مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

ظرفیت 1 نفر

سوئیت دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
498,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
498,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
498,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
498,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
798,000
تومان
17 تیر
جمعه
798,000
تومان
18 تیر
شنبه
798,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
698,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
698,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
698,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
698,000
تومان
سوئیت دو تخته برای یک نفر همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
648,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
948,000
تومان
17 تیر
جمعه
948,000
تومان
18 تیر
شنبه
948,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
798,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
798,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
798,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
798,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
648,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
648,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
648,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
648,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
648,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
648,000
تومان
17 تیر
جمعه
998,000
تومان
18 تیر
شنبه
998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
798,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
798,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
798,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
798,000
تومان
سوئیت دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
848,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
848,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
848,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
848,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
848,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,198,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,198,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,198,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
998,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
998,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
998,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
998,000
تومان
سوئیت دو تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,498,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,498,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,498,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,198,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,198,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,198,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,198,000
تومان
سوئیت سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,198,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,198,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,198,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,198,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,798,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,798,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,798,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,498,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,498,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,498,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,498,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,098,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,098,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,098,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,098,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,498,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,498,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,498,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,498,000
تومان
سوئیت چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,598,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,598,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,598,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,598,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,398,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,398,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,398,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,898,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
1,248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,248,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,248,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,248,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,248,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,498,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,498,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,498,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,748,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,748,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,748,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,748,000
تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,748,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,748,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,748,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,748,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,998,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,998,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,998,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,248,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,248,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,248,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,248,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

آسانسور
لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

(11 نظر)
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
فاصله تا حرم کم بود
نقاط ضعف:
فاصله تا حرم کم بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان
اقامت ما در طبقه همکف بود و صدای موتور خانه اذیت میکرد
نقاط قوت:
خوش رویی پرسنل و نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
خوش رویی پرسنل و نزدیکی به حرم
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب با اتاقی همراه با نور کافی و بسیار نظافت عالی - برخورد پرسنل بسیار محترمانه
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و مرتب با اتاقی همراه با نور کافی و بسیار نظافت عالی - برخورد پرسنل بسیار محترمانه
در یک جمله کامل عالی بود
سفر بسیار عالی بود ....پرسنل خوش برخورد وخوب ....مکان عالی وقیمت مناسب ...غذاها نسبت به وجه پرداختی خوب
از هر لحاظی خوبه این هتل رفتار محترمانه ی کارکنان و اتاقهای تمیز منکه راضی بودم
هتل هم نزدیک بود و هم اینکه خیلی قیمتش نسبت بهد دیگر هتل ها بهتر بود
درکل نسبت به قیمتش خیلی خوبه مخصوصا برخورد پرسنل و خدمه
یک هتل آپارتمان نقلی و نزدیک به حرم با مدیریت خوب و سرویس دهی مناسب، نسبت به قیمت واقعا عالی بود با تشکر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد

مهمانان هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ارمغان 2 مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.