کارکنان خوش برخوردی داشتند
نقاط قوت:
ادب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
هتل خوب با امکانات خوب
نقاط ضعف:
مشکل اساسی نداشت. مشکل اساسی از سایت اقامت ۲۴ است که بعد از ۳ روز که اتاق رزرو و پول پرداخت شده بود به هتل اعلام نشده بود و کلی با مشکل روبرو شدیم. قطعا در اینده از این سایت هتل رزرو نخواهم کرد.
با توجه به اینکه به خاطر شرایط کاریم هتل های زیادی در شهرهای مختلف رو تجربه کردم، تجربه یک شب اقامتم در این هتل رو بیان می کنم: یک هتل کاملاً قدیمی با امکانات حداقل و کمترین رسیدگی به هتل که به هیچ عنوان نمیشه این هتل رو 4 ستاره حساب کرد و با ارفاق یک هتل 3 ستاره معمولیه. مهمترین نکته که به نظر میرسه اینه که هتل 2 سری اتاق بازسازی شده و نشده داره که اصلاً اطلاع رسانی نشده که مسافر انتخاب کنه. پس از اعتراض به وضع اتاق یک بار اتاقم عوض شد که با اتاق اول تفاوتی نداشته و چنگی به دل نزد. تازه موقع تسویه، پذیرش گفتن اگه راضی نبودید از اتاق های سمت دیگه باید داده می شد که این کار را نکردند. نظافت با توجه به قدیمی بودن پایین و مو در قسمت های مختلف سرویس و اتاق دیده می شد. صبحانه عادی و به طور کلی انتخاب مجددم برای سفر نخواهد بود.
نقاط قوت:
پذیرشش عالی بود صبحانه اش خوب بود
نقاط ضعف:
در دیوار اتاق.توالت فرنگی چسبیده به دیوار درشم خراب بود سشوارش داغون
۱ ستاره کافی بود برای این هتل
نظافت پایین
بسیار پرسنل خوب و با شخصیتی داره
برخورد پرسنل قابل قبول نبود و در برخی موارد حس مسئولیت پذیری نداشتند.
نقاط قوت:
مجزا بودن حمام و دستشویی کیفیت بالای غذای هتل وجود چای ساز در هتل نزدیک بودن به حرم برخورد مناسب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
مبلمان موجود در اتاق نیاز به تعویض دارد فقط غذای کوبیده از کیفیت پایینی برخوردار هست. هزینه صرف چایی، در کافی شاپ بسیار بالاست
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم خدمات خوب برخورد خوب کارکنان تمیزی و شیک بودن اتاقها
نقاط ضعف:
مقداری گرونه تعداد آسانسوراش کمه
نقاط قوت:
با سلام،با اینکه اقامت ما کم بود اما از امکانات و خدمات هتل و کارمندان رضایت کامل رو داریم،محیطی سرشار از آرامش،پذیرایی عالی و از همه مهمتر نزدیک بودن محل اقامت به حرم مطهر،انشاالله به زودی مجددا زیارتتون خواهیم کرد.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد همه چیز عالی بود.
نقاط قوت:
کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
سرو صدا زیاد کارکنان جهت نظافت اتاقها کمبود نور در اتاق
نقاط قوت:
تمیزی اطاق ها و امکانات مناسب آن برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تعداد محدود غذاهای ناهار و شام
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم. اطاقهای بزرگ.
نقاط ضعف:
صندوق امانات چندین اطاق خراب بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب كاركنان، نزديكي به حرم، قيمت مناسب در ايام پيك مسافر و ...
نقاط ضعف:
نبود چاي ساز در اتاق
نقاط قوت:
صبحانه کامل.موقعیت مکانی عالی.رفتار خوب پرسنل.رستوران تمیز.در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نبود چایساز در اتاق.روشنایی کم اتاق ها.آسانسور ها کمی مشکل داشتند.منوی کافی شاپ کامل نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایران مشهد

مهمانان هتل ایران مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایران مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایران مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایران مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایران مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.