هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

"مشهد، خیابان امام رضا 8، بین چهار راه دوم و سوم."
-
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

ظرفیت 1 نفر

سوئیت دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
848,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
848,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
848,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
650,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
650,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
650,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
650,000 تومان
19 خرداد
جمعه
650,000 تومان
20 خرداد
شنبه
650,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
650,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
650,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
650,000 تومان
سوئیت دو تخته برای یک نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
998,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
998,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
748,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
748,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
748,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
748,000 تومان
19 خرداد
جمعه
748,000 تومان
20 خرداد
شنبه
748,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
748,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
748,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
748,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
998,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
998,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
750,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
750,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
750,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
750,000 تومان
19 خرداد
جمعه
750,000 تومان
20 خرداد
شنبه
750,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
750,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
750,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
750,000 تومان
سوئیت دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,298,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,298,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
998,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
998,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
998,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
998,000 تومان
19 خرداد
جمعه
998,000 تومان
20 خرداد
شنبه
998,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
998,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
998,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
998,000 تومان
سوئیت دو تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,498,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,498,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
950,000 تومان
19 خرداد
جمعه
950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
950,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
950,000 تومان
سوئیت سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,948,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,948,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,948,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,348,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,348,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,348,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,348,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,348,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,348,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,348,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,348,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,348,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,998,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,998,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
سوئیت چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,398,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,398,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,698,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,698,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,698,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,698,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,698,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,698,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,698,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,698,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,698,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
2,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,248,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,248,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,748,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,748,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,048,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,048,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,048,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,048,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,048,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,048,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,048,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,048,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,048,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

آسانسور
لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

(11 نظر)
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خیلی خوب بود و موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان خیلی خوب بود و موقعیت مکانی خوب
در کل خوب بود
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم رفتار خوب پرسنل
کارکنان خوبی داشت.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم دسترسی اسان به مراکز خرید خوشرویی کارکنان نظافت ملحفه و تخت
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم دسترسی اسان به مراکز خرید خوشرویی کارکنان نظافت ملحفه و تخت
درکل جای معمولییه برای اقامت و فقط به عنوان یه جای خواب مناسبه
نقاط قوت:
از لحاظ نظافت و تمییزی خیلی خوب بود،برخورد پرسنل هم خیلی خوب و گرم بود،برای اولین بار که اومده بودم راضی بودم
نقاط ضعف:
از لحاظ نظافت و تمییزی خیلی خوب بود،برخورد پرسنل هم خیلی خوب و گرم بود،برای اولین بار که اومده بودم راضی بودم
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
تمیز بود
از نظر تمیزی خیلی خوب بود اما در توضیحات گفته بودن همراه با سیستم سرمایشی و تلویزیون کنترل هر دو تا رو برداشته بودن سیستم گرمکن غذا هم نداشت!
سفر بسیار عالی بود ....پرسنل خوش برخورد وخوب ....مکان عالی وقیمت مناسب ...غذاها نسبت به وجه پرداختی خوب
از هر لحاظی خوبه این هتل رفتار محترمانه ی کارکنان و اتاقهای تمیز منکه راضی بودم
هتل هم نزدیک بود و هم اینکه خیلی قیمتش نسبت بهد دیگر هتل ها بهتر بود
درکل نسبت به قیمتش خیلی خوبه مخصوصا برخورد پرسنل و خدمه
یک هتل آپارتمان نقلی و نزدیک به حرم با مدیریت خوب و سرویس دهی مناسب، نسبت به قیمت واقعا عالی بود با تشکر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

مهمانان هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.