مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

ظرفیت 1 نفر

سوئیت دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
248,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
398,000 تومان
14 بهمن
جمعه
398,000 تومان
15 بهمن
شنبه
248,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
178,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
178,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
178,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
178,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
248,000 تومان
21 بهمن
جمعه
248,000 تومان
22 بهمن
شنبه
178,000 تومان
سوئیت دو تخته برای یک نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
348,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
498,000 تومان
14 بهمن
جمعه
498,000 تومان
15 بهمن
شنبه
348,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
288,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
288,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
288,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
288,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
348,000 تومان
21 بهمن
جمعه
348,000 تومان
22 بهمن
شنبه
288,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
348,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
448,000 تومان
14 بهمن
جمعه
448,000 تومان
15 بهمن
شنبه
348,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
218,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
218,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
218,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
218,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
348,000 تومان
21 بهمن
جمعه
348,000 تومان
22 بهمن
شنبه
218,000 تومان
سوئیت دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
568,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
568,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
668,000 تومان
14 بهمن
جمعه
668,000 تومان
15 بهمن
شنبه
568,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
438,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
438,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
438,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
438,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
568,000 تومان
21 بهمن
جمعه
568,000 تومان
22 بهمن
شنبه
438,000 تومان
سوئیت دو تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
448,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
598,000 تومان
14 بهمن
جمعه
598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
448,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
298,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
298,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
298,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
298,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
448,000 تومان
21 بهمن
جمعه
448,000 تومان
22 بهمن
شنبه
298,000 تومان
سوئیت سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
798,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
828,000 تومان
14 بهمن
جمعه
828,000 تومان
15 بهمن
شنبه
798,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
628,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
628,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
628,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
628,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
798,000 تومان
21 بهمن
جمعه
798,000 تومان
22 بهمن
شنبه
628,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
548,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
548,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
698,000 تومان
14 بهمن
جمعه
698,000 تومان
15 بهمن
شنبه
548,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
378,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
378,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
378,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
378,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
548,000 تومان
21 بهمن
جمعه
548,000 تومان
22 بهمن
شنبه
378,000 تومان
سوئیت چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
998,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,148,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,148,000 تومان
15 بهمن
شنبه
998,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
798,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
798,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
798,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
798,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
998,000 تومان
21 بهمن
جمعه
998,000 تومان
22 بهمن
شنبه
798,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
598,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
798,000 تومان
14 بهمن
جمعه
798,000 تومان
15 بهمن
شنبه
598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
398,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
398,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
398,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
398,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
398,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
978,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
978,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
978,000 تومان
14 بهمن
جمعه
978,000 تومان
15 بهمن
شنبه
978,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
978,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
978,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
978,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
978,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,198,000 تومان
22 بهمن
شنبه
978,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

آسانسور
لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

(11 نظر)
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان
موقعیت خوب
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان
فقط میشه جای خواب در نظر گرفت و نسبت به قیمتش خوبه
نقاط قوت:
نزديکي به حرم . خوش رفتاری پرسنل. تمیز بودن مکان
نقاط ضعف:
نزديکي به حرم . خوش رفتاری پرسنل. تمیز بودن مکان
نقاط قوت:
رفتار به شدت مهربانانه پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار به شدت مهربانانه پرسنل
به شدت نزدیک به حرم حدودا ده دقیقه نزدیک به بازار بزرگ امام رضا پنج دقیقه
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم و قیمت مناسب
نقاط قوت:
خوشرویی و برخورد کارکنان
نقاط ضعف:
خوشرویی و برخورد کارکنان
سفر بسیار عالی بود ....پرسنل خوش برخورد وخوب ....مکان عالی وقیمت مناسب ...غذاها نسبت به وجه پرداختی خوب
از هر لحاظی خوبه این هتل رفتار محترمانه ی کارکنان و اتاقهای تمیز منکه راضی بودم
هتل هم نزدیک بود و هم اینکه خیلی قیمتش نسبت بهد دیگر هتل ها بهتر بود
درکل نسبت به قیمتش خیلی خوبه مخصوصا برخورد پرسنل و خدمه
یک هتل آپارتمان نقلی و نزدیک به حرم با مدیریت خوب و سرویس دهی مناسب، نسبت به قیمت واقعا عالی بود با تشکر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

مهمانان هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.