هتل بین المللی هما 2 مشهد

مشهد ، میدان جانباز ، خیابان خیام
3.5
امتیاز کاربران
81
نظرات کاربران

معرفی هتل بین المللی هما 2 مشهد

هتل پنج ستاره بین المللی هما ۲ مشهد واقع در بلوار خیام، یکی از هتل‌های مجهز و پیشرفته، وابسته به خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) می‌باشد که افتخار سرویس دهی به صنعت گردشگری را برای سالیان متمادی داشته است. فضای سبز زیبای محوطه هتل، موقعیت مکانی مناسب با هوای سالم و به دور از آلودگی و ترافیک و شلوغی و نزدیکی به مراکز خرید بزرگی مانند پروما، سجاد، سپاد و الماس شرق از مزایای این هتل می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بین المللی هما 2 مشهد

بین المللی هما 2-سوئیت یک نفره
سوئیت یک نفره
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
جمعه
290,000
تومان
25 مرداد
شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
جمعه
290,000
تومان
25 مرداد
شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
ایران مارکوپولو
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
جمعه
290,000
تومان
25 مرداد
شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
جمعه
290,000
تومان
25 مرداد
شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
24 مرداد
جمعه
290,000
تومان
25 مرداد
شنبه
290,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه یک نفره
سوئیت ویژه یک نفره
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
24 مرداد
جمعه
330,000
تومان
25 مرداد
شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
24 مرداد
جمعه
330,000
تومان
25 مرداد
شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
24 مرداد
جمعه
330,000
تومان
25 مرداد
شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
24 مرداد
جمعه
330,000
تومان
25 مرداد
شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
24 مرداد
جمعه
330,000
تومان
25 مرداد
شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
بین المللی هما 2-سوييت لوكس یکخوابه دونفره
سوييت لوكس یکخوابه دونفره
اقامت 24
606,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
24 مرداد
جمعه
606,000
تومان
25 مرداد
شنبه
606,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
606,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
ای‌گردش
606,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
24 مرداد
جمعه
606,000
تومان
25 مرداد
شنبه
606,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
606,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
جاباما
606,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
24 مرداد
جمعه
606,000
تومان
25 مرداد
شنبه
606,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
606,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
ایران مارکوپولو
606,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
24 مرداد
جمعه
606,000
تومان
25 مرداد
شنبه
606,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
606,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
هتل یار
606,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
24 مرداد
جمعه
606,000
تومان
25 مرداد
شنبه
606,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
606,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
606,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
606,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
بین المللی هما 2-سويیت رویال یکخوابه دونفره
سويیت رویال یکخوابه دونفره
ای‌گردش
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
24 مرداد
جمعه
591,000
تومان
25 مرداد
شنبه
591,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
591,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
اقامت 24
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
24 مرداد
جمعه
591,000
تومان
25 مرداد
شنبه
591,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
591,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
جاباما
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
24 مرداد
جمعه
591,000
تومان
25 مرداد
شنبه
591,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
591,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
هتل یار
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
24 مرداد
جمعه
591,000
تومان
25 مرداد
شنبه
591,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
591,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
ایران مارکوپولو
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
24 مرداد
جمعه
591,000
تومان
25 مرداد
شنبه
591,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
591,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
591,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
591,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
591,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
591,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت ویژه دونفره
سوئیت ویژه دونفره
اقامت 24
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
24 مرداد
جمعه
482,000
تومان
25 مرداد
شنبه
482,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
ای‌گردش
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
24 مرداد
جمعه
482,000
تومان
25 مرداد
شنبه
482,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
24 مرداد
جمعه
482,000
تومان
25 مرداد
شنبه
482,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
ایران مارکوپولو
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
24 مرداد
جمعه
482,000
تومان
25 مرداد
شنبه
482,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
24 مرداد
جمعه
482,000
تومان
25 مرداد
شنبه
482,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
24 مرداد
جمعه
405,000
تومان
25 مرداد
شنبه
405,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
ای‌گردش
431,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
431,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
431,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
431,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
431,000
تومان
24 مرداد
جمعه
431,000
تومان
25 مرداد
شنبه
431,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
431,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
431,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
431,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
431,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
431,000
تومان
ایران مارکوپولو
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
446,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
24 مرداد
جمعه
446,000
تومان
25 مرداد
شنبه
446,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
446,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
446,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
هتل یار
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
446,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
24 مرداد
جمعه
446,000
تومان
25 مرداد
شنبه
446,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
446,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
446,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
24 مرداد
جمعه
405,000
تومان
25 مرداد
شنبه
405,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
ای‌گردش
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
24 مرداد
جمعه
405,000
تومان
25 مرداد
شنبه
405,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
24 مرداد
جمعه
405,000
تومان
25 مرداد
شنبه
405,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
ایران مارکوپولو
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
24 مرداد
جمعه
405,000
تومان
25 مرداد
شنبه
405,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
جاباما
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
24 مرداد
جمعه
405,000
تومان
25 مرداد
شنبه
405,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
بین المللی هما 2-سوئیت رویال ویژه دوخوابه چهارنفره
سوئیت رویال ویژه دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
25 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
ای‌گردش
1,265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
25 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
25 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
هتل یار
1,265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
1,265,000
تومان
25 مرداد
شنبه
1,265,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
1,265,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
1,265,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
1,265,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بین المللی هما 2-سوييت رويال دوخوابه چهارنفره
سوييت رويال دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
990,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
20 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان